Životné poistenie

Rizikové životné poistenie Šťastný život

V troch balíkoch programu Šťastný život – BASIC, PLUS alebo KOMPLET vám v spolupráci s Allianz - Slovenskou poisťovňou prinášame poistenie pre dospelých a detí podľa vašich predstáv.

Zabezpečte seba a svojich blízkych pre prípad:

  • úmrtia
  • úrazu
  • choroby
  • invalidity
  • pracovnej neschopnosti
  • hospitalizácie
  • nezamestnanosti

Určite oceníte cenovú dostupnosť poistenia – už od 9 € mesačne, široké spektrum krytia rizík ako aj možnosť poistenia viacerých osôb na jednej poistnej zmluve.

Viac informácií (PDF)

Kapitálové a úrazové poistenie SENIOR

Poistenie SENIOR je určené klientom vo veku 55-66 rokov, ktorí:

  • chcú mať finančnú podporu v prípade úrazu alebo dožitia (až do 95 rokov)
  • si chcú zabezpečiť finančnú podporu pozostalým v prípade ich smrti so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb
  • sú osamotení a v prípade hospitalizácie v nemocnici, PN alebo úrazu potrebujú pomoc asistenčnej služby

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo