Platby

SEPA úhrady

SEPA úhrada je bezhotovostná platba, kde príkaz banke predkladá platiteľ a:

 • banka príjemcu: sídli v SEPA krajine (štáty  EHP, Švajčiarsko, Monako a San Maríno)
 • mena platby: EUR
 • číslo účtu platiteľa aj príjemcu: IBAN
 • kód banky platiteľa aj príjemcu: BIC (nepovinné)
 • poplatková inštrukcia: SHA

Viac informácií

Základné informácie o SEPA

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostná platba, kedy si príjemca inkasuje peniaze z účtu platiteľa, pričom sa platiteľ a príjemca na tom vopred dohodli a platiteľ podpísal príjemcovi tzv. mandát.

Ďalšie podmienky:

 • banka platiteľa aj banka príjemcu: sídli v SEPA krajine (štáty  EHP, Švajčiarsko, Monako a San Maríno)  
 • mena platby: EUR
 • platiteľ povolil inkasovanie zo svojho účtu zriadením súhlasu so SEPA inkasom

Zúčtovanie SEPA inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň, čo je deň splatnosti. V prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa sa pokus o zúčtovanie SEPA inkasa neopakuje.

SEPA inkaso Spotrebiteľské (CORE schéma) používajú firmy na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od Spotrebiteľov. SEPA inkaso Podnikateľské (B2B schéma) sa používa iba na inkasovanie platieb medzi obchodnými partnermi (podnikateľmi, firmami), pri platení ich obchodných záväzkov.

Viac informácií

Základné informácie o SEPA

Cezhraničné platby

Cezhraničná platba je bezhotovostná úhrada peňažných prostriedkov medzi platiteľom a príjemcom.

Príkaz na úhradu cezhraničnej platby banke predkladá platititeľ ak:

1.   banka príjemcu: sídli v SR alebo inej SEPA krajine a

 • mena platby: meny krajín EHP a ostatné meny podľa kurzového lístka banky, EUR iba s poplatkovou inštrukciou OUR
 • číslo účtu platiteľa aj príjemcu: IBAN
 • kód banky príjemcu: BIC
 • poplatková inštrukcia: SHA, OUR, BEN - nie je povolené pri EUR a menách krajín EHP!

alebo 

2.   banka príjemcu: sídli v ostatných krajinách mimo SEPA 

 • mena platby: cudzie meny podľa kurzového lístka banky, EUR
 • číslo účtu platiteľa IBAN
 • číslo účtu príjemcu: IBAN alebo základné číslo účtu ak krajina mimo SEPA IBAN nepoužíva    
 • kód banky príjemcu: BIC
 • poplatková inštrukcia: SHA, OUR, BEN

Viac informácií

Šeky

Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje šekovníkovi (banka, v ktorej má vystaviteľ vedený účet) vyplatiť osobe uvedenej na šeku alebo doručiteľovi šekovú sumu.

Viac informácií

Hotovostné platby

Hotovostné platby môže klient realizovať na základe hotovostných platobných príkazov v domácej aj cudzej mene.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo