Informácia o nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančných nástrojov a investičných služieb

3. januára 2018 vstúpila do účinnosti nová európska smernica MiFID II spolu s ďalšou nadväzujúcou reguláciou. Táto regulácia so sebou priniesla nové pravidlá a požiadavky na poskytovanie investičných služieb. V záujme lepšieho informovania klientov – investorov bol tak koncoročný výpis z majetkového účtu rozšírený o sekciu Informácie o nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančných nástrojov a investičných služieb. V tejto časti výpisu vám UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), poskytuje komplexný prehľad o poplatkoch a nákladoch spojených s vašimi investíciami a cennými papiermi za celý predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, ak vám niektoré údaje nie sú zrejmé, nahliadnite, prosím, do vysvetliviek nižšie, ktoré vám poskytnú bližší opis jednotlivých položiek výpisu. Vašu konkrétnu situáciu môžete, samozrejme, prediskutovať so svojím bankárom, prípadne sa neváhajte obrátiť na našu Infolinku +421 2 6920 2090.

Na záver vás chceme uistiť, že predmetné informácie nepredstavujú akúkoľvek zmenu výšky poplatkov podľa súčasne platného Cenníka, ale len spätnú deklaráciu uhradených a aplikovaných poplatkov za celý predchádzajúci kalendárny rok, ktoré nám umožňujú aj naďalej zlepšovať a skvalitňovať naše služby.

Poplatok
Priamo stiahnuté klientovi (Áno/Nie)
Prijaté Bankou/Prijaté treťou stranou
Percento voči hodnote portfólia
Regulatórne zaradenie

 

V prípade, ak vám naďalej niektoré informácie nie sú jasné, kontaktujte prosím svojho bankára, prípadne sa s dôverou obráťte na našu Infolinku +421 2 6920 2090.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo