Cenníky

Aktuálne cenníky

Archív


 

Fyzické osoby - nepodnikatelia Podnikatelia a slobodné povolania Firmy a verejný sektor
     
Cenník bankových služieb pre občanov od 15. 6 2021 Prehľad zmien cenníkov pre podnikateľov od 1. 9. 2021 Prehľad zmien cenníkov pre firmy od 1. 9. 2021
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 9. 2021 Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 15. 6. 2021 Cenník bankových služieb pre firmy od 1. 3. 2021
Prehľad zmien cenníkov pre občanov od 1. 9. 2021 Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 1. 5. 2021 Cenník bankových služieb pre firmy od 1. 2. 2021
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 5. 2021 Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 Cenník bankových služieb pre firmy  platný do 31. 1. 2021
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021  
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 Dodatok č.1 k cenníku bankových služieb pre podnikatelov od 1. 3. 202 do 31. 3. 2021  
Dodatok č.1 k cenníku bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021
Cenník bankových služieb pre občanov platný do 31. 1. 2021 Cenník bankových služieb pre podnikateľov platný do 31. 1. 2021  
Prehľad zmien v cenníku bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 Prehľad zmien v cenníku bankových služieb pre podnikateľov od 1. 2. 2021  
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo