Veľké firmy

UniCredit je strategickým partnerom malých a stredne veľkých firiem s obratom nad 400 tis. eur, veľkých a nadnárodných spoločností, ako aj subjektov verejného sektora, finančných inštitúcií, inštitucionálnych investorov a finančných sponzorov.

Naše UniCredit International Center (Medzinárodné centrum) poskytuje podporu medzinárodným a nadnárodným spoločnostiam pri riadení cezhraničných obchodných aktivít na najvyššej úrovni.

 

International Center

Vďaka špecializovaného útvaru a jeho zamestnancom, ktorí ovládajú niekoľko jazykov a majú hlboké vedomosti v oblasti trhov, môžeme vašej medzinárodnej alebo nadnárodnej spoločnosti poskytovať podporu pri riadení cezhraničných obchodných aktivít.

Ako jediné prístupové miesto pre všetky vaše potreby zabezpečíme plnú podporu pri poskytovaní služieb šitých na mieru pre vás.

Eurofondy

UniCredit ako jedna z vedúcich finančných inštitúcií vrámci Európskej únie poskytuje podporu pri získavaní prístupu k eurofondom.

Prevádzkujeme špecializované centrum European Competence Centre (Európske kompetenčné centrum) s kompletnou ponukou služieb na najvyššej úrovni od poradenstva až po záruky a dohody o zámere, od prekleňovacieho financovania až po investičné financovanie.

Udržateľnosť

je hlboko zakorenená v našej DNA.

viac informácií

Financovanie

UniCredit je najväčším poskytovateľom firemných úverov v Európe - od jednoduchého financovania „plain vanilla“ až po komplexné riešenia štruktúrovaného financovania.

Podpora financovania

Zvýhodnené financovanie COVID

Zistite viac

Cash Management

UniCredit je popredným poskytovateľom riešení v oblasti riadenia finančných prostriedkov (Cash Management) a elektronického bankovníctva (eBanking). Špecialisti útvaru Cash Management uplatňujú individuálny prístup a zohľadňujú celý finančný hodnotový reťazec.

Vklady a investície

UniCredit vám môže poskytnúť podporu pri efektívnom investovaní vašich financií.

Investičné bankovníctvo

UniCredit vám uľahčí prístup na kapitálový trh vďaka jednej z najkonsolidovanejších sietí investičného bankovníctva v Európe. Využívame úzku spoluprácu vzťahových manažérov a špecializovaných produktových tímov sídliacich v Mníchove, Viedni a Londýne.