Finančné inštitúcie

UniCredit Bank poskytuje kompletné bankové služby najvýznamnejším slovenským a nadnárodným finančným inštitúciám v Slovenskej republike. Tím Financial Institutions je v Slovenskej republike organizačne začlenený do divízie Firemného, investičného a privátneho bankovníctva. Je zároveň súčasťou regionálnej štruktúry, ktorá koordinuje vzťahy s klientmi na väčšine trhov v regióne strednej a východnej Európy.

 

Útvar sa sústredí na komplexný klientsky servis bankových služieb pokrývajúci všetky bankové služby relevantné pre cieľovú skupinu klientov. Klientmi sú domáce, ako aj zahraničné banky, penzijné fondy, poisťovne, investičné spoločnosti, investičné fondy, obchodníci s cennými papiermi, lízingové spoločnosti a spoločnosti ponúkajúce spotrebiteľské financovanie, ktoré sú súčasťou bankových skupín, špeciálne finančné inštitúcie.

Financovanie

UniCredit je jedným z najväčších korporátnych poskytovateľov úverov v Európe. Ponúkame širokú škálu produktov v oblasti financovania, od jednoduchého financovania až po komplexné, štruktúrované riešenie financovania, ktoré ide nad rámec klasického úveru.

Cash Management

UniCredit sa teší dobrému menu ako popredný poskytovateľ riešení v oblasti riadenia finančných prostriedkov (Cash Management) a elektronického bankovníctva (eBanking). Špecialisti útvaru Cash Management uplatňujú individuálny prístup k vašim potrebám, pričom zohľadňujú celý finančný hodnotový reťazec.

Transakčné bankovníctvo

Pomáhame klientom finančne optimalizovať ich obchodné aktivity. Zrýchľujeme ich finančné toky, zhodnocujeme voľné finančné prostriedky, financujeme obchod či minimalizujeme riziká obchodu.

Finančné trhy

Pokrývame akékoľvek činnosti vzťahujúce sa na devízový a peňažný trh, štátne a podnikové dlhopisy.

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or