Pravidelné investície

Nechajte svoje peniaze zarábať za vás.

U invest Plus

 

Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny

Viete, že na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy je dôležité odkladať si približne 10 % príjmu? A v časoch extrémne nízkych úrokov na bežných a sporiacich vkladoch vám na to ponúkame vhodnejšie riešenie – program pravidelného investovania U invest Plus

Výhody, ktoré získate:

 • pravidelná investícia do budúcnosti od 20 eur mesačne – napr. na vzdelanie alebo dôchodok
 • vyšší potenciál zhodnotenia vašich vkladov v porovnaní so sporiacim účtom
 • peniaze môžete mať kedykoľvek k dispozícii bez výstupného poplatku
 • kedykoľvek môžete zmeniť frekvenciu vkladov a ich výšku
 • možnosť extra vkladov kedykoľvek, aj cez internet banking
 • profesionálnu aktívnu správu, o ktorú sa postará Amundi asset management1 v spolupráci s najvýznamnejšími svetovými investičnými správcami.
 • výkonnejšie fondy ako konkurencia2

1        Amundi asset management sa vďaka spojeniu so spoločnosťou Pioneer Investments stala najväčším správcom investícií v Európe3 s objemom spravovaného majetku prevyšujúcim 1,3 bilióna4 EUR a zároveň sa spoločnosť Amundi radí medzi

2        Zo širokej ponuky správcov bola daná prednosť fondom, ktoré podľa analýzy nezávislých ratingových agentúr dosahujú lepšie výsledky ako väčšina konkurenčných fondov.

3        Rebríček IPE „Top 400 asset managers“ zverejnený v júni 2017 a založený na výške majetku pod správou k decembru 2016.
4        Kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podľa stavu ku koncu decembra 2016.

Viac informácii

Pozrite si nasledujúce video a zistite, ako si jednoducho vytvoriť finančnú rezervu alebo zhodnotiť Vaše úspory. Nezabudnite si zapnúť zvuk.


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

RYTMUS SELECT – vyberte si pre vás to najlepšie

Program pravidelného investovania RYTMUS SELECT umožňuje aj malé mesačné platby investovať do širokého spektra Pioneer fondov od najkonzervatívnejších až po tie dynamické. Aj s malou pravidelne investovanou čiastkou a s využitím know-how expertov zo spoločnosti Amundi si môžete vytvoriť finančnú rezervu.

Výhody, ktoré získate:

 • pravidelná investícia od 30 eur/30 USD mesačne
 • vyšší potenciál zhodnotenia vašich vkladov v porovnaní so sporiacim účtom
 • otvoriť si môžete niekoľko programov súčasne a vytvoriť si tak vlastné portfóliá
 • peniaze môžete mať kedykoľvek k dispozícii bez výstupného poplatku
 • kedykoľvek môžete zmeniť frekvenciu vkladov a ich výšku
 • možnosť extra vkladov kedykoľvek, aj cez internet banking
 • kvalitné a výkonnejšie fondy ako konkurencia*

* Podľa hodnotenia renomovanou nezávislou spoločnosťou Morningstar.

Viac informácii


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

Investujte pravidelne do budúcnosti vašich detí

Každý chce pre svoje deti len to najlepšie. A k najlepšiemu patrí aj kvalitné vzdelanie a poskytnutie možností na rozvoj športového či umeleckého talentu. Na to, aby ste tieto ciele a sny mohli svojim deťom naplniť, sú často potrebné nemalé finančné prostriedky. Na budúcnosť je preto potrebné myslieť už dnes. Jednou z možností je začať čo najskôr pravidelne investovať a využiť tak potenciál vyšších výnosov v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte.

Výhody, ktoré získate:

 • vyšší potenciál zhodnotenia vašich vkladov v porovnaní so sporiacim účtom
 • otvoriť si môžete niekoľko programov súčasne
 • kedykoľvek môžete zmeniť frekvenciu vkladov a ich výšku
 • možnosť extra vkladov kedykoľvek, aj cez internet banking
 • kvalitné a výkonnejšie fondy ako konkurencia*

* Podľa hodnotenia renomovanou nezávislou spoločnosťou Morningstar.

Viac informácii


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading