Doplnkové poistenie

Poistenie Allianz U5

V spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou sme pre vás pripravili unikátny produkt k vášmu bežnému alebo sporiacemu účtu, ktorý vám zabezpečí finančnú istotu v prípade neočakávaných udalostí, akými sú trvalé telesné poškodenie nad 50 % alebo smrť následkom úrazu.

 

ČO VÁM POISTENIE ALLIANZ U5 PONÚKA?

  • V prípade poistnej udalosti môžete s poistením Allianz U5 získať 5-násobok zostatku na vašom účte (do max. výšky 20.000 EUR)
  • Platí aj pre záporný zostatok, t.z. pokiaľ čerpáte kontokorent, poistné sa vypláca ako 5-násobok
  • Záporného zostatku na účte (do max. výšky 20.000 EUR)
  • Čím vyšší zostatok na účte budete mať, tým viac peňazí dostanete

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading