Dôležité dokumenty

Vážení klienti,

vážime si, že využívate služby práve v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Ponúkame vám produkty a služby, ktoré rešpektujú vaše individuálne potreby. Chránime akékoľvek Vaše osobné údaje a neustále sa staráme o najvyššie zabezpečenie telefónneho a internetového bankovníctva v súlade s medzinárodnými štandardmi. Otvorene, transparentne a v predstihu informujeme o zmenách úrokových sadzieb, poplatkov a obchodných podmienok, neuplatňujeme skryté ani duplicitné poplatky za otvorenie a zatvorenie účtu. 

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami. Vaše názory a pripomienky sú pre nás cenným zdrojom informácií, ktoré využívame pre trvalé zlepšovanie našich produktov a služieb.

Oceníme Vaše podnety a pripomienky, ktoré môžete zasielať na kontaktnú emailovú adresu kontakt@unicreditgroup.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu na našich pobočkách!

Vaša UniCredit Bank

Bezpečnostné pravidlá
Reklamácie a sťažnosti
Presun účtov
Poistenie vkladov
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act
CRS - Common Reporting Standard
Brexit – platobný styk s Veľkou Britániou
Depozitár fondov kolektívneho investovania
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo