Cenníky

Aktuálne cenníky

Archív


Fyzické osoby - nepodnikatelia Podnikatelia a slobodné povolania
Firmy a verejný sektor
  Cenník bankových služieb pre občanov platný do 7. 12. 2020 Cenník bankových služieb pre podnikateľov platný do 01. 12. 2020 Cenník bankových služieb pre firmy platný do 17.8.2020
  Cenník bankových služieb pre občanov platný do 18. 08. 2020 Cenník bankových služieb pre podnikateľov platný do 18. 08. 2020 Cenník bankových služieb pre firmy platný do 30.11.2019
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo