Finančné inštitúcie

Poskytujeme kompletné bankové služby najvýznamnejším slovenským a nadnárodným finančným inštitúciám v Slovenskej republike.

Financovanie

UniCredit je jedným z najväčších korporátnych poskytovateľov úverov v Európe. Ponúkame širokú škálu produktov v oblasti financovania, od jednoduchého financovania až po komplexné, štruktúrované riešenie financovania, ktoré ide nad rámec klasického úveru.

Cash Management

UniCredit sa teší dobrému menu ako popredný poskytovateľ riešení v oblasti riadenia finančných prostriedkov (Cash Management) a elektronického bankovníctva (eBanking). Špecialisti útvaru Cash Management uplatňujú individuálny prístup k vašim potrebám, pričom zohľadňujú celý finančný hodnotový reťazec.

Transakčné bankovníctvo

Pomáhame klientom finančne optimalizovať ich obchodné aktivity. Zrýchľujeme ich finančné toky, zhodnocujeme voľné finančné prostriedky, financujeme obchod či minimalizujeme riziká obchodu.

Finančné trhy

Pokrývame akékoľvek činnosti vzťahujúce sa na devízový a peňažný trh, štátne a podnikové dlhopisy.