Podnikatelia a menšie firmy

Ste podnikateľ, začínajú firma alebo spoločnosť s ročným obratom do 400 tis. €? Využite niektorú z našich bankových služieb, ktorá vám pomôže zrealizovať váš podnikateľský sen.

Úvery

Bankoví poradcovia UniCredit Bank sa vždy dôkladne zoznamujú so špecifickými nárokmi každého podnikateľa. Preto vám môžu pripraviť riešenie presne podľa vašich potrieb.
UniCredit Bank poskytuje úvery pre podnikateľov a úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovské spoločnosti. Naším cieľom je plne uspokojiť vaše bankové požiadavky v oblasti financovania podnikateľských aktivít.