Poistenie U5

V spolupráci s AXA Poisťovňou sme pre vás pripravili unikátny produkt k vášmu bežnému alebo sporiacemu účtu, ktorý vám zabezpečí finančnú istotu v prípade neočakávaných udalostí, akými sú trvalé telesné poškodenie nad 50 % alebo smrť následkom úrazu.

ČO VÁM POISTENIE U5 PONÚKA?

  • v prípade poistnej udalosti môžete s poistením U5 získať 5-násobok zostatku na vašom účte (do max. výšky 20 000 EUR).
  • platí aj pre záporný zostatok, t.z. pokiaľ čerpáte kontokorent, poistné plnenie sa vypláca ako 5-násobok záporného zostatku na účte* (do max. výšky 20 000 EUR).
  • čím vyšší zostatok na účte budete mať, tým viac peňazí dostanete.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading