Podielové fondy

Podielové a investičné fondy Amundi

Uvažujete nad spôsobom, ako zhodnocovať vlastné finančné prostriedky, ale nemáte dostatok informácií ani čas sa plnohodnotne venovať dianiu na finančných trhoch? Chcete mať o svoje prostriedky v podobe nakúpených podielových listov profesionálne postarané a súčasne mať príležitosť ich v prípade potreby rýchlo predať? Pokiaľ ste si na obe otázky odpovedali „áno“, máme pre vás možnosť využiť jednorazové investovanie!

Vďaka jednorazovému investovaniu do podielových a investičných fondov spravovaných spoločnosťou Amundi si môžete vyberať zo širokej ponuky fondov investujúcich do rôznych tried aktív (ako sú akcie, dlhopisy, komodity a ďalšie druhy aktív) alebo rôznych regionálnych či odvetvovo zameraných, a to vrátane dividendových fondov. Môžete si tiež zvoliť len jeden zo široko diverzifikovaných fondov ponúkajúcich vhodný mix vyššie uvedeného.

 

Hlavné parametre:

  • možnosť získania atraktívneho výnosu,
  • flexibilita – vaše prostriedky dostupné obvykle do 5 dní bez výstupných poplatkov,
  • jednoduché riešenie dostupné pre každého,
  • dlhoročné odborné skúsenosti a znalosti expertov zo spoločnosti Amundi, ktorá spravuje financie pre viac ako 100 miliónov klientov po celom svete.
Nastavenie produktu
  • na výber zo širokej ponuky fondov zameraných na:

▸ rôzne triedy aktív (dlhopisy, akcie, komodity a iné),

▸ rôzne regióny (Európa, Amerika, rozvíjajúce sa trhy a pod.),

▸ rôzne odvetvia (financie, ekológia, priemysel, inovácie, nové trendy a iné),

▸ fondy (ne)vyplácajúce dividendy, tzn. (ne)distribučné triedy,

▸ fondy, ktoré ponúkajú vyvážený mix vyššie uvedeného,

  • vstupný poplatok v závislosti od typu fondu a výšky investície podľa cenníka,
  • investičný horizont podľa vami vybraného fondu až na 40 rokov.
Užitočné dokumenty

prehľad fondov Amundi.

Spoločnosť Amundi

S jednorazovou investíciou máte možnosť si pohodlne zvýšiť hodnotu vlastných finančných prostriedkov a zabezpečiť si tak bohatšiu budúcnosť podľa svojich konkrétnych potrieb. O fondy, do ktorých investujete, sa stará tím expertov zo spoločnosti Amundi Asset Management, najväčšieho správcu aktív v Európe s objemom spravovaného majetku presahujúcim 1,6 bilióna EUR. Zároveň sa spoločnosť Amundi radí medzi TOP 10 správcov z celého sveta. Nechajte na nich, aby zmenili vašu budúcnosť k lepšiemu, a viac neriešte, do čoho investovať. Venujte svoj čas jednoducho tomu, čo je vám skutočne blízke, s vedomím, že je o vaše prostriedky vo fondoch dobre postarané.

Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo