Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Vážení klienti,

pri poskytovaní investičných služieb a predovšetkým pri obchodovaní s finančnými nástrojmi UniCredit Bank uplatňuje pravidlá nastavené v nadväznosti na požiadavky stanovené Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES zo dňa 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi („MiFID II“) a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/565 („Delegované nariadenie“), resp. zákonom č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon"). Cieľom týchto pravidiel je najmä ochrana klientov, a to predovšetkým v oblasti rozsahu odovzdávaných informácií, vyhodnocovanie informácií o odborných znalostiach a skúsenostiach klienta, jeho finančnej situácii vrátane vzťahu k riziku a investičných cieľoch a o pravidlách postupovania a vykonávania pokynov klienta ohľadom finančných nástrojov.

 

Kategorizácia klientov
Informačná povinnosť
Finančné nástroje
Ceny a poplatky
Evidencia
Systematický internalizátor
Poobchodná transparentnosť
Poučenie o rizikách
Archív dokumentov
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo