Tlačové správy

21. 01. 2022 V rebríčku najudržateľnejších spoločností na svete časopisu Corporate Knights pre rok 2022 získala UniCredit prvé miesto v Taliansku a druhé mieste v celosvetovej konkurencii

UniCredit získala od časopisu Corporate Knights v rebríčku najudržateľnejších spoločností na svete pre rok 2022 prvé miesto v Taliansku a druhé mieste v celosvetovej konkurencii spoločností v danom odvetví . Banka dosiahla v rebríčku Corporate Knights’ Global 100 Index pre rok 2022 celkové miesto 59.

Andrea Orcel, CEO skupiny UniCredit, uviedol: „Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú jasným dôkazom nášho trvalého záväzku v oblasti ESG. Zaviazali sme sa k tomu, aby naše činnosti boli v súlade s našimi zásadami, pričom nejdeme príkladom len v rámci nášho vlastného podnikania, ale podporujeme aj našich klientov a komunity, tam kde pôsobíme. Táto snaha vyžaduje, aby sme hľadali vyváženosť medzi rozhodnými krokmi v oblasti životného prostredia a spoločenskými dopadmi.  Naším cieľom je v čo najkratšom čase vybudovať udržateľnú spoločnosť pre všetkých.“

UniCredit bola po prvýkrát zahrnutá do indexu Corporate Knights’ Global 100 Index, ktorý každoročne zostavuje rebríček 100 najudržateľnejších spoločností na svete na základe kľúčových kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Tento rebríček dôkladne hodnotí 6 914 spoločností s príjmom viac než 1 miliarda USD, pričom objasňuje tiež vývoj priorít a výsledkov v oblasti ESG, ako aj veľkosť rozdielov medzi poprednými predstaviteľmi v oblasti udržateľnosti a ostatnými spoločnosťami v danom odvetví v celosvetovom meradle.

Udržateľnosť je kľúčovým nástrojom novej obchodnej stratégie UniCredit Unlocked, ktorú banka predstavila v decembri 2021 spolu s viacerými ambicióznymi cieľmi v oblasti ESG na obdobie 2022-2024. Banka predstavila napríklad cieľ dosiahnuť objem nových úverov v oblasti životného prostredia, investičných produktov v oblasti ESG, udržateľných dlhopisov a sociálnych úverov v celkovej výške 150 miliárd eur. UniCredit tiež investuje 100 miliónov eur s cieľom zabezpečiť spravodlivé  a férové odmeňovanie, pričom sa zaviazala do roku 2030 dosiahnuť cieľ čistých nulových emisií skupiny a do roku 2050 cieľ nulových financovaných emisií.

Digitálna verzia rebríčka Corporate Knights, výsledky vybraných krajín a ďalšie kontextové a metodické informácie sú k dispozícii na adrese corporateknights.com/global100.

Metodika Global 100

Všetky spoločnosti sú hodnotené podľa príslušných metrík vo vzťahu k ostatným spoločnostiam v danom odvetví, pričom 50 % váhy sa pripisuje čistým výnosom a čistým investíciám. Deväť z ukazovateľov má pevnú váhu; zvyšku je priradená váha podľa relatívneho a celkového vplyvu každého odvetvia vo vzťahu k celkovej ekonomike. Po kvantitatívnej analýze údajov pre 23 kľúčových ukazovateľov výkonnosti boli tohtoročné celkové výsledky zmenené na kategórie označené písmenom.

Corporate Knights

Súčasťou spoločnosti Corporate Knights Inc. je časopis o udržateľnom podnikaní Corporate Knights a výskumná divízia, ktorá vytvára rebríčky a hodnotenia finančných produktov na základe výsledkov udržateľnosti spoločnosti.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 907 780 218

19. 01. 2022 Banka otvorená kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Digitálny koncept Open od UniCredit štartuje novú éru bankovníctva

Sústrediť sa len na svoje finančné potreby a s nimi spojené bankové produkty a neriešiť, kde si ich môžem zriadiť. Taká je zákaznícka skúsenosť, ktorá dáva na prvé miesto klienta a jeho potreby. Prináša ju nový digitálny koncept Open od UniCredit Bank. Tri kľúčové retailové produkty – bežný účet, spotrebiteľský úver a hypotéku – UniCredit Bank umožňuje zriaďovať a spravovať jednoducho, rýchlo, efektívne a bezpapierovo. Digitalizácia a zákaznícka skúsenosť patria medzi strategické piliere UniCredit Bank, na ktorých banka stavia svoj dlhodobý úspech s cieľom byť jedným z digitálnych lídrov v regióne strednej Európy.

 

Digitalizácia mení pohľad klientov na bankovníctvo a výrazne pretvára zákaznícku skúsenosť. „Naši zákazníci sú otvorení možnostiam, ktoré prináša digitalizácia. Chceme rozšíriť našu klientsku základňu a využiť na to práve túto novú integrovanú digitálnu platformu, ktorá umožňuje personalizovanú a jednoduchú interakciu naprieč všetkými predajnými kanálmi,“ hovorí Gianfranco Bisagni, výkonný riaditeľ pre strednú Európu skupiny UniCredit. „Po úspešnom zavedení v Česku a na Slovensku plánujeme postupne rozšíriť daný koncept aj na ďalšie trhy, kde pôsobí naša skupina, a poskytnúť tak všetkým našim klientom tie najlepšie služby. Toto je však len začiatok nášho strategického plánu. Aj naďalej totiž plánujeme v rámci skupiny UniCredit investovať do digitalizácie, a to ďalšie 2,8 miliardy eur,“ dodáva Gianfranco Bisagni.

Nový digitálny ekosystém vyvinul pilotne na českom a slovenskom trhu špecializovaný tím zložený z produktových, procesných a IT útvarov v spolupráci s právnymi a Compliance útvarmi naprieč skupinou UniCredit. 

Banka otvorená kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Koncept Open otvára klientom nové možnosti bankového sveta. Prináša nové chápanie zákazníckej skúsenosti a poskytne kompletný servis prostredníctvom rôznych zariadení alebo kanálov – digitálne a bezpapierovo za pár minút na pobočke, online, prostredníctvom špeciálneho klientskeho centra alebo digitálne cez tretie strany. Zároveň poskytne klientom služby rýchlo a pohodlne kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Nová éra bankovníctva nie je závislá od otváracích hodín pobočiek a služby sú tak k dispozícii nepretržite. Klienti môžu napríklad začať so zriaďovaním účtu, spotrebiteľského úveru alebo hypotéky na pobočke a v celom procese neskôr pokračovať z pohodlia domova na mobile. 

„Jednoduché nastavenie, optimalizácia a samostatnosť procesov aj väčšia flexibilita produktov sú kľúčovými prvkami digitalizácie našej banky. Vďaka nim môžeme pružne reagovať na meniaci sa trh, prinášať kvalitnejšiu zákaznícku skúsenosť, vyššiu návratnosť investícií a efektívne využívať zdroje. To nám dáva jasnú konkurenčnú výhodu,“ komentuje digitalizáciu kľúčových retailových produktov Jakub Dusílek, generálny riaditeľ UniCredit Bank.

„V skutočne viackanálovom prístupe zameranom na zákaznícku skúsenosť sme jedným z lídrov na českom i slovenskom trhu. Dávame klientom možnosť vybrať si taký kanál, ktorý im najlepšie vyhovuje, aby mohli spravovať svoje financie kedykoľvek potrebujú. Vďaka tomu výrazne znižujeme čas založenia našich produktov skutočne na iba pár minút a zároveň môžeme venovať viac času našim klientom, ktorí sú pre nás vždy na prvom mieste,“ vysvetľuje hlavné prínosy projektu Marco Iannaccone, zástupca generálneho riaditeľa UniCredit Bank.

Ďalšie informácie nájdete vo videu „Smart Banking a digitálna cesta UCB“.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska komerčná banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svoju unikátnu obchodnú sieť v západnej, strednej a východnej Európe svojej rozsiahlej klientskej základni. UniCredit ponúka lokálnu i medzinárodnú odbornosť svojim klientom prostredníctvom bezkonkurenčného prístupu k popredným bankám na svojich 13 hlavných trhoch naprieč svojou európskou bankovou sieťou v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. V spolupráci s medzinárodnou sieťou zastupiteľských kancelárií a pobočiek obsluhuje UniCredit klientov aj v ďalších 15 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 907 780 218

03. 01. 2022 EIF a UniCredit poskytnú 1 miliardu EUR pre MSP v Bulharsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku
 • Podpora malých a stredných podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19
 • UniCredit poskytne financovanie s výhodnejšími podmienkami
 • Operáciu podporuje Európsky záručný fond (EGF), ktorý je súčasťou balíka opatrení Európskej únie v hodnote 540 miliárd EUR na obnovu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, schváleného minulý rok

 

Európsky investičný fond (EIF) poskytne UniCredit záruky v objeme 700 miliónov EUR, čo banke umožní poskytnúť až 1 miliardu EUR na financovanie pre malé a stredné podniky (MSP) v Bulharsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku s cieľom urýchliť zotavenie ekonomiky z pandémie COVID-19.

Záruky EIF poskytne Európsky záručný fond (EGF), t. j. záručný nástroj v hodnote 25 miliárd EUR zriadený skupinou EIB v roku 2020 s cieľom podporiť zotavenie európskej ekonomiky po pandémii spôsobenej ochorením COVID-19, zachovať pracovné miesta a poskytnúť veľmi potrebnú likviditu MSP v Európe. Objem záruk podľa záručnej zmluvy je rozdelený nasledovne: v Bulharsku (až 185 miliónov EUR), na Slovensku (až 310 miliónov EUR), v Slovinsku (až 80 miliónov EUR) a v Chorvátsku (až 325 miliónov EUR). Zvyšný objem portfólia bude rozdelený medzi štyri krajiny v súlade so zaznamenaným dopytom.

Členovia skupiny UniCredit v týchto štyroch krajinách, a to vrátane bánk a lízingových inštitúcií, ponúknu malým a stredným podnikom úvery a iné finančné produkty za výhodnejších podmienok vrátane znížených úrokových sadzieb, dlhších období odkladu, miernejších požiadaviek na zabezpečenie alebo predĺženej splatnosti. Úvery budú dostupné pre MSP pôsobiace v odvetviach hospodárstva najviac zasiahnutých pandémiou a urýchlia zotavenie ekonomiky v daných krajinách.

Roger Havenith, zástupca výkonného riaditeľa EIF, povedal: „Kríza spôsobená ochorením COVID-19 tu stále pretrváva a podniky v celej Európe pociťujú jej ekonomické dôsledky. Partnerstvo EIF a skupiny UniCredit poskytne veľmi potrebné financovanie pre malé a stredné podniky v štyroch krajinách. Naša spolupráca zachráni pracovné miesta, podporí investície a konkurencieschopnosť MSP, čím prispeje k rýchlejšiemu zotaveniu ekonomiky z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Rád by som poďakoval skupine UniCredit za ich dlhodobé partnerstvo a teším sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Liliana Pavlovová, viceprezidentka EIB, uviedla: „Teší ma, že EIF v rámci Európskeho záručného fondu oznamuje nové partnerstvo so skupinou UniCredit s cieľom uvoľniť až 1 miliardu EUR vo forme dostupnejšieho financovania pre MSP v Bulharsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku. Skupina EIB je pripravená spolupracovať s finančnými inštitúciami a firmami v celej Európe s cieľom podporiť zotavenie ekonomiky z pandémie COVID-19.

Gianfranco Bisagni, riaditeľ divízie pre strednú Európu, a Teodora Petkovová, riaditeľka divízie pre východnú Európu v skupine UniCredit, dodali: „Ponúkame trvalú podporu malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, ktoré sú v našich ekonomikách také dôležité. Vďaka týmto zárukám a nášmu silnému postaveniu budeme môcť navýšiť celkové financovanie až na 1 miliardu EUR, pričom budeme môcť našim klientom ďalej ponúkať výhodné podmienky na riadenie ich likvidity, financovanie ich budúcich investícií a zotavovanie z krízy spôsobenej ochorením COVID-19.“

 

Základné informácie:

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro-, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, ako aj záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Európsky záručný fond

Európsky záručný fond (EGF) bol zriadený skupinou EIB s príspevkami Bulharska, Slovenska, Slovinska a Chorvátska a ďalších členských štátov EÚ na ochranu firiem zasiahnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19. S objemom takmer 25 miliárd EUR v zárukách EGF umožňuje EIB a EIF rýchlo sprístupňovať úvery, záruky, cenné papiere zabezpečené aktívami, kapitálové a iné finančné nástroje najmä pre malé a stredné podniky, aby mohli prekonať nepriaznivú situáciu a dostať sa z krízy. EGF je súčasťou balíka opatrení Európskej únie na obnovu v snahe poskytnúť celkovo 540 miliárd EUR na podporu najviac zasiahnutých častí ekonomiky EÚ.

Skupina UniCredit

UniCredit je celoeurópska komerčná banka s jedinečným franchisingovým konceptom v Taliansku, Nemecku, strednej a východnej Európe, ako aj korporátnym a investičným bankovníctvom vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí. Pomocou skutočných riešení plníme skutočné potreby klientov. Ponúkame odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytujeme bezkonkurenčný prístup k popredným produktom a službám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom našej európskej bankovej siete. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 15 krajinách na celom svete. 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 907 780 218

15. 11. 2021 UniCredit podporí finále Davisovho pohára ako oficiálna banka

Skupina UniCredit je hrdá na to, že sa stala hlavným partnerom finále Davisovho pohára (Davis Cup by Rakuten Finals) ako oficiálna banka (výlučne v kategórii bánk).

Skupina má významné skúsenosti v sponzoringu veľkých športových podujatí a turnaj Davisovho pohára je dobrou voľbou pre skupinu UniCredit, a to vďaka lichotivej geografickej pôsobnosti, dôrazu na tenis pre všetkých, orientácii na udržateľnosť a vášni zlepšovať hru prostredníctvom digitalizácie. Tešíme sa na to, že prostredníctvom tejto prestížnej platformy posilníme našu značku.

„Davisov pohár sme si vybrali ako sponzorskú platformu, ktorá presne zodpovedá našej pozícii celoeurópskej komerčnej banky,“ uviedol Andrea Orcel, generálny riaditeľ UniCredit S.p.A. „Profesionálni tenisti predstavujú dokonalosť, posilnenie postavenia a tímovú prácu, ktoré sa v skupine tiež snažíme dosiahnuť. Davisov pohár je jedným z popredných medzinárodných podujatí v tenise a je nám cťou byť jeho tohtoročným partnerom. Teší nás, že tri kľúčové podujatia sa budú konať na rastúcich trhoch, ktoré sú pre nás dôležité.“

Finále Davisovho pohára (Davis Cup by Rakuten Finals) sa bude konať v troch mestách od 25. novembra do 5. decembra 2021. Innsbruck a Turín budú hostiť dve zo šiestich skupín na štvrťfinále, pričom zvyšné štvrťfinále, semifinále a finále sa budú konať v Madride.

Zmluva zahŕňa širokú škálu komunikačných príležitostí a propagačných práv vrátane tvorby značky, reklamy a s tým súvisiacich aktivít. Počas súťaže bude vybranej charitatívnej organizácii pôsobiacej v oblasti ESG udelený dar v rámci osobitného ocenenia UniCredit ACE4sustainability. Ďalej bude možné zúčastniť sa na hádzaní mincí a zakúpiť si oficiálne reklamné  predmety  daného podujatia s podpismi vybraných hráčov súťažiacich vo finále.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 907 780 218

9. 11. 2021 UniCredit ocenená ako banka s mimoriadnymi výsledkami v prieskume 2021 Cash Management Survey časopisu Euromoney

Prieskum realizovaný medzi klientami označil UniCredit ako „Najlepšieho poskytovateľa služieb“ a tiež „Lídra trhu“ v regióne strednej a východnej Európy a ďalších desiatich krajinách. Na jeho základe bola UniCredit ocenená časopisom Euromoney ako Najlepší poskytovateľ služieb Cash Managementu  za rok 2021 v ôsmych  krajinách, vrátane Talianska, Nemecka a Rakúska.

Banka  bola opäť ocenená ako líder na trhu v strednej a východnej Európe, pričom v minulom roku skončila na druhom mieste, a zároveň si udržala postavenie lídra na trhu v ďalších deviatich krajinách. Každoročný prieskum Cash Management Survey časopisu Euromoney vyhľadáva popredných poskytovateľov služieb v oblasti treasury a riadenia hotovosti, a finančných pracovníkov na celom svete. Prieskum sa považuje za referenčný pre sektor riadenia hotovosti v celosvetovom meradle, tohtoročný prieskum zahŕňal viac než 27 000 odpovedí zo strany nefinančných inštitúcií.

Luca Corsini, riaditeľ úseku Global Transaction Banking, k týmto výsledkom uviedol: „Našim klientom sme sa vždy snažili poskytovať inovatívne digitálne riešenia, ktoré by im uľahčili ich každodenné platobné operácie. Tohtoročný prieskum odzrkadľuje nielen pokrytie našej platformy v rámci celej Európy, ale je aj dôkazom ducha spolupráce, odbornosti a záväzku našich tímov poskytovať tie najlepšie služby v oblasti riadenia hotovosti vo svojej triede.“

UniCredit ako najlepší poskytovateľ služieb: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko.

UniCredit ako líder na trhu: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Stredná a východná Európa, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko.

Tieto výsledky nadväzujú na silný rok investícií v rámci platformy skupiny UniCredit zameranej na riadenie hotovosti  vrátane najnovších noviniek, napr. riešenie na kontrolu IBAN na predbežné overenie platieb, SWIFT Go pre okamžité cezhraničné platby a architektúra na digitálne podpisovanie dokumentov – zároveň sa skupina usilovala byť na čele trendov v danom odvetví i optimalizovať digitálne nástroje, pričom bola neustále pripravená plniť meniace sa potreby svojich klientov. Výsledky banky v tohtoročnom prieskume rozšírili  zoznam ocenení pre úsek Global Transaction Banking, vrátane nedávnych: „Najlepšia banka v oblasti poskytovania transakčných služieb v západnej Európe“ v rámci súťaže 2021 Awards for Excellence časopisu Euromoney i v súťaži 2021 Transaction Banking Awards časopisu The Banker. Pokiaľ ide o produkty, časopis Global Finance ocenil UniCredit ako „najlepšiu banku v oblasti riadenia likvidity v strednej a východnej Európe v roku 2021“, aj ako „najlepšiu banku v oblasti treasury a riadenia hotovosti v Nemecku a Taliansku v roku 2021“ .


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

5. 11. 2021 Nový riaditeľ pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku

Novým členom predstavenstva a riaditeľom pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku bude od 1. decembra 2021 menovaný Jaroslav Habo.

Jaroslav Habo nahradí  na tomto poste Miroslava Štrokendla, ktorý po skončení mandátu odíde do dôchodku.

Miroslav Štrokendl  nastúpil v roku 1990  do Slovenskej poľnohospodárskej banky, ktorá sa po viacerých fúziách stala súčasnou UniCredit Bank. Patrí k najrenomovanejším a najdlhšie pôsobiacim bankárom súčasného slovenského trhu. Jeho celá profesionálna kariéra je spätá s bankovníctvom v Unicredit Bank a jej predchodkyniach.

„Radi by sme Miroslavi Štrokendlovi  pri tejto príležitosti úprimne poďakovali za jeho mimoriadny prínos našej banke, v ktorej pôsobil viac než 30 rokov svojej kariéry.  Počas celého  pôsobenia dosahoval kvalitné výsledky vo všetkých riadených oblastiach  a viedol banku, ktorá patrí ku  kľúčovým  hráčom na slovenskom trhu. Taktiež pod jeho vedením UniCredit Bank vždy významne a odhodlane podporovala lokálne  komunity,“ pripomenul Jakub Dusílek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.

Na tieto úspechy a princípy je pripravený nadviazať aj Jaroslav Habo, ktorý  je známym bankárom hlavne v oblasti firemného bankovníctva. Kariéru začínal v bankovníctve pred 25 rokmi v Slovenskej sporiteľni. Od roku 2002 začal pracovať v HVB Bank ako špecialista projektového financovania. Neskôr prešiel viacerými pozíciami v rámci UniCredit Bank na úsekoch veľkých firiem a realít. V roku 2017 sa stal riaditeľom pre firemnú klientelu UniCredit Bank  na Slovensku.

 

„Jaroslav Habo  preukázal úspešné obchodné výsledky a som presvedčený, že svojimi bohatými profesionálnymi skúsenosťami  posilní  ďalší rozvoj našej banky na slovenskom trhu,“ hovorí Jakub Dusílek, predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

2. 11. 2021 UniCredit Bank SoftPOS: Platobný terminál do vrecka

UniCredit predstavuje novú aplikáciu pre obchodníkov, ktorí hľadajú elegantné riešenie pre svoje podnikanie. Vďaka UniCredit Bank SoftPOS môžete svoj mobilný telefón jednoducho premeniť na inteligentný platobný terminál. Potrebujete len účet v UniCredit Bank a smartfón so systémom Android 5.0 alebo vyšším.

 

V priebehu októbra UniCredit Bank predstavila novú aplikáciu SoftPOS, ktorú ocení každý obchodník hľadajúci jednoduché platobné riešenia pre svoje podnikanie. Obchodník bude mať k dispozícii nielen platobný terminál, ale aj všetky transakcie uskutočnené platobnými kartami za posledných 30 dní, ktoré možno jednoducho exportovať do formátov CSV, XLSX alebo PDF. Ďalšou užitočnou funkciou je možnosť vyhodnotiť úspešnosť konkrétneho dňa na základe uložených transakcií alebo možnosť vystavenia elektronických potvrdení, ktoré možno odoslať prostredníctvom e-mailu, SMS, aplikácie WhatsApp, Facebooku a ďalších komunikačných platforiem. Zrealizované transakcie sú pripísané na bankový účet v UniCredit Bank nasledujúci deň.

Klientom, ktorí uprednostňujú bezhotovostné platby, môžeme pomôcť získať nových zákazníkov. Naše platobné riešenia môžu využívať všetci, či už ide o malé alebo stredné podniky, alebo živnostníkov,“ hovorí Jiří Flegl, riaditeľ Global transaction banking v UniCredit Bank.

 

Služba Tap to Phone od Visa úplne zmenila spôsob, akým drobní podnikatelia prijímajú platby. Obchodníci si jednoducho stiahnu aplikáciu, s ktorou môžu začať prijímať bezkontaktné platby a svojim zákazníkom umožniť platiť bezpečne, ľahko a bezdotykovo.

"Čím ďalej viac ľudí očakáva, že svoju kartou zaplatí kdekoľvek, ale na mnohých miestach dnes stále neuspejú. Narazí napríklad na vonkajších trhoch, pri stánkoch s občerstvením a v rôznych rodinných podnikoch. Na prekážky spojené s bežným prijímaním kariet narážajú tiež milióny živnostníkov a malých firiem po celom svete. Preto Visa usilovne pracuje na tom, ako toľko žiadané digitálne platby spotrebiteľom sprístupniť," povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Maďarsko a Slovensko.

UniCredit Bank SoftPOS akceptuje platobné karty - Maestro, Mastercard, VISA a VISA Electron, ako aj stravovacie a benefitné karty - Benefit Plus, Estravenka, Gusto Karta a Ticket Restaurant. Aplikácia je určená predovšetkým pre živnostníkov, malé firmy a obchodníkov, ktorí sú často na cestách alebo chcú rozšíriť svoje existujúce terminálové zariadenia.

Ako získať UniCredit Bank SoftPOS:

Ak chcete začať využívať akceptáciu kariet cez mobil, musíte podpísať zmluvu o akceptácii kariet s UniCredit Bank. Následne dostanete SMS o pripravenej aplikácii a e-mail s ďalšími informáciami pre inštaláciu a spustenie UniCredit Bank SoftPOS.  Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v službe Google Play.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

22. 10. 2021 UniCredit sa stala členom aliance Net-Zero Banking Alliance zriadenej OSN

Skupina UniCredit sa v súlade so svojim záväzkom v oblasti pozitívneho dopadu na klímu v budúcnosti stala členom aliancie Net-Zero Banking Alliance (NZBA), teda celosvetovej aliancie bánk pôsobiacej v oblasti priemyslu a zriadenej OSN, ktorá je odhodlaná zladiť úverové a investičné portfóliá s cieľom dosiahnuť nulovú bilanciu emisií do roku 2050 alebo ešte skôr, a to v súlade s najambicióznejšími cieľmi stanovenými Parížskou dohodou o zmene klímy.

Aliancia má viac ako  než 76 členov z 35 krajín a zastupuje bankové aktíva dosahujúce hodnoty 54 biliónov, ktoré  predstavujú viac než tretinu bankových aktív na celom svete.  Aliancia predstavuje rozhodujúci krok v mobilizácii finančného sektoru v oblasti klímy. Zohľadňuje zásadnú úlohu bánk pri podpore prechodu reálnej ekonomiky na nulovou bilanciu emisií v celosvetovom meradle, zahrňujúcom prevádzkové emisie.

 

Členovia aliancie sa zaviazali:

 • stanoviť predbežné ciele založené na scenároch na rok 2030 alebo ešte skôr pre prioritné sektory
 • uprednostniť oblasti s najvýznamnejším dopadom, t. j. odvetvia produkujúce najviac skleníkových plynov a emisií
 • každoročne zverejňovať emisie a emisnú náročnosť
 • zohľadňovať najlepšie dostupné vedecké poznatky
 • stanoviť prvé ciele do 18 mesiacov od pripojenia sa k aliancii a následne každoročne predkladať správy
 • informovať o plnení stratégie transformácie, ktorú preskúmala komisia.

 

Alianciu NZBA zriadila finančná iniciatíva Programu OSN pre životné prostredie (UNEP FI) a predstavuje bankový prvok aliancie Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ktorej predsedom je Mark Carney,  veľvyslanec OSN špecializovaný v oblasti klimatických opatrení a financií s ohľadom na COP26.

Skupina UniCredit je hrdá na to, že sa môže pripojiť k popredným partnerom v bankovom priemysle a spoločne s nimi sa usilovať dosiahnuť nulovú bilanciu emisií do roku 2050. Tešíme sa na spoluprácu s našimi klientmi, ktorých by sme radi podporili v plánoch transformácie, a tak urýchlili opatrenia v oblasti klímy. Ďalšie informácie o našej stratégii v oblasti ESG budú zverejnené na nasledujúcom dni pre investorov ako súčasť nového obchodného plánu pre skupinu.

Andrea Orcel, CEO skupiny UniCredit, uviedol: „Skupina UniCredit je hrdá na to, že sa stala členom aliancie Net-Zero Banking Alliance a zaväzuje sa zladiť svoje úverové a investičné portfóliá s cieľom dosiahnuť nulovú bilanciu emisií do roku 2050. Táto udalosť je dôležitým míľnikom na našej ceste k udržateľnejšej budúcnosti a predstavuje nevyhnutný krok s cieľom upriamiť pozornosť na problematiku a dosiahnuť značného pokroku v tejto  oblasti.“

 „Sme tu, aby sme podporili našich klientov  v akýchkoľvek náročných situáciách, medzi ktoré patrí i prispôsobenie neustále sa meniacemu sa svetu. V krátkodobom horizonte to bude znamenať spoluprácu so spoločnosťami, ktoré môžu byť iba na začiatku svojej cesty k udržateľnosti. Pomôžeme im výlučne vtedy, ak budeme veriť, že táto cesta je realistická a v konečnom dôsledku prospešná pre všetky zainteresované strany i životné prostredie. V opačnom prípade by to bolo nezodpovedné a poškodzovalo by to zákazníkov a klientov, ktorým poskytujeme služby, ako aj naše odhodlanie posilňovať spoločnosti a komunity v celej Európe.

„Naším cieľom je dosiahnuť pozitívny a udržateľný prechod na ekologickú energiu, ktorá bude čo najmenej poškodzovať planétu a jej obyvateľov. Naše členstvo v aliancii Net-Zero Banking Alliance predstavuje záväzok pomáhať spoločnosti uskutočniť túto zmenu. Nepodarí sa to zo dňa na deň, ale verím, že rok 2050 je tým správnym cieľom, ku ktorému sa naše odvetvie zaviazalo, a teším sa na zmeny, ktoré prídu.“

 

O aliancii:

Aliancia Net-Zero Banking Alliance pôsobiaca v oblasti priemyslu a zriadená OSN spája viac než 50 bánk, ktoré predstavujú viac než tretinu celosvetových bankových aktív a sú odhodlané zladiť úverové a investičné portfóliá s cieľom dosiahnuť nulovú bilanciu emisií do roku 2050. Tento ambiciózny záväzok, ktorý prepája krátkodobé opatrenia so zodpovednosťou, umožňuje bankám pomocou rozsiahlych vedeckých usmernení stanoviť strednodobý cieľ do roku 2030 alebo ešte skôr. Aliancia bude posilňovať, urýchľovať a podporovať implementáciu stratégií v oblasti eliminácie uhlíkových emisií tým, že poskytne medzinárodne koherentný rámec a usmernenia, podľa ktorých bude pracovať, a to aj pomocou výmeny skúseností medzi priekopníckymi bankami. Aliancia zohľadňuje zásadnú úlohu bánk pri podpore prechodu reálnej ekonomiky na nulovú bilanciu emisií v celosvetovom meradle.

www.unepfi.org/net-zero-banking

O skupine UniCredit


UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

21. 10. 2021 Časopis CFI už po druhýkrát vymenoval UniCredit za najlepšiu banku v oblasti Social Impact banking v Európe

UniCredit bola časopisom Capital Finance International (CFI.co) vymenovaná za najlepšiu banku v oblasti Social Impact banking v Európe pre rok 2021. Časopis už druhý rok po sebe vybral UniCredit ako poprednú inštitúciu, ktorá výrazne prispieva k pozitívnemu sociálnemu vplyvu na podporu reálnej ekonomiky v celej Európe. 

Porotcovia zdôraznili záväzok skupiny UniCredit v oblasti tvorby silného hodnotového systému a značné úsilie pri integrácii udržateľnosti do svojich kapitálových stratégií. Ďalej ocenili aj ponuku banky v oblasti konkrétnych riešení pre trvalo udržateľný rozvoj vrátane finančného vzdelávania mládeže, programov zamarených na rozširovanie  schopnosti  – podnikateliek, ale i značný pokrok skupiny UniCredit v niekoľkých ambicióznych cieľoch ESG.

Roberta Marracinová, riaditeľka útvaru Group ESG Strategy & Impact Banking, povedala k danému oceneniu: „Sme veľmi hrdí na to, že časopis CFI nás opäť ocenil ako najlepšiu banku v oblasti Social Impact banking  v Európe. Naďalej tvrdo pracujeme na dosiahnutí našich cieľov v oblasti ESG s so zámerom  podporovať našich klientov a komunity v súčasnej prechodnej fáze, čím zabezpečíme rovnocenný spôsob dosiahnutia iluzívnejšej a udržateľnejšej ekonomiky a spoločnosti pre všetkých.“

Program Social Impact Banking (SIB) skupiny UniCredit od svojho prvého spustenia v Taliansku na konci roku 2017 poskytol viac než 5 270 úverov vrátane financovania so sociálnym vplyvom a mikroúverov na 11 trhoch, kde skupina pôsobí, a to s cieľom podporiť Spoločensky zodpovedných  podnikateľov a iniciatívy s merateľným pozitívnym spoločenským dopadom v objeme čerpaných finančných prostriedkov viac než 295 miliónov eur (údaje ku koncu júna 2021).

Úspech programu SIB sa prejavil aj v jednotlivých krajinách. Vynikajúcim príkladom je nedávne ocenenie EFFEKT 2030, ktoré získala UniCredit Bank v Maďarsku za investovanie do komunít v kategórii Opportunity Business za najlepšie bankovníctvo so spoločenským dopadom ako dôkaz jej úsilia o udržateľnosť v danej krajine v súlade so záväzkami a cieľmi skupiny UniCredit v oblasti ESG.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

07. 10. 2021 UniCredit Bank spúšťa nový záručný program pre firmy od EIB v celkovom objeme financovania 200 miliónov Eur

UniCredit Bank a Európska investičná banka podpísali v Bratislave zmluvu o spustení nového záručného programu určeného pre stredné a veľké firmy na podporu ekonomiky v súvislosti s dopadmi pandémie. Záručný program je súčasťou Pan-European Guarantee Fund a ručiteľom je Európska investičná banka (EIB), banka Európskej únie. UniCredit Bank ponúka tento program na slovenskom trhu ako jediná banka. Vďaka novopodpísanému programu od EIB a v nadväznosti na program EIF spustený tento rok na jar sa UniCredit Bank zaraďuje medzi kľúčových lídrov z hľadiska rozsahu portfólia garančných programov pre firmy všetkých veľkostí. V praxi to znamená, že bude možné zvýhodnenými úvermi podporiť ešte viac spoločnosti, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie.

Program od EIB je určený pre stredne veľké a veľké firmy s celoskupinovým obratom nad 50 miliónov eur ročne a bilanciou 43 miliónov eur vo všetkých regiónoch. Firmy sa môžu hlásiť o výhodné prevádzkové a investičné úvery až do výšky 50 miliónov eur. UniCredit Bank je pripravená vďaka záručnému programu od EIB poskytnúť financovanie v celkovom objeme vo výške 200 miliónov Eur s 50 % garanciou EIB. Znamená to,  že Európska investičná banka (EIB), poskytne UniCredit Bank na Slovensku záruky vo výške 100 miliónov EUR, ktoré pochádzajú z jej Európskeho záručného fondu (EGF), aby UniCredit Bank na Slovensku mohla ponúknuť dostupnejšie financovanie firmám pre obnovu z dôsledkov pandémie.

UniCredit Bank patrí medzi lídrov vo financovaní firiem. Od začiatku pandémie sme cez garančné programy a zvýhodnené financovanie pomohli viac než 500 malým, stredným i veľkým firmám v celkovom objeme úverov presahujúcom niekoľko sto miliónov eur,“ povedal Miroslav Štrokendl, člen predstavenstva a riaditeľ pobočky zahraničnej banky, UniCredit Bank. „Preto mám radosť, že môžeme byť súčasťou nového záručného programu s EIB, ktorého cieľom je pomôcť firmám prekonať dopady pandémie. UniCredit Bank týmto krokom patrí rozhodne k lídrom na slovenskom trhu z pohľadu rozsahu a rozmanitosti ponuky európskych i tuzemských garančných programov. Ponúkame riešenia v spolupráci s EIB, EIF, SIH alebo EXIMBANKou pre firmy všetkých veľkostí a vo všetkých regiónoch. Je pre nás dôležité, že sa môžeme spoločne podieľať na podpore ekonomickej obnovy Slovenska.“

Liliana Pavlovová, viceprezidentka EIB, zodpovedná za oblasť operácií v Slovenskej republike, uviedla: „EIB s potešením konštatuje, že slovenské spoločnosti dostanú na urýchlenie oživenia z následkov pandémie COVID-19 konkrétnu a hmatateľnú podporu vo výške niekoľko miliónov. Firmy na Slovensku získajú vďaka tejto operácii dostupné financovanie, ktoré im pomôže prekonať krízu, zachovať pracovné miesta a príjem pre Slovákov, a vďaka ktorému budú môcť naďalej prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenska. EIB je veľmi hrdá na to, že Európsky záručný fond Európskej investičnej banky pokračuje v plnení svojho prísľubu urýchliť zotavenie európskeho hospodárstva z ničivého dopadu pandémie. V tejto súvislosti by som sa rada poďakovala našim dlhodobým partnerom v UniCredit za príležitosť opätovne investovať do udržateľnej, ekologickej a priaznivej budúcnosti pre všetkých Európanov.“

 

UniCredit Bank z hľadiska garančných programov ponúka komplexné riešenia. V UniCredit Bank nájdu v rámci garančných programov riešenia firmy všetkých veľkostí, od malých a stredných firiem až po veľké nadnárodné firmy vo všetkých regiónoch a v širokej škále sektorov.

 

UniCredit Bank pritom spolupracuje s medzinárodnými i tuzemskými statnými inštitúciami s cieľom ponúknuť svojim klientom tú najširšiu paletu zvýhodnených úverov. Stačí, ak firmy kontaktujú firemného poradcu UniCredit Bank, ktorý s každým klientom individuálne prejde všetky detaily programu a zabezpečí spracovanie žiadosti.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

06. 09. 2021 Nové účty od UniCredit Bank ponúkajú presne to, čo hľadáte

UniCredit Bank prichádza s veľkou novinkou vo svojej ponuke bežných účtov. Predstavuje tri úplne nové účty START, OPEN a TOP. Všetky účty sú jednoduché, prehľadné a navrhnuté tak, aby spĺňali individuálne potreby klientov. Nahradia doterajšiu ponuku banky a okrem základných parametrov ponúknu aj výhody v podobe cestovného poistenia, ako aj obľúbené výbery z bankomatov v krajine a v zahraničí zadarmo. Okrem toho klienti získajú s vybraným účtom nielen bankové služby, ale aj pocit slobody, bezpečia a darček na privítanie. Účty si môžete vybaviť v pobočke a online prostredníctvom internet bankingu alebo mobilného Smart Bankingu.

UniCredit Bank prišla s tromi úplne novými účtami, ktoré klientom ponúknu presne to, čo hľadajú.  Účet START je určený pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý bežný účet na základné bankové operácie. Je úplne zadarmo a bez podmienok. Účty OPEN a TOP sú v porovnaní so súčasnou ponukou vylepšené o špeciálne výhody v podobe cestovného poistenia, poistenia karty, osobných vecí a online nákupov. Zavedeniu nových balíkov predchádzali rozhovory s potenciálnymi klientmi a rozsiahly prieskum trhu s cieľom nájsť najlepšiu možnú ponuku pre všetkých zákazníkov.

„Neustále zlepšujeme a rozširujeme ponuku produktov a služieb, aby sme vyhoveli meniacim sa potrebám našich klientov. Nová ponuka účtov spĺňa očakávania našich klientov, t. j. jednoduchosť, zrozumiteľnosť a dôraz na individuálne potreby klientov,“ zdôrazňuje Tomáš Drábek, vedúci oddelenia retailového a privátneho bankovníctva, Bank Czech Republic and Slovakia.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

18. 08. 2021 UniCredit Bank predstavuje unikátneho chatbota s umelou inteligenciou

UniCredit Bank od júla postupne zavádza pre nábor zamestnancov v Česku a na Slovensku umelú inteligenciu – UniCredit chatbota. Ide o inteligentného náborového chatbota, ktorý s kandidátmi uskutoční prvé kolo pohovoru a poskytne cenné dáta nielen firme, ale aj uchádzačom. UniCredit chatbot toho dokáže viac než akýkoľvek iný chatbot na českom a slovenskom trhu. S kandidátmi sa nielen rozpráva, ale tiež analyzuje ich dáta, testuje ich a triedi podľa toho, ako sa hodia na danú pozíciu.

 

„Digitalizácia má predovšetkým ušetriť prácu ľudí tam, kde to zvládne technológia,“ predstavuje stratégiu unikátneho projektu inteligentného náborového chatbota riaditeľka People and Culture (Ľudské zdroje) UniCredit Bank Hana Čitbajová„Chceme sa viac venovať práci, pri ktorej nás stroje nikdy nenahradia. Vďaka chatbotovi získame viac priestoru na to, aby sme sa mohli venovať konzultantskej činnosti, poradenstvu a priamemu kontaktu so zamestnancami. V tom vidím budúcnosť starostlivosti a rozvoja ľudí.“

UniCredit chatbot dokáže rozpoznať, ako sa človek hodí do našej banky, ako aj schopnosť uspieť na pozícii podľa kľúčových kompetencií, úsilia i spôsobu myslenia, a pomáha tak personalistom vyhnúť sa prevádzkovej slepote. Tým, že zisťuje hlavne prístup k práci, dostanú príležitosť aj kandidáti, ktorí by inak nemali šancu. Existujú síce zručnosti, bez ktorých na pozíciu nemožno nastúpiť, ale v UniCredit dokážeme kandidátov naučiť pomerne veľa zručností aj v praxi. Nábor je tak vďaka chatbotovi rýchlejší, flexibilnejší a otvorenejší voči rôznym talentom uchádzačov.

„Strategickú prácu s dátami vnímame ako budúcnosť a chceme v nej byť lídrami na trhu. Projekt chatbot, ktorý sme odštartovali, je natoľko ojedinelý, že ho plánujeme využiť nielen na nábor, ale napríklad aj na rozvoj existujúcich zamestnancov. Chatbot je tiež dôležitou súčasťou komplexnej digitálnej stratégie UniCredit Bank,“ hovorí generálny riaditeľ UniCredit Bank Jakub Dusílek.

„Digitalizujeme postupne naše kľúčové retailové produkty, neustále inovujeme mobilné a internetové bankovníctvo a spustili sme aplikáciu aj pre privátnych klientov. Chatbot ukazuje, že umelú inteligenciu a dátovú analýzu dokážeme plne využiť na získanie kvalitných kolegýň a kolegov, ktorí posilnia náš tím, a to nielen v oblasti digitalizácie,“ opisuje chatbota zástupca generálneho riaditeľa Marco Iannaccone.

Inteligentný chatbot nedáva len bežné otázky v oblasti personalistiky. Kandidátom vytvorí ich osobnostný profil, ktorý dostanú do e-mailu, a to aj v prípade, že nevyhovujú požiadavkám na danú pozíciu. UniCredit tak chce oceniť čas a záujem kandidátov a zároveň ich motivovať k ďalšiemu rastu. V profile sú totiž aj tipy na to, ako sa ďalej zlepšovať, napríklad zdieľaním informácií s tímom alebo vlastnou motiváciou. Je však dôležité dodať, že rozhodne neexistuje univerzálne dobrý alebo zlý profil. Vždy záleží na potrebách danej pozície alebo tímu.

Dátová budúcnosť

Náboroví chatboti, ktorí zbierajú základné kandidátske informácie, na trhu už existujú, avšak žiadny z nich nedokáže pracovať so získanými dátami tak ako UniCredit chatbot. Bežní chatboti dokážu s kandidátmi len viesť rozhovor podľa vopred pripraveného scenára, ktorý sa pýta predovšetkým na profesijné skúsenosti. UniCredit Bot ide výrazne ďalej, meria, ako sa kandidát hodí na pozíciu, jeho prístup k práci, ale aj logické myslenie. Dáta potom detailne analyzuje – náborový tím UniCredit Bank tak z osobnostného profilu, ktorý je súčasťou výstupu z chatbota, zistí nielen to, čo kandidát vie, ale hlavne to, ako zapadne do tímu, ako bude na pozícii spokojný a aký bude podávať výkon. Chatbot dokáže zmerať, či je kandidát profilovo viac vhodný na pozíciu analytika alebo obchodníka, ako je motivovaný k vlastnému rastu a aj to, či má manažérsky potenciál. Jeho predikcie sa navyše budú len zlepšovať: čím viac kandidátov naberie, tým bude múdrejší.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

28. 07. 2021 UniCredit Bank: Slováci zmenili prístup. Až 64 % Slovákov aktívne spravuje financie cez mobil

Kam sa bežne obráti Slovák, keď chce poslať platbu alebo skontrolovať zostatok na účte? Už dávno to nie je pobočka alebo počítač. 64 % ľudí berie do ruky smartfón, ktorý má vo vrecku. Nedávny orientačný prieskum UniCredit Bank navyše ukázal, že pri spravovaní osobných financií Slovákov  z hľadiska času aj frekvencie používania výrazne dominuje mobil a  klienti  najviac využívajú jeho základné funkcie – ako zadávanie platieb, sledovanie zostatkov, či potvrdzovanie platieb na internete.

 

Od minulého roka UniCredit Bank, ktorá neustále vyvíja nové plne digitálne služby, zdvojnásobila počet aktívnych používateľov, ktorí spravujú svoje financie online prostredníctvom mobilnej aplikácie Smart Banking.  Bol to prelomový rok z hľadiska jasnej dominancie digitalizácie osobných financií Slovákov. Najnovší prieskum UniCredit Bank ukázal, že 45 % Slovákov aktívne využíva na správu svojich financií iba mobilný telefón a  aplikáciu v smartfóne, zatiaľ čo 32 % stále uprednostňuje internetové bankovníctvo a ďalších 19 % kombinuje obe možnosti.

 

 

„Skutočnosť, že 64 % Slovákov aktívne využíva výhody bankových aplikácií, potvrdzuje, že slovenskí klienti sú digitalizovaní,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, a dodáva: „V UniCredit Bank neustále pracujeme na vývoji nových digitálnych inovácií, ktoré našim klientom uľahčia každodenný život. Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že najdôležitejšie základné funkcie mobilných aplikácií sú tie, ktoré klienti používajú najčastejšie. Okrem toho tohtoročný prieskum spoločnosti Scott & Rose, ktorý porovnával mobilné aplikácie bánk na českom trhu, vyhodnotil aplikáciu Smart Banking od UniCredit Bank ako najlepšiu bankovú aplikáciu z hľadiska dostupnosti základných funkcií.“

Najčastejšie používané funkcie mobilných bankových aplikácií

Prieskum UniCredit Bank ukázal, že klienti používajú mobilné aplikácie predovšetkým na každodennú správu svojich financií. Medzi najpoužívanejšie funkcie mobilného bankovníctva patrí zadávanie platieb, sledovanie zostatku, potvrdzovanie platieb online, sledovanie histórie platieb a výkazy príjmov a výdavkov. Príkladom je tiež obľuba trvalých príkazov, ktorých využíva až jedna štvrtina respondentov. V posledných rokoch je veľkým trendom tiež platenie pomocou QR kódov, siaha k nim až jedna šestina Čechov.

 

 

Slováci dominujú vo využívaní digitálnych služieb

Výsledky aktuálneho prieskumu ukázali, že v používaní mobilného bankovníctva o niečo viac prevažujú muži. Ženy častejšie používajú internet banking alebo kombinujú mobilné bankovníctvo s internet bankingom. Zaujímavé však je, že v tom istom prieskume, ktorý skúmal situáciu na českom trhu, boli výsledky trochu odlišné. Prieskum na oboch trhoch potvrdil, že Česi a Slováci sú si podobní. V detailoch sa však líšia. Zatiaľ čo na Slovensku mierne prevažujú vo využívaní digitálnych služieb muži, v Českej republike je pomer medzi ženami a mužmi približne rovnaký. Pokiaľ ide o mobilné aplikácie a ich funkcie, mobilné aplikácie využíva 61 % klientov v Českej republike a o 3 % viac na Slovensku (64 %). Údaje z orientačného prieskumu sa mierne líšia aj vo frekvencii používania, kde sa ukazuje, že Slováci používajú svoje účty o niečo častejšie.

Nemalo by však byť prekvapením, že mobilné bankovníctvo plne ovládlo mladšiu generáciu  vo veku 18-26 rokov (75 % respondentov v tejto vekovej kategórii) a internetové bankovníctvo je naopak obľúbené u staršej generácie vo veku 54-65 rokov (49 % respondentov v tejto vekovej kategórii).

Overenie účtu kedykoľvek a kdekoľvek

26 % respondentov uviedlo, že mobilnú bankovú aplikáciu používa aspoň raz týždenne. Necelá polovica (45 %) uviedla, že ho používa aspoň každý druhý deň a 12 % dokonca každý deň. Pokiaľ ide o internetové bankovníctvo, ktoré je populárnejšie medzi staršou generáciou od 54 rokov, raz týždenne ho využíva menej ako polovica používateľov (45 %).  24 % respondentov ho používa aspoň každý druhý deň a len 3 % ho používa každý deň.

 

O prieskume

Orientačný prieskum o využívaní mobilného bankovníctva v porovnaní s internetovým bankovníctvom na českom a slovenskom trhu uskutočnila UniCredit Bank v júli 2021 prostredníctvom online panelu výskumnej agentúry IPSOS. Prieskumu sa zúčastnilo 982 respondentov z Českej republiky a 1010 respondentov zo Slovenska.
 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

20. 07. 2021 UniCredit vyhráva v rámci Európy v súťaži Euromoney Awards

Popredný európsky časopis o podnikaní a financiách vyhlásil UniCredit za najlepšiu banku v oblasti transakčných služieb v západnej Európe a za najlepšiu banku v oblasti poradenstva v strednej a východnej Európe.

 

UniCredit sa stala najlepšou bankou v západnej Európe v oblasti transakčných služieb a najlepšou bankou v strednej a východnej Európe v oblasti poradenstva v súťaži Euromoney Ocenenia za výnimočnosť 2021 (Awards for Excellence). Víťazstvá sú súčasťou súboru ocenení, ktorý zahŕňa aj ocenenie Najlepšia banka v Bosne a Hercegovine.

 

„Sme veľmi radi, že sme získali tieto ocenenia, ktoré sú ďalším uznaním našej neustálej tvrdej práce a silného prístupu,“ hovorí Andrea Ordcel, generálny riaditeľ spoločnosti UniCredit. „Tak ako vždy, aj teraz sú pre nás klienti stredobodom našej práce. Ďakujem týmto klientom za ich dôveru a lojalitu, ako aj našim oddaným tímom, ktoré im pomáhali pomocou rôznych nástrojov – od transakčných bankových služieb na sprísnenie každodenných operácií až po dôveryhodné poradenstvo pri získavaní kapitálu a finančných potrieb.“

 

Ocenením za najlepšiu banku v oblasti poradenstva v strednej a východnej Európe si UniCredit ešte viac upevňuje svoje vedúce postavenie v regióne, pričom Euromoney uviedol: „UniCredit opäť využila svoju regionálnu sieť, sektorový prístup a starostlivé umiestnenie na trhu, aby dosiahla najväčší počet oznámených transakcií za 12 mesiacov do 31. marca 2021. Odborné znalosti UniCredit v rôznych odvetviach sa výrazne prejavili,“ zdôrazňujúc transakcie v oblasti finančných inštitúcií, infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov energie a technológií.

 

Ocenenie Západoeurópska banka pre transakčné bankovníctvo je súčasťou rastúceho uznania služieb UniCredit v tejto oblasti, pričom Euromoney konštatuje, že „banka sa stala popredným poskytovateľom dôležitých produktov riadenia hotovosti, ako sú virtuálne účty“, a zároveň chváli aj ďalšie špičkové služby, ako je kontrola IBAN a vysokorýchlostné medzinárodné platby.

 

To sa odzrkadlilo v úspechoch banky pri udeľovaní ocenení. V posledných rokoch banka neustále získava niektoré z najprestížnejších dostupných ocenení, vrátane ocenenia Najlepšia transakčná banka bankára v západnej Európe v roku 2019, Najlepšia banka bankára pre financovanie dodávateľského reťazca v roku 2020 a Najlepšia banka pre transakčné služby v strednej a východnej Európe podľa Euromoney v roku 2020.

Okrem toho získala UniCredit v prieskume Euromoney FX Survey 2021 samostatné uznanie v niekoľkých kategóriách Najlepšia v oblasti služieb v strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike (CEEMEA). UniCredit sa už druhý rok po sebe umiestnila na prvom mieste v prieskume - získala prvenstvo ako najlepší poskytovateľ služieb pre strednú a východnú Európu, Blízky východ a Afriku (CEEMEA) v nasledujúcich kategóriách: Predajná sila, schopnosť v oblasti mien rozvíjajúcich sa trhov, realizácia obchodovania s klientmi, služby a výskum. Tieto úspechy odrážajú našu vedúcu pozíciu v strednej a východnej Európe a zdôrazňujú naše rozsiahle odborné znalosti v oblasti predaja a obchodovania s devízami, ako aj hlboké znalosti nášho výskumného tímu.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

20. 07. 2021 UniCredit daruje 135 200 eur (3,4 mil. Kč) na pomoc zasiahnutých tornádom

Na konci júla zasiahlo južnú Moravu tornádo, ktoré počas chvíle zmenilo život stovkám ľuďom. Niektorí prišli o strechu nad hlavou či osobný majetok, iní dokonca o svojich najbližších. Česi i Slováci však ukázali, že dokážu držať pri sebe i v tých najnáročnejších situáciách a neváhali pomôcť – finančne i manuálne. Do pomoci sa zapojila i UniCredit, ktorá ľuďom zasiahnutým tornádom poskytne 135 200 eur / 3,4 miliónov Kč.

 

UniCredit Bank v spolupráci s nadáciou UniCredit Foundation a UniCredit Leasing spustila zbierku na podporu ôsmych zamestnancov svojich klientov a ich rodín, ktorí patria medzi zasiahnutých tornádom. Bezprostredne po vyhlásení zbierky sa spontánne začali zapájať zamestnanci z Česka i Slovenska, ktorí na rekonštrukciu zničených domov venovali viac než 19 200 eur / 480 tis. Kč. Okrem toho sa do zbierky finančne zapojila i UniCredit Bank a UniCredit Leasing, ktoré spoločne venovali 16 000 eur /400 tisíc Kč a nadácia UniCredit Foundation navýšila dar o ďalších 100 000 eur / 2,5 mil. Kč. Spolu sa tak podarilo v priebehu dvoch týždňov vyzbierať neuveriteľných 3,4 mil. Kč. / 135 200 eur.

Jakub Dusílek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank komentuje obrovské úsilie všetkých, ktorí sa zapojili: „Rozhodli sme sa, že i my priložíme ruku k dielu cielenou finančnou pomocou. V spolupráci s nadáciou UniCredit Foundation sme usporiadali zbierku na pomoc konkrétnym zamestnancom našich klientov a ich rodinám, ktorí kvôli tornádu prišli o strechu nad hlavou. Sú to práve klienti, ktorí sú našou srdcovou záležitosťou a vďaka nim má naša práca zmysel. Som hrdý na to, že sme dokázali počas len dvoch týždňov vyzbierať takú ohromnú čiastku.“

Finančná pomoc bude konkrétne venovaná štyrom zamestnancom spoločnosti Autocentrum HM v Břeclavi, klientovi UniCredit Leasingu a štyrom zamestnancom spoločnosti KOVOVÝROBA MALÁR, klientovi UniCredit Bank.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

14. 07. 2021 Jakub Stárek novým generálnym riaditeľom UniCredit Leasing od 1. 1. 2022

Jakub Stárek, menovaný obchodný riaditeľ a člen predstavenstva UniCredit Leasing, sa od 1. januára 2022 stane novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva UniCredit Leasing pre Českú republiku a Slovensko. Nahradí tak doterajšieho generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Jiřího Matulu, ktorý po skončení svojho mandátu odíde do dôchodku.

 

Založit si U-konto online

Foto: Jakub Stárek; Zdroj: archív UCB

 

Jakub Stárek, menovaný obchodný riaditeľ UniCredit Leasing, je dlhoročným členom manažérskeho tímu divízie Firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank. Okrem úspešného pôsobenia vo vedení úsekov SME, MID, Large Corporates a Strategické riadenie korporátneho bankovníctva viedol taktiež niekoľko významných projektov, medzi ktoré patrí napríklad resegmentácia small business klientov do malých a stredných podnikov (SME) alebo implementácia nového IT systému EzY Core vo Firemnom a investičnom bankovníctve. Od augusta 2021 bude Stárek pôsobiť ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva UniCredit Leasing, od januára 2022 vystrieda Jiřího Matulu, ktorý na pozícii generálneho riaditeľa UniCredit Leasing pôsobí od roku 2006.

„Jakub Stárek dosiahol počas svojho doterajšieho pôsobenia kvalitné výsledky v riadení významných úsekov a projektov, a to i v zavádzaní inovácií v rýchle sa rozvíjajúcom digitálnom prostredí. Som presvedčený, že so svojimi bohatými profesionálnymi skúsenosťami posilní nielen svoju pozíciu v rámci skupiny UniCredit, ale bude i skvelým novým generálnym riaditeľom UniCredit Leasing, ktorý bude naďalej kontinuálne rozvíjať, “ komentuje významnú personálnu zmenu Jakub Dusílek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

30. 06. 2021 Časopis Professional Wealth Management ocenil UniCredit ako najlepšiu privátnu banku v oblasti využívania technológií v strednej a východnej Európe

Skupina UniCredit získala v rámci prestížnej súťaže Global Wealth Tech Awards 2021 časopisu Professional Wealth Management (PWM) ocenenie ako najlepšia privátna banka v oblasti využívania technológií v strednej a východnej Európe (SVE), a to už štvrtý rok po sebe.

Tento rok sa konal už štvrtý ročník tejto súťaže. Ocenenia udeľuje odborná porota zložená zo 16 profesionálov v danom odbore, ktorí pôsobia v Severnej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Porota hodnotí inštitúcie z hľadiska ich obchodného rastu, výkonnosti a vývoja produktov.

 

Daniela Croitoruová, riaditeľka útvaru privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE, uviedla: „Som veľmi rada, že skupina UniCredit na svojej ceste k digitalizácii získala toto prestížne ocenenie. Našou prioritou vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy, kde pôsobíme, je, aby naše tímy neustále implementovali a zdokonaľovali inovatívne prístupy s cieľom udržať si a zlepšovať naše vzťahy s klientmi, a to aj v náročnom období.“

 

Porotu zaujalo neustále zdokonaľovanie digitálnych nástrojov zo strany UniCredit, ktoré banke umožnilo ostať nablízku klientom a poradcom v každej z európskych krajín, v ktorých pôsobí počas pandémie.

 

Banka na základe potrieb klientov v poslednom čase naďalej posilňuje svoje digitálne zručnosti, čo zahŕňa vytvorenie mobilnej aplikácie Private Invest v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Aplikácia klientom poskytne rýchle poradenstvo priamo v ich mobile alebo na tablete, pričom predstavuje len jeden z mnohých inovatívnych produktov, vďaka ktorým budú klienti môcť uskutočňovať bankové aktivity rýchlo, efektívne a na diaľku.  Aplikácia tak zohráva zásadnú úlohu, pretože klienti z regiónu strednej  a východnej  Európy zotavujúci sa z pandémie vyžadujú flexibilitu v nových možnostiach správy financií.

Útvar privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE poskytuje služby v ôsmich krajinách (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Slovinsko) v celom regióne strednej a východnej Európy s jedinečným modelom služieb vychádzajúcom z pochopenia komplexných potrieb svojich  klientov, ktorým ponúka digitále riešnie v súlade s globálnou investičnou stratégiou privátneho bankovníctva UniCredit (UniCredit Global Private Banking).

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

14. 06. 2021 UniCredit už dvanásty rok po sebe získala osem regionálnych ocenení a titul „Best Sub-Custodian Bank“ v strednej a východnej Európe podľa časopisu Global Finance

Miláno, 14. júna 2021 – UniCredit s potešením oznamuje, že časopis Global Finance udelil našej skupine titul „Best Sub-Custodian Bank“ v strednej a východnej Európe pre rok 2021. Skupina tak pokračovala v sérii víťazstiev už dvanásty rok po sebe. Banka okrem týchto najvyšších regionálnych ocenení získala tiež prvé miesto v ôsmich kategóriách jednotlivých štátov a titul „Best Sub-Custodian Bank“ získala v Rakúsku, Bulharsku, Bosne, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku.

Ocenenia pre každý región a štát určuje redakčná rada časopisu Global Finance, a to na základe prieskumu trhu, vstupných informácií z odborných zdrojov a používateľov služieb depozitárov, ako aj na základe údajov bánk s cieľom vybrať inštitúcie, ktoré spoľahlivo poskytujú najlepšie služby na miestnych trhoch. 

Jej kritériá zahŕňali vzťahy s klientmi, kvalitu poskytovania služieb, konkurenčné ceny, rýchle riešenie výnimiek, technologické platformy, operácie po zúčtovaní, plány obchodnej kontinuity a znalosti lokálnych nariadení a postupov, pričom odborné znalosti skupiny v oblasti regulácie trhu so službami v oblasti cenných papierov odlíšili našu banku od ostatných poskytovateľov.

 

Julia B. Romhanyiová, globálna riaditeľka útvaru Securities Services, dodala: V skupine UniCredit sme hrdí na to, že sme najlepší v oblasti depozitárských služieb v strednej a východnej Európe a na to, že sme potvrdili naše postavenie lídra v ôsmich krajinách. Tieto úspechy zdôrazňujú odhodlanie našej banky, najmä pokiaľ ide o výzvy počas posledných 15 mesiacov plných zmien vyplývajúcich z pandémie. Aj napriek týmto skutočnostiam sme počas daného obdobia dokázali zabezpečiť konzistentné poskytovanie služieb vysokej kvality. Základným predpokladom nášho úspechu bolo odhodlanie nášho vynikajúceho tímu a naše nepretržité zameranie sa na poskytovanie vysokokvalitných riešení šitých na mieru, ako aj digitálnych riešení. Rada by som sa pri tejto príležitosti poďakovala celému tímu za usilovnú prácu a samozrejme aj našim klientom, vďaka ktorým môžeme dosahovať také úspechy.“

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

09. 06. 2021 Call for Europe: Banky a nadácia skupiny UniCredit podporili lokálne projekty na pomoc deťom sumou 360 000 eur

Bratislava, 9. júna 2021 - Nadácia UniCredit Foundation spustila v decembri 2020 už druhý ročník iniciatívy „Call for Europe“ s cieľom nájsť a podporiť sociálne projekty na pomoc deťom v rôznych európskych krajinách, so zastúpením skupiny UniCredit mimo Talianska. Banky skupiny poskytli do konca februára 2021 nadácii zoznam lokálnych projektov v príslušnej krajine a odborná porota vybrala víťazné iniciatívy, medzi ktoré sa v každej krajine prerozdelilo až 30 000 eur.

Tentokrát získalo podporu nadácie 48 projektov vybraných v 12 krajinách so zastúpením skupiny UniCredit: Slovensku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku a Slovinsku. Projekty boli zamerané na podporu vzdelávania a učenia sa detí, podporu inklúzie detí a poskytovanie špecializovaných zariadení pre ich aktivity a zdravotné potreby.

Maurizio Beretta, predseda nadácie UniCredit Foundation, uviedol: „Iniciatíva Call for Europe nám umožňuje naďalej zvyšovať informovanosť o potrebách detí v regiónoch, v ktorých pôsobí naša skupina, a to v celej Európe. Predstavuje ďalší stimul pre všetky naše lokálne banky, aby aktívne sledovali príslušné projekty v oblasti solidarity vo svojich komunitách a zapájali sa do nich. Táto iniciatíva je v súlade s naším spoločným cieľom podporovať potreby všetkých miestnych komunít, kde pôsobíme, a neustále pracovať na vytváraní pozitívneho spoločenského dopadu v krajinách so zastúpením našej skupiny.“

 

Víťazné projekty roka 2021:

Slovenská republika

1.       Viera-láska-nádej

2.       Kolobeh života

3.       O. z. Návrat

Česká republika

1.       Nadačný fond detskej onkológie Krtek (NFDO Krtek)

2.       Nadačný fond Dom Ronalda McDonalda

3.       Nadačný fond Zelený život

Nadácia UniCredit Foundation naďalej plní svoj záväzok podporovať komunity na všetkých trhoch so zastúpením skupiny UniCredit. V reakcii na pandémiu koronavírusu poskytla minulý rok značné príspevky na rôznych trhoch skupiny s cieľom podporiť nemocnice a rôzne neziskové organizácie v prvej línii boja proti koronavírusu. Nadácia prispela sumou v celkovej výške viac než 1,2 milióna eur spolu s finančnými prostriedkami získanými od zamestnancov skupiny UniCredit na podporu troch talianskych nemocníc najviac zapojených do boja proti ochoreniu COVID-19, pričom sumu 1,2 milióna eur venovala iniciatívam súvisiacim s pandémiou koronavírusu v Taliansku a sumou 190 000 eur podporila fundraisingové iniciatívy v ďalších európskych krajinách, v ktorých pôsobí naša skupina.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

 

O nadácii UniCredit Foundation

Nadácia UniCredit Foundation je firemná nadácia založená v roku 2003 s cieľom prispievať k rozvoju solidarity a filantropie v komunitách a v oblastiach, v ktorých pôsobí, predovšetkým v regiónoch so zastúpením skupiny UniCredit. Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych zručností podporuje nadácia UniCredit Foundation projekty so širokým spoločenským dopadom a inováciami, ktoré realizujú miestne neziskové organizácie.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

13. 05. 2021 Iniciatíva Social Impact Banking skupiny UniCredit pomocou špecializovaného systému zdokonaľuje normy merania financovania so sociálnym dopadom

Miláno, 12. mája 2021 - V súlade s cieľom iniciatívy Social Impact Banking (SIB) skupiny UniCredit poskytovať konkrétny príspevok k budovaniu spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti vyvinula SIB nový systém merania a hodnotenia v spolupráci s think-tankom Human Foundation. Tento systém zdokonaľuje normy merania financovania so sociálnym dopadom a maximalizuje súvisiace priame a nepriame výsledky v sociálnej oblasti.

Špeciálny systém merania a hodnotenia umožňuje iniciatíve SIB skupiny UniCredit dôsledne monitorovať a hodnotiť jej aktivity v oblasti financovania so sociálnym dopadom na všetkých 11 trhoch skupiny, kde sa využíva iniciatíva SIB: Slovensko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko a Srbsko.

Cieľom je sledovať výkon a dopad vytváraný nepretržitým porovnávaním očakávaných a dosiahnutých výsledkov pomocou rámca vytvoreného na mieru, pričom tento rámec zohľadňuje aj charakteristiky rôznych príjemcov konkrétnych projektov. Think-tank Human Foundation bol vybraný ako partner na vývoj systému merania
a hodnotenia vďaka jeho práci pri podpore inovatívnych riešení sociálnych otázok.

Laura Pennaová, riaditeľka Social Impact Banking skupiny UniCredit, uviedla: „Oblasť ESG je súčasťou DNA skupiny UniCredit, čo zahŕňa silnú spoločenskú angažovanosť na všetkých našich trhoch. Program bankovníctva so sociálnym dopadom (Social Impact Banking) nám pomáha dosahovať hmatateľné pozitívne zmeny v sociálnej oblasti v našich komunitách. Musíme vedieť sledovať a merať výsledky financovania so sociálnym dopadom konkrétnym
a jednotným spôsobom, aby sme zabezpečili neustále rozširovanie nášho dopadu a skutočný prínos pre sociálnu oblasť. Vďaka koncepcii nového systému merania a hodnotenia to dokážeme robiť efektívne a s významným prínosom k zvýšeniu transparentnosti a spoločných noriem v oblasti financovania so širším sociálnym dopadom.“

Účelom financovania so sociálnym dopadom je vytvorenie hmatateľných pozitívnych sociálnych výhod prostredníctvom financovania projektov a iniciatív, ktoré majú potenciál prinášať také výsledky. Tento sektor
v posledných rokoch na celom svete vykázal významný rast[1] a očakávame, že tento trend sa z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 ešte zrýchli.

V tejto súvislosti sa zvyšuje potreba jasných a spoločných metód merania s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť činností financovania s dopadom a zabrániť riziku vzniku tzv. „impact washingu“[2]. Je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky pre príjemcov v rámci programov financovania s dopadom, dosiahnuť dohodu o konkrétnych kľúčových ukazovateľoch výkonnosti pre každý projekt a zvýšiť transparentnosť výberového konania. 

Ponuka skupiny UniCredit v oblasti financovania so sociálnym dopadom sa zameriava na podporu sociálnej inovácie ako motora zmeny pomocou poskytovania úverov za výhodných podmienok. Ďalej sa zameriava aj na organizovanie školení a poskytovanie prístupu k príslušným partnerom a kontaktom vo finančnej oblasti. Mechanizmus „platby za úspech“ (pay for success) tvorí neoddeliteľnú súčasť ponuky, ktorá umožňuje získať dodatočné ekonomické výhody pre projekt/iniciatívu na základe úspešného dosiahnutia dohodnutých cieľov so sociálnym dopadom. Program bankovníctva so sociálnym dopadom skupiny UniCredit sa navyše zaviazal k inkluzívnemu financovaniu, podpore podnikateľov a malých firiem prostredníctvom mikroúverov a k finančnému vzdelávaniu s cieľom podporiť lepšie poznatky v oblasti financií a sociálnu inklúziu, ktoré môžu posilniť aktívne občianstvo.

Iniciatívu Social Impact Banking od skupiny UniCredit naposledy ocenila aj asociácia European Venture Philanthropy Association (EVPA) označením Data Transparency Label 2021 za jej trvalé odhodlanie v oblasti transparentnosti údajov pri financovaní so sociálnym dopadom.

Viac informácií o systéme merania a hodnotenia nájdete v dokumente SIB Position Paper tu.

Ďalšie informácie o iniciatíve Bankovníctvo so sociálnym dopadom skupiny UniCredit sú k dispozícii tu.

O skupine UniCredit
UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

13. 05. 2021 Skupina UniCredit získala financovanie z celoeurópskeho záručného fondu v objeme až 300 miliónov eur pre úvery na podporu obnovy malých a stredných podnikov v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali rámcovú záručnú dohodu v rámci celoeurópskeho záručného fondu na podporu malých a stredných podnikov v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku, ktoré ovplyvnila pandémia COVID-19.
 • Záruky boli udelené v rámci celoeurópskeho záručného fondu (EGF) v objeme 25 miliárd eur, ktorý zriadila Európska investičná banka (EIB) s cieľom urýchliť ozdravenie európskych firiem po pandémii COVID 19.
 • Neobmedzená záruka z Európskeho investičného fondu pokrýva 70 % úverovej angažovanosti až do celkovej výšky 300 miliónov eur. Dohoda bola uzatvorená s miestnymi bankami v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku s cieľom podporiť prevádzkový kapitál a investičné financovanie v rámci paneurópskeho záručného fondu.

Miláno, 13. mája 2021 - Európsky investičný fond a skupina UniCredit podpísali rámcovú záručnú dohodu v reakcii na pandémiu COVID-19 a ponúkli podporu firmám v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku v rámci celoeurópskeho záručného fondu (EGF).

Táto záruka umožní skupine UniCredit ponúkať prevádzkový kapitál a investičné úvery malým a stredným podnikom so zárukou zo strany EIF vo výške 70 %. Predpokladaný objem portfólia takých úverov bude až 300 miliónov eur.

Gianfranco Bisagni, výkonný riaditeľ pre komerčné bankovníctvo pre strednú a východnú Európu v UniCredit, uviedol: „Prostredníctvom tejto iniciatívy ponúkame podnikom nepretržitú podporu, aby dokázali zvládnuť problémy s likviditou spôsobené pandémiou COVID-19. Cieľom tejto novej dohody je zaručiť dostupnosť peňažných tokov spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, ktoré tvoria základ európskeho hospodárstva a vo všeobecnosti im chýba prístup na kapitálové trhy. Umožňujeme im tak financovať prevádzkový kapitál a investičné programy, vďaka čomu docielime správne fungovanie výroby a dodávateľských reťazcov.
V skupine UniCredit spolupracujeme s krajinami, kde pôsobíme, a angažujeme sa v rozhodujúcich a konkrétnych opatreniach, aby sme boli súčasťou riešenia. Pomáhame spoločnostiam a miestnym ekonomikám najmä vzhľadom na krízu, ktorú zažívame.“

Roger Havenith, zástupca výkonného riaditeľa EIF, povedal: „Spolupráca EIF so skupinou UniCredit je dobrou správou pre malé a stredné podniky v Chorvátsku, na Slovensku a v Bulharsku, pretože poskytuje prístup k urgentne potrebnému financovaniu na oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19, ochranu pracovných miest a živobytia európskych občanov. Skupina EIB vytvorila v reakcii na pandémiu európsky záručný fond s cieľom zmobilizovať investície do výšky 200 miliárd eur a urýchliť oživenie európskeho hospodárstva. Dnes, päť mesiacov po jeho spustení, je fond EGF na polceste k splneniu tohto ambiciózneho cieľa. Rád by som poďakoval skupine UniCredit za to, že sa stali naším partnerom a spolu s nami prispeli k úsiliu podporiť európske firmy.“

Skupina UniCredit mala k 31. marcu 2021 v krajinách strednej a východnej Európy 37 zavedených záručných schém od medzinárodných finančných inštitúcií a lokálnych rozvojových bánk v celkovej kapacite 5,1 miliárd eur, z ktorých sa už vyčerpalo 2,7 miliardy eur a 2,4 miliardy eur je k dispozícii na podporu poskytovania úverov v regióne počas nasledujúcich 2 až 3 rokov.

Skupina UniCredit od začiatku pandémie COVID-19 promptne reaguje na vývoj na trhu, pričom zdvojnásobila svoju kapacitu na zdieľanie rizika a nadanej poskytuje financovanie svojim klientom v týchto bezprecedentných časoch. Hlavný nárast v riešeniach podpory, asi 2 miliardy eur, sa podarilo dosiahnuť vďaka novým lokálnym vládnym programom zameraným na pandémiu COVID-19, ktoré skupina UniCredit úspešne realizovala prostredníctvom svojej siete v strednej a východnej Európe.

Skupina UniCredit v rámci spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami rozšírila riešenia podpory v spolupráci so skupinou EIB, modernizovala existujúce programy (InnovFin, COSME) a navrhla nové, ako napríklad aktuálne nový rámcový nástroj EGF pre neobmedzené záruky. 

Banky UniCredit v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku budú mať prospech z tejto novej záručnej schémy, ochranného štítu pre firmy v EÚ a jedného z finančných pilierov oživenia ekonomiky EÚ.

EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasť skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového
a rastového kapitálu, záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu
a zamestnanosti. Ďalšie informácie o práci EIF nájdete tu.

Skupina UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej a neustále rastúcej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Klientske potreby uspokojujú riešenia, ktoré využívajú synergie medzi obchodnými divíziami: firemného a investičného bankovníctva, komerčného bankovníctva a správy majetku. Spôsob tvorby a poskytovania týchto riešení je rovnako dôležitý ako samotné riešenia a z tohto dôvodu je všetko založené na dvoch základných hodnotách: etike a rešpekte.

UniCredit je bankou pre všetko, na čom záleží, pričom svojim klientom ponúka odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným produktom a službám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom našej európskej bankovej siete. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

Celoeurópsky záručný fond

Celoeurópsky záručný fond (EGF) zriadila skupina Európskej investičnej banky (EIB) a zúčastnené členské štáty EÚ v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19. Jeho celková kapacita 25 miliárd eur pomôže firmám zotaviť sa z pandémie, prijímať zamestnancov a rásť. Zmobilizovaním ďalších financií od súkromného sektora sa fond snaží vygenerovať pre hospodárstvo EÚ až 200 miliárd eur.

EGF poskytuje záruky na uvoľnenie kapitálu pre národné podporné banky, miestne banky a iných finančných sprostredkovateľov, aby mohli poskytnúť viac financovania pre malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a korporácie.

Zúčastnené krajiny v Európske únii poskytli záruky zodpovedajúce ich podielu v EIB alebo iných inštitúciách. O dostupnosti záruk rozhoduje výbor prispievateľov EGF, ktorý tvoria zástupcovia týchto krajín.

Záruky budú pokrývať straty, ktoré môžu nastať pri operáciách EGF skupiny EIB - vrátane EIB a jej špecializovaného subjektu na financovanie malých a stredných podnikov, Európskeho investičného fondu.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

04. 05. 2021 Nová mobilná aplikácia UniCredit Bank Private Invest. Exkluzívny nástroj pre správu finančného majetku.

Bratislava, 4. aprílaPodrobný prehľad o vlastnom majetku a investičnom portfóliu, správy z trhu či možnosť obchodovať s cennými papiermi, a to všetko doslova na pár klikov v telefóne. UniCredit Bank predstavuje novú mobilnú aplikáciu Private Invest pre klientov privátneho bankovníctva.

„Digitalizácia patrí medzi strategické piliere rozvoja našej banky, na ktorých staviame náš budúci úspech na trhu. Našim privátnym klientom teraz v rámci digitalizácie našich služieb prinášame s novou mobilnou aplikáciou exkluzívny nástroj pre správu ich financií a majetkového portfólia,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank a dodáva: „Aplikácia nemá ambíciu nahradiť v privátnom bankovníctve dôležitý osobný kontakt s bankárom, ale umožniť klientom mať informácie a kľúčové služby na dosah ruky doslova kdekoľvek.“

Klienti v aplikácii mimo prehľadu portfólia, možnosti obchodovať a spravodajstva z trhov nájdu tiež výkonnosť portfólia, prehľad vykonaných transakcií a plánovaných udalostí či informácie o ďalších produktoch a službách banky..

Aplikácia je k dispozícií klientom na Slovensku a v Českej republike v obchodoch Google Play a App Store a je možné ju využívať tak na mobilnom zariadení ako aj tablete. Pred aktiváciou samotnej aplikácie je na úvodnej obrazovke dostupná demo verzia, ktorá prevedie klienta všetkými dostupnými funkcionalitami a umožní mu si tak aplikáciu vyskúšať bez nutnosti jej aktivácie.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

21. 04. 2021 UniCredit za posledných 12 mesiacov podporila približne 37 tisíc dodávateľov vďaka rýchlejšiemu spracovaniu faktúr v objeme takmer 4 miliardy eur

Táto iniciatíva bude predĺžená do konca septembra 2021

Miláno  21. apríla 2021 - Skupina UniCredit podporila približne 37 tisíc dodávateľov vďaka výrazne rýchlejšiemu spracovaniu faktúr v objeme takmer 4 miliardy eur, a to prostredníctvom osobitnej iniciatívy, ktorá bola prvýkrát spustená v apríli 2020 v reakcii na dopady krízy Covid-19 na firmy.

Rýchlejšie vyplácanie dodávateľov znamená úhradu faktúr pri ich predložení a nie podľa štandardných zmluvných podmienok, čím sa výrazne urýchli platobný cyklus a firmám sa pomôže v oblasti prevádzkového kapitálu.

Carlo Vivaldi, prevádzkový riaditeľ skupiny UniCredit, uviedol: „Firmy na trhoch, kde pôsobíme, naďalej čelia mnohým výzvam súvisiacim s pandémiou Covid-19. Zaviazali sme sa tieto firmy podporovať a zabezpečiť likviditu reálnej ekonomike. Iniciatíva rýchlejšieho spracovania faktúr nám umožňuje ponúknuť konkrétnu podporu tisíckam dodávateľov v celej našej skupine, čo nám pomáha byť súčasťou riešenia a aktívne prispievať k zotaveniu firiem z tejto krízy.“

Táto iniciatíva doteraz umožnila UniCredit výrazne urýchliť úhradu 300 000 faktúr v rámci celej skupiny v porovnaní so štandardnými podmienkami. Jej platnosť bola predĺžená do konca septembra 2021 s cieľom ponúkať nepretržitú podporu v súčasnom náročnom trhovom prostredí, a to vždy v súlade so všetkými štandardnými lokálnymi kontrolami.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

26. 03. 2021 UniCredit už štrnásty rok po sebe podporí iniciatívu Hodina Zeme

Bratislava, 26. marca – Skupina UniCredit v sobotu dňa 27. marca o 20:30 zhasne na šesťdesiat minút svetlá vo svojich 45 budovách v 14 krajinách (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko a Veľká Británia). Tento rok uplynie už štrnást rokov, odkedy sa skupina pridala k iniciatíve Hodina Zeme, celosvetovej iniciatíve organizovanej Svetovým fondom na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF), ktorá spája verejnosť, inštitúcie a spoločnosti, ktoré chcú chrániť životné prostredie a planétu.

Giuseppe Zammarchi, riaditeľ útvaru Group Sustainability, uviedol: „Každoročná účasť skupiny UniCredit na iniciatíve Hodina Zeme je súčasťou širšieho úsilia skupiny podporovať udržateľnosť a prijímať opatrenia proti zmene klímy. Zaviazali sme sa znižovať dopad našej činnosti na životné prostredie a pomáhame našim klientom pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy. Udržateľnosť je súčasťou našej DNA a našich základných hodnôt ako banky, pričom naďalej začleňujeme hľadiská environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) do všetkých oblastí našej činnosti a podnikania,“ a dodal: „skupina UniCredit v roku 2020 dosiahla 60-percentné zníženie emisií skleníkových plynov oproti roku 2008, pričom dlhodobý cieľ skupiny je 80-percentné zníženie emisií do roku 2030.“

Ďalším príkladom pevného záväzku banky v oblasti udržateľnosti je jej partnerstvo s online platformou Treedom, ktorá umožňuje ľuďom sadiť stromy na diaľku a sledovať ich rast online. Iniciatíva UniCredit Forest bola vytvorená v roku 2020 a vďaka nej bude vysadených najmenej 90 000 nových stromov: v Taliansku, Kolumbii, na Haiti, v Keni, na Madagaskare a v Tanzánii. Iniciatíva UniCredit Forest pomôže znížiť globálne emisie CO2 v priebehu nasledujúcich 10 rokov približne o 20 542 500 kg, čo zodpovedá emisiám každoročne vyprodukovaným asi 4 400 automobilmi.

Nižšie sú uvedené hlavné budovy UniCredit, ktoré sa tento rok pripoja k iniciatíve Hodina Zeme:

Štát

Mesto

adresa

Rakúsko

Viedeň

Campus, Rothschildplatz 1

Campus, Rothschildplatz 4

Danube Tower

Bosna a Hercegovina

Mostar

Kardinala Stepinca bb

Sarajevo

Zelenih beretki, 24

Bulharsko

Sofia

7, nám. Sveta Nedelya

14, ul. Gyueshevo

8, ul. Aksakov

Ruse

5, nám. Sveta Troitsa

Burgas

22, Alexandrovska ul.

Stara Zagora

126, Simeon Veliki Blvd.

Plovdiv

4 Ivan Vazov Str.

Chorvátsko

Záhreb

Samoborska, 145

Resellova, 4

 

 

Prosenikova 5-7

 

 

Francesca Tenchinija 2a

Česká republika

Praha

4, Želetavská 1 – Filadelfie

1, Náměstí Republiky 3a - Bankový dům

Nemecko

Mníchov

HVB Tower, Arabellastrasse, 12

HHO, Arabellastrasse, 14

KF14, Kardinal-Faulhaber-Str., 14

Maďarsko

Budapešť

Szabadság tér 5-6

Taliansko

Miláno

UniCredit Tower A - Piazza Gae Aulenti, 3

Bologna

Via del Lavoro

Reggio Emilia

Via Rivoluzione di Ottobre 16

Rím

Largo Fochetti, 16

Largo Anzani

Janov

Via Dante 1

Palermo

Via Ruggiero Settimo, 26

Rumunsko

Bukurešť

UniCredit Tower, Bulevardul Expoziției 1F

Fabrica de Glucoza, 5

 

No. 23-25th, Ghetarilor Street Bucharest

 

Iasi

Strada Palas Nr. 5C

Rusko

Moskva

Prečistenskaja emb., 9

Butikovského ul., 9

Andropova ul., 18/1

1. Kazachská ul., 9/1

 

Petrohrad

Fontanka emb., 2/48

Srbsko

Belehrad

Rajiceva ul., 27-29

 

 

BBC, Jurija Gagarina, 12

Srbsko

Belehrad

Rajiceva ul., 27-29

Slovinsko

Ľubľana

Šmartinska cesta 140

Srbsko

Belehrad

Rajiceva ul., 27-29

Spojené kráľovstvo

Londýn

BBC, Jurija Gagarina, 12

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

11. 03. 2021 UniCredit v prieskume Cash Management Financial Institutions Survey časopisu Euromoney skončila na prvom mieste v rámci regiónu strednej a východnej Európy

Miláno, 11. marcaSkupina UniCredit bola na základe referenčného nezávislého prieskumu finančných inštitúcií ocenená ako líder na trhu v oblasti riadenia hotovosti v strednej a východnej Európe v kategóriách „všetky meny“, „americké doláre“ a „eurá“. Banka sa zároveň umiestnila na prvom mieste v kategórii „najlepšie služby“.

Vďaka najvyšších oceneniam v prieskume Cash Management Survey – Financial Institutions časopisu Euromoney si skupina UniCredit upevnila postavenie vedúcej banky v oblasti riadenia hotovosti v strednej a východnej Európe (SVE). Banka si v rámci týchto pôsobivých výsledkov zabezpečila prvé miesto v rebríčku „líder na trhu“ vo všeobecnej kategórii „všetky meny“, ako aj v jednotlivých kategóriách „eurá“ a „americké doláre“.

Nadviazala na už aj tak vynikajúce výsledky z predchádzajúceho roka, kedy banka v oboch prípadoch postúpila o štyri priečky vyššie v kategórii „všetky meny“ a o dve priečky v kategórii „eurá“, a dostala sa až na prvé miesto. Preukázala tak svoju schopnosť nielen udržať si podporu klientov v náročnom období, ale aj neustále rozvíjať a zdokonaľovať služby pomocou inovatívnych riešení.

„S potešením sme privítali také silné výsledky, ktoré sú dôkazom našej komplexnej sily v regióne strednej
a východnej Európy,“
uviedol Fabio Fornaroli, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva UniCredit v strednej a východnej Európe. „Toto ocenenie odzrkadľuje odolnosť našej činnosti v ťažkom období poznačenom pandémiou COVID-19, kedy sa nám darí udržať si, ba dokonca zvyšovať, úroveň našich služieb, hoci čelíme bezprecedentnej výzve. Moje poďakovanie patrí nášmu tímu zameranému na riadenie hotovosti. Vďaka usilovnej práci a odborným znalostiam celého tímu vytvárame najlepšie riešenia v oblasti GTB vo svojej triede. Rád by som poďakoval aj našim spoľahlivým a váženým klientom za ich kontinuálnu podporu.“

Každoročný prieskum sa uskutočňuje na základe spätnej väzby od spoločností pôsobiacich v oblasti riadenia hotovosti, pokladničných služieb a finančných pracovníkov na celom svete a vďaka tomu komplexne identifikuje najlepších poskytovateľov služieb na trhu. Popredné finančné inštitúcie mali uviesť, ktoré banky v súčasnosti najviac využívajú pre služby riadenia hotovosti, ako aj ohodnotiť rôzne kategórie služieb najviac využívaných spoločností pôsobiacich v oblasti riadenia hotovosti.

Výsledky prieskumu nasledujú po tom, ako UniCredit získala niekoľko ocenení v rámci regiónu strednej východnej Európy. Skupina bola nedávno ocenená ako najlepší poskytovateľ služieb v oblasti riadenia hotovosti a líder na trhu v oblasti riadenia hotovosti v prieskume Corporate Cash Management Survey časopisu Euromoney. V rámci súťaže Trade and Supply Chain Finance Awards 2021 časopisu Global Finance bola tiež ocenená ako najlepšia banka v oblasti obchodného financovania v strednej a východnej Európe aj ako najlepší poskytovateľ financovania dodávateľského reťazca v strednej a východnej Európe. V roku 2020 si banka tiež prevzala ocenenie Najlepšia banka v oblasti transakčných služieb v strednej a východnej Európe – spoločne s ďalšími piatimi oceneniami – v rámci súťaže Awards for Excellence 2020 časopisu Euromoney.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

10. 03. 2021 Skupina UniCredit získala ocenenie ako najlepší distribútor štruktúrovaných produktov v Rakúsku, Nemecku a východnej Európe

Miláno, 10. marca – Skupina UniCredit bola opäť ocenená ako špička v distribúcii štruktúrovaných retailových produktov – udržala si svoje vedúce postavenie na trhu, čo potvrdilo aj množstvo ocenení na základe výkonnosti v rámci Structured Retail Products Awards pre rok 2021, medzi ktoré patrí:

 • Najlepší distribútor (Best Distributor), Rakúsko
 • Najlepší distribútor/Najlepšia výkonnosť (Best Distributor/Best Performance), Nemecko
 • Najlepší distribútor (Best Distributor), východná Európa

Banka získala aj dve nové ocenenia, a to: 

 • Najlepšia výkonnosť (Best Performance), Česká republika
 • Najlepší distribútor/Najlepšia výkonnosť (Best Distributor/Best Performance), Slovensko

Ocenenia v rámci Structured Retail Products Awards sú jediné nezávislé ocenenia na základe kvantitatívnych ukazovateľov v odvetví štruktúrovaných produktov. Výsledky vychádzajú z údajov o predaji a výkonnosti[1].

Guido Filippa, riaditeľ úseku Institutional Distribution and Private Investor Products, uviedol k tohtoročnému úspechu: „Dané výsledky v týchto náročných podmienkach odzrkadľujú skutočnú hodnotu plnohodnotného korporátneho a investičného bankovníctva na našich hlavných európskych trhoch, ako aj našu schopnosť inovácie a prispôsobenia sa požiadavkám klientov prostredníctvom najlepších riešení vo svojej triede.“

Divízia Private Investor Products skupiny UniCredit sa zameriava na distribúciu produktov v rámci Markets – vo všetkých triedach aktív – rozsiahlej klientskej základni skupiny. Ako obchodná organizácia a výrobca produktov poskytuje najlepšie riešenia vo svojej triede, ktoré sú šité na mieru a uspokoja širokú škálu investičných potrieb.

Filippa dodal: „Klienti budú aj v budúcnosti naďalej stredobodom našej činnosti – budeme využívať úzke synergie medzi našimi distribučnými sieťami s cieľom optimalizovať ponuku produktov a poskytovať väčšiu kontrolu nad portfóliami.“

 

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

 

[1] Tohtoročné výsledky sa vzťahujú na obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020.

08. 03. 2021 Skupina UniCredit bola v prieskume Trade Finance Survey časopisu Euromoney opäť vyhlásená za najlepšiu banku v oblasti globálneho obchodného financovania z hľadiska služieb pre klientov

Vedúce postavenie vo viac než tridsiatich kategóriách odzrkadľuje silu celoeurópskej platformy.

 

Miláno, 8. marcaSkupina UniCredit bola v tohtoročnom prieskume Trade Finance Survey časopisu Euromoney vyhlásená ako najlepšia banka v oblasti globálneho obchodného financovania z hľadiska služieb pre klientov. Banka si vďaka tomu upevnila svoje vedúce postavenie na trhu, pričom získala až 31 ocenení v rôznych kategóriách a krajinách.

Prieskum, v súčasnosti už jeho desiaty ročník, sa uskutočňuje na základe spätnej väzby od viac než 11 000 spoločností a finančných inštitúcií. Vďaka tejto skutočnosti presvedčivo dokazuje, že skupina UniCredit disponuje odbornými znalosťami v oblasti produktov, poskytuje najlepšie služby pre klientov vo svojej triede a má tiež rozsiahle poznatky týkajúce sa jej kľúčových európskych trhov.

Banky sú vo výsledku hodnotené v dvoch oblastiach – „najlepšie služby“, kde sa hodnotí úroveň služieb pre klientov, a „líder na trhu“, kde sa posudzuje prienik na trh, podiel obchodnej činnosti a údaje o obrate s cieľom vytvoriť celkové hodnotenie najlepších bánk v oblasti obchodného financovania.

V časti „najlepšie služby“ si skupina UniCredit udržala najvyššie ocenenia v kategórii „všetky služby“ v celosvetovom meradle, bola však ocenená aj za svoje schopnosti v oblasti „poradenstva“ a „produktov“. Ďalej získala dve nové globálne ocenenia za „podporu a poradenstvo“, ako aj za svoju „digitálnu ponuku“ – ocenenie v oblasti „digitálnej ponuky“ získala vďaka neustálej snahe vyvíjať inovatívne riešenia šité na mieru meniacim sa potrebám klientov.

Na regionálnej úrovni bola UniCredit opäť ocenená ako najlepší poskytovateľ „všetkých služieb“ v regióne strednej a východnej Európy (SVE), pričom tiež získala prvé miesto v danom regióne v kategóriách „digitálna ponuka“ a „produkty“. Prvé miesto v kategórii „všetky služby“ v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku len potvrdilo rozsah geografickej pôsobnosti banky.

UniCredit bola mimoriadne úspešná aj v kategórii „líder na trhu“ a zabezpečila si tak prvé miesto v regióne SVE spolu s ďalšími jedenástimi krajinami – konkrétne Rakúskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Chorvátskom, Českou republikou, Maďarskom, Talianskom, Rumunskom, Ruskom, Srbskom a Slovenskom.

Luca Corsini, riaditeľ úseku Global Transaction Banking, uviedol k oceneniu: „Snažíme sa poskytovať klientom len tie najkvalitnejšie produkty – vďaka prechodu na prácu na diaľku sme zaznamenali zvýšený záujem o našu narastajúcu ponuku digitálnych riešení. V tomto ročníku prieskumu Trade Finance Survey sme boli ocenení za naše neustále úsilie v týchto oblastiach, pričom aj naďalej podporujeme a financujeme reálnu ekonomiku.“

Giovanni Solaroli, riaditeľ úseku Global Transaction Banking, dodal: “Táto séria výsledkov v skutočne celoeurópskom meradle len potvrdzuje spoluprácu, odborné znalosti a odhodlanie našich tímov poskytovať najlepšie služby vo svojej triede v náročnom prostredí.

Platforma skupiny UniCredit na poskytovanie obchodného financovania zabodovala aj v prieskume Trade Finance Survey časopisu Euromoney. Medzi nedávne ocenenia patrí Najlepšia banka v oblasti obchodného financovania v strednej a východnej Európe (Best Trade Finance Bank in CEE) a Najlepší poskytovateľ financovania dodávateľského reťazca v strednej a východnej Európe (Best Supply Chain Finance Provider in CEE) v rámci súťaže Trade and Supply Chain Finance Awards časopisu Global Finance pre rok 2021. UniCredit si v roku 2020 prevzala tiež ocenenie Najlepšia banka v oblasti transakčných služieb v strednej a východnej Európe (Best Bank for Transaction Services in Central & Eastern Europe) v rámci súťaže Awards for Excellence časopisu Euromoney.


O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

28. 1. 2021 Andrea Orcel vymenovaný za generálneho riaditeľa skupiny UniCredit

Predstavenstvo skupiny UniCredit dnes jednomyseľne nominovalo Andreu Orcela za designovaného generálneho riaditeľa (CEO). Po schválení valným zhromaždením, ktoré sa bude konať 15. apríla 2021, tak nahradí odchádzajúceho generálneho riaditeľa Jeana Pierra Mustiera. Vymenovanie Andreu Orcela potvrdí ešte predstavenstvo.

Predseda predstavenstva skupiny UniCredit Cesare Bisoni povedal: „Po intenzívnom hľadaní a dôkladnom posúdení môžem s potešením oznámiť, že predstavenstvo jednomyseľne zvolilo Andreu Orcela za designovaného generálneho riaditeľa skupiny UniCredit. Dokáže pôsobivo spájať nadaných ľudí a technológie s cieľom transformovať finančné organizácie v mnohých krajinách. Tiež by som v mene predstavenstva rád poďakoval Jeanovi Pierrovi Mustierovi za roky oddanej práce a mimoriadny prínos pre našu skupinu.“

Designovaný predseda predstavenstva skupiny UniCredit Pier Carlo Padoan uviedol: „Andrea Orcel je silný medzinárodný líder, ktorý je rešpektovaný a spolu so svojimi tímami odhodlaný dosahovať výsledky. Má rozsiahle skúsenosti a mimoriadny strategický úsudok, ktorý bude nevyhnutný pri vedení skupiny UniCredit do budúcnosti. Teším sa na našu spoluprácu.“

V súlade s platnými predpismi budú nominácie všetkých členov predstavenstva po ukončení výročného valného zhromaždenia predložené Európskej centrálnej banke na účely posúdenia ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Predstavenstvo postupuje pri výbere všetkých kandidátov do zoznamu nových členov predstavenstva vrátane generálneho riaditeľa podľa oficiálneho procesu, ktorý je uvedený v časti Governance na webovej stránke skupiny.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

27. 1. 2021 UniCredit Bank oslavuje na Slovensku 30 rokov

Bratislava 27.1 2021 - UniCredit Bank oslavuje tridsiate výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Za toto obdobie sa stala kľúčovým hráčom slovenského bankového trhu a významnou hybnou silou slovenskej ekonomiky.

 

Vstupom do roku 2021 je s UniCredit Bank na Slovensku spojený významný míľnik – 30. výročie od začiatku činnosti UniCredit Bank na slovenskom trhu. Založená  však bola o niekoľko mesiacov skôr. Jej predchodkyňa, Slovenská poľnohospodárska banka, bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 26. 6. 1990.

O štyri roky neskôr sa banka premenovala na Poľnobanku. Dôležitým medzníkom bola zmena majoritného akcionára v roku 2000, ktorým sa stala talianska skupina UniCredito Italiano. O  dva roky neskôr sa zmenila značka z Poľnobanky na UniBanku, čo znamenalo aj zmenu  banky zameranej na poľnohospodársky sektor k univerzálnej finančnej inštitúcii.

V roku 2007  sa uskutočnila fúzia  UniBanky a HVB Bank Slovakia. Výsledkom bola oveľa väčšia univerzálna banka  s novým názvom UniCredit Bank Slovakia.

V roku 2013 sa uskutočnila prvá cezhraničná fúzia UniCredit  Bank na Slovensku a v Česku. Od 1. decembra 2013 ju tak poznáme v súčasnej podobe ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – bankovú inštitúciu, ktorá pôsobí zároveň na slovenskom i českom trhu. Vznikla cezhraničná banka, ktorá je z pohľadu výšky kapitálu a objemu aktív najväčšia, pretože využíva synergie z oboch trhov.

Banka patrí medzi lídrov v oblasti firemného  bankovníctva na Slovensku, je účastníkom významných lokálnych i medzinárodných transakcií a medzinárodného obchodného financovania. Patrí jej tiež  vedúca pozícia v agrobiznise. Banka si navyše vždy udržiava silné postavenie v segmentoch privátneho aj retailového bankovníctva, o čom svedčia aj mnohé lokálne i medzinárodné ocenenia.

„UniCredit Bank ako finančná inštitúcia je jednou z významných hybných síl slovenskej ekonomiky, pričom podporuje lokálnych klientov a komunity, ako aj inovácie.  Ako súčasť vedúcej celoeurópskej bankovej skupiny sme vždy dokázali čeliť výzvam priamočiaro a vždy sme dokázali podporovať podnikanie našich klientov prostredníctvom tých najlepších služieb na slovenskom i českom trhu. Vďaka tomu vytvárame pridanú hodnotu pre krajinu, našich klientov, zamestnancov a akcionárov,“ uvádza Jakub Dusílek, CEO, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

 

„Jedným z našich kľúčových strategických pilierov je a aj naďalej ostáva digitalizácia a spokojnosť klientov. Ako odpoveď na rýchlo sa meniace potreby našich klientov počas celého nášho pôsobenia na slovenskom a českom trhu sme výrazne investovali do inovatívnych bankových riešení a vývoja finančných služieb. Priniesli sme klientom jednoduché mobilné a internetové bankovníctvo, online predaj bankových produktov, zjednodušené procesy v  retailovom, vo firemnom i v investičnom bankovníctve a naďalej budeme investovať do digitalizácie,“ vraví Marco Iannaccone, General Manager UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

 

„Naša banka vždy významne a odhodlane podporovala lokálne  komunity a  prostredie, kde  pôsobí. Len za posledné roky sme venovali viac ako milión eur na dobročinnosť a spoločensky zodpovedné aktivity.  Sme  vzorom pri narábaní s mechanizmom asignácie dane, pričom sme vždy boli známi silnou angažovanosťou a odhodlaním všetkých našich zamestnancov v skupine a  v rámci lokálnych iniciatív na Slovensku,“ zdôraznil  Miroslav Štrokendl, vedúci pobočky zahraničnej banky.

 

Z tých najdôležitejších pomohla banka vybudovať Dennú kliniku detskej onkológie na Kramároch, a bola aj pri modernizácii izieb kliniky. Finančne podporila mnoho detských združení, detské domovy,  pomohla navráteniu detí do rodín, bola pri kúpe prístrojov, podporovala deti s rôznymi zdravotnými problémami, deti v najchudobnejších častiach sveta i talentované deti. Počas pandémie v spolupráci s nadáciou UniCredit Foundation rozdelila 180-tisíc eur medzi päť nemocníc, ktoré ich akútne potrebovali predovšetkým na nákup ochranných prostriedkov pre lekársky personál a na prístroje v boji s COVID-19.

Neodmysliteľnou súčasťou života banky sú jej zamestnanci. Sú aj takí, ktorí  s bankou prešli celý jej vývoj a  sú v banke od začiatku jej pôsobenia na Slovensku. Banka začala vo svojich hlavných budovách postupne zavádzať tzv. Smart Office, moderné kancelárske priestory, kde zamestnanci môžu využívať kreatívne pracovné prostredie v kombinácii s home office. Poskytuje rovné príležitosti a podporuje diverzitu svojich tímov a je hrdým držiteľom certifikácie spoločnosti Top Employers Institute pre najlepšieho európskeho zamestnávateľa rokov 2018 a 2019.

 

História UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočky zahraničnej banky 1990 – 2020

 

 • 1990: Vznik Slovenskej poľnohospodárskej banky, mimochodom prvej „privátnej banky“, akciovej spoločnosti na Slovensku.
 • 1994: Rebrand Slovenskej poľnohospodárskej banky na Poľnobanku.
 • 2000: Zmena majoritného akcionára,  ktorým sa stala talianska skupina UniCredito Italiano.
 • 2002: Zmena značky z Poľnobanky na UniBanku a expanzia od poľnohospodárskej banky k univerzálnej finančnej inštitúcii.

Bank Austria – Creditanstalt – HypoVereinsbank – HVB Bank Slovakia.

 • 1994: Na slovenskom bankovom trhu sa etablovala Bank Austria Slovakia, a. s.
 • 1999: Spojením s druhou rakúskou bankou Creditanstalt pôsobiacou na Slovensku vznikla banka so spoločným názvom Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s. (BACA).
 • 2001: Rok ďalšej expanzie banky. Spojili sa rakúska Bank Austria Creditanstalt s nemeckou HypoVereinsbank, ktorá predtým pôsobila na slovenskom trhu pod názvom HypoBank. Vznikla nová nadnárodná banka HVB Bank Slovakia, a. s.
 • 2007: Apríl 2007 je významným medzníkom, kedy sa spojili spoločnosti – talianska UniBanka a nemecko-rakúska HVB Bank a vznikla spoločná UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 • 2013: Fúzia UniCredit Bank Czech Republic a UniCredit Bank Slovakia. Od 1. 12. 2013 pôsobí banka pod jednotným obchodným názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Na Slovensku je obchodný názov novej banky rozšírený o dodatok „pobočka zahraničnej banky“.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

27. 1. 2021 UniCredit je súčasťou indexu rodovej rovnosti agentúry Bloomberg pre rok 2021

Miláno, 27. Januára 2021 – Skupina UniCredit je hrdá na to, že je už druhýkrát zahrnutá do indexu rodovej rovnosti – GEI – agentúry Bloomberg. Index GEI pre rok 2021 zahŕňa 380 spoločností zo 44 krajín a regiónov a 11 sektorov.

Sara Gayová, riaditeľka útvaru Diverzity a inklúzie skupiny UniCredit, uviedla: „Aj keď si naďalej uvedomujeme, čo nás ešte čaká, s hrdosťou môžeme povedať, že UniCredit dosahuje konkrétny progres v oblasti zvyšovania zastúpenia žien v pozíciách vrcholového i výkonného manažmentu. Aj naďalej sa so silným odhodlaním zameriavame na diverzitu a inklúziu a do ďalšej práce nás motivuje aj zastúpenie v tohtoročnom indexe rodovej rovnosti agentúry Bloomberg. Ukazuje naše odhodlanie posilniť talentované ženy v rámci celej našej skupiny v súlade s naším prísľubom dosiahnuť väčšiu diverzitu vo vedení.“

Skupina UniCredit sa zaviazala zabezpečiť spravodlivé a pozitívne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov so silným zameraním na diverzitu a inklúziu. V roku 2018 banka podpísala chartu týkajúcu sa zastúpenia žien vo finančnom sektore (Women in Finance Charter), ktorej cieľom je dosiahnuť zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente na úrovni 20 percent žien do roku 2022. UniCredit v minulom roku rozšírila tento dôležitý prísľub o ďalší cieľ, ktorým je dosiahnuť zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente na úrovni 30 percent do roku 2023.

Záväzky banky podporujú konkrétne celoskupinové iniciatívy, ktoré sú nepretržite monitorované. V roku 2019 bol spustený vôbec prvý medzinárodný mentorský program WeFly pre rôzne krajiny a odvetvia, ktorého cieľom je podporiť ženy na pozíciách v strednom manažmente v profesionálnom raste. Pre všetkých manažérov v celej skupine boli zavedené špecializované programy zamerané na inkluzívne vedenie, ako aj školenia v oblasti podvedomých predsudkov s cieľom zabezpečiť pre nich vhodné nástroje, ktoré im pomôžu neustále vytvárať inkluzívnejšie pracovné prostredie.

UniCredit tiež zaviedla politiky zamerané na opatrenia proti obťažovaniu a  iným formám diskriminácie s cieľom podporiť prostredie, kde sa všetci zamestnanci cítia príjemne a komunikujú otvoreným a úprimným spôsobom. Od roku 2017 majú navyše všetci vrcholoví manažéri špecifický súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) týkajúcich sa témy „Ľudia“, ktoré zahŕňajú iniciatívy v oblasti rodovej rovnosti a rodovej diverzity.

Index GEI prináša transparentnosť do rodových postupov a politík v spoločnostiach kótovaných na burze a rozširuje tak rozsah environmentálnych, sociálnych a správnych údajov (ESG), ktoré majú investori k dispozícii. Komplexná a transparentná metodika hodnotenia indexu GEI umožňuje investorom posúdiť výkonnosť spoločnosti a porovnať ju s konkurenciou v rovnakom odvetví.

Referenčný index meria rodovú rovnosť v rámci piatich pilierov: ženy vo vedúcich pozíciách a získavanie talentov, rovnosť a rodová parita v odmeňovaní, inkluzívna kultúra, politiky v oblasti sexuálneho obťažovania a značka podporujúca ženy.

Zverejnením metrík týkajúcich sa rodovej rovnosti pomocou rámca indexu GEI sa spoločnosti zahrnuté do indexu GEI pre rok 2021 zaviazali poskytnúť komplexný pohľad na svoje investície do rodovej rovnosti na pracovisku a do komunít, v ktorých pôsobia, čím zvýšili úroveň očakávaní od iných spoločností z rovnakého odvetvia v tomto smere. UniCredit bola zahrnutá do tohtoročného indexu vďaka skóre dosahujúcemu alebo prekračujúcemu globálnu prahovú hodnotu stanovenú agentúrou Bloomberg, ktorá odráža vysokú úroveň informovanosti a celkové plnenie všetkých piatich pilierov rámca.

Rámec aj index GEI sú dobrovoľné a nie sú s nimi spojené žiadne náklady. GEI je referenčný index a nemožno ho používať ako finančnú referenčnú hodnotu. Index nie je zoradený.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke indexu GEI.

O skupine UniCredit
UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

26. 1. 2021 UniCredit získala ocenenie najlepší európsky zamestnávateľ roka 2021

Lokálnu certifikáciu získala v piatich európskych krajinách: Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko a Rusko

Miláno, 26. Januára 2021 - UniCredit už štvrtý rok za sebou získala oficiálnu certifikáciu spoločnosti Top Employers Institute za svoju výnimočnú ponuku pre zamestnancov, čím potvrdila svoje postavenie banky, ktorá ponúka ideálne podmienky pre zamestnanie.

Certifikácia najlepších zamestnávateľov na európskej úrovni bola udelená vďaka lokálnej certifikácii, ktorú skupina UniCredit získala v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Rusku.

Získanie certifikácie Top Employers Europe ukazuje, že aj v súčasnom veľmi zložitom a ťažkom období sa UniCredit naďalej zameriava na podporu rozvoja svojich zamestnancov a na zabezpečenie pozitívneho pracovného prostredia, v ktorom sa všetci zamestnanci cítia byť zapojení a môžu aktívne vytvárať pridanú hodnotu pre skupinu,“ uviedol Paolo Cornetta, riaditeľ úseku Group Human Capital.

Organizácie získavajú certifikáciu na základe účasti na prieskume zameranom na osvedčené postupy v oblasti ľudských zdrojov a jeho výsledkov. Tento prieskum zahŕňa šesť domén, ktoré tvorí 20 tém, akými sú napríklad personálna stratégia, pracovné prostredie, získavanie talentov, vzdelávanie, dobré podmienky na pracovisku i diverzita a inklúzia.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 16 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

15. 12. 2020 Časopis Global Finance ocenil UniCredit ako najlepšiu privátnu banku v strednej a východnej Európe

Skupina UniCredit s potešením oznamuje, že jej časopis Global Finance už šiesty rok po sebe udelil titul „najlepšej privátnej banky“ v strednej a východnej Európe pre rok 2021. Spolu s týmto regionálnym ocenením si banka odniesla aj ďalšie ocenenia v jednotlivých krajinách ako najlepšia privátna banka roka 2021 – prvý rok v Bulharsku, druhý rok po sebe v Českej republike a šiesty rok v rade v Rakúsku (Schoellerbank).

Ocenenia pre každý región a krajinu v rámci šiesteho ročníka World's Best Private Banks Awards pre rok 2021 udelila redakčná rada časopisu Global Finance. A to na základe spätnej väzby od vedúcich zamestnancov a osôb pracujúcich v danom odvetví, informácií zo záznamov predložených bankami a nezávislého výskumu s cieľom vyhodnotiť súbor objektívnych a subjektívnych faktorov a vybrať banky, ktoré dokážu najlepšie napĺňať špecializované potreby bonitných klientov, ktorí chcú zhodnotiť a ochrániť svoj majetok.

 Výkonní riaditelia úseku firemného bankovníctva skupiny UniCredit pre strednú a východnú Európu a výkonní riaditelia úseku firemného bankovníctva skupiny UniCredit pre západnú Európu Gianfranco Bisagni, Niccolò Ubertalli, Francesco Giordano a Olivier Khayat uviedli k tomuto úspechu: „Sme nesmierne hrdí na tieto výsledky, ktoré sme dosiahli vďaka veľmi talentovanému tímu zamestnancov. Sme si istí, že ako Jedna banka a jeden UniCredit budeme naďalej našim klientom poskytovať tú najlepšiu hodnotovú propozíciu.“


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

10. 12. 2020 Smart Banking od UniCredit Bank ponúkne vylepšené
Založit si U-konto online

Bratislava, 10.decembra 2020  UniCredit Bank prichádza s novou verziou mobilnej aplikácie Smart Banking. Cieľom je neustále zlepšovanie digitálnych kanálov a na základe spätných väzieb vylepšovanie aplikácie. 

Klienti môžu vďaka nej pohodlne ovládať svoj bankový účet odkiaľkoľvek, cez aplikáciu vybavia väčšinu bežných úkonov a nemusia tak navštevovať pobočku. Okrem moderného dizajnu obsahuje nové rozdelenie prehľadu platieb alebo detaily o bežných a úverových účtoch a kreditných kartách. Samozrejmosťou je ľahká orientácia a používateľsky prívetivé prostredí. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy iOS a Android.  

Klienti tak budú môcť ešte lepšie spravovať svoje financie, mať lepší prehľad o platbách, budú schopní kategorizovať výdavky, či  jednoduchšie prezerať  mesačne prehľady pohybu účtu.

UniCredit Bank Smart Banking má možnosť prihlásenia prostredníctvom Touch ID alebo Face ID, kedy sa používateľ jedným kliknutím dostane priamo k zadávaniu platieb. Súčasťou aplikácie je možnosť roztriediť si svoje náklady do kategórií alebo jednoducho a rýchlo vyhľadávať transakcie pomocou kľúčových slov.

Založit si U-konto online

Spôsob, akým Slováci pracujú a žijú, sa nielen vďaka inteligentným technológiám dramaticky mení. Telefón je dnes pre mnoho našich klientov primárnym kanálom, cez ktorý ovládajú svoje bankové služby.  „Pandémia tento efekt posilnila a Slováci začali alebo ešte intenzívnejšie ako doteraz používajú digitálne kanály. Online bankovníctvo alebo banku v mobile si vyskúšali aj tí, ktorí boli doteraz zvyknutí skôr na osobné návštevy pobočiek. Záujem sa zvýšil naprieč generáciami.  V UniCredit Bank na to dokážeme reagovať, vývoj inovatívnych produktov a služieb, akou je aplikácia mobilného bankovníctva Smart Banking, klientom prináša skutočné výhody a reaguje na ich reálne potreby,“  hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Aplikácia Smart Banking obsahuje všetky informácie o všetkých individuálnych bankových produktoch klienta, ako sú klasický a sporiaci účet, úver alebo hypotéka. Zo štatistík UniCredit Bank vyplýva, že používaním aplikácie ušetrí priemerný používateľ ročne štyri hodiny svojho času, čo zodpovedá až 12 návštevám kamennej pobočky.

Slovensko, spolu s Českou republikou sú ďalšími krajinami v rámci CEE UniCredit, kde skupina spúšťa modernizovaný Smart Banking. Aplikáciu možno aktivovať v Online Bankingu, prípadne na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank. Modernizovaný Smart Banking je dostupný pre operačné systémy iOS 10.0 a vyššie a Android 4.4.3 a vyššie a možno ho stiahnuť cez App Store alebo Google Play.

 

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

09. 12. 2020 Skupina UniCredit začala spolupracovať s platformou Treedom na vytvorení iniciatívy UniCredit Forest

Miláno, 9. decembra 2020 - Celoskupinová iniciatíva znižuje emisie CO2 a angažuje všetkých zamestnancov, pričom ďalej zdôrazňuje záväzok banky k udržateľnosti.

Skupina UniCredit začala spolupracovať s online platformou Treedom, ktorá umožňuje ľuďom sadiť stromy na diaľku a sledovať ich rast online. Cieľom iniciatívy UniCredit Forest je vysadiť les, ktorý bude tvoriť najmenej 90 000 nových stromov vysadených v Taliansku, Kolumbii, na Haiti, v Keni, na Madagaskare a v Tanzánii. Iniciatíva UniCredit Forest pomôže znížiť globálne emisie CO2 v priebehu nasledujúcich 10 rokov približne o 20 542 500 kg, čo zodpovedá emisiám vyprodukovaným približne 4 400 automobilmi každý rok .

Všetci zamestnanci skupiny budú mať možnosť zapojiť sa do projektu prostredníctvom bezplatnej výsadby svojho vlastného stromu.  Zamestnanci navyše dostanú špeciálnu zľavu v prípade, ak budú chcieť vysadiť viac stromov.

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ spoločnosti UniCredit, uviedol: "Sme hrdí na túto iniciatívu. Je to ďalší príklad nášho silného záväzku k udržateľnosti, ktorý je súčasťou DNA našej skupiny. Partnerstvo s Treedom, tesne nasledované naším Millennial Board, nám umožňuje podporovať životné prostredie a zároveň zvyšovať povedomie a zapájať našich zamestnancov do dôležitej misie v boji proti zmene klímy. UniCredit Forest sa bude skladať zo stromov venovaných všetkým našim zamestnancom. Každý zamestnanec dostane svoj vlastný strom, čo poukazuje na to, že sme Jedna banka.“

Projekt nadväzuje na svetový týždeň opatrení v oblasti klímy v roku 2019, keď skupina vyzvala zamestnancov, aby si medzi sebou, ako aj s klientmi vymieňali nápady o tom, čo môže skupina UniCredit urobiť, aby niečo zmenila. Tvorba UniCredit Forest bola jedným z projektov, ktoré vyplynuli z tejto výmeny a ktoré pozorne sledovala naša rada Millennial Board.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

 


[1] Zdroj: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

[2] Radu Millennial Board skupiny UniCredit tvoria zamestnanci vo veku od 22 do 32 rokov, ktorí pracujú na úpravách pôvodne navrhnutých modelov a zvyšovaní povedomia o postojoch nových generácií (k témam bankovníctva), pričom navrhujú inovatívne nápady a riešenia.

07. 12. 2020 UniCredit bol v prieskume Cash Management Survey časopisu Euromoney ocenený ako najlepší poskytovateľ služieb

Milán, 7. decembra UniCredit je podľa prieskumu jej klientov najlepším poskytovateľom služieb alebo lídrom na trhu v oblasti riadenia hotovosti v dvanástich krajinách.

UniCredit bola v prieskume 2020 Cash Management Survey časopisu Euromoney ocenená ako najlepší poskytovateľ služieb v desiatich jednotlivých krajinách vrátane dvoch z hlavných trhov banky – Rakúska a Nemecka.

Okrem toho si banka druhý rok po sebe udržala dlhodobú pozíciu lídra na trhu v Rakúsku a Taliansku – spolu
s ôsmymi krajinami strednej a východnej Európy.

Každoročný prieskum Cash Management Survey časopisu Euromoney určuje popredných poskytovateľov produktov a služieb v oblasti riadenia hotovosti – tohtoročný prieskum zahŕňal viac než 32 000 odpovedí
od nefinančných inštitúcií.

Luca Corsini, riaditeľ úseku Global Transaction Banking, uviedol k týmto výsledkom: „Sme veľmi hrdí na tieto úspechy, ktoré odrážajú celoeurópske pôsobenie našej skupiny a schopnosť pomáhať klientom každého druhu
a veľkosti orientovať sa v bezprecedentných výzvach, ktoré sme tento rok zaznamenali.“

Giovanni Solaroli,  riaditeľ úseku Global Transaction Banking, dodal: „Toto ocenenie je dôkazom tímovej spolupráce, odbornosti a záväzku našich tímov poskytovať tie najlepšie služby v oblasti riadenia hotovosti vo svojej triede.“

Tieto výsledky nadväzujú na silný rok investícií v rámci platformy skupiny UniCredit zameranej na riadenie hotovosti – vrátane noviniek, ako sú virtuálne účty, okamžité platby, služba SWIFT gpi a digitálne podpisovanie dokumentov – pričom cieľom skupiny bolo stáť na čele trendov v danom odvetví, optimalizovať digitálne nástroje a neustále byť pripravená plniť meniace sa potreby svojich klientov.“

Úplný zoznam:

Najlepší poskytovateľ služieb:

 • Slovenská republika
 • Česká republika
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Srbsko
 • Slovinsko

 

Líder na trhu:

 • Slovenská republika
 • Rakúsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Taliansko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovinsko

Vynikajúce výsledky banky v tohtoročnom prieskume doplnili stále dlhší zoznam ocenení pre úsek Global Transaction Banking, medzi ktoré patrí aj posledné ocenenie vrátane: „Najlepšia banka v oblasti financovania dodávateľského reťazca“ v rámci súťaže 2020 Transaction Banking Awards časopisu The Banker, „Najlepšia banka v oblasti poskytovania transakčných služieb v strednej a východnej Európe“ v rámci súťaže 2020 Awards for Excellence časopisu Euromoney a „Najlepší poskytovateľ transakčných služieb v západnej Európe“ v rámci súťaže 2019 Transaction Banking Awards časopisu The Banker.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


 

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

26. 11. 2020 UniCredit Bank inštaluje nové vkladomaty na pobočkách po celom Slovensku

Bratislava, 26. novembra 2020 – UniCredit Bank vychádza v ústrety všetkým svojim klientom a inštaluje na obchodných miestach 60 bankomatov s vkladovou funkciou. K súčasným desiatim do konca roka inštaluje ďalších 9 a do marca budúceho roka 41. Vkladomaty tak budú inštalované po celej sieti obchodných miest banky.

Vďaka inštalácii vkladových bankomatov budú môcť klienti banky – fyzické osoby i podnikatelia – vložiť hotovosť kedykoľvek počas dňa zadarmo s okamžitým online prípisom, a to na vlastný, ako aj cudzí účet v rámci UniCredit Bank.

„Registrujeme dlhodobý záujem klientov o možnosť uloženia hotovosti prostredníctvom vkladomatov. Oceňujú predovšetkým okamžitú dostupnosť, rýchlosť a možnosť uloženia peňazí aj po zatváracej dobe obchodného miesta. Z dát našich vkladomatov vieme, že mimo otváracích hodín sa pravidelne uskutočňuje viac než tretina všetkých vkladových operácií,” hovorí Tomáš Drábek, riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Klient môže do vkladomatov vložiť maximálny počet 200 ks bankoviek na jeden vklad v maximálnom objeme 10 000 eur.

V súčasnosti môžu klienti využívať vkladové bankomaty na týchto obchodných miestach: Myjava, Pezinok, Senec, Šamorín, Hlohovec, Lučenec, Kežmarok, Bardejov, Trebišov a Humenné. Banka do konca roka uvedie do prevádzky ďalších 9 vkladomatov: Levoča, Žiar nad Hronom, Rožňava, Bánovce, Prešov Hlavná, Košice Rooseveltova, Nitra Štefánikova, Zvolen Nám. SNP a Trnava. 

Do marca 2021 nainštaluje vkladomaty na ďalších 41 obchodných miestach, a pokryje tak celú svoju sieť.

 


 

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

27.10. 2020 Skupina UniCredit a Európska zamestnanecká rada skupiny UniCredit podpísali prvé spoločné vyhlásenie o práci na diaľku

27. októbra 2020 – Skupina UniCredit a Európska zamestnanecká rada skupiny UniCredit (EZRU) podpísali prvé spoločné vyhlásenie o práci na diaľku. Vďaka tomu bude skupina môcť rozšíriť možnosti, ktoré ponúka technologický pokrok, čím umožní využívanie nových spôsobov práce v záujme lepšieho zosúladenia pracovného a súkromného života a vyššej efektívnosti.

Bezpečnosť našich zamestnancov a klientov je našou najvyššou prioritou, preto sa rozhodujeme na základe údajov. Zároveň vychádzame z poznatkov získaných počas pandémie, aby sme sa pripravili na budúcnosť, pričom sa zameriavame na meniace sa potreby našich zamestnancov a klientov s cieľom zabezpečiť čoraz inkluzívnejšie prostredie.

Spoločné vyhlásenie podpísal generálny riaditeľ skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier a predseda EZRU Luciano Malvolti.  Nadviazali  tak na skúsenosti z prebiehajúcej pandémie s cieľom posilniť riešenia práce na diaľku a integrovať ich v kombinácii s prácou vo kancelárskych priestoroch. Podpísaný  dokument definuje usmernenia, zásady a budúce minimálne štandardy kvality pre prácu na diaľku, a to v súlade s cieľom skupiny UniCredit, ktorým je budovanie pozitívneho a inšpirujúceho pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov.

Generálny riaditeľ UniCredit Jean Pierre Mustier uviedol: „Pandémia Covid-19 významne zmenila myslenie
a správanie našich klientov a viedla nás k tomu, aby sme urýchlili transformáciu nášho digitálneho
bankovníctva. Túto novú skutočnosť využívame aj v prípade našich zamestnancov, pretože veríme, že práca na diaľku môže zvýšiť kvalitu ich života, čo je plne v súlade so sociálnou angažovanosťou a ambíciou našej skupiny byť najlepším miestom na prácu.“

Predseda EZRU Luciano Malvolti dodáva: „Toto je ďalší pozitívny krok vpred v našom prebiehajúcom investovaní do sociálneho dialógu so skupinou UniCredit. Pre náš spoločný pokrok je dôležité, aby sme aj
v takom náročnom období, aké máme aj teraz, stále dokázali plánovať budúcnosť a definovať konkrétne riešenia zamerané na uspokojenie potrieb zamestnancov aj spoločnosti.“

Cieľom nového spoločného vyhlásenia je vytvoriť globálny prístup ponúkajúci všetkým našim zamestnancom možnosť práce na diaľku v budúcnosti spolu s progresívnym lokálnym implementačným plánom so zameraním na tieto normy skupiny:

 • sídlo a centrály 40 percent práce na diaľku, ktoré treba rozdeliť týždenne alebo mesačne (t. j.
  v priemere 2 dni v týždni)
 • sieť: 20 percent práce na diaľku, ktoré treba rozdeliť týždenne alebo mesačne (t. j. v priemere 1 deň
  v týždni)

Uplatňovanie tejto dohody budú spoločne monitorovať zástupcovia oboch strán. Túto dohodu dopĺňa ešte niekoľko ďalších spoločných vyhlásení, napríklad o školeniach, vzdelávaní a profesionálnom rozvoji,
o rovnakých príležitostiach a nediskriminácii, o zodpovednom predaji a o rovnováhe medzi pracovným
a súkromným životom.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Kontakt: mediarelations@unicredit.eu

20. 10. 2020 Skupina UniCredit ocenená magazínom Capital Finance International ako „Najlepšia banka s pozitívnym sociálnym vplyvom v Európe“

UniCredit Bank  bola ocenená magazínom Capital Finance International (CFI.co) ako „Najlepšia banka s pozitívnym sociálnym vplyvom v Európe v roku 2020“. Porotcovia vyzdvihli odhodlanie banky „meniť veci k lepšiemu a ovplyvňovať dianie“, ako aj to, že zdvojnásobila svoje úsilie v súvislosti s pandémiou Covid-19. Ocenili tiež, že jedná so všetkými svojimi partnermi, mapuje ich obavy a potreby a  prispôsobuje tomu svoje procesy a ponuku produktov. Vyzdvihli aj rozhodnutie UniCredit budovať rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie a jej "silnú a zmysluplnú politiku spoločenskej zodpovednosti".

Roberta Marracino, riaditeľka pre stratégiu v oblasti environmentálnych, sociálnych a správnych princípov (ESG) a v oblasti spoločenského vplyvu sa k oceneniu vyjadrila takto: „Sme skutočne hrdí, že nás magazín CFI ocenil ako najlepšiu banku s pozitívnym sociálnym vplyvom v Európe. Znamená to, že si naši partneri všímajú a oceňujú úsilie, ktoré vynakladáme v rámci iniciatívy Social Impact Banking či v Nadácii UniCredit alebo v rámci celkového prístupu skupiny ako takej k environmentálnym a sociálnym otázkam. Spoločensky zodpovedné podnikanie ostáva v UniCredit Bank  na prvom mieste. Kríza súvisiaca s ochorením Covid-19 ešte viac poukázala na úlohu, ktorú firmy zohrávajú pri presadzovaní pozitívnej sociálnej zmeny. Budeme aj naďalej robiť to, čo je správne a v práci držať tento kurz v súlade s potrebami a záujmami všetkých našich partnerov.“

Víťazov vyberala odborná komisia magazínu Capital Finance International. Tí hľadali jednotlivcov aj organizácie, ktorí významne napomáhajú konvergencii ekonomík a prinášajú hodnotu naozaj všetkým partnerom.

Iniciatíva Social Impact Banking od svojho spustenia podporila už viac ako 4 000 príjemcov vo forme mikroúverov a sociálne prospešného financovania, ako aj prostredníctvom rôznych programov finančnej gramotnosti pre približne 50 000 mladých ľudí i znevýhodnených osôb.

V roku 2020 UniCredit k  obhájila svoju silnú pozíciu v oblasti sociálnej angažovanosti, keď poskytla viac ako 6,4 miliárd eur malým a stredným európskym podnikom[1] a pomohla im tak zmierniť bezprecedentný mimoriadny stav spôsobený pandémiou Covid-19. Zároveň na svojich rôznych trhoch sa prostredníctvom Nadácie UniCredit významne venovala darcovskej činnosti a podporila nemocnice a rôzne neziskové organizácie bojujúcich s pandémiou na frontových líniách.

Viac informácií o iniciatíve SIB UniCredit banky na: https://www.unicreditgroup.eu/en/a-sustainable-bank/social-and-relationship-capital/social-impact-banking.html

 

UniCredit
UniCredit je jednoduchou úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá zabezpečuje jedinečnú sieť pre svoju rozsiahlu a rastúcu klientsku základňu v západnej, strednej a vo východnej Európe. UniCredit ponúka lokálne skúsenosti i medzinárodnú pôsobnosť a prostredníctvom európskej bankovej siete poskytuje svojim klientom bezkonkurenčný prístup k špičkovým produktom a službám na 13 hlavných trhoch: Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. S využitím medzinárodnej siete zastupiteľstiev a pobočiek poskytuje klientom služby aj v ďalších 18 krajinách po celom svete.

 

[1] k 30. 6. 2020


 

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

15. 10. 2020 UniCredit je hlavným partnerom projektu Finance 4 Social Change

Bratislava, 15. októbra 2020 – Skupina UniCredit je hlavným partnerom projektu Finance 4 Social Change (F4SC) prostredníctvom svojho programu Social Impact Banking (SIB), čo je v súlade s pevným záväzkom banky budovať spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť, a to pomocou podpory iniciatív, ktoré môžu mať pozitívny sociálny dosah.

Projekt F4SC je financovaný z nadnárodného programu EÚ pre podunajskú oblasť (EU Transnational Danube Program) a zameriava sa na vyhľadávanie, podporu a ocenenie sociálnych podnikateľov pomocou dobre štruktúrovaného výberového procesu, do ktorého je zapojených asi 250 účastníkov. Pre program SIB skupiny UniCredit teda predstavuje dokonalú platformu na priamu podporu sociálneho podnikania ako hybnej sily sociálneho rozvoja a pokroku v rôznych krajinách banky vrátane: Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

Projekt bol navrhnutý na podporu ekonomiky, ktorá motivuje k uskutočňovaniu pozitívnych zmien
v podunajskej oblasti, a to vďaka dôkladne navrhnutým činnostiam s hlavným cieľom pripraviť pôdu pre viac sociálnych inovácií a rozvoj sociálnych podnikov pripravených na investície.

Zamestnanci skupiny UniCredit sa zúčastnia na seminároch zameraných na oblasť Social Impact Business Plan Competition, ktorá predstavuje kľúčovú súčasť projektu F4SC, aby účastníkom ponúkli svoje odborné znalosti a rady.

Okrem toho budú tiež členmi poroty, ktorá v roku 2021 vyberie štyri víťazné projekty v rámci prezentácií.

Roberta Marracinová, riaditeľka oddelenia Group ESG Strategy & Impact Banking skupiny UniCredit, uviedla: „Aktivity v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti (ESG) v skupine UniCredit predstavujú kľúčovú súčasť našej DNA a obchodnej stratégie banky. Patrí sem silná angažovanosť v sociálnej oblasti, kde máme čoraz intenzívnejšie ambície pomôcť priniesť zmeny, a to ponúkaním konkrétnej podpory podnikateľom a pomocou iniciatív s významným pozitívnym sociálnym dosahom. Spomeniem napríklad projekt Finance for Social Change, ktorý nám pomáha prispieť svojím dielom a ktorý ponúka hmatateľnú a zmysluplnú podporu rôznym komunitám, kde pôsobíme.“

UniCredit spustil projekt SIB po prvýkrát v Taliansku na konci roka 2017. V roku 2019 bol program uvedený na 10 ďalších trhoch skupiny vrátane: Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Srbska a Maďarska. Projekt SIB od svojho uvedenia podporil viac ako 4 000 príjemcov poskytnutím mikroúverov a financovania projektov s vysokým vplyvom na rozvoj (Impact Financing), ako aj poskytnutím rôznych programov finančného vzdelávania pre približne 50 000 mladých ľudí a znevýhodnených jednotlivcov.

V roku 2020 navyše skupina UniCredit potvrdila svoje neutíchajúce pevné sociálne odhodlanie tým, že poskytla viac než 6,4 miliárd eur európskym malým a stredným podnikom s cieľom pomôcť im zmierniť bezprecedentnú krízu spôsobenú pandémiou Covid-19, a zároveň na viacerých trhoch skupiny podporila značným príspevkom prostredníctvom nadácie UniCredit Foundation nemocnice a rôzne neziskové organizácie v prvej línii boja proti pandémii.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke projektu SIB skupiny UniCredit SIB: https://www.unicreditgroup.eu/en/a-sustainable-bank/social-and-relationship-capital/social-impact-banking.html

Podrobnejšie informácie o projekte F4SC:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange


 

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

10. 9. 2020 UniCredit Bank spúšťa jesennú ponuku hypoték s historicky najnižšou úrokovou sadzbou 0,39%.

Bratislava 10. septembra  2020 - UniCredit Bank  od dnes  prichádza s novou  ponukou hypoték na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo aj refinancovanie úveru.   Každý,  kto uzatvorí zmluvu o úvere do  80% z hodnoty založenej nehnuteľnosti  s poistením schopnosti splácať a nechá si  posielať si na účet pre splácanie úveru  1,5 násobok splátky úveru, získa  pri fixácii na tri roky historicky najnižšiu úrokovú sadzbu 0,39 % p.a..

Pandémia koronavírusu  prechodne spomalila hypotekárny trh.  So zotavujúcou sa ekonomikou  opäť  rastie aj  záujem o hypotéky. UniCredit Bank odštartovala  jeseň  s historicky najnižšou úrokovou sadzbou, aby podporila tých, ktorí aktuálne riešia vlastné bývanie. Poskytnutú hypotéku môže klient použiť na nákup nehnuteľnosti, jej rekonštrukciu alebo výstavbu, ale tiež na refinancovanie hypotéky z inej banky.

„V prípade, že záujemca o hypotéku ešte nemá vybranú nehnuteľnosť, alebo  chce  stavať a nemá ešte právoplatné stavebné povolenie a chce využiť  túto výnimočnú úrokovú sadzbu, môžeme mu u nás ponúknuť uzatvorenie   zmluvy o úvere po posúdení jeho schopnosti splácať úver.  Na  rozhodovanie o nehnuteľnosti  získa  tak čas až  6 mesiacov,“ vysvetľuje Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Ak klient uzavrie hypotéku bez poistenia schopnosti splácať, bude jeho úroková sadzba vyššia o 0,30 % p.a.. Napríklad pri fixácii na tri roky bude jeho úroková sadzba 0,69 % p. a.

Prehľad všetkých aktuálnych úrokových sadzieb pre účelové hypotéky do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti , pri ktorých si klient poistí schopnosť splácať úver:


FIX 3 roky:           0,39 % p. a.

FIX 4 roky:           0,69 % p. a.

FIX 5 rokov:         0,79 % p. a.

FIX 7 rokov:         0,89 % p. a.

FIX 10 rokov:       1,09 % p. a.

 

Kto sa rozhodne  pre hypotéku v UniCredit Bank  a  pre splácanie úveru využiť   známe U-konto , spozná aj jeho  výhody, ako sú napríklad výbery zadarmo z našich UniCredit bankomatov doma aj v zahraničí, alebo vedenie účtu zadarmo  pri zasielaní  400 € mesačne.

S U -kontom súvisí aj rozbehnutá  aktuálna kampaň a za odporučenie  U konta je možné získať späť až 4 % z každej platby kartou v Kauflande po celý rok.  Viac na https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/kaufland.html

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

5. 8. 2020 UniCredit pokračuje v podpore svojich dodávateľov rýchlejšími úhradami

V Miláne 4. augusta 2020

Skupina UniCredit dnes oznámila, že bude pokračovať v podpore svojich dodávateľov tým, že do konca roku 2020 rozšíri svoju iniciatívu zameranú na rýchlejšie úhrady. Rýchlejšie vyplácanie dodávateľov znamená úhradu faktúr pri ich predložení a nie podľa štandardných zmluvných podmienok, čím sa výrazne urýchli platobný cyklus a podnikom sa pomôže v oblasti prevádzkového kapitálu.

Carlo Vivaldi, prevádzkový riaditeľ UniCredit, uviedol: „Rýchlejšími úhradami v prospech podnikov poskytujeme konkrétnu podporu tisíckam dodávateľov v celej skupine, čím v čase krízy zvyšujeme likviditu v reálnej ekonomike. Zaviazali sme sa, že v tomto náročnom období budeme súčasťou riešenia a budeme poskytovať podporu podnikom akejkoľvek veľkosti.“

Skupina UniCredit od začiatku iniciatívy uskutočnila úhrady v prospech viac než 15 000 dodávateľov v rámci skupiny výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardnými podmienkami.

Banka bude naďalej okamžite uskutočňovať úhrady v prospech svojich dodávateľov až do konca roka, a to vždy v súlade so všetkými štandardnými lokálnymi kontrolami.

 

Kontakt:

UniCredit Media Relations:
Tel. č.: + 39 02 88623569
e-mail: mediarelations@unicredit.eu

24. 7. 2020 Nadácia UniCredit: viac ako jeden milión eur na podporu štúdia a výskumu

Sedem výziev týkajúcich sa 24 štipendií a postgraduálnych štipendií pre mladé európske talenty

100 stáží v skupine v spolupráci s UniCredit

 

Nadácia UniCredit znovu spúšťa svoje najprestížnejšie súťaže zamerané na mladé európske talenty, čím potvrdzuje svoj záväzok podpory štúdia a výskumu: 7 výziev týkajúcich sa 24 štipendií a postgraduálnych štipendií v celkovej sume približne 800 000 eur. Nadácia UniCredit pridala aj 100 grantov na školské stáže pre študentov vybraných rôznymi útvarmi skupiny v období od júla do decembra 2020.

Napriek ťažkému obdobiu, ktoré zažíva Nadácia zabezpečujúca financovanie početných iniciatív na boj s mimoriadnym stavom v dôsledku COVID-19 priamym prispievaním prostredníctvom darov, alebo podporou solidarity vyjadrovanej zamestnancami skupiny, Nadácia UniCredit s obnovenou energiou pokračuje v podpore štúdia a výskumu v oblasti ekonómie a financií prostredníctvom zavádzania množstva iniciatív. Patria k nim:

 • 2 štipendiá Marco Fanno a 2 štipendiá Crivelli Europe pre študentov ekonómie alebo financií, ktorí chcú študovať v doktorandských programoch (PhD) v zahraničí so začiatkom v akademickom roku 2021-2022. Tieto štipendiá sú ročné a obnoviteľné v druhom roku. Ročná suma každého štipendia je 32 500 eur (pred zdanením);
 • 4 výskumné granty Modigliani: najlepším výskumným projektom v oblasti ekonómie a financií bude poskytnutá suma 10 000 eur na rok (pred zdanením), a to na dva roky. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podporovať výskum v Európe posilnením spolupráce medzi univerzitami;
 • 2 postgraduálne štipendiá Foscolo Europe Top-Up: vďaka už šiestemu ročníku tejto iniciatívy ponúka Nadácia UniCredit dve postgraduálne štipendiá Top-Up na dvoch najlepších katedrách alebo výskumných ústavoch v oblasti ekonómie alebo financií, ktoré pôsobia na doktorandskom pracovnom trhu v období rokov 2020/2021. Hlavným cieľom tejto súťaže je pritiahnuť a udržať vynikajúcich mladých ekonómov z celej Európy, ktorí vykonávajú svoj výskum v zahraničí. Nadácia vyplatí ročný príspevok vo výške 50 000 eur víťazným výskumným katedrám ako doplnok odmeny ponúkanej uchádzačovi vybranému víťaznou katedrou. Postgraduálne štipendium sa začne vyplácať 1. októbra 2021 a poskytuje sa v trvaní troch rokov.

Do zoznamu grantov patrí aj spustenie 5 súťaží v rámci výmenných programov Študuj v zahraničí, ktoré sa konajú už desiaty rok, na strávenie študijného obdobia v trvaní od 3 do 6 mesiacov v zahraničí, na akejkoľvek univerzite v okruhu pôsobenia UniCredit a 5 udeľovaní cien za najlepšiu prácu na pracovnom trhu ekonómov pre kandidátov aj absolventov doktorandského štúdia v oblasti ekonómie alebo financií, ktorí sa zúčastnia Európskeho trhu práce v oblasti ekonómie v decembri 2020 v Nottinghame.

A nakoniec, začiatok 7. ročníka Programu medzinárodných stáží. V rámci tohto programu Nadácia v spolupráci s UniCredit ponúka 100 grantov študentom univerzít na školskú stáž v UniCredit, v ktorejkoľvek európskej krajine, kde UniCredit pôsobí. Stáž v trvaní od 3 do 6 mesiacov môže začať v období medzi júlom a decembrom 2020. Každý vybraný kandidát dostane grant v sume 700 eur (pred zdanením) na mesiac na celé trvanie stáže.

Maurizio Beretta, Predseda Nadácie UniCredit, uviedol: „Spustením týchto výziev Nadácia UniCredit potvrdzuje svoju silnú podporu pre štúdium a výskum, a to aj počas tohto obdobia pandémie. Tak, ako vždy, v súlade s povolaním Nadácie pôsobiť na medzinárodnej úrovni, sú výzvy adresované študentom, výskumníkom a katedrám krajín, kde skupina pôsobí. Významná časť prideľovaných zdrojov sa aj tento rok týka výziev, ktoré majú priviesť späť tie najlepšie mozgy. Nadácia UniCredit preto posilňuje spoluprácu s talianskym a medzinárodným akademickým svetom na podporu najlepších súčasných aj budúcich talentov v záujme celej spoločnosti.“

 

Viac informácií je k dispozícii na webovom sídle Nadácie UniCredit www.unicreditfoundation.org

 

O Nadácii UniCredit

Nadácia UniCredit je firemná nadácia skupiny založená v roku 2003, ktorá sa zaviazala plniť spoločenské a humanitárne ciele a podporovať štúdium a výskum v oblasti ekonómie a financií.

 

Miláno, 23. júla 2020

 

Kontakty UniCredit pre vzťahy s médiami: e mail: mediarelations@unicredit.eu

15. 07. 2020 Nadácia UniCredit rozdelí cez UniCredit Bank v 12 krajinách 500 000 eur. Podporí 44 neziskových projektov na pomoc deťom

V decembri 2019 spustila Nadácia UniCredit iniciatívu „Call for Europe” s cieľom nájsť a podporiť sociálne projekty na pomoc deťom v rôznych európskych krajinách s pôsobnosťou skupiny UniCredit. Jednotlivé banky predložili do konca februára 2020 Nadácii UniCredit užší výber relevantných lokálnych projektov za každú krajinu a odborná porota vymenovaná Nadáciou vybrala víťazné iniciatívy, medzi ktoré rozdelí celkom 500 000 EUR.

 

Podporu nadácie získalo 44 projektov v 12 krajinách - Slovensko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko.


Maurizio Beretta, predseda Nadácie UniCredit, uviedol: „Naším spoločným presvedčením je, že vždy treba robiť, to čo je správne. Preto sa banky skupiny UniCredit v Európe spojili s Nadáciou UniCredit s cieľom nájsť prospešné lokálne projekty zamerané na deti a ich potreby. Rola našich bánk v jednotlivých krajinách bola v tejto iniciatíve kľúčová pri výbere tých správnych projektov, ktoré budú odmenené v súlade s potrebami a okolnosťami každej komunity.


Nadácia UniCredit sa zaväzuje podporovať komunity na všetkých trhoch, kde banka pôsobí. V reakcii na núdzový stav spojený s koronavírusom Nadácia prispela na podporu nemocníc ako a neziskových organizácií v prvej línii boja proti COVID-19.


Všetky projekty vybrané do iniciatívy „Call for Europe“ vedú neziskové organizácie a zameriavajú sa na podporu detí a dospievajúcich v súlade s prioritami každej konkrétnej lokálnej komunity a s cieľom dosahovať pozitívny sociálny vplyv v strednom a dlhodobom horizonte.

 

Víťazné projekty

Slovensko

 • Náruč – Pomoc deťom
 • Malíček,o.z.
 • Hospic Plamienok

Česká republika

 • Nave Italia
 • Domov Laguna Psáry
 • Děti úplňku

 

Informácie o UniCredit
UniCredit je jednoduchou úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá zabezpečuje v západnej, strednej a východnej Európe jedinečnú sieť pre svoju rozsiahlu klientsku základňu. UniCredit ponúka svojim klientom lokálne aj medzinárodné znalosti. Poskytuje im bezkonkurenčný prístup k našim bankám na 13 kľúčových trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Slovensko, Česká republika, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko. S využitím medzinárodnej siete zastupiteľstiev a pobočiek poskytuje UniCredit klientom služby aj v ďalších 18 krajinách po celom svete.

 

O Nadácii UniCredit
Nadácia UniCredit je firemná nadácia, založená v roku 2003 s cieľom prispievať na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a regiónoch, najmä v geografických oblastiach, v ktorých pôsobí skupina UniCredit. Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych zručností Nadácia UniCredit podporuje projekty so širokým spoločenským dopadom a inovatívnym prístupom, realizované miestnymi neziskovými organizáciami.

 

Kontakt:

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.:+421 2 4950 2303

 

30. 06. 2020 UniCredit bola časopisom Professional Wealth Management ocenená ako najlepšia privátna banka na využitie technológií v strednej a východnej Európe

UniCredit s potešením oznamuje, že banka už po tretíkrát po sebe získala ocenenie Najlepšia privátna banka na využitie technológií v regióne strednej a východnej Európy (SVE) časopisom Professional Wealth Management (PWM) v rámci prestížneho ocenenia PWM Global Wealth Tech 2020 Awards.

Útvar privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE (UniCredit CEE Private Banking) získal toto prestížne ocenenie vďaka neustálemu úsiliu o zlepšenie digitálnej skúsenosti klientov a posilnenie vzťahov so vzťahovými manažérmi prostredníctvom komplexného využívania technológií.

Daniela Croitoruová, riaditeľka útvaru privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE, k tomuto výsledku uviedla: „Som veľmi rada, že prestížna a nezávislá porota časopisu PWM ocenila naše úsilie o zlepšenie digitálnej skúsenosti našej banky v rámci regiónu SVE a pevne verím, že naše tímy si dokážu udržať inovatívny prístup k vzťahovým manažérom, ako aj k našim klientom. Toto je naša priorita vo všetkých krajinách regiónu SVE, kde pôsobíme.“

Útvar privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE poskytuje služby v 8 krajinách (BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SK a SI) v celom regióne strednej a východnej Európy s jedinečným servisným modelom vychádzajúcim z komplexnejších poznatkov o našich klientoch, ktorý im ponúka digitálne riešenia v súlade s investičnou stratégiou útvaru globálneho privátneho bankovníctva UniCredit (UniCredit Global Private Banking).

V súlade s konkrétnymi potrebami klientov sa útvar privátneho bankovníctva UniCredit pre región SVE v poslednom čase zameral na ďalšie zlepšovanie digitálnej skúsenosti bohatých klientov v rámci neustáleho posilňovania vzťahov s klientmi prostredníctvom vylepšeného a zmodernizovaného poradenského nástroja pre privátnych bankárov, ako aj prostredníctvom úplne novej aplikácie na správu majetku pre koncových zákazníkov.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojej rozsiahlej klientskej základni produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 13 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Kontakt:

UniCredit Media Relations:

E-mail: mediarelations@unicredit.eu

24. 06. 2020 UniCredit Bank prijíma firemné žiadosti o úver so štátnou zárukou

UniCredit Bank sa pridáva k poskytovaniu zvýhodnených úverov pre firmy na podporu slovenskej ekonomiky prostredníctvom nových štátnych garančných programov schválených parlamentom Slovenskej republiky spoločne so Slovak Investment Holding a Eximbankou. V rámci týchto programov môžu o zvýhodnené úvery požiadať nielen malé a stredné podniky, ale po novom aj veľkí klienti z korporácií. Opatrenie sa týka aj živnostníkov a podnikateľov s paušálnymi výdavkami.

Cieľom garančného programu je pomoc so zabezpečením likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky v súvislosti s dosahmi pandémie COVID-19 na území Slovenskej republiky.

„Predpokladáme, že vďaka nášmu aktívnemu zapojeniu do nových garančných programov pomôžeme stovkám firemných klientov,“ hovorí Slavomír Beňa, riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva. „V UniCredit Bank sa dlhodobo zameriavame na malé a stredné firmy, chrbtovú kosť celej ekonomiky. V tomto segmente patríme k stabilným lídrom aj preto, že ponúkame najkomplexnejšie riešenia,“ konštatuje Beňa.

„Naštartovanie ekonomiky je v súčasnosti najdôležitejšia úloha. Je to zároveň zodpovednosť, ktorá vyplýva z roly jedného z najväčších poskytovateľov firemných úverov na slovenskom trhu. Týmto krokom rozširujeme portfólio zvýhodnených úverov, ktoré už teraz patria k jedným z najširších na Slovensku,“ dodáva Slavomír Beňa.

Firemní klienti môžu kontaktovať svojho vzťahového manažéra, najbližšie firemné centrum alebo sa prihlásiť na webe UniCredit  Bank.

UniCredit Bank vstupom do garančných programov nadväzuje na celý balík záručných programov a zvýhodnených úverov. Tie začala firmám poskytovať medzi prvými čase výskytu COVID-19. Zaraďuje sa tak k bankám, ktoré poskytujú najkomplexnejšie riešenia v oblasti zvýhodnených úverov a k dlhodobým lídrom na trhu v oblasti firemného bankovníctva.

UniCredit Bank sa už v priebehu mája aktívne zapojila do nového programu SIH Antikorona záruka, v ktorého rámci už eviduje stovky žiadostí od firemných klientov. Navyše, v roku 2018 ako jediná banka na slovenskom trhu spustila nový program od SZRB týkajúci sa zvýhodnených úverov pre malé a stredné podniky. Portfólio dopĺňa program InnovFin od EIF, ktorý je jedným z najväčších záručných programov v rámci celej EÚ a je zameraný na podporu inovatívnych firiem a projektov, pričom najnovšie zahŕňa aj oblasť digitalizácie.

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/moznost-odkladu-splatok.html#zvyhodnenefinancovaniecovid


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

22. 06. 2020 UniCredit opätovne získala ocenenie od časopisu Global Finance ako „Best Sub-Custodian Bank“ v strednej a východnej Európe a piatich krajinách

Bratislava, 22. júna 2020 – Skupina UniCredit s potešením oznamuje, že časopis Global Finance našej skupine už jedenásty rok po sebe udelil titul „Best Sub-Custodian Bank“ v strednej a východnej Európe pre rok 2020. Banka spolu s týmto regionálnym ocenením získala aj prvé miesto v niekoľkých kategóriách jednotlivých štátov a získala titul „Best Sub-Custodian Bank" v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku.

Ocenenia pre každý región a štát určuje redakčná rada časopisu Global Finance, a to na základe prieskumu trhu, vstupných informácií z odborných zdrojov a používateľov služieb podsprávcu, ako aj na základe podkladov bánk s cieľom vybrať inštitúcie, ktoré spoľahlivo poskytujú najlepšie služby na miestnych trhoch.

Jej kritériá zahŕňali vzťahy s klientmi, kvalitu poskytovania služieb, konkurenčné ceny, rýchle riešenie výnimiek, technologické platformy, operácie po zúčtovaní, plány obchodnej kontinuity a znalosti lokálnych nariadení a postupov.

Julia B. Romhanyiová, globálna riaditeľka útvaru Securities Services, dodala: Sme hrdí na naše služby podsprávcu v UniCredit a sme radi, že sme potvrdili naše postavenie – nielen postavenie banky s najlepšími službami podsprávcu v strednej a východnej Európe, ale aj postavenie lídra v mnohých jednotlivých krajinách. Naše kontinuálne zameranie na poskytovanie vysoko kvalitných digitálnych riešení na mieru bolo v našej práci v posledných rokoch ústredným bodom a je pre nás potešením vidieť uznanie nášho nepretržitého úsilia a naše silné postavenie v tomto regióne. Tiež to zdôrazňuje naše odhodlanie počas celej pandémie, kedy sme zabezpečili neprerušené poskytovanie služieb vysokej kvality. Som veľmi hrdá na špecializované tímy vo všetkých našich krajinách, ktoré nám umožňujú udržať si naše postavenie lídra a prinášať vynikajúce výsledky pre klientov, ako aj v oblasti služieb po uzatvorení obchodov a cenných papierov.”


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

16. 6. 2020 Skupina UniCredit podporuje malé a stredné podniky v deviatich krajinách regiónu strednej a východnej Európy pri využívaní opatrení EIF COVID-19 v rámci programu InnovFin
 • Program InnovFin je už zriadený v deviatich lokálnych bankách a šiestich lízingových spoločnostiach na udržanie pracovného kapitálu a financovanie investícií
 • Približne 600 miliónov EUR z počiatočnej sumy 1 miliardy ochranného balíka InnovFin je teraz
  k dispozícii za špeciálnych podmienok podpory pre COVID-19

 

Skupina UniCredit sa zapája do podporného balíka Európskeho investičného fondu (EIF), čo jej dovoľuje za zjednodušených kritérií poskytovať európskym malým a stredným podnikom, ako aj spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, úvery na podporu prevádzkového kapitálu zaručené EIF do výšky 80 % (z pôvodných 50 %). Nové opatrenia rozširujú možnosť uplatnenia záruky InnovFin tiež na veľké spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Zväčší sa tak okruh spôsobilých spoločností spolu s malými a strednými podnikmi (SME) a malými spoločnosťami so strednou kapitalizáciou, ktoré už program pokrýva.

Okrem toho sa záruka InnovFin so zámerom podporovať zavádzanie digitálnych technológií a digitálnej transformácie podnikov rozširuje aj na podporu financovania digitálnej transformácie.

Táto transakcia ťaží z podpory programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie
a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) – jadra Investičného plánu pre Európu.

Tieto nové opatrenia umožňujú skupine UniCredit poskytovať rozsiahlu podporu spoločnostiam v Bosne
a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku.

„Prostredníctvom iniciatívy ponúkame podnikom trvalú podporu, ktorá im pomôže zvládať problémy
s likviditou vyplývajúce z núdzovej situácie COVID-19,“
uviedli Gianfranco Bisagni a Niccolò Ubertalli, výkonní riaditelia skupiny UniCredit pre strednú a východnú Európu. „Vďaka tomuto kroku bude možné zaručiť firmám kontinuitu peňažných tokov a podporiť prevádzkový kapitál. V UniCredit sa zapájame sa do rozhodujúcich
a konkrétnych opatrení na podporu firiem. Zaväzujeme sa tak poskytovať ekonomike plnú podporu.“

Zároveň dodávajú: „Sme pripravení hrať rolu v rozsiahlych opatreniach pripravovaných európskymi inštitúciami
a krajinami. Dohoda s EIF nám umožňuje zaručiť podnikateľom v regióne SVE podporu, ktorú potrebujú na zvládnutie dôsledkov tejto krízy, zabezpečenie kontinuity výrobného reťazca a položenie základov na obnovu ekonomík regiónu strednej a východnej Európy.“

K júnu 2020 zaviedla skupina UniCredit v krajinách regiónu 30 garančných schém od IFI a miestnych rozvojových bánk na podporu financovania podnikov segmentu SME a stredných podnikov vo výške 3,8 mld. EUR. Čiastka 1,2 mld. EUR už bola doposiaľ vyčerpaná.

Zostávajúcich 2,6 mld. EUR zahŕňa nové miestne garančné schémy venované na podporu COVID. 1,2 mld. EUR,
a záruku InnovFin s balíkom COVID vo výške 0,6 mld. EUR s cieľom podporiť úverovú činnosť v regióne na najbližšie 2-3 roky.

Informácie o EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je pomáhať európskym mikro, malým a stredným podnikom (SME) v prístupe k financovaniu. EIF vytvára a vyvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záručné a mikro-finančné nástroje, ktoré sú zamerané špecificky na tento segment trhu. V rámci tejto úlohy upevňuje EIF ciele EÚ na podporu pri inovácii, výskume a vývoji, podnikaní, raste a zamestnanosti. Viac informácií o práci EIF pod EFSI nájdete tu.

Informácie o UniCredit

UniCredit je jednoduchou úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym
a investičným bankovníctvom, ktorá zabezpečuje v západnej, strednej a východnej Európe jedinečnú sieť pre svoju rozsiahlu a rastúcu klientsku základňu.

UniCredit ponúka svojim klientom lokálne i medzinárodné odborné znalosti a poskytuje im prostredníctvom európskej bankovej siete jedinečný prístup k popredným bankám na svojich 13 hlavných trhoch: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. UniCredit využíva medzinárodnú sieť zastúpení a pobočiek a slúži klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Informácie o Investičnom pláne pre Európu

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavným pilierom Junckerovho plánu a poskytuje záruky pri prvých rizikách, vďaka čomu môže EIB viac investovať do rizikovejších projektov. EFSI už prináša hmatateľné výsledky. Očakáva sa, že projekty a zmluvy schválené na financovanie v rámci EFSI zmobilizujú viac než 458,8 mld. EUR v investíciách a podporia viac než 1 milión podnikov segmentu SME v členských štátoch EÚ.

Viac informácií o výsledkoch Investičného plánu pre Európu nájdete tu.

Informácie o InnovFin

Záručný program pre SME InnovFin  je založený pod iniciatívou „Financovanie EÚ InnovFin pre inovatívne firmy“, pod záštitou programu Horizon 2020.Poskytuje záruky a protizáruky na dlhové financovanie vo výške od 25.000 EUR do 7,5 mil. EUR s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre malé a stredné podniky ako aj spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Program spravuje EIF a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií – v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. V rámci tohto programu majú finanční sprostredkovatelia záruku od EIF proti časti svojich strát v dôsledku dlhového financovania krytého týmto programom.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

14. 5. 2020 79 000 eur od UniCredit na pomoc deťom na Slovensku a v Čechách

UniCredit Foundation rozdelí prostredníctvom  UniCredit Bank na Slovensku a v Čechách  v rámci otvorenej výzvy Call For Europe 79 000 eur. Tato čiastka bude  rozdelená medzi šesť neziskových organizácií, ktoré  pomáhajú deťom a mladistvým do 18 rokov.

U predložených projektov sa banka snažila podporiť jej dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktoré pomáhajú deťom ale i organizácie, ktoré bývajú opakovane nominované v rámci zamestnaneckého programu Gift Matching. Do výberu sa dostali aj organizácie, ktoré navrhli klienti v kampani Splnené priania, v rámci ktorej banka najlepšie návrhy finančne podporila.

 „Sme presvedčení, že vďaka podpore UniCredit Foundation sme pomohli zľahčiť neľahký osud mnohým deťom a mladistvým a aspoň čiastočne vytvoriť podmienky pre lepší život. Finančnou podporou organizácií sme vyšli v ústrety nielen našim partnerom, ale predovšetkým hlasom našich zamestnancov  i prianiam našich klientov a pomohli vytvoriť krajšie životné podmienky pre tie, ktorým osud veľmi nedoprial,“ hovorí Jakub Dusílek, predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Na Slovensku tak UniCredit Bank spolu s UniCredit Foundation podporí Hospic Plamienok, ktorý  poskytuje paliatívnu starostlivosť ťažko chorým deťom ale i smútkové terapie pre deti, ktoré prišli o svojich blízkych. Ďalším prijímateľom podpory je občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré pomáha zanedbávaným, týraným či zneužívaným deťom a zároveň poskytuje poradenstvo pre obete domáceho násilia. Cez občianske združenie Malíček bude pomoc smerovaná aj pre predčasne narodené deti a ich rodiny.

V Českej republike podporíme v spolupráci s talianskym veľvyslanectvom v Prahe dlhodobý projekt Nave Italia, určený deťom po onkologickéj liečbe a deťom v detských domovoch.  Ďalšou podporenou organizáciou je Domov lagúna Psáry, ktorý poskytuje domov deťom s mentálnym postihnutím. Deti tu môžu žiť  v dôstojných podmienkach, je im zabezpečená  pedagogická starostlivosť a vzdelanie.. Dostávajú tak normálny ľudský prístup i podmienky ku spokojnému životu.

V neposlednom rade pomôžeme taktiež združeniu rodičov Deti Úplnku, ktorí sa snažia vytvoriť pre deti s rôznou formou autizmu, či mentálnym hendikepom, podmienky pre dôstojný život aj formou tzv. homesharingu - pravidelnými odľahčovacími pobytmi detí u preškolených hostiteľov, ktorí jeho rodine pomôže nabrať nové sily. Dieťa tak získava nové sociálne kontakty a zručnosti.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

4. 5. 2020 SIH antikorona záruku podpísala ďalšia komerčná banka

Bratislava, 4. mája 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) sa dohodol s ďalšou bankou na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP). Zmluvu so Slovak Investment Holdingom na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu podpísala už aj UniCredit Bank.

„Teší nás, že sa do záručnej schémy SIH antikorona záruka pripojil další významný člen slovenského bankového sektora - UniCredit Bank. Je to dlhoročný partner SIHu pri podpore malých a stredných podnikov. V praxi to znamená, že bude možné zvýhodnenými úvermi podporiť ešte viac spoločností, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie,“ uviedol Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH.

 „V UniCredit Bank sa dlhodobo zameriavame na malé a  stredné firmy, chrbtovú kosť  celej ekonomiky a v tomto segmente patríme k stabilným lídrom. Naštartovanie ekonomiky je nateraz najdôležitejšia úloha. Preto mám radosť, že môžeme byť súčasťou nového programu SIH Antikorona záruka, ktorého hlavným cieľom  je pomôcť podnikateľom, malým a stredným firmám prekonať zložité obdobie zapríčinené pandémiou. Je pre nás dôležité robiť to, čo je správne a prostredníctvom tohto programu sa môžeme spoločne podieľať  na ekonomickej obnove Slovenska,“ povedal Slavomír Beňa, člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva. 

SIH antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť Slovak Investment Holding pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s neľahkou aktuálnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje.

Informácie o bankách, ktoré sa zapoja do finančného nástroja SIH antikorona záruka budú priebežne aktualizované na na webovom sídle spoločnosti Slovak Investment Holding www.sih.sk

O SIH antikorona záruke

SIH zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“ dňa 30.3.2020. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky (80 % percentné krytie na jednotlivé úvery, s limitom do 50 % objemu celkového úverového portfólia) pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Pri takýchto parametroch vytvorí každé 1 euro portfóliovej záruky až 2,5 eura zvýhodnených úverov. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Bližšie informácie o SIH antikorona záruke sa nachádzajú na webstránke www.sih.sk.

O Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou a nie grantovým spôsobom. 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

16. 4. 2020 UniCredit Bank podporuje svojich dodávateľov rýchlejšími úhradami

UniCredit Bank podporuje svojich dodávateľov v Českej republike a na Slovensku tak, že urýchľuje realizáciu platieb voči nim pomocou okamžitých úhrad faktúr pri ich predložení. Výrazne to urýchli platobný cyklus a zabezpečí, aby sa platby uskutočňovali bezodkladne. Takto nastavený mechanizmus platieb podporí podniky v riadení prevádzkového kapitálu.

Ranieri De Marchis a Carlo Vivaldi, prevádzkoví riaditelia skupiny UniCredit, uviedli: „Toto rozhodnutie bude mať konkrétny dopad na tisícky dodávateľov našej skupiny. Tým, že očakávame platby, pridávame do reálnej ekonomiky likviditu v čase, keď to má veľký význam. Ako vždy chceme byť spoľahlivým partnerom pre našich dodávateľov a podporujeme ich, aby sa správali rovnako voči vlastným dodávateľským reťazcom.“

„V UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sme sa ihneď pripojili k tejto dôležitej iniciatíve, aby sme vyšli v ústrety dodávateľom a obchodným partnerom, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb naším klientom a zároveň podporujú našich zamestnancov v tomto náročnom období.  ” uviedol  Jakub Dusílek, predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

UniCredit Bank realizuje bankové prevody pre svojich dodávateľov okamžite po prijatí faktúry a splnení všetkých bežných kontrol. 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

15. 4. 2020 UniCredit Bank a jej zamestnanci posielajú viac než 180 tisíc eur do slovenských a českých nemocníc na boj proti COVID-19

UniCredit Bank a jej zamestnanci spoločne s nadáciou UniCredit Foundation významne finančne podporili dve slovenské a tri české nemocnice v boji proti ochoreniu COVID-19.

Banka v spolupráci s Nadáciou UniCredit Foundation spustila finančnú zbierku medzi svojimi zamestnancami v oboch krajinách na začiatku apríla. Vďaka nej dnes rozdelí viac než 180 tisíc eur medzi päť nemocníc, ktoré ich akútne potrebujú najmä na nákup ochranných prostriedkov pre lekársky personál a na prístroje na boj s COVID – 19.

Zamestnanci banky za necelé dva týždne trvania zbierky vybrali 30 tisíc eur. Nadácia UniCredit Foundation navýšila vybrané prostriedky o 40 tisíc eur a samotná UniCredit Bank a UniCredit leasing prispeli ďalšími 110 tisícmi eur.

Zdravie nás všetkých, klientov a zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Všetci v UniCredit Bank robíme všetko pre to, aby sme boli schopní efektívne pomôcť tam, kde to je v tomto náročnom období potrebné. Rozhodli sme sa preto s našimi zamestnancami podporiť nemocničné zariadenia, lekárov a sestričky na Slovensku a v Českej republike a opäť svojím konaním potvrdiť, že robíme tie správne veci,“ hovorí Jakub Dusílek, predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Som veľmi rád, že som mal možnosť hneď po príchode na tunajší trh, zapojiť sa s kolegami do výzvy na podporu nemocníc. Hoci môj príchod prišiel v tom najťažšom období, podieľať sa na silnej vlne spontánnej solidarity a angažovanosti všetkých zamestnancov pre mňa veľa znamená. Je to jedinečný pocit, že sa nám počas krátkeho obdobia podarilo poskytnúť okamžitú pomoc nemocniciam,“ vraví Marco Iannaccone, podpredseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

 

UniCredit Bank spoločne s nadáciou UniCredit Foundation podporila:

 • Univerzitnú nemocnicu Bratislava
 • Univerzitnú nemocnicu v Košiciach
 • Nemocnicu České Budějovice
 • Fakultnú nemocnicu u sv. Anny v Brne
 • Fakultnú nemocnicu v Brne

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

1. 4. 2020 Marco Iannaccone vymenovaný za podpredsedu predstavenstva UniCredit Bank

Praha, 1. apríla – Marco Iannaccone je vymenovaný za podpredsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Zmena je platná od začiatku apríla 2020 v súlade so schválením regulátora.

Marco Iannaccone, ktorý doteraz pôsobil ako výkonný a prevádzkový riaditeľ v tureckej Yapi Kredi, nahradí vo funkcii Paola Iannoneho, ktorý po 11 veľmi úspešných rokoch vo vedení banky dokončí svoju misiu a bude pokračovať v podpore predstavenstva banky v úlohe seniorského poradcu.

„Radi by sme Paolovi pri tejto príležitosti úprimne poďakovali za jeho mimoriadny prínos našej banke, divízii CEE UniCredit, kde patril k jej kľúčovým zakladateľom, a celej skupine UniCredit, v ktorej pôsobil viac než 40 rokov svojej kariéry. 11 rokov jeho úspešného leadershipu vo vrcholovom vedení UniCredit Bank CZ&SK významne prispelo k desiatim rekordným ročným obchodným výsledkom v rade, ktoré významne posilnili spoľahlivosť, reputáciu a pozíciu banky na českom a slovenskom trhu. Sme presvedčení, že Marco Iannaccone svojimi rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami v riadení bánk v strednej a východnej Európe naprieč skupinou UniCredit prispeje k ďalšiemu rastu UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku,“ uviedli Gianfranco Bisagni a Niccolo’ Ubertalli, výkonní riaditelia skupiny UniCredit pre strednú a východnú Európu.

„Marco preukázal kvalitné výsledky v oblasti riadenia zmien vedúce k posilneniu obchodných výsledkov či zavádzaní inovácií v rýchlo sa rozvíjajúcom digitálnom prostredí. Som presvedčený, že svojimi bohatými profesionálnymi skúsenosťami a strategickým prístupom posilní pozíciu a ďalší rozvoj našej banky,“ hovorí Jakub Dusílek, predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Som veľmi vďačný za poskytnutú dôveru. UniCredit Bank CZ&SK má všetky predpoklady, aby bola aj naďalej silnou a konkurencieschopnou bankou, ktorá vytvára pridanú hodnotu pre všetky zúčastnené strany. Profesionálnym prístupom a nadšením celého tímu tak dokážeme spoločne každý deň zlepšovať život našich klientov,“ vraví Marco Iannaccone, podpredseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Marco Iannaccone má takmer 20 rokov medzinárodných skúseností vo vrcholovom vedení v rámci skupiny UniCredit. Vyštudoval ekonómiu na univerzite v Benátkach, titul MBA získal v Clemsone v Spojených štátoch. Kariéru začal v prestížnych poradenských firmách. Od roku 1999 začal pracovať v oblasti privátneho a korporátneho bankovníctva. Do skupiny UniCredit nastúpil o tri roky neskôr a postupne pôsobil na seniorských manažérskych pozíciách v oblasti stratégie, rozvoja obchodných oblastí či fúzií a akvizícií v krajinách strednej a východnej Európy. V poľskej Bank Pekao, ktorá bola v tom čase súčasťou UniCredit, zastával pozíciu podpredsedu predstavenstva a finančného riaditeľa. Od roku 2016 bol zástupcom generálneho riaditeľa v maďarskej UniCredit Bank a pred nástupom do UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia bol výkonným a prevádzkovým riaditeľom v tureckej Yapi Kredi.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

16. 3. 2020 Obmedzenie pracovného času pobočiek - preventívne opatrenia

Vážení klienti,

 

našou najvyššou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosť rovnako vás, aj našich zamestnancov.

 

Aby sme zaistili normálny chod našich služieb a bankových operácií, zaviedli sme na našich pobočkách preventívne opatrenia. Radi by sme vás požiadali, aby ste pristupovali na pobočku jednotlivo podľa pokynu personálu.

Zároveň prosím dodržujte vzdialenosť aspoň dva metre medzi vami a zamestnancami pobočky aj ostatnými klientmi. Toto opatrenie, prosíme, dodržujte ako vnútri pobočky, tak aj vonku pri vstupe do budovy. Chránite tak seba i svoje okolie.

 

Zároveň od 17. 3. 2020 obmedzuje pracovný čas svojich pobočiek, a to v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod.

Naše momentálne zásady a postupy sú plne v súlade s preventívnymi opatreniami v rámci mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR.

 

Bežné bankové operácie môžete jednoducho a rýchlo vykonávať z pohodlia domova, prostredníctvom digitálnych kanálov UniCredit Bank, v Online Bankingu a mobilnom Smart Bankingu. Odporúčame tiež používať naše mobilné platby Apple Pay, Google Pay, aby ste minimalizovali manipuláciu s hotovosťou. Viac informácii nájdete TU.

 

V prípade, že potrebujete poradenské služby svojho bankára, dohodnite si s ním schôdzku telefonicky alebo sa môžete obrátiť na zákaznícky servis na čísle 0800 14 00 14, ktorý vám je k dispozícii od pondelka do nedele od 7:00 do 20:00.

 

Situáciu naďalej aktívne monitorujeme a snažíme sa jednať vždy v najlepšom záujme našich zamestnancov a rovnako vás, našich klientov.

 

Informácie na tejto stránke sú priebežne aktualizované.

 


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

29. 1. 2020 UniCredit získala ocenenie najlepší európsky zamestnávateľ roka 2020

Lokálnu certifikáciu získala v ôsmich európskych krajinách: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rusko a Srbsko

 

UniCredit už tretí rok za sebou získala oficiálnu certifikáciu spoločnosti Top Employers Institute za svoju výnimočnú ponuku pre zamestnancov, čím opätovne potvrdila, že skupina predstavuje  skvelé miesto na prácu.

Každoročný medzinárodný prieskum, ktorý uskutočňuje spoločnosť Top Employers Institute, oceňuje popredných zamestnávateľov na celom svete: zamestnávateľov, ktorí ponúkajú výborné podmienky pre zamestnancov, podporujú a rozvíjajú ich talent na všetkých úrovniach danej organizácie a snažia sa neustále optimalizovať zamestnanecké postupy.

Certifikácia najlepších zamestnávateľov na európskej úrovni bola udelená vďaka lokálnej certifikácii, ktorú skupina UniCredit získala v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Rusku a Srbsku.

Certifikácia najlepších zamestnávateľov vychádza z dôkladného prieskumu a súboru požadovaných štandardov. Všetky údaje boli nezávisle overené, pričom potvrdili výnimočné podmienky skupiny UniCredit pre zamestnancov a zaslúžili banke miesto vo vybranej skupine certifikovaných najlepších zamestnávateľov.

Organizácia Top Employers Institute ohodnotila ponuku skupiny UniCredit pre jej zamestnancov na základe týchto kritérií:

• stratégia v oblasti talentov

• plánovanie pracovnej sily

• získavanie talentov

• proces onboardingu

• vzdelávanie a rozvoj

• výkonnostný manažment

• rozvoj riadiacich schopností

• riadenie v oblasti kariérneho postupu a nástupníctva

• odmeňovanie a benefity

• kultúra


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

15. 1. 2020 Nárast podpory Európskeho investičného fondu a UniCredit pre inovatívne malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy na 1 miliardu eur
 • Nové finančné prostriedky v objeme 500 miliónov eur na podporu inovatívnych spoločností v deviatich krajinách regiónu SVE
 •  Prostriedky rozdelí deväť lokálnych bánk a šesť lízingových spoločností
 • Očakáva sa podpora 1 300 malých a stredných podnikov

 

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit sa dohodli na zvýšení záruky InnovFin pre MSP s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP) a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou v deviatich krajinách. Táto nová dohoda umožní UniCredit ponúkať, prostredníctvom svojich deviatich bánk a lízingových spoločností v regióne strednej a východnej Európy, dodatočné financovanie v objeme 500 miliónov eur inovatívnym spoločnostiam v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. Znamená to, že MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou v týchto krajinách budú mať prístup k celkovej sume 1 miliardy eur prostredníctvom rozsiahlej siete UniCredit v regióne strednej a východnej Európy.

Túto transakciu podporuje program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktoré tvoria jadro Investičného plánu pre Európu.

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku, ako aj lízingová spoločnosť v Srbsku dostanú záruku z EIF a v rámci programu Horizon 2020, zatiaľ čo dohody o zárukách s bankami a lízingovými spoločnosťami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku budú zabezpečené prostriedkami z EFSI, teda finančného piliera Investičného plánu pre Európu.

Liliana Pavlovová, podpredsedníčka EIB, uviedla: „Toto druhé zvýšenie rámcovej transakcie UniCredit je dôkazom úspešnej spolupráce medzi Európskym investičným fondom a UniCredit. V budúcnosti dúfame, že vďaka nášmu súčasnému vzťahu budeme aj naďalej navrhovať účinné spôsoby poskytovania podpory tým, ktorí to potrebujú, a tým splniť naše politické ciele. To má ešte väčší význam pri riešení nedostatkov na trhu v regióne strednej a východnej Európy.“ Alessandro Tappi, riaditeľ EIF pre investície, ďalej uviedol: „Transakcia, ktorú sme dnes podpísali, zvýši celkové portfólio z 500 miliónov eur na 1 miliardu eur v prospech približne 1 300 MSP a malých spoločností so strednou kapitalizáciou. Tento rast je dôkazom odhodlania EIF a UniCredit zlepšiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky pôsobiace v strednej a východnej Európe.“

Gianfranco Bisagni a Niccolò Ubertalli, výkonní riaditelia pre firemné bankovníctvo pre strednú a východnú Európu v UniCredit, uviedli: „Za posledných osem rokov UniCredit spustil v spolupráci s EIF v celej strednej a východnej Európe viac ako desať iniciatív s celkovou kapacitou viac než 1,7 miliárd eur vrátane programov JEREMIE, RSI, iniciatívy pre MSP, COSME, nástroja mikrofinancovania, WB EDIF, fondu fondov v rámci EAFRD, EaSI a InnovFin SMEG. Miera využitia týchto nástrojov prekročila 50 %, z čoho profituje viac ako 5 000 klientov v tomto regióne.

Vďaka programu InnovFin SMEG získalo podporu pre rozvoj svojich inovatívnych projektov viac ako 350 klientov. Zdvojnásobením tejto rámcovej podpory na 1 miliardu eur môžeme naďalej umožňovať rozvoj inovatívnych MSP v krajinách SVE, vďaka čomu umožníme jednoduchší prístup k financovaniu a podporu miestnych ekonomík. Týmto ďalej potvrdzujeme naše veľké odhodlanie poskytovať služby našim klientom v regióne strednej a východnej Európy.“

Táto transakcia odzrkadľuje záväzok EÚ v krátkom čase realizovať konkrétne iniciatívy s cieľom urýchliť poskytovanie úverov a zabezpečiť realizáciu transakcií, ktoré dokážu zvýšiť zamestnanosť a rast v EÚ.

 

Informácia pre editorov:

EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasť skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Ďalšie informácie o práci EIF v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nájdete tu.

O skupine UniCredit

UniCredit je a naďalej zostane jednoduchou úspešnou celoeurópskou bankou, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, teda 26 miliónom klientov, poskytuje jedinečné služby UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Investičný plán pre Európu

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je kľúčovým pilierom Junckerovho plánu a poskytuje záruky prvej straty, čím umožňuje EIB uskutočňovať rizikovejšie investície. EFSI už priniesol hmatateľné výsledky. Projekty a dohody schválené na financovanie podľa EFSI majú podľa očakávaní zmobilizovať investície v objeme viac než 458,8 miliárd eur a poskytnúť podporu približne 1 miliónu MSP v 28 členských štátoch.

Viac informácií o výsledkoch Investičného plánu pre Európu sa nachádza tu.

InnovFin

Záručný nástroj InnovFin pre MSP (InnovFin SME Guarantee Facility) bol zriadený na základe iniciatívy „EÚ InnovFin financovanie pre inovátorov (EU InnovFin Finance for Innovators)“ podporovanej programom Horizon 2020. Tento nástroj poskytuje záruky a protizáruky pre dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj riadi EIF a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií – v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. EIF v rámci tohto nástroja poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť ich strát vzniknutých z dlhového financovania krytého týmto nástrojom.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

9. 1. 2020 UniCredit ostáva v prieskume Trade Finance Survey 2020 magazínu Euromoney na popredných priečkach ako najlepší globálny poskytovateľ obchodného financovania

UniCredit je podľa prieskumu Trade Finance Survey 2020 magazínu Euromoney celkovo najlepším poskytovateľom služieb obchodného financovania. Banka v tomto prieskume získala aj celkové ocenenie v kategóriách poradenstva, financovania, celkového podnikania a produktov, ako aj za svoje služby v regióne západnej Európy a strednej a východnej Európy (SVE).

Prieskum, ktorý sa koná už deviaty rok, zbiera spätnú väzbu od viac ako 7 000 firemných bankových klientov a je tak presvedčivým dôkazom o odbornosti spoločnosti UniCredit v oblasti produktov, o jej schopnosti poskytovať najlepšie služby zákazníkom a jej hlbokom porozumení svojich hlavných európskych trhov.

Banka takisto získala mnoho prvenstiev v hodnoteniach jednotlivých krajín v kategórii všetkých služieb a bola zároveň ocenená za najlepšieho poskytovateľa aj celkovo v regiónoch SVE, západnej Európy, v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku a v Chorvátsku.

UniCredit obsadila prvé miesto  v kategórii Líder na trhu v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Turecku.

„Sme pyšní na tieto výsledky,“ povedal Richard Burton, ktorý je v UniCredit zodpovedný za firemné a investičné bankovníctvo. „Neustále sa snažíme klientom  poskytovať produkty a služby najvyššej kvality a zároveň vyvíjať inovatívne riešenia šité na mieru. Tento prieskum magazínu Euromoney je ocenením našich neutíchajúcich snáh v týchto oblastiach, nepretržitého podporovania reálnej ekonomiky a budovania silných vzťahov s klientmi. Tieto vzťahy sú srdcom všetkého, čo robíme a chceli by sme túto príležitosť využiť na to, aby sme poďakovali všetkým našim klientom za ich partnerstvo a podporu.“

 UniCredit pokračuje v investíciách do inovácií v oblasti financovania obchodu najmä prostredníctvom svojho oceňovaného klientskeho portálu Trade Finance Gate a bude aj naďalej oddane plniť potreby klientov a pripravovať individualizované riešenia financovania obchodu a prevádzkového kapitálu.


Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Tel. č.: +421 2 4950 2303

19. 12. 2019 Pri nákupe darčekov vedie platba kartou alebo mobilom, každý piaty Slovák pri platení využíva zľavy od svojej banky

Bratislava, 19. decembra 2019 – Slováci zľavy milujú a neváhajú ich maximálne využiť aj v sezóne vianočných darčekov. Až 90 % z nás pri vianočných nákupoch hľadá nejakú formu zľavy, najčastejšie dopravu zadarmo (58 %), zľavy z letákov (50 %) alebo e-mailu (39 %), ale tiež tie, ktoré im vo vernostnom programe ponúkne ich banka (21 %). Pri platení za nákupy karty dávno nahradili hotovosť. Popularitu postupne naberá jednoduché a moderné platenie mobilom, ktoré najviac využívajú Bratislavčania (12 %), ukázal vianočný prieskum UniCredit Bank.

Vybaviť darčeky z pohodlia domova, moderne a ideálne so zľavou. Tak by sa dal zhrnúť trend nakupovania vianočných darčekov v našej krajine. Slováci minú každoročne v e-shopoch okolo 1 miliardy eur, najviac však práve s príchodom Vianoc, tento rok to bude opäť o niečo viac. „Len za prvé dva týždne v decembri pozorujeme medziročné zvýšenie platieb kartou v slovenských i zahraničných e-shopoch o 20 %,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, tlačová hovorkyňa UniCredit Bank.

A práve karty sú najobľúbenejším platobným nástrojom pri nakupovaní darčekov pre blízkych, odhaľuje prieskum banky. Platiť debetkou alebo kreditkou preferuje 53 % ľudí. Popularita nakupovania online k trendu prispieva a dosvedčuje ju aj záujem platiť za tovar predovšetkým prevodom z účtu (14 %) alebo dobierkou (5 %), čo sú obľúbené platobné metódy pri nákupoch na mobile alebo počítači.

„Nákupy cez mobil sú ďalším trendom, ktorý Slovákom umožňuje vyhnúť sa radom v obchodoch. Nájdem inšpiráciu na sociálnych sieťach, prekliknem na e-shop a niekoľkými kliknutiami zaplatím kartou alebo cez Apple či Google Pay. Tento spôsob nakupovania bude v budúcnosti stále populárnejší,“ hovorí Ďuďáková. Platenie mobilom si zatiaľ najviac obľúbili Bratislavčania a mladí Slováci. „V decembri narástol objem minutých peňazí prostredníctvom oboch mobilných peňaženiek o 50 %,“ dodáva Ďuďáková z UniCredit Bank, ktorá pre svojich klientov už pred časom spustila obe služby.

 

Keď kartou, tak so zľavou

Platenie kartou je pre pätinu Slovákov spojené s ďalším pohodlným bonusom. Za nákupy vďaka svojej banke a vernostným programom, ako U-šetrite od UniCredit Bank, môžu často výrazne ušetriť. A zľavy Slováci milujú, na Vianoce ich pri nákupoch nehľadá len desatina populácie. A práve tie bankové využíva pätina z nás.

„V našom programe U-šetrite môžu ušetriť napríklad za knihy, módu, kozmetiku alebo zdravotné doplnky, ktoré všetci nielen podľa štatistík z našich kariet patria medzi najpopulárnejšie kategórie pri voľbe toho správneho darčeka,“ uvádza Zuzana Ďuďáková. Navyše, na rozdiel od letáku alebo voucherov nemusia zľavu v obchode vôbec priznávať. Stačí si ju jednoducho aktivovať v mobilnom bankovníctve a potom len zaplatiť kartou, zľava sa načíta automaticky.

Populárne sú, samozrejme, aj ďalšie možnosti, ako urobiť lacnejšie vianočné nákupy a ušetriť tak niečo aj na januárové výpredaje. Každý druhý z nás využíva pri nákupe darčekov letákové zľavy, úspech majú aj vernostné zľavy konkrétnych obchodov (48 %) a zľavové kódy zaslané e-mailom (39 %). A nesporným benefitom, ktorý využíva viac než polovica z nás (58 %), je možnosť nechať si nákupy dopraviť až domov alebo do kancelárie úplne zadarmo.

Pozn.: Vianočný prieskum realizovala UniCredit Bank online prostredníctvom panelu Ipsos na vzorke 1 088 ľudí z bežnej populácie vo veku 18+.

16. 12. 2019 UniCredit Bank plní vianočné priania klientov Pomôžme rozhodnúť. Robme to, čo je správne.

Bratislava, 16. decembra 2019 – UniCredit Bank pokračuje vo svojej úspešnej kampani Splnené priania, ktorú spustila minulý rok pred Vianocami. Kampaň je založená na prianiach  klientov zaslaných do banky ešte počas uplynulého roka. V rámci nej si klienti želali  podporiť niektorú z českých a slovenských dobročinných organizácií. Z nich banka vybrala tri projekty a každý odmení sumou 4 000 eur. Navyše banka požiadala klientov a verejnosť, aby pomohli vybrať z organizácií projekt, ktorý získa bonus vo výške 4 000 eur. Hlasovanie na stránke www.zalezinamnatom.sk bude ukončené 31. januára 2020.

 

Vďaka UniCredit Bank je možné na Slovensku pomôcť organizácii ČERVENÝ NOS - Clowndoctors, ktorej poslaním je robiť radosť hospitalizovaným deťom a seniorom, zariadeniu pre seniorov Skačany alebo občianskemu združeniu Na trati, ktoré prevádzkuje denné centrum pre autistické deti.

„Sme bankou pre všetko, na čom záleží. Naši klienti nám minulý rok ukázali, že to, na čom im najviac i záleží, je pomáhať ostatným. Splnené priania chceme aktívne zdieľať s našimi klientmi. Spoločne môžeme pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. V tomto roku je na výber hneď niekoľko skutočne zaujímavých projektov, ktoré sa týkajú okrem iného seniorov alebo chorých detí,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Banka medzi tri organizácie rozdelí 12 000 eur. Projekt, ktorý získa najviac hlasov, dostane ako bonus ďalších 4 000 eur.

Možnosť vybrať z troch organizácií majú aj klienti banky v Českej republike. Tu banka poskytne každej dobročinnej organizácii 100 000 Kč a víťaznému projektu na základe hlasovania bonus 100 000 Kč.

Klienti, ako aj zamestnanci UniCredit Bank môžu o celkovom víťazovi hlasovať na webových stránkach  www.zalezinamnatom.sk.

Zoznam dobročinných organizácií, kam môžu klienti a zamestnanci UniCredit Bank zasielať svoje hlasy:

 • ČERVENÝ NOS – Clowndoctors
 • IRIS –IV, n. o. – zariadenie pre seniorov Skačany
 • Na Trati, o. z.
10. 12. 2019 UniCredit Bank spúšťa Google Pay na kartách Visa

Bratislava, 10. decembraKlienti UniCredit Bank  na Slovensku a v Českej republike môžu prostredníctvom služby Google Pay od 10. decembra tohto roka pohodlne, rýchlo a bezpečne platiť v obchodoch a na internete pomocou prémiovej, kreditnej a debetnej karty Visa. Na aktiváciu služby stačí Google Pay aplikáciu pripojiť na niektoré zo zariadení s operačným systémom Android alebo ku Google účtu. Google Pay možno tiež využiť na výber hotovosti z bankomatov s bezkontaktnou technológiou.

Inštalácia služby Google Pay a jej využívanie je jednoduché a úplne zadarmo. Služba funguje v mobilných telefónoch s operačným systémom Android vo verzii 5.0 a vyššej s technológiou NFC umožňujúcou  bezkontaktné platenie.

Jednoducho a rýchlo možno zaplatiť v ktoromkoľvek kamennom obchode, ktorý prijíma bezkontaktné platby. Pri sumách do 20 eur stačí rozsvietiť displej telefónu a priložiť ho k bezkontaktnému terminálu. V prípade vyššej sumy je potrebné telefón odomknúť pomocou odtlačku prsta, hesla alebo niektorou z ďalších foriem zabezpečenia. Potvrdenie transakcie sa zobrazí hneď po platbe priamo v aplikácii. Google Pay™ kladie veľký dôraz tiež na bezpečnosť platenia. Číslo nahranej debetnej karty nie je uchované v mobilnom zariadení. Zariadenie používa šifrovaný a bezpečný token.

Na platenie na internete môžu Google Pay™ využiť aj klienti, ktorí majú účet Google. Aj k nemu možno totiž pripojiť platobnú kartu a pohodlne platiť bez nutnosti zdĺhavo vypĺňať online platobné formuláre. Služba v súčasnosti podporuje platobné brány Global Payments Europe, PayU a GoPay, ktoré využíva väčšina slovenských e-shopov. Platiť s Google Pay™ tak možno vo viac než 10 000 slovenských e-shopoch od elektroniky až po cestovné lístky, knihy, online lekárne alebo mobilných operátorov.

Ako začať používať Google Pay s debetnou kartou Visa od UniCredit Bank?

 1. Stiahnite si vo vašom mobilnom zariadení aplikáciu Google Pay z obchodu Google Play.
 2. Po jej inštalácii do nej kartu jednoducho pridajte naskenovaním čísla karty a opísaním ďalších platobných údajov. Google vám následne zašle registračný kód, ktorý zadajte do aplikácie.
 3. Hotovo! Môžete ihneď začať platiť kartou na miestach označených logom bezkontaktných platieb.

Pozn.: Do aplikácie si môžete pridať i viac kariet a zvoliť si jednu, ktorú budete využívať ako hlavnú. Jednu kartou si môžete pridať do maximálne 5 zariadení s operačným systémom Android.

4. 12. 2019 UniCredit Bank spúšťa Apple Pay na kartách Visa

Bratislava, 4. decembra – Hľadaniu platobných kariet vo vreckách či v peňaženke odzvonilo. UniCredit Bank pre svojich klientov na Slovensku a v Českej republike spúšťa 4. decembra službu Apple Pay, zahŕňajúcu prémiové, kreditné a debetné karty Visa. Kartu Visa UniCredit Bank si tak môžete nahrať do digitálnej peňaženky (Wallet) niektorého z inteligentných zariadení Apple,  a  vďaka NFC technológii nimi pohodlne a bezpečne platiť.

Služba Apple Pay sa od spustenia teší veľkej popularite. Za posledný mesiac klienti UniCredit Bank s Apple Pay minuli takmer 4 milióny EUR za 225 000 transakcií.  Na jednu platbu tak pripadá približne 18 EUR,  na každého aktívneho klienta približne 294 EUR mesačne. Z dát UniCredit Bank vyplýva, že počet užívateľov tejto formy bezkontaktného platenia neustále vzrastá, ide o tisíce nových klientov týždenne.

Nová služba je dostupná pre klientov UniCredit Bank s kartou Visa, ktorí vlastnia niektoré zariadenie Apple. S Apple Pay môžu klienti bezkontaktne platiť v obchodoch aj na internete.

Kľúčovými znakmi Apple Pay sú bezpečnosť a diskrétnosť.  Ak klient použije kreditnú alebo debetnú kartu na platbu prostredníctvom Apple Pay, jej číslo nie je zachované v mobilnom zariadení, ani na serveroch spoločnosti Apple. Namiesto toho je unikátne číslo priradené, zašifrované a bezpečne uložené v bezpečnostnom prvku priamo v zariadení. Každá transakcia je schválená jednorazovým bezpečnostným kódom, ktorý je navyše unikátny a dynamický.

Bezkontaktné platby Apple Pay možno uskutočniť prostredníctvom jednotlivých zariadení Apple – iPhone, Apple Watch, iPad alebo počítača MacBook. Ak chce mať klient kartu vo viacerých zariadeniach, musí si ju pre zaistenie vyššej bezpečnosti  nahrať do každého zariadenia  zvlášť.  S Apple Pay sa dá platiť na všetkých bezkontaktných termináloch doma i v zahraničí, rovnako ako aj bezkontaktnou platobnou kartou – teda priblížením zariadenia k platobnému terminálu umožňujúcemu bezkontaktné platby. Navyše, službu je možné využiť aj pri online transakciách.

Platiť v aplikáciách či prehliadači Safari prostredníctvom Apple Pay môžu majitelia inteligentných telefónov iPhone 6 a novších a iPhone SE, tabletov iPad Pro, iPad piatej generáce, iPad Air 2 a iPad mini 3 a novších. Platiť Apple Pay v prehliadači Safari sa prostredníctvom akéhokoľvek počítača Mac uvedeného na trh v roku 2012 či neskôr s operačným systémom macOS Sierra a potvrdiť platbu iPhonom 6 či novším alebo inteligentnými hodinkami Apple Watch alebo  otlačkom prsta (Touch ID) na novom MacBook Pro.

 

28.11.2019 - UniCredit Bank a SoNet prinášajú na Slovensko bezkontaktné charitatívne kiosky

Bratislava, 28. novembraPriložiť kartu, pípnuť a prispieť na dobrú vec? Charitatívne kiosky od UniCredit Bank  SoNet v spolupráci s Payment4U a Mastercard umožnia od novembra zaplatiť príspevok pomocou bezkontaktnej platobnej karty. Proces darovania sa zrýchli, zaujme viac darcov a prepojí charitu a moderné technológie. Ako prvé kiosky otestuje  kostol  Sv. Magdalény v Rusovciach, Nadácia  TV Markíza, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia ZRAK a Saleziáni don Bosca.

UniCredit Bank zadarmo zapožičala 10 kioskov vybraným charitatívnym inštitúciám na Slovensku a v Českej republike. Skúsenosti v zahraničí ukazujú, že vopred určená výška príspevku spojená s možnosťou zaplatiť ho kartou vedie k nárastu príspevkov až o 30 %. Projekt vznikol s podporou spoločností SoNet, Mastercard a Payment4U.

Chceme naše služby poskytovať tam, kde majú skutočný dopad na spoločnosť. Charitatívne kiosky sú rozhodne krokom správnym smerom. Odbúravajú bariéry a pomôžu českým i slovenským neziskovým organizáciám získať viac príspevkov priamo na mieste i od ľudí, ktorí sú dnes zvyknutí všetko platiť kartou. Projekt je plne v súlade s naším sociálne zodpovedným podnikaním,hovorí Paolo Iannone, General Manager UniCredit Bank.

"Cirkev sa má otvárať súčasnému svetu a hovoriť "jeho jazykom". Najmä mladšia generácia je zvyknutá používať kreditné karty,“ vraví k zavedení kiosku Július Marián Prachár, správca rímsko-katolíckej farnosti Rusovce.

„Všetky dary z kiosku pôjdu na náš grantový program Hodina deťom, v ktorom už vyše 20 rokov pomáhame deťom, ktoré to potrebujú. Spájame sa v ich prospech a vytvárame stabilný a efektívny systém podpory vo všetkých regiónoch Slovenska,“ dodáva Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Veríme, že aj vďaka novým moderným technológiám budeme v Nadácii Markíza pomáhať ešte viac a realizovať ďalšie unikátne projekty, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele,“ uviedla Marianna Trnavská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Televízie Markíza. 

Lenka Bukalová, zástupkyňa spoločnosti SoNet, ktorá bankám a obchodníkom poskytuje komplexné služby v oblasti platobných technológií a spolupracuje na projekte charitatívnych kioskov, uviedla: „Veľmi radi sme sa podieľali so spoločnosťou Payment4U na vývoji charitatívneho kiosku, ktorý prináša univerzálne riešenie bezkontaktnej platby naprieč krajinami pre organizácie, ktoré sú úplne alebo sčasti závislé od príspevkov tretích strán.“

Jednoduché, bezpečné, nenáročné na prevádzku

Charitatívny kiosk ocenia všetky organizácie úplne alebo čiastočne závislé od podpory tretích strán. Uplatnia sa v cirkevných inštitúciách, charitatívnych a humanitárnych organizáciách, spolkoch na obnovu kultúrnych pamiatok alebo napríklad v zoologických záhradách.

Venovanie príspevkov bezkontaktnou platobnou kartou je jednoduché, rýchle, bezpečné (nie je nutné manipulovať s hotovosťou) a transparentné. Výšku daru a potvrdenie o uskutočnenej transakcii vidí návštevník vďaka inteligentnému LED systému, nechýba ani záverečné poďakovanie.

Kiosky svojím dizajnom nenarušujú miesta určené napríklad na rozjímanie a modlitby. Nepotrebujú pevné pripojenie k internetu a možno ich umiestniť kdekoľvek v priestore. Prevádzku zabezpečujú batérie, ktoré na jedno dobitie vydržia približne týždeň.

Pre UniCredit Bank nejde o prvý produkt v oblasti prijímania bezkontaktných platieb. Banka sa vždy radila medzi lídrov v oblasti samoobslužných platobných terminálov. Pred rokmi UniCredit Bank ako prvá spustila platenie kartou v samoobslužných parkovacích automatoch.

19. 11. 2019 - Do platformy ELITE sa prostredníctvom modelu UniCredit CEE Lounge zapojilo 8 nových spoločností
 • UniCredit ELITE CEE Lounge podporuje rýchlo rastúce malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy.
 • Platforma ELITE podporuje zlepšovanie obchodných modelov a sprostredkovanie kontaktov medzi malými a strednými podnikmi v celej sieti skupiny UniCredit v krajinách regiónu SVE.
 • 8 spoločností zo štyroch krajín regiónu SVE – Bulharska, Chorvátska, Maďarska a Rumunska – sa dnes prostredníctvom modelu UniCredit CEE Lounge zapojilo do platformy ELITE.

Bratislava, 19. novembraSpoločnosť UniCredit s potešením oznamuje, že dnes sa k jej modelu UniCredit ELITE CEE Lounge pripojilo 8 nových spoločností. UniCredit CEE Lounge je model zriadený platformou ELITE a spoločnosťou UniCredit s cieľom podporiť rasť sľubných spoločností v strednej a východnej Európe prostredníctvom platformy ELITE skupiny burzy cenných papierov v Londýne/London Stock Exchange Group.

Noví účastníci sú spoločnosti zo štyroch krajín regiónu strednej a východnej Európy (SVE), kde skupina UniCredit aktívne pôsobí. UniCredit CEE Lounge doteraz prijala viac než 70 spoločností z 11 krajín v celej sieti SVE skupiny UniCredit.

Cieľom modelu UniCredit CEE Lounge je pomôcť malým a stredným podnikom pri tvorbe štruktúry pre ich ďalší rast, ako aj pri získavaní kapitálu a prístupu k sieti partnerov, poradcov a investorov. Spoločnosti, ktoré sa predtým pripojili k platforme ELITE, sú v súčasnosti v procese rastu prostredníctvom ekosystému ELITE.

Nové spoločnosti, ktoré sa zapojili do modelu UniCredit ELITE CEE Lounge:

 • Accedia, Bulharsko
 • Baristo, Bulharsko 
 • Bestamed, Bulharsko
 • Rasco, Chorvátsko
 • Sirma, Bulharsko
 • Teilor Jewelry, Rumunsko
 • Poslovna inteligencija, Chorvátsko
 • Mirelite Mirsa, Maďarsko (vďaka osobitnej spolupráci spoločnosti UniCredit Hungary and burzy cenných papierov v Budapešti/Budapest Stock Exchange)

Sme hrdí na naše partnerstvo s platformou ELITE, ktoré nám pomáha podporovať malé a stredné podniky pri vylepšovaní ich obchodných modelov a posilňovaní ich rastu,“ uviedol Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre SVE skupiny UniCredit. „Jednou z našich kľúčových činností je byť skutočným partnerom a poradcom klientskeho segmentu v oblasti malých a stredných podnikov, ktoré sú hnacím motorom rastu európskej ekonomiky. Už piaty rok po sebe poskytujeme našim klientom z radov malých a stredných podnikov všetky výhody, ktoré ponúka účasť na tomto programe. Tieto výhody zahŕňajú možnosť napojiť sa priamo na kapitálové trhy, získať hodnotenia daného podniku od odborníkov, objaviť nové oblasti rastu a získať nové kontakty.“

„V ELITE skutočne veríme v partnerstvo a partnerstvo s UniCredit je súčasťou úspechu platformy ELITE v krajinách strednej a východnej Európy,“ dodal Luca Peyrano, generálny riaditeľ platformy ELITE. „Platforma ELITE je v súčasnosti jedinečný medzinárodný ekosystém, ktorý združuje viac ako 1 300 spoločností zo 45 rôznych krajín a 36 odvetví. ELITE naďalej inovuje a podporuje tvorcov pracovných miest a inovátorov súčasnosti i budúcnosti. Spolu s našimi partnermi sme sa zaviazali podporovať najambicióznejšie spoločnosti, ktorým umožníme rozširovať sa a rásť.“

Táto platforma poskytla od svojho začiatku v roku 2012 podporu pre viac než 1 300 spoločností v medzinárodnom meradle.  Služby platformy ELITE sú navrhnuté tak, aby spĺňali osobitné potreby každej spoločnosti vybranej do programu UniCredit CEE Lounge, pričom UniCredit bude zapojená do školiacich modulov a vzdelávania a sprístupní vlastné služby podpory na mieru pre malé a stredné podniky. Platforma ELITE skupiny burzy cenných papierov v Londýne/London Stock Exchange Group, ktorá sa zameriava na podporu podnikania a získavanie kapitálu pre rýchlo rastúce súkromné spoločnosti, je navrhnutá tak, aby poskytovala pomoc najambicióznejším spoločnostiam pri tvorbe štruktúry pre ďalší rast, ako aj pri získavaní kapitálu a prístupu k sieti partnerov, poradcov a investorov. Viac informácií nájdete na www.elite-network.com.

19.11.2019 - UniCredit Bank spúšťa pre klientov Google Pay™

UniCredit Bank spúšťa pre klientov službu Google Pay™, s ktorou pohodlne, rýchlo a bezpečne zaplatíte v obchodoch i na internete. Debetnú kartu Mastercard si klienti banky po novom môžu pripojiť v aplikácii Google Pay™ na niektorom zo zariadení s operačným systémom Android alebo k účtu Google. Google Pay™ možno tiež využiť na výber hotovosti z bankomatov s bezkontaktnou technológiou.

 

Mobilom dnes platí už takmer každý desiaty Slovák, väčšina mobilných zariadení pritom beží na operačnom systéme Android. Spustenie pohodlného a rýchleho platenia pomocou Google Pay™ je tak pre nás logickým krokom. So službou bezkontaktne zaplatíte nielen v kamenných obchodoch, ale aj v tisíckach e-shopov vrátane tých najznámejších,“ vysvetľuje Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Google Pay™ je od dnešného dňa dostupný pre klientov UniCredit Bank, ktorí vlastnia niektorú z debetných kariet Mastercard. Inštalácia služby i jej využívanie sú jednoduché a úplne zadarmo. Služba funguje na mobilných telefónoch s operačným systémom Android vo verzii 5.0 a vyššej s technológiou NFC umožňujúcou bezkontaktné platenie.

Jednoducho a rýchlo možno zaplatiť v ktoromkoľvek kamennom obchode, ktorý prijíma bezkontaktné platby. Pri sumách do 20 eur stačí rozsvietiť displej telefónu a priložiť ho k bezkontaktnému terminálu. V prípade vyššej sumy je potrebné telefón odomknúť pomocou odtlačku prsta, hesla alebo niektorou z ďalších foriem zabezpečenia. Potvrdenie transakcie sa zobrazí hneď po platbe priamo v aplikácii. Google Pay™ kladie veľký dôraz tiež na bezpečnosť platenia. Číslo nahranej debetnej karty nie je uchované v mobilnom zariadení. Zariadenie používa šifrovaný a bezpečný token.

Na platenie na internete môžu Google Pay™ využiť aj klienti, ktorí majú účet Google. Aj k nemu možno totiž pripojiť platobnú kartu a pohodlne platiť bez nutnosti zdĺhavo vypĺňať online platobné formuláre. Služba v súčasnosti podporuje platobné brány Global Payments Europe, PayU a GoPay, ktoré využíva väčšina slovenských e-shopov. Platiť s Google Pay™ tak možno vo viac než 10 000 slovenských e-shopoch od elektroniky až po cestovné lístky, knihy, online lekárne alebo mobilných operátorov.

 

Ako začať používať Google Pay™ s debetnou kartou Mastercard od UniCredit Bank?

 1. Stiahnite si vo vašom mobilnom zariadení aplikáciu Google Pay™ z obchodu Google Play.

 2. Po jej inštalácii do nej jednoducho pridajte kartu naskenovaním čísla karty a opísaním ďalších platobných údajov. Google vám následne zašle registračný kód, ktorý zadajte do aplikácie.

 3. Všetko je hotové. Môžete hneď začať platiť kartou na miestach označených logom bezkontaktných platieb.

 

Pozn.: Do aplikácie si môžete pridať aj viac kariet a vybrať si jednu, ktorú budete využívať ako hlavnú. Jednu kartou si môžete pridať maximálne do 5 zariadení s operačným systémom Android.

15.10.2019 - UniCredit Bank spúšťa Apple Pay

Hľadaniu platobných kariet vo vreckách či peňaženke odzvonilo. Po Českej republike prináša UniCredit Bank klientom službu Apple Pay aj na Slovensku. Debetné karty Mastercard UniCredit Bank si tak môžete nahrať do digitálnej peňaženky (Wallet) niektorého z inteligentných zariadení Apple a vďaka NFC technológii nimi pohodlne a bezpečne platiť. Navyše, 40 % Slovákov potvrdilo, že chce alebo už využíva služby Apple Pay alebo inú mobilnú platobnú a digitálnu peňaženku.

 

Nová služba je dostupná pre klientov UniCredit Bank s kartou Mastercard, ktorí vlastnia niektoré zariadenie Apple. S Apple Pay môžu klienti bezkontaktne platiť v obchodoch, na internete a vyberať hotovosť z bankomatov s bezkontaktnou technológiou.

Zavedenie Apple Pay je ďalším krokom na posilnenie nášho dlhodobého vzťahu s klientmi“, hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank. „Viac než 40 % Slovákov so sebou bežne nosí 2 a viac platobných kariet. Vďaka Apple Pay odpadá hľadanie plastovej karty v peňaženke alebo prepisovanie údajov z karty pri platení na internete. Pri platení stačí jednoducho použiť smartfón alebo hodinky, ktoré sú vždy poruke,“ dodáva Tomáš Drábek.

Z verejného prieskumu banky vyplynulo, že 40 % respondentov využíva alebo chce využívať služby Apple Pay alebo inú mobilnú platobnú a digitálnu peňaženku. Drvivá väčšina respondentov (85 %) uviedla, že hlavným dôvodom na využívanie služieb platenia mobilným telefónom je jeho pohodlnosť a rýchlosť, 44 % respondentov ďalej potvrdilo, že radi využívajú moderné služby a takmer 30 % chce mať všetky karty v jednom zariadení.*

graf1

Sme veľmi radi, že ďalšia významná banka zavádza pre svojich klientov platobnú službu Apple Pay, ktorá po svojom februárovom štarte na Slovensku pomohla výrazne oživiť záujem o platobné inovácie a platenie mobilom. K výhodám Apple Pay patrí rýchlosť, pohodlie a bezpečnosť transakcií, ktorú zabezpečuje tokenizačná technológia spoločnosti Mastercard umožňujúca spoľahlivé prepojenie mobilného zariadenia s platobnou kartou,“ uviedol Luděk Slouka, riaditeľ rozvoja produktov a inovácií Mastercard pre Českú republiku, Slovensko a Rakúsko.

Bezpečnosť a diskrétnosť sú kľúčovou charakteristikou Apple Pay. Ak klient použije kreditnú alebo debetnú kartu na platenie prostredníctvom Apple Pay, jej číslo sa neuchováva v mobilnom zariadení ani na serveroch spoločnosti Apple. Namiesto toho je unikátne číslo priradené, zašifrované a bezpečne uložené v bezpečnostnom prvku priamo na zariadení. Každá transakcia je schválená jednorazovým bezpečnostným kódom, ktorý je navyše unikátny a dynamický.

Bezkontaktné platby Apple Pay možno uskutočniť prostredníctvom jednotlivých zariadení Apple – iPhone, Apple Watch, iPad alebo počítača MacBook. Ak chce mať klient kartu vo viacerých zariadeniach, musí si ju z dôvodu väčšej bezpečnosti nahrať do každého zariadenia osobitne. S Apple Pay možno platiť na všetkých bezkontaktných termináloch doma a v zahraničí rovnako, ako bezkontaktnou platobnou kartou – teda priblížením zariadenia k platobnému terminálu umožňujúcemu bezkontaktné platby. Služba sa dá okrem toho využiť aj pri online transakciách.
Platiť v aplikáciách alebo prehliadači Safari prostredníctvom Apple Pay môžu majitelia smartfónov iPhone 6 a novších a iPhone SE, tabletov iPad Pro, iPad piatej generácie, iPad Air 2 a iPad mini 3 a novších. Platiť s Apple Pay v prehliadači Safari možno na akomkoľvek počítači Mac uvedenom na trh v roku 2012 alebo neskôr s operačným systémom macOS Sierra a potvrdiť platbu iPhonom 6 alebo novším alebo inteligentnými hodinkami Apple Watch alebo odtlačkom prsta (Touch ID) na novom MacBook Pro.

* Zdroj: Online prieskum UniCredit Bank z júna 2019 realizovaný v spolupráci s agentúrou IPSOS.

 

2.10.2019 - UniCredit bol v prieskume Cash Management Survey časopisu Euromoney ocenený ako najlepší poskytovateľ služieb

Referenčný nezávislý prieskum medzi 25 000 firemnými klientmi ocenil skupinu UniCredit ako najlepšieho poskytovateľa služieb v oblasti riadenia hotovosti v 9 krajinách a ako lídra na trhu riadenia hotovosti v regióne strednej a východnej Európy a v 11 krajinách.

UniCredit bol v prieskume Cash Management Survey 2019 časopisu Euromoney ocenený ako najlepší poskytovateľ služieb v deviatich krajinách. Banka sa po prvýkrát dostala na vrchol rebríčka v Nemecku a Taliansku, pričom si udržala svoje dlhodobé postavenie najlepšieho poskytovateľa služieb v Rakúsku a preukázala svoje komplexné vedúce postavenie na hlavných trhoch Rakúska, Nemecka a Talianska. Banka tiež získala vedúce postavenie na trhu v strednej a východnej Európe a v jedenástich krajinách, pričom sa stala novým lídrom na trhu v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Tento každoročný prieskum sa zameriava na názory približne 25 000 spoločností v oblasti riadenia hotovosti, pokladníkov a finančných pracovníkov na celom svete a na základe ich spätnej väzby určuje najlepších poskytovateľov služieb na trhu.

Tieto výsledky predstavujú pre banku úžasný úspech – ukazujú komplexnú silu našej skupiny v západnej, strednej a východnej Európe,“ uviedol Luca Corsini, globálny riaditeľ úseku Global Transaction Banking v skupine UniCredit. „Tieto výsledky sme dosiahli vďaka tvrdej práci tímu divízie Cash Management, nebolo by to však možné bez dôvery, viery a ducha spolupráce našich klientov. Im všetkým by sme sa radi poďakovali za ich neustálu podporu.

Výsledky sa dostavili po tom, ako naša skupina výrazne investovala do inovácií vrátane virtuálnych účtov, okamžitých platieb a služby SWIFT gpi, pričom sa banka snažila nielen sledovať trendy v danom odvetví, ale dostať sa na popredné miesto v poskytovaní daných služieb a ďalej ich zlepšovať podľa spätnej väzby od klientov.

 

Kompletné výsledky sú uvedené nižšie:

       
Najlepší poskytovateľ služieb v týchto krajinách:

 • Rakúsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Chorvátsko
 • Nemecko (NOVÉ)
 • Taliansko (NOVÉ)
 • Rumunsko
 • Srbsko (NOVÉ)
 • Slovensko (NOVÉ)
 • Slovinsko (NOVÉ)  

Líder na trhu riadenia hotovosti v týchto krajinách:

 • Stredná a východná Európa
 • Rakúsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko (NOVÉ)
 • Chorvátsko
 • Maďarsko (NOVÉ)
 • Taliansko (NOVÉ)
 • Rumunsko (NOVÉ)
 • Srbsko (NOVÉ)
 • Slovensko (NOVÉ)
 • Slovinsko (NOVÉ)
 • Turecko

 

Výsledky tohto prieskumu doplnili stále dlhší zoznam ocenení, ktoré dostal úsek Global Transaction Banking banky. Najnovším ocenením v roku 2019 je ocenenie najlepší poskytovateľ transakčných služieb v západnej Európe v rámci súťaže Transaction Banking Awards časopisu The Banker a najlepšia banka v oblasti poskytovania transakčných služieb v strednej a východnej Európe v rámci súťaže Awards for Excellence časopisu Euromoney.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 

26.9.2019 - „Singles“ sa osamostatňujú a sťahujú sa do vlastného, do vybavenia domácnosti viac investujú muži

Jednočlenných „singles“ domácností každoročne pribúda. Celospoločenský fenomén potvrdzujú aj dáta z UniCredit Bank – takmer polovicu všetkých hypoték si berú žiadatelia sami. Náklady na splácanie si môžu znížiť dobre zvolenou hypotékou, napríklad v UniCredit Bank získajú úrokovú sadzbu 0,89 % pre všetky dĺžky fixácie.  

Silnejúca generácia „singles“ hľadá menšie, no praktické a komfortné bývanie. Obe pohlavia doň zhodne investujú až po tridsiatke. Muži sa na investíciu do bývania odhodlajú v 35 rokoch, ich dámske náprotivky ešte o rok neskôr. A svoju novú nehnuteľnosť neváhajú financovať hypotékou.  

 

Do vlastného s hypotékou

Singles muži si podľa našich štatistík požičiavajú v priemere 77 220 eur, ženy sú skromnejšie a ich hypotéky sú v priemere o 11 600 eur nižšie,“ opisuje Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank. Obe pohlavia sa však líšia tým, do čoho investujú. Až polovica mužov do rodinného domu, zatiaľ čo šesť z desiatich single žien naopak preferuje bývanie v byte.

Oproti tomu manželské páry  preferujú bývanie v rodinnom dome a ich priemerný vek pri  žiadosti  o úver je  37 rokov.  

 

Graf: Preferencie žien a mužov v oblasti uplatnenia hypotéky

graf1graf1

Zdroj: Dáta z UniCredit Bank
 

Rozdiel vo výške hypotéky singles a párov nie je nijako dramatický, v prípade dvojíc je priemer 88 800 eur. O to dôležitejšie je pre tých, ktorí sú na splácanie sami, získať výhodné podmienky. S našou hypotékou si môžu za 0,89 % p. a. zafixovať výhodné splátky pokojne aj na desať rokov dopredu,“ dodáva Ďudáková.

Zaujímavosťou je, že až dvadsať percent žien, ktoré čerpajú úver samostatne, sú rozvedené. Rozvedených mužov čerpajúcich hypotéku je pritom len do troch percent. „Muži sú vo všeobecnosti v rodine tými, ktorí prijímajú finančnú zodpovednosť, a teda aj úlohu hlavného dlžníka, v prípade párov je to v 85 % prípadov. Pri odlúčení je to práve muž, ktorý vo väčšine prípadov pokračuje v splácaní úveru a nežiada o nový úver ako singles, táto úloha potom pripadne žene,“ vysvetľuje Ďuďáková rozdiel v čerpaní úveru rozvedených.

 

Vybavenie kuchyne je dôležitejšie pre mužov, pritom varia skôr ženy

Nielen singles generácia chce bývať komfortne. Najviac sa to prejavuje na vybavení kuchyne. Viac do nej investujú muži. A to dokonca až o 5,5-tisíc eur viac oproti dámam, ktoré by na vybavenie kľúčovej miestnosti domácnosti vynaložili podľa prieskumu v priemere len 4 000 eur. Ukázal to prieskum uskutočnený v susedných Čechách, ale podobný trend je možne sledovať  aj na Slovensku.

Priotm prieskum u susedov ukázal, že ženy stále trávia v kuchyni oveľa viac času než páni. Až 90 % z nich varí denne alebo niekoľkokrát týždenne, v prípade mužov sú to len tri štvrtiny,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková.

Muži diskutujú o vybavení kuchyne so svojou partnerkou a nechajú sa ovplyvniť ženským dorazom na kvalitu a praktickosť. Dôvodom vyšších výdavkov na kuchyňu je však pánska posadnutosť technológiami, ktoré ju dokážu značne predražiť. Pre ženy je však dôležitejšie množstvo úložných priestorov a veľkosť pracovnej plochy. Muži zase dávajú prednosť kvalite použitých materiálov, naznačuje prieskum.

 

graf1

Zdroj: Online prieskum UniCredit Bank z augusta 2019 realizovaný v spolupráci s agentúrou IPSOS na vzorke 800 respondentov.

 

Z hľadiska úverov na bývanie , v  tomto čase zaznamenávame  záujem predovšetkým o dlhšie fixácie úrokových sadzieb. Doslova hitom posledných mesiacov sa stala desaťročná fixácia. Klienti navyše môžu od banky využiť aj výhodné mesačné poistenie schopnosti splácať úver.

Klientom, ktorí si vezmú hypotéku do 80% z hodnoty nehnuteľnosti s poistením schopnosti splácať úver, preplatíme náklady na znalecký posudok nehnuteľnosti a úver im poskytneme bez poplatku. Môžu tiež získať bezkonkurenčný bežný účet U konto, ktorého vedenie je pri splnení základnej podmienky bezplatné  s výbermi s bankomatov doma aj na celom svete zadarmo. Stačí, aby si na účet zasielali mesačne minimálne 400 eur, čo je limit, ktorý ľudia s pravidelnými príjmami ľahko zvládnu.

Táto aktuálna ponuka platí pre kúpu nového bývania, ako aj pre refinancovanie existujúceho hypotekárneho úveru.

 

 

20.9.2019 - UniCredit sa pripája ku globálnemu týždňu zameranému na opatrenia na ochranu klímy, podporí angažovanosť svojich zamestnancov v tejto oblasti

Bratislava, 20. septembra 2019 – Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosti a spoločnosť ako celok potrebujú nový prístup na vybudovanie udržateľnej budúcnosti, skupina UniCredit sa pripája ku globálnemu týždňu zameranému na opatrenia na ochranu klímy (Global Week of Climate Action), ktorý bude prebiehať od 20. do 27. septembra. Banka podporuje svojich zamestnancov, aby v piatok, 20. septembra 2019, strávili jednu hodinu zameranú na zmenu klímy. Zamestnanci majú s kolegami a klientmi diskutovať o svojich názoroch na to, aké opatrenia sa už podnikli v oblasti boja proti zmene klímy a aké kroky môže skupina UniCredit ešte podniknúť pre zmenu k lepšiemu.

Zamestnanci sa môžu  taktiež podeliť o svoje najlepšie nápady, pomocou ktorých môže skupina prispieť k ochrane trvalej udržateľnosti životného prostredia. Zamestnanci už predložili na posúdenie približne 500 nápadov.

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ skupiny UniCredit, uviedol: „Ak chceme ochrániť našu planétu, nemôžeme ďalej pokračovať v „bežnom podnikaní“. Potrebujeme nový prístup na vybudovanie udržateľnej budúcnosti. Toto je dôležitá výzva pre ľudí i spoločnosti, ktorá má to dopad na súčasné a budúce generácie. Musíme preto vytvárať povedomie o danom probléme a spolupracovať ako jedna banka, jeden UniCredit, aby sme našli nové, efektívnejšie  riešenia na ochranu našej budúcnosti.“

Podpora globálneho týždňa zameraného na opatrenia na ochranu klímy zo strany UniCredit prostredníctvom
zapojenia zamestnancov je súčasťou širšieho úsilia skupiny v oblasti udržateľnosti. Zahŕňa prebiehajúcu revíziu súčasných obchodných politík s cieľom posúdiť potrebu aktualizácie alebo tvorby nových usmernení týkajúcich sa zmeny klímy. Medzi ďalšie snahy banky v oblasti udržateľnosti ďalej patrí:

•       Zníženie prevádzkových emisií – o 60 % do roku 2020: Banka v roku 2018 znížila svoje prevádzkové emisie o 49 % v porovnaní s rokom 2008 a je na správnej ceste splniť svoj cieľ do roku 2020 (dlhodobým cieľom je zníženie o 80 % do roku 2030).

•       Väčšie využitie obnoviteľnej energie: Minulý rok pochádzalo 78 % celkovej spotreby elektrickej energie skupiny z obnoviteľných zdrojov energie.

•       Zvýšenie energetickej účinnosť priestorov a dátových centier: Skupina UniCredit doteraz nainštalovala centralizované, diaľkovo ovládané vykurovacie, ventilačné a klimatizačné systémy v približne 1 000 pobočkách a zariadenia na monitorovanie spotreby energie v 800 pobočkách.

•       Zníženie environmentálnej stopy, prevádzkových nákladov a emisií skupiny: Skupina UniCredit v roku 2018 znížila len v západnej Európe svoje kancelárske priestory o 172 000 metrov štvorcových.

•       Projekt bez plastov - Banka spustila projekt bez plastov v súlade s európskou smernicou 2018/0172 s cieľom výrazne znížiť používanie plastov v kanceláriách a pobočkách skupiny UniCredit do roku 2020.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná panévropska banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na
lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Ďalšie informácie o udržateľnosti skupiny UniCredit sú k dispozícii tu

 

18.9.2019 - Investori sa vo veľkom zameriavajú na striebornú ekonomiku

Viac než 7,5 bilióna dolárov sa ročne pretočí v striebornej ekonomike, odvetví, ktoré reaguje na celosvetový trend starnutia populácie. Ak by išlo o štátny rozpočet, bol by po USA a Číne tretím najväčším na svete. Trend starnúcej populácie však v dlhodobom horizonte predstavuje aj zaujímavú investičnú príležitosť. S UniCredit Bank sa na raste striebornej ekonomiky môžete vďaka programu pravidelných investícií podieľať aj vy.

 

Podľa štatistík bolo v roku 2018 na planéte 935 miliónov ľudí starších ako 60 rokov. V roku 2050 ich bude dvakrát toľko a budú tvoriť pätinu svetovej populácie. Už dnes patrí staršia generácia z globálneho hľadiska medzi najbohatšiu skupinu osôb. Len v Európe je vyčíslená priemerná výška majetku jednotlivca na 150-200 tisíc eur. Odhaduje sa, že do roku 2020 dosiahne kúpna sila vekovej skupiny staršej ako 60 rokov celosvetovo 15 biliónov dolárov. Niet preto divu, že firmy sa na túto skupinu zameriavajú a prispôsobujú jej svoju ponuku produktov a služieb.

Vnímanie dôchodkového veku sa mení. Seniori dnes majú často väčšiu kúpnu silu i spotrebu než ľudia v produktívnom veku. Chcú zostať aktívni a hľadajú možnosti sebarealizácie. Potvrdzujú to tiež štatistiky, napríklad v Európe seniori predstavujú štvrtinu všetkých hosťov ubytovacích zariadení, a sú tak vôbec najpočetnejšou skupinou. V USA tvoria nadpolovičnú väčšinu medzi majiteľmi nových áut,“ hovorí Stanislav Hamerník, investičný stratég UniCredit Bank.

Strieborná ekonomika je pre investorov atraktívna aj vďaka širokému zastúpeniu naprieč sektormi. Patria sem spoločnosti z odborov zdravotníctva, cestovného ruchu, automobilového priemyslu, elektroniky, správy majetku alebo vzdelávania. Firmy, ktoré sa orientujú na staršiu časť populácie, dosahujú vyššie zisky a rast tržieb, z čoho môžu profitovať aj investori.

Príkladom je farmaceutická spoločnosť AstraZeneca, ktorá sa venuje vývoju liekov, okrem iného, pre závažné onkologické, kardiovaskulárne ochorenia alebo choroby centrálneho nervového systému. Investor, ktorý nakúpil akcie tejto firmy pred 5 rokmi, sa dnes teší zo zisku takmer 50 %.

 

Graf: Vývoj akcií spoločnosti AstraZeneca za posledných 5 rokov

graf1

Zdroj: Bloomberg.com

 

Výhodné investovanie s UniCredit Bank

Priame investovanie do akcií má, samozrejme, svoje riziká, obchodovanie na burze je najmä pre menej skúsených investorov rizikové. Je navyše zložité a časovo náročné sledovať a vyhodnocovať v širšom ekonomickom kontexte čísla a výkazy, ktoré jednotlivé firmy zverejňujú. Riešením pre záujemcov o investície môžu byť špecializované investičné fondy, ktoré znižujú riziká a negatívne dôsledky rozptýlením investícií do viacerých subjektov a sektorov. Príkladom je fond CRP Invest – Global Silver Age v správe investičnej spoločnosti Amundi Asset Management, do ktorého môžu investovať klienti UniCredit Bank. Fond je globálne diverzifikovaný do osem rôznych sektorov ekonomiky, spojených práve s celosvetovým trendom starnutia populácie. O jeho atraktivite svedčí i fakt, že získal v tomto roku bronzovú medailu v súťaži Zlatá koruna v kategórii podielových fondov.

S UniCredit Bank môže výhodne obchodovať na burze a dosiahnuť zaujímavé výnosy takmer každý. S investičným programom RYTMUS možno pravidelne investovať už od 500 Kč mesačne do širokej ponuky fondov rôzneho regionálneho a odvetvového zamerania. Investičné portfólio pripravujú a spravujú odborníci popredného európskeho správcu aktív Amundi Asset Management. O výške alebo dĺžke investičného horizontu (3-40 rokov) rozhoduje každý sám. Vložené prostriedky sú kedykoľvek k dispozícii, investovanie možno prerušiť, vybrať sumu, ktorú investor práve potrebuje, alebo investíciu znova obnoviť. To všetko navyše bez poplatkov.

Viac informácií o možnostiach investovania nielen do striebornej ekonomiky nájdete na: https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/pravidelne-investice.html

13.9.2019 - Hana Čitbajová bola vymenovaná za novú riaditeľku pre riadenie ľudských zdrojov v UniCredit Bank

Hana Čitbajová sa stala novou členkou výkonného výboru a riaditeľkou pre riadenie ľudských zdrojov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Do novej pozície bola vymenovaná od septembra 2019.

graf1

 

Hana Čitbajová pôsobí v skupine UniCredit od roku 2003, za toto obdobie získala bohaté skúsenosti s riadením ľudských zdrojov na kľúčových pozíciách v personálnych oddeleniach bankových spoločností v rôznych krajinách. Venovala sa riadeniu nákladov, rozvoju podnikania, krízovému manažmentu, ale tiež fúziám a akvizíciám, riadila tiež mnoho kľúčových procesov spojených s výkonnosťou, politikou odmeňovania a výhod.

Svoju kariéru odštartovala na úseku školenia a rozvoja v UniCredit Bank na Slovensku. V roku 2009 sa stala Global HR Business Partnerkou pre oblasti CFO a Identity&Communication v Miláne v Taliansku. Od roku 2011 pôsobila vo Viedni ako Senior HR Business Partnerka pre kompetenčné línie divízie SVE. O dva roky neskôr sa presunula na rovnakú pozíciu do UniCredit Bank v Českej republike. Od roku 2015 potom zastávala pozíciu riaditeľky Ľudských zdrojov v UniCredit Bulbank v Bulharsku.

 

4.9.2019 - Hypotekárny úver za 0,89 % p. a. pre všetky druhy fixácie

UniCredit Bank na Slovensku zjednocuje úrokovú sadzbu hypoték pre všetky obdobia fixácie, a to za 0,89 % p. a. Úver na bývanie je teraz možné získať za mimoriadne výhodných podmienok pre všetky ponúkané typy úrokových sadzieb.

 

UniCredit Bank od 1. septembra zavádza jednotnú úrokovú sadzbu pre všetky druhy jej fixácie. V tomto čase zaznamenávame záujem predovšetkým o dlhšie fixácie úrokových sadzieb. Doslova hitom posledných mesiacov sa stala desaťročná fixácia.Klienti navyše môžu od banky využiť aj výhodné mesačné poistenie schopnosti splácať úver.

 

Klientom, ktorí si vezmú hypotéku do 80% z hodnoty nehnuteľnosti s poistením schopnosti splácať úver, preplatíme náklady na znalecký posudok nehnuteľnosti a úver im poskytneme bez poplatku . Môžu tiež získať bezkonkurenčný bežný účet U konto, ktorého vedenie je pri splnení základnej podmienky bezplatné s výbermi s bankomatov doma aj na celom svete zadarmo. Stačí, aby si na účet zasielali mesačne minimálne 400 eur, čo je limit, ktorý ľudia s pravidelnými príjmami ľahko zvládnu.

Táto aktuálna ponuka platí pre kúpu nového bývania, ako aj pre refinancovanie existujúceho hypotekárneho úveru.

 

Reprezentatívny príklad:

Celková výška úveru je 60 000 €, s dobou splácania 30 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 10 rokov vo výške 0,89 % p. a.* Výška mesačnej splátky je 189,97 €, počet mesačných splátok je 361, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne 44,50 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta v prípade nesplnenia podmienok pre jeho vedenie zadarmo je 8 €**, mesačný poplatok za poistenie schopnosti splácať úver je 18 €. Poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €. Ročná percentuálna miera nákladov je 1,83 %. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je77 819,70 €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80 % z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, uzatvorí poistenie schopnosti splácať úver a bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky splátky. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti, a to do 150 € v prípade bytu a do 210 € v prípade rodinného domu.

** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet bude klient každý mesiac posielať príjem vo výške aspoň 400 €.

 

Tabuľka: Úrokové sadzby hypotekárnych úverov UniCredit Bank platné od 1. septembra 2019

 

Dĺžka fixácie Úroková sadzba do 80 % LTV
2 roky 0,89 % p. a.
3 roky 0,89 % p. a.
4 roky 0,89 % p. a.
5 rokov 0,89 % p. a.
10 rokov 0,89 % p. a.
19.8.2019 - Začnite pravidelne investovať s UniCredit Bank a získajte odmenu vo výške 2 %

Viete, že pre vytvorenie dostatočnej rezervy by ste si mali odkladať aspoň desatinu mesačného príjmu? S UniCredit Bank je možné investovať už od 20 Eur mesačne s programom U invest Plus. Vytvoríte si tak potrebnú finančnú rezervu a zároveň získate možnosť dosiahnuť zaujímavé výnosy. Banka vás navyše po roku odmení 2 % hodnoty vašej investície.

 

Odmenu vo výške 2 % z hodnoty investície garantuje UniCredit Bank všetkým, ktorí splnia podmienky kampane. Založte si program pravidelného investovania U invest Plus v období od 15. augusta do 31. októbra 2019 a najneskôr do 30. novembra 2019 uskutočnite prvú pravidelnú mesačnú platbu. Pokiaľ vydržíte pravidelne investovať po celý rok, máte odmenu 2 % z hodnoty investovaných financií istú.

 

V období  nízkych úrokov na bežných, sporiacich i termínovaných účtoch sú investície vhodným nástrojom pre splnenie snov. K pravidelnému investovaniu stačia tri jednoduché kroky. Najprv je potrebné si zvoliť mesačnú čiastku, začať investovať je možné dokonca od 20 Eur mesačne. Potom si vyberiete z troch investičných stratégií – konzervatívnu, balancovanú, dynamickú. Konzervatívne investície sú zvyčajne menej rizikové, ale zároveň prinášajú menšie výnosy, dynamické naopak. Balancovaná stratégia oba prístupy kombinuje. A v poslednom kroku sa rozhodnete,  ako dlho v rokoch chcete investovať.  

 

S programom pravidelného investovania U Invest Plus od UniCredit Bank máte svoje prostriedky kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete kedykoľvek prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu obnoviť. To všetko zdarma. Diverzifikované portfólio, o ktoré sa starajú odborníci popredného európskeho správcu aktív Amundi Asset Management, ale tiež pravidelnosť a dlhodobosť investovania pomáha znižovať riziká plynúce z možného kolísania trhov. 

 

Viac informácií o kampani a možnostiach pravidelného investovania nájdete na stránkach UniCredit Bank.

 

*Očakávané zhodnotenie je modelované na príklade pravidelného mesačného odkladania sumy 50 € so vstupným poplatkom Jednorazovo počas 5, 10, 15 a 20 rokov a so zvolenou dynamickou stratégiou. Tento graf je matematickým príkladom zloženého úročenia vo výške očakávaného zhodnotenia 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budúci vývoj. Očakávané zhodnotenie nepredstavuje záväzný prísľub do budúcna, vychádza z historickej výkonnosti portfólií s porovnateľnými parametrami a zložením. Výpočet nezahŕňa vývoj trhu, ale zohľadňuje zaplatený vstupný poplatok podľa platného cenníka. Súhrnná informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch je uvedená v dokumente Predobchodná simulácia, ktorý je vytvorený bankárom pred podaním pokynu na nákup vybraného fondu.

11.7.2019 - UniCredit Bank plní priania svojich klientov

Sny sú na to, aby sa plnili a UniCredit Bank je banka pre všetko, na čom záleží. Na hodnotách tohto prístupu k našim klientom sa zrodila iniciatíva „Plníme klientom ich priania“. Banka venovala až 80 000 eur na najchytľavejšie klientske sny a príbehy. Znamenalo to splniť vybrané priania do hodnoty 800 eur pre päťdesiatku českých a päťdesiatku slovenských klientov. V banke sa žilo príbehmi a celé tímy pracovali na tom, ako klientske sny zaviesť do reálneho života.

Koncom minulého roka, po vyhlásení výzvy „Plníme klientom ich priania“ začali do UniCredit Bank prúdiť tisícky prianí a inšpiratívnych príbehov. Mnoho z nich bolo zameraných na pomoc druhým, či už blízkym ľuďom alebo zvieratám. Nešlo teda len o vysnené dovolenky, romantické večere alebo pomocníkov do domácnosti. „Boli sme ohromení ľudskou originalitou a solidaritou,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank. „Mnoho prianí sa týkalo detí, znevýhodnených občanov alebo pomoci v ťažkej životnej situácii. Bolo skutočne ťažké vybrať, preto sme navýšili pôvodný nižší počet splnených prianí až na súčasnú stovku.“

Všetky priania boli rozdelené do piatich kategórií: podpora charitatívnej organizácie, sociálny darček pre druhých, praktický darček pre druhých, originálny nápad, podpora zdravia klienta alebo klientovej rodiny. Predovšetkým originalita priania patrila medzi kritériá finálneho výberu. „Veľmi otvorené príbehy opisovali tajné priania, čo bolo v mnohých prípadoch krásne a veľmi dojemné,“ vraví Tomáš Drábek. „Sme radi, že podporíme nielen našich klientov, ale ich podporíme prostredníctvom aj ostatných, ktorí získajú pomoc alebo si splnia svoj sen. Toto poslanie je v súlade s naším sociálne zodpovedným podnikaním, kedy pomáhame komunitám a ľuďom naprieč našou pôsobnosťou.

 

Samostatnou a nezaraditeľnou kategóriou boli priania, ktoré sa aj napriek všetkému úsiliu nedajú splniť, a tým je zabezpečiť zdravie druhým. Prostredníctvom prianí klientov  sa podarilo sa aspoň spojiť s vybranými inštitúciami a dohodnúť sa, aké vybavenie a ďalšie pomôcky pomôžu klientom. A tak sa zabezpečilo veľa potrebného pre neziskové organizácie, akými sú Plamienok, Deťom s rakovinou a ďalšie.

Katarína Kősegiová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou hovorí, že ich „dojali klienti UniCredit Bank, ktorí práve cez svoje vlastné skúsenosti súcitiac s ľuďmi vysnívali veci malým onkologickým pacientom pre spríjemnenie a uľahčenie života počas ich pobytu v nemocnici.“ A samotní klienti pomáhali znášať hračky, nový nábytok a mnoho užitočných vecí na znovozrekonštruované oddelenie Kliniky detskej hematológie a onkológie. „Týmto sa chcem poďakovať banke aj jej klientom,“ dodáva Kősegiová.

Darcovia pamätali aj na ľudí bez domova alebo zvieratá v útulkoch. Všade tu mohla na krátku chvíľu zavládnuť radosť z darčekov. Medzi originálne sny, ktoré banka pomohla splniť, bola letecký zájazd do Ríma pre mamu klientky, ktorá nikdy neletela, voucher na topánky do detského domova, altánok pre rodinu, ktorá by si ho nikdy nemohla dovoliť, nové školské lavice a tabule do dedinskej školy.

Odozvy klientov, ktorých čaká splnenie snov, boli silné. Niektorí spočiatku neverili vlastnému šťastiu, ale nakoniec všetci dali najavo svoje obrovské nadšenie, ktoré zdieľajú aj organizácie, ktoré chcú podporiť našich klientov. V tomto prípade je radosť dvojnásobná.

Kompletné informácie o projekte, vrátane fotografií a video príbehov nájdete na www.zalezinamnatom.sk.

11. 7. 2019 Skupina UniCredit získala ocenenie Excellence Awards

Renomovaný finančný časopis Euromoney udelil počas slávnostného večera v Londýne skupine UniCredit päť prestížnych ocenení Awards for Excellence. Skupina tak získala ocenenie Najlepšia banka v Taliansku, Najlepšia banka v Chorvátsku, Najlepšia banka v Srbsku, Najlepšia banka pre správu majetku v regióne strednej a východnej Európy a Najlepšia banka pre transakčné služby v regióne
strednej a východnej Európy.

Ako celoeurópska komerčná banka vnímame ocenenie ako vyjadrenie úspechu celého nášho tímu naprieč Európou. Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí  neúnavne poskytujú podporu klientom v každej krajine, kde pôsobíme. Toto ocenenie právom patrí práve im“, povedal  Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ UniCredit.

 

Časopis Euromoney udeľuje Ocenenia Awards for Excellence komerčným a investičným bankám s najpredávanejšími
produktmi a službami na trhu, ktoré sa rýchlo dokážu prispôsobiť meniacim sa trhovým a regulačným podmienkam. Ocenené inštitúcie sú vzorom vo svojom obore a vychádzajú v ústrety potrebám svojich klientov.   

Ocenenia Awards for Excellence časopisu Euromoney vznikli v roku 1992 a boli prvé svojho druhu v globálnom bankovom sektore.

9.7.2019 - Teploty rastú, hypotekárne sadzby naopak klesajú. V UniCredit Bank garantujeme na 10 rokov ú.s. už za 1,29 % p. a.

Využite voľné letné dni a splňte si svoj sen o novom bývaní. S UniCredit Bank počas leta získate nielen výhodnú úrokovú sadzbu hypoték už od 0,79 % p. a. pri fixácii na 2 roky, ale vďaka historicky najnižšej úrokovej sadzbe si môžete svoju mesačnú splátku na 10 rokov zafixovať s ú. s. len za 1,29 % p. a. a mať tak istotu fixných nákladov na  splátku na dlhšie obdobie.  

 

UniCredit Bank znižuje od 10. júla úrokovú sadzbu pre úvery na bývanie s fixáciou až na 10 rokov  na historických 1,29 % p. a.  „Sledujeme záujem klientov predovšetkým o dlhšie fixácie úrokových sadzieb. Doslova hitom posledných mesiacov sa stala desaťročná fixácia, ktorú ponúkame za historicky najnižšiu úrokovú sadzbu  len 1,29 % p. a. .,“ hovorí Tomáš Drábek, riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Letná ponuka osloví najmä tých klientov, ktorí chcú zafixovať nízku úrokovú sadzbu na dlhšie obdobie. Ponuka platí pre kúpu nového bývania, ako aj pre refinancovanie existujúceho hypotekárneho úveru.

Okrem doteraz jednej z najnižších   úrokových sadzieb platnej na  10 rokov  ponúkame aj ďalšie benefity.

Bez poplatku za poskytnutie  všetky  štandardné  hypotéky do výšky 80% z hodnoty založenej nehnuteľnosti a všetky hypotéky poskytnuté na  refinancovanie  iného úveru. Preplatíme náklady za znalecký posudok  na byt až do výšky  150 EUR, na rodinný dom až do  210 EUR všetkým  klientom, ktorí  si poistia schopnosť  splácať úver. 

Tabuľka: Úrokové sadzby hypotekárnych úverov UniCredit Bank platné počas letnej ponuky

Dĺžka fixácie Úroková sadzba do 80 % LTV
2 roky 0,79 % p. a.
3 roky 0,89 % p. a.
4 rokov 0,99 % p. a.
5 rokov 0,99 % p. a.
10 rokov 1,29 % p. a.

 

Úroková sadzba v % počítaná per annum (p.a.) EUR zohľadňuje zľavu 0,40% p. a. za poistenie  schopnosti splácať úver a zľavu  0,50 % p.a. za mesačné zasielanie  1,5 násobku splátky úveru na U-konto.

 

Reprezentatívny  príklad:

Chcete hypotéku vo výške 60 000 € a mať istotu počas splácania? Banka vám požičia aj na poplatok za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver na prvých 5 rokov vo výške 1 980 €. Celková výška úveru je 61 980 €, s dobou splácania 25 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 10 rokov vo výške 1,29 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 241,81 €; počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne  66,63 €; mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 €**. Poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €.

Ročná percentuálna miera nákladov je 1,88  %. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 75.083,63 €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

 

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver a bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky splátky. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti, bytu do 150 €, rodinného domu do 210 €.

** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet bude klient každý mesiac posielať príjem vo výške aspoň 400 €.

7.6.2019 - Časopis Global Finance udelil skupine UniCredit titul najlepší sub-custodian v regióne strednej a východnej Európy a v šiestich samostatných krajinách

Prestížny časopis Global Finance ocenil skupinu UniCredit titulom „Best Sub-custodian 2019“ v regióne strednej a východnej Európy. Ocenenie sa udeľuje banke s najlepšími službami v oblasti správy a úschovy cenných papierov. Okrem regionálneho prvenstva získala banková skupina získala aj prvenstvo v Českej republike, Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku.

 

Redakčná rada časopisu Global Finance vybrala na základe prieskumu trhu, informácií z odborných zdrojov a vstupných informácií od bánk víťaza spomedzi bankových inštitúcií, ktoré poskytujú najkvalitnejšie služby na miestnych trhoch v oblasti cenných papierov. Medzi hodnotiace kritériá patrili vzťahy s klientmi, kvalita poskytovaných služieb, konkurenčné ceny, rýchle riešenie výnimiek, technologické platformy, operácie po zúčtovaní, plány obchodnej kontinuity a znalosti lokálnych nariadení a postupov. Časopis pracoval aj s informáciami, ktoré poskytli klienti a užívatelia služieb. Hodnotenie prebiehalo v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

 

Andrea Diamanti, riaditeľ divízie firemného, investičného a privátneho bankovníctva pre strednú a východnú Európu v skupine UniCredit, uviedol: „Teší nás, že nás časopis Global Finance  vymenoval za najlepšieho Sub-custodian v regióne strednej a východnej Európy aj v niekoľkých jednotlivých krajinách. Sme tu pre klientov a toto ocenenie svedčí o tom, že naše tímy sú schopné rozoznať ich potreby vďaka jedinečnej prítomnosti skupiny na lokálnych trhoch, hlbokej znalosti trhu a odbornému know-how. Zameranie na oblasť cenných papierov preukazuje naše nekončiace úsilie o vylepšovanie služieb a produktov, automatizáciu kľúčových procesov v rámci trhov a zefektívnenie obsluhy klientov.

22.5.2019 - Skupina UniCredit získala ocenenie „Najlepšia banka“ v troch kategóriách v oblasti financovania

Skupina UniCredit bola ocenená v súťaži Best Bank Awards, ktorú každoročne vyhlasuje časopis Global Finance. Banka zvíťazila v kategóriách:

 • Najlepšia banka v strednej a východnej Európe
 • Najlepšia banka v Bulharsku
 • Najlepšia banka v Chorvátsku

 

Gianfranco Bisagni a Niccolò Ubertalli, výkonní riaditelia pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, uviedli: „Prestížne uznanie sme získali za vynikajúci výkon v uplynulom roku v celom regióne strednej a východnej Európy, predovšetkým v Bulharsku a Chorvátsku. Ocenenie sa podarilo získať vďaka úsiliu a angažovanosti našich zamestnancov smerom ku klientom, ktorým poskytujeme služby prostredníctvom našej jednoduchej a úspešnej paneurópskej komerčnej banky. Ceníme si príležitosť zdieľať úspech s klientmi a obyvateľmi krajín, kde pôsobí skupina UniCredit.

 

Na úspech a zisk ocenenia má vplyv mnoho faktorov, ktorými sú rast aktív, ziskovosť, geografický dosah, strategické vzťahy, rozvoj nových produktov a inovácie. Ďalej sa tiež prihliadlo na názory analytikov trhu, ratingových analytikov, bankových poradcov a ďalších odborníkov z bankového sektora.

 

 

14.5.2019 - Príležitosť pre stredný a východný Európu: podpora rastu v regióne

Na výročnom zasadnutí a podnikateľskom fóre Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) 2019 skupina UniCredit potvrdila svoj záväzok voči regiónu strednej a východnej Európy (SVE), ktorý predstavuje významný motor jej rastu.

 

 • Makroekonomický výhľad: Stredná a východná Európa pravdepodobne dosiahne na
  rozvíjajúcich sa trhoch lepšej výkonnosti
 • Podnikový sektor a malé a stredné firmy potvrdzujú rastový potenciál
 • Retailové bankovníctvo: ľudský a digitálny kapitál poháňajú rast
 • Zelené, sociálne a udržateľné dlhopisy: rastúca angažovanosť za etické
  podnikanie
 • Skupina UniCredit potvrdila, že región SVE je významným hnacím motorom jej
  rastu

 

Makroekonomický výhľad: Stredná a východná Európa pravdepodobne dosiahne na rozvíjajúcich sa trhoch lepšej výkonnosti

Rast v regióne SVE bude v roku 2019 pravdepodobne naďalej vykazovať zdravé tempo vo väčšine krajín regiónu.

Externé prostredie: V rokoch 2019 a 2020 sa očakáva cyklické spomalenie globálneho rastu, predovšetkým z dôvodu predpokladanej technickej recesie v USA. Aktuálne oživenie v Spojených štátoch bude pravdepodobne najdlhšie v histórii. Spomalenie svetového obchodu sa už stalo skutočnosťou. V lete sa očakáva jeho krátkodobé oživenie vďaka možnému opätovnému nárastu nemeckej výroby, potenciálnej obchodnej dohode medzi USA a Čínou, ako aj vďaka voľnejším globálnym finančným podmienkam po ďalšom uvoľnení zo strany Fedu a Európskej centrálnej banky. Dôvody globálneho spomalenia na konci roka 2019 a v roku 2020 bude treba hľadať predovšetkým v ukončení cyklu v USA. Eurozóna pravdepodobne zaznamená v rokoch 2019 a 2020 spomalenie hospodárskeho rastu na úroveň 1,0 %.

SVE pravdepodobne dosiahne lepšiu výkonnosť na rozvíjajúcich sa trhoch: regiónu SVE sa podobne ako zvyšku sveta dotkne globálne spomalenie. Región však môže čeliť externým úskaliam lepšie než ostatné rozvíjajúce sa trhy vďaka sile domáceho dopytu, nápomocnej menovej politike a menšej závislosti od krátkodobého volatilného externého financovania. Hospodárske prostredie by malo byť priaznivé aj v roku 2019. HDP by v členských krajinách EU v regióne SVE, malo po dosiahnutí vrcholu v roku 2018 zaznamenať ďalší rast vyšší než očakávané dlhodobé sadzby. Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Srbsko a Slovinsko by mali vykázať medziročný rast vyšší než 3,2 %. Rusko by malo rásť o takmer 1 %. Turecko zažíva prvú recesiu od globálnej finančnej krízy, v roku 2020 by sa však rast v krajine mohol obnoviť.   

 

Podnikový sektor a malé a stredné firmy potvrdzujú rastový potenciál

Skupina UniCredit bude ťažiť z očakávaného rastu HDP v regióne SVE v roku 2019. Región pritom bude ťažiť z výhod otvorených ekonomík jednotlivých krajín. Priame zahraničné investície a eurofondy budú hrať významnú úlohu v ekonomike a zabezpečia rastový potenciál v podnikovom sektore a MSP (malé a stredné podniky).

Podnikový sektor a oblasť fúzií a akvizícií: Podnikový sektor v regióne SVE je naďalej z hľadiska financovania konzervatívny  a zameriava sa predovšetkým na tradičné bankové úvery. Stále existuje priestor na rast v oblasti dlhového financovania a vlastného kapitálu, hoci vo veľkej miere závisí od konkrétnych faktorov každej krajiny.

Oblasť fúzií a akvizícií v regióne zaznamenala v roku 2018 najvyššiu hodnotu za posledných 5 rokov, hoci jej úroveň bola nižšia ako jej historické maximá. V roku 2018 sa uskutočnilo 222 transakcií (254 v roku 2017), pričom najaktívnejší bol spotrebiteľský sektor, kde sa uskutočnilo 48 obchodov, a to v oblasti TMT (technológií, médií a telekomunikácií) a FIG (skupín finančných inštitúcií). V roku 2018 sa skupina UniCredit podieľala na 20 transakciách v regióne, čo je viac ako ktorákoľvek iná investičná banka. Skupina UniCredit sa tak už piaty rok po sebe stala lídrom v oblasti fúzií a akvizícií z hľadiska počtu transakcií.

SVE má dynamický podnikový sektor a MSP, ktoré podporujú hospodársky rast: Skupina UniCredit ponúka podnikovému sektoru a MSP celú škálu bankových produktov a služieb a zameriava sa na ďalšie zlepšovanie svojej ponuky s cieľom predvídať a plniť potreby svojich klientov. Sektor MSP v strednej a východnej Európe zamestnáva 11,4 milióna ľudí v 3,2 miliónoch podnikov a generuje pridanú hodnotu v hospodárstve na úrovni 195 miliónov eur. Vo veľkej miere to ovplyvňujú trendy, ktoré diktuje rýchlo sa meniace prostredie a ktoré vytvárajú nové potreby, ktoré musia riešiť banky - regulačné vplyvy, kapitálové trhy a digitalizáciu.

Skupina UniCredit okrem iných iniciatív poskytuje v sektore MSP podporu prostredníctvom špecializovanej platformy UniCredit CEE Lounge pomocou exkluzívneho partnerstva s iniciatívou ELITE skupiny Londýnskej burzy cenných papierov (London Stock Exchange). Iniciatíva pomáha podnikateľom lepšie porozumieť rôznym dostupným možnostiam financovania a pripraviť ich na kontakt s investormi, ktorých môžu potrebovať na podporu svojho budúceho rastu. UniCredit CEE Lounge doteraz prijala viac než 60 spoločností z 11 krajín v celej sieti SVE skupiny UniCredit. Skupina aj naďalej umožňuje prístup k financovaniu prostredníctvom eurofondov, ktoré hrajú v regióne SVE veľmi významné úlohu (približne 90 miliárd eur v rokoch 2014 až 2017, 18 % z rozpočtu EÚ).

Ako najväčší poskytovateľ úverov v regióne a silný partner našich klientov a komunít, v ktorých pôsobíme, chceme podporovať ich rozvoj a rast. Našimi silnými stránkami sú rozsiahle znalosti lokálnych trhov, silná medzinárodná sieť skupiny a pokračujúce investície do digitalizácie, ktoré nám pomáhajú plniť a predvídať potreby našich klientov,“ uviedol Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre región strednej a východnej Európy skupiny UniCredit.

 

Retailové bankovníctvo: Ľudský a digitálny kapitál poháňajú rast

Ľudský kapitál, digitálna pripravenosť a technológie sú prvkami, vďaka ktorým sú krajiny SVE ideálnou pôdou pre digitalizáciu, rast a rozvoj.

Efektívnosť bankového sektora v regióne SVE: Trhy strednej a východnej Európy a západnej Európy majú podobný počet obyvateľov, približne 150 miliónov. Docháda na nich k vzájomnému zbližovaniu, rastú príjmy a nominálne HDP na úroveň priemeru EÚ. Trhy v regióne SVE v oblasti retailového bankovníctva však majú priestor na rast vďaka:

 • nižším bankovým výdavkom bánk v regióne SVE, ktoré môžu poskytovať služby obdobnému počtu obyvateľov s nižšími prevádzkovými nákladmi a vyššou efektívnosťou, pokiaľ ide o zamestnancov, pobočky a bankomaty,
 • slabšej penetrácie z hľadiska objemu/HDP a veľkosti trhu retailových úverov (cca 9 % oproti približne 14 %),
 • rýchlejšiemu tempu digitalizácie z dôvodu slabšieho technologického dedičstva, čo má za následok vyššiu rýchlosť širokopásmového pokrytia a rýchlejší rast penetrácie online (76,3 %).

UniCredit poskytuje služby viac než 15 percentám obyvateľov SVE, ktorí majú účty v bankách. Má pritom jednu z najväčších sietí v regióne a skutočne multikanálový prístup. Vďaka dátovej analýze dokážeme skutočne poznať našich klientov a prostredníctvom zdieľania najlepších postupov, kompetenčných centier a zjednodušovania procesov im môžeme poskytovať najlepšiu zákaznícku skúsenosť vo všetkých kanáloch. Tento záväzok má pozitívne výsledky. Veľkosť našej klientskej základne rastie a počet používateľov mobilného bankovníctva sa tiež zvýšil z 13 % v roku 2015 na dnešných 40 %,“ uviedol Ivan Vlaho, riaditeľ retailového bankovníctva pre región strednej a východnej Európy skupiny UniCredit.

 

Zelené, sociálne a udržateľné dlhopisy: Rastúca angažovanosť za etické podnikanie

Rastúci záujem o zdroje ekologického financovania, ako napríklad zelené dlhopisy, svedčí o tom, že spoločnosti oceňujú hodnoty udržateľnosti a záväzok byť dobrými podnikateľmi.

Rozvoj trhu vďaka veľkému objemu: Objemy emisií rýchlo rastú. Emisia zelených dlhopisov dosiahla vrchol v roku 2018 vo výške 167 miliárd dolárov (medziročný nárast o 5,8 %), a to aj napriek nižšiemu objemu emisií na globálnom trhu s dlhopismi. Očakávame, že v roku 2019 nastane ďalší nárast emisií zelených dlhopisov, a to na úroveň 170 miliárd dolárov (medziročný nárast o 1,7 %). Objem emisií v Európe dosiahol v roku 2018 hodnotu 66 miliárd dolárov, čo v roku 2018 prispelo k celkovému nárastu nových emisií o 40 %. Očakávame, že európski emitenti umiestnia v roku 2019 na primárny trh 72 miliárd dolárov (čo predstavuje 42 % z celkovej novej emisie zelených dlhopisov).

Skupina UniCredit je priekopníkom, ktorý prináša na trh zelené dlhopisy: Skupina UniCredit od začiatku pôsobí na trhu so zelenými, sociálnymi a udržateľnými dlhopismi, keď sa v roku 2007 stala spoločným hlavným manažérom dlhopisov Climate Awareness Bond Európskej investičnej banky. UniCredit odvtedy prehĺbil svoje odborné znalosti prostredníctvom mnohých mandátov v oblasti významných zelených dlhopisov. V regióne SVE slovinská podporná a rozvojová banka SID Banka v roku 2018 úspešne ocenila svoju otváraciu transakciu v oblasti zelených dlhopisov (75 miliónov eur), ktorá sa tak stala prvým zeleným dlhopisom od emitenta v Slovinsku. Skupina UniCredit pôsobila ako jediný umiestňovateľ a banka štruktúrujúca zelené dlhopisy.

Skupina UniCredit potvrdila, že región strednej a východnej Európy je významným hnacím motorom jej rastu

Región SVE je naďalej významným motorom rastu skupiny spolu s ďalším posilnením vedúceho postavenia a neustálym rastom klientskej základne v roku 2018. Skupina UniCredit je v regióne SVE najväčší poskytovateľ úverov (65,33 miliardy eur) s 11,6 % podielom na trhu v oblasti poskytovania úverov a stabilným rastom za posledných 5 rokov. Skupina UniCredit je na prvom mieste v celom regióne SVE z hľadiska celkových aktív a v prvej päťke vo väčšine jednotlivých krajín SVE.

Klientska základňa skupiny UniCredit v regióne SVE neustále rastie smerom k čistému rastu počtu nových klientov o 2,6 milióna do konca roka 2019. Kvalita portfólia sa tiež zlepšuje, pričom pomer problémovej angažovanosti (NPE) v hrubom vyjadrení klesol o 152 bázických bodov (zo 7.9 na 6,4 %) za fiškálny rok 2018 v porovnaní s fiškálnym rokom 2017.

V dôsledku toho výnosnosť alokovaného kapitálu dosiahla úroveň 15,7 % za rok 2018, čo opätovne podčiarkuje vysokú ziskovosť divízie v regióne SVE.

Úspech skupiny UniCredit v tomto regióne sa zakladá na rozsiahlej sieti 1663 pobočiek v 11 krajinách, jednej z najväčších a najdiverzifikovanejších v regióne SVE, spolu s dobrým lokálnym pokrytím a riadením vzťahov, ako aj schopnosťou využiť globálne produktové línie, najlepšie služby a know-how skupiny s cieľom poskytovať klientom tie najlepšie služby. Postavenie skupiny UniCredit na trhu v regióne SVE dáva lokálnym bankám podstatnú konkurenčnú výhodu vďaka vysokej miere znalosti značky, prístupu na medzinárodné trhy, zdieľaniu osvedčených postupov a značným úsporám z rozsahu.

 

O skupine UniCredit

Skupina UniCredit je jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe.

Skupina UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.unicreditgroup.eu/en.

26.4.2019 - UniCredit podporila účasť 6 spoločností v sieti ELITE
 • Iniciatíva UniCredit ELITE CEE Lounge podporuje rýchlo rastúce spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy.
 • Platforma ELITE podporuje zlepšovanie obchodných modelov a sprostredkovanie kontaktov medzi spoločnosťami v celej sieti skupiny UniCredit v SVE.
 • 2 spoločnosti z 2 krajín regiónu SVE – Bulharska a Srbska – sa dnes zapojilo do deviateho kola iniciatívy UniCredit CEE Lounge; ďalšie 4 malé a stredné podniky sa mohli pridať k platforme ELITE vďaka osobitnej spolupráci medzi UniCredit Hungary a burzou cenných papierov v Budapešti (Budapest Stock Exchange).
 
UniCredit CEE s potešením oznamuje, že dnes sa k jej inovatívnemu medzinárodnému ekosystému ELITE pripojili 2 nové spoločnosti. UniCredit CEE Lounge je súčasťou ELITE, medzinárodnej skupiny Londýnskej burzy cenných papierov (London Stock Exchange), ktorá sa zameriava na podporu podnikania, zvyšovanie kapitálu a podporu urýchlenia rastu perspektívnych spoločností.
 
Novými účastníkmi sú spoločnosti z dvoch krajín regiónu strednej a východnej Európy (SVE), kde skupina UniCredit aktívne pôsobí. Program UniCredit CEE Lounge doteraz prijal 60 spoločností z 11 krajín v celej sieti SVE skupiny UniCredit.
 
Cieľom UniCredit CEE Lounge je pomáhať malým a stredným podnikom v oblasti rastu týchto spoločností v budúcnosti, pričom zvyšuje povedomie týchto spoločností o kapitálových trhoch a o dostupných spôsoboch, akými môžu získať finančné prostriedky. Tento program tiež pomáha spoločnostiam vytvoriť priamy dialóg s príslušnými investormi. Spoločnosti z predchádzajúceho kola tohto programu momentálne absolvujú odbornú prípravu vedúcich pracovníkov (executive training).
 
Do deviateho kola iniciatívy UniCredit CEE Lounge sa zapojili tieto spoločnosti:
 • ASIGEST - I&G
 • BROKERS, Bulharsko
 • TERMOVENT, Srbsko
 
Vďaka osobitnej spolupráci medzi UniCredit Hungary a burzou cenných papierov v Budapešti sa tohto kola mohli zúčastniť štyri nové spoločnosti:
 • CORECOMME SI, Maďarsko
 • SOMOGYI, Maďarsko
 • VIA BERAUTO, Maďarsko
 • GSV, Maďarsko
 
Sme hrdí na to, že naše partnerstvo s ELITE sa ukazuje ako veľmi úspešné,“ uviedol Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre SVE skupiny UniCredit.Táto iniciatíva podčiarkuje našu silnú vieru v potenciál najambicióznejších stredných podnikov v regióne strednej a východnej Európy a pomáha nám ich podporovať pri zdokonaľovaní ich obchodných modelov a podpore ich rastu. Iniciatíva ELITE pre spoločnosti predstavuje tiež inovatívny spôsob na lepšie pochopenie ich potrieb a stratégií. Spája rastúce podniky a poskytuje im príležitosť navzájom sa inšpirovať, vymieňať si nápady, zdieľať osvedčené postupy a nachádzať vzájomné obchodné príležitosti.
 
Luca Peyrano, generálny riaditeľ platformy ELITE zdôraznil:S radosťou sledujeme rastúci záujem o platformu ELITE zo strany spoločností v celom regióne SVE, čo potvrdzuje a zdôrazňuje dôležitosť partnerstiev ako napríklad konsolidovaná spolupráca s UniCredit CEE and burzou cenných papierov v Budapešti. Platforma ELITE poskytuje podporu pre najambicióznejšie malé a stredné podniky v regióne SVE, pomáha im zvyšovať kapitál, podporuje ich konkurencieschopnosť na globálnej úrovni a pracuje na tvorbe prepojeného odstupňovaného financovania pre tieto spoločnosti.
 
ELITE platforma poskytla od svojho začiatku v roku 2012 podporu pre viac než 1 100 medzinárodných spoločností.  ide o platformu a ekosystém, ktorý pomáha súkromným, ambicióznym spoločnostiam rásť a ponúka im prístup k vzdelávaniu, podpore pri podnikaní a priamy kontakt s medzinárodnou finančnou a poradenskou komunitou. Členovia manažmentu získajú informácie o tom, ako najlepšie môžu urýchliť napredovanie svojej spoločnosti, ako získať prístup k najvhodnejšiemu financovaniu potrieb spoločnosti, rizikovému kapitálu, ako aj k dlhopisovým alebo akciovým trhom. Takisto dostanú rady, ako najlepšie zviditeľniť svoju spoločnosť. Platforma ELITE je navrhnutá tak, aby spĺňala individuálne potreby každej spoločnosti vybranej do programu UniCredit CEE Lounge, pričom UniCredit bude zapojená do školiacich modulov a vzdelávania a sprístupní vlastné služby podpory na mieru pre malé a stredné podniky. Viac informácií nájdete na www.elite-growth.com.
4.4.2019 - Paolo Iannone sa stal General Managerom UniCredit Bank

UniCredit Bank zmenila organizačnú štruktúru riadenia vrcholového vedenia. Paolo Iannone, zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda predstavenstva, sa stal General Managerom.

 

Okrem existujúcich oblastí obchodného riadenia retailového, privátneho, firemného a investičného bankovníctva a divízie Global Banking Services bude Paolo Iannone po novom viesť pobočku Slovensko a podporné útvary, konkrétne Ľudské zdroje a Identita a komunikácia. Zároveň zostane vo funkcii podpredsedu predstavenstva a bude reportovať predsedovi predstavenstva banky, Jakubovi Dusílkovi.

 

Paolo Iannone má štyridsaťročné bohaté skúsenosti v rámci skupiny UniCredit, z toho dvadsať rokov pôsobil na najvyšších manažérskych pozíciách. V UniCredit Bank v Českej republike za viac než desať rokov v najvyššom vedení pripravil a implementoval transformáciu banky do plnohodnotnej univerzálnej banky.

 

Pred pôsobením na českom a slovenskom trhu bol Paolo Iannone podpredsedom predstavenstva v poľskej Bank Pekao. Predtým bol v skupine UniCredit zodpovedný za rozvoj retailového bankovníctva v divízii New Europe.

 

 

1. 4. 2019 - UniCredit Bank podporuje zvyšovanie energetickej účinnosti s grantom 5% až 20 % výšky úveru

Podpora energetickej efektivity patrí medzi kľúčové priority celosvetového spoločenstva. UniCredit Bank je jednou zo 4 komerčných bánk na Slovensku, ktorá je súčasťou programu SlovSEFF III. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska alokovali finančné prostriedky na poskytovanie úverov z úverovej linky EBRD na podporu energetickej účinnosti v súkromnom sektore s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov.

 

UniCredit Bank prináša svojim klientom z radov súkromných spoločností, spoločností poskytujúcich energetické služby a spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovských spoločností finančný produkt, ktorý má jednoduchý, ľahko dostupný a rýchly proces. Banka tak ponúka svojim firemným klientom možnosť získať úver z úverovej linky EBRD (SlovSEFF III) na podporu energetickej účinnosti, ku ktorému klienti získajú grant vo výške 5 – 20 % z výšky čerpaného úveru. Celý projekt sa realizuje bez verejného tendra (bez verejného obstarávania). V rámci programu SlovSEFF III je poskytovaná bezplatná technická pomoc, ktorú môžu klienti využiť kedykoľvek v priebehu trvania projektu, vrátane identifikácie opatrení energetických úspor.

 

Podporované oblasti využiteľnosti programu SlovSEFF:

 

Obnoviteľné energie

Klientom realizujúcim projekty voblasti obnoviteľných energií banka ponúka úver od 100 000 eur až do výšky 10 miliónov eur.

 

 

Energetická účinnosť v priemysle

Projekty podpory energetickej účinnosti v priemysle môžu získať úver až do výšky 5 miliónov eur.

 

 

Energetická účinnosť v oblasti bytovej výstavby

Výška úveru pre projekty podporujúce energetickú účinnosť v oblasti bytovej výstavby nie je stanovená.

Viac informácií tu.

 

29.3.2019 - UniCredit sa v 14 krajinách pripája k iniciatíve Hodina Zeme 2019

Skupina UniCredit v sobotu dňa 30. marca o 20:30 zhasne na šesťdesiat minút svetlá vo svojich 74 budovách v 14 krajinách (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko a Veľká Británia). Tento rok uplynie už dvanásť rokov, odkedy sa skupina pridala k iniciatíve Hodina Zeme, celosvetovej iniciatíve organizovanej Svetovým fondom na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF), ktorá spája verejnosť, inštitúcie a spoločnosti so spoločným cieľom zabezpečiť trvalo udržateľnú budúcnosť pre celý svet a bojovať proti vplyvom klimatických zmien.

 

Giuseppe Zammarchi, riaditeľ útvaru Group Sustainability and Foundation, uviedol: „Každoročne sa pripájame k iniciatíve Hodina Zeme. Predstavuje to súčasť nášho širšieho úsilia podpory trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Stratégia skupiny UniCredit v oblasti zmeny klímy sa zameriava na významné zníženie našich prevádzkových emisií skleníkových plynov. Cieľom skupiny je znížiť emisie oxidu uhličitého o 60 percent do roku 2020 a dlhodobým cieľom je ich zníženie o 80 percent do roku 2030.

 

Skupina UniCredit dosiahla v roku 2018 celkový pokles o 49 percent oproti úrovni emisií v roku 2008. Skupina dosiahla tento výsledok zvýšením energetickej účinnosti, znížením podielu svojich kancelárskych priestorov o 172 000 metrov štvorcových v západnej Európe, ponukou rozumnejšieho spôsobu na využitie pracovných priestorov, ako aj pomocou rastúcej digitalizácie bankových transakcií. Naďalej používame nové technológie na zníženie environmentálnej stopy, nákladov a emisií vyplývajúcich z našej činnosti.

 

Kancelársky komplex Austria Campus, kde má svoju novú centrálu spoločnosť UniCredit Bank Austria AG, bol otvorený minulý rok a je tiež jednou z budov skupiny, ktorá tento rok zhasne všetky svetlá. Komplex Austria Campus sa stal spoločným sídlom spoločnosti UniCredit Bank Austria, útvarov divízie SVE banky a všetkých ostatných spoločností skupiny sídliacich vo Viedni. Austria Campus je jedným z našich najväčších projektov v strednej Európe v oblasti sťahovania, kedy sme do novej centrály sme presťahovali 5 300 zamestnancov spolu s celou IT infraštruktúrou bez toho, aby sme akokoľvek prerušili našu činnosť. Komplex Campus má svoj vlastný systém ťažby geotermálnej energie, ktorý je jedným z najväčších v Európe z hľadiska plochy. Vyrobená energia sa využíva na základné vykurovanie počas zimy a chladenie v lete, a to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

 

Hlavné budovy, ktoré sa tento rok pripoja k Hodine Zeme:

 

 

Štát Mesto Adresa
Rakúsko


Viedeň


Campus, Rothschildplatz 1
Campus, Rothschildplatz 4
Danube Tower
Bosna a Hercegovina
Mostar
Kardinala Stepinca bb
Sarajevo
Zelenih beretki, 24
Bulharsko Sofia 7, nám. Sveta Nedelya
14, ul. Gyueshevo
8, ul. Aksakov
Ruse 5, nám. Sveta Troitsa
Varna 1, ul. Petko Karavelov
Burgas 22, Alexandrovska ul.
Stara Zagora 126, Simeon Veliki Blvd.
Plovdiv 4 Ivan Vazov Str.
Chorvátsko Záhreb Samoborska, 145
Resellova, 4
Vlaška cesta
Trg bana Josipa Jelačića, 10
Česká republika Praha 4, Želetavská 1 – Filadelfie
1, Náměstí Republiky 3a - Bankový dům
Nemecko Mníchov HVB Tower, Arabellastrasse, 12
HHO, Arabellastrasse, 14
KF14, Kardinal-Faulhaber-Str., 14
Maďarsko Budapešť Szabadság tér 5-6
Taliansko


Miláno
UniCredit Tower A - Piazza Gae Aulenti, 3
Cologno Monzese
Via Volta, 1
Bologna
Via del Lavoro
Reggio Emilia
Via Rivoluzione di Ottobre 16
Rím
Via Tupini, 180
Largo Fochetti, 16
Largo Anzani
Janov
Via Dante 1
Palermo
Via Ruggiero Settimo, 26
Rumunsko Bukurešť UniCredit Tower, Bulevardul Expoziției 1F
Fabrica de Glucoza, 5
Iasi Strada Palas Nr. 5C
Rusko Moskva Prečistenskaja emb., 9
Butikovského ul., 9
Novočerkasského ul., 18/1
1. Kazachská ul., 9/1
1. Tversko-Jamská ul., 28/1
Ul. Leningradská, 44
Ul. Bolšaja Gruzinskaja, 58/60
Ul. Komsomolská, 44
Ul. Leninská, 70/11
Ul. Ostoženka, 5
Pjatnickaja ul., 14/1
Zuborský bulvár, 29
St. Pietroburgo Fontanka emb., 2/48
Novatotov blvd., 8A
Moskovská ul., 193A
Moskovská ul., 192-194
Efimova ul., 4a
Novočerkasského ul., 43/17
Jekaterinburg Ul. Nikolaja Nironova, 4
Nižný Novgorod Kostina ul., 20
Novosibirsk Ul. Maxima Gorkého, 53
Čeľabinsk Ul. Karla Marxa, 38
Krasnodar Stavropolska ul., 41
Perm Monastyrska ul., 41
Samara Čapajevova ul., 178
Rostov nad Donom Socialistická/ Serafimovičova ul., 58/51
Kaluga Puškonova ul., 1/20
Voroněž Komissarževská ul., 13
Ufa Kirova ul., 27
Volgograd Novorosijskaja ul., 11
Stavropol Dovatortsevská ul., 38A
Srbsko Belehrad Rajiceva ul., 27-29
BBC, Jurija Gagarina, 12
Blue House Center, Spanskih boraca, 3
Jurija Gagarina, 30
Jurija Gagarina, 12
Slovinsko
Ľubľana
Šmartinska cesta 140
Slovensko
Bratislava
Šancová 1/A
Spojené kráľovstvo
Londýn
Moor House 120, London Wall

 

 

27.2.2018 - Skupina UniCredit získala ocenenie ako najlepší distribútor investičných certifikátov v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a na Slovensku

Na každoročnom udeľovaní cien v tomto odvetví bola skupina UniCredit ocenená za svoje výnimočné výsledky ako distribútor na kľúčových trhoch aj ako najlepšia privátna banka v Európe.

 

Vďaka úspechom v oblasti distribúcie investičných certifikátov a certifikátov siete retailového a privátneho bankovníctva skupiny UniCredit opätovne získali mnoho ocenení na konferencii SRP Europe Conference 2019, ktorú usporiadala organizácia Structured Retail Products. Medzi ocenenia našej spoločnosti patria:

 • Najlepší distribútor, Nemecko a Rakúsko
 • Najlepší distribútor, Taliansko
 • Najlepší distribútor/Najlepšia výkonnosť, Rakúsko
 • Najlepší distribútor/Najlepšia výkonnosť, Slovensko

 

Algis Pabarcius, riaditeľ Markets Sales v skupine UniCredit, uviedol: „Sme veľmi radi, že organizácia SRP ocenila našu banku na tohtoročnej konferencii. Tieto výnimočné úspechy zdôrazňujú to, čo presne znamená úspešná divízia firemného a investičného bankovníctva pre našich klientov, a sú výsledkom čoraz užších synergií s našimi distribučnými sieťami.

 

Tím UniCredit Private Investor Products je zodpovedný za distribúciu investičných produktov z rôznorodých tried aktív do rozsiahlej siete skupiny. Ako obchodný útvar, ale aj tvorca produktov vyvíja riešenia s prívlastkom Best In Class (najlepšie vo svojej kategórii), ktoré dokážu naplniť široké spektrum investičných potrieb našich klientov.

 

Ocenenia organizácie SRP sú naďalej jediné nezávislé ocenenia na základe kvantitatívnych ukazovateľov v odvetví investičných certifikátov, pričom vychádzajú z objemov predaja a údajov výkonnosti. Tohtoročné výsledky predstavujú vrchol komplexnej dátovej analýzy, ktorú organizácia uskutočnila v období od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018.

 

 

Privátne bankovníctvo UniCredit na tejto konferencii získalo aj ocenenie Najlepšia privátna banka v Európe.

 

Pabarcius dodal: „Snažíme sa dať našim klientom väčšiu kontrolu nad ich portfóliami, a preto je aj počet privátnych bankových klientov investujúcich do investičných certifikátov a certifikátov trvale vysoký v Nemecku a v celom regióne SVE, pričom v Taliansku a Rakúsku počas sledovaného obdobia narástol o 10 %.

 

Privátne bankovníctvo spoločnosti UniCredit ponúka kompletnú škálu služieb a personalizovaných produktov viac než 260 000 klientom v 14 európskych krajinách. Pomocou jednoznačných a transparentných stratégií chráni a optimalizuje majetok svojich klientov napriek zložitosti trhu.

 

O UniCredit

 

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 26 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe.

 

UniCredit ponúka odborné znalosti na lokálnej a medzinárodnej úrovni, poskytuje služby a podporuje svojich klientov na celom svete a poskytuje bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch, ako aj v ďalších 16 krajinách sveta, kde skupina pôsobí. Európska banková sieť skupiny UniCredit zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

 

O Structured Retail Products

 

Organizácia Structured Retail Products (SRP) je súčasťou skupiny Euromoney Institutional Investor PLC, jednej z najväčších mediálnych skupín v Európe, ktorá sa nachádza na zozname FTSE 250. Organizácia SRP bola založená v roku 2001 v reakcii na rastúcu potrebu trhového spravodajstva najvyššej kvality zo strany trhu s derivátmi a investičnými certifikáty.

 

Poslaním tejto organizácie je vzdelávať prostredníctvom demystifikácie tohto odvetvia, pomocou dát, najnovších správ a podujatí s cieľom ukázať hodnotu investičných certifikátov. SRP je vlastníkom a správcom špecializovanej internetovej stránky pre dané odvetvie.

 

22.2.2019 - V prieskume časopisu Euromoney v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku je UniCredit lídrom na trhu privátneho bankovníctva a správy majetku v roku 2019

Prieskum časopisu Euromoney v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku oceňuje popredných poskytovateľov služieb v oblasti privátneho bankovníctva, pričom tento rok sa ho zúčastnilo 2 230 respondentov v danom odvetví.

 

Podľa tohto prieskumu je UniCredit lídrom vo viacerých kategóriách. Víťazi týchto kategórií boli vyhlásení na slávnostnej večeri, ktorá sa konala včera večer v Londýne.

 

UniCredit zvíťazil v týchto kategóriách:

 

 

Stredná a východná Európa

 • Správa aktív
 • Medzinárodní klienti
 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  • podkategória: klienti s veľmi vysokou čistou hodnotou majetku (viac než 30 miliónov USD)
 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  • podkategória: klienti s vysokou čistou hodnotou majetku (od 5 miliónov USD do 30 miliónov USD)
 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  • podkategória: super majetní klienti (od 1 milióna USD do 5 miliónov USD)
 • Poradenstvo týkajúce sa výskumu a umiestňovania kapitálu
 • Poradenstvo týkajúce sa plánovania nástupníctva a trustov
 • Technológie

 

 

Rakúsko

 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  • opodkategória: super majetní klienti (od 1 milióna USD do 5 miliónov USD)

 

Chorvátsko

 • Správa aktív
 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  •  podkategória: super majetní klienti (od 1 milióna USD do 5 miliónov USD)
 • Poradenstvo týkajúce sa výskumu a umiestňovania kapitálu
 • Poradenstvo týkajúce sa plánovania nástupníctva a trustov

 

 

Maďarsko

 • Poradenstvo týkajúce sa výskumu a umiestňovania kapitálu

 

 

Rumunsko

 • Všeobecne najlepšie služby v oblasti privátneho bankovníctva
 • Služby zamerané na čistú hodnotu majetku
  • podkategória: klienti s vysokou čistou hodnotou majetku (od 5 miliónov USD do 30 miliónov USD)
 • Technológie

 

 

Slovensko

 • ESG/Investovanie so sociálnym dopadom - investície v oblasti zodpovedného podnikania

 

Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre SVE, uviedol: „S potešením prijímame toto ocenenie na základe výsledkov prieskumu časopisu Euromoney v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku pre rok 2019 a rád by som zablahoželal všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Tieto ocenenia potvrdzujú, že naši konkurenti nás uznávajú ako lídra. Na prieskume pre rok 2019 sa zúčastnilo viac než 2 000 privátnych bankárov. Dokazuje to tiež, že naši klienti v regióne západnej, strednej a východnej Európy oceňujú našu snahu ponúkať tie najlepšie služby a tie najlepšie investičné riešenia. Neustále zdokonaľujeme náš prístup k službám a investujeme do nových technológií, aby sme naďalej mohli uspokojovať meniace sa potreby našich klientov.

 

 

Prieskum časopisu Euromoney v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku uvádza kvalitatívny prehľad najlepších služieb v oblasti privátneho bankovníctva podľa regiónov a oblastí služieb. Pre jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou majetku predstavuje informačného sprievodcu okruhom dostupných profesionálnych poskytovateľov služieb v oblasti správy majetku.

 

21. 2. 2019 Skupina UniCredit zahájila iniciatívu Social Impact Banking

Po úspešnom prvom roku v Taliansku so schváleným financovaním projektov so sociálnym vplyvom (tzv. impact financing) vo výške 72,9 miliónov euro bude táto iniciatíva v roku 2019 zavedená v rámci desiatich ďalších trhov. Štart projektu podporí aj predaj umeleckých zbierok v Taliansku, Nemecku a Rakúsku.

Social Impact Banking (SIB) je iniciatíva skupiny UniCredit, ktorá vznikla v Taliansku. Jej cieľom je podieľanie sa na spravodlivejšej a otvorenej spoločnosti a identifikovanie, financovanie a podpora osobností, ktoré môžu mať pozitívny sociálny vplyv. SIB pracuje na vytváraní ekonomických výnosov investícií, aj na širších spoločenských prínosoch. V rámci iniciatívy bolo doposiaľ schválených 72,9 miliónov eur na financovanie projektov so sociálnym dopadom, z toho 31 "impact financing" úverov vo výške 32,6 miliónov eur a 2 050 mikroúverov vo výške 40,3 milióna eur. Celkovo bolo vyplatených 47,8 miliónov euro.

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ skupiny UniCredit uviedol: „Sme hrdí na to, že všetky naše činnosti sú riadené silným zmyslom pre etiku, založeným na jasných hodnotách. Jednou z nich je dôležitosť podpory miestnych komunít všade tam, kde pôsobíme. Naša iniciatíva Social Impact Banking dosiahla v Taliansku skvelých výsledkov a teraz ju plánujeme rozšíriť na ďalšie trhy s rovnakým hlavným cieľom – ekonomickým výnosom našich investícií pri dosiahnutí konkrétneho pozitívneho vplyvu na spoločnosť. Aby sme túto iniciatívu podporili a mohli investovať do mladých umelcov, plánujeme postupne predávať diela z našej zbierky. Niektoré diela venujeme lokálnym múzeám.“

Skupina UniCredit v roku 2019 rozširuje iniciatívu na Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Českú republiku, Slovensko a Bosnu a Hercegovinu. Model SIB na podporu pozitívnych sociálnych vplyvov bude prispôsobený danému trhu podľa miestnych potrieb. Širšie zavedenie SIB v roku 2019 je plne v súlade s ambíciami projektu a pevným záväzkom skupiny UniCredit rozvíjať komunity v rámci ktorých banka pôsobí. Zavedenie bude podporené predajom miestnych umeleckých zbierok skupiny UniCredit v Taliansku, Nemecku; Rakúsku s očakávaným výnosom 50 miliónov eur. Niektoré diela banka venuje lokálnym múzeám. Výnosy z predaja budú primárne opätovne investované do iniciatív SIB. Zvyšok výnosov bude určený na ďalšie relevantné projekty, vrátane podpory mladých umelcov.

SIB rovnako umožňuje podeliť sa o finančné a podnikateľské know-how prostredníctvom vzdelávacích iniciatív venovaných malým podnikateľom, sociálnym spoločnostiam alebo znevýhodneným skupinám. Podporuje mladých ľudí i seniorov. Zapojenie zamestnancov skupiny UniCredit je kľúčovou hnacou silou vzdelávacích a podporných aktivít pre potrebné komunity, v ktorých banka pôsobí. Spája ľudí s cieľom zdieľania pozitívnych skúseností a zvyšuje povedomie o relevantných projektoch, súvisiacich s možným spoločenským vplyvom. SIB sa intenzívne venuje monitorovaniu a meraniu výsledkov, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie udržateľného rastu sponzorovaných projektov aj návratnosti investícií banky. Cieľom je zmerať nielen priame, ale aj nepriame pozitívne vplyvy, ktoré sú výsledkom podporovaných projektov z hľadiska sociálneho a ekonomického blahobytu v komunitách skupiny UniCredit.

Prehľad úspechov Social Impact Banking v roku 2018 v Taliansku:

 • Schválených 72,9 miliónov eur na financovanie projektov so sociálnym dopadom, z čoho bolo vyplatených 47,8 miliónov euro
 • Schválených 31 "impact financing" úverov vo výške 32,6 miliónov eur a 2 050 mikroúverov vo výške 40,3 milióna eur
 • Zapojilo sa 86 partnerov 15 800 študentov sa zúčastnilo programov finančného vzdelávania poskytnutých v akademickom roku 2017-18 a 14 900 študentov v akademickom roku 2018-19
 • Pribudlo 9 500 nových študentov finančného vzdelávania, ktorí celkový počet účastníkov zvýšili na viac ako 25 300
 • 1 245 000 poskytnutých hodín certifikovaných školení, z čoho 840 000 hodín sa venovalo projektovo orientovanému vzdelávaniu
  76 % študentov uvádza, že boli s programom spokojní alebo veľmi spokojní a 85 % považovalo obsah za užitočný alebo veľmi užitočný
 • Do poskytovania školení bolo zapojených 370 školiteľov skupiny UniCredit
Skupina UniCredit a organizácia UNI Global Union podpísali medzinárodnú dohodu na posilnenie dialógu o ľudských právach a základných pracovných právach

Skupina UniCredit dnes oznámila podpísanie globálnej rámcovej dohody (Global Framework Agreement - GFA) s organizáciou UNI Global Union[1]. Táto dohoda posilní dialóg medzi týmito dvoma stranami o ľudských právach a základných pracovných právach, pričom potvrdzuje záväzok skupiny dodržiavať tie najprísnejšie medzinárodné normy v danej oblasti. Táto dohoda vychádza z predchádzajúcich vyhlásení, ktoré banka podpísala s Európskou zamestnaneckou radou skupiny UniCredit (UniCredit European Works Council - UEWC)[2].

Globálnu rámcovú dohodu podpísal generálny riaditeľ UniCredit Jean Pierre Mustier a predsedkyňa organizácie UNI Global Union Christy Hoffmanová na riadnom zasadnutí organizácie UniCredit European Works Council dňa 22. januára 2019.

Generálny riaditeľ UniCredit Jean Pierre Mustier uviedol: „V skupine UniCredit sme presvedčení, že na to, aby sa nám darilo, musíme tiež konať dobro. A základom toho je neustále konať v súlade s etickými pravidlami. Náš úspech závisí od rešpektu, teda otvorenej kultúry, ktorá každému zamestnancovi umožní aktívne pridávať hodnotu našej spoločnosti.“

Christy Hoffmanová, predsedkyňa organizácie UNI Global Union, povedala: „Táto dohoda zavádza nový štandard správania pre naše finančné inštitúcie, pričom podporuje práva zamestnancov a klientov. Skupina UniCredit má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti finančných služieb a v súčasnosti získala vedúce postavenie aj ako zamestnávateľ so záväzkom voči svojim zamestnancom na celom svete.

Rámcová dohoda predstavuje ďalší dôležitý krok na ceste transformácie banky, ktorá začala pred dvoma rokmi. Její zásady budú rozširované a implementované prostredníctvom všetkých právnických subjektov skupiny UniCredit.

Tento dokument zahŕňa niekoľko oblastí vrátane konkrétnych záväzkov:

 • chrániť ľudské práva: v súlade so skupinovým kódexom správania a všeobecnými environmentálnymi a sociálnymi zásadami a v súlade s usmerneniami OSN v oblasti podnikových a ľudských práv;
 • bojovať proti nevhodnému sexuálnemu správaniu, obťažovaniu a šikanovaniu vrátane trvalého záväzku prijať potrebné opatrenia na riešenie rizika sexuálneho obťažovania na pracovisku;
 • bojovať proti diskriminácii a podporiť prijímanie rozmanitosti: záväzok dodržiavať spoločnú podporu skupiny UniCredit a organizácie UNI v oblasti rozmanitosti a inklúzie, a to bez ohľadu na pohlavie, vek, etnický pôvod, schopnosť alebo sexuálnu orientáciu – bojovať proti diskriminácii a podporovať zamestnancov so zdravotným postihnutím počas ich celého pracovného života.

Globálna rámcová dohoda zahŕňa aj práva odborovej organizácie, pričom zdôrazňuje záväzok skupiny UniCredit zabezpečiť pozitívne pracovné prostredie, spoločne s právom na slobodu združovania sa, ako aj zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom v súlade so spoločnými vyhláseniami, ktoré už podpísala s organizáciou UEWC. V tejto dohode sa tiež nachádza časť venovaná trvalej podpore zdravého a bezpečného pracovného prostredia, ako aj záväzku skupiny UniCredit uskutočňovať zodpovedný predaj.

Táto dohoda je v súlade s presvedčením skupiny UniCredit, že rešpekt a striktné dodržiavanie etických pravidiel sú kľúčové na zabezpečenie udržateľnosti podnikania.

Realizáciu dohody bude monitorovať ústredné vedenie skupiny UniCredit spoločne s organizáciou UNI, ktoré sa na tento účel stretnú raz ročne, aby prediskutovali pokrok v tejto oblasti.

[1] UNI Global Union je celosvetové združenie odborových zväzov pre oblasť zručností a služieb, ktoré združuje národné a regionálne odborové zväzy. Zastupuje viac než 20 miliónov zamestnancov vo viac ako 150 krajinách.

[2] Skupina UniCredit podpísala v roku 2009 spoločné vyhlásenie o rovnakých príležitostiach a nediskriminácii.

V máji roku 2015: spoločné vyhlásenie o zodpovednom predaji s cieľom presadzovať spoločné zásady a usmernenia v obchodnom prístupe skupiny UniCredit a definovať piliere, pomocou ktorých možno tieto zásady a usmernenia zdieľať a dodržiavať, t. j. kvalita produktov, zameranie na klienta, odborný rozvoj zamestnancov a organizačné riadenie.

V roku 2017: nové spoločné vyhlásenie s organizáciou UEWC v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, čím opätovne zdôraznila význam rešpektovania zamestnancov.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná celoeurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe.

UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 

5.2.2019 - Prieskum UniCredit Bank ukázal, že štvrtina Slovákov pri nakupovaní platí hlavne kreditkou, ľudia však často nepoznajú jej výhody

Najvýznamnejšie sezóny pre obchodníkov – Vianoce a následné novoročné výpredaje, sa pomaly končia. Podľa údajov UniCredit Bank popularita používania kreditných kariet na platobných termináloch pritom rýchlo rastie. Podľa prieskumu banky platí dnes hlavne kreditkou až štvrtina opýtaných. Mnoho Slovákov však nepozná všetky hlavné výhody kreditných kariet.

 

 

Kreditné karty sú medzi Slovákmi populárne nielen pri nakupovaní v kamenných obchodoch, ale predovšetkým pri nákupe na e-shopoch. Na konci roka pozorujeme nárast ich používania na slovenských e-shopoch o štvrtinu, na zahraničných dokonca o 36 %. Novoročné výpredaje práve kvôli zvýhodneným cenám využívajú spotrebitelia na nákup elektroniky alebo domácich spotrebičov. Každý piaty Slovák pritom počas nakupovania z peňaženky vytiahne hlavne kreditku. Ďalších 14 % ich kombinuje s debetnou kartou. Výhradne debetnou kartou platí približne polovica opýtaných Slovákov (55 %).

 

Ako ukázal prieskum UniCredit Bank, aj ľudia, ktorí kreditnú kartu používajú denne, často nepoznajú všetky jej výhody. Takmer 65% opýtaných Slovákov nevie, že kreditná karta je forma úveru. Je dôležité si uvedomiť, že pri jej využití sa používajú prostriedky banky, nie svoje vlastné. Len 38% opýtaných vie, že pri kreditných kartách môže klient využiť bezúročné obdobie, počas ktorého nemá účtované úroky.

 

Hlavné výhody kreditných kariet:

 1. Kreditná karta je forma revolvingového (opakujúceho)spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje riešiť aj nečakané výdavky, ako je napríklad nákup chladničky alebo pračky. Vďaka bezúročnému obdobiu tak využívate tieto peniaze bez úroku až na 45 dní.
 2. Pri rezervácii hotela, alebo auta v autopožičovni je kreditná karta ideálna. Pri cestovaní sa stále častejšie stretávame s tým, že od nás pri rezervácii vyžadujú rezerváciu prostriedkov – často až do výšky celej sumy.
 3. Vaše peniaze tak môžu namiesto toho zarábať na sporiacom účte alebo v rámci pravidelných investícií.
 4. Kreditné karty sú ideálnym pomocníkom či už pri bežnom nákupe alebo pri jednorazových vyšších výdavkoch. Na výbery hotovosti v bankomatoch je vhodná debetná karta.

Kreditné karty sú ideálnym pomocníkom či už pri bežnom nákupe alebo pri jednorazových vyšších výdavkoch na Slovensku aj na cestách.

 

UniCredit získala ocenenie najlepší európsky zamestnávateľ roka 2019

Certifikáciu najlepšieho zamestnávateľa získala aj v Taliansku, Nemecku, Rusku, Chorvátsku a Bulharsku
UniCredit s potešením oznamuje, že už druhý rok za sebou získala oficiálnu certifikáciu spoločnosti Top Employers Institute za svoju výnimočnú ponuku pre zamestnancov, čím potvrdila svoje postavenie banky, ktorá ponúka skvelé zamestnanie.


Každoročný medzinárodný prieskum, ktorý uskutočňuje spoločnosť Top Employers Institute, oceňuje popredných zamestnávateľov na celom svete: zamestnávateľov, ktorí ponúkajú výborné podmienky pre zamestnancov, podporujú a rozvíjajú ich talent na všetkých úrovniach danej organizácie a snažia sa neustále optimalizovať zamestnanecké postupy. 
Certifikácia najlepších zamestnávateľov na európskej úrovni bola udelená vďaka lokálnej certifikácii, ktorú UniCredit získala v Taliansku, Nemecku, Rusku, Chorvátsku a Bulharsku v roku 2018.


Certifikácia najlepších zamestnávateľov vychádza z dôkladného prieskumu a súboru požadovaných štandardov. Všetky údaje boli nezávisle overené, pričom potvrdili výnimočné podmienky skupiny UniCredit pre zamestnancov a zaslúžili banke miesto vo vybranej skupine certifikovaných najlepších zamestnávateľov.


Organizácia Top Employers Institute ohodnotila ponuku skupiny UniCredit pre jej zamestnancov na základe týchto kritérií:
• stratégia v oblasti talentov
• plánovanie pracovnej sily
• získavanie talentov
• proces onboardingu
• vzdelávanie a rozvoj
• výkonnostný manažment
• rozvoj riadiacich schopností
• riadenie v oblasti kariérneho postupu a nástupníctva
• odmeňovanie a benefity
• kultúra.


Získanie certifikácie najlepších európskych zamestnávateľov druhý rok za sebou potvrdzuje, že UniCredit naďalej investuje do svojich zamestnancov, podporuje ich rozvoj a vytvára pozitívne pracovné prostredie, kde sú všetci zamestnanci angažovaní a môžu aktívne prispievať k úspechom skupiny. Naším cieľom je byť jedným z najlepších zamestnávateľov v európskom finančnom sektore a na dosiahnutie tohto cieľa podnikáme konkrétne kroky zamerané na rôznorodosť, začlenenie, rešpektovanie a dodržiavanie etických zásad,“ uviedol Paolo Cornetta, riaditeľ úseku Group Human Capital.

16. 1. 2019 - Stredná a východná Európa si v roku 2019 udrží zdravé tempo rastu

Na seminári usporiadanom v rámci každoročnej konferencie Euromoney CEE vo Viedni skupina UniCredit predstavila svoj dlhodobý strategický výhľad a kľúčové faktory rastu v regióne. Hospodársky rast v regióne SVE si v roku 2019 pravdepodobne udrží zdravé tempo.

 • Spotreba, priame zahraničné investície, eurofondy a digitálna transformácia budú kľúčové faktory rastu.
 • Bankovníctvo v regióne SVE vykazuje významný potenciál.
 • Región SVE je naďalej významnou hnacou silou rastu skupiny UniCredit.

 

Viedeň, 16. januára 2019 - Skupina UniCredit usporiadala počas každoročnej konferencie Euromoney seminár zameraný na výhľad regiónu strednej a východnej Európy (SVE). Je zostavený na základe strategického výskumu a priebežného monitorovania trhov regiónu SVE. Nižšie sú uvedené podrobné informácie o témach seminára.

 

Hospodársky rast v regióne SVE si v roku 2019 pravdepodobne UDRŽÍ zdravé tempo

Región SVE v posledných rokoch potvrdil, že dokáže aj naďalej vytvárať rast. Hospodárske prostredie v regióne SVE by malo byť priaznivé aj v roku 2019. Rast HDP by mal vo väčšine krajín podľa prognózy ostať solídny (na úrovni okolo 3 % a viac), hoci s miernym cyklickým spomalením; Po cyklickom vrchole v roku 2017 (4,6 % s výnimkou Ruska a Turecka) a priemerným rastom HDP na úrovni 3,7 % v roku 2018, by mal hospodársky rast aj v roku 2019 ostať nad úrovňou potenciálu (v priemere okolo 3,2 %), avšak; v roku 2020 by mal spomaliť v dôsledku potenciálne slabšieho svetového obchodu[1].

Krajiny v regióne SVE, ktoré sú členmi EÚ, majú potenciál predbehnúť iné rozvíjajúce sa trhové ekonomiky vďaka menšej závislosti regiónu SVE na príleve zahraničného kapitálu, väčšej miere fiškálnych stimulov, voľnejším finančným podmienkam a prístupu k eurofondom, ako aj pozitívnemu dopadu; klesajúcich cien komodít. Slovensko, Bulharsko a Maďarsko vykážu v roku 2019 najsilnejší rast HDP v regióne. Najväčšie prekážky hospodárskeho rastu v regióne SVE sú slabnúci trh práce, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku, a prípadný tvrdý brexit, ktorý by mal negatívne dôsledky z dôvodu nových obchodných prekážok, ktoré by utlmili vývozy aj investície v regióne SVE. Z hľadiska nepriaznivého dopadu brexitu sú najzraniteľnejšími trhmi regiónu SVE Slovensko a Česká republika. Rusko a Turecko by sa mohli  opäť vyvíjať nezávisle od ostatku regiónu, tak ako tomu bolo aj v roku 2018.

 

Faktory rastu: spotreba, priame zahraničné investície, eurofondy a digitálna TRANSFORMÁCIA

Hlavnými zdrojmi rastu ekonomík regiónu SVE budú domáci dopyt a najmä spotreba, podporené nízkou nezamestnanosťou a vyššími mzdami, zatiaľ čo vývozy už v najbližších rokoch pravdepodobne vykážu cyklické spomalenie.

Priame zahraničné investície, ktoré boli tradične jedným z kľúčových faktorov ekonomickej transformácie v tomto regióne, a to najmä z hľadiska prenosu technológie a poznatkov, budú aj naďalej dôležité, hoci v menšej miere než v minulom desaťročí. Región SVE sa v niektorých sektoroch stal výrobným ramenom západnej Európy[2], pričom priame zahraničné investície postupne menia jeho zameranie smerom k pokročilejším priemyselným odvetviam, čo čoraz častejšie zahŕňa aj sektor služieb[3]. V období od roku 2016 do roku 2018 podiel priamych zahraničných investícií na HDP naďalej dosahoval okolo 2,5 % a viac a počas nasledujúcich rokov by mal ostať na podobnej úrovni. Úloha medzinárodných spoločností pôsobiacich v tomto regióne je stále relevantná: pridaná hodnota generovaná zahraničnými spoločnosťami prekračuje 40 % celkovej pridanej hodnoty (ukazovateľ HDP) v krajinách, ako napríklad Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Česká republika[4], ktoré zároveň predstavujú najviac integrované krajiny v rámci európskeho hodnotového reťazca.

Priame zahraničné investície sú naďalej dopĺňané príspevkami z eurofondov, a to v krajinách regiónu SVE, ktoré sú členmi EÚ. V období rokov 2014 - 2020 eurofondy predstavovali v priemere 2,9 % HDP (150 miliárd eur pre krajiny v regióne SVE, ktoré sú členmi EÚ, s výnimkou Poľska), pričom obdobie rokov 2019 - 2020 bude z hľadiska čerpania týchto finančných prostriedkov najdôležitejšie.

Digitálna transformácia prináša ďalšie príležitosti rastu v regióne. Miera rozšírenia internetu[5] v krajinách SVE narástla od roku 2010 o 20 % a v súčasnosti sa blíži k úrovni 75 % obyvateľstva, z hľadiska individuálnych používateľov internetu. Miera rozšírenia mobilného pripojenia[6] v krajinách SVE je na úrovni 120 %, z hľadiska mobilných predplatených služieb na 100 obyvateľov. Tieto úrovne sú porovnateľné s väčšinou západoeurópskych trhov, za posledné roky však krajiny regiónu vykázali vyššiu rýchlosť konvergencie.

 

ZNAČNÝ dlhodobý potenciál bankovníctva v regióne SVE

Rast poskytovania úverov by mal byť v bankovom sektore regiónu SVE v roku 2019 pomerne silný, na úrovni približne 4 - 4,5 % (SVE s výnimkou Ruska a Turecka), pričom retailové úvery, podporované vyššími disponibilnými príjmami, nízkou nezamestnanosťou a vysokou spotrebou, by mali stále vykazovať vyšší rast než korporátne úvery. Zvýšený záujem o retailové bankovníctvo za posledné roky je viditeľný aj pri pohľade na stratégie bánk z hľadiska synergií s inými obchodnými oblasťami, ako napríklad poisťovníctvo, správa majetku a lízing, či partnerstvami vo všeobecnejšej rovine. Banky v regióne SVE majú stále priestor na rast v oblasti poskytovania úverov prostredníctvom zjednodušenia a sprehľadnenia úverových procesov (tzn. konsolidáciou platforiem na rôznych úverových kanáloch, optimalizáciou analýzy úverového rizika) a prostredníctvom digitalizácie (s cieľom zlepšiť celkovú skúsenosť klienta a komunikačné kanály), aby dokázali ponúkať na mieru šité produkty a služby.

Súčasný cyklus poskytovania úverov sa líši od minulosti, keďže likviditná pozícia bánk v regióne SVE sa zlepšila a kvalita ich úverov je neporovnateľná s minulosťou (podiel nesplácaných úverov (NPL) klesol zo 14 % v roku 2014 na 5 % v roku 2018 v priemere v krajinách SVE s výnimkou Turecka a Ruska).

Okrem zdravého hospodárskeho rastu je dlhodobý potenciál bankovníctva v regióne SVE viditeľný aj v nízkej miere rozšírenia bankových služieb z hľadiska pomeru úverov k HDP. Kým mnoho krajín eurozóny vykazuje pomer úverov k HDP vo výške viac než 100 %, všetky trhy v regióne SVE vykazujú v súčasnosti pomer nižší než 70 %, pričom Rumunsko, Maďarsko, Srbsko a Rusko vykazujú dokonca pomer nižší než 50 %. Nízky pomer úverov k vkladom, ktorý je výrazne nižší než pred pár rokmi (všetky trhy regióne SVE s výnimkou Turecka vykazujú pomer úverov k vkladom nižší než 100 %, pričom väčšina, ako Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rusko, vykazuje pomer približne 70 - 75 %), tiež  zvyšuje tento potenciál, rovnako aj rozšírenie digitálnych bankových služieb. V nich SVE v súčasnosti síce vykazuje ich nižšiu mieru rozšírenia, avšak tá rýchlo rastie. V období od roku 2010 do roku 2017 sa používanie internetového bankovníctva viac než zdvojnásobilo v Českej republike, Maďarsku, Turecku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku, pričom bolo neustále značne vyššie než používanie internetu na účely online nakupovania v tomto regióne.

Bankovníctvo v regióne SVE bude naďalej pokračovať v zlepšovaní v oblasti efektívnosti, v čistení úverového portfólia a väčšom zameraní sa na výnosy a rast. Boj o podiel na trhu pokračuje a existuje tu stále priestor aj na fúzie a akvizície. Pokiaľ ide o bankové výnosy za minulé roky, čisté úrokové výnosy sa zotavujú z nízkych úrovní v období 2015 - 2016 a v roku 2019 by mali predstavovať dve tretiny výnosov v bankovom sektore regiónu SVE. Náklady tiež rastú pod tlakom rastúcich miezd, avšak; pomer nákladov k výnosom by v rokoch 2020 až 2023 mal ostať stabilný; výrazné zlepšenie z posledných rokov by sa už nemalo opakovať. Náklady na riziko merané pomerom opravných položiek na straty z úverov (LLP) k poskytnutým hrubým úverom by mali ostať veľmi nízke (na úrovni 77 bb v regióne SVE s výnimkou Turecka a Ruska), mali by sa však postupne „dostať do normálu“. Lepšia kvalita aktív – nižšia miera nesplácaných úverov pretavená do nižších opravných položiek na straty z úverov; – bola hlavným faktorom rastu ziskovosti v posledných rokoch: ziskovosť na trhoch v regióne SVE v období rokov 2013 až 2017 neustále medziročne rástla. Napríklad výnosnosť vlastného kapitálu na úrovni bankového systému je aktuálne okolo 10 % (SVE s výnimkou Turecka a Ruska) a na tejto úrovni by mala aj ostať.

Hospodársky pokrok v regióne SVE za posledné dve desaťročia bol pozoruhodný. Tento región má banky na dobrej úrovni, s vysokou likviditou a vysokou mierou konkurencieschopnosti vo všetkých jurisdikciách. UniCredit bude vďaka svojmu pevnému vedúcemu postaveniu a vysokej angažovanosti v danom regióne naďalej podporovať hospodársky rast trhov regiónu SVE, kde pôsobíme. Divízia SVE bude aj naďalej kľúčovou hnacou silou rastu skupiny,“ Carlo Vivaldi, riaditeľ Divízie pre SVE v skupine UniCredit, uviedol na každoročnej konferencii Euromoney.

Rýchlo sa meniace podnikateľské prostredie a výzvy vyplývajúce z digitálneho prostredia, spoločne s potrebou neustále zlepšovať zákaznícku skúsenosť, sa stali jednými z najdôležitejších oblastí, na ktoré by sa mali spoločnosti zamerať. Pre lídrov na súčasnom konkurenčnom trhu musia byť tieto oblasti prvoradé, keďže klienti očakávajú, že ich poskytovatelia finančných služieb udržia krok so zmenami. V dôsledku toho je kontakt klienta s bankou čoraz viac charakterizovaný rastúcou mierou automatizácie prostredníctvom digitálnych procesov,“ dodal Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva v SVE skupiny UniCredit.

 

Rok 2018 bol rokom vysokej aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v bankovom sektore v regióne SVE. V minulom roku grécke banky priebežne riadene opúšťali trhy v juhovýchodnej Európe, ďalej sa uskutočnila konsolidácia štátnych bánk v Rusku pod dohľadom centrálnej banky a ohlásené privatizácie v Slovinsku a Srbsku. Po dynamickom roku 2018 očakávame obdobne veľmi silnú aktivitu na trhu aj v roku 2019, podporenú trhmi v juhovýchodnej Európe, a to vďaka už zverejneným obchodom a prvotným verejným ponukám (IPO), poklesu rizikovej angažovanosti zo strany niektorých regionálnych skupín, ako aj v dôsledku privatizácie v istých krajinách (t. j. v Slovinsku a Srbsku).

Región SVE - KĽÚČOVÁ hnacia sila rastu skupiny UniCredit

Región SVE je naďalej významným faktorom rastu skupiny spolu s ďalším posilnením vedúceho postavenia a neustálym rastom klientskej základne v roku 2018. V regióne SVE sme najväčší poskytovateľ úverov (64,2 miliardy eur[7]) s 11,7 % podielom na trhu (retailové a korporátne bankovníctvo) v oblasti poskytovania úverov a stabilným rastom za posledných 5 rokov[8]. UniCredit je na prvom mieste v celom regióne SVE z hľadiska celkových aktív[9] a v prvej päťke vo väčšine jednotlivých krajín SVE[10],“ uviedol Carlo Vivaldi, riaditeľ Divízie pre SVE v skupine UniCredit.

Klientska základňa skupiny UniCredit v regióne SVE neustále rastie smerom k cieľovému počtu 2,6 milióna nových klientov v čistom vyjadrení do konca roka 2019. Kvalita portfólia sa tiež zlepšuje, pričom pomer problémovej angažovanosti (NPE) v hrubom vyjadrení klesol o 229 bázických bodov (z 8.9 na 6,5 %) za prvých deväť mesiacov roku 2018 v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi roku 2017.

V dôsledku toho je výnosnosť alokovaného kapitálu na úrovni 15,7 % za prvých deväť mesiacov roku 2018, čo opätovne podčiarkuje vysokú ziskovosť divízie v regióne SVE.

Počet používateľov mobilného bankovníctva by mal ďalej narásť z 38,2 % všetkých klientov v treťom štvrťroku 2018 na 47 % počas budúceho roka.

Úspech skupiny UniCredit v tomto regióne sa zakladá na rozsiahlej sieti pobočiek - jednej z najväčších a najdiverzifikovanejších v regióne SVE - spolu s dobrým lokálnym pokrytím a riadením vzťahov, ako aj schopnosťou využiť globálne produktové línie, služby „najlepšie vo svojej triede“ a know-how skupiny s cieľom poskytovať klientom tie najlepšie služby. Postavenie skupiny UniCredit na trhu v regióne SVE dáva lokálnym bankám podstatnú konkurenčnú výhodu vďaka vysokej miere rozpoznania značky, prístupu na medzinárodné trhy, zdieľaniu osvedčených postupov a značným úsporám z rozsahu.

 

O skupine UniCredit:

UniCredit je a naďalej zostane jednoduchou úspešnou celoeurópskou bankou, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, teda 26 miliónom klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit plní rozvíjajúce sa potreby svojich klientov prostredníctvom komplexnej komerčnej ponuky, ktorá využíva úzku synergiu medzi rôznymi obchodnými divíziami vrátane firemného a investičného bankovníctva, komerčného bankovníctva a správy majetku.

UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným produktom a službám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.unicreditgroup.eu/en
[1] Ďalšie informácie o makroekonomickom scenári v regióne SVE sú uvedené v dokumente „UniCredit CEE Quarterly 1Q 2019“.

[2] Automobilový priemysel je vzorovým príkladom. Všetkých 10 najväčších svetových hráčov (z EÚ, USA, Japonska) v automobilovom priemysle vyrába v regióne SVE a všetkých 10 najväčších dodávateľov sa tiež nachádza v tomto regióne. Výroba automobilov sa v krajinách regiónu SVE za posledných 15 rokov strojnásobila, pričom prekročila objem 6 miliónov áut, z ktorých veľká časť bola určená na vývoz. Napriek aktuálnemu silnému zastúpeniu výrobcov automobilov sa realizuje množstvo nových projektov a priamych zahraničných investícií (najväčší dopad na ekonomiky regiónu SVE majú tie, ktoré ohlásili automobilky Jaguár-Land Rover a BMW, pričom každá z nich prekročí objem 1 miliardy eur). Navyše, inovácie v automobilovom priemysle (elektrické vozidlá, autonómne riadenie vozidiel) môžu predstavovať ďalšiu príležitosť na ďalšie investovanie v tomto regióne.

[3] Sektor IT je dobrým príkladom, kedy outsourcingový obchodný proces a pokročilejšie služby (digitálne kapacity, Sofia hub atď.) naďalej vykazujú značný rast.

[4] Podľa údajov štatistického úradu Eurostat

[5] Percento jednotlivcov, ktorí používajú internet, jednoduchý priemer krajín SVE s výnimkou Poľska, podľa údajov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Telecommunication Union, ITU)

[6] Počet predplatiteľov mobilných telefonických služieb na 100 obyvateľov, jednoduchý priemer krajín SVE s výnimkou Poľska, podľa údajov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Telecommunication Union, ITU)

[7] September 2018

[8] September 2018, s výnimkou Turecka a vrátane Ruska

[9] Jún 2018, vrátane Turecka

[10] Jún 2018

 

3. 1. 2019 - UniCredit Bank je najlepšou korporátnou bankou, získala ocenenie časopisu Global Banking & Finance

UniCredit Bank sa stala najlepšou korporátnou bankou v Českej republike. Ocenil ju medzinárodný časopis Global Banking & Finance, ktorý každoročne prináša prehľad najlepších bánk sveta v niekoľkých kategóriách vrátane korporátneho bankovníctva. UniCredit Bank sa tak zaradila k 18 bankám na celom svete, ktoré tento rok vo svojej krajine získali ocenenie v kategórii korporátneho bankovníctva.

Sme poctení, že časopis Global Banking & Finance ocenil UniCredit Bank ako najlepšiu korporátnu banku v Českej republike. Toto uznanie odráža našu pozíciu lídra trhu korporátneho bankovníctva, naše know-how a profesionalitu našich poradcov, ktorí sú v každodennom kontakte s firmami a podnikateľmi  ako na českom, tak i na slovenskom trhu, kde sme prítomní. Ocenenie je zároveň záväzkom aj naďalej pokračovať v našej ceste banky, ktorá už niekoľko dekád pomáha podporovať ekonomiku oboch krajín,“ hovorí Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.

 

Výsledky ocenenia časopisu Global Banking & Finance review odrážajú ocenenie za výborné obchodné úspechy, stratégiu, inovácie, progresívne a inšpiratívne zmeny, ku ktorým dochádza v rámci globálnej finančnej komunity. Prestížny časopis, ktorý vo svete číta viac než 3,6 milióna bankárov a investorov, zverejňuje svoj prehľad každoročne od roku 2011. Vrámci skupiny UniCredit získali dve ocenenia aj chorvátska Banka Zagrabačka (najlepšia investičná banka Chorvátska) a chorvátsky UniCredit Leasing Croatia (najlepšia lízingová spoločnosť Chorvátska) a ďalšie dve ocenenia tiež turecká Yapi Kredi (najlepšie privátne bankovníctvo a najlepšie digitálne platby v Turecku).

 

 

 

 

 

14.12.2018 - UniCredit Bank plní vianočné priania svojim klientom

Kto by nechcel na Vianoce potešiť svojich blízkych vysnenou dovolenkou, novým bicyklom, romantickou novoročnou večerou alebo len potešiť sám seba a splniť si dlho odkladaný sen. UniCredit Bank sa rozhodla splniť svojim klientom ich tajné vianočné sny. Tí majú teraz možnosť vyjadriť svoje priania, zaslať ich do UniCredit Bank a banka ich splní dvadsiatim klientom s najoriginálnejším prianím, a to až do hodnoty 800 eur. A čo si pod stromček želáte vy?

 

Klienti UniCredit Bank si tento rok môžu užiť vianočnú atmosféru a splniť tajné priania svojim blízkym alebo sami sebe.

„Vianoce sú časom splnených prianí. Väčšina z nás chce vianočným darčekom potešiť svojich blízkych. S ohľadom na finančné možnosti nie je vždy možné naplniť tieto očakávania. Preto sme sa tento rok v UniCredit Bank rozhodli zabezpečiť našim klientom krajšie Vianoce. Stačí, keď nám napíšu, čo originálne by dali sebe alebo svojim blízkym, a my potom desiatim českým a desiatim slovenským klientom s najlepším nápadom prispejeme sumou 800 eur na jeho splnenie,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

 

Banke záleží na prechode k UniCredit Bank

UniCredit Bank navyše prekvapí aj tých, ktorí sa tento rok rozhodli vymeniť svoju starú banku práve za jej služby. Klienti, ktorí v rámci programu mobility prešli tento rok do 30. septembra k UniCredit Bank a neboli súčasťou žiadnej špeciálnej kampane, získajú od UniCredit Bank vianočný darček vo výške 20 eur. „Vážime si, že klienti si pri zmene banky vybrali práve nás, a tohtoročné Vianoce tak môžeme prežiť spoločne. Preto sme sa rozhodli ich odmeniť, aby mohli urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym,“ hovorí Drábek.

Sumu možno využiť prostredníctvom vernostného programu U-šetrite u akéhokoľvek obchodníka až do 31. januára 2019.

 

Viac informácií, podmienky a podrobnosti o oboch akciách nájdete na www.unicreditbank.sk.

 


Kontakt:          Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

14.12.2018 - Plastové stavebnice a modely vláčikov: Slovensko medzi najrýchlejšie rastúcimi vývozcami hračiek v Európe (analýza UniCredit Bank)

Autor: Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Susedná Česká republika si na európskom trhu vydobyla pozíciu hračkárskej superveľmoci. Vyváža predovšetkým plastové stavebnice, ale aj bábiky, miniatúrne modely alebo rôzne hračkárske súpravy. Slovensko obsadilo vo vývoze 12. miesto, označenie „Made in Slovakia“ nájdete predovšetkým na elektrických vláčikoch. Vyplýva to z predvianočnej analýzy UniCredit Bank pripravenej z európskych štatistík výdavkov domácností a vývozu.

 

Vianoce sa nezadržateľne blížia. Ich kúzlo, najmä v rodinách s deťmi, pomáhajú dotvárať aj hračky. Tie pritom nie sú len darčekom, ktorý dokáže vyčarovať úsmev na nejednej detskej tvári, ale i výrobným a vývozným artiklom. Najväčším exportérom hračiek v EÚ je v súčasnosti jednoznačne Česká republika, ktorá s ich vývozmi v hodnote cez 2,0 mld. EUR ročne predstihla aj Nemecko. Medzi európskymi vývozcami hračiek sa však úplne nestratí ani Slovensko, ktoré je s vývozmi v hodnote viac ako 170 mil. EUR ročne dvanástym najväčším exportérom hračiek v EÚ.

 

graf1

Elektrické vláčiky „Made in Slovakia“

Predovšetkým fanúšikovia elektrických vláčikov a stavebníc nájdu po celej Európe v hračkárstvach svoju obľúbenú hračku so známkou Made in Slovakia. Podobne ako vo väčšine krajín EÚ majú síce najväčšie zastúpenie na vývoze hračiek zo Slovenska plastové stavebnice (17 %), najsilnejšiu pozíciu na parciálnom trhu má však Slovensko pri elektrických vláčikoch, ktoré tvoria 16 % slovenských vývozov hračiek. Slovensko je ich štvrtým najväčším európskym exportérom (po Nemecku, Maďarsku a Česku), v prepočte na obyvateľa vyváža Slovensko dokonca najviac elektrických vláčikov spomedzi všetkých krajín EÚ (5,2 EUR na obyvateľa pred druhým Maďarsko s 4,4 EUR na obyvateľa).

Relatívne silnú pozíciu má Slovensko aj na európskom vývoze hračiek a modelov s motorčekom iných ako vláčiky (druhý najväčší exportér v prepočte na obyvateľa), drevených skladačiek (tretí najväčší exportér v prepočte na obyvateľa) či plastových stavebníc (štvrtý najväčší exportér v prepočte na obyvateľa).

 

Česká republika je vďaka plastovým stavebniciam hračkárskou superveľmocou

Hračky sú jedným z najobľúbenejších vianočných darčekov v českých domácnostiach, predovšetkým v rodinách s menšími deťmi. Českí výrobcovia však nedodávajú len pod domáce vianočné stromčeky, vďaka vývozu stavebníc, bábik alebo miniatúrnych modelov sú európskou hračkárskou veľmocou.

Za túto pozíciu vďačia Česi najmä postupnému presunu výroby stavebníc Lego do Čiech. Práve stavebnice z plastu totiž tvoria viac ako dve tretiny českých vývozov hračiek. Nie je to však len Lego efekt. „Aj po očistení o tento efekt by Česká republika stále patrila medzi významných európskych exportérov hračiek. Ak by jej vývozy plastových stavebníc v prepočte na obyvateľa dosahovali „len“ úroveň priemeru EÚ, stále by si tesne udržala pozíciu druhého najväčšieho európskeho exportéra hračiek v prepočte na obyvateľa - 68 EUR na obyvateľa,komentuje Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

Silnú pozíciu majú českí „hračkári“ totiž aj vo vývozoch hračiek tvoriacich súpravy a zbierky, bábik či miniatúrnych modeloch. Spoločnosť Lego ťahá nahor vývozy hračiek aj v ďalšej stredoeurópskej krajine, v Maďarsku, kde má postavený svoj jediný závod na výrobu stavebníc Duplo.

 

graf1

Najrýchlejšie rastúce vývozy hračiek v Európe

Česká republika spolu so Slovenskom sú v období po rozšírení EÚ v roku 2004 najrýchlejšie rastúcimi exportérmi hračiek v Európe. Hodnota exportov hračiek sa v oboch krajinách v porovnaní s rokom 2005 zvýšila viac ako 10-násobne. „Pozíciu európskeho lídra si Česká republika vydobyla v roku 2012, keď na tróne vystriedala Nemecko. Okrem Slovenska a Českej republiky zaznamenali v spomínanom období výrazný nárast exportov aj Estónsko, Grécko a Poľsko,“ dodáva Koršňák. Silnejúci a globalizujúci sa trh s hračkami v Európe potvrdzuje i fakt, že všetky krajiny EÚ v súčasnosti vyvážajú viac hračiek ako v roku 2005, najmenší prírastok, menej ako 5 %, pritom vykázalo Taliansko. V priemere sa vývozy hračiek oproti roku 2005 v krajinách EÚ zvýšili o 150 %.

Len niečo viac ako polovičný prírastok pritom v rovnakom období zaznamenali dovozy hračiek do krajín EÚ (85 %). Deficitná bilancia sa tak síce zmiernila, krajiny EÚ však naďalej ostávajú čistými dovozcami hračiek. Takmer polovica dovozov hračiek v krajinách EÚ pochádza z mimoeurópskych krajín, ostatok tvoria vzájomné dovozy medzi krajinami EÚ. Podiel dovozov z krajín mimo EÚ pritom v posledných rokoch pozvoľna klesá, naopak vzájomný obchod s hračkami vo vnútri EÚ medzi jej členskými krajinami sa zintenzívňuje. Aj napriek tomu až 40 % dovozených hračiek do krajín EÚ má stále pôvod v Číne.

 

graf1

 

Podiel Číny na dovoze hračiek do Česka a na Slovensko klesá

V porovnaní s rokom 2005 sa zastúpenie Číny znížilo o takmer 10 pb. Zastúpenie Číny na dovozoch hračiek na Slovensko a do Česka je v rámci Európy vysoko podpriemerné. V realite je však na oboch trhoch pravdepodobne predsa len o niečo viac čínskych hračiek, ako by naznačovali čísla zahraničného obchodu. Časť čínskych hračiek sa totiž na miestne trhy môže dostávať v podobe reexportov z ostatných krajín EÚ.

 

Prekvapivo šporovlivé Nemecko

Len štyri krajiny EÚ viac hračiek vyvážajú ako dovážajú. Po boku troch stredoeurópskych krajín (ČR, Slovenska a Maďarska) je to ešte Malta. Vyššie výdavky na hračky pritom stále vykazujú najmä domácnosti v bohatších západoeurópskych krajinách, a to aj po očistení o rozdielnu cenovú hladinu.

Výnimku tu tvorí len Portugalsko, ktoré vykazuje absolútne najnižšie výdavky na hračky spomedzi všetkých krajín EÚ, len na úrovni 9 % priemeru EÚ,“ vysvetľuje Koršňák. V absolútnom vyjadrení na hračky, hry a hobby najviac minú domácnosti v Dánsku a v krajinách na Britských ostrovoch – v Írsku a Veľkej Británii. Prekvapivo šporovlivé v tejto oblasti sú nemecké a talianske domácnosti, kde absolútne výdavky na hračky u priemernej domácnosti zaostávajú za priemerom EÚ približne o 5-10 %.

Výdavky na hračky vo väčšine krajín strednej a východnej Európy (SVE) výraznejšie zaostávajú za priemerom EÚ. Najmenej minú na hračky domácnosti v Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku (15 – 25 % priemeru EÚ). Slovenské domácnosti dávajú na hračky v absolútnom vyjadrení po očistení o rozličné ceny len 29 % priemeru EÚ. České domácnosti sú v tomto smere predsa len o niečo štedrejšie a spolu s Estónskom sú lídrom regiónu SVE, stále však minú na hračky o 11 % menej ako priemer EÚ.

Tiež v prípade výdavkov na vianočné darčeky môžu naši klienti výrazne ušetriť. S vernostným programom U-šetrite môžu klienti s U kontom alebo U kontom BUSINESS získať zľavy vo svojich obľúbených obchodoch a nakupovať tak výhodne nielen na Vianoce, ale po celý rok. A to bez zľavových kupónov alebo kartičiek,“ dodáva Ďuďáková. Aktuálne ponuky v okolí nájdu klienti UniCredit Bank priamo v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach https://www.u-setrite.sk. U obchodníka nemusia žiadať o zľavu, stačí jednoducho zaplatiť platobnou kartou od UniCredit Bank a daná suma bude automaticky pripísaná späť na ich účet.

 

graf1

 

 

Údaje použité v analýze zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

 


Kontakt:          Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

23.11.2018 - UniCredit Bank prinesie na Black Friday bonus 40 eur za každú úspešne podanú žiadosť o PRESTO Úver

Štyridsať eur k super výhodnému PRESTO Úveru a znížená úroková sadzba PRESTO Úveru na bývanie. To je tohtoročný Black Friday v UniCredit Bank – banke, ktorá sa pred troma rokmi pridala k tejto čiernej predvianočnej horúčke ako prvá banka na tuzemskom trhu. Tento rok ponúkne UniCredit Bank výhodné podmienky všetkým, ktorí od 23. novembra do 7. decembra navštívia ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank, UniCredit Bank Expres, web alebo UniCreditShop. Špeciálna pozornosť by potom nemala uniknúť všetkým, ktorí si v závere roka chcú urobiť poriadok vo svojich záväzkoch a ešte si trochu prilepšiť. V prípade PRESTO Úveru teraz možno vďaka úroku už od 3,9 % p.a. dosiahnuť najnižšiu mesačnú splátku na trhu. A to je ponuka, ktorá dokáže aj na čierny piatok doslova rozžiariť nejednu tuzemskú domácnosť.

 

Na Slovensku sa nákupná akcia Black Friday teší veľkej obľube. Slováci totiž milujú výhodné ponuky. Štatistiky ukazujú, že zľavové akcie cielene vyhľadáva až o tretinu viac ľudí než pred troma rokmi, väčšina z nich je však pri nákupe oveľa pozornejšia. Dôležitá je pre nich nielen férovosť ponuky, ale aj kvalita služieb a tovaru. UniCredit Bank preto prichádza s Black Friday a pre nových a existujúcich klientov pripravila bonus k PRESTO Úverom. Všetci klienti, ktorí od 23. novembra do 7. decembra úspešne dokončia žiadosť o PRESTO Úver na čokoľvek alebo ak si do UniCredit Bank prevedú svoje existujúce úvery, dostanú nielen mimoriadne nízku splátku, ale majú možnosť získať bonus 40 eur späť na svoj platobný účet. Navyše UniCredit Bank odmení sumou 4 Eur nových klientov s účtom U konto každý mesiac, a to po celý rok.

 

„K horúčke Black Friday sme sa pridali ako prvá banka pred troma rokmi a klienti sa vždy tešia na naše ponuky,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank, a dodáva: „Naším cieľom je klientom poskytovať jednoduché produkty a služby, ktoré im dokážu zjednodušiť a spríjemniť život. Po novom im s ponukou Black Friday prinášame ešte výhodnejšie podmienky pri zriadení PRESTO Úveru.“

 

Pre klientov, ktorí si do 7. decembra vybavia PRESTO Úver na bývanie, si UniCredit Bank v rámci akcie Black Friday pripravila zľavu 0,5 % z už tak výhodnej úrokovej sadzby od 4,9 % p.a. Zľava platí pre nových a existujúcich klientov.

 

Viac o Black Friday s UniCredit Bank na www.unicreditbank.sk.

 

 


Kontakt:          Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

15.11.2018 - Jakub Dusílek bol vymenovaný za nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia od 2. apríla 2019

Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia schválila vymenovanie Jakuba Dusílka za nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jakub Dusílek nastúpi na novú pozíciu 2. apríla 2019 po schválení Českou národnou bankou.

 

Vo funkcii nahradí Jiřího Kunerta, ktorý 30 rokov úspešne viedol UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a jej predchodkyne, ktoré sa postupne stali súčasťou skupiny UniCredit. Jiří Kunert odíde z pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa banky ku dňu skončenia svojho mandátu 1 apríla 2019.

 

Jiří Kunert bude v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pôsobiť aj naďalej, a to v dozornej rade banky. S Jakubom Dusílkom bude úzko spolupracovať na plynulom odovzdaní pozície.

 

Vďaka svojim bohatým skúsenostiam je Jiří Kunert jednou z významných osobností bankového sektora a často uznávaný ako najlepší bankár v Českej republike,“ uvádza Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Pod jeho vedením banka neustále rástla a aktívne prispievala k ekonomickému rozvoju oboch krajín, v ktorých banka pôsobí. Jiří Kunert riadil prvú cezhraničnú bankovú fúziu českej a slovenskej UniCredit Bank a prispel k budovaniu silného korporátneho, privátneho a retailového bankovníctva a posilneniu našej pozície, jedného z lídrov bankového trhu. Vďaka jeho vedeniu je banka výborne pripravená pokračovať v ďalšom raste.

 

Som rád, že sme nového generálneho riaditeľa opäť vybrali medzi našimi kolegami a pokračujeme v plnení záväzku rozvíjať našich vlastných zamestnancov. Jakub Dusílek je pripravený nadviazať na prácu svojho predchodcu a ďalej pokračovať v rozvoji UniCredit Bank. Srdečne ho vítam na novej pozícii,” dodáva Carlo Vivaldi.

 

„Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť, ku ktorej pristupujem s pokorou a nadšením. Teším sa na spoluprácu s tímami v oboch krajinách. Chcem naďalej pokračovať v doterajšom úspešnom rozvoji UniCredit Bank ako jednej z popredných bánk na českom a slovenskom trhu,“ hovorí Jakub Dusílek.

 

Bolo pre mňa cťou byť generálnym riaditeľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,” povedal Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. „Želám Jakubovi Dusílkovi len to najlepšie a som si istý, že jeho skúsenosti a znalosti získané na rôznych vrcholových manažérskych pozíciách v skupine UniCredit zabezpečia, že naša banka bude naďalej úspešne rásť na českom a slovenskom trhu. Som rád, že budem môcť ďalej podporovať rozvoj UniCredit v mojej novej úlohe v dozornej rade UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

 

Stručný životopis - Jakub Dusílek

Jakub Dusílek začal svoju kariéru v skupine UniCredit v roku 2003 ako manažér regionálnej pobočky a potom riaditeľ podpory obchodu firemného bankovníctva v Živnostenskej banke, ktorá sa stala súčasťou skupiny UniCredit. Následne pôsobil ako riaditeľ divízie retailového bankovníctva a produktov a riaditeľ strategického rozvoja UniCredit Bank Czech Republic. V rokoch 2011 a 2012 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Leasing na Slovensku. V roku 2012 bol vymenovaný za člena predstavenstva a riaditeľa globálnych bankových služieb v Českej republike. Medzinárodnú kariéru následne rozvíjal v UniCredit Bank Rumunsko v rokoch 2016 až 2018. Jakub Dusílek absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a študoval tiež CIME so zameraním na manažment na Českom vysokom učení technickom. Je držiteľom titulu MBA z Hallam University v britskom Sheffielde.

 


Kontakt:          Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

9.11.2018 - UniCredit Bank oslavuje 150. výročie založenia Živnostenskej banky, jednej z prvých českých bánk, ktorá sa stala nosným pilierom domácej ekonomiky

Od jednej z prvých bánk až po bankového lídra na českom a slovenskom trhu - súčasť silnej, celoeurópskej bankovej skupiny. UniCredit Bank si pripomína 150. výročie založenia svojej predchodkyne, Živnostenskej banky, ktorá mala významný vplyv na rozvoj domácej ekonomiky.

ŽIVNOBANKA 150. VÝROČÍ

 

Pri príležitosti 150. výročia Živnostenskej bankya oslavy 100 rokov domáceho bankovníctva pozvala UniCredit Bank 9. novembra významné osobnosti do pôvodného sídla Živnobanky, súčasnej Českej národnej banky. Históriu, súčasnosť a budúcnosť bankovníctva predstavili: Jiří Rusnok, guvernér Českej národnej banky, Václav Klaus, bývalý prezident ČR, Jiří Kunert, generálny riaditeľ UniCredit Bank, Carlo Vivaldi, riaditeľ pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, Tomáš Prouza, prezident Zväzu obchodu alebo spisovateľ a historik Pavel Kosatík.

UniCredit Fórum sprevádzala výstava opisujúca fascinujúcu históriu a význam Živnostenskej banky a jej premenu na UniCredit Bank.

 

Živnostenská banka po vzniku československého štátu zaujala vedúce postavenie v bankovníctve, ako aj v hospodárskom živote a dokázala sa rýchlo preorientovať na moderný štýl práce. V UniCredit Bank sme na jej tradíciu hrdo nadviazali. V uplynulých rokoch sme prežili niekoľko významných udalostí a úspechov. Prvé cezhraničné bankové zlúčenie českej a slovenskej pobočky, zjednotenie služieb pod silnú finančnú skupinu UniCredit Bank a budovanie silného korporátneho, privátneho a retailového bankovníctva ešte viac posilnilo naše postavenie lídra na trhu,“ hovorí Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank, ktorý bol tiež dlhoročným riaditeľom Živnostenskej banky, a dodáva: „Je nám cťou, že vďaka našim klientom, ich rodinám a firmám môžeme byť spoločne niekoľko dekád hýbateľom nielen dejín, ale predovšetkým tuzemskej ekonomiky.

 

Investície do budúcnosti

Len počas posledných niekoľkých rokov priniesla UniCredit Bank na trh množstvo noviniek a inovácií. Významne posilnila distribučnú sieť, zaviedla koncept franchisingových obchodných miest, predstavila vlajkové bezpoplatkové U konto, priniesla svojim klientom jednoduché mobilné a internetové bankovníctvo, online predaj bankových produktov, zjednodušila procesy v retailovom, firemnom a investičnom bankovníctve a ďalej investuje do digitalizácie. Banka tak už dnes myslí na budúcnosť a rýchlo sa vyvíjajúce potreby klientov.

Digitalizácia je kľúčovým pilierom nášho strategického plánu Transform 2019. Do inovácií výrazne investujeme, aby sme mohli predvídať a vychádzať v ústrety meniacim sa potrebám, správaniu a očakávaniu klientov. Klienti chcú rýchlosť, inovácie a jednoduchosť, preto chceme digitálnou transformáciou zlepšiť zákaznícku spokojnosť a zároveň zvýšiť efektivitu. V budúcnosti budeme investície smerovať do poskytovania služieb s vysokou pridanou hodnotou, ktoré využívajú relevantné dáta na prispôsobenie ponuky produktov a služieb v najvyššej možnej miere. Chceme tiež ďalej investovať do našej hlavnej konkurenčnej výhody - našich zamestnancov,“ vraví Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit.

 


Kontakt:

Petr Plocek,

tlačový hovorca UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Email: petr.plocek@unicreditgroup.cz

Tel. No.: +420 606 694 156

7.11.2018 - UniCredit Bank najnovšie ponúka novú generáciu zaistených investícií od Amundi

V dnešnej dobe, keď sa stretávame s nízkymi úrokovými sadzbami, je investovanie vhodný spôsob ako možno zhodnotiť svoje úspory.
Nová generácia zaistených investícií od Amundi, európskeho lídra v investovaní, dokazuje, že investovať sa dá i bez zbytočného rizika. S Amundi Funds Protect 90 majú klienti UniCredit Bank 90 % garanciu ochrany svojich investovaných financií,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

 

UniCredit Bank a európsky líder v investovaní Amundi reagujú na potreby trhu a prichádzajú so spoločnou iniciatívou na Slovensku. Jej výsledkom je uvedenie nového fondu Amundi Funds Protect 90. Pre klientov to znamená možnosť zhodnotenia financií s garanciou ochrany investovaných prostriedkov a minimalizáciou strát.

 

Investícia do podielových fondov Amundi s UniCredit Bank využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximu dostupných investičných príležitostí. Najväčšou výhodou nového fondu je garancia ochrany hodnoty kurzu. Amundi totiž garantuje minimálne 90 % úroveň najvyššej dosiahnutej čistej hodnoty aktív fondu. Ak trhy rastú, úroveň garantovanej hodnoty investície sa taktiež zvyšuje.

 

Amundi a UniCredit Bank zaisťuje investície svojich klientov zdola. Fond zahrňuje širokú škálu aktív a s tým sa spája nižšie riziko. „Amundi Funds Protect 90 je určený všetkým investorom, ktorí chcú zhodnotiť svoje financie, sú citliví na riziko, požadujú garanciu a zároveň chcú využiť potenciál rastu trhov,“ dodáva Drábek.

 

Podľa nedávneho, orientačného prieskumu UniCredit Bank takmer polovica opýtaných Slovákov tvrdí, že nerozumie investovaniu. Viac než polovica dospelých Slovákov (61 %) vôbec neinvestuje, hoci majú voľné finančné prostriedky. Tvrdia to v telefonickom online prieskume, realizovanom pre UniCredit Bank v júli tohto roku. Inšpirovať sa však môžeme aj od ostatných Európanov. Podľa údajov OECD sú investície prioritou číslo jeden pre polovicu Švédov alebo Talianov a napríklad Briti majú v priemere zainvestovaných v prepočte 9 a pol tisíca eur. Zatiaľ čo však u nás leží na bežných účtoch veľké množstvo peňazí, Briti svoje voľné financie radšej investujú. Vedia totiž, že výnosy na bežnom alebo sporiacom účte im často nepokryjú ani infláciu. Slovákom by na vstup do sveta investícií pomohla profesionálna pomoc a rada odborníka. Investovanie s Amundi Funds Protect 90 je vhodné ako aj pre investorov začiatočníkov, tak i pre pokročilých. Minimálna suma prvej investície je 250 Eur, následná od 150 Eur. Miroslav Ovčarik, country Manager pre Amundi na Slovensku očakáva, že „táto investícia si nájde svojich klientov, najmä v dnešnej dobe, keď sú finančné trhy pomerne rozkolísané“. Stačí prísť na ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank, kde klienta prevedú celým investičným procesom, aby boli splnené všetky potrebné náležitosti.

 

Spoločná kampaň v rádiu i televízii

Nová investičná ponuka vyústila aj do spoločnej kampane. V období od 5. novembra do 9. decembra bude novinka predstavená na televíznych obrazovkách TV Markíza a taktiež vo vysielaní súkromných rozhlasových staníc Rádio Express a Fun Rádio. Pre poslucháčov Fun Rádia je navyše pripravená súťaž „Mešec plný peňazí“, na ktorú bude upozorňované nielen vo vysielaní, ale taktiež na sociálnych sieťach a na webe. Súčasťou kampane bude i rozsiahla online propagácia v médiách a na sociálnych sieťach. Pripravená je bannerová reklama, PPC kampane a PR články. Všetky informácie o novej generácii investovania od Amundi sú k dispozícii i na pobočkách, online kanáloch či sociálnych sieťach UniCredit Bank.

 

Všetky potrebné informácie týkajúce sa investovania vrátane upozornenia na riziká nájdete TU.

 

O prieskume:

Prieskum Investície v slovenských rodinách realizovala pre UniCredit Bank agentúra Ipsos prostredníctvom online nástroja Instant Research, v júli 2018 na reprezentatívnej vzorke 1 050 Slovákov.


Kontakt:          Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

1.10.2018 - Slavomír Beňa novým členom predstavenstva a riaditeľom divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank

Novým členom predstavenstva a riaditeľom divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa od 1. októbra stal Slavomír Beňa. V našej banke pôsobí od 1. júna 2018 na pozícii riaditeľa firemnej klientely. Predtým mal vo Viedni na starosti riadenie vzťahov skupiny UniCredit s finančnými inštitúciami v strednej a východnej Európe.

 

Som veľmi rád, že môžem privítať Slavomíra Beňu v predstavenstve UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jeho dlhoročné skúsenosti s riadením ľudí, obchodnou činnosťou a prácou v zahraničí sú významným aktívom pre ďalší rozvoj našej banky. Verím, že jeho strategický prístup a schopnosť dosahovať skvelé výsledky prispejú k posilneniu našej pozície na tuzemskom trhu,“ uviedol Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

 

Slavomír Beňa pracuje v skupine UniCredit už 22 rokov. Medzinárodnú kariéru začal na Slovensku v roku 2001, kde získal skúsenosti v oblasti riadenia finančných trhov a controllingu. Následne pôsobil na pozícii riaditeľa riadenia finančných trhov v HVB Bank v Srbsku a v Čiernej Hore, o štyri roky neskôr sa presunul do Slovinska, kde tiež pôsobil ako riaditeľ riadenia finančných trhov. V roku 2010 sa stal v skupine UniCredit vo Viedni riaditeľom pre vzťahy s finančnými inštitúciami v regióne strednej a východnej Európy a následne zástupcom globálneho riaditeľa pre riadenie vzťahov s finančnými inštitúciami, súčasne s funkciou riaditeľa pre riadenie vzťahov s finančnými inštitúciami v strednej a východnej Európe. V UniCredit Bank v Českej republike pôsobil od júna tohto roka na pozícii riaditeľa firemnej klientely.

Slavomír Beňa vyštudoval bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Kontakt:            Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

27. 9. 2018 UniCredit Bank štartuje mimoriadnu ponuku pre nových klientov s U kontom a U kontom BUSINESS a bude ich odmeňovať po celý rok

UniCredit Bank odmení každý mesiac 4 eurami nových klientov bežným účtom U konto i novým podnikateľským U kontom BUSINESS. Navyše všetci, ktorí do konca roka prejdú z inej banky do UniCredit Bank, získajú jednorázový bonus 20 eur.

„Poskytovať výnimočné služby za priaznivé ceny a prinášať klientom riešenia, ktoré robia ich život príjemnejším, sú hlavnými faktormi, ktoré klienti podľa prieskumu najviac oceňujú u bánk. Na základe toho sme pripravili jednu z najlepších ponúk bankových účtov na Slovensku a v Českej republike, ktorá sa zameriava na skutočné potreby a očakávania od každodenného bankovníctva. Ponúkame klientom nielen skvelý účet s množstvom výhod a zdarma, ale aj jedinečný účet, ktorý im zarába,“ hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Každý nový klient v Českej republike a na Slovensku, ktorý si do konca roka zriadi v UniCredit Bank U konto alebo U konto BUSINESS, sa môže na dobré správy tešiť každý mesiac. K získaniu pravidelnej odmeny od UniCredit Bank stačí U konto aktívne využívať a banka bude na daný účet posielať mesačne 4 eurá.

Medzi hlavné výhody U konta patrí možnosť vedenia účtu bez poplatku, bezplatné elektronické platby, výbery zo všetkých bankomatov doma aj v zahraničí bez obmedzenia zdarma. Navyše vďaka programu U-šetrite môžu klienti s U kontom či U kontom BUSINESS získať zľavy vo svojich obľúbených obchodoch a nakupovať tak výhodne po celý rok bez zľavových kupónov či kartičiek. Aktuálne ponuky v okolí nájdu priamo v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach. O zľavu nemusia u obchodníka požiadať, stačí jednoducho zaplatiť platobnou kartou od UniCredit Bank a daná čiastka bude automaticky pripísaná späť na ich účet.

 

Prejsť do UniCredit Bank nebolo nikdy výhodnejšie

UniCredit Bank taktiež klientom, ktorí si do nej do konca roku prevedú svoje financie a účet z inej banky, pridá ďalšiu jednorázovú odmenu 20 eur. Podnikatelia a živnostníci s U kontom BUSINESS získajú rovnakú odmenu po uskutočnení prvého trvalého príkazu platby sociálneho a zdravotného poistenia. Prejsť do UniCredit Bank je veľmi jednoduché, stačí o prevod požiadať na ktorejkoľvek pobočke. O všetko ostatné sa postará bankár.

 

Mimoriadnu ponuku predstaví banka v televízii i online

Mimoriadnu ponuku bežného účtu s odmenou od UniCredit Bank predstaví banka v reklamnom spote od 29. septembra do konca októbra na obrazovkách TV Nova a TV Prima a nasledovať bude online bannerová kampaň. Na Slovensku štartuje reklamná kampaň od 1. októbra a prebehne okrem televízie a online bannerov aj v rádiu. Na obrazovkách sa s ňou ľudia stretnú na kanáloch TV Markíza, Doma a Dajto, v rádiu vo vysielaní Rádia Express. Všetky informácie o mimoriadnej ponuke sú k dispozícii na pobočkách, online kanáloch či sociálnych sieťach UniCredit Bank.

 

 

21.6.2018 - Dovolenky za hranicami v porovnaní s predošlým letom Slovákom relatívne zlacneli, nie však všade

Letná turistická sezóna sa nezadržateľne blíži a mnohí Slováci už teraz plánujú, kam sa cez leto vydajú. Aj tohto roku sme sa preto pozreli na hodnotu „slovenskej“ 100 eurovky v dovolenkovom zahraničí. Slováci na rozdiel od minulosti častejšie vyhľadávajú dovolenku na Slovensku alebo v blízkych európskych krajinách. Krajiny ako Chorvátsko, Bulharsko, či susedné Česko vo všeobecnosti považujú za bezpečnejšie. Posledné roky rastie aj záujem Slovákov o dovolenku v Taliansku, naopak na ústupe bol záujem o Turecko.

 

Ceny v dovolenkovom zahraničí sú v porovnaní so Slovenskom v priemere vyššie o približne 3,5 %. Priemerná hodnota „slovenskej“ 100 eurovky v 10 najobľúbenejších[1] dovolenkových destináciách Slovákov dosahuje 96,5 EUR. Dobrou správou však je, že kúpyschopná sila Slovákov v zahraniční rastie. V minulom roku sa hodnota „slovenskej“ 100 eurovky zvýšila o 1,6 %. Bežný dovolenkár si takýto pohyb pravdepodobne všimne len sotva, pri pohľade na dlhšie obdobie je však nárast hodnoty „slovenských“ eur v zahraničí už badateľný. Za posledných 10 rokov sa v rovnakých 10 dovolenkových destináciách1 hodnota „slovenskej“ 100 eurovky zvýšila takmer o desatinu (9,5 %), za posledných 15 rokov dokonca o viac ako tretinu (39 %).

V porovnaní s minulým rokom sa hodnota „slovenskej“ 100-eurovky zvyšovala vo väčšine významných dovolenkových destináciách Slovákov. Spomedzi TOP10 dovolenkových destinácií si Slováci môžu dovoliť nakúpiť menej ako vlani len v susednom Česku, a to v dôsledku silnejšej českej koruny. Tá síce posledné dní voči euru skôr  oslabovala, v porovnaní s letom minulého roka je však stále mierne silnejšia. Naopak, dovolenka najviac zlacnie v Turecku (-20 %), keďže turecká líra medziročne voči euru oslabila až o 31 %. Slováci však na dovolenky v tejto orientálnej krajine využívajú najmä all-inlclusive balíčky cestovných kancelárií, ktoré sa riadia inými pravidlami (ceny sú zjednávané výrazne vopred), a tak zlacnenie pocítia pravdepodobne len počas nákupov na tureckom blšáku.

Rast cien na Slovensku patrí v poslednom období k najrýchlejším v eurozóne. Hodnota „slovenskej“ 100 eurovky  sa vo väčšine eurového zahraničia preto medziročne relatívne zvyšovala, najvýznamnejšie o 2,0 % v Grécku a Írsku. Z eurových krajín nepatrne stratila na hodnote len v Estónsku (-0,3%) a Litve (-0,1%). Na jej hodnotu v ostatných európskych krajinách, ktoré euro nepoužívajú, vo väčšej miere ako rozdiel v dynamike rastu cien vplýva pohyb výmenného kurzu. Okrem Česka tak na hodnote „slovenská“ 100 eurovka mierne stratila aj vo Veľkej Británii (o 2,1%),  naopak jej hodnota sa zvýšila vo Švédsku (8 %), Švajčiarsku, či Maďarsku (zhodne 5 %). Pohyby výmenného kurzu ovplyvňujú kúpnu silu Slovákov aj v krajinách mimo Európy. Voči väčšine zahraničných mien si euro (aj napriek oslabeniu v posledných dňoch) v porovnaní s minulým letom v priemere polepšilo, kúpna sila Slovákov tak v týchto krajinách rástla. Najvýraznejšie v Argentíne (26 %), na Maldivách (23 %)a na Madagaskare (9 %). Vo väčšine krajín sa ale hodnota „slovenskej“ 100-eurovky zvýšila o menej ako 2-3 %, čo je úroveň pre bežného dovolenkára len ťažko postihnuteľná. Euro predsa len medziročne nespevňovalo voči všetkým svetovým menám.

Nájdu sa aj také, voči ktorým euro oslabilo a kúpna sila Slovákov tak v týchto krajinách klesla. Najvýraznejšie v Egypte o 14 %. Pre Egypt, ako v prípade Turecka, platí, že bežný dovolenkár tento posun len ťažko zaznamená, keďže často využíva all-inclusive balíčky. O viac ako 3 % sa hodnota „slovenskej“ 100-eurovky znížila aj v Moldavsku, na Ukrajine, v Kolumbii, Albánsku, Keni, Haiti a Azerbajdžane. V ostatných krajinách bola strata jej hodnoty menšia ako 3 %, a teda pre väčšinu dovolenkárov nevýznamná.

 

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky v najobľúbenejších dovolenkových destináciách Slovákov

Zdroj: prepočty UniCredit Bank na základe údajov Eurostat a ECB
Poznámka: na základe priemerného kurzu v mesiaci v prvej polovici júna (1.- 19. júna)

 

V západnej Európe draho, mimo Európskej únie naopak

Aj dovolenka v blízkej Európe môže dovolenkujúcim priniesť veľké rozdiely v nákladoch. Ceny v krajinách Európy sa na relatívne malom území značne líšia. Bohaté krajiny západnej Európy sú drahšie ako Slovensko, naopak v krajinách strednej a východnej Európy má „slovenská“ 100 eurovka často porovnateľnú alebo dokonca vyššiu hodnotu ako doma.

Pre Slovákov môžu byť lacné najmä európske krajiny mimo Európskej únie. Napríklad pri výlete do Čiernej Hory, kde si užijete teplé Jadranské more ale aj prekrásne hory, vzrastie hodnota „slovenskej“ 100 eurovky až o štvrtinu. Za 100 slovenských tu nakúpite tovary a služby, ktoré by mali na Slovensku hodnotu až 124 EUR. Výhodou Čiernej Hory pritom je, že sa tu ako oficiálne platidlo používa euro, aj keď tento štát nepatrí do EÚ.

Čierna Hora patrí skôr k tým drahším krajinám na Balkáne. V Srbsku má „slovenská“ 100 eurovka hodnotu až 132 EUR, v Bosne a Hercegovine 134 EUR, v Albánsku 138 EUR a v Macedónsku až 147 EUR. Lacnú dovolenku si Slováci môžu užiť aj na čoraz populárnejšom Kaukaze - Gruzínsko (141 EUR), Azerbajdžan (222 EUR). Menej dobrodružné „dovolenkujúce“ povahy však predsa len asi uprednostnia známe a bezpečné zahraničie v krajinách EÚ. Najlacnejšie je tu stále Bulharsko, kde má „slovenská“ 100 eurovka o polovicu vyššiu hodnotu (149 EUR).

Dovolenkári ale majú v zahraničí často inú štruktúru výdavkov, ako domáci. Bežne neplatia za elektriku či plyn, nekupujú auto alebo nevybavujú domácnosť. Navyše, ceny v turisticky atraktívnych oblastiach, kde sa pohybujú aj slovenskí turisti, sa môžu líšiť od cien v ostatnej časti krajiny. Len pohľad na priemernú cenovú úroveň v jednotlivých krajinách môže preto v niektorých prípadoch realitu aj významnejšie skresľovať. Ceny v známych bulharských letoviskách ako Varna, či Burgas sú oproti Slovensku nižšie „len“ o 15-20 %, ešte menší rozdiel (10-15 %) nájdeme pri cenách v miestnych reštauráciách.

 

Chorvátsko stále najobľúbenejšie, v letoviskách zaplatíte výrazne viac než doma

Slovákmi stále najvyhľadávanejšou letnou dovolenkovou destináciu ostáva rokmi overené „slovenské more“ v Chorvátsku. Podľa oficiálnych štatistík je v priemere cenová úroveň v tejto jadranskej krajine takmer rovnaká ako doma na Slovensku (slovenská 100 eurovka tu má v priemere hodnotu 100,5 EUR). Známe prímorské letoviská sú však často drahšie. Dovolenkové centrá Chorvátska sú najmä počas letnej dovolenkovej sezóny aj výrazne drahšie ako Slovensko. Najdrahším chorvátskym letoviskom je jednoznačne Dubrovník. Dovolenku v tomto letovisku na juhu Chorvátska navyše Slovákom predražia aj zvýšené náklady na cestu. O niečo lacnejšími letoviskami sú Split v južnej Dalmácií, či Rijeka na severe Chorvátska, hodnota „slovenskej“ 100 eurovky sa tu však stále pohybuje len na úrovni okolo 80-85 EUR.

 

Zo susedov najčastejšie do Čiech

Čoraz viac Slovákov vyhľadáva dovolenku aj doma, či v blízkych okolitých krajinách, najmä v Česku a Rakúsku. Zo susediacich krajín Slovenska je najlacnejšia jednoznačne Ukrajina, slovenská 100 eurovka tu má hodnotu až 174 EUR. A hoci v jej východnej časti stále bujnie vojenský konflikt, turisti s dobrodružnejšou povahou obľubujúci hory si určite bez obáv môžu vychutnať pobyt v divokej prírode ukrajinskej časti Karpát na západe krajiny.

Jednoznačne najdrahšou susednou krajinou Slovenska je Rakúsko, kde má slovenská 100 eurovka hodnotu len 58 EUR. Slováci si priplatia najmä, ak si svoju dovolenku naplánujú v Salzburgu. Naopak Viedeň patrí skôr k lacnejším rakúskym destináciám (63 EUR). Najnavštevovanejšou susednou krajinou však stále ostáva Česká republika. Spoločná minulosť a jazyková blízkosť tu stále láka za dovolenkou mnoho Slovákov.

Dovolenku aj toto leto v Česku nepatrne zdražie (o necelé 1 %), ceny v Čechách však stále ostávajú v priemere podobné tým na Slovensku (v priemere tu má slovenská 100 eurovka hodnotu 99 EUR). Aj v tu ale platí, že ceny v jednotlivých regiónoch sa môžu líšiť. Najdrahšie je hlavné mesto Praha, kde má slovenská 100 eurovka hodnotu „len“ 92 EUR. Na druhej strane, cenovky v Prahe sú v priemere takmer identické s cenovkami v slovenskom hlavnom meste. Neplatí to však v prípade reštaurácií, kde sú ceny v porovnaní s Bratislavou o približne 10% nižšie.

 

Lacná je juhovýchodná Ázia i Latinská Amerika, náklady na dopravu ale cenu dovolenky vyvážia

Slováci sa na svojich cestách dávno neobmedzujú len na Európu. Stále častejšie vyrážajú aj do exotických destinácií. Relatívne lacná je pre Slovákov najmä juhovýchodná Ázia, Afrika a niektoré krajiny Latinskej Ameriky. Ceny dovoleniek tu však predražujú predovšetkým vysoké náklady na dopravu.

V juhovýchodnej Ázii Slováci ušetria takmer všade s výnimkou Singapuru. V Thajsku má slovenských 100 EUR hodnotu približne 150 EUR, v Malajzii, Kambodži, Vietname, či Indonézií 160-170 EUR a na Srí Lanke takmer 180 EUR. Najlacnejšie je ale pre nás v Indii (190 EUR) a v Mjanmarsku (bývala Barma – 265 EUR).

 

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky vo svete - vybrané krajiny

Zdroj: prepočty UniCredit Bank na základe údajov Eurostat, ECB, MMF, Reuters
Poznámka: na základe priemerného kurzu v mesiaci v prvej polovici júna (1.- 19. júna)

Relatívne bohatí by si mohli Slováci pripadať aj v afrických krajinách. Najmä v minulosti Slovákmi obľúbený sever Afriky v posledných rokoch výrazne zlacnel, nedávne hrozby teroristických útokov však mnoho Slovákov od dovolenky v týchto destináciách stále odrádzajú. Výrazne lacnejší je pre nás Egypt (240 EUR) či Tunisko (192 EUR), ušetríme však i v Maroku (149 EUR), Južnej Afrike (117 EUR) či na safari v Keni (109). Najmä do krajín severnej Afriky však Slováci cestujú v rámci organizovaných zájazdov s all-inclusive balíčkom a tak nízku cenovú úroveň v krajine takmer nepocítia alebo len nepriamo.

 

V severnej Európe siahneme hlboko do peňaženky

Naopak vo vyspelých krajinách zvyčajne platí, že Slováci musia siahnuť hlbšie do peňaženky. Sporiť na dovolenku by tak mali najmä tí, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA (54 EUR), na Nový Zéland (51 EUR), do Izraela (49 EUR), Austrálie (48 EUR), či Nórska (44 EUR). Doslova ako chudobný príbuzný sa však Slovák bude pravdepodobne cítiť pri kochaní sa krásami švajčiarskych álp. Vo Švajčiarsku má totiž „slovenská“ 100 eurovka hodnotu len 41 EUR. Úplne najdrahšou krajinou sveta je však čoraz populárnejší Island, kde má „slovenská“ 100 eurovka hodnotu len 40 EUR.

Drahšie, než pobyt doma Slovákov pravdepodobne vyjde aj pobyt v niektorých exotických destináciách. Napríklad v Spojených Arabských Emirátoch je cenová hladina síce porovnateľná so Slovenskom (drahšia o cca 0,5%), v dovolenkovom Dubaji, či Abu Dhabi je však potrebné počítať s výraznejšie vyššími cenami (cca o 30 až 35% vyššími ako na Slovensku). Priplatíme si i na Bahamách, či Barbadose v Karibiku, ako aj v Mikronézii.

 

Dovolenkové desatoro, alebo ako na financie na cestách za hranice

 

Pred odjazdom

1)      Platobnú kartu si určite vezmite so sebou, je to praktický pomocník takmer vo všetkých kútoch sveta. Len si pred odjazdom skontrolujte platnosť karty. Je pohodlné mať kartu, ktorá vám umožní výbery kedykoľvek a kdekoľvek na svete zadarmo bez obmedzenia. Takúto možnosť poskytuje napríklad U konto od UniCredit Bank. S bezkontaktnou kartou navyše sumy do 20 EUR platíte rýchlo a pohodlne a nepotrebujete peňaženku plnú mincí. Nad 20 EUR, jednoducho transakciu potvrdíte PIN kódom.

 

2)      Na cesty je lepšie si vziať dve platobné karty, minimálne pre prípad, ak by sa jedna z nich poškodila. Je vhodné mať dva druhy platobných kariet – debetnú a kreditnú. Debetnou míňate peniaze priamo zo svojho účtu, pri platbe kreditkou používate peniaze požičané od banky v rámci vášho úverového rámca. Kreditná karta je využívaná najčastejšie pri rezervácii ubytovania, v auto požičovniach alebo na platby cez internet. Nevyberajte s ňou však z bankomatu. Na to je naopak debetná platobná karta. Dobre je karty držať oddelene. Keď stratíte peňaženku, stále vám ostane ešte jedna.

 

3)      Čísla telefónnych liniek pre blokáciu platobnej karty si uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže alebo straty platobnej karty okamžite banku kontaktujte a požiadajte o blokáciu vašej karty. Klientsku linku UniCredit Bank môžete zo zahraničia kontaktovať na telefónnom čísle: +421 44 547 6870, zo Slovenska volajte bezplatne *1111 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo Unitel 0800 14 00 14.

 

4)      Nezabudnite ani na nastavenie bezpečnostného denného limitu karty. A pokiaľ navyše radi nakupujete, predídete aj impulzívnym a zbytočne drahým nákupom, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať. Limit si môžete nastaviť osobitne pre hotovostné transakcie (napríklad platby kartou v obchode a výbery z bankomatu) a transakcie na internete.

 

5)      Na drobné výdavky na cestu odporúčame si vziať so sebou hotovostnú rezervu. Už koncom jarných mesiacov pociťujeme zvýšený záujem o typické dovolenkové meny.  Aj z bezpečnostných dôvodov je zbytočné mať pri sebe hotovosť na celý pobyt, v obchodoch dnes bežne zaplatíte kartou. Pred návratom skúste zvyšné drobné mince minúť, bankovky dovolenkových mien vám slovenské banky po dovolenke bežne vymenia späť za eurá.

 

6)      Pri výmene eur za cudziu menu na pokladni v banke sledujte kurz „valuty predaj“. Naopak pri výmene cudzej meny za eurá po vašom návrate je pre vás dôležitý kurz „valuty nákup“. Vo všeobecnosti je platba kartou či výber  z bankomatu  spravidla prepočítaný výhodnejším kurzom.

 

Počas cesty

7)      Pri platbách v reštauráciách, na recepcii v hoteli alebo pri inej manipulácii s kartou obchodníkom nenechávajte platobnú kartu bez dozoru. Počas platby v obchode ideálne kartu do platobného terminálu vkladajte sami. Aj keď je to u nás už štandardom, v zahraniční to tak vždy byť nemusí.

 

8)      Nikdy nikomu neoznamujte svoj PIN kód! Nie je to nutné pre žiadny typ platobných transakcií. PIN kód do platobného terminálu alebo pri výbere z bankomatu vždy zadávajte sami. PIN kód si tiež nepíšte ani na kartu samotnú ani na lístok papiera uložený v peňaženke spoločne s kartou. Aby ste si ho lepšie zapamätali, umožňujú niektoré banky jeho zmenu za vami zvolené štvorčíslie v bankomate, čo môžete urobiť ešte pred odjazdom. Vyhnite sa však jednoduchým kombináciám, ako 1111 alebo 1234.

 

9)      Pri výberoch z bankomatov buďte ostražití a kontrolujte aj samotný bankomat, či má obvyklú podobu. Výbery z bankomatov sú obvykle veľmi bezpečné, aj napriek tomu je však vhodnejšie používať bankomaty vo vnútri alebo v tesnej blízkosti bankových pobočiek. Pri akomkoľvek podozrení si radšej vyberte iný bankomat.

 

10)   Ak by nastala situácia, kedy vám bankomat platobnú kartu alebo hotovosť nevydá bez akéhokoľvek uvedeného vysvetlenia, neodchádzajte a kontaktujte banku alebo políciu.

 

Stručne, najdôležitejšie zásady pre financie na dovolenke:

 1. Neberte so s sebou veľké  množstvo hotovosti. Dovolenku  po Európe  zvládnete s kartou s výbermi so všetkých bankomatov bez poplatku.
 2. Ak už máte viac hotovosti, nenoste všetky peniaze v jednej  peňaženke, či  taške.
 3. ezmite si dve karty, ideálne debetnú a kreditnú. Napríklad požičovne áut vyžadujú  väčšinou „kreditku“.
 4. Kreditná karta  sa taktiež hodí na rezervácie či  platenie  v obchode, s debetnou kartou naopak vyberajte z   bankomatu.
 5. Ak sa vám čokoľvek pri výbere nezdá, neriskuje a choďte radšej inam.
 6. Ak  vám bankomat nevydá peniaze, kontaktujte  bezodkladne najbližšiu pobočku banky  alebo miestnu políciu
 7. Zabudnutý PIN alebo ukradnutú kartu riešte ihneď so svojou bankou najlepšie cez infolinku. Uložte si číslo  do telefónu.  Infolinka je zdarma.
 8. S UniCredit Bank vyberáte pri splnení  jednoduchej podmienky  - zasielania každý mesiac na účet 400 Eur zo všetkých  bankomatov po celom svete zadarmo.

 

[1] 10 najobľúbenejších dovolenkových destinácií pre výlety na 4 a viac dní v roku 2016


Kontakt:            Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

27. 9. 2018 Skupina UniCredit získala 23 ocenení v prieskume Euromoney Cash Management 2018

Prieskum Euromoney Cash Management 2018 označil skupinu UniCredit ako poskytovateľa služieb cash managementu prvej voľby pre medzinárodné korporácie, ktoré pôsobia v strednej a východnej Európe, ako aj pre služby poskytované klientom a nefinančným inštitúciám.

Okrem toho bol UniCredit zvolený za najlepšiu banku v oblasti cash managementu v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku a Turecku.

Skupina UniCredit získala ako celok ocenenie Best Service Management v regióne strednej a východnej Európy, v Severnej Amerike bola ocenená za služby pre finančné inštitúcie a v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku a regióne strednej a východnej Európy ako celku za služby poskytované nefinančným inštitúciám.

V strednej a východnej Európe v rámci Best Service Management sa UniCredit umiestnil na prvej priečke v niekoľkých kategóriách, napríklad Business Functions, Financial Facilities, Personnel a Tech Provisions. V kategórii Tech Provisions bola skupina UniCredit vyzdvihnutá ako najlepšia vo svojej triede v západnej Európe.

Andrea Diamanti poznamenal: „Ocenenia a výsledky súťaže potvrdzujú našu silnú ponuku služieb. Sme poctení uznaním, ktoré sme dostali od finančných a nefinančných inštitúcií a aj naďalej sa budeme zameriavať na neustále zlepšovanie našej ponuky pre zákazníkov a ich spokojnosť.“

Prieskum Euromoney Cash Management 2018 je 17. ročníkom prieskumu, ktorý realizujú vedúci poskytovatelia produktov cash managementu a služieb po celom svete. Považuje sa za štandard v prieskumoch pre globálny priemysel v oblasti cash managementu a je vnímaný ako najkomplexnejší sprievodca na trhu v tejto oblasti.


O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá svojej rozsiahlej klientskej základni tvorenej 26 miliónmi klientov poskytuje služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe.
UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni, poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku a Turecku. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

11.7.2018 - UniCredit podpísala chartu žien vo finančnom sektore a zaviazala sa tak k rodovej rozmanitosti vo finančných službách Súčasť akčného plánu banky v oblasti diverzity

UniCredit dnes oznámila podpísanie charty Ministerstva financií Spojeného kráľovstva týkajúcej sa žien vo finančnom sektore (HM Treasury Women in Finance Charter) a zaviazala sa tak poskytovať plnú podporu zlepšovaniu rodovej rozmanitosti v sektore finančných služieb v Spojenom kráľovstve a na celom svete. Angažovanosť v tejto iniciatíve predstavuje súčasť celoskupinového akčného plánu UniCredit v oblasti diverzity, podľa ktorého už banka podnikla mnoho rozhodných krokov s cieľom dosiahnuť vyváženejšie rodové zastúpenie na všetkých úrovniach. Podobne ako ostatní signatári charty aj UniCredit v rámci pripojenia sa k charte pracuje na definovaní konkrétnych interných cieľov v oblasti rodovej vyváženosti, ktoré budú zverejnené v septembri 2018.

 

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ  skupiny UniCredit, uviedol: „Diverzita a rodová vyváženosť sú kľúčovými prioritami UniCredit a my sme veľmi hrdí na to, že zloženie našej pracovnej sily je rôznorodé aj v súčasnosti. Aktívne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili pracovné prostredie založené na rešpektovaní a neustálom vzdelávaní v súlade s kultúrou Jednej banky, jednej UniCredit a chceme sa stať jedným z najlepších zamestnávateľov v európskom finančnom sektore. Súhlasíme s tým, že neustále investovanie do ďalšieho zlepšovania diverzity a rodovej vyváženosti je nevyhnutné na dosiahnutie nášho cieľa.“

 

Skupina UniCredit spustila celoskupinový akčný plán v oblasti diverzity v roku 2017.  Tento plán sa zameriava na rozvíjanie a podporu diverzity na všetkých úrovniach prostredníctvom konkrétnych iniciatív týkajúcich sa: náboru zamestnancov a získavania talentov, profesionálneho rozvoja, odmeňovania, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, poskytovania informácií a vzdelávania. UniCredit sa snaží dosahovať väčšiu diverzitu pracovnej sily a lepšiu rodovú vyváženosť už od roku 2008, kedy banka podpísala spoločné vyhlásenie o rovnakých príležitostiach a nediskriminácii. UniCredit v roku 2011 spustila program rodovej vyváženosti, v roku 2013 presadila globálnu politiku v oblasti rovnosti a zaviedla monitorovací proces vrátane prehľadu v oblasti rodovej vyváženosti.

 

Banka sa v roku 2015 pridala ku Klubu 30 % a podpísala tiež Zásady na posilnenie postavenia žien (Women’s Empowerment Principles), aby obnovila svoj záväzok dosiahnuť vyváženejšie rodové zastúpenie na všetkých úrovniach skupiny a podporiť talentované ženy. V novembri 2017 UniCredit podpísala nové spoločné vyhlásenie Európskej zamestnaneckej rady v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, čím opätovne zdôraznila význam rešpektovania zamestnancov.

 

Z hľadiska sledovania úrovne plnenia cieľov UniCredit aktuálne monitoruje zastúpenie žien v pracovnej sile banky v kontexte organizačnej hierarchie dvakrát ročne na úrovni skupiny prostredníctvom prehľadu v oblasti rodovej vyváženosti. Podrobné informácie o štruktúre pracovnej sily v skupine UniCredit sú zverejňované každoročne v integrovanej správe skupiny.

 

O charte žien vo finančnom sektore

Charta predstavuje záväzok Ministerstva financií Spojeného kráľovstva a signatárov tejto charty spolupracovať s cieľom vybudovať vyváženejšie a spravodlivé odvetvie. Spoločnosti, ktoré túto chartu podpísali, sa zaviazali byť najlepšími v danom sektore. Charta zaväzuje spoločnosti k podpore povyšovania žien do seniorských pozícií v sektore finančných služieb, uznáva rôznorodosť sektora a to, že spoločnosti majú rôzne východiskové body v oblasti rodovej vyváženosti, a požaduje, aby spoločnosti zverejňovali úroveň plnenia svojich interných cieľov na podporu transparentnosti a zodpovednosti, ktoré sú hybnou silou zmien.

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete: Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 


Kontakt:            Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

21.6.2018 - Nie je Paríž ako Paríž. A z Zürichu do Ženevy sa dostanete za pár hodín i na bicykli

Najdrahším štátom na svete je síce Island, najdrahším mestom na svete podľa portálu numbeo.com je však Hamilton na Bermudách. Medzi najdrahšie krajiny sveta patrí aj Švajčiarsko. Odzrkadľuje sa to aj na cenách v najväčších mestách tejto alpskej krajiny, a preto neprekvapí, že medzi piatimi najdrahšími mestami na svete sú až 4 švajčiarske mestá - Zürich, Bazilej, Ženeva a Lausanne. Ceny sú tu takmer trikrát vyššie ako v priemere na Slovensku, pri posedení v miestnych reštauráciách sa tu Slovák musí pripraviť na ešte o niečo vyšší účet.

Vynaliezavý slovenský dovolenkár však nemusí zúfať a Zürich, Ženevu alebo Lausanne môže navštíviť aj s menšími režijnými nákladmi na pobyt. Vo svete si môže vyberať z viac ako 20 Ženev a 7 Zürichov, avšak len z dvoch Lausanne - väčšina z nich sa nachádza v Severnej Amerike. Bohužiaľ, Bazilej je len jeden, ten vo Švajčiarsku.

Napríklad Ženeva leží aj blízko (do hodiny cesty autom) Chicaga v americkom štáte Illinois a je vyhľadávanou miestnou turistickou destináciou najmä vďaka svojmu umiestneniu v malebnom údolí rieky Fox River a hustej sieti cyklistických trás. Cenovú úroveň v tomto približne 20-tisícovom mestečku síce nemáme presne zmeranú, ale blízke Chicago je oproti švajčiarskej Ženeve lacnejšie o viac ako tretinu. Ceny v neďalekom malom mestečku by mohli byť ešte o niečo nižšie.

Do hodiny cesty od Chicaga nájdeme aj približne 20-tisícové mestečko Zürich. Podobne ako Zürich vo Švajčiarsku aj tento americký leží na brehoch jazera. V tomto prípade teda skôr jazierka, ktoré sa síce nevolá Obersee, ale jednoducho Lake Zürich. Na rozdiel od švajčiarskeho Zürichu a Ženevy, ktoré sú od seba vzdialené takmer 300 km, ich illinoiské dvojičky dokáže slovenský dovolenkár bez problémom navštíviť behom jedného dňa. Hoc aj na bicykli, keďže ich od seba delí necelých 50 km.

Už o niečo ďalej musí dovolenkár z illinoiskej Ženevy vycestovať, ak chce navštíviť Lausanne. Ten bližší, americký, leží v štáte Pensylvánia približne 150 km severne od Filadelfie a cesta lietadlom sem z 1200 km vzdialenej illinoiskej Ženevy trvá približne 2,5 hodiny. Jednu zo Ženev však dovolenkár nájde i v štáte Pensylvánia. Aj tá je však od amerického Lausanne výrazne ďalej (466 km) ako je vzdialenosť medzi ich švajčiarskymi menovcami/originálmi (66km). Americký Lausanne je maličká dedinka s niečo viac ako 200 obyvateľmi. Aj napriek tomu má turistovi čo ponúknuť. Nachádza sa v malebnej prírode masívu Blue Mountain Ridge, ktorý je súčasťou Apalačských hôr. Dedine pritom v dávnej minulosti prischla prezývka „Švajčiarsko Ameriky“. Na druhej strane, pensylvánska Ženeva je dedinka s približne stovkou obyvateľov a turista by sa tu asi veľmi nezabavil.

Pri návšteve amerických menovcov švajčiarskych miest síce slovenský vynaliezavý dovolenkár ušetrí na nákladoch na pobyt, podstatnú časť úspory, ak nie celú, mu zhltnú vyššie náklady na cestu. Aj napriek tomu nemusí zúfať. Ženeva v Európe je síce len jedna, avšak Zürich nájdeme aj v Holandsku. Ako bonus, táto dedinka s menej ako 100 obyvateľmi leží na pobreží Severného mora, len približne hodinu cesty autom z Amsterdamu.

Slovenský dovolenkár môže ušetriť náklady na pobyt aj pri návšteve Londýna a Paríža, opäť mu stačí zavítať na druhú stranu Atlantiku. Americký Londýn a Paríž sú od seba približne rovnako ďaleko ako ich európski menovci. Na rozdiel od Lamanšského prielivu ich však oddeľuje Erijské jazero, druhé najmenšie z piatich Veľkých kanadských jazier.

Kúsok na sever od jazera, v kanadskom štáte Ontario, leží takmer štyristo tisícové mesto Londýn, ktoré je rovnako ako jeho európsky menovec plné parkov. Slávny Hyde park tu síce nenájdete, ale aspoň do Victoria parku tu zavítať môžete. Na juh od jazera v americkom štáte Ohio, leží jeden z viacerých amerických Parížov. Mestečko s niečo viac ako tisíc obyvateľmi však asi neprinesie toľko úchvatných historických pamiatok ani romantiky ako jeho európsky oveľa známejší menovec. 

Svojich menovcov majú samozrejme aj niektoré ďalšie európske metropoly. Pivo v krčme v malebnej dedinke Praha pri Lučenci síce bude pravdepodobne lacnejšie ako v hlavnom meste Českej republiky, pohľad na Orloj, či Karlov most si pri ňom ale nevychutnáme. Jedine ak na fotografii. Ďalšie štyri Prahy nájdete v USA. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Ktovie však, či do toho v Taliansku? Mesto s menom Rím nájdete vo viacerých krajinách - v Austrálií, Brazílii, Mexiku, Peru, Rumunsku, Španielsku, USA a dokonca aj v Lesothe. Šancu stretnúť pápeža však budete mať stále najväčšiu v tom talianskom, Vatikán je totiž len jeden.  Dovolenkári vyhľadávajúci slnko by si mali dať pozor napríklad pri plánovaní cesty do španielskej Valencie, mestá s rovnakým názvom nájdeme už tradične v USA, ale aj na Filipínach, či vo Venezuele, kde sa nachádza aj rovnomenné jazero.

Ak by slovenský dovolenkár chcel tráviť dovolenku doma na Slovensku a zároveň si povedať, že aspoň podľa názvu obce navštívil slávne zahraničné mesto, či štát, máme pre neho zlé správy. Slovenské obce majú zvyčajné svoje vlastné originálne mená. Len málo z nich má svojho slávneho zahraničného menovca. Okrem zmienenej Prahy snáď už len malá obec na východe Slovenska s krásnym názvom Havaj. Dovolenka v slovenskom Havaji bude isto lacnejšia ako tá v tom tichomorskom. Veľké pláže, ani ikonické sopky v ňom ale nenájdete. Pre pohľad na sopky by dovolenkár potreboval stroj času, v súčasnosti si môže urobiť výlet akurát tak do neďalekých pôvodom sopečných pohorí – do Slanských, či Vihorlatských vrchov.

Viacero obcí na Slovensku má však slávne prezývky. Každý vie, že ak chce navštíviť slovenský Rím, musí vycestovať do Trnavy. Ak chcete zavítať do Mexika, nemusíte si kupovať ani letenku, ani lodný lístok. Miestni inak ako „Mexiko“ nepovedia obci Stakčínska Roztoka na východe Slovenska blízko ukrajinských hraníc. Neďaleko nej sa nachádza aj „Paríž“ – prezývka obce vznikla skrátením jej názvu (Parihuzovce). Táto malinká koncová obec je však vyhľadávanou destináciou skôr v zimnou období, vďaka v regióne obľúbeným lyžiarskym vlekom. Malá obec Horná Ves na Hornej Nitre sa zvykne prezývať i „Malá Ázia“. Na tom pravom polostrove Malá Ázia sa nachádza turistami vyhľadávané Turecko. Hneď vedľa nájdete aj „Malú Ameriku“ (obec Radobica). Podobných prezývok slovenských obcí by sme našli isto veľa, fantázií, najmä vo vymýšľaní prezývok, sa totiž medze nekladú.

 

Kontakt:                Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

5.6.2018 - UniCredit podpísala dve strategické partnerstvá v oblasti bankopoistenia s poisťovňami Allianz a Generali v strednej a východnej Európe

UniCredit oznámila podpísanie dvoch exkluzívnych dohôd o partnerstve s poisťovňami Allianz a Generali (ďalej len „partneri“) na distribúciu poistných produktov pre fyzické osoby a malé podniky v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku a v Slovinsku.

 

Dlhodobé partnerstvá, ktoré spájajú silnú klientsku základňu UniCredit v danom regióne a hlboké znalosti partnerov v oblasti poistenia, sa budú postupne realizovať, a to v súlade so všetkými miestnymi predpismi, v druhej polovici roka 2018, a budú sa zameriavať najmä na produkty životného a neživotného poistenia od spoločnosti Allianz a produkty poistenia na ochranu úveru (CPI) od spoločnosti Generali.

 

Tieto partnerstvá posilnia súčasné činnosti skupiny UniCredit v oblasti bankopoistenia v regióne strednej a východnej Európy. Okrem toho sa očakáva, že budú tvoriť synergie vďaka vylepšenej a jedinečnej obchodnej stratégii a ponúkať rozšírenú škálu produktov pre klientov UniCredit v regióne so silným potenciálom rastu.

 

„Tieto partnerstvá posilnia našu ponuku, keďže klientom z radov fyzických osôb a malých podnikov budeme môcť ponúknuť širokú škálu poistných produktov a výnimočných služieb, a to vďaka nášmu vedúcemu postaveniu v regióne, ako aj vďaka renomovaným značkám, ako sú Allianz a Generali,“ uviedol Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie UniCredit pre strednú a východnú Európu.

 

„Klienti UniCredit budú profitovať z našich rozsiahlych odborných znalostí, keďže v regióne strednej a východnej Európy rastie dopyt po životnom, zdravotnom, majetkovom a úrazovom poistení. Teraz môžeme chrániť týchto klientov počas kľúčových momentov v ich živote,“ vysvetlil Petros Papanikolaou, regionálny generálny riaditeľ pre región strednej a východnej Európy spoločnosti Allianz SE. „UniCredit a Allianz sú odhodlané pokračovať v raste v regióne strednej a východnej Európy. Teší nás, že skupina UniCredit si vybrala práve Allianz ako poskytovateľa najlepších riešení pre svojich klientov, a toto partnerstvo považujeme za dôkaz našej úspešnej stratégie v regióne strednej a východnej Európy.“

 

Luciano Cirinà, regionálny riaditeľ pre Rakúsko, strednú a východnú Európu a Rusko a generálny riaditeľ spoločnosti Generali CEE Holding, uviedol: „V našom regióne sa viac než 12,5 milióna klientov spolieha na silu a podporu Generali v rôznych fázach ich života, keď potrebujú spoľahlivého partnera v oblasti poistenia. Sme priekopníkmi na trhu a jednou z najväčších poisťovní v tomto regióne a sme hrdí na to, že môžeme podporovať klientov UniCredit pomocou výnimočných a osvedčených poistných riešení.“

 

UniCredit nedávno zefektívnil svoju činnosť v oblasti bankopoistenia v regióne strednej a východnej Európy zriadením útvaru CEE Bancassurance Business Area, na čele s Arcangelom M. Vassallom, ktorý podlieha priamo Carlovi Vivaldimu, riaditeľovi divízie pre strednú a východnú Európu.

 

Skupine UniCredit poskytli finančné poradenstvo agentúry UniCredit CEE Corporate Finance Advisory a KPMG Corporate Finance a právne poradenstvo právnické firmy Molinari e Associati a Schoenherr.

29.5.2018 - UniCredit získala ocenenie časopisu Global Finance ako „Best Sub-custodian Bank“ v šiestich rôznych kategóriách

UniCredit s potešením oznamuje, že redakčná rada časopisu Global Finance ocenila banku titulom „Best Sub-custodian in 2018“ v regióne strednej a východnej Európy (CEE), ako aj v lokálnom meradle ocenením „Best Sub-custodian Bank“ v Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Slovinsku a Srbsku.

 

Redakčná rada časopisu Global Finance na základe prieskumu trhu, informácií z odborných zdrojov a vstupných informácií od bánk vybrala víťazov každého regiónu a krajiny spomedzi inštitúcií, ktoré spoľahlivo poskytujú najkvalitnejšie služby podsprávcov na miestnych trhoch a regiónoch.

 

Jej kritériá zahŕňali vzťahy s klientmi, kvalitu poskytovania služieb, konkurenčné ceny, rýchle riešenie výnimiek, technologické platformy, operácie po zúčtovaní, plány obchodnej kontinuity a znalosti lokálnych nariadení a postupov. Použila aj informácie poskytnuté používateľmi uvedených služieb podsprávcu.  Hodnotila sa výkonnosť v období od 1. januára 2017 až do 31. decembra 2017. 

 

Andrea Diamanti, riaditeľ firemného, investičného a privátneho bankovníctva pre strednú a východnú Európu v skupine UniCredit, uviedol: „Ocenenie našich vynikajúcich služieb podsprávcu v celom regióne strednej a východnej Európy a v ďalších mnohých krajinách nás v tomto prostredí čoraz zložitejších a rýchlo sa vyvíjajúcich trhov neskutočne potešilo. Predstavuje totiž potvrdenie schopnosti našej banky poskytovať klientom služby trvalo vysokej kvality a na mieru pre každý konkrétny trh a región. Je to tiež dôkaz výnimočnej práce nášho tímu a niečo, na čom by sme chceli stavať v budúcnosti, pričom využijeme jedinečnú európsku sieť a široké spektrum produktov skupiny UniCredit. Naším konečným cieľom je naďalej ponúkať klientom bezkonkurenčné výhody v cezhraničnom meradle.“

 

10.5.2018 - Ekonomiky krajín strednej a východnej Európy a vývoj v oblasti bankovníctva

Veľmi priaznivé makroekonomické prostredie, ktoré podporuje krajiny strednej a východnej Európy

V celosvetovom meradle bude svetový rast v roku 2018 vyšší alebo rovný 3,5 %, a to už deviaty rok po sebe, čo sa stalo naposledy v šesťdesiatych rokoch. Aktuálny rozmach Spojených štátov, ktorý trvá takmer 9 rokov, je druhým najdlhším v histórii (po rozmachu po roku 1991). Eurozóna zároveň vykazuje silný hospodársky rast, z ktorého profitujú všetky krajiny. Ekonomiky krajín strednej a východnej Európy zažívajú najsilnejšie tempo rastu od začiatku krízy a hospodársky rast bol naposledy takto rozšírený v osemdesiatych rokoch. Rast HDP v krajinách strednej a východnej Európy dosiahol v roku 2017 v priemere úroveň 3,7 %, resp. 4,6 % okrem Turecka a Ruska.

 

Podľa očakávaní UniCreditu bude hospodársky rozmach v roku 2018 v krajinách strednej a východnej Európy udržateľný s HDP na úrovni 2,8 %, pričom v budúcnosti predpokladá isté cyklické spomalenie. Priemerný rast, podporený domácim dopytom (spotrebou a investíciami) bude na úrovni 4 % v mnohých krajinách, ako napríklad Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko a Slovensko.

 

Potenciál rastu v oblasti poskytovania úverov v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy

Pokiaľ ide o dynamiku poskytovania úverov, ale aj o kvalitu financovania a úverov, bankový sektor v krajinách strednej a východnej Európy je stabilnejší a udržateľnejší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

 

Poskytovanie úverov v regióne strednej a východnej Európy bude naďalej udržateľné, najmä v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, pričom pozitívny trend rastu bude dosahovať až 5 % počas troch rokov po sebe (2017 - 2019) a v rokoch 2012 - 2016 zaznamená zmiernenie.

 

Poskytovanie úverov v regióne strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v roku 2018 bude po prvýkrát za takmer desať rokov v súlade s rastom vkladov, čo vytvára optimistické vyhliadky pre zmenu postoja tohto hospodárskeho regiónu smerom od úspor k investíciám. Potvrdzujú to údaje o vkladoch, ktoré vykázali najvyšší rast v roku 2017, a v súčasnosti sa očakáva ich spomalenie. Na úrovni jednotlivých krajín najvyšší rast v oblasti poskytovania úverov v roku 2017 zaznamenalo Turecko (20,7 %), Slovensko (9,9 %), Bosna a Hercegovina (6,5 %) a Česká republika (5,7 %). V súlade s hospodárskymi trendmi predpokladáme zmiernenie rastu v oblasti poskytovania úverov v týchto krajinách a, naopak, jeho zrýchlenie v krajinách, ktoré v roku 2017 zaostávali, teda napríklad v Chorvátsku a Srbsku.

 

Od roku 2011 pomer úverov k vkladom rýchlo klesol pod úroveň 100 % v bankovníctve regiónu strednej a východnej Európy (len okrem Turecka a Slovenska), čo pre väčšinu bánk v strednej a východnej Európe znamená samofinancovanie. Okrem toho tu existuje vysoký podiel krátkodobých vkladov (od právnických i fyzických osôb, ktoré momentálne neinvestujú do dlhodobých nástrojov), ktoré čakajú na vhodnú príležitosť.

 

Vývoj digitalizácie a spoločností fintech v krajinách strednej a východnej Európy

 

Krajiny strednej a východnej Európy sú dobre vybavené na digitálne bankovníctvo

Digitálne infraštruktúry - internetová a mobilná penetrácia - v krajinách strednej a východnej Európy je na rovnakej úrovni ako v rozvinutejších krajinách. Mobilná penetrácia vo väčšine krajín strednej a východnej Európy je vyššia než 100 (1 mobilná predplatená služba na osobu) a internetová penetrácia prevyšuje 60 %.

 

Demografické trendy v tomto regióne sú tiež v prospech zrýchlenia digitalizácie v budúcnosti, pričom oveľa významnejšiu úlohu v ekonomike budú zohrávať mladšie generácie „narodené do digitálneho prostredia“ - tzv. mileniáli a Generácia Z, keďže takmer 50% populácie má menej než 35 rokov - v porovnaní so západnou Európou (40 %)

 

Digitálne bankovníctvo z hľadiska fyzických osôb používajúcich internet na uskutočňovanie bankových operácií rýchlo rastie v regióne strednej a východnej Európy, pričom krajiny, ako napríklad Česká republika, Turecko a Srbsko, vykázali dvojnásobný počet fyzických osôb využívajúcich internetové bankovníctvo od roku 2010.

 

Spoločnosti fintech zažívajú rozmach v strednej a východnej Európe v posledných rokoch

Táto štúdia UniCredit, prvá svojho druhu, ktorá poskytuje obraz konkrétne o spoločnostiach fintech v celej strednej a východnej Európe, potvrdzuje rozmach daného sektora na území strednej a východnej Európy. Štúdia poukazuje na obzvlášť silné roky 2012 až 2016 z hľadiska zakladania nových spoločností, čo sa nedá porovnať s minulosťou.

 

Podľa databázy Tracxn je región strednej a východnej Európy v súčasnosti domovom viac než 600 spoločností fintech. Viac ako 50 % z nich pracuje v segmente transakcie a platby alebo financovanie vrátane poskytovania peer-2-peer pôžičiek alebo crowdfundingu, pričom 12 % z nich sú spoločnosti pôsobiace v oblasti správy majetku a investícií (obchodné platformy, robo-poradenstvo, analýza osobných financií atď.). Ostatné pokrývajú širokú škálu, ktorá obsahuje rôzne činnosti, vrátane kryptomeny, sledovania výdavkov, poistenia (tzv. insurtech), riadenia rizík a prevencie podvodov.

 

Z hľadiska krajín má v regióne strednej a východnej Európy najväčší podiel spoločností fintech Rusko, za ktorým nasleduje Turecko, Bulharsko, Česká republika a Rumunsko.

 

 

Kľúčové štatistiky o digitalizácii v strednej a východnej Európe:

 • Väčšina krajín strednej a východnej Európy má mobilnú penetráciu vyššiu ako 100 (1 mobilná predplatená služba na osobu). Rozdiel oproti západnej Európe bol vyrovnaný už pred desiatimi rokmi.
 • Internetová penetrácia rýchlo prevyšuje 60 %.
 • Demografické štatistiky podporujú digitalizáciu v strednej a východnej Európe: mladšie generácie (narodené do digitálneho prostredia) zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v spoločnosti a ekonomike: takmer 50 % populácie má menej než 35 rokov na rozdiel od západných krajín (40 %).
 • Rozmach spoločností fintech v strednej a východnej Európe v posledných rokoch: podľa databázy Tracxn je v regióne viac než 600 spoločností fintech. Viac než dve tretiny z nich boli založené v rokoch 2012 až 2016.
 • Dve tretiny spoločností fintech v strednej a východnej Európe pôsobia v týchto sektoroch: 1) transakcie a platby, 2) financovanie a 3) investície.

 

„V súčasnosti sa makroekonomické a bankové základy v krajinách strednej a východnej Európy zdajú byť veľmi silné, a to vďaka priaznivému globálnemu prostrediu. Vďaka dobrej penetrácii mobilných a internetových používateľov, priaznivým demografickým trendom a rýchlo rastúcej digitalizácii je tento región zrelý na to, aby čo najviac využil digitálne bankovníctvo, ktoré sa stále častejšie stáva súčasťou tradičných analýz makroekonomického prostredia a bankovníctva,“ uviedol Matteo Ferrazzi, koordinátor tímu útvaru CEE Strategy and Corporate Foresight v UniCredit.

 

Zdroje: MMF apríl. Svetový hospodársky výhľad, Svetová banka, Centrálne banky, Kvartálny prieskum UniCredit v krajinách strednej a východnej Európy za 2. štvrťrok 2018, útvar Strategy and Corporate Foresight v UniCredit, Medzinárodná telekomunikačná únia, Eurostat, PitchBook, Tracxn.

 

UniCredit v strednej a východnej Európe: digitálna cesta

 

Región strednej a východnej Európy predstavuje dokonalé testovacie prostredie pre nové digitálne riešenia a riešenia v oblasti IT, a to vďaka svojmu inovatívnemu prístupu.

 

Cieľom digitálnej cesty UniCredit je zvýšiť spokojnosť klientov pomocou multikanálového klientskeho prístupu naprieč krajinami, ktorý využíva všetky body digitálnej interakcie. Digitalizácia procesov zvyšuje tiež kvalitu poradenských služieb a pomáha predpokladať strednodobý vývoj a potreby našich klientov vrátane využitia viacerých kanálov zo strany klientov. Cieľom našich investícií do digitalizácie je zvýšiť spokojnosť klientov a pokračovať v optimalizácii našich procesov.

 

Základným zámerom tejto digitálnej cesty je porozumieť potrebám klientov, aby sme im mohli poskytovať najlepšie služby a neustále generovať hodnotu. Skupina UniCredit implementovala spoločné platformy s riešeniami naprieč krajinami, ktoré ponúka približne 45 000 firemným klientom.

 

Spustili sme príslušné transformačné programy, súvisiace najmä s inováciami a digitalizáciou, výsledkom čoho bol vysoký nárast počtu digitálnych klientov v strednej a východnej Európe.

 

Naša digitálna cesta stále pokračuje. Naďalej sa bude vyvíjať a pokrývať viac iniciatív vo väčšom počte krajín a vďaka nej dosiahneme rast počtu klientov. Ďalšie posilnenie analytickej kapacity pomôže vzťahovým manažérom pri každodenných činnostiach s cieľom zvýšiť penetráciu trhu a krížový predaj.

 

„UniCredit je číslo jeden v celej strednej a východnej Európe, pričom vo väčšine krajín strednej a východnej Európy sa nachádza v prvej päťke,“ povedal Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie UniCredit pre strednú a východnú Európu. „Naším cieľom je ďalšia konsolidácia nášho pevného vedúceho postavenia v regióne, spolu s generovaním cielených a odolných organických tržieb a rastom počtu klientov. Tento cieľ dosiahneme predovšetkým vďaka digitalizácii a inováciám, ktoré spolu s efektívnejším riadením úverového rizika a lepšou nákladovou disciplínou povedú k dosiahnutiu ziskovosti našej banky“.

 

„Krajiny strednej a východnej Európy predstavujú ideálne prostredie na presadenie digitálneho bankovníctva. Digitalizácia samozrejme nie je nová téma, sme si však istí, že región strednej a východnej Európy má potenciál, ktorý musíme preskúmať, predovšetkým v oblasti bankovníctva. Naša jedinečná sieť v regióne strednej a východnej Európy predstavuje jednoznačnú príležitosť na doplnenie kompletnej ponuky služieb digitálneho bankovníctva do aktuálneho finančného a trhového prostredia v krajinách strednej a východnej Európy,“ dodal Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre SVE skupiny UniCredit.

 

 

Kontakt:                 Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                                e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                                Tel. č.: 606 694 156

7.5.2018 - Podpora skupiny UniCredit a EIF pre inovatívne malé a stredné podniky v strednej a východnej Európe sa zvýšila na pol miliardy eur

Skupina UniCredit a Európsky investičný fond (EIF) podpísali dohodu o zvýšení záruky InnovFin pre malé a stredné podniky (MSP). Cieľom je zlepšenie prístupu k financovaniu pre inovatívne malé, stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou v ôsmich krajinách. Medzi ne patrí okrem Českej republiky tiež Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Nová dohoda umožní skupine UniCredit poskytovať, prostredníctvom svojej banky alebo lízingovej spoločnosti, dodatočné financovanie v objeme 340 miliónov eur. S pôvodne podpísaným objemom financií vo výške 160 miliónov eur budú mať malé a stredné podniky v uvedených krajinách k dispozícii celkom 500 miliónov eur.

 

Dohodu podporuje program Horizon 2020. Ide o rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktoré tvoria jadro Investičného plánu pre Európu.

 

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku dostanú záruku z EIF a podporu z programu Horizon 2020. Dohody
o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku bude podporovať program EFSI.

 

Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie a komisár pre zamestnanosť, rast, investície
a konkurencieschopnosť, uviedol: Geografický dosah Európskeho fondu pre strategické investície má rozhodujúci význam. Na základe súčasnej dohody so skupinou UniCredit z neho bude profitovať šesť štátov EÚ v strednej a východnej Európe. Malé a stredné podniky v týchto členských a dvoch susedných štátoch môžu teraz požiadať banky zo skupiny UniCredit o úvery so zárukou z rozpočtu EÚ, aby mohli začať podnikať a rozšíriť svoju obchodnú činnosť.

 

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi Gilibert dodal: „Na základe rámcových dohôd, ktoré sme dnes oznámili, bude navýšená podpora. Vďaka nej môže viac než 500 inovatívnych malých a stredných podnikov v ôsmich rôznych krajinách využiť nové možnosti financovania zo skupiny UniCredit. A to prostredníctvom trinástich dcérskych spoločností tejto skupiny. Na oslovenie spoločností s veľkým potenciálom rastu skupina UniCredit využije svoje skúsenosti s iniciatívou InnovFin. Rovnako využije svoje intenzívne zameranie na malé, stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Okrem toho zužitkuje rozsiahlu pobočkovú sieť v krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Naďalej bude podporovať inovácie a podnikanie.

 

Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie UniCredit pre strednú a východnú Európu, uviedol: „Prostredníctvom navýšenia tejto rámcovej podpory naďalej umožňujeme rozvoj inovatívnych malých a stredných podnikov v krajinách, kde pôsobí naša skupina. Vďaka tomu sprostredkujeme jednoduchší prístup k financovaniu a zabezpečíme rast daných ekonomík. Naďalej potvrdzujeme náš záväzok poskytovať služby našim klientom v regióne strednej a východnej Európy.

 

Transakcia odzrkadľuje záväzok Európskej únie v krátkom čase realizovať konkrétne iniciatívy s cieľom urýchliť poskytovanie úverov a zabezpečiť realizáciu transakcií, ktoré dokážu zvýšiť zamestnanosť a rast v EÚ.

 

O Európskom investičnom fonde

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným cieľom je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov (micro a SME) formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu. Poskytuje záručné nástroje a nástroje mikro financovania, ktoré sú zamerané na daný segment trhu. EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

O skupine UniCredit

Skupina UniCredit je úspešná celoeurópska skupina s jednoduchým komerčným modelom, ktorý ťaží
z korporátneho a investičného bankovníctva. UniCredit svojej rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje služby prostredníctvom jedinečnej obchodnej siete v regióne západnej, strednej a východnej Európy. Skupina ponúka spojenie odbornej znalosti lokálnych pomerov a medzinárodnej pôsobnosti. Svojich klientov skupina UniCredit podporuje kdekoľvek na svete a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k najvýznamnejším bankám na 14 kľúčových trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách na celom svete.

 

O Investičnom pláne pre Európu

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je kľúčovým pilierom Junckerovho plánu. Poskytuje záruky prvej straty, čím umožňuje Európskej investičnej banke (EIB) uskutočňovať rizikovejšie investície. EFSI už dosiahol konkrétne hmatateľné výsledky. Projekty a dohody schválené na financovanie podľa EFSI majú podľa očakávaní zmobilizovať investície v objeme viac než 284 miliárd eur a poskytnúť podporu približne 611 000 malým a stredným podnikom v 28 členských štátoch.

 

 

O InnovFin

Záručný nástroj InnovFin pre malé a stredné podniky bol zriadený na základe iniciatívy „EU InnovFin financovanie pre inovátorov“ (EU InnovFin Finance for Innovators) podporovanej programom Horizon 2020. Tento nástroj poskytuje záruky a protizáruky pre dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé, stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj spravuje Európsky investičný fond (EIF)
a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií, v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. EIF v rámci tohto nástroja poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť ich strát vzniknutých z dlhového financovania krytého týmto nástrojom.

 

Kontakt:                 Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                                e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                                Tel. č.: 606 694 156

4.5.2018 - 5 nových malých a stredných podnikov sa zapojilo do programu ELITE UniCredit CEE Lounge
 • UniCredit CEE Lounge pomocou programu ELITE podporuje rýchlo rastúce malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy
 • Platforma ELITE podporuje zdokonalenie obchodných modelov a tiež vytváranie kontaktov malých a stredných podnikov v celej sieti skupiny UniCredit v regióne SVE
 • 5 nových spoločností z 3 krajín regiónu SVE sa zapojilo do siedmej sekcie UniCredit CEE Lounge

 

UniCredit CEE Lounge s potešením víta 5 nových spoločností vo svojej priekopníckej iniciatíve, ktorá je súčasťou programu ELITE skupiny Londýnskej burzy cenných papierov (London Stock Exchange) na urýchlenie rastu perspektívnych nových spoločností.

 

Nové členské spoločnosti pochádzajú z troch krajín regiónu strednej a východnej Európy (SVE), kde skupina UniCredit aktívne pôsobí. UniCredit CEE Lounge doteraz prijala viac než 40 spoločností z 10 krajín v celej sieti SVE skupiny UniCredit.

 

Cieľom UniCredit CEE Lounge je pomôcť malým a stredným podnikom pripraviť sa na ďalšiu fázu ich rastu. Tento program má zvýšiť povedomie účastníkov o kapitálových trhoch a rôznych dostupných možnostiach financovania, pričom im tiež poskytuje priamy prístup k investorom. Spoločnosti z predchádzajúcich šiestich sekcií programu už začali s modulmi školenia a koučingu výkonných pracovníkov.

 

Túto siedmu sekciu UniCredit CEE Lounge tvoria tieto spoločnosti:

o    AutoPlus, Bulharsko

o    Eurosped, Bulharsko

o    ScaleFocus, Bulharsko

o    Jaffa, Srbsko

o    Gama Recycle, Turecko

 

„Už štvrtý rok po sebe môžeme ponúkať klientom z radov malých a stredných podnikov jedinečnú a cennú príležitosť zapojiť sa do programu ELITE, ktorý im umožní posilniť ich spoločnosť a priamo sa spojiť s kapitálovými trhmi. Poskytnutím podpory týmto spoločnostiam prostredníctvom dvojročného školenia v rámci programu sa tiež môžeme učiť, prispôsobovať sa a meniť spôsob, akým spolupracujeme s malými a strednými podnikmi v súlade s ich potrebami. Takto posilňujeme základy našich dlhodobých vzťahov s klientmi z radov malých a stredných podnikov ako skutočný partner a poradca,“ uviedol Andrea Diamanti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva a privátneho bankovníctva pre SVE skupiny UniCredit.

 

Gianni Franco Papa, výkonný riaditeľ skupiny UniCredit, uviedol: „Skutočnosť, že časopis Euromoney udelil spoločnosti UniCredit ocenenie Najlepší poskytovateľ služieb na celosvetovej úrovni (Global Best Service Provider) v troch kategóriách v oblasti obchodného financovania, jednoznačne odráža naše silné zameranie na klienta, intenzívnu angažovanosť v oblasti inovácií a rastúcu silu našej medzinárodnej siete. Spájame klientov po celom svete a poskytujeme transparentné a jednoduché riešenia pre ich najzložitejšie obchodné potreby.“

 

Luca Peyrano, generální riaditeľ programu ELITE, uviedol: „Som veľmi rád, že program ELITE privítal novú  skupinu mezinárodných  firem. Stále rastúci celosvetový úspech programu ELITE predstavil firmy, ktoré  spojili Latinskú Ameriku, Evropu a Afriku. V tomto roku sa pripojilo 150 nových firiem. Tie zdôrazňujú rozmanitosť, dynamiku a silu našich nových, ale i existujúcich partnerstiev. Sme hrdí na to, že vďaka programu ELITE podporujeme prístup k financiám a finančnému vzdelávaniu pre viac ako 850 tých ambicióznych  firiem po celom svete. Daným firmám umožňujeme inovovať, expandovať a rásť. Tešíme sa na ďalšie rozšírenie firiem v rámci programu ELITE.“

 

Päť spoločností, ktoré sa zapojili do predchádzajúcich sekcií programu ELITE – Jidvei (Rumunsko), Lanaco (Bosna a Hercegovina), NiceLabel (Slovinsko), Pro Diagnostic (Slovensko) a TOKIC (Chorvátsko) – dostane počas dnešného ceremoniálu v Londýne osvedčenie ELITE, ktorým sa zavŕši ukončenie ich dvojročného školenia. Osvedčenie ELITE potvrdzuje pripravenosť týchto malých a stredných podnikov vstúpiť na trh, čeliť investorom a hľadať rôzne dostupné možnosti financovania. 

 

Program ELITE od svojho začiatku v roku 2012 podporil už viac než 850 medzinárodných  spoločností. V súčasnosti má rastúca komunita programu viac než 1 000 účastníkov vrátane poradcov, spoločností a investorov. Služby programu ELITE sú navrhnuté tak, aby spĺňali individuálne potreby každej spoločnosti vybranej do projektu UniCredit CEE Lounge, pričom UniCredit bude zapojená do školiacich modulov a vzdelávania a sprístupní vlastné služby podpory na mieru pre malé a stredné podniky. Program ELITE pomáha zabezpečiť, aby rýchlo rastúce spoločnosti boli informované o rôznych dostupných možnostiach financovania a aby tiež boli riadne pripravené na stretnutie s potenciálnymi investormi. Viac informácií nájdete na https://www.elite-growth.com/

 

O skupině UniCredit

Sme jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá svojej rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby našej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Ponúkame odborné znalosti na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Poskytujeme služby a podporuje našich 25 miliónov klientov na celom svete a poskytujeme bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách sveta, kde skupina pôsobí. Naša európska banková sieť zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Turecko.

26.4.2018 - Slováci investujú do umenia, alternatívne investície sú na vzostupe. Vrámci služby Art Banking vystavuje dielo abstraktného maliara Martina Imana

Trh umenia ako alternatívnej investície každoročne rastie. Len v minulom roku sa umenie podľa Wealth Reportu 2018 zhodnotilo o 21 %. UniCredit Bank v rámci svojej služby Art Banking predstavuje prostredníctvom vernisáže milovníkom umenia slovenského abstraktného maliara Martina Imana, ktorý svoje diela vystavoval okrem Slovenska, v  Česku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, či Portugalsku. Na doplnenie investičného portfólia možno investovať aj do ďalších odvetví, napríklad cenných mincí, investičného zlata, prípadne globálnych trendov akými sú umelá inteligencia alebo automatizácia.

Kúpa obrazu alebo iného umeleckého predmetu prináša svojmu majiteľovi nielen finančný výnos, ale poteší aj jeho oko a ducha. „Celkovo predaj umenia v posledných rokoch výrazne rastie. Cena diel osvedčených, ale aj začínajúcich umelcov rastie často dvojciferným tempom a na aukciách padajú rekordy. Na vývoj trhu s umením má samozrejme veľký vplyv súčasná priaznivá ekonomická situácia, zvyšujúci sa dopyt po kvalitných dielach a vysoká úroveň ponuky,“ prezrádza Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank.

Predstaviteľ abstraktnej maľby Martin Iman na vernisáži UniCredit Bank

UniCredit v rámci svojej služby ArtBanking zaoberajúcej sa poradenstvom pri investíciách do umeleckých diel pravidelne predstavuje slovenským investorom tvorbu zaujímavých slovenských umelcov. Už 26. apríla tak záujemcovia na vernisáži v priestoroch UniCredit Private Banking uvidia to najlepšie z tvorby Martina Imana, zvučného slovenského umelca v abstraktnej maľbe.

„Popularita výtvarných umelcov na Slovensku rastie a my chceme ich tvorbu priblížiť nielen záujemcom o investície, ale všetkým fanúšikom kvalitného umenia. Martin Iman svoje diela vystavoval v prestížnych galériách od Portugalska cez  Francúzsko až po Rakúsko. Nedávno ho mohli obdivovať aj návštevníci milánskej svetovej výstavy World EXPO 2015. V minulosti sme podobne predstavili dielo napríklad Ivana Pavleho, Juraja Čuteka, Petra Pollága alebo Vojtecha Farkaša,“ dopĺňa Roman Hajduk.

Tvorba Martina Imana sa vyznačuje neustálym experimentovaním. Jeho diela sú plné abstrakcie, expresie, ale aj emócií. V roku 2015 ho odbor Kultúrnej diplomacie MZVSR zaradil na špeciálny zoznam autorov reprezentujúcich Slovensko v zahraničí.

„Do spolupráce s privátnym bankovníctvom UniCredit Bank som išiel s veľkou chuťou a entuziazmom. Od samého začiatku som cítil profesionálny prístup a odborný záujem zorganizovať výstavu mojich diel pre klientov banky, s príležitosťou  investovania do umenia,“ hovorí výtvarník a fotograf Martin Iman.  

Alternatívne investície nie sú len o umení

Službu Art Banking UniCredit Bank prináša už od roku 2007. Vďaka nej ponúka klientom privátneho bankovníctva rozsiahle spektrum služieb súvisiacich s investovaním do vybraných umeleckých diel. „Pomáhame klientom pri investovaní do umenia obrazne otvoriť oči a pomáhame im pri rozhodovaní, aké dielo by mohli zaradiť do svojej zbierky. Radíme ako investovať a kde objavovať nových autorov, alebo kam zájsť na výstavu,“ vraví Roman Hajduk.

Alternatívne investície sú dnes pevnou doplnkovou súčasťou portfólií investorov. Nejde však len o investície do umenia. Vo svete privátni klienti investujú aj napríklad do cenných mincí, veteránov, archívneho vína alebo do rozvoja startupov. „Nedávno sme napríklad realizovali investície do robotizácie alebo umelej inteligencie. To sú fenomény, ktoré budú v blízkej budúcnosti veľmi významné s možným prísľubom zaujímavého výnosu. V investovaní do globálnych trendov sa odlišujeme od konkurencie, čo bol jeden z dôvodov prečo naše privátne bankovníctvo získalo minulý rok najvyššie ocenenie od magazínu The Banker,“ hovorí Roman Hajduk. Trendom ďalších rokov môžu byť aj investície do pitnej vody, sektora healthcare alebo alternatívnych energií.

23. 3. 2018 - UniCredit sa pripája k iniciatíve Hodina Zeme 2018 v 13 krajinách

Skupina UniCredit v sobotu dňa 24. marca zhasne svetlá v 77 svojich budovách v 13 krajinách (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovensko). Bude to jedenásty rok po sebe, kedy sa UniCredit pripojí k Hodine Zeme, celosvetovej iniciatíve organizovanej Svetovým fondom na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF) s cieľom upozorniť verejnosť na klimatické zmeny, ktoré vážne ohrozujú našu planétu.

Podpora kampane zo strany skupiny UniCredit zdôrazňuje dlhodobé úsilie skupiny s cieľom riešiť otázku ochrany životného prostredia a podporiť udržateľný rozvoj. Cieľom stratégie skupiny UniCredit v oblasti zmeny klímy je značný pokles jej prevádzkových emisií skleníkových plynov. Strednodobým cieľom skupiny je znížiť emisie oxidu uhličitého, ktoré produkuje, o 60 percent do roku 2020 a dlhodobým cieľom je pokles o 80 percent do roku 2030.

Skupina UniCredit v roku 2017 dosiahla celkový pokles o 41 percent oproti úrovni emisií v roku 2008. Skupina dosiahla tento výsledok zvýšením energetickej efektívnosti, prostredníctvom inteligentnejších spôsobov na využitie pracovných priestorov a väčšou digitalizáciou bankových transakcií.

Krajina

Mesto

Adresa

Rakúsko

 

 

 

 

Vienna

Lassallestrasse 1

Lassallestrasse 5

Julius Tandler Platz

Schottengasse 6

Danube Tower

Bosna and HerzegovinaMostar

Kardinala Stepinca bb

Sarajevo

Zelenih beretki, 24

Banja Luka

Marije Bursać 7

Bulharsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia

 

 

 

7, Sq. Sveta Nedelya

14, Gyueshevo Str.

8, Aksakov Str.

3, Kaloyan Str.

Ruse

5, Sveta Troitsa Sq.

Varna

1, Petko Karavelov Str.

Burgas

22, Alexandrovska Str.

Stara Zagora

126, Simeon Veliki Blvd.

Plovdiv

4 Ivan Vazov Str.

Pleven

121 Vasil Levski St.

ChorvátskoZagrebSamoborska, 145

Resellova, 4

Trg bana Josipa Jelačića, 10

Česká republika

 

Prague

 

Zeletavska, 1 - Filadelfie

Námesti Republiky, 3a - Banking House

Nemecko

MunichHVB Tower, Arabellastrasse, 12

HHO, Arabellastrasse, 14

KF14, Kardinal-Faulhaber-Str., 14

Hamburg

Graskeller, 2

Berlin

Leibnizstr., 100

Veľká Británia

London

Moor House 120 London Wall

Maďarsko

Budapest

Szabadság tér, 5-6

Taliansko

MilanUniCredit Tower A - Piazza Gae Aulenti, 3

UniCredit Tower B - Piazza Gae Aulenti, 1

UniCredit Tower C - Piazza Gae Aulenti, 4

Cologno Monzese

Via Volta, 1

Bologna

Via del Lavoro

Reggio Emilia

Via Rivoluzione di Ottobre, 16

Rome


Via Tupini, 180

Largo Fochetti, 16

Palermo

Via Ruggiero Settimo, 26

Rumunsko

București

Unicredit Tower, Bulevardul Expoziției 1F

Rusko


MoscowPrechistenskaya emb., 9

Boutikovsky lane, 9

1-st Kazachy lane, 9/1

Zuborsky boulevard, 29

1-st Tverskaya-Yamskaya street, 28/1

Leningradsky avenue, 44

Bolshaya Gruzinskaya street, 58/60

Komsomolsky avenue, 44

Leninsky avenue, 70/11

Ostozhenka street, 5

Pyatnitskaya street, 14/1

Kaluga

Pushkina street, 1/20

Saint-Petersburg


Fontanka emb., 2/48

Moskovsky avenue, 192-194

Efimova street, 4a

Novocherkassky avenue, 43/17

Novatotov blvd., 8A

Moscovsky avenue, 193A

Ekaterinburg

Nikolaya Nironova street, 4

Nizhny Novgorod

Kostina street, 20

Novosibirsk

Maxima Gorkogo street, 53

Chelyabinsk

Karla Marxa street, 38

Krasnodar

Stavropolskaya street, 41

Perm

Monastyrskaya street, 41

Samara

Chapayevskaya street, 178

Rostov-on-Don

Socialisticheskaya/ Serafimovicha street, 58/51

Voronezh

Komissarzhevskoy street, 13

Ufa

Kirova street, 27

Volgograd

Novorossiyskaya street, 11

Stavropol

Dovatortsev street, 38A

Srbsko


Belgrade


Rajiceva street, 27-29

BBC, Jurija Gagarina, 12

Blue House Center, Spanskih boraca, 3

Jurija Gagarina, 30

Francuska, 6

Jurija Gagarina, 12

Slovensko

Bratislava

Sancova, 1/A

 

 

 

V Bratislave, dňa 23. marca 2018

12. 4. 2018 - QR kódy sa vracajú, pomocou čiernobielych štvorčekov platí stále viac klientov bánk

Využitie QR kódov chytá vďaka mobilnému bankovníctvu druhý dych. S prudkým rozšírením smartfónov, ktoré dnes vlastnia dvaja z troch Slovákov, rastie popularita služieb mobilného bankovníctva. A s nimi aj platenie technológiou, ktorá má prezývku „rozsypaný čaj“. Analýza UniCredit Bank ukazuje, že platbu QR kódom si mesačne vyskúša viac než 20 tisíc používateľov mobilného bankovníctva banky. Platíme ním najmä šeky a faktúry, učíme sa však aj posielať si peniaze vzájomne medzi sebou. Boom QR kódov zažíva momentálne Čína, kde medzištvrťročne rastie počet transakcií aj o takmer 100 %.

Plnohodnotná digitálna éra sa blíži. Platba pomocou QR kódu je nielen rýchla a pohodlná, ale aj jednoduchá a zvládne ju skutočne každý. Stačí k nej smartfón s nainštalovaným mobilným bankovníctvom. „Po prihlásení do Smart Bankingu stačí naskenovať kód napríklad na faktúre a aplikácia sama načíta dáta na platbu. Následne klient len skontroluje údaje, potvrdí platbu a je vybavené. Všetko je rýchle a vďaka zabezpečeniu mobilných bankových aplikácií aj úplne bezpečné,“ opisuje jednoduché platenie pomocou mobilného telefónu Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Záujem o QR platby medzi Slovákmi rýchlo narastá. Čaro rýchleho a jednoduchého platenia si v marci v priemere vyskúšalo viac než 20 tisíc klientov banky. Platbu dokončila viac než polovica z nich. Za celý rok 2017 pritom klienti banky pomocou služby nazvanej „Skenuj a zaplať“ naskenovali viac než 100 tisíc QR kódov.

 

Posielajte si peniaze s kamarátmi pohodlne a bez stresu

„Rastu záujmu o QR platby okrem ich rýchlosti a jednoduchosti pomáha aj fakt, že stále viac firiem na faktúry klientov uvádza aj vygenerovaný unikátny QR kód na platbu. Od poskytovateľov energií, mobilných služieb až po platby za poistenie,“ vysvetľuje Ďuďáková. To však nie je jediný spôsob, ako využívať čiernobiele štvorčeky.

 

Platíte za kamaráta večeru s prísľubom, že vám peniaze rovno pošle pomocou mobilného bankovníctva? Nie je nič jednoduchšie, než otvoriť aplikáciu, kliknúť na „Vytvoriť PayCode“, zadať sumu a obratom sa na obrazovke vygeneruje vlastný unikátny platobný QR kód. „Váš kamarát ho len naskenuje a hneď vám môže poslať peniaze. Odpadá zložité opisovanie čísla účtu a strach, že pri jeho písaní urobíte chybu a pošlete peniaze omylom inde,“ uvádza Ďuďáková. Kód môžete tiež zdieľať pomocou e-mailu alebo chatovacej aplikácie.

 

Čínska posadnutosť QR kódmi  

V používaní technológie „rozsypaného čaju“ sú dnes najďalej v Číne. Vďaka mobilným aplikáciám ako WeChat alebo AliPay sú QR kódy na každom rohu. Využívajú ich okrem maloobchodníkov alebo drobných trhovníkov dokonca aj bezdomovci na jednoduché zaslanie almužny.

 

Podľa prieskumu iResearch rozkvitli QR transakcia najmä v roku 2016. Počas 4. štvrťroka 2016 dosiahli QR platby celkový objem 47,35 miliárd dolárov, čo je nárast o 86 %. Ďalší obrovský nárast bol zjavný v prvom štvrťroku 2017, kedy sa uskutočnili platby pomocou QR kódov v hodnote neuveriteľných 92,81 miliárd dolárov a nárast bol 96 %. Nielen Číňania, ale aj klienti amerických bánk si obľúbili QR platby. Podľa odborného prieskumu serveru Statista mesačne využíva QR platby asi 30 miliónov Američanov,“ vraví Zuzana Ďuďáková.

Graf QR platby

Nebojte sa QR platieb alebo 5+1 jednoduchých krokov, ako do piatich sekúnd zaplatiť šek alebo faktúru

Osvojte si aj vy moderné trendy a pošlite zastaralé platenie šekmi a prepisovanie údajov z faktúry do internetového bankovníctva tam, kam právom patrí – do histórie. Poriadne si prezrite svoje účty alebo šeky. Ak na nich uvidíte čiernobielu spleť štvorčekov, môžete ich zaplatiť rýchlo a pohodlne mobilom. Ako na to, vám ukáže týchto 5+1 jednoduchých krokov, ktoré pre vás pripravili odborníci z UniCredit Bank:

 

 1. Nainštalujte si aplikáciu Smart Banking od UniCredit Bank a v nastavení svojho smartfónu povoľte prístup aplikácie k fotoaparátu a do galérie fotografií
 2. Prihláste sa do aplikácie Smart Banking (napr. pomocou rýchleho prihlásenia odtlačkom prsta alebo pomocou funkcie rozpoznania tváre Face ID).
 3. V aplikácii vyberte možnosť „Skenuj a zaplať“.
 4. Pomocou funkcie „Odfoť a zaplať“ si odfoťte vašu faktúru alebo šek, na ktorých je QR kód.
 5. Po naskenovaní QR kódu sa automaticky vyplní formulár platby a stačí len skontrolovať údaje platobného príkazu a platbu potvrdiť pomocou odtlačku prsta alebo zadať PIN kód. 
 6. TIP na záver: Ak máte QR kód odfotený a uložený vo fotogalérii, stačí využiť možnosť „Import z galérie fotiek“. Keď ste kód vybrali z galérie, stačí potvrdiť, skontrolovať všetky platobné údaje a palcom potvrdiť.
5. 4. 2018 - Správny čas na hypotéku je práve teraz! Úrokové sadzby hypoték v UniCredit Bank spadli na historické minimum

Jar so sebou okrem dlhších dní prináša aj zníženie úrokových sadzieb hypoték, ktoré UniCredit Bank v rámci svojej akčnej ponuky znížila 1. apríla 2018. „Úrokové sadzby hypoték  spadli na najnižšiu úroveň v novodobej histórii banky“, hovorí Tomáš Drábek, člen predstavenstva a riaditeľ retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank. Trojročné fixácie si môžu klienti v UniCredit Bank vybaviť už od 0,79 % p. a.

Výhodné a historicky najnižšie úrokové sadzby v histórii UniCredit Bank sú pri trojročných a päťročných fixáciách pod jedným percentom. Najdlhšiu, 10-ročnú fixáciu môžu klienti získať s úrokom 1,89 % p. a. Táto jarná akčná ponuka od UniCredit Bank platí pre klientov, ktorí súčasne s úverom na bývanie uzatvoria aj poistenie schopnosti splácať a otvoria si  U konto, na ktoré budú mesačne posielať 1,5 násobok splátky. Atraktívne úrokové sadzby už od 1,19% p.a.  však môžu získať aj klienti, ktorí si   z akýchkoľvek príčin  nepoistia schopnosť splácať úver na bývanie. Mimoriadne atraktívna ponuka platí až do odvolania.  

Podmienky na poskytnutie  hypotéky sa budú v rámci legislatívy naďalej sprísňovať. V UniCredit Bank sme znížili úrokové sadzby preto, aby klienti, ktorí uvažujú nad hypotékou, využili tento čas a získali ju za mimoriadne výhodných podmienok“, dodáva Tomáš Drábek.

UniCredit Bank svojim klientom ponúka aj ďalšie výhody. Klientom, ktorí s hypotékou uzatvoria poistenie schopnosti splácať a požiadajú o úver do 80 % LTV (pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti, ku ktorej sa zriaďuje záložné právo), banka preplatí náklady spojené so získaním znaleckého posudku až do výšky 150 eur v prípade bytu a  do výšky 210 eur v prípade rodinných domov. UniCredit Bank pri uzatvorení poistenia schopnosti splácať úver poskytne hypotéku bez poplatku.

Tabuľka: Nové úrokové sadzby  úverov na bývanie  UniCredit Bank platné od 1. apríla 2018

Dĺžka fixácie Úroková sadzba
FIX3 0,79 % p.a.
FIX4 0,89 % p.a.
FIX5 1,09 % p.a.
FIX7 1,59 % p.a.
FIX10 1,89 % p.a.

Link na reprezentatívne príklady: https://www.unicreditshop.sk/sk/Hypoteky/Nova-hypoteka

 

12. 2. 2018 - Slováci oslávia Valentína romantickým jedlom, na večeru minú až 40 eur

Prieskum naznačuje, že reštaurácie by mohli tento rok na Valentína praskať vo švíkoch. Vyraziť za kvalitným jedlom pri sviečkach sa chystá každý tretí slovenský pár, celkovo pritom u nás Valentína oslavuje približne dve tretiny ľudí. A na romantickú večeru míňame rok od roka viac. Zatiaľ čo minulý rok to bolo v priemere 25 eur, tento rok podľa prieskumu UniCredit Bank plánuje väčšina do romantiky pri jedle investovať ešte o dvanásť eur viac.

 

Reštaurácie pod náporom  zamilovaných párov

Stôl pre dvoch, pološero, sviečky, dobré jedlo a fľaša kvalitného vína. Tak si tento rok predstavuje ideálnu valentínsku oslavu až tretina slovenských zamilovaných párov. Reštaurácie na celom Slovensku môžu čakať ešte oveľa väčší nápor, ako bežne býval na Valentína. Podľa prieskumu UniCredit Bank totiž pravidelne na romantickej večeri mimo domova slávi sviatok zamilovaných len desatina Slovákov.

 

„Najviac  plánujú vziať  reštaurácie útokom obyvatelia Bratislavy a zamilovaní z Košického a Trnavského kraja. Na večeru v týchto krajoch vyrážajú štyri z desiatich párov. Najväčšiu šancu nájsť voľný stôl majú páry v Prešovskom kraji, kde na večeru plánuje 14. februára vyraziť len pätina ľudí,“ komentuje výsledky valentínskeho prieskumu Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Valentín pritom najviac oslovuje mladšie ročníky do 26 rokov, svoju partnerku alebo partnera na večeru pozve až polovica zamilovaných. 

 

Valentin

Tento rok sa zamilovaní plánujú minúť viac než v minulom roku

Za kvalitný gurmánsky zážitok sa pritom Slováci neboja si priplatiť. Na valentínsku večeru plánuje 55 % Slovákov v reštauráciách minúť až 40 eur. Pätina zaľúbencov plánuje do večera vo dvojici investovať ešte viac, a to až 60 eur. „Minulý rok to pritom bolo v priemere len 25 eur. Rastúce platy a priaznivý vývoj domácej ekonomiky sa tiež prejavuje vo výdavkoch na Valentína,“ dodáva Zuzana Ďuďáková.

 

O prieskume:

Prieskum: Valentínske reštaurácie a výdavky realizovala pre UniCredit Bank agentúra Ipsos prostredníctvom online nástroja Instant Research, vo februári 2018 na reprezentatívnej vzorke 1 050 Slovákov.

 

Kontakt:            Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

1. 2. 2018 - Tomáš Drábek bol vymenovaný za nového člena predstavenstva a riaditeľa retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank

Členom predstavenstva a riaditeľom retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank bol od 1. februára 2018 vymenovaný Tomáš Drábek (40). Drábek pôsobí v bankovníctve od roku 2001, z toho sedemnásť rokov v UniCredit Bank a ďalších spoločnostiach patriacich do skupiny UniCredit. Na pozícii člena predstavenstva a riaditeľa retailového a privátneho bankovníctva strieda Giovanniho Guidiho, ktorý sa po 43 rokoch strávených v UniCredit rozhodol odísť do penzie.

Veľmi ma teší, že Tomáš Drábek posilní vedenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Som presvedčený, že jeho široké znalosti bankovníctva, potrieb našich klientov vrátane jeho manažérskych zručností získaných počas jeho dlhoročného pôsobenia v UniCredit budú pre našu banku významným prínosom,“ uviedol k vymenovaniu nového člena predstavenstva a riaditeľa retailového a privátneho bankovníctva Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. A dodal: „Rád by som poďakoval Giovannimu Guidimu za jeho vynikajúcu prácu, ktorú odviedol pre UniCredit Bank počas siedmich rokov v Českej republike a na Slovensku. Jeho nasadenie a inovatívny prístup prispel k výborným výsledkom našej banky. Prajem mu veľa ďalších osobných úspechov v jeho novej životnej etape.

Svoju takmer dvadsaťročnú kariéru začal Tomáš Drábek na pozícii hypotekárneho špecialistu v roku 2001 v Bank Austria Creditanstalt. V nástupníckej banke HVB Bank Czech Republic pôsobil ako riaditeľ Majordomus Bohemia. Po vzniku UniCredit Bank Czech Republic bol v roku 2008 vymenovaný za riaditeľa Retail Real Estate Finance a následne za riaditeľa úseku Retail Marketing and Segments. V roku 2011 bol v UniCredit Bank povýšený na riaditeľa retailového regiónu Morava a o dva roky neskôr sa stal riaditeľom pre Franchisingovú a alternatívnu distribúciu. Tomáš Drábek zavŕšil medzinárodné skúsenosti v rámci skupiny UniCredit v septembri 2015, kedy bol zodpovedný za útvar Market Growth Initiatives divízie CEE vo Viedni. O rok neskôr sa Drábek vrátil do UniCredit Bank ako nový riaditeľ pre pražskú retailovú oblasť, kde pôsobil do svojho nového vymenovania.  

Tomáš Drábek získal magisterský titul na Karlovej univerzite a MBA v Chicagu. Hovorí plynule po anglicky. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, plávanie, beh a jazda na bicykli.

 

 

16. 1. 2018 - Štúdia o bankovom sektore v strednej a východnej Európe 2018: pružný rast ekonomiky a nové príležitosti
 • Stále priaznivé ekonomické prostredie

Ekonomické prostredie, v ktorom pôsobia banky v regióne strednej a východnej Európy (SVE), by malo byť aj naďalej priaznivé. Ekonomický rast bol v roku 2017 pre väčšinu krajín regiónu najlepším od roku 2010.  Očakávame, že rast HDP ostane solídny vo väčšine krajín (okolo 3 % či viac), aj napriek miernemu spomaleniu v rokoch 2018 a 2019.

 • Rast úverovania vo väčšine krajín

Aj napriek tomu, že rast úverov sa pravdepodobne trochu spomalí v krajinách, ktoré počas posledných dvoch rokov zaznamenali najvyššie tempá rastu, jeho zlepšenie sa očakáva v krajinách, ktoré doposiaľ zaostávali. Zrýchlenie očakávame hlavne v Maďarsku, Slovinsku a Srbsku (HR, SI, RS), mierne spomalenie rastu úverov v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku (CZ, SK RO a TR). V ostatných krajinách by mal rast ostať na aktuálnych úrovniach. 

 • Problémové úvery: proaktívne opatrenia a efektívnejšie inkasovanie zlepšujú blianciu aktív a odstraňujú riziká v súvahách

Zníženie pomeru problémových úverov patrilo v posledných troch rokoch medzi najvýznamnejšie aspekty v regióne SVE. Očakáva sa, že tento pomer bude naďalej klesať.  Zlepšenie bolo z veľkej časti spôsobené predajom problémových úverov, lepším inkasom a ekonomickým zotavovaním predovšetkým v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a v Slovinsku. Tieto faktory budú aj naďalej zohrávať významnú úlohu, pričom na nový príliv úverov sa budú vzťahovať obmedzenia vo forme lepších postupov riadenia rizika.

 • Ziskovosť ostane na súčasnej úrovni, predbehne aj západoeurópske banky

Zisk bánk pred zdanením všetkých aktív ostane s najväčšou pravdepodobnosťou na súčasných úrovniach, ktoré sú podstatne vyššie, ako v západnej Európe (1,3% vs. 0,4%). Keďže úrokové sadzby sú stále relatívne nízke, kontrola nákladov a zameranie sa na kvalitu aktív ostanú stredobodom záujmu.

 • Európske fondy budú aj naďalej predstavovať príležitosť pre bankové obchody

Tok  prostriedkov z fondov EÚ do regiónu SVE bude aj v nasledujúcich rokoch značný (v priemere medzi 1,5% a 3% HDP ročne) a bude predstavovať stimul pre ekonomickú aktivitu. Zároveň bude predstavovať príležitosť na podporu prístupu firiem ku grantom, ako aj k finančným nástrojom prostredníctvom vyhradených bankových produktov a služieb.

 • Rast prostredníctvom digitalizácie

V krajinách regiónu SVE je ideálne prostredie na presadzovanie digitálneho bankovníctva vďaka relatívne vysokej miere celkovej digitalizácie.

Multikanálový klientský prístup vďaka využitiu všetkých bodov interakcie s klientom zvyšuje produktivitu a zlepšuje služby zákazníkom a zároveň znižuje náklady. Digitalizácia procesov zlepšuje skúsenosť zákazníkov, zvyšuje kvalitu poradenských služieb i predaj na diaľku. Dochádza pritom k rozšíreniu počtu produktov, ktoré sú dostupné prostredníctvom digitálnych platforiem a počtu kontaktov s klientmi.

Využitie pokročilých analytických nástrojov stále viac zabezpečuje plnenie potrieb zákazníkov a pomáha predvídať zmeny pre celý priemysel v súčasnosti i v budúcnosti.

 • Príležitosti v oblasti správy majetku

Čistý finančný majetok domácností v regióne SVE sa od roku 2006 zdvojnásobil. Vo svetle stále významnej medzery v bohatstve domácností oproti iným rozvinutým ekonomikám a vo svetle vyhliadok na pokračujúce ekonomické zotavenie budú produkty privátneho bankovníctva zohrávať stále dôležitejšiu úlohu. Vzniknú príležitosti v oblasti poradenstva, ponuky diverzifikovaných produktov, zvýši sa majetok v správe bánk a zlepší priestor pre sofistikovanejšie produkty.

 • Ďalšie oblasti, ktoré je potreba vziať do úvahy

Akýkoľvek výhľad musí zohľadňovať nízke úrokové sadzby v niektorých krajinách regiónu SVE, ktoré môžu mať dopad na ziskovosť. Prihliadnuť je potrebné aj k vplyvy regulačných tlakov a legislatívnych opatrení, výhľadu pre Turecko a obmedzenému rastu v Rusku.

„Rok 2017 bol druhým v poradí, kedy bol bankový sektor ziskový vo všetkých krajinách,“ povedal Carlo Vivaldi, Vedúci Divízie pre SVE v UniCredit. „Keďže rast HDP v rokoch 2018/19 by mal byť na úrovni prevyšujúcej 3 percentá takmer v každej krajine, predpokladáme dobré podmienky pre pokračujúci rast celého regiónu SVE[1].“

 „Priaznivé ekonomické prostredie bude dobrou správou pre bankový sektor v tomto regióne,“ dodal Mauro Giorgio Marrano z útvaru Strategických a korporátnych prognóz pre SVE. „Región SVE zároveň prináša jedinečné príležitosti vzhľadom na rastúce bohatstvo domácností, ako aj rozvíjajúci sa dopyt po poradenských, investičných a sporiacich produktoch.“

Región SVE ostáva pre skupinu UniCredit dôležitým motorom rastu

Vďaka stále sa posilňujúcej vedúcej pozícii a rastu počtu klientov ostáva región SVE dôležitým motorom rastu pre Skupinu UniCredit. Tá je v regióne lídrom v zmysle celkových aktív a geografickej diverzifikácie a patrí medzi najvýznamnejšie banky v každej krajine tohto regiónu.

Región SVE prináša nepretržitý organický rast a udržateľnú ziskovosť vďaka stabilným výnosom podporeným aj vysokou prevádzkovou efektivitou. Skupina UniCredit disponuje rozsiahlou sieťou s takmer tisíckou pobočiek v 11 krajinách, ktorá generuje zhruba štvrtinu jej celkových výnosov.

Zákaznícka základňa skupiny UniCredit v regióne SVE neustále rastie smerom k cieľu získať 2,6 miliónov nových zákazníkov do konca roka 2019. Zároveň sa zvyšuje kvalita portfólia. Hrubá expozícia voči riziku problémových úverov sa medziročne (9M16/9M17) znížila o 140 bázických bodov (z 10,3 na 8,9). V dôsledku toho sa návratnosť alokovaného kapitálu dostala počas prvých deviatich mesiacov roku 2017 na úroveň 14,4 percent, čo podčiarkuje silnú ziskovosť divízie SVE.

„Široká diverzifikácia zákazníkov, produktov ako aj geografická diverzifikácia robí z regiónu SVE konzistentne silného hráča vo finančných výsledkoch skupiny UniCredit,“ povedal Carlo Vivaldi, Vedúci divízie SVE v UniCredit.Inovatívny prístup regiónu, ktorého dôkazom je silný rast jeho digitálnej základne, znamená, že je perfektnou testovacou pôdou pre nové digitálne a IT riešenia. Mnoho dôležitých transformačných programov súvisiacich s inováciami a digitalizáciou, ktoré sa budú následne môcť rozšíriť do celej Skupiny, bolo spustených práve v regióne SVE.“

Cezhraničná aktivita rastie vďaka zvyšujúcemu sa počtu medzinárodných zákazníkov. K septembru 2017 obsluhoval región SVE 26 000 medzinárodných klientov[2] (+5,7 % medziročne) prostredníctvom medzinárodných centier. Cieľom je zvýšiť túto zákaznícku základňu o ďalších 2 000 klientov do roku 2019.

Množstvo digitálnych užívateľov by sa malo zvýšiť z aktuálnych 44 % všetkých zákazníkov na 51 % v roku 2019. Očakáva sa, že počet používateľov mobilného bankovníctva by sa mal počas nasledujúcich dvoch rokov zvýšiť z aktuálnych 28 % zo všetkých zákazníkov na 47 %. „Neustále investujeme do inovácií a digitalizácie, ďalšieho pokroku v riadení dát a analýz, aby sme rozšírili naše regionálne aktivity, no nestrácame kontrolu nad nákladovou disciplínou,“ pokračoval Vivaldi.

S objemov úverov v regióne SVE vo výške 59,7 miliárd EUR k septembru 2017, ktorý by mal narásť na 68 miliárd EUR v roku 2019, má zároveň skupina UniCredit v regióne SVE dlhodobé skúsenosti so štátnymi programami a programami podporovanými EÚ. To viedlo k odsúhlaseniu obchodov venovaných na projekty EÚ v objeme cez 2 miliardy EUR a k podpisu zmlúv o implementácii finančných nástrojov za ďalších 0,8 miliárd EUR.

O skupine UniCredit

Sme jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá svojej rozsiahlej klientskej základni tvoriacej 25 miliónov klientov poskytuje jedinečné služby siete v západnej, strednej a východnej Európe. Ponúkame odborné znalosti na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Poskytujeme služby a podporuje našich 25 miliónov klientov na celom svete a poskytujeme im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách sveta, kde skupina pôsobí. Naša európska banková sieť zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Turecko.

[1] V roku 2018/19 by mala Eurozóna rásť na úrovni 2,1 percent.

[2] Firemní klienti, ktorí sú aktívni vo viac ako jednej krajine, kde je Skupina UniCredit prítomná.

12. 1. 2018 - Skupina UniCredit vyhlásená v prieskume Trade Finance Survey 2018 časopisu Euromoney lídrom v poskytovaní služieb obchodného financovania
 • Skupina UniCredit získala prvé miesto v celosvetovom merítku v novej kategórii „Najlepšie služby“. Banková skupina uspela konkrétne v podkategóriách: „Komplexné služby“, „Produkty/platby“ a „Celkové plnenie“.
 • Skupina UniCredit získala celkom 21 prvých miest, čím sa stala lídrom na trhu v strednej a východnej Európe (CEE), Taliansku a v ďalších siedmich európskych krajinách.

Skupina UniCredit bola podľa prieskumu Trade Finance Survey 2018 prestížneho časopisu Euromoney ocenená ako „Najlepší globálny poskytovateľ obchodného financovania“. Konkrétne uspela v podkategóriách „Komplexné služby“, „Produkty/platby“ a „Celkové plnenie“.

Podľa siedmeho ročníku prieskumu sa skupina UniCredit stala lídrom na trhu v oblasti poskytovania obchodného financovania v Taliansku a v ďalších siedmich krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Konkrétne v Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Turecku. V novej kategórii „Najlepšie služby“ sa skupina UniCredit umiestnila na prvom mieste v Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Zoznam krajín doplnilo Rusko.

Prieskum Trade Finance Survey bol realizovaný na základe spätnej väzby od viac ako 7255 klientov firemného bankovníctva (takmer dvojnásobok oproti minulému ročníku). To potvrdzuje sústavnú a neustále sa zdokonaľujúcu prácu skupiny UniCredit v poskytovaní obchodného financovania. Na základe znalosti kľúčových európskych trhov, produktovej odbornosti a angažovanosti v oblasti inovácií, doplnených o komplexné a rozširujúce sa siete skupiny UniCredit sa služby v oblasti obchodného financovania neustále zdokonaľujú.

Gianni Franco Papa, výkonný riaditeľ skupiny UniCredit, uviedol: „Sme poctení, že časopis Euromoney udelil skupine UniCredit ocenenie za „Najlepšieho globálneho poskytovateľa služieb obchodného financovania“ v troch dôležitých kategóriách. Toto uznanie  odráža naše silné zameranie na klienta a jeho potreby, intenzívnu angažovanosť v oblasti inovácií a rastúcu silu našej medzinárodnej siete. Spájame klientov po celom svete a poskytujeme im transparentné a jednoduché riešenia, ktoré spĺňajú všetky ich potreby v oblasti obchodného financovania, a to aj v tých najzložitejších situáciách.“

Skupina UniCredit aj naďalej významne investuje do inovácií v oblasti obchodného financovania. Je zakladajúcim členom konzorcia technológie blockchain platformy we.trade (predtým známa ako Digital Trade Chain). Skupina takisto rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť. V nedávnej dobe posilnila svoju medzinárodnú pôsobnosť prostredníctvom novej pobočky v Abú Zabí. Tá poskytne podporu kľúčovým európskym klientom skupiny UniCredit a sprístupní im nové obchodné príležitosti.

O skupine UniCredit

Skupina UniCredit je úspešná celoeurópska skupina s jednoduchým komerčným modelom, ktorý ťaží
z korporátneho a investičného bankovníctva. UniCredit svojej rozsiahlej klientskej základni, ktorá predstavuje 25 miliónov klientov, poskytuje služby prostredníctvom jedinečnej franšízovej obchodnej siete v regióne západnej, strednej a východnej Európy. Skupina ponúka spojenie odbornej znalosti lokálnych pomerov a medzinárodnej pôsobnosti. Svojich klientov skupina UniCredit podporuje kdekoľvek na svete a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k najvýznamnejším bankám na 14 kľúčových trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách po celom svete. Európska banková sieť UniCredit zahrnuje tieto štáty: Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Turecko.

19.12.2017 - Nový slogan UniCredit: Banka pre všetko, na čom záleží

UniCredit s potešením predstavuje nový slogan „Banking that matters/ Banka pre všetko, na čom záleží“.

 

Skupina bude tento slogan používať vo všetkých komunikačných aktivitách, napríklad v reklamných kampaniach, značkách a marketingových materiáloch, vo všetkých krajinách, kde naša skupina pôsobí, a to v súlade s prístupom „Jedna banka, jeden UniCredit“. 

 

Tento slogan, ktorý vytvorila reklamná agentúra Leagas Delaney Italia, bude preložený do 12 jazykov.

 

„Banking that matters/ Banka pre všetko, na čom záleží“. “ sumarizuje troma slovami firemnú identitu skupiny UniCredit – poskytovanie produktov, služieb a poradenstva, ktoré ju odlišujú v každodennom živote, či už jednotlivca, rodiny, malej firmy alebo veľkej spoločnosti.

 

UniCredit je jednoduchá úspešná paneurópska komerčná banka, s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá rozsiahlej klientskej základni, ktorú tvorí 25 miliónov klientov, poskytuje jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe:

 

Skupina ponúka odborné znalosti na lokálnej a medzinárodnej úrovni, poskytuje služby a podporuje svojich klientov na celom svete a poskytuje bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách sveta, kde skupina pôsobí.V Miláne, dňa štvrtok, 14. decembra 2017

Kontakt skupiny UniCredit pre vzťahy s médiami
Ph. +39 02 88623569
E-mail: mediarelations@unicredit.eu
Twitter: @UniCredit_PR
Instagram: UniCredit_PR
GooglePlus: +UniCreditGroup

29.11.2017 - UniCredit a Európska zamestnanecká rada UniCredit podpísali prvú spoločnú deklaráciu v Európskom bankovom sektore o vyváženosti pracovného a súkromného života

Miláno, 29. novembra 2017 – UniCredit a Európska zamestnanecká rada UniCredit ako prví v európskom bankovom sektore podpísali spoločnú deklaráciu o vyváženosti pracovného a súkromného života, čím sa zaviazali k zlepšeniu sociálneho dialógu v rámci UniCredit na európskej úrovni.

Spoločná deklarácia o vyváženosti pracovného a súkromného života, ktorú včera podpísali Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ UniCredit, a Francesco Colasuonno, predseda Európskej zamestnaneckej rady UniCredit, reaguje na súčasné trendy v meniacom sa sociálnom a ekonomickom prostredí, kde významné faktory, ako napríklad technologické inovácie, vyžadujú definovanie nových spôsobov práce.

Táto spoločná deklarácia predkladá súbor špecifických a konkrétnych činností, ktoré majú prispieť k zabezpečeniu rovnováhy pracovného a súkromného života v rámci všetkých prevádzok UniCredit. Nové technológie sa zavádzajú s cieľom čo najlepšie využiť ľudské zdroje, tak z hľadiska schopností, ako aj z hľadiska času, pri súčasnom rešpektovaní súkromného života pracovníkov.

Tento dokument vyžaduje všeobecný prístup pri nastavovaní cieľových štandardov vo všetkých právnických subjektoch UniCredit a všetkých krajinách, kde skupina pôsobí, pričom sa za meriava na päť hlavných oblastí:

§  Flexibilné využívanie času a priestoru: podporovanie takého prístupu k organizácii práce, ktorý je založený na flexibilnom využívaní času a priestoru, pokiaľ to bude možné.

§  Riadenie času v práci: prijatie opatrení na maximalizáciu kvality a efektívne využitie času počas pracovných hodín.

§  Pocit pohody: podpora prijímaniu opatrení na zlepšenie pracovných podmienok počas obdobia ich pracovnej aktivity.

§  Kultúrna zmena: podnecovanie činností a správania, ktoré podporujú prechod smerom k podnikovej kultúre, ktorá je skutočne založená na vyváženosti pracovného a súkromného života a začlenení pracovníkov do kolektívu.

 Ako uviedol Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ UniCredit, „V UniCredit veríme, že je dôležitý rešpekt. Pri všetkom čo robíme, musíme brať do úvahy osobné aj profesionálne záujmy. To nám pomôže vytvoriť kultúru rozvíjania hodnoty, ku ktorej môže prispieť každý jeden z nás. V tomto ohľade musia manažéri ísť príkladom.

 Francesco Colasuonno, predseda Európskej zamestnaneckej rady UniCredit, uviedol: :Sme spokojní s tým, že sa nám podarilo podpísať túto spoločnú deklaráciu, ktorá je veľmi inovatívna, a to tak z hľadiska formy, ako aj z hľadiska obsahu. Vďaka spoločnému úsiliu zástupcov európskych zamestnancov a vedenia UniCredit, ktorých spolupráca trvá už od roku 2007, sme začali prospešný a korektný dialóg s cieľom zaviesť tieto konkrétne opatrenia v každej krajine, kde UniCredit pôsobí.”

Táto spoločná deklarácia bude predložená vedeniu UniCredit vo všetkých spoločnostiach v rámci skupiny, a v každej krajine, kde UniCredit pôsobí, s cieľom zvýšiť informovanosť o jej základných zásadách a podnietiť diskusie so sociálnymi partnermi, v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi podmienkami platnými v danej krajine.

Realizácia činností vyplývajúcich zo spoločnej deklarácie bude spoločne monitorovaná užším výborom Európskej zamestnaneckej rady UniCredit a centrálnym manažmentom UniCredit.

Hlavné zásady tejto spoločnej deklarácie vychádzajú z koncepcie rovnosti príležitostí a nediskriminácie, ktorým sa venovali predchádzajúce spoločné deklarácie, ktoré podpísali UniCredit a Európska zamestnanecká rada UniCredit [1]

[1] December 2008 – Spoločná deklarácia o školení, vzdelávaní a profesionálnom rozvoji vychádza zo zásady, že vzdelávanie je celoživotným, trvalým a efektívnym procesom. Definuje usmernenia a zásady, ktoré rešpektujú kultúrne, sociálne a historické odlišnosti každej krajiny, kde UniCredit pôsobí, pričom by zároveň mali napomáhať všetkým zúčastneným stranám v tom, že slúžia ako východisko pre všetky stratégie, aktivity a iniciatívy v oblasti školení, vzdelávania a profesionálneho rozvoja.

máj 2009 - Spoločná deklarácia o rovnosti príležitostí a nediskriminácii bola podpísaná s tým zámerom, aby slúžila ako východisko pre všetkých zamestnancov pri definovaní usmernení v citlivých otázkach, ako napríklad diverzita, rovnosť príležitostí a nediskriminácia, s cieľom vytvoriť rozmanitú podnikovú kultúru, posilniť vzťahy spolupatričnosti a zlepšiť kvalitu života na pracovisku.

máj 2015 - Spoločná deklarácia o zodpovednom obchodovaní presadzuje spoločné zásady a usmernenia v prístupe UniCredit ku komerčným záležitostiam, pričom definuje piliere prostredníctvom ktorých tieto zásady možno spoločne uplatňovať a rešpektovať: kvalita produktov, sústredenie sa na klienta, profesionálny rozvoj zamestnancov a strategické riadenie organizácie

 

17. 11. 2017 - Dan Bucsa bol vymenovaný za hlavného ekonóma UniCredit pre strednú a východnú Európu

Skupina UniCredit vymenovala Dana Bucsu za hlavného ekonóma pre oblasť strednej a východnej Európy. S účinnosťou od 17. novembra prevezme úlohu vedúceho makroekonomického tímu pre danú oblasť.

 

Dan Bucsa nahradí Lubomira Mitova, ktorý z tejto pozície odstúpil a presúva sa do Washingtonu. Mitov bude naďalej pôsobiť v poradenskej funkcii pre UniCredit. Klienti skupiny budú môcť aj v budúcnosti čerpať z jeho poznatkov a skúseností.  

 

Bucsa, ako hlavný ekonóm UniCredit pre oblasť strednej a východnej Európy, s pôsobnosťou v Londýne bude zodpovedný za makroekonomický výskum. Jeho nadriadeným bude Erik F. Nielsen, hlavný ekonóm skupiny UniCredit.  

 

Erik F. Nielsen, hlavný ekonóm skupiny UniCredit, k vymenovaniu Dana Buscu uviedol: „Som veľmi rád, že Dan Bucsa prijal pozíciu hlavného ekonóma pre strednú a východnú Európu. Veľmi dobre sa orientuje v regióne a klientom z celého sveta, ktorí sa na túto oblasť zameriavajú, je dobre známy. Sme presvedčení, že s podporou Dana budeme mať aj naďalej to najlepšie pokrytie makroekonomického výskumu v danej oblasti.“

 

Dan Bucsa v posledných piatich rokoch pôsobil ako ekonóm pre oblasť strednej a východnej Európy v spoločnosti UniCredit v Londýne, kam prešiel z rumunskej UniCredit Bank. Pred odchodom do súkromného sektora vyučoval na Univerzite ekonomických štúdií v Bukurešti. Pracoval v oddelení makroekonomického modelovania a prognóz v Rumunskej národnej banke, kde sa podieľal na vývoji prognostického rámca pre inflačné ciele. Je držiteľom doktorského titulu z makroekonómie a magisterského titulu z odboru financií na Univerzite ekonomických štúdií v Bukurešti.

 

 


Kontakt:           Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

                        E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

                        Tel. č.: +421 2 4950 2303

 

 

30. 10. 2017 - UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a UniCredit Bulbank sú podľa časopisu The Banker najlepšie banky pre privátnych klientov

Ocenenie najlepšieho privátneho bankovníctva v roku 2017 na Slovensku a v Bulharsku získali UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  a UniCredit Bulbank. Prestížne ocenenie magazínu The Banker si zástupcovia banky prevzali na slávnostnom ceremoniáli vo štvrtok 26. októbra 2017 v Londýne. Privátne bankovníctvo UniCredit Bank uspelo v hodnotení pätnástich svetových najvýznamnejších osobností bankovníctva. Porotcovia posudzovali kvalitatívne i kvantitatívne ukazovatele.

 „Získanie ocenenia za najlepšie privátne bankovníctvo je pre nás veľkou cťou, a to nielen preto, že ho na slovenskom trhu získavame po prvýkrát. Dokazuje našu dlhodobú snahu byť lídrom v prinášaní tých najlepších investičných riešení pre klienta. Aktuálne sa zameriavame na posilnenie v oblasti digitálnych nástrojov a tiež v oblasti ďalšieho rozvoja kompetencií privátnych bankárov. Tieto oblasti považujeme za kľúčové pre ďalší progres a skvalitnenie správy majetku rodín našich klientov do budúcnosti,“ uviedol po ohlásení výsledkov Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku.

„Naším hlavným cieľom je budovať udržateľné vzťahy s našimi klientmi na základe základných hodnôt skupiny UniCredit. Pochopenie klientových potrieb je pre nás prvoradé, spolu profesionálnou zodpovednosťou na vysokej úrovni, transparentnosťou, inováciami a partnerstvom, ktoré sú kľúčovým motorom našej obchodnej filozofie,“ uviedla Nadežda Pavlova-Ninčeva, riaditeľka privátneho bankovníctva UniCredit Bulbank v Bulharsku.

Privátne bankovníctvo od UniCredit Bank poskytuje produkty a služby privátneho bankovníctva na Slovensku už viac než 15 rokov, kde ponúka klientom riešenia šité na mieru. Priame zastúpenie má skupina UniCredit na 14 kľúčových trhoch a v ďalších 18 krajinách na celom svete, pričom tím privátneho bankovníctva je zložený zo skúsených certifikovaných bankárov a špecialistov. UniCredit Bank je jediná banka na trhu, kde investície do produktov tretích strán vyberaných striktne podľa ich výkonnosti a kvality prevyšujú už 50 % spravovaných zdrojov klientov. Kľúčovým pilierom služieb privátneho bankovníctva je poradenstvo založené na potrebách klienta a globálna investičná stratégia založená na riadenej otvorenej architektúre investičných nástrojov, prostredníctvom ktorej môžu klienti investovať do širokého portfólia od podielových fondov s tou najlepšou výkonnosťou vo svojej investičnej triede, zaistených produktov, primárnych emisií korporátnych dlhopisov až po investičné certifikáty. Unikátnym riešením je tiež nástroj MyOneMarkets, ktorý umožňuje aktívne vytvárať individuálne emisie štruktúrovaných investičných produktov s nadštandardným výnosom už od objemu 30 tis. eur.

Privátne bankovníctvo od UniCredit Bulbank podporuje jedna z najväčších sietí v Európe. Oddelenie sa stará o špecializované potreby svojich klientov na základe odborných skúseností a vedomostí na vysokej úrovni. Tím privátneho bankovníctva od UniCredit Bulbank sa snaží zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť klientskych aktív a zabezpečiť ich dlhodobý rast. Filozofiou privátneho bankovníctva je zabezpečiť, aby boli všetky služby prístupné klientom v plnej miere. Pracovníci oddelenia privátneho bankovníctva hovoria jazykom svojich klientov a zdieľajú ich hodnoty, preto je jednoduchšie dosahovať efektívne výsledky. Privátni bankári vytvárajú spoločne s klientmi najvhodnejšiu dlhodobú stratégiu. Poskytujú riešenia pre vyváženú diverzifikáciu aktív klientov na základe individuálnych preferencií klienta a v súlade s príležitosťami a rizikami.  

Každoročná súťaž PWN/The Banker Global Private Banking Awards 2017 sa koná už od roku 2009. Každoročne od mája do júla sú banky z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky a z Blízkeho východu vyzvané zúčastniť sa na súťaži Global Private Banking Awards magazínu The Banker. V tejto súťaži porotcovia hodnotili vývoj kľúčových faktorov privátneho bankovníctva, portfólio a risk manažment, rozloženie aktív, due diligence, rastové a produktové stratégie, starostlivosť o klienta, obchodný model banky a rovnako inovácie.

23.10.2017 - Skupina UniCredit otvorila pobočku v Abu Dhabi pre globálnych klientov firemného investičného bankovníctva

Skupina UniCredit dnes oznámila otvorenie novej pobočky pre korporátne a investičné bankovníctvo (CIB) v Abu Dhabi, hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Pobočka má podporovať medzinárodný obchod a rozšíriť medzinárodnú ponuku banky pre firemných klientov a finančné inštitúcie. Skupina UniCredit si ako základňu pre novú pobočku vybrala centrum Abu Dhabi Global Market, hlavnú finančnú zónu v regióne.

Nová pobočka nahradí doterajšiu zastupiteľskú kanceláriu založenú v roku 2001 a bude vystupovať ako centrála pre oblasť krajín patriacich do Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC)[1] aj širší región Stredného východu a Afriky (MEA). Pobočka poskytne podporu európskym klientom skupiny UniCredit aj miestnym klientom vrátane regionálnych nadnárodných subjektov, miestnym finančným inštitúciám a štátnym investičným fondom (SWF).

Nová ponuka skupiny UniCredit bude stavať na už etablovanom obchode s protistranami regiónu Stredného východu a Afriky. Banka v regióne podporila v roku 2016 tieto subjekty celkovým objemom transakcií 6,5 miliardy EUR[2].

Oblasť Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive je zodpovedná za približne 6 % celkového obchodu Európskej únie a je zároveň pre EÚ piatym najväčším exportným trhom. Región navyše upevňuje svoju pozíciu kľúčového obchodného uzla pre rozvíjajúce sa trhy Ázie a Afriky. Obchod medzi Radou pre spoluprácu krajín v Perzskom zálive a Čínou sa odhaduje na viac ako 110 miliárd USD ročne. Perzský záliv je tiež domovom pre mnoho popredných štátom chránených investičných spoločností a predstavuje významný začiatok globálnych tokov priamych zahraničných investícií.

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ skupiny UniCredit, pri otvorení pobočky vyhlásil: „Rada pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive je pre klientov skupiny UniCredit významným regiónom. Nachádza sa tu viac ako 1 000 európskych organizácií, ktoré sú už na trhu etablované a podnikajú v priemyselných odvetviach, ktoré sú zásadné pre rozvoj celej oblasti členských krajín Rady. Ide napríklad o obchod, výrobu, výstavbu, energie a ropný a plynárenský priemysel. Špecifiká trhu v kombinácii so znalosťou regiónu, ktorú sme budovali počas našej dlhodobej prítomnosti v Abu Dhabi, umožní skupine UniCredit využiť príležitosti v prospech našich zákazníkov. Pod heslom "Jedna banka, jeden UniCredit" sa skrýva vízia úspešnej celoeurópskej skupiny s plným zapojením finančného a investičného bankovníctva, budujúcej jedinečnú sieť v západnej, strednej i východnej Európe so silnou ponukou aj pre regionálne nadnárodné subjekty a finančné inštitúcie.“

 Vo finančnej zóne vo finančného centra Abu Dhabi Global Market sa pobočka skupiny UniCredit bude spočiatku sústrediť na transakčné bankovníctvo a financovanie (predovšetkým v menách EUR a USD).

Medzi komerčné úverové produkty patria pôžičky na prevádzkový kapitál a termínované pôžičky, obchod s komoditami a štruktúrované úvery (syndikované obchody, financovanie akvizícií, štruktúrovaný obchod a financovanie exportu).

V transakčnom bankovníctve bude skupina UniCredit poskytovať dokumentárne akreditívy (dovozné i vývozné akreditívy), dokumentárne inkasá, záruky, služby správy hotovosti a dostupnosť pokrokové
e-bankingové platformy.

Obchodovanie na trhoch bude realizované predovšetkým mimo túto pobočku z kompetenčných centier v Miláne a v Londýne.

 

Nová pobočka v Abu Dhabi významne doplňuje medzinárodnú sieť skupiny UniCredit, aby mohla podporovať klientov pri ich medzinárodnej expanzii a zachytiť investičné toky do Európy a z Európy. Tento krok je pokračovaním úspešného otvorenie španielskej pobočky UniCredit v Madride v roku 2016.

Pobočku v Abu Dhabi povedie Yahia El Assad, vedúci pre región Stredného východu a Afriky a riaditeľ pobočky v Abu Dhabi, ktorý sa bude zodpovedať priamo riaditeľom korporátneho a investičného bankovníctva skupiny UniCredit, Olivierovi Khayatovi a Gianfranco Bisagnimu.

 

O skupine UniCredit

Skupina UniCredit je silnou celoeurópsku skupinou s jednoduchým bankovým modelom, ktorý vychádza z korporátneho a investičného bankovníctva, a prináša svojim 25 miliónom klientov produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Skupina UniCredit disponuje lokálnymi znalosťami a zároveň má medzinárodnú pôsobnosť. Našich klientov podporujeme kdekoľvek na svete a poskytujeme im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 kľúčových trhoch, ako aj v ďalších 18 krajinách na celom svete. Európska banková sieť skupiny UniCredit zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

 

O korporátnom a investičnom bankovníctve skupiny UniCredit

Korporátne a investičné bankovníctvo skupiny UniCredit poskytuje služby 1 500 nadnárodným spoločnostiam a hlavným finančným inštitúciám a podporuje sekcie firemného bankovníctva skupiny pri poskytovaní služieb pre 600 000 firemných klientov a klientov vo verejnom sektore. Jej medzinárodná sieť pokrýva 16 krajín na celom svete a zároveň poskytujeme prístup k sieti 4 000 korešpondenčného bankovníctva vzťahov s pokrytím 175 krajín.

 

[1] Medzi členov Rady pro spolupráci arabských štátov v Perzskom zálive patria Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.

[2] Na základe objemu úverov a dokumentárnych akreditívov v roku 2016.

12. 10. 2017 - UniCredit Bank chce byť hlavnou bankou pre regionálne SME firmy.
 • Od októbra vzniká samostatná obchodná sieť so samostatným riadením len pre regionálne firmy (SME).
 • 9 regionálnych centier na Slovensku  - pre prioritnú obsluhu regionálnych firiem.
 • V oblasti financovania firiem je SME strategickým,  rýchlorastúcim segmentom s veľkým potenciálom.

UniCredit Bank od októbra spúšťa na Slovensku samostatnú obchodnú sieť na prioritnú obsluhu regionálnych firiem (SME), ktorá je riadená ako samostatný segment. Ten je cielený na obsluhu firiem s ročným obratom do 10 miliónov eur.

Vytvorili sme 9 regionálnych centier so samostatne nastavenými obchodnými prioritami na SME. Pre klienta to znamená, že keď príde do klientskeho centra, servis je nastavený na veľkosť týchto firiem a ich špecifické potreby. Regionálne firmy (SME) majú teraz samostatnú sieť, so samostatným riadením a špecializovanými manažérmi. Na trhu práve tieto firmy často patria pod rôzne segmenty, resp. musia súťažiť v konkurencii veľkých firiem,“ hovorí Elena Rokusová, riaditeľka pre regionálnu SME klientelu.

V tomto smere využívame overené skúsenosti našej banky zo západnej Európy, kde sme už tento model úspešne implementovali,“ dodáva Rokusová.

Hoci veľké, často nadnárodné firmy sú viac na očiach verejnosti a najmä sa im neraz pripisuje rast ekonomiky, nemenej dôležitou súčasťou ekonomiky sú menšie lokálne firmy.

Spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami vytvoria viac ako polovicu slovenského HDP. Veľké a malé firmy pritom v ekonomike neraz koexistujú, jedny bez druhých by neprežili. Veľké spoločnosti vytvárajú prostredie a pracovné príležitosti pre menšie spoločnosti a malé spoločnosti sú naopak zvyčajne flexibilnejšie, dravšie a neraz pomáhajú zrýchľovať inovatívny progres.

Európa sa v poslednom desaťročí trápila s ekonomickou krízou a jej následkami. Tá zasiahla veľké spoločnosti v ekonomike, ako aj malé spoločnosti. Malé spoločnosti majú často menej diverzifikované tržby, a tak neraz zápasili s existenčnými problémami, niektoré úspešnejšie, iné menej.

Zdá sa však, že európske ekonomiky, vrátane tej slovenskej, sa už definitívne odrazili od dna a vymanili sa z krízových rokov. Ekonomické oživenie sa najskôr prejavilo pri veľkých firmách. Ich lepšia kondícia sa následne s miernym oneskorením prejavuje aj v segmente malých a stredne veľkých firiem.

Cyklické oživenie by pritom malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, pričom v tejto fáze ekonomického cyklu je pravdepodobné, že ekonomický rast by sa čoraz intenzívnejšie mohol presúvať smerom k menším, flexibilnejším a inovatívnejším spoločnostiam.

 

Potenciál segmentu SME, ktorý je na rozdiel od veľkých spoločností často životne závislý od domáceho financovania, vidí aj UniCredit Bank. SME sa stáva vo firemnom bankovníctve kľúčovým segmentom, ktorý dynamicky rastie, z čoho vyplývajú nové potreby takých firiem práve v oblasti bankového servisu. Z tohto dôvodu nastavila UniCredit Bank štruktúru a organizáciu tak, že vznikol samostatný emancipovaný segment pre regionálne SME firmy, kde sa celá banková obsluha prispôsobuje len jeho potrebám.

 

Organizačné riadenie v UniCredit Bank:

Regionálne firmy - SME Segment (firmy s ročným obratom do 10 mil. eur)  od 1. 10. 2017 riadi žena - Elena Rokusová. Segment korporátnej klientely (nad 10 mil. eur) riadi Jaroslav Habo.

Elena Rokusová, riaditeľka pre regionálnu SME klientelu UniCredit Bank na Slovensku - v bankovníctve nie je žiadnym nováčikom. Po štúdiu na Ekonomickej univerzite v odbore medzinárodné podnikanie začala svoju kariéru v HVB, kde prešla viacerými pozíciami v oblasti klientskeho servisu. Následne sa jej kariéra spojila s UniCredit Bank. V posledných rokoch riadi práve oblasť financovania regionálnych firiem.  (foto v prílohe)

Jaroslav Habo, riaditeľ pre korporátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku - začal kariéru v bankovníctve pred takmer 20 rokmi. Od roku 2002 začal pracovať v HVB Bank ako špecialista projektového financovania. Neskôr prešiel viacerými pozíciami v rámci UniCredit Bank na úsekoch veľkých firiem a realít. V tomto roku sa stal riaditeľom pre korporátnu klientelu na Slovensku. (foto v prílohe)

 

3. 10. 2017 - Tridsiatnici sa menia. Bohatnú a žijú naplno.

Túžia po vlastnom bývaní, jazdia vlastným autom, sporia, investujú a takmer každý druhý je spokojný so svojím príjmom. Súčasná generácia tridsiatnikov je však iná, ako tie predošlé. Stále síce vedia tvrdo pracovať a stále lipnú na tradičných veciach, sú však tiež plne online a neboja sa naplno si užívať život. Aj takto by sa dala popísať súčasná generácia 30+, ktorú sa rozhodla UniCredit Bank podrobnejšie  preskúmať.

Dnešní tridsiatnici stoja na rázcestí.  Na jednej strane sú tridsiatnici zodpovední a s financiami zaobchádzajú uvážene, zároveň však už fungujú plne online a od života chcú omnoho viac, než skôr bývalo v tomto veku zvykom. Súčasní tridsiatnici si ale s touto dilemou vedia poradiť.

 

Tridsiatnici sa majú dobre

Väčšina Slovákov medzi 30 a 39 rokom života sa dnes cíti finančne zabezpečená. „Takmer každý druhý uvádza, že mu z výplaty zostáva dosť na to, aby si mohol kúpiť čo potrebuje a ešte si k tomu niečo ušetriť. Pred dvoma rokmi to pritom tvrdila iba štvrtina z nich,“ približuje rozdiely medzi tridsiatnikmi dnes a pred dvoma rokmi Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.


Graf: Ako si generácia slovenských tridsiatnikov vystačí so svojimi príjmami?

Zdroj: Generácia 30+. UniCredit Bank, Ipsos

Data za 2015 sú z medzigeneračného prieskumu 2015, za časť populácie  27-39 let.

 

Okrem vlastnej usilovnosti a príležitostí, ktoré sa im ako jednej z prvých generácií po roku 1989 otvorili, k tomu samozrejme prispieva aj celkový rast ekonomiky a bohatstvo spoločnosti. Pravdou ale zostáva, že bez tvrdej práce by sa k svojej spokojnosti neprepracovali. Tridsiatnici sa práce neboja, na rozdiel od mladších miléniálov si však svoju kariéru omnoho viac plánujú. Chcú robiť to, čo ich baví, ale určite nechcú byť v práci od rána do večera. Svoj voľný čas si cenia nadovšetko.

 

Prvá generácia tridsiatnikov, ktorá sa nebojí naozaj investovať

Dnešní tridsiatnici myslia na svoju budúcnosť, takmer dvaja z troch Slovákoch v tomto veku si do budúcna aktívne sporí (64 %). Obrovský boom môžeme vidieť v prístupe k investíciám. „Súčasní tridsiatnici sú prvou slovenskou generáciou skutočných investorov. Zaujíma sa o ne sedem z desiatich tridsiatnikov, pričom z nich štvrtina aj pravidelne investuje. To je v absolútnych číslach skoro štvrť milióna ľudí.,“ popisuje nový trend Zuzana Ďuďáková.

 

Hypotéky letia, ale nie sú (dostupné) pre všetkých

Oproti mladšej generácii, ktorá žije zdieľanou ekonomikou a krátkodobými prenájmami čohokoľvek, chcú dnešní tridsiatnici veci stále skôr vlastniť. A tak aj hypotéku považujú za výhodnejšie riešenie na vlastné bývanie, než dlhodobé prenájmy. Aj keď tvoria len zhruba 17 % populácie, predstavujú väčšinu hypotekárneho trhu – 6 z 10 tridsiatnikov už má bývanie vyriešené a mnoho z nich práve s pomocou hypotekárneho úveru. Jasne sa tak ukazuje, že vlastný domov je pre túto generáciu na prvom mieste. „Bude zaujímavé sledovať, ako sa  s nástupom novej generácie bude tento trend aj s ohľadom na meniaci sa trh hypoték vyvíjať“, hovorí Zuzana Ďuďáková. Pätnásť percent z generácie 30+ hovorí, že si hypotéku nemôžu dovoliť.

 

Auto na prenájom – trend budúcnosti?

Hoci je operatívny leasing pre generáciu 30+ lákavý, v drvivej väčšine auto chcú stále skôr vlastniť, než si ho prenajímať.  „Auto je pre  tridsiatnikov stále dôležité, dá sa povedať, že pre niektorých je dokonca statusovou záležitosťou,“ komentuje vlastníctvo auta Zuzana Ďuďáková. Väčšina tridsiatnikov (60 %) si auto chce kúpiť do osobného vlastníctva. „Rastie však skupina tých, ktorí auto vnímajú len ako pracovný nástroj alebo dopravný prostriedok. Chcú s ním mať čo najmenšie starosti a volia operatívny leasing – v UniCredit Leasing dnes operatívny leasing tvorí až osem z desiatich leasingových zmlúv u nefiremných klientov,“ dodáva Ďuďáková.

 

Karty

Takmer každý druhý si môže
kúpiť, čo chce

Home

Väčšina vlastní alebo spolu vlastní nehnuteľnosť, 46 % spláca hypotéku

List

6 z 10 si zaisťuje budúcnosť

Investice

7 z 10 sa zaujíma o investície, štvrtina pravidelne investuje

Hotovost

Tretina využíva krátkodobé pôžičky, spotrebné úvery, kontokorent aj kreditné karty

Auto

67 % má auto, polovica ho kupuje z úspor, tretina na leasing


Zdroj: Generácia 30+. 2017 a 2015. UniCredit Bank, Ipsos

Data z medzigeneračnej štúdie z roku 2015

Tridsiatnici sú šikovní

Tridsiatnici držia krok s dobou a po vzore mladšej generácie žijú plne online. Cez internet vybavujú spotrebiteľské pôžičky či refinancujú hypotéky, rovnakým spôsobom si zriaďujú aj bežný účet. O hypotéku by po internete požiadala alebo by takú možnosť zvážila celá tretina Slovákov – tridsiatnikov (35 %).*

Finančná gramotnosť sa im vypláca aj v riešení otázok okamžitej spotreby. Ako jedna z mála generácií sa aj navzdory svojmu relatívnemu bohatstvu neboja siahnuť po rôznych formách pôžičky. „Jedná sa o generáciu, ktorá sa vie na bankovom a finančnom trhu orientovať. Vďaka získaným znalostiam či informáciám od priateľov veľmi dobre vedia, že množstvo vecí sa oplatí financovať úverom. Takmer každý tretí z nich tak má spotrebiteľskú pôžičku, kontokorent alebo kreditnú kartu,“ vysvetľuje chovanie tridsiatnikov Zuzana Ďuďáková. Kreditnú kartu má dnes viac než tretina tridsiatnikov (34 %).*

 

Vedia žiť

Generácia dnešných tridsiatnikov je zodpovedná a vo svojich financiách má jasno. Vyšší príjem, ktorému dnešná doba napomáha, prispieva k ich väčšiemu sebavedomiu a tým aj menším obavám o život po štyridsiatke. „Oproti svojim predchodcom sa o svoju budúcnosť rozhodne boja menej. Ak sme v našom staršom prieskume v roku 2012 popisovali českých tridsiatnikov ako budúcich milionárov, tí súčasní v Čechách aj na Slovensku sa tak snažia žiť už dnes. Otázkou však zostáva, či im našliapané tempo vydrží rovnako, ako súčasný ekonomický vývoj,“ uzatvára Zuzana Ďuďáková

Informácie o prieskume:

Informácie v štúdii Generácia 30+ vychádzajú z prieskumu spoločnosti Ipsos z septembra 2017 na vzorke 525 Slovákov vo veku 30 až 39 rokov a vlastných dát banky UniCredit Bank.

*Data z medzigeneračnej štúdie z roku 2015

   

20. 9. 2017 - UniCredit sa v prieskume Euromoney umiestila na prvom mieste v 11 krajinách v oblasti správy Cash Managementu

Skupina UniCredit sa podľa prieskumu Cash Management Survey 2017 časopisu Euromoney umiestnila na prvom mieste v oblasti sash managementu (plánovanie likvidity a riadenie platobných tokov) v 11 krajinách vrátane Slovenska. Bezkonkurenčný úspech v prestížnom prieskume potvrdil dominantné a vedúce postavenie banky na trhu v európskom regióne. Tohtoročný úspech zvýrazňuje i navýšenie počtu prvých miest, z minuloročných 5 na tohtoročných 11.

Prieskum Cash Management Survey 2017 realizoval odborný časopis Euromoney. Zúčastnili sa ho lidri v poskytovaní produktov a služieb v oblasti cash managementu (plánovanie likvidity a riadenie peňažných tokov). Tohtoročný 16. ročník zahŕňa odpovede od viac ako 25 000 významných spoločností a 2 500 finančných inštitúcií, čo predstavuje najkomplexnejšie hodnotenie v sektore riadenia hotovosti.

„Výsledky nás tento rok potešili. Plánovanie likvidity a riadenie peňažných tokov je pre našich klientov kľúčovou službou. Ocenenie ukazuje na kvalitu našej produktovej ponuky v tejto oblastí, ktorá je určená firmám všetkých veľkostí – od tých najmenších až po nadnárodné korporácie. Získať ocenenie, v ktorom hodnotia práve klienti, je pre nás fantastickou spätnou väzbou a potvrdením, že naša snaha má zmysel,“ uviedol po ohlásení výsledkov Gianfranco Bisagni, riaditeľ Divízie firemného a investičného bankovníctva v skupiny UniCredit.

Tohtoročné výsledky predstavujú významný posun skupinu UniCredit v porovnaní s predchádzajúcim rokom z piatich na jedenásť prvých miest.

 

Skupina UniCredit

Skupina UniCredit je úspešnou európskou komerčnou bankou s prosperujúcou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá poskytuje 25 miliónom klientov jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Skupina UniCredit ponúka odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni, podporuje svojich klientov na celom svete a poskytuje bezkonkurenčnú služby aj prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch aj v ďalších 18 krajinách sveta, kde pôsobí. Európska banková sieť skupiny UniCredit zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

24. 7. 2017 - Skupina UniCredit otvorila registrácie prvého ročníka súťaže UniCredit hackathon pre strednú a východnú Európu
 • Dvojdňový hacking maratón hľadajúci riešenie pre smernicu PSD2 sa uskutoční na začiatku septembra v slovinskej Ľubľane.
 • UniCredit privíta účastníkov z od externých vývojárov a dizajnérov cez zamestnancov až po nekonvenčných intelektuálov.
 • Víťazné tímy získajú finančné ocenenie a možnosť prezentovať svoje projekty vrcholovému manažmentu divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. Zároveň získajú možnosť sa podieľať na ich realizácii.

Skupina UniCredit tento týždeň spúšťa spoločne so spoločnosťou ABC Accelerator prvý UniCredit hackathon pre strednú a východnú Európu. Globálna súťaž sa uskutoční v slovinskej Ľubľane v dňoch 2. a 3. septembra 2017. Hackathon, resp. maratón hackingu, je intenzívna nepretržitá dvojdňová súťaž kreatívnych jednotlivcov. Tí budú v skupinách riešiť rozličné výzvy plynúce zo smernice PSD2 (Revidovaná smernica o platobných službách).

Externý vývojári, zástupcovia fintech startupov a softvérových spoločností, ale aj nekonvenčný intelektuáli spoja sily so zamestnancami skupiny UniCredit, aby prišli s novými nápadmi prinášajúcimi pridanú hodnotu v kontexte smernice PSD2 pre banku i jej klientov. Skupina UniCredit je na čele inovácií a neustále prichádza s novými riešeniami klientskych služieb.

Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu spoločnosti UniCredit, uviedol: „Veríme, že inovácie sú nevyhnutné pre dlhodobú udržateľnosť podnikania banky aj pre jej lepšiu interakciu s klientmi. Inovácie sú zároveň hlavným cieľom strategického plánu Transform 2019. Ten má za cieľ transformáciu prevádzkového modelu bánk, vďaka ktorému sa banka prispôsobí rýchlo sa meniacim zvyklostiam klientov a novým regulačným požiadavkám. Súťaž UniCredit hackathon umožňuje skupine UniCredit využiť vedúceho postavenia v regióne strednej a východnej Európy a ďalej posilňovať jej podnikateľskú činnosť. Súťaž láka mladých talentovaných ľudí z banky, ale aj mimo nej. Tí budú tvoriť a navrhovať nové realizovateľná riešenia.“

„Firmy z celého sveta hľadajú efektívne spôsoby vlastnej transformácie. Spoločne sa nováčikmi pátrajú po riešení, ako inovovať podnikanie tak, aby bolo transparentnejším a priebojnejší. Úspešné projekty v súčasnosti spájajú oba tieto svety. A práve o tom je naša spolupráca so skupinou UniCredit je, a preto sme spoločne spustili hackathon. Skupina UniCredit prejavila obrovský záujem sledovať svetové trendy, iniciatívne počúva svojich klientov, zisťuje ich potreby a zabezpečuje, aby dostávali relevantné produkty a služby. Skupina do tejto akcie zapojila aj interných zamestnancov, čím prejavila veľkú angažovanosť vo vzťahu k inováciám. Verím, že s týmto prístupom a odhodlaním bude mať súťaž UniCredit hackathon pre strednú a východnú Európu rozsiahly a pozitívny vplyv na skupinu, a vďaka nej bude UniCredit určovať trendy v oblasti digitalizácie ako v strednej a východnej Európe, ako aj v ďalších krajinách,“ dodala Urška Ježová, spoluzakladateľka spoločnosti ABC a výkonná riaditeľka spoločnosti ABC Slovinsko.

Zadanie pre tohtoročné hackathon zameraný na novú reguláciu PSD2 znie: "Ako môžeme využiť informácie o účte klienta k vytváraniu pridanej hodnoty?" Ide napríklad o vývoj platforiem na analýzu údajov o klientoch s cieľom dosiahnuť lepšiu klientsku skúsenosť.

Záujemcovia z celého sveta sa do programu môžu hlásiť od 17. júla do 24. augusta na adrese:

www.abc-accelerator.com/UniCreditHackathonCEE

Víťazné tímy získajú finančné ocenenie a možnosť prezentovať svoje projekty vrcholovému manažmentu Divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit 7. septembra v Ľubľane. Členovia víťazných tímov môžu byť neskôr prizvaní k účasti na realizácii daného riešenia.

Skupina UniCredit

Skupina UniCredit je úspešnou európskou komerčnou bankou s prosperujúcou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá poskytuje 25 miliónom klientov jedinečné služby svojej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Skupina UniCredit ponúka odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni, podporuje svojich klientov na celom svete a poskytuje bezkonkurenčnú služby aj prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch aj v ďalších 18 krajinách sveta, kde pôsobí. Európska banková sieť skupiny UniCredit zahŕňa Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

O spoločnosti ABC

Spoločnosť ABC Accelerator je najväčším akcelerátorom pre súkromné ​​podnikanie na území Slovinska a v širšom regióne. Vznikla v roku 2015 a od svojho vzniku akcelerovala rast takmer 100 startupov - spoločností, ktoré menia ekonomiku a rastú rýchlejšie než tradičné firmy. Spoločnosť ABC Accelerator vytvorila systém pre akceleráciu rastu startupov s inovatívnymi nápadmi a pomáha im uspieť na trhu. ABC v súčasnosti pomáha meniť malé, stredné a veľké podniky pomocou svojho podnikateľského programu, pričom rozširuje mentalitu Startup medzi tradičné spoločnosti. Pomáha veľkým spoločnostiam využiť potenciál nových nápadov prichádzajúcich ako zvonku, tak aj zvnútra spoločnosti. Spojenie rýchleho rastu a nových inovatívnych nápadov zo startupov, znalostí, investícií a zamestnancov vo veľkých spoločnostiach má pravdepodobne najväčší potenciál rozvíriť existujúce trhy.

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

 

28.6.2017 - Väčšina Slovákov platí mesačne za účet jednotky, niektorí ale aj desiatky eur. Tretina kontroluje poplatky na účte len občas alebo vôbec

Slováci často zbytočne platia za vedenie účtu. Podľa aktuálneho prieskumu UniCredit Bank zaplatí tretina Slovákov mesačne na poplatkoch okolo piatich eur, nájdu sa ale aj takí, ktorých poplatky sa vyšplhajú k sume viac ako 20 eur. Okrem toho tretina ľudí kontroluje svoje bankové poplatky len občas alebo dokonca vôbec. Klienti pritom môžu jednoducho ušetriť, ak využívajú bezplatný účet. UniCredit Bank napríklad ponúka U konto s bezplatným vedením a výbery z bankomatov na celom svete zdarma.

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Orientačný prieskum ukazuje, že Slováci ešte stále platia za bežné účty. Väčšina Slovákov ešte stále posiela svojej banke každý mesiac od 2,50 do 10 eur za základné služby. Za svoj účet pravidelne platia viac ako tri štvrtiny Slovákov (77%).  Len necelá štvrtina má bezplatný účet. Stále  teda prevažujú tí, ktorí za vedenie účtu platia. Takmer každý siedmy Slovák do 2,50 eur, každý tretí do päť eur, necelá štvrtina klientov dokonca  mesačne až 10 eur. Niektorí mesačne platia  banke až 20 eur (2%). Jeden klient zo sto potom každý mesiac zaplatí dokonca viac ako 20 eur (1%), ukazuje orientačný prieskum.

Tretina klientov si kontroluje poplatky na svojom účte iba občas alebo vôbec

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Prekvapujúci je aj fakt, že mnoho Slovákov nekontroluje, koľko za svoj účet v skutočnosti zaplatia. Dve tretiny klientov síce majú prehľad o tom, koľko banke platia a pohyby na účte pravidelne sledujú, necelá tretina sa však o poplatky zaujíma iba občas. Nájdu sa aj takí, ktorí sa o poplatky na účte nezaujímajú vôbec (6%). Každý tretí bankový klient má iba sporadický prehľad o tom, koľko za svoj účet platí.

Na poplatkoch sa dá ušetriť

Za svoj bankový účet pritom Slováci častokrát platia úplne zbytočne. „ Na trhu je už niekoľko možností  ako na poplatkoch ušetriť pri bezplatnom účte. U konto, okrem iného ponúka napríklad výbery z bankomatov zdarma nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Cestovatelia a podnikatelia naviac ocenia možnosť vedenia jedného účtu v cudzej mene úplne zdarma. Na využívanie všetkých výhod stačí, aby klientom prišlo mesačne na účet aspoň 400 eur,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Ak klienti nemajú k dispozícii mesačne takúto čiastku, je možné si zriadiť U konto Tandem, teda dva na sebe nezávislé účty, ktoré môžu využívať zdarma, pokiaľ si s partnerom, priateľom či rodinným príslušníkom nechajú na účet posielať danú čiastku.

Peniaze ušetrené na poplatkoch sa dajú  napríklad aj investovať

Investičný tip - Klient, ktorý za účet zaplatí v priemere 10 eur, môže ročne na poplatkoch ušetriť až 120 eur. „To rozhodne nie je zanedbateľná položka. Ak by ste pravidelne investovali, táto čiastka vám môže  pokryť takmer  päť mesačných príspevkov na investičný účet,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková. Práve s programom pravidelných investícií U invest sa totiž dá začať investovať už od 20 eur každý mesiac. Pravidelné investície môžu byť   v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb výhodnejšou alternatívou ako sporiace účty.

O prieskume

Prieskum UniCredit Bank bol realizovaný prostredníctvom online panelu agentúry IPSOS v máji roku 2017 na vzorke 525 respondentov vo veku 18 až 65 rokov využívajúcich bankový účet.

 

21. 6. 2017 - Sezóna dovoleniek začína. Slováci vo veľkom vyberajú kuny a doláre

Slováci a  Česi začínajú zháňať kuny,  čo napovedá blízkosť dovolenkovej sezóny. Hoci sa platba kartou stala už nevyhnutnou súčasťou letného cestovania, sú destinácie, kam bez zásoby miestnej meny Slováci jednoducho neodcestujú – napríklad Chorvátsko. Tento rok v máji narástol záujem o chorvátske kuny medziročne na viac než dvojnásobok.

Tohtoročný prudký rast záujmu o chorvátske kuny napovedá, že Chorvátsko bude rovnako ako vlani aj tento rok medzi top vyhľadávanými destináciami slovenských a českých  letných dovoleniek. Zatiaľ čo v apríli bol záujem o chorvátske kuny o 14 % vyšší než minulý rok, v máji zmenárne zaznamenali nárast až o 117 %. Chuť Slovákov cestovať k moru neklesá,  Chorvátsko bude aj tento rok  jednou z najobľúbenejších destinácií slovenských turistov, a to aj napriek tomu, že oproti vlaňajšku mierne zdražie,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

GRAF: Medziročné zmeny záujmu Slovákov o výmenu amerického dolára a chorvátskej kuny

Nie všade si Slováci na cestách vystačia s eurom alebo dokážu už doma zameniť eurá za lokálnu menu. V takých prípadoch často využívajú ako prostredníka napríklad americké doláre. Aj z tohto dôvodu narástol v máji záujem Slovákov a Čechov o ne medziročne o 44 %. „Príkladom môže byť snaha vymeniť tuniský dinár alebo egyptskú libru, ale aj meny oveľa exotickejších krajín, napríklad v Juhovýchodnej Ázii, Afrike alebo Latinskej Amerike, kde je dolár často lepšou voľbou než euro,“ vysvetľuje Ďuďáková.

Poplatky za výber z bankomatu v cudzine sú minulosťou

Obavy z toho, koľko bude stáť výber z bankomatu za hranicami Slovenska, už našich klientov  trápiť nemusí, výber hotovosti z akéhokoľvek bankomatu kdekoľvek na svete totiž majú úplne zadarmo. Stačí splniť jednoduchú podmienku, nechať si na účet posielať výplatu a dosiahnuť tak kreditný obrat na účte vo výške aspoň 400 eur mesačne.

7 finančných tipov na cesty od UniCredit Bank:

1.  Neberte zbytočnú hotovosť

Na cestách po Európe, severnej Amerike a iných bohatších krajinách vám postačí menšia hotovosť, ktorá pokryje nutné výdavky, na zvyšok výdavkov vám postačí platobná karta. Navyše môžete získať výhodnejší kurz, než keby ste menili hotovosť v zmenárni.

2.  Ak už hotovosť máte, nenoste všetky peniaze v jednej peňaženke

Zlodeji sú vynaliezaví a ukradnutá hotovosť by vám značne znepríjemnila pobyt v zahraničí.

3.  Na dovolenku si pribaľte dve karty

Ideálne je vziať si na dovolenku dve karty – na platenie a rezervácie hotelov kreditku, na výbery klasickú debetnú.

4.  Naplánujte si výdavky vopred

Rozvrhnite si, ako často sa plánujete stravovať v reštauráciách, aké chcete priniesť suveníry a aké podniknete výlety, nech nemusíte neustále myslieť na peniaze.

5.   Buďte opatrní

Ak sa vám pri platení u obchodníka čokoľvek nezdá, choďte radšej inde.

6.   Uložte si kontakty

Zabudnutý PIN alebo ukradnutú kartu riešte ihneď so svojou bankou na špeciálnej infolinke. Uložte si jej číslo do telefónu. 

7.   Poistenie je nutnosť

Nespoliehajte sa, že sa vám nič nestane, a poistite sa! Cestovné poistenie aj poistenie karty sú nutnosť. 

31. 5. 2017 - Stále častejšie dovolenkujeme doma, slabšie euro nám zdražuje cesty za hranice

Letná turistická sezóna sa nezadržateľne blíži a mnohí Slováci už teraz plánujú, kam sa cez leto vydajú. Aj tohto roku sme sa preto pozreli na hodnotu „slovenskej“ 100 eurovky v dovolenkovom zahraničí. Nestabilná situácia v arabskom svete a narastajúca hrozba teroristických útokov v posledných rokoch vystrašila aj Slovákov. Tí na rozdiel od minulosti častejšie vyhľadávajú dovolenku na Slovensku alebo v blízkych európskych krajinách. Krajiny ako Chorvátsko, Bulharsko, či susedné Česko vo všeobecnosti považujú za bezpečnejšie.

Rastúca kúpyschopnosť Slovákov zvyšuje ich záujem i o drahšie európske destinácie ako Rakúsko, Švajčiarsko, či Taliansko. Priemerná hodnota „slovenskej“ 100 eurovky v 10 najobľúbenejších dovolenkových destináciách Slovákov dosahuje „len“ 91 eur. Je to aj dôsledkom dovolenkového mixu Slovákov, ktorí už menej navštevujú lacné severoafrické krajiny ako Tunis a Egypt. Naopak častejšie miera do drahších európskych dovolenkových letovísk.

Dobrou správou ostáva, že kúpyschopná sila Slovákov v zahraniční posledných 10 rokov rastie. Odhliadnuc od zmeny preferencií slovenských dovolenkárov, hodnota „slovenskej“ 100 eurovky za posledných 10 rokov sa v rovnakých 10 dovolenkových destináciách1 zvýšila takmer o desatinu (9%). Za posledných 15 rokov dokonca skoro o polovicu (46%). V porovnaní s minulým rokom sa však hodnota slovenskej 100 eurovky nepatrne znížila z 91,5 eur na 91,0 eur. Dôvodom je pomalší rastu cien na Slovensku, ktorý aktuálne patrí medzi najpomalšie v Európe, a slabšieho eura voči väčšine okolitých mien.

V západnej Európe draho, mimo Európskej únie naopak

Aj dovolenka v blízkej Európe môže dovolenkujúcim priniesť veľké rozdiely v nákladoch. Ceny v krajinách Európy sa na relatívne malom území značne líšia. Bohaté krajiny západnej Európy sú drahšie ako Slovensko, naopak v krajinách strednej a východnej Európy má „slovenská“ 100 eurovka často porovnateľnú alebo dokonca vyššiu hodnotu ako doma.

Pre Slovákov môžu byť lacné najmä európske krajiny mimo Európskej únie. Napríklad pri výlete do Čiernej Hory, kde si užijete teplé Jadranské more ale aj prekrásne hory, vzrastie hodnota „slovenskej“ 100 eurovky až o polovicu. Za 100 slovenských tu nakúpite tovary a služby, ktoré by mali na Slovensku hodnotu až 150 eur. Výhodou Čiernej Hory pritom je, že sa tu ako oficiálne platidlo používa euro, i keď štát nepatrí do EÚ.

Podobnú cenovú úroveň aj vo viacerých ďalších krajinách Balkánu – Bosne a Hercegovine (152), Srbsku (160), Albánsku (164), či Macedónsku (167), ale napríklad aj v čoraz populárnejšom kaukazskom Gruzínsku (153). Menej dobrodružné „dovolenkujúce“ povahy však predsa len asi uprednostnia známe a bezpečné zahraničie v krajinách EÚ. Najlacnejšie je tu stále Bulharsko, kde má „slovenská“ 100 eurovka až o takmer polovicu vyššiu hodnotu (147 eur).

Hodnota slovenskej 100 eurovky

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky v najobľúbenejších dovolenkových destináciách Slovákov


Zdroj: prepočty UniCredit Bank na základe údajov Eurostat a ECB

Poznámka: prepočet na základe priemerného kurzu eura voči ostatným menám za obdobie 2.-17.5.2017

Dovolenkári ale majú v zahraničí často inú štruktúru výdavkov, ako domáci. Bežne neplatia za elektriku či plyn, nekupujú auto alebo nevybavujú domácnosť. Navyše, ceny v turisticky atraktívnych oblastiach, kde sa pohybujú aj slovenskí turisti, sa môžu líšiť od cien v ostatnej časti krajiny. Len pohľad na priemernú cenovú úroveň v jednotlivých krajinách môže preto v niektorých prípadoch realitu aj významnejšie skresľovať. Ceny v známych bulharských letoviskách ako Varna, či Burgas sú oproti Slovensku nižšie „len“ o 20-25 %, ešte menší rozdiel (do 10 %) nájdeme pri cenách v miestnych reštauráciách.

Chorvátsko stále najobľúbenejšie, v letoviskách zaplatíte výrazne viac než doma

Slovákmi stále najvyhľadávanejšou letnou dovolenkovou destináciu ostáva rokmi overené „slovenské more“ v Chorvátsku. Podľa oficiálnych štatistík je v priemere cenová úroveň v tejto jadranskej krajine len o niečo málo vyššia ako na Slovensku (slovenská 100 eurovka tu má v priemere hodnotu 97 eur). Známe prímorské letoviská sú však často drahšie. V metropole Slavónska, Osijek, na východe Chorvátska by si Slovák nakúpil tovary a služby až za 104 eur, s veľkou pravdepodobnosťou však dovolenku v tomto regióne tráviť nebude.

Naopak, dovolenkové centrá Chorvátska sú najmä počas letnej dovolenkovej sezóny aj výrazne drahšie ako Slovensko. Najdrahším chorvátskym letoviskom je jednoznačne Dubrovník. O takmer polovicu sú tu drahšie najmä ceny v miestnych reštauráciách. Dovolenku v tomto letovisku na juhu Chorvátska však Slovákom pravdepodobne najvyššia aj náklady na cestu. Drahé (takmer o polovicu v porovnaní so Slovenskom) reštaurácie však nájdeme aj v Slovákmi obľúbenom Šibeniku. O niečo lacnejšími letoviskami sú Split v južnej Dalmácií, či Rijeka na severe Chorvátska. Z chorvátskych miest však najlacnejšie Slovákov vyjde dovolenka v Zadare.

Zo susedov najčastejšie do Čiech

Čoraz viac Slovákov vyhľadáva dovolenku aj doma, či v blízkych okolitých krajinách, najmä v Česku a Rakúsku. Zo susediacich krajín Slovenska je najlacnejšia jednoznačne Ukrajina, ktorá patrí medzi najlacnejšie krajiny sveta. Slovenská 100 eurovka tu má hodnotu až 211 eur. A hoci v jej východnej časti stále bujnie vojenský konflikt, turisti obľubujúci hory s dobrodružnejšou povahou si určite bez obáv môžu vychutnať pobyt v divokej prírode ukrajinskej časti Karpát na západe krajiny.

Jednoznačne najdrahšou susednou krajinou Slovenska je Rakúsko, kde má slovenská 100 eurovka hodnotu len 56 eur. Slováci si priplatia najmä, ak si svoju dovolenku naplánujú v Salzburgu. Naopak Viedeň patrí skôr k lacnejším rakúskym destináciám (65 eur). Najnavštevovanejšou susednou krajinou však stále ostáva Česká republika. Spoločná minulosť a jazyková blízkosť tu stále láka za dovolenkou mnoho Slovákov.

Ukončenie režimu intervencií voči českej korune a jej následne mierne posilnenie síce dovolenku toto leto v Česku mierne predraží (o cca 2-3%). Ceny v Čechách však stále ostávajú nepatrne nižšie ako na Slovensku (v priemere tu má slovenská 100 eurovka hodnotu 101,5 eur). Aj v tu ale platí, že ceny v jednotlivých regiónoch sa môžu líšiť. Najdrahšie je hlavné mesto Praha, kde má slovenská 100 eurovka hodnotu „len“ 97 eur. Tá je však stále lacnejšia ako hlavné mesto Slovenska – Bratislava (o približne 5%).

Drahšie ako Slovensko v priemere sú aj Karlove Vary, cenová úroveň podobná ako na Slovensku je v Jizerských horách (Liberec) a medzi drahšie české lokality, hoci už lacnejšie ako Slovensko, sa radí aj Brno. O niečo lacnejšiu dovolenku si Slováci môžu naplánovať v južných Čechách (Krušné Hory – České Budějovice), či na blízkej strednej a severnej Morave.

Lacná je juhovýchodná Ázia i Latinská Amerika, náklady na dopravu ale cenu dovolenky vyvážia

Slováci sa však na svojich cestách dávno neobmedzujú len na Európu. Stále častejšie vyrážajú aj do exotických destinácií. Relatívne lacná je pre Slovákov najmä juhovýchodná Ázia, Afrika a niektoré krajiny Latinskej Ameriky. Ceny dovoleniek tu však predražujú predovšetkým vysoké náklady na dopravu.

V juhovýchodnej Ázii Slováci ušetria takmer všade s výnimkou Singapuru. Vo Vietname i Thajsku má slovenských 100 eur hodnotu približne 170 eur, v Kambodži a Malajzii 180 eur, v Indonézii a na Srí Lanke takmer 190 eur. Najlacnejšie je ale pre nás v Indii (211 eur) a v Mjanmarsku (bývala Barma – 284 eur).

Pre našinca ostáva relatívne výhodná aj časť Latinskej Ameriky. V krajinách ako Kuba, Nikaragua, Mexiko si za sto eur môžeme nakúpiť výrazne viac, často i dvojnásobok toho, čo doma. Avšak v tomto regióne nájdeme aj krajiny s porovnateľnou, či dokonca mierne vyššou cenovou hladinou než na Slovensku. Reč je napríklad o Brazílii, Argentíne (ktorá výrazne zdražela najmä za posledný rok), či Kostarike.

Hodnota slovenskej 100 eurovky

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky vo svete - vybrané krajiny

Zdroj: prepočty UniCredit Bank na základe údajov Eurostat, ECB, MMF, Reuters

Poznámka: prepočet na základe priemerného kurzu eura voči ostatným menám za obdobie 2.-17.5.2017

Relatívne bohatí by si mohli Slováci pripadať aj v afrických krajinách. Najmä v minulosti Slovákmi obľúbený sever Afriky v posledných rokoch výrazne zlacnel, hrozby teroristických útokov však mnoho Slovákov od dovolenky v týchto destináciách odrádzajú. Výrazne lacnejší je pre nás Egypt (305 eur) či Tunisko (204 eur), ušetríme však i v Maroku (163 eur), Južnej Afrike (130 eur) či na safari v Keni (127). Najmä do krajín severnej Afriky však Slováci cestujú v rámci organizovaných zájazdov s all-inclusive balíčkom a tak nízku cenovú úroveň v krajine takmer nepocítia alebo len nepriamo.

V severnej Európe siahneme hlboko do peňaženky

Naopak vo vyspelých krajinách zvyčajne platí, že Slováci musia siahnuť hlbšie do peňaženky. Sporiť na dovolenku by tak mali najmä tí, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA (59 eur), na Nový Zéland (58 eur), do Austrálie (56 eur), Izraela (53 eur), či na stále populárnejší Island a do Nórska (po 42 eur). Doslova ako chudobný príbuzný sa však Slovák bude pravdepodobne cítiť najmä pri kochaní sa krásami švajčiarskych álp. Vo Švajčiarsku má totiž „slovenská“ 100 eurovka len takmer tretinovú hodnotu (37 eur).

Drahšie, než pobyt doma Slovákov pravdepodobne vyjde aj pobyt v niektorých exotických destináciách. Napríklad v Spojených Arabských Emirátoch je cenová hladina síce porovnateľná so Slovenskom (lacnejšie o cca 5+%), v dovolenkovom Dubaji, či Abu Dhabi je však potrebné počítať s výraznejšie vyššími cenami (cca o 30 až 35% vyššími ako na Slovensku). Priplatíme si i na Maldivách, či Barbadose v Karibiku, ako aj v Mikronézii.

Hodnota eura voči svetovým menám v minulom roku klesala a zdražela nám dovolenky

Na relatívny pohyb cien z pohľadu slovenského dovolenkára v zahraniční vplýva najmä pohyb kurzu eura voči menám dovolenkových krajín. V porovnaní s letom minulého roka euro mierne oslabilo voči viacerým z nich, a preto aj hodnota slovenskej 100 eurovky v zahraničí skôr klesala.

Najvýraznejší pokles hodnoty si pripísala v Argentíne, Rusku, Bielorusku, či na Islande (o približne 15-18%). Z blízkych európskych krajín stratila najviac na hodnote u našich severných susedov v Poľsku (o cca 4%), ktorí však aj napriek tomu ostávajú jednou z najlacnejších európskych krajín.

Nižšiu hodnotu má však slovenská 100 eurovka aj Česku (o cca 3%), Veľkej Británii, či Maďarsku (cca 2%). Rýchlejší rast cien (resp. pomalší rast cien na Slovensku) sa prejavil na poklese hodnoty slovenskej 100 eurovky v niektorých krajinách, ktoré rovnako ako Slovensko používajú ako domácu menu euro – najmä v pobaltských krajinách, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú najrýchlejší rast cien v EÚ nad úrovňou 3%.

Nájdeme však aj krajiny, kde sa hodnota slovenskej 100 eurovky v porovnaní s minulým letom zvýšila – z európskych krajín v Rumunsku (o 2%), z krajín mimo EÚ v Turecku, ale aj v Tunisku a najmä v Egypte. Vo všetkých zmienených prípadoch zohralo hlavnú rolu najmä oslabenie miestnych mien voči euru.

Akú skutočnú hodnotu bude mať slovenská 100 eurovka v neeurovom zahraničí počas leta však bude závisieť aj od ďalšieho vývoja jeho kurzu voči ostatným svetovým menám. Euro v posledných dňoch silnelo najmä voči americkému doláru, čo zvyšuje jeho hodnotu v dolárovom zahraničí. Naopak, zrušenie intervencií tlačí českú korunu na silnejšie úrovne, čo pobyt v tejto susednej krajine mierne predražuje.

Pre citácie: Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank

Dovolenkové desatoro, alebo ako na financie na cestách za hranice

Pred odjazdom

 1. Platobnú kartu si určite vezmite so sebou, je to praktický pomocník takmer vo všetkých kútoch sveta. Len si pred odjazdom skontrolujte platnosť karty. Je pohodlné mať kartu, ktorá vám umožní výbery kedykoľvek a kdekoľvek na svete zadarmo bez obmedzenia. Takúto možnosť poskytuje napríklad U konto od UniCredit Bank. S bezkontaktnou kartou navyše sumy do 20 eur platíte rýchlo a pohodlne a nepotrebujete peňaženku plnú mincí. Nad 20 eur, jednoducho transakciu potvrdíte PIN kódom.
 2. Na cesty je lepšie si vziať dve platobné karty, minimálne pre prípad, ak by sa jedna z nich poškodila. Je vhodné mať dva druhy platobných kariet – debetnú a kreditnú. Debetnou míňate peniaze priamo zo svojho účtu, pri platbe kreditkou používate peniaze požičané od banky v rámci vášho úverového rámca. Kreditná karta je využívaná najčastejšie pri rezervácii ubytovania, v auto požičovniach alebo na platby cez internet. Nevyberajte s ňou však z bankomatu. Na to je naopak debetná platobná karta. Dobre je karty držať oddelene. Keď stratíte peňaženku, stále vám ostane ešte jedna.
 3. Čísla telefónnych liniek pre blokáciu platobnej karty si uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže alebo straty platobnej karty okamžite banku kontaktujte a požiadajte o blokáciu vašej karty. Klientsku linku UniCredit Bank môžete zo zahraničia kontaktovať na telefónnom čísle: +421 44 547 6870, zo Slovenska volajte bezplatne *1111 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo Unitel 0800 14 00 14.
 4. Nezabudnite ani na nastavenie bezpečnostného denného limitu karty. A pokiaľ navyše radi nakupujete, predídete aj impulzívnym a zbytočne drahým nákupom, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať. Limit si môžete nastaviť osobitne pre hotovostné transakcie (napríklad platby kartou v obchode a výbery z bankomatu) a transakcie na internete.
 5. Na drobné výdavky na cestu odporúčame si vziať so sebou hotovostnú rezervu. Už koncom jarných mesiacov pociťujeme zvýšený záujem o typické dovolenkové meny.  Aj z bezpečnostných dôvodov je zbytočné mať pri sebe hotovosť na celý pobyt, v obchodoch dnes bežne zaplatíte kartou. Pred návratom skúste zvyšné drobné mince minúť, bankovky dovolenkových mien vám slovenské banky po dovolenke bežne vymenia späť za eurá.
 6. Pri výmene eur za cudziu menu na pokladni v banke sledujte kurz „valuty predaj“. Naopak pri výmene cudzej meny za eurá po vašom návrate je pre vás dôležitý kurz „valuty nákup“. Vo všeobecnosti je platba kartou či výber  z bankomatu  spravidla prepočítaný výhodnejším kurzom.

  Počas cesty
 7. Pri platbách v reštauráciách, na recepcii v hoteli alebo pri inej manipulácii s kartou obchodníkom nenechávajte platobnú kartu bez dozoru. Počas platby v obchode ideálne kartu do platobného terminálu vkladajte sami. Aj keď je to u nás už štandardom, v zahraniční to tak vždy byť nemusí.
 8. Nikdy nikomu neoznamujte svoj PIN kód! Nie je to nutné pre žiadny typ platobných transakcií. PIN kód do platobného terminálu alebo pri výbere z bankomatu vždy zadávajte sami. PIN kód si tiež nepíšte ani na kartu samotnú ani na lístok papiera uložený v peňaženke spoločne s kartou. Aby ste si ho lepšie zapamätali, umožňujú niektoré banky jeho zmenu za vami zvolené štvorčíslie v bankomate, čo môžete urobiť ešte pred odjazdom. Vyhnite sa však jednoduchým kombináciám, ako 1111 alebo 1234.
 9. Pri výberoch z bankomatov buďte ostražití a kontrolujte aj samotný bankomat, či má obvyklú podobu. Výbery z bankomatov sú obvykle veľmi bezpečné, aj napriek tomu je však vhodnejšie používať bankomaty vo vnútri alebo v tesnej blízkosti bankových pobočiek. Pri akomkoľvek podozrení si radšej vyberte iný bankomat.
 10. Ak by nastala situácia, kedy vám bankomat platobnú kartu alebo hotovosť nevydá bez akéhokoľvek uvedeného vysvetlenia, neodchádzajte a kontaktujte banku alebo políciu.

Príloha, tabuľka: V jednotlivých krajinách nájdeme veľké cenové rozdiely

Hodnota slovenskej 100 eurovky

 

31. 5. 2017 - Nie je Paríž ako Paríž. A z Zürichu do Ženevy sa dostanete za pár hodín i na bicykli

Najdrahším štátom na svete je bohaté Švajčiarsko. Odzrkadľuje sa to aj na cenách v najväčších mestách tejto alpskej krajiny, a preto neprekvapí, že najdrahšími mestami na svete sú švajčiarske mestá Zürich a Ženeva. Ceny sú tu viac ako trikrát vyššie ako v priemere na Slovensku, pri posedení v miestnych reštauráciách sa tu Slovák musí pripraviť až na štyri až päťkrát vyšší účet ako doma.

Vynaliezavý slovenský dovolenkár však nemusí zúfať a Zürich a Ženevu môže navštíviť aj s menšími režijnými nákladmi na pobyt. Vo svete si môže totiž vyberať z viac ako 20 Ženev a 7 Zürichov - väčšina z nich sa nachádza v Severnej Amerike. Napríklad Ženeva leží aj blízko (do hodiny cesty autom) Chicaga v americkom štáte Illinois a je vyhľadávanou miestnou turistickou destináciou najmä vďaka svojmu umiestneniu v malebnom údolí rieky Fox River a hustej sieti cyklistických trás. Cenovú úroveň v tomto približne 20-tisícovom mestečku síce nemáme presne zmeranú, ale blízke Chicago je oproti švajčiarskej Ženeve lacnejšie o viac ako tretinu. Ceny v neďalekom malom mestečku by mohli byť ešte o niečo nižšie.

Do hodiny cesty od Chicaga nájdeme aj približne 20-tisícové mestečko Zürich. Podobne ako Zürich vo Švajčiarsku aj tento americký leží na brehoch jazera. V tomto prípade teda skôr jazierka, ktoré sa síce nevolá Obersee, ale jednoducho Lake Zürich. Na rozdiel od švajčiarskeho Zürichu a Ženevy, ktoré sú od seba vzdialené takmer 300 km, ich illinoiské dvojičky dokáže slovenský dovolenkár bez problémom navštíviť behom jedného dňa. Hoc aj na bicykli, keďže ich od seba delí necelých 50 km.

Ešte lacnejšiu réžiu na pobyt si slovenský dovolenkár užije, ak navštívi Zürich v americkom štáte Kansas. Mestečko s necelou stovkou obyvateľov leží približne 100 km od Kansasu, ktorý je oproti švajčiarskemu Zürichu lacnejší až o polovicu. Veľa na obdiv tu toho však asi nenájde.

Pri návšteve amerických menovcov švajčiarskych miest síce slovenský dovolenkár ušetrí na nákladoch na pobyt, podstatnú časť úspory, ak nie celú, mu zhltnú vyššie náklady na cestu. Aj napriek tomu nemusí zúfať. Ženeva v Európe je síce len jedna, avšak Zürich nájdeme aj v Holandsku. Ako bonus, táto dedinka s menej ako 100 obyvateľmi leží na pobreží Severného mora, len približne hodinu cesty autom z Amsterdamu.

Slovenský dovolenkár môže ušetriť náklady na pobyt aj pri návšteve Londýna a Paríža, opäť mu stačí zavítať na druhú stranu Atlantiku. Americký Londýn a Paríž sú od seba približne rovnako ďaleko ako ich európski menovci. Na rozdiel od Lamanšského prielivu ich však oddeľuje Erijské jazero, druhé najmenšie z piatich Veľkých kanadských jazier.

Kúsok na sever od jazera, v kanadskom štáte Ontario, leží takmer štyristo tisícové mesto Londýn, ktoré je rovnako ako jeho európsky menovec plné parkov. Slávny Hyde park tu síce nenájdete, ale aspoň do Victoria parku tu zavítať môžete. Na juh od jazera v americkom štáte Ohio, leží jeden z viacerých amerických Parížov. Mestečko s niečo viac ako tisíc obyvateľmi však asi neprinesie toľko úchvatných historických pamiatok ani romantiky ako jeho európsky oveľa známejší menovec. 

Svojich menovcov majú samozrejme aj niektoré ďalšie európske metropoly. Pivo v krčme v malebnej dedinke Praha pri Lučenci síce bude pravdepodobne lacnejšie ako v hlavnom meste Českej republiky, pohľad na Orloj, či Karlov most si pri ňom ale nevychutnáme. Jedine ak na fotografii. Ďalšie štyri Prahy nájdete v USA. Dovolenkári vyhľadávajúci slnko by si mali dať pozor napríklad pri plánovaní cesty do španielskej Valencie, mestá s rovnakým názvom nájdeme už tradične v USA, ale aj na Filipínach, či vo Venezuele, kde sa nachádza aj rovnomenné jazero.

Pre citácie: Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

24. 5. 2017 - Trh komerčných nehnuteľností v Čechách a na Slovensku zaznamenal vysoký dopyt

UniCredit Bank Austria Research Austria – Real Estate Country Facts:

 • Rekordný rok 2016: Objem transakcií v Českej republike skokovo narástol približne o 1 miliardu eur na cca 3,7 miliardy eur, objem transakcií na Slovensku sa takmer zdvojnásobil na približne 850 miliónov eur
 • Dopyt po komerčných nehnuteľnostiach v Čechách bol vysoký aj v prvom štvrťroku 2017
 • Slovensko zaznamenalo dopyt prevažne po nehnuteľnostiach na maloobchodné účely
 • Výnosy z najkvalitnejších nehnuteľností pokračujú v poklese, sú však aj naďalej pomerne atraktívne
 • Stabilný hospodársky rast v oboch krajinách podporil trh nehnuteľností

Reinhard Madlencnik, riaditeľ útvaru Real Estate v UniCredit Bank Austria, komentoval analýzu banky: „Rok 2016 bol rekordný pre trh komerčných nehnuteľností v Čechách i na Slovensku. Dopyt po komerčných nehnuteľnostiach rástol na oboch trhoch. Transakcie v Českej republike zaznamenali počas štvrtého štvrťroka historické maximum. Silný dopyt pokračoval aj v prvom štvrťroku tohto roka.“

Rekordné úrovne investícií v Čechách a na Slovensku boli pozoruhodné: Podľa spoločnosti CBRE objem transakcií na českom trhu komerčných nehnuteľností v roku 2016 skokovo narástol približne o 1 miliardu eur na cca 3,7 miliardy eur. Trh s komerčnými nehnuteľnosťami na Slovensku je značne menší ako v Čechách, objem transakcií na tomto trhu v roku 2016 sa však medziročne takmer zdvojnásobil na cca 850 miliónov eur. Tieto úrovne investícií boli rekordné na oboch trhoch.

„Najvyšší minuloročný dopyt v Českej republike bol zo strany zahraničných investorov, najmä z Ázie, ale aj z Nemecka. Približne 30 % z tohto objemu bolo zo strany miestnych investorov,“ uviedla Karla Schestauberová, realitná analytička UniCredit Bank Austria, editorka a hlavná autorka spomínanej analýzy. Posledný štvrťrok minulého roka bol obzvlášť silný. Transakcie vykázali rekordné maximum vo výške viac než 2 miliardy eur. Silný dopyt pokračoval aj v prvom štvrťroku roka 2017. Objem transakcií dosiahol približne 1.4 miliardy eur.

Podiel nehnuteľností na maloobchodné účely na všetkých transakciách na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami predstavoval v minulom roku približne polovicu, a to vďaka stabilnej súkromnej spotrebe.

Výnosy z najkvalitnejších nehnuteľností pokračujú v poklese, výnosy sú však naďalej pomerne atraktívne

Výnosy z najkvalitnejších nehnuteľností (prime yields) na oboch trhoch pokračujú v poklese. „Výnosy z najkvalitnejších nehnuteľností v oboch krajinách sú napriek tomu stále vyššie než napríklad v Rakúsku,“ uviedol Madlencnik. Priestor pre ďalšiu kompresiu výnosov sa zmenšil. Vývoj na trhu oboch krajín bude formovať predovšetkým vývoj úrokových mier a relatívna atraktivita nehnuteľností,“ oznámil Madlencnik a dodal: Hĺbková analýza rizík v pomere ku zisku je v tejto fáze realitného cyklu dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.“

Výnosy z najkvalitnejších nehnuteľností v Českej republike dosiahli historické minimá na konci roka 2016/začiatku roka 2017. Výnosy z najkvalitnejších kancelárskych nehnuteľností dosiahli 4,9 %, výnosy z nákupných centier približne 5 % a výnosy z priemyselných a logistických nehnuteľností cca 6,5 %. Dopyt po nehnuteľnostiach na maloobchodné účely na Slovensku mal najväčší podiel na investíciách. Výnosy z najkvalitnejších nákupných centier zaznamenali pomerne veľký pokles, a to o 5,75 %. Výnosy z najkvalitnejších kancelárskych nehnuteľností dosiahli približne 6,75 % a výnosy z najkvalitnejších priemyselných a logistických nehnuteľností asi 7,50 %. Výška nájomného vo všetkých troch segmentoch bola pomerne stabilná, hoci pražský segment najkvalitnejších kancelárskych nehnuteľností a segment najkvalitnejších nákupných centier v oboch hlavných mestách zaznamenali nepatrné zvýšenie výšky nájomného.

Stabilný hospodársky rast podporil trh nehnuteľností

Hospodársky rast v Čechách i na Slovensku je značne vyšší ako v eurozóne. Domáci dopyt – najmä súkromná spotreba – a vývozy budú hlavnými ťahúňmi rastu v Českej republike. Reálne HDP v Čechách narástlo v roku 2016 približne o 2,3 % a v rokoch 2017 a 2018 sa predpokladá väčšie zrýchlenie ekonomiky s rastom na úrovni 2,6 % v roku 2017 a 2,5 % v roku 2018.

Slovenská ekonomika rastie ešte rýchlejšie: reálny rast dosiahol v minulom roku dobrú úroveň 3 %. Predpokladá sa jeho ďalší rast, a to na úroveň 3,4 % v roku 2017 a 3,7 % v roku 2018. Hlavným faktorom spôsobujúcim silnejší rast bude tento rok stabilný nárast súkromnej spotreby a rastúce investície, pričom v roku 2018 by mali významnou mierou prispieť čisté reálne vývozy. Výdavky domácností tiež prispejú k rastu domáceho dopytu, a to z dôvodu nedostatku pracovných síl. Slovenská ekonomika ako malá otvorená ekonomika môže mať úžitok z očakávaného oživenia svetového obchodu.

Kancelárske priestory: Výrazný nárast transakcií na trhu nových kancelárskych priestorov v Prahe a Bratislave

Trh kancelárskych nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku sa sústredí najmä na hlavné mestá týchto krajín, Prahu a Bratislavu, hoci významný regionálny trh kancelárskych nehnuteľností nájdeme aj v mestách, ako je Brno alebo Ostrava.

„Hustota kancelárskych priestorov na obyvateľa v Prahe a Bratislave je v porovnaní s veľkými západoeurópskymi mestami nízka. Obe mestá sa však v porovnaní s inými hlavnými mestami vo východnej Európe nachádzajú v hornej časti rebríčka,“ vysvetlila Schestauberová.

Prenájmy nových nehnuteľností v Prahe vykázali významný nárast v roku 2016, pričom úroveň novej výstavby bola veľmi nízka. Vysoké sadzby transakcií na trhu nových kancelárskych priestorov (take-up) sa očakávajú v tomto roku. Udržateľný hospodársky rast má kladný dopad na dopyt po nových kancelárskych priestoroch. Tento rok sa však očakáva aj nárast novej výstavby.

Bratislava zaznamenala v roku 2016 aj rekordnú výšku nájomného za nové kancelárske priestory, hoci výstavba nových priestorov bola vyššia ako v Prahe. V hlavnom meste Slovenska je naplánovaných mnoho projektov a existuje reálna možnosť medziročného nárastu novej výstavby na viac než 100 000 m².

Okrem niekoľkých drobných korekcií boli najvyššie nájmy v Prahe a Bratislave v roku 2016 do značnej miery stabilné. Počas globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oboch mestách kleslo nájomné – v niektorých prípadoch v značnej miere. „Tento trend sa nielenže zastavil, dokonca sa mierne zvrátil, keďže nájomné v segmente najkvalitnejších kancelárskych priestorov v Prahe sa zvýšilo,“ povedala Schestauberová. Trh v Čechách i na Slovensku, ako aj v regióne SVE už vykazuje známky nedostatku vhodných nehnuteľností.

Automobilový priemysel a odvetvie elektronického obchodu sú naďalej ťahúňom trhu logistických nehnuteľností

Česká republika i Slovensko sú vyhľadávanými miestami pre logistické zariadenia v regióne SVE. V prvom rade je to vďaka automobilovým klastrom, ktoré hrajú významnú úlohu v oboch krajinách. Internetový obchod Amazon blízko Prahy prevádzkuje nové veľké distribučné centrum, z ktorého sa dováža tovar zákazníkom v celej Európe.

Väčšina priemyselných a logistických miest na Slovensku sa nachádza v širšej oblasti Bratislavy. V Čechách sú tieto priestory sústredené v okolí Prahy a niekoľko logistických centier nájdeme aj v okolí Brna a Plzne. Za predpokladu ďalšieho rastu odvetvia elektronického obchodu majú potenciál aj miesta s dobrým dopravným napojením blízko nemecko-českej hranice.

„Automobilový priemysel a odvetvie elektronického obchodu budú naďalej ťahúňom trhu priemyselných a logistických nehnuteľností v Čechách i na Slovensku v roku 2017. Miera neobsadenosti logistických zariadení klesá, a tak by to malo vďaka stabilnému dopytu ostať až do konca roka 2017,“ uviedla Schestauberová.

Retailový trh profituje z rastúceho dopytu a nízkej miery neobsadenosti

Trh nákupných centier na Slovensku sa úzko sústredí na hlavné mesto, ktoré predstavuje 42 % z celkového trhu. Trh nákupných centier v Bratislave a niekoľkých vedľajších regiónoch je nasýtený. Konkurencia je vysoká a riziko zo strany internetových maloobchodníkov rastie.

Český trh s nehnuteľnosťami na maloobchodné účely je dobre rozvinutý a značne nasýtený. Solídne ekonomické údaje, rastúce maloobchodné tržby a reálne mzdy, ako aj zvyšujúca sa spotrebiteľská dôvera zvyšujú záujem investorov i nájomníkov o nehnuteľnosti na maloobchodné účely.

Hlavné mesto Českej republiky je vďaka silnému odvetviu medzinárodného cestovného ruchu mimoriadne obľúbenou adresou maloobchodných prevádzok. „Mesto má dobré meno medzi lokálnymi a medzinárodnými maloobchodníkmi a často sa uvádza ako najvhodnejšia voľba spomedzi hlavných miest regiónov SVE/JVE (okrem Moskvy),“ povedala Schestauberová. Mnoho jednotlivých budov na nákupných uliciach mesta prešlo za posledné roky renováciou, čo viedlo k celkovému zvýšeniu atraktivity tohto miesta pre maloobchodníkov a zákazníkov. Z tohto vývoja profitujú aj priľahlé ulice, ktoré zase pomáhajú rozširovať tzv. „high-street“ odvetvie centra Prahy.

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková,
hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

22. 5. 2017 - Nové auto, bazén, exotická rozlúčka so slobodou. Aby si splnili najrôznejšie sny, Slováci stále častejšie pravidelne investujú

Slováci si najčastejšie šetria na budúcnosť seba i svojej rodiny. Bežné sporiace produkty však dnes pre nízke úrokové sadzby mnohokrát nepokryjú ani infláciu. Na rozdiel od sporenia môže priniesť pravidelné investovanie lepšie zhodnotenie prostriedkov  a  pritom zbytočne nezaťažuje rozpočet.

Dáta nám ukazujú, že Slováci investujú preto, aby si splnili rôzne sny a túžby. Aké? Kvalitný bicykel, cesta na olympiádu, rozlúčka so slobodou v exotickej krajine, bazén na záhrade či investícia do vzdelania potomkov. Po čom všetko túžime nám ukázal podrobný pohľad na dáta klientov UniCredit Bank, ktorí využívajú produkty pravidelného investovania. Odborníci odporúčajú investovať približne  10 % z čistého mesačného príjmu. 

Slováci najčastejšie investujú, aby získali finančný vankúš do budúcnosti (62%). Často ale myslia aj na budúcnosť svojich detí. Prostredníctvom pravidelných investícií zhodnocuje peniaze na štart do života svojho dieťaťa už každý desiaty Slovák. Zhodnotené financie ich potomkovia využívajú napríklad na štúdium, bývanie či financovanie svadby. Niektorí rodičia potom chcú svojim deťom darovať väčšiu finančnú čiastku k plnoletosti, iní odkkladajú na veno pre dcéru.

Investovanie nie je len o finančnej budúcnosti, môžeme si vďaka nemu plniť malé i veľké životné sny. Nová motorka, drahé koníčky, exotická dovolenka či návšteva olympiády alebo futbalových majstrovstiev či dokonca plastická operácia – na to všetko si Slováci podľa ich  vlastných názvov investičných programov  neváhajú odkladať peniaze bokom či investovať,“ hovorí Raymond Kopka, riaditeľ retailového bankovníctva UniCredit Bank pre Slovensko, a dodáva: „Najťažšie na investovaní je podľa našich skúseností začať. Mnoho ľudí totiž nemá sebadisciplínu ani pre sporenie. Kto ale raz s investovaním začne, potom mu to už ide takmer samo.“ Kopka pridáva aj niekoľko rád z praxe: “Najlepšie je zadať si trvalý príkaz v deň výplaty a zabudnúť naň na 10 rokov.“

Ďalšou častou túžbou Sloveniek a Slovákov je investícia do bývania. Šetríme si na rekonštrukcie i kúpu vlastného bytu, domu či chaty ale aj na nový bazén či záhradku. Každý dvadsiaty Slovák potom investuje pravidelne na prilepšenie ku dôchodku, napríklad na cestovanie alebo koníčky, ktorým by sa v novo nadobudnutom voľne mohli venovať.

Na rozdiel od klasického  sporenia  pravidelné investovanie  môže peniaze zhodnotiť a skrátiť cestu k snu

UniCredit Bank svojim klientom pomáha plniť ich sny a túžby aj vďaka programu pravidelného investovania U invest Plus. V čase nízkych úrokových sadzieb na bežných aj sporiacich účtoch ponúka výhodnejšiu alternatívu s výrazne vyšším potencionálom zhodnotenia odložených prostriedkov. „Aj keď podľa našich zistení nie je hlavným motívom investovania pre Slovákov získaný výnos, nemali by naň zabúdať. Je zbytočné nechať peniaze ležať na účte, keď môžu vďaka pravidelným či jednorazovým investíciám svojmu majiteľovi prinášať zhodnotenie,“ vysvetľuje Raymond Kopka.

„Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy na neočakávané udalosti by si každý Slovák mal odkladať aspoň desatinu svojho čistého príjmu. Nie však každý rodinný rozpočet to unesie. Mysleli sme aj na nich, takže minimálna  pravidelná investícia začína na  20 eur,“ dodáva.

S programom U invest Plus môžu klienti investovať sumy už od 20 eur mesačne a pohodlne tak navýšiť svoju finančnú rezervu či odkladať na svoje najtajnejšie priania. Stačí zvoliť mesačnú čiastku, vybrať jednu z investičných stratégií (konzervatívnu, vyváženú alebo dynamickú) a zvoliť si dobu, po ktorú chcete investovať (5, 7 alebo 10 rokov). Pravidelnú investíciu  môže klient kedykoľvek prerušiť či upraviť jej výšku a frekvenciu. Rovnako tak je možné kedykoľvek a bez poplatkov vybrať sumu, ktorú práve potrebujete. „Bankový poradca s vami dokáže prebrať konkrétne sny alebo potreby a ich finančnú realizovateľnosť a podľa toho vhodne nastaviť parametre programu pravidelného investovania“, zdôrazňuje  Kopka.

Tento produkt je vďaka vynikajúcim investičným správcom akými sú napríklad Pioneer Investments, BlackRock, či J. P. Morgan, pravdepodobne najbližšie k produktom privátneho bankovníctva pre širokú retailovú klientelu.

 

O prieskume

UniCredit Bank analyzovala v apríli 2017 dáta z investičných a sporiacich účtov viac ako 2 100 klientov.

9. 5. 2017 - UniCredit CEE Banking Outlook: Región strednej s východnej Európy je tým správnym miestom
 • Ekonomické prostredie v regióne strednej a východnej Európy zostane celkovo pozitívne, pričom sa predpokladá, že všetky krajiny strednej a východnej Európy[1] vykážu v roku 2017 rast HDP
 • Bankový sektor v strednej a východnej Európe bol v roku 2016 ziskový[2] vo všetkých krajinách a očakáva sa, že bude aj naďalej dosahovať lepšie výsledky ako západná Európa[3]
 • Banky riešia zraniteľnosť spojenú s modelom financovania, poskytovanými devízovými úvermi a kvalitou aktív. To umožňuje zlepšenie v poskytovaní úverov i zníženie podielu nesplácaných úverov v rámci celého regiónu
 • Strategický plán skupiny UniCredit - Transform 2019 potvrdzuje pre región strednej a východnej Európy pozíciu hnacej sily organického rastu skupiny

Miláno / Nikózia, 9. mája – Ekonomické prostredie v strednej a východnej Európe zostane celkovo pozitívne1 a po prvý krát od krízy z rokov 2008-2009 sa očakáva, že všetky krajiny regiónu dosiahnu v roku 2017 rastu HDP. Väčšina z nich solídneho rastu na úrovni presahujúcej 3%.

Je to jedno z hlavných zistení najnovšej štúdie „CEE Banking Outlook: Región strednej s východnej Európy je tým správnym miestom”, ktorú vypracoval útvar Strategických a korporátnych prognóz skupiny UniCredit. Štúdia bola zverejnená v súvislosti s výročným zasadnutím EBRD 2017, ktoré sa koná v cyperskej Nikózii 9.-11. mája 2017. Zároveň s ním sa koná obchodné fórum, ktorého je skupina UniCredit hlavným partnerom.

Vzhľadom na celkové priaznivé makroekonomické prostredie bol bankový sektor v regióne strednej a východnej Európy v roku 2016 ziskový2 vo všetkých krajinách. Stalo sa tak prvý krát od krízy z rokov 2008-2009, pričom stredná a východná Európa ako celok dosiahla lepšie výsledky ako západná Európa3, aj keď úroveň ziskovosti je v jednotlivých častiach regiónu rozdielna. Banky zároveň riešia niektoré konkrétne  problémy, ktoré v minulosti spôsobovali zraniteľnosť sektoru. Vďaka tomu bankový sektor v regióne získava lepšiu stabilitu. V súčasnosti vnímame tri pozitívne smery: 1) dlhodobo udržateľnejší model financovania; 2) nižší podiel poskytovania devízových úverov v retailovom segmente v jednotlivých krajinách; 3) priebežné zvyšovanie kvality aktív.

„Stredná z východná Európa je stále zaujímavým miestom na podnikanie. Rast HDP vykazuje dobrú dynamiku, pričom ziskovosť bankového sektora si zachováva atraktívnosť. Pozícia skupiny UniCredit ako silnej celoeurópskej komerčnej banky s vedúcim tržným podielom na trhoch strednej a východnej Európy nám vytvára dobré predpoklady pre dlhodobý organický rast v regióne, ktorý zostáva rastovou hnacou silou skupiny,” uviedol Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit.

„Aktuálny vývoj, predovšetkým v bankovom sektore, predstavuje dobrý základ pre relatívne pozitívny výhľad. Dá sa očakávať, že počas nasledujúcich dvoch rokov (2017-2018) zaznamenajú takmer všetky krajiny nárast v poskytovaní úverov, pričom zaostávajúce krajiny budú postupne dobiehať rozdiel. Pomer nesplácaných úverov by sa mal naďalej znižovať, pričom úroveň ziskovosti bude vyššia ako v západnej Európe,“ vysvetľuje Mauro Giorgio Marrano, koordinátor pre strednú a východnú Európu na útvare Strategických a korporátnych prognóz skupiny UniCredit.

Z pohľadu inovácií by malo významnú úlohu v regióne zohrať digitálne bankovníctvo. Väčšina krajín strednej a východnej Európy má relatívne vysokú úroveň digitalizácie. I keď je táto úroveň stále nižšia oproti väčšine najvyspelejších krajín Európske únie, rozdiely sa zmenšujú. Región je preto pre banky dobrým miestom, ktoré im umožňuje rozvíjať nové inovatívne spôsoby poskytovania bankových služieb.

S bilančnou sumou 2 600 miliárd eur je skupina UniCredit jednou z najväčších bánk v strednej a východnej Európe. Jej dobre diverzifikovaná územná pôsobnosť je zárukou dlhodobo udržateľnej výkonnosti počas celého ekonomického cyklu. Z hľadiska štruktúry aktív za divíziu strednej a východnej Európy (SVE) skupiny UniCredit pripadá 63b% aktív na krajiny regiónu, ktoré sú členmi Európskej únie (SVE-EU), 23 % na Turecko a 14 % na Rusko.

Štúdia CEE Banking Outlook v strednej a východnej Európe je k dispozícii na internetovej stránke skupiny: https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases.html

Tabuľka – HDP: V ROKU 2017 SA OČAKÁVA NÁRAST VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH

Graf 1 – HDP: VÄČŠINA KRAJÍN DOSIAHNE RAST HDP MINIMÁLNE 3%

Graf 2 – KVALITA AKTÍV: VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE PODIELU NESPLÁCANÝCH ÚVEROV V REGIÓNE

Graf 3 – ZISKOVOSŤ: NÁVRATNOSŤ AKTÍV ZOSTANE NA ÚROVNI OKOLO 1.5%, A BUDE NAĎALEJ VYŠŠIA AKO V ZÁPADNEJ EURÓPE

[1] Región strednej a východnej Európy (zvyčajne označovaný skratkou SVE) zahŕňa tieto krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko; región stredná a juhovýchodná Európa (skratka CESEE) je stredná a východná Európa bez Ruska a Turecka

[2] Ziskovosť sa vzťahuje na zisk pred zdanením v pomere k celkovým aktívam

[3] Západná Európa zahŕňa Nemecko, Taliansko a Rakúsko

Zdroj: UniCredit Research CEE Quarterly 2Q17, UniCredit Research Chartbook, Unicredit Strategy and Corporate Foresight

21. 4. 2017 - Zamestnancom UniCredit Bank záleží na osude malých detí

Presvedčili nás o tom aj výsledky filantropickej iniciatívy Gift Matchint Program, ktorú zorganizovala Nadácia UniCredit Foundation v roku 2016 už po 14 krát. Gift Matching Program umožňuje zamestnancom banky podporiť neziskovú organizáciu podľa vlastného výberu zorganizovaním finančných zbierok. UniCredit Foundation následne ich snahu a motiváciu podporovať miestne komunity odmeňuje znásobením vyzbieranej finančnej sumy jednotlivých zbierok.

V roku 2016 UniCredit Foundation takto zaregistrovala viac než 11 000 príspevkov zamestnancov skupiny a ich celková vyzbieraná suma sa priblížila k 2,5 miliónu eur, ktoré sa použijú v prospech 449 projektov. Nadácia UniCredit Foundation a zamestnanci skupiny podporili od roku 2003 viac než 5 000 projektov, a to ohromujúcou sumou v celkovej výške 45 miliónov eur.

Na Slovensku sa do zamestnaneckého programu Gift Matching Programu v porovnaní s minulým rokom zapojilo o 87 % viac zamestnancov, pričom aj celkovo vyzbieraná suma na podporu 9 projektov podľa výberu zamestnancov vzrástla až o 123 %. Celkovo tak zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku z vlastných zdrojov podporili projekty 9 organizácií sumou vo výške 15 632 eur a UniCredit Foundation znásobila ich dary rovnakou sumou. I nárasty v štatistikách tohto programu sú dôkazom, že i zamestnancom banky záleží na kvalite života iných.    

Najčastejšie sa opakujúcou témou zbierok je podpora projektov zameraných na pomoc malým deťom s rôznou formou zdravotného postihnutia, ale i pomoc deťom vyrastajúcim v sociálne slabších rodinách, či detských domovoch prežiť život v lepších podmienkach. Nie je nám ľahostajný ani život ľudí s rôznymi formami postihnutia, či kvalita životného prostredia, ktorým sa obkolesujeme.

Zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku podporili nasledovné neziskové organizácie:

 • O.z. Náruč – Pomoc deťom v kríze,
 • O.z. Klub priateľov umenia,
 • O.z. Delphinus – podpora talentovaných plavcov,
 • Doma u kapucínov, n.o.,
 • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy,
 • Občianske združenie AUTIS a iné.

Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation, komentoval výsledky dosiahnuté v roku 2016 takto: „Zamestnanci skupiny UniCredit naďalej preukazujú svoje odhodlanie pomáhať iným. Podporovaním práce neziskových organizácií na celom svete prispievajú k rozvoju spoločnosti, ktorá je životaschopná, produktívna a, čo je možno najdôležitejšie, súdržná. Z tohto dôvodu už 14 rokov podporujeme neziskové organizácie, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám spoločnosti zlepšiť ich kvalitu života.“

 

13. 4. 2017 - UniCredit Private Banking Survey: Bohatí chcú investovať bezpečne, vyberajú si fondy a cenné papiere. So svojimi bankármi chatujú cez mobilné aplikácie

Bohatí Slováci sa stále viac zaujímajú o cenné papiere a umenie, najčastejšie však investujú do fondov renomovaných správcov. Naopak, dynamika záujmu o cenné kovy, nehnuteľnosti a pôdu opadá, do akcií investujú opatrne. Privátni bankári okrem investícií stále častejšie riešia aj problematiku nástupníctva. Tri štvrtiny podnikateľov sa nakoniec rozhodnú odovzdať aspoň čiastočne svoju firmu deťom. Možno aj preto rýchlo rastie počet mladých milionárov do 30 rokov, mnohí z nich však zbohatli tiež vďaka vlastným podnikateľským úspechom. Sú sebavedomejší a v investovaní agresívnejší, od bankára si však nechajú poradiť. Aj vďaka ním do privátneho bankovníctva prenikajú technológie, každý piaty klient so svojím bankárom komunikuje cez mobilný messenger. Svoj voľný čas slovenskí milionári trávia cestovaním a športom, voľné chvíle tiež radi trávia s rodinou. Dbajú aj na kvalitné vzdelanie svojich detí, na štúdiá ich posielajú predovšetkým na prestížne európske vysoké školy.

Tieto a ďalšie preferencie slovenských milionárov odhalil tretí ročník exkluzívneho prieskumu UniCredit Private Banking zahŕňajúci informácie o takmer 6 000 klientoch privátneho bankovníctva banky s majetkom presahujúcim 111 tisíc eur.

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Rastúca geopolitická neistota v Európe a Severnej Amerike núti bohatých Slovákov hľadať pre svoje peniaze a majetok bezpečné prístavy. Na prvom mieste sa tak stále držia investície do fondov, investuje do nich 70 % klientov. Oproti minulému roku sa navyše výrazne narástli investície do cenných papierov zo 17 na 35 % klientov, zaujímavé sú aj alternatívy ako akcie (35 %) alebo dlhopisy (22 %).

Čomu sa naopak bohatí Slováci vo väčšine prípadov vyhýbajú, sú rozkolísané trhy s neistými výnosmi. Obmedzujú záujem o komodity a cenné kovy (9 %), s rastúcou cenou značne klesli aj nákupy pôdy (26 %). Opatrní sú stále aj v prípade priamych investícií do akcií. „Ak vybrali konkrétne akcie, tak verili najmä známym titulom. Záujem je naďalej všeobecne o tituly ponúkajúce stabilnú dividendu,“ hovorí Roman Hajduk, riaditeľ privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre slovenský trh. Investičné portfóliá dopĺňajú napríklad umením alebo „anjelskými“ investíciami do rozvoja start-upov.

Hľadanie alternatívnych výnosov

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

„V čase nízkych výnosov, rozkolísaných trhov a množiacich sa geopolitických neistôt od Brexitu po situáciu týkajúcu sa zvolenia nového amerického prezidenta doplnili bohatí Slováci svoje portfóliá o investičné certifikáty s konzervatívnou štruktúrou, kde stavili na také firmy ako je Airbus, Shell či Louis Vuitton, alebo volili zaistené investície využívajúce potenciál globálnych trendov akými sú napríklad zdravotná starostlivosť či voda. Ďalej nakupovali výplatné dlhopisové fondy alebo fondy absolútneho výnosu. Vďaka našej na trhu jedinečnej riadenej otvorenej architektúre investícií dokážeme klientom aj v dnešných neistých dobách pomôcť ochrániť ich investície a vhodne rozložiť investičné riziko,objasňuje záujem bohatých slovenských investorov Roman Hajduk.

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Investície multimilionárov do fondov a cenných papierov od fondov cez dlhopisy sa rôznia od desiatok až po stovky tisíc eur podľa preferencií investora. Klienti tak nakupujú viac titulov a investície tak diverzifikujú. Pre vyššie čiastky nad pol milióna eur bohatí Slováci vyberajú tiež investície do nehnuteľností, pôdy, zlata alebo umenia. Pri investíciách do bývania sa neobmedzujú len na Slovensko. „Stále častejšie si kupujú rekreačné domčeky vo svojich obľúbených dovolenkových destináciách, najčastejšie v Chorvátsku,“ dodáva Roman Hajduk.

Starší podnikatelia firmu skôr predajú, než aby ju odovzdali potomkom. Zarobia státisíce eur

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Veľa klientov privátnych bankárov pochádza z podnikateľského prostredia. Ako prvá generácia slovenských porevolučných podnikateľov postupne starne, stále častejšie sa na banku obracajú s potrebou vyriešiť budúcnosť firmy. „Počet prípadov nástupníctva, ktoré riešia naši bankári, sa postupne zvyšuje. Pred niekoľkými rokmi sme sa s tým stretli skôr výnimočne, dnes každý bankár rieši v priemere 3 prípady za rok,“ objasňuje Dušan Hladný, riaditeľ Privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre Česko a Slovensko.

Najpálčivejšou otázkou z pohľadu podnikateľov je, či podnik predať alebo odovzdať ďalšej generácii. Jasno v tom pri prvom oslovení banky nemá až 52 % podnikateľov. S bankármi riešia aj správne načasovanie odovzdania. „Prirodzene sa obávajú svojej neskúsenosti, väčšina z nich sa do tejto situácie dostane len raz za život,“ vysvetľuje Hladný. „Podnikatelia tiež často riešia stratu vplyvu vo firme alebo svoje vlastné emócie, keďže firmu budovali celý svoj život. Väčšina majiteľov firmu nakoniec odovzdá svojim potomkom, dopĺňa Hladný. Inkasujú v priemere okolo 350 tisíc eur, výnimočné však podľa privátnych bankárov nie sú ani predaje rádovo okolo 2 miliónov eur alebo viac.

Zdroj: Preskum UniCredit Bank

Opraty preberá nová generácia sebavedomých milionárov

Počet mladých majetných klientov rýchlo rastie. Milionárov do 30 rokov pribúda približne štvorpercentným tempom ročne, tých od 30 – 40 rokov dokonca dvakrát rýchlejšie. „Úlohu hrá nielen samotné medzigeneračné odovzdávanie firiem, kedy sa majetok dostáva do rúk druhej generácie podnikateľov. Len asi 40 percent mladých klientov má totiž aj majetných rodičov. Rýchlo tiež rastie počet úplne nových mladých milionárov, ktorí sami vybudovali úspešný podnik alebo zaznamenali úspech na inom poli,“ vysvetľuje Hladný.

A akí sú títo mladí milionári v porovnaní s ostrieľanými matadormi? Podobne ako ich starší kolegovia investujú do akcií, nehnuteľností alebo investičných fondov. Podľa bankárov je však táto generácia oveľa sebavedomejšia a agresívnejšia. O svojich investíciách majú väčší prehľad, často vďaka masívnemu využívaniu moderných technológií. Na druhej strane sú však tiež oveľa netrpezlivejší, na výnosy alebo úspech nechcú čakať príliš dlho. Aj napriek tomu však zbytočne neriskujú a nechajú si od svojho bankára poradiť.

S bankárom na WhatsAppe

Až pätina klientov privátnej banky komunikuje s bankárom prostredníctvom mobilného chatu

Slovenskí investori o sebe tiež tvrdia, že majú veľmi dobrý prehľad o tom, kde majú uložené svoje peniaze. Hovoria to takmer dve tretiny z nich (65 %). Takmer nikto svoje peniaze nezverí správcom majetku bez toho, aby sa aspoň rámcovo nezaujímal, čo sa s nimi deje. A nechajú si tiež poradiť. Okrem svojich bankárov dôverujú tiež názorom svojich priateľov, rodiny alebo finančných poradcov.

V komunikácii so svojím bankárom a privátnou bankou sa neboja moderných technológií. Polovica chce sledovať výkonnosť svojho majetku v aplikáciách na tablete alebo smartfóne. „Každý piaty už dnes s bankárom hovorí prostredníctvom rôznych messengerov, ako je WhatsApp alebo Facebook Messenger. Štandardom sú najmä pre našich mladších klientov,“ potvrdzuje Hladný trend prenikania moderných technológií aj do oblasti tradičného privátneho bankovníctva.

Životný štýl slovenského milionára: Šport, cestovanie, talianska, francúzska alebo ázijská kuchyňa a deti na zahraničných školách

Aj keď bohatí ľudia trávia väčšinu svojho času prácou a štvrtina (24 %) často pracuje aj vo svojom voľnom čase, zvyšok sa snaží nezanedbávať odpočinok a byť so svojou rodinou a blízkymi (38 %). Radi tiež cestujú (90 %) a športujú (62 %), tretina z nich aktívne vyhľadáva kultúrne akcie.

Ako prieskum UniCredit Bank už niekoľkokrát ukázal, bohatí Slováci nestoja o osobitnú pozornosť. „Nielenže by ste ich bežne na ulici nerozoznali, ale na rozdiel od svojich kolegov z iných kútov sveta nemajú ani extravagantné záľuby. Kupovanie športových klubov či budovanie exkluzívnych zbierok veteránov alebo vlastných módnych značiek – také záľuby by ste u bohatých Slovákov spočítali na prstoch ruky. Väčšina z nich dá prednosť rovnakým zážitkom ako bežný smrteľník – behu, zdravému životnému štýlu alebo kulinárskemu zážitku,“ hovorí Dušan Hladný.

V jedle preferujú taliansku kuchyňu (48 %) alebo reštaurácie špecializované na francúzske či ázijské kulinárske pokrmy. Neholdujú naopak módnemu vegetariánstvu, raw strave alebo inde populárnej severskej kuchyni.

Hoci sa často hovorí, že život je nekonečný kolobeh vzdelávania, len každý dvadsiaty bohatý Slovák venuje svoj voľný čas ďalšiemu vzdelávaniu. O to viac však dbajú na kvalitné vzdelanie svojich vlastných detí, ktoré majú v drvivej väčšine dve. Väčšinou už od najmladšieho veku navštevujú súkromné slovenské školy na Slovensku, ale aj v ostatných európskych či severoamerických štátoch. Len jeden zo štyroch bohatých rodičov posiela svoje dieťa na štátnu základnú alebo strednú školu. Kvalitné školy svojim potomkom doprajú klienti slovenských privátnych bánk aj po maturite. Osem z desiatich detí študuje vysokú školu alebo univerzitu v západnej Európe.

Informácie o prieskume:

Prieskum sa uskutočnil od októbra do novembra 2016. Získané údaje zahŕňajú postoje k financiám a životnému štýlu 6 000 klientov privátneho bankovníctva UniCredit Bank s disponsibilným majetkom nad 111 tisíc eur.

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

3. 4. 2017 - Rekordné sadzby hypoték po prvýkrát pod jedným percentom. V UniCredit Bank od apríla začínajú na 0,99 % p. a.

UniCredit Bank znižuje sadzby hypotekárnych úverov. Populárnu trojročnú fixáciu ponúka už od 0,99 % p. a., päťročná fixácia od 1,19 % p. a. UniCredit Bank znížením úrokových sadzieb hypoték reaguje na stále veľký záujem Slovákov o financovanie bývania.

„Doteraz nebolo nikdy v histórii slovenského hypotekárneho trhu možné získať úrokovú sadzbu pod jedno percento. Úrokové sadzby znižujeme, aby sme vyšli v ústrety klientom a podporili ich záujem o financovanie bývania v období, kedy na trhu pôsobia niektoré obmedzenia v poskytovaní úverov,“ hovorí Dalibor Mička, riaditeľ pre financovanie domácností UniCredit Bank.

Úrokové sadzby trojročných a dlhších fixácií znižuje UniCredit Bank o 0,2 percentného bodu. Trojročné fixácie tak začínajú už na rekordných 0,99 % p. a. namiesto pôvodných 1,19 % p. a. Sadzby populárnych päťročných fixácií klesli na 1,19 % p. a. Klienti si dokonca môžu zabezpečiť nízke mesačné splátky na dlhých desať rokov vďaka úrokovej sadzbe desaťročnej fixácie od 1,69 % p. a.

Okrem hypoték ponúka UniCredit Bank svojim klientom napríklad aj výhodný bežný účet U konto úplne zadarmo pri aktívnom využívaní. Stačí si na účet nechať posielať 400 eur, napríklad výplatu. Klienti získajú bez poplatku všetky bežné operácie zadarmo a výbery z bankomatov po celom svete zadarmo.

Tabuľka: Nové úrokové sadzby hypotekárnych úverov UniCredit Bank platné od 1. apríla 2017

Dĺžka fixácie Úroková sadzba
1 rok 1,19 % p. a.
3 roky 0,99 % p. a.
5 rokov 1,19 % p. a.
7 rokov 1,39 % p. a.
10 rokov 1,69 % p. a.

 

8. 3. 2017 - UniCredit Bank ponúka PRESTO Úver - zlúčenie úverov s úrokom už od 1,4 % p.a. pri riadnom splácaní.

UniCredit Bank prichádza s unikátnou ponukou PRESTO Úveru – Zlúčenie úverov. Klienti môžu pri riadnom splácaní získať odmenu vo výške až 6 000 EUR a získať tak úrokovú sadzbu už od 1,4 % p. a.. Podľa aktuálneho prieskumu UniCredit Bank o prevedení úverov do inej banky premýšľajú až dve tretiny ľudí s úverom. Slováci si chcú pri zlúčení úverov znížiť mesačnú splátku, ako aj celkové náklady na splácanie.

 

 „Prichádzame pri zlúčení spotrebiteľských úverov s historicky najnižšími sadzbami. Každý, kto zvažuje zlúčenie úverov, si ľahko spočíta, že úver nemusí byť drahý. Oplatí sa mu riadne splácať a dodržať stanovené splátkové obdobie, potom výrazne ušetrí,“ hovorí Ondřej Makovec, manažér spotrebiteľských úverov UniCredit Bank.

 

Klienti, ktorí si v UniCredit Bank zlúčia úvery nad 8 000 EUR, získajú po riadnom splatení celého úveru odmenu vo výške 2 000 EUR.  Pri úvere nad 24 tisíc EUR môže získať  odmenu až 6 000 EUR. Odmenu až 6 000 EUR môže získať prakticky každý klient, ktorý si nielen prevedie svoje úvery, ale i ten, ktorý refinancuje povolené prečerpanie či kreditnú kartu a zbytok cieľovej sumy doplní novými prostriedkami.

 

Prevedením úveru chceme najmä ušetriť, záujem prudko rastie

Slováci sa stále viac zaujímajú, ako získať výhodnejšie podmienky pre svoje spotrebiteľské úvery. Usporiť celkové náklady chce až 76 % Slovákov. Za posledné tri roky preto prudko rastie počet klientov, ktorí už zlúčenie alebo prevedenie úverov aktívne riešia (z 21 na 29 %), ale tiež tých, ktorí o využití tejto služby uvažujú (z 24 na 34 %). Celkovo tak nad zlúčením svojich úverov premýšľa  takmer dve tretiny ľudí s úvermi (63 %).

Zdroj: Prieskum UniCredit Bank

Poznámky pre editorov

Prieskum UniCredit realizovali vo februári 2017 a novembri 2014 agentúry DataCollect a Ipsos na vzorke 525 respondentov vo veku 18 až 65 rokov splácajúcich spotrebiteľský úver.

Reprezentatívny príklad: Chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátanie poplatku 1 344 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 344 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 6,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 140,57 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov je 12,69 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 11 867,01 €. Celková zaplatená suma je 9 867,01 EUR, po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 000 EUR čo zodpovedá úrokovej sadzbe 1,39% p.a.

Výška odmeny za riadne splácanie úveru sa vzťahuje iba na zlúčenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – zlúčenie úverov) s dobou splatnosti 84 – 96 mesiacov, v prípade ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank.

 

14.2.2017 - Slovenský Valentín v číslach: najčastejšie kupujeme darčeky do 20 eur, stále viac za ne platíme kartou

Sviatok zamilovaných u nás pravidelne oslavuje až osem z desiatich ľudí. Slováci svojim polovičkám na Valentína najčastejšie doprajú romantickú večeru alebo čokoládu, tretím najobľúbenejším darčekom je kvetina. Prieskum UniCredit Bank ukázal, že štvrtina Slovákov poteší svoju polovičku darčekom v maximálnej hodnote do 10 eur, Ďalšia štvrtina neváha minúť dvojnásobok, 20 eur. Viac ako 50 eur z peňaženky na darček pre partnerku vytiahne 6 % slovenských mužov.

 


Zdroj: Prieskum UniCredit Bank
Aj napriek tomu, že priemerné výdavky na valentínsky darček sa podľa prieskumu UniCredit Bank v polovici prípadov pohybujú do 20 eur, až pätina Slovákov sa chystá svoj valentínsky rozpočet tento rok oproti tomu minulému navýšiť. „Viac než polovica z nás tento rok na Valentína zaplatí približne rovnako ako minulý rok. Len nepatrné percento ľudí sa chystá výdavky obmedziť. Naše štatistiky ukazujú, že stále častejšie pri nákupoch darčekov na sviatok zamilovaných platíme kartou, objem platieb medziročne rástol počas prvých dvoch februárových týždňoch o 46 percent,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

 


Zdroj: Prieskum UniCredit Bank
Spomínaná tabuľka čokolády samozrejme nie je jediným spôsobom, ako Slováci oslavujú svätého Valentína (40 %). Hneď na druhom mieste za ňou je populárne pozvanie do reštaurácie. Romantickú večeru tento rok plánuje až tretina ľudí (29 %) a priemerne na ňu minú približne 25 eur. Ukazujú to štatistiky UniCredit Bank z februára minulého roku zo 71 tisíc platobných kariet. Ďalších 14 % Slovákov kúpi svojej partnerke kvety. Asi neprekvapí, že ide takmer výhradne o darček muža žene. Slovenskí muži na kyticiach rozhodne nešetria, minulý rok za ne zaplatili až 20 eur.

 

Najdrahším darčekom ostane rovnako ako minulý rok aj tento rok spodná bielizeň, ktorú si možno trochu prekvapivo o niečo málo častejšie kupujú priamo samotné dámy. Neváhajú na ňu minúť až 75 eur. A ak sa partneri rozhodnú tráviť valentínsky večer s kultúrnym programom, za lístky do divadla alebo na koncert zaplatia v priemere 55 eur,“ vraví Zuzana Ďuďáková. Alternatívou k divadlu je populárne kino. Slováci naň na Valentína minú 12 eur, čo približne zodpovedá cene dvoch lístkov v multiplexe.

 

BOX: Ruža z 3D tlačiarne, šifrovaná báseň alebo sadenie sadeníc. Oslávte Valentína tento rok svetovo

Máte už dosť sladkých romantických večerí a chcete tento rok Valentína osláviť originálne? Inšpirujte sa v zahraničí. Trendom  sú vlastné kreatívne nápady. Či už svojej milovanej darček sami vyrobíte alebo pôjdete s dobou a necháte jej na 3D tlačiarni vytlačiť trebárs peknú plastovú ružičku. Ak ste technologický geek alebo len počas Valentína budete na pracovných cestách, nainštalujte svojej vyvolenej aj sebe do telefónu špeciálnu aplikáciu. Kedykoľvek na ňu budete myslieť, stačí aplikáciu spustiť a telefón jej hneď zavibruje. V Amerike tento rok dievčatá šalejú aj z ponožiek so vzorom WiFi.

 

A ako oslavujú Valentína vo svete? V Nemecku si miesto čokolády partneri dávajú perníky v tvare srdca, vo Fínsku a Estónsku ide skôr o oslavu kamarátstva a zároveň je 14. február populárnym dňom pre zásnuby. Slovinskí poľnohospodári zase miesto Valentína oslavujú takzvaného Zdravka - v tento deň začínajú osádzať polia.

 

Poznámky pre editorov

Prieskum uskutočnila v januári 2017 agentúra Ipsos metódou online dopytovania na reprezentatívnej vzorke 840 slovenských a 840 českých respondentov vo veku od 18 do 65 rokov a na základe kartových údajov UniCredit Bank.

 

Kontakt:           

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

10.2.2017 - Čokoláda ako valentínsky darček, ktorý zarobí. Kúpiť sa oplatí nielen sladký dezert, ale aj akcie ich výrobcov, ukazuje analýza UniCredit Bank

Podľa prieskumu UniCredit Bank Slováci Valentína s obľubou oslavujú. Jedným z najobľúbenejších valentínskych darčekov je čokoláda.  Pri výbere sladkej pochúťky pritom väčšinou siahneme po domácich alebo českých dezertoch. Hľadáte originálny a hlavne výnosný darček? Zostaňte u čokolády a kúpte akcie výrobcov, odporúčajú investiční experti UniCredit Bank. Lindt, Mondélez či Nestlé si od decembra na burzách pripísali všetky cez  10 %.

 

Slováci podľa štatistík patria v spotrebe čokolády medzi európsky priemer. Aj napriek tomu, že veľká časť spotreby sa vyrobí u nás doma, minulý rok sa na Slovensko doviezlo takmer 72 000 ton tejto sladkej pochúťky a výrobkov z kakaa. „Slováci kupujú zahraničné čokolády predovšetkým zo susedných Čiech, z ktorých pochádza až 55 % dovozu. Naopak, zo známych čokoládovýchkrajín, ako Belgicko a Švajčiarsko, pochádza sotva pár percent dovezených dezertov. Spotrebu čokolády ťahajú najmä slovenské ženy a máme na ňu chuť najčastejšie medzi  jedlami,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková

Zdroj: Eurostat

 

Práve na Valentína môže byť ten správny čas nielen si odlomiť kúsok z tabuľky čokolády, ale tiež pomyselne trochu osladiť aj svoj alebo partnerov investičný život. Pokiaľ sa budeme držať hesla „investuj do toho, čomu rozumieš“, môže práve čokoláda byť zaujímavým doplnkom vášho existujúceho portfólia. A ako pri pomyslení na čokoládu rastie chuť mnohých Slovákov na sladké, podobne v poslednom čase rastie aj hodnota akcií jej najznámejších výrobcov.

 

Ten, kto začiatkom decembra 2016 prikúpil do svojho portfólia akcie spoločnosti Lindt, sa dnes raduje z viac ako 14 % nárastu ich hodnoty. Podobne sú na tom akcie firmy Nestlé, ktoré sa aktuálne pohybujú okolo 10 % nad svojimi hodnotami zo začiatku decembra. V prípade Nestlé však produkty z čokolády predstavujú len necelú desatinu podielu na celkových tržbách. V rovnakom čase posilnili o asi 10 % aj akcie spoločnosti Mondeléz International, ktorá je slovenským spotrebiteľom známa najmä vďaka výrobkom Milka alebo Toblerone. Skúsenejší investori môžu vyskúšať investovanie do kakaových bôbov, väčšinou vtedy zvolia formu indexových certifikátov alebo ETF (exchange traded funds burzovo obchodované fondy),“ uvádza Roman Hajduk, riaditeľ privátneho

bankovníctva UniCredit Bank pre slovenský  trh.

 

Graf: Dlhodobý vývoj akcií výrobcu čokolád spoločnosti Lindt (20122017)

Zdroj: Bloomberg

10.2.2017 - Januárové zľavy sú ťahúňom, nakupujeme predovšetkým módu. Prvý mesiac v roku sme uskutočnili o 11 % viac nákupov než minulý rok

Slováci si obľúbili januárové výpredaje a najviac peňazí počas nich míňali na módu a zábavu. Za jeden výhodný nákup v priemere neváhajú zaplatiť približne 85 eur. Najviac míňame v zľavách za elektroniku, až 96 eur za každú transakciu v obchodoch s počítačmi, tabletmi alebo mobilmi. Ukazuje to analýza dát z januárových nákupov platobnými kartami UniCredit Bank. Najčastejšie však počas januárových zliav vylepšujeme náš šatník. Za oblečenie zaplatíme najviac peňazí aj pri zahraničných výletoch za zľavami.

Zimná nákupná horúčka už dávno nekončí rozbalením darčekov na Štedrý večer. Naopak, v plnej sile prepukne až počas januárových zliav. A Slováci ich využívajú čím ďalej tým častejšie. „Tento rok sme v priebehu prvých troch týždňov v januári zaznamenali takmer o 11 % viac transakcií než minulý rok. Z priemerných súm je jasne vidieť, že zľavy sú pre Slovákov skutočne veľkým lákadlom a neváhajú si počas nich aj po náročných Vianociach urobiť radosť,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Najväčším ťahúňom je oblečenie, vo veľkom nakupujeme aj vybavenie do domácnosti


Zdroj: Prieskum UniCredit
Zľavám tradične dominujú nákupy oblečenia a módnych doplnkov. Slováci absolútne najviac minú na oblečenie. V obchodoch s módou tak za tohtoročný január uskutočnili vôbec najvyšší počet transakcií. Výhodné ceny využívame často aj na dozariaďovanie svojho domova. Tretí najväčší počet transakcií banka zaznamenala v oblasti elektroniky. „V predvianočnom období nakupujeme najmä darčeky pre rodinu a blízkych, ale na začiatku roka už myslíme aj na seba. Čím ďalej tým viac sa presadzujú aj nákupy špecifických drahších položiek súvisiacich napríklad s našimi koníčkami. V prípade mladých typicky nové hry na nový počítač alebo konzolu, ktorú si našli pod stromčekom. Rodičia potom v zľavách výhodne zariaďujú domácnosť alebo si kupujú dovolenku,“ upresňuje Ďuďáková.

 

Aj v zahraničí najviac míňame na oblečenie, rekordné výdavky boli v Hongkongu

Slováci za zľavami radi cestujú aj do zahraničia, najobľúbenejšou destináciou je Viedeň. Na rozdiel od tuzemských obchodov tam najradšej míňame na zábavu, najviac peňazí však rovnako ako doma zaplatíme za oblečenie. Jeden nákup za hranicami nás v priemere stojí 83 eur. „V januári  však padli v zahraničí  aj vyššie sumy za oblečenie, napríklad v jednom  svetovom nákupnom centre  vo výške  6700 eur,  dopĺňa Zuzana Ďuďáková.

Kreditnú kartu využíva tretina Slovákov, v priemere s ňou v januári zaplatili päťkrát

Na nákupy vianočných darčekov alebo počas novoročných výpredajov sa Slováci čím ďalej tým viac učia využívať výhody kreditných kariet. Vlastní ju už celá tretina (31 %) Slovákov, najčastejšie ľudia vo veku 40 - 55 rokov. „Až polovica ľudí sa pritom snaží v obchodoch zaplatiť za tovar kartou vždy, keď to ide, nezávisle od minutej sumy,“ vysvetľuje Ďuďáková. V januári klienti UniCredit Bank priemerne použili kreditnú kartu s výhodným 45 dňovým bezúročným obdobím až päťkrát.

 

19.1.2017 - „Neverte všetkému, čo sa vraví!“ Prieskum vyvracia zažité predsudky Slovákov k financiám a svojej banke

Mladí si peniaze posielajú len cez smartfóny. Bankovú pobočku navštívili naposledy, keď si zakladali účet. Ich prarodičia moderným technológiám naopak nerozumejú vôbec a doma schovávajú hotovosť pod vankúšom. Slováci v produktívnom veku sú natoľko finančne konzervatívni, že svoju banku takmer nemenia, investovať sa nenaučili a ani to neplánujú. Nielen na tieto ale aj na mnohé ďalšie predsudky, ktoré majú Slováci voči svojmu bankovému správaniu, sa zamerala UniCredit Bank vo svojom projekte "Neverte všetkému!" A rozhodla sa ich raz a navždy vyvrátiť. V unikátnom prieskume finančného správanie slovenskej online populácie banka odhaľuje zažité stereotypy mnohých z nás a na tvrdých dátach ukazuje, že už dávno neplatia.

HLAVNÉ ZÁVERY PRIESKUMU UNICREDIT BANK O BANKOVÝCH PREDSUDKOCH

Pobočky sú u mladých stále hitom

Mladých Slovákov a technológie môžeme pri troche fantázie označiť za synonymá. 95% mladých klientov UniCredit Bank do 26 rokov pravidelne používa Online alebo Smart Banking. To ale neznamená, že by mladí Slováci úplne zanevreli na klasické "analógové" bankovníctvo. Naopak, až takmer polovica (47 %) mladých podľa prieskumu UniCredit Bank o bankových predsudkoch dokonca výslovne preferuje ovládať bankové služby osobnou návštevou pobočky. To je dokonca viac, než u ich rodičov (43 %) a len o čosi menej, ako u ich prarodičov (53 %).

"Aj keď sa v online svete pohybujú s istotou skúsených matadorov, vo financiách je to presne naopak. Sú často neistí a stále sa s nimi učia zaobchádzať. Na pobočky sa chodia hlavne poradiť o zložitejších produktoch alebo zistiť potrebné informácie. Po ukončení štúdií riešia mladí Slováci napríklad vlastné bývanie a s ním spojenú hypotéku, alebo chcú poradiť ako zhodnotiť svoje pravidelné investície," vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

 

Že sa mladí nezdráhajú venovať svoj čas návšteve pobočky, ak niektorému produktu nerozumejú, potvrdzuje aj 24-ročná študentka Jana Pfeiferová. "Nedávno som sa rozhodla začať si odkladať peniaze bokom a ako ideálne mi prišli podielové fondy. V desiatkach rôznych fondov v ponuke mojej banky mi ale pomohla vybrať až banková poradkyňa na pobočke, ktorá so mnou všetko trpezlivo prešla," hovorí. Trend potvrdzujú aj bankári na pobočkách, ktorí v posledných rokoch nezaznamenávajú zásadný prepad návštev mladej generácie Slovákov.

 

Podobne prieskum vyvracia aj častý predsudok o nezodpovednom správaní mladých k peniazom. Keď sa ich totiž spýtate, čo je pre nich z pohľadu financií dôležité, až sedem z desiatich označí dlhodobé zhodnotenie ich peňazí. A to nie je všetko. Dokonca až 82 % tvrdí, že chce finančne zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí a podobné percento myslí na riešenie svojho bývania. A aj keď je pre nich dôchodok ďaleko, 57 % mladých Slovákov má v rebríčku hodnôt vysoko aj nutnosť zabezpečiť sa na starobu. "Že sa mladí ihneď nezadlžujú, ukazujú aj naše štatistiky. Len každý desiaty z našich klientov do 25 rokov má dohodnutý spotrebiteľský úver a len 15 % aktívne využíva kontokorent," potvrdzuje Zuzana Ďuďáková.

 

Nová banka? Žiaden problém.

O Slovákoch sa tiež často vraví, že sú svojej banke verní a len neradi ju menia. Prieskum UniCredit Bank však naznačuje, že tento postoj sa za posledné roky rýchlo mení. Až tretina Slovákov totiž za posledných päť rokov vyskúšala novú banku. A hľadať ideálneho poskytovateľa bankových služieb sa nebojí najmä ekonomicky aktívna generácia súčasných rodičov.

 

"Slováci chcú skúšať nové veci, často dnes túžia po moderné banke s jednoduchými produktmi a rôznymi online vychytávkami alebo prepracovaným mobilným bankovníctvom. Preto má dnes takmer polovica Slovákov viac ako jeden účet a skúša, čo im ďalšie finančné inštitúcie môžu ponúknuť," vysvetľuje Zuzana Ďuďáková.

 

Veľké predsudky sa spája aj so sporením a investovaním. Všeobecne sa tvrdí, že Slovcia ani jedno poriadne nevedia a nerobia. Pritom viac ako polovica z nás si sporí na sporiacom účte (52 %), štvrtina na termínovaných vkladoch (24 %) a tretina na penziu (celkom 35 %, Slováci vo veku medzi 40-55 rokov dokonca až v 52 % prípadov). O zriadení sporiaceho účtu pritom uvažuje ďalšia štvrtina ľudí v produktívnom veku (26 %).

Pravidelne investuje 15 % Slovákov, ktorí sa pohybujú na internete. To je len o trochu menej, než napríklad Česi či Briti. Väčšie, jednorazové investície, si už vyskúšal každý desiaty Slovák (12 %) a ďalších 5 % ich plánuje v budúcnosti realizovať. Prieskum UniCredit Bank tiež ukázal, že Slováci sa pri investíciách skôr stránia riziká, a investujú tak do bezpečnejších aktív. Priemerný klient banky každý mesiac investuje zhruba 46 eur. Viac pritom investujú muži, 53 eur, ženy potom okolo 40 eur. Najčastejšie volia formu dlhopisových, akciových alebo komoditných fondov.

 

"V Spojených štátoch investuje do podielových fondov až polovica ľudí, Slovákov len šestina. Aj keď záujem o investičné produkty rastie, Slováci sa skôr podobajú svojim českým susedom alebo Nemcom. Tí tiež v drvivej väčšine preferujú konzervatívne sporiaci nástroje, ako napríklad sporiace účty alebo sporenie na penziu. Rolu hrá potreba mať svoje peniaze rýchlo dostupné i väčšia averzia Slovákov k riziku, ktoré za investovaním stále vnímajú. Z dlhodobého hľadiska však môže pravidelné investovanie často dosahovať vyššie výnosy ako peniaze na sporiacom účte," dodáva Zuzana Ďuďáková.

 

„Žiadne peniaze vo vankúšoch nemáme!“ odkazuje generácia starých rodičov

Najsilnejšie predsudky v súvislosti s bankovníctvom a ich vzťahom k peniazom zvyčajne prevládajú o senioroch. Nevedia používať bankové služby, doma si do vankúša alebo skrine odkladajú celoživotné úspory a technológie sú pre nich veľkým strašiakom, ktorému nerozumejú. Prieskum UniCredit Bank ale ukazuje výrazný opak.

 

Vyvracia najmä veľkú fámu o senioroch a ich ukladanie si celoživotných úspor doma do vankúša. Naopak, väčšina má doma peniaze len na najnutnejšie výdavky. Iba každý štvrtý senior (23 %) má totiž doma hotovosť vyššiu ako 200 EUR, čo je veľmi podobné číslo ako pri ostatných generáciách. Svoje peniaze tak už bežne ukladajú do banky. A navyše neváhajú k ich správe skúšať nové technológie.

 

"Seniori búrajú zaužívaný predsudok o svojej technologické nevyspelosti. Až polovica ľudí nad 55 rokov s prístupom k internetu sa online bankovníctva dávno nebojí a preferuje spravovať svoje financie prostredníctvom internetového bankovníctva. A obľúbili si aj používanie platobných kariet. Takmer polovica seniorov (46 %) sa v obchode snaží kartou zaplatiť vždy, keď je to možné. Každý desiaty si navyše už skúsil vložiť peniaze do banky prostredníctvom bankomatu," približuje Zuzana Ďuďáková, tlačová hovorkyňa UniCredit Bank.

 

Poznámka pre editorov

Prieskum UniCredit Bank o predsudkoch Slovákov v bankovníctve bol realizovaný v septembri 2016 formou online dotazníku. Zúčastnilo sa ho celkovo 900 respondentov s prístupom k internetu, a to zo všetkých vekových skupín obyvateľov starších ako 18 rokov.

 

 

19.1.2017 - „Neverte všetkému, čo sa vraví!“ Prieskum vyvracia zažité predsudky Slovákov k financiám a svojej banke

Mladí si peniaze posielajú len cez smartfóny. Bankovú pobočku navštívili naposledy, keď si zakladali účet. Ich prarodičia moderným technológiám naopak nerozumejú vôbec a doma schovávajú hotovosť pod vankúšom. Slováci v produktívnom veku sú natoľko finančne konzervatívni, že svoju banku takmer nemenia, investovať sa nenaučili a ani to neplánujú. Nielen na tieto ale aj na mnohé ďalšie predsudky, ktoré majú Slováci voči svojmu bankovému správaniu, sa zamerala UniCredit Bank vo svojom projekte "Neverte všetkému!" A rozhodla sa ich raz a navždy vyvrátiť. V unikátnom prieskume finančného správanie slovenskej online populácie banka odhaľuje zažité stereotypy mnohých z nás a na tvrdých dátach ukazuje, že už dávno neplatia.

HLAVNÉ ZÁVERY PRIESKUMU UNICREDIT BANK O BANKOVÝCH PREDSUDKOCH

Pobočky sú u mladých stále hitom

Mladých Slovákov a technológie môžeme pri troche fantázie označiť za synonymá. 95% mladých klientov UniCredit Bank do 26 rokov pravidelne používa Online alebo Smart Banking. To ale neznamená, že by mladí Slováci úplne zanevreli na klasické "analógové" bankovníctvo. Naopak, až takmer polovica (47 %) mladých podľa prieskumu UniCredit Bank o bankových predsudkoch dokonca výslovne preferuje ovládať bankové služby osobnou návštevou pobočky. To je dokonca viac, než u ich rodičov (43 %) a len o čosi menej, ako u ich prarodičov (53 %).

"Aj keď sa v online svete pohybujú s istotou skúsených matadorov, vo financiách je to presne naopak. Sú často neistí a stále sa s nimi učia zaobchádzať. Na pobočky sa chodia hlavne poradiť o zložitejších produktoch alebo zistiť potrebné informácie. Po ukončení štúdií riešia mladí Slováci napríklad vlastné bývanie a s ním spojenú hypotéku, alebo chcú poradiť ako zhodnotiť svoje pravidelné investície," vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

 

Že sa mladí nezdráhajú venovať svoj čas návšteve pobočky, ak niektorému produktu nerozumejú, potvrdzuje aj 24-ročná študentka Jana Pfeiferová. "Nedávno som sa rozhodla začať si odkladať peniaze bokom a ako ideálne mi prišli podielové fondy. V desiatkach rôznych fondov v ponuke mojej banky mi ale pomohla vybrať až banková poradkyňa na pobočke, ktorá so mnou všetko trpezlivo prešla," hovorí. Trend potvrdzujú aj bankári na pobočkách, ktorí v posledných rokoch nezaznamenávajú zásadný prepad návštev mladej generácie Slovákov.

 

Podobne prieskum vyvracia aj častý predsudok o nezodpovednom správaní mladých k peniazom. Keď sa ich totiž spýtate, čo je pre nich z pohľadu financií dôležité, až sedem z desiatich označí dlhodobé zhodnotenie ich peňazí. A to nie je všetko. Dokonca až 82 % tvrdí, že chce finančne zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí a podobné percento myslí na riešenie svojho bývania. A aj keď je pre nich dôchodok ďaleko, 57 % mladých Slovákov má v rebríčku hodnôt vysoko aj nutnosť zabezpečiť sa na starobu. "Že sa mladí ihneď nezadlžujú, ukazujú aj naše štatistiky. Len každý desiaty z našich klientov do 25 rokov má dohodnutý spotrebiteľský úver a len 15 % aktívne využíva kontokorent," potvrdzuje Zuzana Ďuďáková.

 

Nová banka? Žiaden problém.

O Slovákoch sa tiež často vraví, že sú svojej banke verní a len neradi ju menia. Prieskum UniCredit Bank však naznačuje, že tento postoj sa za posledné roky rýchlo mení. Až tretina Slovákov totiž za posledných päť rokov vyskúšala novú banku. A hľadať ideálneho poskytovateľa bankových služieb sa nebojí najmä ekonomicky aktívna generácia súčasných rodičov.

 

"Slováci chcú skúšať nové veci, často dnes túžia po moderné banke s jednoduchými produktmi a rôznymi online vychytávkami alebo prepracovaným mobilným bankovníctvom. Preto má dnes takmer polovica Slovákov viac ako jeden účet a skúša, čo im ďalšie finančné inštitúcie môžu ponúknuť," vysvetľuje Zuzana Ďuďáková.

 

Veľké predsudky sa spája aj so sporením a investovaním. Všeobecne sa tvrdí, že Slovcia ani jedno poriadne nevedia a nerobia. Pritom viac ako polovica z nás si sporí na sporiacom účte (52 %), štvrtina na termínovaných vkladoch (24 %) a tretina na penziu (celkom 35 %, Slováci vo veku medzi 40-55 rokov dokonca až v 52 % prípadov). O zriadení sporiaceho účtu pritom uvažuje ďalšia štvrtina ľudí v produktívnom veku (26 %).

Pravidelne investuje 15 % Slovákov, ktorí sa pohybujú na internete. To je len o trochu menej, než napríklad Česi či Briti. Väčšie, jednorazové investície, si už vyskúšal každý desiaty Slovák (12 %) a ďalších 5 % ich plánuje v budúcnosti realizovať. Prieskum UniCredit Bank tiež ukázal, že Slováci sa pri investíciách skôr stránia riziká, a investujú tak do bezpečnejších aktív. Priemerný klient banky každý mesiac investuje zhruba 46 eur. Viac pritom investujú muži, 53 eur, ženy potom okolo 40 eur. Najčastejšie volia formu dlhopisových, akciových alebo komoditných fondov.

 

"V Spojených štátoch investuje do podielových fondov až polovica ľudí, Slovákov len šestina. Aj keď záujem o investičné produkty rastie, Slováci sa skôr podobajú svojim českým susedom alebo Nemcom. Tí tiež v drvivej väčšine preferujú konzervatívne sporiaci nástroje, ako napríklad sporiace účty alebo sporenie na penziu. Rolu hrá potreba mať svoje peniaze rýchlo dostupné i väčšia averzia Slovákov k riziku, ktoré za investovaním stále vnímajú. Z dlhodobého hľadiska však môže pravidelné investovanie často dosahovať vyššie výnosy ako peniaze na sporiacom účte," dodáva Zuzana Ďuďáková.

 

„Žiadne peniaze vo vankúšoch nemáme!“ odkazuje generácia starých rodičov

Najsilnejšie predsudky v súvislosti s bankovníctvom a ich vzťahom k peniazom zvyčajne prevládajú o senioroch. Nevedia používať bankové služby, doma si do vankúša alebo skrine odkladajú celoživotné úspory a technológie sú pre nich veľkým strašiakom, ktorému nerozumejú. Prieskum UniCredit Bank ale ukazuje výrazný opak.

 

Vyvracia najmä veľkú fámu o senioroch a ich ukladanie si celoživotných úspor doma do vankúša. Naopak, väčšina má doma peniaze len na najnutnejšie výdavky. Iba každý štvrtý senior (23 %) má totiž doma hotovosť vyššiu ako 200 EUR, čo je veľmi podobné číslo ako pri ostatných generáciách. Svoje peniaze tak už bežne ukladajú do banky. A navyše neváhajú k ich správe skúšať nové technológie.

 

"Seniori búrajú zaužívaný predsudok o svojej technologické nevyspelosti. Až polovica ľudí nad 55 rokov s prístupom k internetu sa online bankovníctva dávno nebojí a preferuje spravovať svoje financie prostredníctvom internetového bankovníctva. A obľúbili si aj používanie platobných kariet. Takmer polovica seniorov (46 %) sa v obchode snaží kartou zaplatiť vždy, keď je to možné. Každý desiaty si navyše už skúsil vložiť peniaze do banky prostredníctvom bankomatu," približuje Zuzana Ďuďáková, tlačová hovorkyňa UniCredit Bank.

 

Poznámka pre editorov

Prieskum UniCredit Bank o predsudkoch Slovákov v bankovníctve bol realizovaný v septembri 2016 formou online dotazníku. Zúčastnilo sa ho celkovo 900 respondentov s prístupom k internetu, a to zo všetkých vekových skupín obyvateľov starších ako 18 rokov.

 

 

18. 1. 2016 - #InvestEU: EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym malým a stredným podnikom

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách. Túto transakciu podporil program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a tiež Európsky fond pre strategické investície (EFSI), jadro Investičného plánu pre Európu.

Rámcová dohoda umožňuje skupine UniCredit ponúknuť prostredníctvom svojich bánk dodatočné financovanie v objeme 160 miliónov eur inovatívnym spoločnostiam prostredníctvom bánk skupiny na trhoch v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku dostanú záruku z EIF a v rámci programu Horizon 2020, výzkumného a investičného programu EU, pričom dohody o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku Maďarsku a Rumunsku budú zaistené prostriedkami z Investičného plánu pre Európu.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tejto dohode uviedol: „Dohoda je výbornou správou pre inovatívne malé a stredné podniky naprieč všetkými ôsmimi krajinami. Dodatočných 160 miliónov eur pre ich financovanie dokazuje, že investičný plán hrá kľúčovú úlohu pre dosiahnutie cieľa Európskej komisie poskytovať podporu, ktorý umožní malým a stredným firmám vytvárať pracovné miesta, inovovať a rásť.“

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi GILIBERT dodáva: „Táto rámcová dohoda o zárukách pre malé a stredné firmy je nástrojom pomoci a podpory inovácií a podnikania pre krajiny v oblastiach západného Balkánu a východnej Európy. Som presvedčený, že sieť bánk skupiny UniCredit v týchto ôsmich krajinách osloví spoločnosti s potenciálom vysokého rastu, ktoré dokážu premeniť poskytnuté dodatočné financovanie na rast a tvorbu pracovných miest.“

Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, uviedol: „Sme pevne odhodlaní podporovať malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka novej rámcovej dohode a našej rozsiahlej sieti môžeme ďalej umožňovať rozvoj inovatívnych firiem naprieč krajinami, kde budú mať naši klienti lepší prístup k financovaniu a získajú lepšie cenové podmienky.“

Táto dohoda odráža záväzok EÚ rýchlo spustiť konkrétne iniciatívy s cieľom urýchliť poskytovanie úverov a zabezpečiť realizáciu transakcií, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti a rastu v EÚ.

Na fotografii zľava

 • Vincent van Steensel z Európskeho investičného fondu;
 • Andrea Diamanti, riaditeľ pre firemné bankovníctvo pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit;
 • Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit
 • Jörg Wojahn, zástupce Európskej komisie v Rakúsku;
 • Pier Luigi Gilibert – generálny riaditeľ Európskeho investičného fondu

EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasť skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Ďalšie informácie o práci EIF v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nájdete tu.

Skupina UniCredit

UniCredit je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe, s medzinárodnou sieťou na 50 trhoch a priamym zastúpením v 17 krajinách. Skupina UniCredit má viac ako 7 500 pobočiek. Naše strategické postavenie v západnej, strednej a východnej Európe nám umožňuje ovládať jeden z najväčších tržných podielov v regióne. Značka UniCredit je rozpoznateľná v celej Európe. Zachovali sme však aj veľmi hodnotné lokálne značky, ktoré sme začlenili do skupiny UniCredit. Ďalšie informácie nájdete na www.unicreditgroup.eu.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je zameraný na posilnenie európskych investícií s cieľom vytvárať pracovné miesta a rast prostredníctvom efektívnejšieho využívania nových a existujúcich finančných prostriedkov, eliminácie prekážok v investovaní, zviditeľňovania a technickej pomoci pre investičné projekty. Investičný plán už prináša prvé výsledky. Európska investičná banka (EIB) odhaduje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do novembra 2016 mobilizoval investície v objeme viac než 154 miliárd eur v Európe.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky navrhla Európska komisia 14. septembra 2016 rozšírenie EFSI zvýšením jeho účinnosti a predĺžením jeho trvania, ako aj posilnenie tohto fondu. Aktuálne údaje o EFSI vrátane členenia podľa sektorov a krajín nájdete tu. Ďalšie informácie sú k dispozícii v sekcii FAQs.

Horizon 2020

1. januára 2014 spustila Európska únia nový program financovania výskumu a inovácie nazvaný Horizon 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov bude do projektov v oblasti výskumu a inovácií investovaných takmer 80 miliárd eur na podporu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a rozšírenie hraníc ľudských poznatkov. Rozpočet EÚ na výskum sa zameriava najmä na skvalitnenia každodenného života v takých oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, životné prostredie, doprava, potraviny a energie. Výskumné partnerstvá s farmaceutickým priemyslom, kozmonautikou, automobilovým a elektrotechnickým priemyslom podporujú tiež investície súkromného sektora do podpory budúceho rastu a vytvárania vysoko odborných pracovných miest. „InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“, nová generácia finančných nástrojov a poradenstva EÚ bola vytvorená v rámci programu Horizon 2020 s cieľom umožniť inovatívnym firmám jednoduchší prístup k finančným prostriedkom. „InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ umožní mobilizovať investície v objeme až 48 miliárd eur v oblasti výskumu a inovácií v celej Európe.

InnovFin

Záručný nástroj InnovFin pre MSP (InnovFin SME Guarantee Facility) poskytuje záruky a protizáruky pre dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj riadi EIF a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií – v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. EIF v rámci tohto nástroja poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť ich strát vzniknutých z dlhového financovania krytého týmto nástrojom.

Tlačové kontakty:
EIF: David Yormesor

Tel. č.: +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Skupina UniCredit: Vzťahy s médiami (Media Relations)
Tel. č.: +39 02 886 23 569, e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Európska komisia: Siobhán Millbright
Tel. č.: + 32 (0)2 29 57 361, e-mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu

 

17. 1. 2016 - Skupina UniCredit vyhlásená v prieskume Trade Finance Survey 2017 časopisu Euromoney za najlepšiu banku v Európe

Skupina UniCredit získala podľa prieskumu Trade Finance Survey 2017 časopisu Euromoney ocenenie ako "najlepší poskytovateľ obchodného financovania" v regióne strednej a východnej Európe a v západnej Európe.

Prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 4 000 spoločností využívajúcich obchodné financovanie, potvrdil vynikajúcu kvalitu služieb skupiny UniCredit v oblasti obchodného financovania. Odborné schopnosti a skúsenosti skupiny v oblasti obchodného financovania vychádzajú z jej významnej odbornosti v oblasti produktov a bezkonkurenčnej znalosti kľúčových trhov po celej Európe, doplnenej o komplexné pokrytie rozsiahlou sieťou pobočiek, zastupiteľských kancelárií a 4 000 spolupracujúcich bankových domov.

Skupina UniCredit v sektore obchodného financovania významne investovala vytvorením inovatívnych platforiem pre obchodné financovanie, financovanie dodávateľského reťazca a outsourcingu podnikových procesov (BPO). Skupina je súčasťou mnohých iniciatív v oblasti technológie blockchain, vrátane konzorcia bánk R3, a vyvinula overenie koncepcie (Proof of Concept) pre dve riešenia v oblasti obchodného financovania s využitím technológie blockchain.

Obchodné financovanie predstavuje jeden z pilierov viacročného plánu skupiny UniCredit. Je kľúčové pre úlohu skupiny stať sa jednoduchou celoeurópskou bankou, ktorá spoločne s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva ponúka služby v západnej, strednej a východnej Európe širokému spektru klientov.

Claudio Camozzi a Jan Kupfer, globálni spoluriaditelia oddelenia Global Transaction Banking (GTB) v skupine UniCredit, k oceneniu uviedli: „Sme radi, že sme získali ocenenie ako najlepší poskytovateľ obchodného financovania v strednej, východnej a západnej Európe podľa prieskumu Trade Finance Survey 2017 časopisu Euromoney. Toto ocenenie je dôkazom našich inovácií v oblasti obchodného financovania a našej schopnosti spájať klientov po celom svete pomocou komplexnej ponuky produktov, ktoré poskytujeme od malých podnikov až po veľké medzinárodné firmy.“

Banka získala aj ocenenie v kategóriách podľa európskych krajín, a to ako "najlepší domáci poskytovateľ obchodného financovania" v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a Turecku.

Paolo Spada, riaditeľ oddelenia GTB pre strednú a východnú Európu v skupine UniCredit, uviedol: „Je pre nás veľkou cťou získať už štvrtý rok po sebe ocenenie ako najlepší poskytovateľ obchodného financovania v strednej a východnej Európe. Sme hrdí na bezkonkurenčné pôsobenie našej skupiny v mnohých krajinách. Naša vedúca úloha v celom regióne spolu s najlepšími technológiami a odbornými znalosťami produktov nám umožňuje dokonale poskytovať našim klientom služby na najvyššej úrovni.“

 

O skupine UniCredit

UniCredit je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe, s medzinárodnou sieťou na 50 trhoch a priamym zastúpením v 17 krajinách. Skupina UniCredit má viac ako 7 500 pobočiek. Naše strategické postavenie v západnej, strednej a východnej Európe nám umožňuje ovládať jeden z najväčších tržných podielov v regióne. Značka UniCredit je rozpoznateľná v celej Európe. Zachovali sme si ale i veľmi hodnotné lokálne značky, ktoré sme začlenili do skupiny UniCredit.

Ďalšie informácie nájdete na: www.unicreditgroup.eu

20. 12. 2016 - Zaplaťte palcom! UniCredit prichádza s platbou odtlačkom prsta v Smart Bankingu

Ježiško nemusí nosiť darčeky len 24. decembra. Červeno-biele logo UniCredit nie je náhoda, tento rok vám totiž banka prináša vianočný darček ešte pred Štedrým dňom. Že nemáte stromček? Nevadí, stačí vám smartfón. UniCredit Bank totiž svojim klientom ako predčasný darček prináša možnosť rýchlo, pohodlne a bezpečne platiť v mobilnej aplikácii Smart Banking len odtlačkom prsta.

UniCredit Bank už v máji minulého roka ako prvá na českom trhu priniesla využitie technológie odtlačku prsta v smartfónoch do svojho mobilného bankovníctva. Vďaka odtlačku prsta sa môžu klienti prihlasovať nielen do Smart Bankingu, ale aj do Online Banking kľúča. Po novom ho môžu klienti využívať ešte efektívnejšie – na rýchle a bezpečné podpisovanie platieb.

V každom vzťahu je najdôležitejšie vedieť počúvať. V UniCredit Bank sme vypočuli priania našich klientov. Výsledkom je unikátna novinka, ktorá im umožní potvrdzovať platby do výšky 200 eur v mobilnom Smart Bankingu len odtlačkom prsta,hovorí Carmelo Minardi, riaditeľ Multi-Channel Banking,  UniCredit Bank. Transakcie nad 200 eur budú klienti štandardne podpisovať PINom ako doteraz.

 Smart Banking UniCredit Bank tak využíva najnovšie technológie smartfónov naplno. Okrem zjednodušenia aktivácie aplikácie prostredníctvom SMS, funkcie zdieľania detailov účtu alebo automatického nastavenia dátumu platby sme v poslednej aktualizácii Smart Banking urobili mobilné bankovníctvo tiež pohodlnejšie a bezpečnejšie. 

 „Platba odtlačkom prsta prináša klientom ďalšie pohodlie a rýchlosť pri vybavovaní ich transakcií z mobilného telefónu. Odoslať peniaze odtlačkom je rovnako pohodlné, ako na pokladni vytiahnuť bezkontaktnú kartu a zaplatiť nákup pípnutím,“ dopĺňa Radek Jirka, manažér priameho bankovníctva UniCredit Bank

Smart Banking na zabezpečenie ochrany osobných údajov využíva technológiu odtlačkov prstov, ktorú má používateľ uloženú vo svojom smartfóne. Odtlačky sa neukladajú ani neposielajú na server banky. Využiť ju môžu po najbližšej aktualizácii aplikácie používatelia Smart Bankingu UniCredit Bank so smartfónmi, ktoré funkcionalitu odtlačkov prsta podporujú.

9.12.2016 - UniCredit Bank na Vianoce pomôže finančným darom deťom v núdzi

UniCredit Bank venuje 12 500 Eur na projekt neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorú založili rodičia týchto chorých detí. UniCredit Bank cez svoje filantropické aktivity dlhodobo podporuje deti, ohrozené komunity i podnikateľské prostredie na Slovensku.

 

Tradíciu vianočného obdarovávania chceme posunúť o krok ďalej. Chceme rozžiariť úsmevmi detské tváre. Preto venujeme  12 500 EUR malým onkologickým pacientom.  Ak to spravíme viacerí, z malého daru sa môže stať významný posun. Naši obchodní partneri toho rozhodnutie vnímajú veľmi pozitívne a podporujú nás v ňom,“ hovorí Miroslav Štrokendl, šéf zahraničnej pobočky UniCredit Bank na Slovensku. 

 

Banka tak pred Vianocami  podporí čiastkou  12 500 eur deti s onkologickým ochorením. UniCredit Bank je silná a úspešná banka, ktorá dlhodobo podporuje slovenské komunity a prostredie, v ktorom podniká. V rámci svojich možností sa zameriava na pomoc užitočným a filantropickým projektom. Sústredí sa najmä na tie, ktoré pomáhajú deťom prežiť plnohodnotný život.

 

V roku 2016 tak banka v rámci  asignácie 1,5  %  dane celkovo rozdelila  čiastku 56 823 eur medzi niekoľko charitatívnych organizácií, ktoré pomáhajú deťom.

Patrí medzi ne napríklad združenie Návrat, Hospic Plamienok. Banka tiež podporuje občianske združenie Svetielko nádeje, ale aj deti vyrastajúce v rozvojových krajinách tretieho sveta v rámci humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi.

 

Banka sa navyše venuje aj podpore sociálneho podnikania v rámci projektu „Môžu ryby lietať?“. Spoločne s Nadáciou Provida tak tento rok pomohla štyrom sociálnym start-upom čiastkou 69 tisíc eur ale i odbornými konzultáciami zameranými na rozvoj a realizáciu podnikateľského zámeru. Najúspešnejším projektom aktuálneho ročníka programu sa stal projekt SARAHS – Na vlne poznania, vďaka ktorému môžu záujemci a žiaci základných škôl spoznať, ako ľudia kedysi fungovali v symbióze s prírodou. Ocenené boli tiež projekty Analytický inkubátor (VIA IURIS), Darujme.sk (Centrum pre filantropiu) a Lepšia geografia.

 

12.10.2016 - UniCredit a Nadácia PROVIDA podporili štyri spoločensky-prospešné start-upy, ktoré spájajú biznis s dobročinnosťou

V tomto roku rozbehli alebo vylepšili svoj biznis v rámci programu Nadácie PROVIDA „Môžu ryby lietať?“ štyri sociálne start-upy, a to aj vďaka finančnej podpore a spolupráci UniCredit Foundation. Celkovo získali 64 tisíc eur na podporu spoločensky prospešného podnikania a odborné konzultácie ako svoj podnikateľský zámer ďalej realizovať a rozvíjať. Zamestnanci UniCredit Bank udelili víťaznému projektu v internom hlasovaní dodatočný grant vo výške 5 000 EUR.

Najúspešnejším projektom aktuálneho ročníka programu sa stal projekt SARAHS – Na vlne poznania, vďaka ktorému môžu záujemci a žiaci základných škôl spoznať, ako ľudia kedysi fungovali v symbióze s prírodou. Nezískal len grant 16 000 EUR ale aj dodatočnú podporu priamo od zamestnancov UniCredit Bank vo výške 5 000 EUR. Projekt na realizáciu ekocentra ocenili predovšetkým za kvalitný tím so silnou víziou pre ďalší rozvoj a možnosti ako ho replikovať na ďalšie slovenské školy.

„Našim cieľom projektu bolo vytvorenie environmentálneho zázemia vo forme ekoučebne, s pridruženými priestormi a možnosťami na to, aby sme vzdelávacím výletom mohli dať nový rozmer. Kľúčové pre nás bolo, že z počiatočnej myšlienky výletov sme sa po diskusiách posunuli ďalej a dokážeme z ekocentra a prostredia školy spraviť malé biznis centrum, ktoré vytvára zisk. To je dôležité nie len pre školu, ale aj pre celú komunitu,“ zhrňuje Ján Salanci, riaditeľ SARAHS.

Ocenené boli tiež projekty Analytický inkubátor (VIA IURIS), Darujme.sk (Centrum pre filantropiu) a Lepšia geografia. Každý z nich získal grant vo výške 16 000 EUR. Využiť ale mohli aj nefinančnú podporu.

„Je to zvlášť kombinácia finančnej podpory a kvalitných expertných konzultácií, ktorá stojí za úspechom programu „Môžu ryby lietať?“. Grant je vždy realizovaný v kontexte strategického rozvoja organizácie a nasmerovaný k posilneniu dlhodobej finančnej a programovej udržateľnosti organizácie pri maximalizácii jej spoločenského prospechu,“ pomenúva hlavný cieľ programu jeho odborný garant Peter Mészáros.

Z finančnej podpory UniCredit Group zabezpečila Nadácie PROVIDA pre portfólio programových organizácií  viac ako 160 hodín biznis poradenstva, zameraného najmä na stratégiu rozvoja, finančný manažment, marketing a predaj.

„V našej banke si ceníme prístup ľudí, ktorí sa neboja spoločnosť obohatiť o nové nápady, alebo bojovať za jej lepšie fungovanie. Inovácie posúvajú všetkých z nás neustále vpred. Sme radi, že ako jeden z popredných inovátorov bankového trhu k tomu môžeme prispieť aj mimo sveta financií,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, tlačová hovorkyňa UniCredit Bank.

Program „Môžu ryby lietať?“ realizuje Nadácia PROVIDA v spolupráci s UniCredit Foundation a UniCredit Bank, ktoré podporujú rozvoj spoločensky prospešného sociálneho podnikania okrem Slovenska v ďalších 16 krajinách skupiny UniCredit. „Každým rokom sa zvyšuje počet spoločensky prospešných start-upov. Okrem finančných prostriedkov zdieľame s našimi sociálnymi podnikateľmi aj manažérske skúsenosti, ktoré sú pri rozvoji akéhokoľvek typu podnikania to najcennejšie. Sme radi, že sa nám tento trend darí držať aj v programe Môžu ryby lietať?, kde sme aj tento rok podporili mnoho úspešných podnikateľských príbehov,“ hovorí Maurizio Carrara, predseda UniCredit Foundation.

Nižšie a tiež v prílohách nájdete popis všetkých štyroch projektov, každý z nich má zaujímavý príbeh. Pokiaľ vás niektorý z nich zaujal a chceli by ste ho spracovať, ozvite sa nám. Predáme vám potrebné kontakty a ďalšie informácie.

K vášmu spracovaniu ponúkame tieto príbehy podporených projektov:

Prvý príbeh: Hovoriť rečou prírody

Naučiť sa priamo pod holým nebom, ako to kedysi fungovalo na gazdovskom dvore, ako sa mlela múka, piekol chlieb a ako sa treba postarať o domáce hospodárske zvieratá, vysvetliť význam včiel, či ukázať, ako sa pestujú bylinky. To všetko dnes vďaka projektu Na vlne poznania môžu zažiť všetci nezávisle na ich veku. Vďaka grantovému  programu „Môžu ryby lietať?“ a novovybudovanému ekocentru sa kapacita ekovýletov strojnásobila, projekt má príležitosť stať sa v krátkej dobe samofinancovateľným,  zamestnať 2 animátorov a ďalej rásť.

Projekt O.z. Sarahs – Na vlne poznania získal grant 16 000 EUR a ďalších 5 000 EUR vďaka víťazstvu v hlasovaní zamestnancov UniCredit Bank.

Video spracovanie tu:  https://www.youtube.com/watch?v=p00oXaSuZgc

Druhý príbeh: Za lepšie vzdelanie

Inovatívne vzdelávacie materiály zvyšujú kvalitu vyučovania školskej geografie. Zmeniť obsahu a formy vzdelávacieho systému sa snaží projekt Lepšia geografia. Vďaka netradičným a bádateľsky zameraným aktivitám pomáha na stovke slovenských škôl u žiakov rozvíjať schopnosť ich kritického myslenia,  spracovávania informácií a spolupráce. Vďaka grantovému programu „Môžu ryby lietať?“ sa dnes metodikou Lepšej geografie vyučuje na viac ako 150 slovenských školách, čo je raz toľko ako v minulom roku.

Projekt Lepšia geografia získal grant 16 000 EUR.

Tretí príbeh: Keď darovať, tak adresne

Aj bežní ľudia radi podporia dobrú vec. Stačí im to umožniť. Práve „user-friendly“ darovanie je cieľom projektu Daruj.sk. Aj vďaka podpore UniCredit Foundation získalo už viac ako 107 organizácií dary v hodnote skoro milión euro. Vďaka grantovému programu „Môžu ryby lietať?“ zdvojnásobila organizácia svoj obrat a stala sa udržateľnou s možnosťou financovania ďalšieho rozvoja.

Projekt Centra pre filantropiu – Darujme.sk – získali grant 16 000 EUR.

Štvrtý príbeh: Na strane spravodlivosti

Jednotlivci, komunity, firmy a v konečnom dôsledku celá spoločnosť sa dokážu posúvať a meniť k lepšiemu vďaka lepším zákonom, kvalitnejším súdom a predvídateľnejšiemu právnemu systému. Práve za ten bojuje v mene občanov i podnikateľov nadácia VIA IURIS, ktorá sa vďaka predaju analýz a jej Analytického inkubátora snaží zaistiť financie na svoje fungovanie. Vďaka grantovému programu „Môžu ryby lietať?“ posilnila organizácia svoj marketing a predaj a je pripravená ponúkať svoje komerčné služby na slovenskom i zahraničnom trhu.

Projekt VIA IURIS – Analytický inkubátor – získal grant 16 000 EUR.

Poznámky pre editorov:  

Nadácia PROVIDA

PROVIDA je inkubačná platforma a investor do spoločensky prospešných projektov. Venuje sa podpore a realizácii projektov, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre pomoc marginalizovaným deťom a mládeži, znevýhodneným a hendikepovaným, podpore podnikania so spoločenským dopadom a rozvíja komunity cez umenie. Realizuje vlastné projekty, pomáha a finančne podporuje aj realizáciu projektov iných neziskových organizácií. PROVIDA spája aktivity občianskeho združenia Pro Vida (2006) a Nadácie PROVIDA (2010)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia patrí v Českej republike a na Slovensku medzi predné finančné inštitúcie a poskytuje širokú škálu kvalitných produktov a služieb pre retailových a privátnych klientov vrátane malých a stredných firiem a veľkých korporácií. Je jednou z najsilnejších bánk na trhu v oblasti projektového, štruktúrovaného a syndikovaného financovania. Mimoriadne silnú pozíciu si banka tiež vybudovala v oblasti akvizičného financovania, rovnako sa radí na prvú priečku vo financovaní komerčných nehnuteľností.

UniCredit Foundation je firemná nadácia založená v roku 2003 s cieľom prispieť na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a geografických oblastiach, kde je prítomná skupina UniCredit (17 krajín v Európe a strednej Ázie). Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych znalostí podporuje nadácia UniCredit Foundation projekty so širokým spoločenským dopadom a tiež aktivity realizované miestnymi neziskovými organizáciami. Implementácia projektov umožňuje zamestnancom prispieť v rámci kultúrnej inklúzie banky. Za posledných 10 rokov implementovala nadácia viac ako 400 projektov a iniciatív v celkovej hodnote presahujúcej 100 mil. eur investovaných lokálne (www.unicreditfoundation.org)

 

27.9.2016 - Chcite od svojej banky viac. Získajte s U kontom alebo PRESTO Úverom od UniCredit Bank výhodne smartfón Huawei

Získať výkonný a elegantný inteligentný telefón zadarmo alebo s výraznou zľavou priamo od vašej banky? S UniCredit Bank žiadny problém. Vďaka výhodnému PRESTO Úveru môžete teraz získať inteligentný telefón Huawei úplne zadarmo. Zároveň rozširujeme už aj tak dlhý výpočet výhod aj v prípade bezpoplatkového U konta, s ktorým môžete rovnaký telefón získať s výraznou zľavou. Jesenná kampaň UniCredit Bank zameraná na výhody oboch produktov odštartovala.

Ako darček získajú počas jesene výkonný a elegantný inteligentný telefón Huawei P9 lite Dual SIM od UniCredit Bank všetci klienti, ktorí si vezmú spotrebiteľský PRESTO Úver*. Podmienkou je minimálna výška úveru 7 200 EUR a rozloženie obdobia splácania na minimálne 72 mesiacov. Úver možno využiť na čokoľvek alebo si zlúčiť či previesť existujúce úvery k UniCredit Bank a ušetriť tak napríklad na mesačnej splátke. Ušetriť možno aj vďaka uzavretiu poistenia schopnosti splácať a aktívnemu využívaniu účtu v UniCredit Bank.

Existujúci alebo noví  klienti, ktorí si v banke otvoria výhodné bezpoplatkové U konto, získajú navyše možnosť kúpiť si uvedený telefón za výhodných 228 Eur a ušetriť približne pätinu oproti súčasnej trhovej cene, pričom majú možnosť splatiť ho aj na splátky prostredníctvom predplatenej kreditnej karty, ktorú k U kontu jednoducho získajú.

Už takmer 300 tisíc klientov využíva výhody populárneho U konta, ako vedenie, online transakcie alebo výbery z akéhokoľvek bankomatu kdekoľvek na svete úplne bez poplatku pri aktívnom používaní účtu. Stačí si naň nechať posielať napríklad výplatu a dosiahnuť na ňom mesačne kreditný obrat 400 Eur.

V rámci kampane sa od 19. septembra vysielajú televízne spoty na Slovensku na  TV Markíza, v Českej republike na TV Nova a TV Prima a ich pridružených kanáloch. V online prostredí sa zameriame najmä na display banner reklamu na najnavštevovanejších serveroch - na Slovensku Sme.sk, Atlas.sk, Aktuality.sk alebo Centrum.sk, v Českej republike iDnes.cz, Seznam.cz, Blesk.cz a Denik.cz. Časť kampane bude aj na sociálnych sieťach.

5.9.2016 - UniCredit Bank prichádza na hypotekárny trh s historicky najnižšou úrokovou sadzbou pre viacročné fixácie

UniCredit Bank prichádza na hypotekárny trh s historicky najnižšou úrokovou sadzbou pre viacročné fixácie, začína už od 1,19 % p. a.  

Obdobie znižovania sadzieb hypotekárnych úverov pokračuje. Na slovenský trh sa dostáva historicky najnižšia úroková sadzba pre päťročné fixácie už od 1,19 % p. a., pre sedemročné fixácie začínajúce od 1,39 % p. a. a desaťročné fixácie od 1,49 % p. a.  S historickým znížením úrokových sadzieb prichádza banka s platnosťou od 1. septembra 2016. 

UniCredit Bank má na Slovensku jedny z najnižších úrokových sadzieb fixovaných na kratšie obdobia vo svojej ponuke už dlhodobo a na jeseň sa banka rozhodla znížiť úrokové sadzby aj na dlhodobejšie fixácie, ktoré sa tešia stále väčšej obľube. V prvom polroku tohto roka si napríklad desaťročné fixácie v banke zvolilo medziročne o 60 % viac klientov a ich zapojenie do obľúbeného konceptu na seba nenechalo dlho čakať.

„Istota sadzby na viac rokov je dnes medzi záujemcami o hypotekárny úver jednou z najčastejších požiadaviek. V UniCredit Bank im vychádzame v ústrety a na slovenský hypotekárny trh prinášame historicky najnižšie úrokové sadzby, ktoré sú atraktívne nielen svojou výškou, ale aj dĺžkou,“ uvádza Giovanni Guidi, riaditeľ divízie Retailového a privátné bankovníctva UniCredit Bank. 

Nové úrokové sadzby hypotekárnych úverov sú v ponuke UniCredit Bank dostupné od 1. septembra tohto roka. Ponuka fixácií na 3, 5, 7 a dokonca 10 rokov je platná pre nadobudnutie nového bývania, ako aj pre refinancovanie existujúceho hypotekárneho úveru.

UniCredit Bank je aktuálne štvrtou najväčšou bankou v krajine, ktorá poskytuje širokú škálu hypotekárnych produktov prostredníctvom svojich expertov v celej pobočkovej sieti UniCredit Bank. Zabezpečiť si refinancovanie hypotéky môžu klienti aj prostredníctvom moderného bankového e-shopu, a to z pohodlia domova.

26.8.2016 - Fastfoody, zábava, hry a oblečenie. Mladí Slováci dokážu na ne kartou minúť až 190 eur mesačne

Mladí Slováci do 26 rokov viac než polovicu svojich peňazí minú na zábavu a jedlo. V rebríčku výdavkov vedú fastfoody, kiná, oblečenie alebo nákup hier. Mladí radi využívajú aj výpredaje oblečenia v nákupných centrách, kde minú v jednom obchode v priemere 30 eur. Ukazuje to analýza UniCredit Bank z 20 tisíc platobných kariet vlastnených mladými Slovákmi vo veku 15 - 26 rokov. Mileniáli každý mesiac kartou zaplatia tovar a služby v priemere za 190 eur. Prieskum tiež ukázal, že mladí Slováci preferujú bežné účty bez poplatkov.

Neprekvapí, že sa mladí ľudia sa chcú predovšetkým zabávať. Potvrdzuje to aj štruktúra ich výdavkov, zábava totiž tvorí až pätinu všetkých útrat platobnou kartou u ľudí narodených po roku 1990. Viac zaplatia len za jedlo. Významnú položku v ich rozpočte tvorí predovšetkým kino, šport alebo hry. „A rozhodne nešetria. Za jeden nákup súvisiaci so zábavou sú schopní v priemere minúť až 26 eur. Kde naopak šetriť chcú, sú výdavky za bankové služby. Až tri štvrtiny mladých preferujú bezpoplatkové účty,“ potvrdzuje aktuálne trendy vo finančnom správaní Slovákov do 26 rokov Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Tá mladým ponúka už od roku 2014 U konto pre mladých úplne bez poplatkov vrátane výberov z akéhokoľvek bankomatu kdekoľvek na svete.

01-za-co-mladi-slovaci-minaju.png

Bližší pohľad na výdavky potvrdzuje aj ďalšie trendy v generácii mileniálov. Bavia sa najčastejšie online pomocou smartfónu, televíziu už dávno vystriedali sociálne siete od Facebooku po Snapchat. „V našich údajoch vidíme časté platby za mobilné aplikácie a in-game nákupy, ale aj v kamenných predajniach s počítačovými hrami. Keď už vyrazia von, tak do kina, na nákupy oblečenia alebo s kamarátmi do fastfoodov,“ vysvetľuje Ďuďáková.

Práve nákupy oblečenia sú po jedle a zábave treťou najčastejšou položkou, za ktorú mladí neváhajú zaplatiť pomerne vysoké peniaze. Priemerný nákup štýlových tričiek, nohavíc alebo topánok podľa najnovších trendov má u slovenskej mládeže hodnotu až 30 eur. Ceny oblečenia sa cez prázdniny radikálne znižujú a to je pre niekoho s obmedzeným rozpočtom ten najlepší čas na nákupy.

02-ako-mladi-platia-kartou.png

Zďaleka najviac peňazí však mladí Slováci minú na jedlo. Aj napriek tomu, že priemerná čiastka za túto položku je len 18 eur za platbu, celkovo tvoria výdavky za stravu štvrtinu mesačného rozpočtu priemerného mladého Slováka. Dominujú nákupy v supermarketoch. Keď mladí vyrazia za jedlom von, najčastejšie sa stretnú v niektorej z populárnych sietí fastfoodov. „Trend ale ukazuje posun od tradičných fastfoodov smerom ku kaviarenským sieťam alebo pri mladšej generácii predajniam typu Bubbletea,“ hovorí Ďuďáková.

Naopak, pri jednorazových výdavkoch vedú s miernym náskokom platby kartou za služby. Na jednu platbu v tejto kategórii mladí minú v priemere 32 eur. Patria sem totiž platby za drahšie položky, napríklad nákup leteniek alebo platenie za ubytovanie na cestách, ale tiež platby za faktúry od mobilných operátorov.

03-preferujete ucet bez poplatkov.png

Na druhej strane rebríčka stoja v rozpočte mladých ľudí položky ako zdravie, knihy alebo výdavky na vybavenie domácnosti. Okrem kníh, za ktoré podľa údajov Slovenského štatistického úradu mladí Slováci nezaplatia ani tisícku ročne, ide o výdavky, o ktoré sa namiesto nich ešte často postará niekto iný, či už rodičia alebo štát.

Poznámka pre editorov

Analýza UniCredit Bank sa uskutočnila na údajoch z viac než 20 300 platobných kariet klientov banky z radov mladých Slovákov vo veku od 15 do 26 rokov. Prieskum o preferenciách bezpoplatkových účtov realizovala UniCredit Bank na vzorke 550 mladých Slovákov vo veku medzi 15 - 26 rokov.

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
Tel. č.: +421 2 4950 2303

17.8.2016 - Investičným trendom je voda I vďaka nej dokážu investori z UniCredit Bank aj v období nízkych úrokových sadzieb dosahovať nadštandardné výnosy.

Európa sa postupne vrátila k ekonomickému rastu, no zároveň sa realitou stali i nízke úrokové sadzby na finančných trhoch. Hoci je dnes pre investorov zložité dosahovať vysoké výnosy, UniCredit Bank sa to v spolupráci so svojimi investičnými partnermi ako je ERGO životná poisťovňa, či Pioneer Investments darí. Nedávno ukončený produkt Water Garant Exclusive napríklad dosiahol za päť rokov svojej existencie  výnos až 47,68 %  (8,11 % p.a.) Práve investície do vody a vodného priemyslu sa môžu stať novým trendom privátnych i drobných investorov.

Vývoj produktu Water Garant Exclusive

global-water-index.png

Zdroj: UniCredit Bank

Svetová populácia vyrastie každý rok o 80 miliónov ľudí. Spolu s rastúcim počtom obyvateľov Zeme, zvýšením životnej úrovne i zmenám vo zvykoch spotrebiteľov stúpa i spotreba vody. Ročne sa dopyt po pitnej zvyšuje o 64 miliárd metrov kubických. Vzhľadom k zvýšenému znečisteniu vôd sa životodarná tekutina stáva pomaly ale isto vzácnym zdrojom.

Všetky tieto globálne trendy vyžadujú vysoké investície v oblastiach spojených s vodou. Od jej čistenia, cez infraštruktúru, distribúciu či kanalizácie až po vodné elektrárne a vývoj nových technológií. To vytvára obrovské príležitosti k rastu firmám, ktoré sa vo vodnom priemysle pohybujú. A s tým i príležitosti pre investorov. Napríklad S&P už má vlastný index pre vodný priemysel, takzvaný S&P Global Water Index, ktorý zahŕňa 50 vedúcich spoločností z celého sveta pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s vodou.

„Vďaka tomu, že dokážeme sledovať a flexibilne reagovať na nové trendy, dokážeme našim klientom v spolupráci s Pioneer Investments a ERGO poisťovňou sprostredkovať zaujímavé investičné príležitosti, ktoré aj v dnešnej komplikovanej dobe dokážu prinášať zaujímavé zhodnotenie. Ako príklad môže slúžiť práve ukončený päťročný investičný produkt ERGO-Water Garant Exclusive, ktorý dosiahol priemerný výnos 8,96 % p. a. alebo dividendové fondy od spoločnosti Pioneer Investments, ktorých cieľom je získať ročnú dividendu v rozmedzí od 5 – 7%.,“ vysvetľuje Raymond Kopka, riaditeľ slovenského retailového bankovníctva v UniCredit Bank.

UniCredit Bank ako jediná banka na Slovenskom trhu využíva unikátnu Globálnu Investičnú Stratégiu, ktorú pripravuje tým 50 expertov po celom svete. Svojim klientom ponúka investičné riešenia už od čiastky 20 Eur mesačne. Vďaka kvalitnej stratégii dokáže na slovenský trh priniesť aj úplne nové globálne trendy, ako je napríklad investovanie do vodného priemyslu. „Práve investície do alternatívnych odvetví s vysokým rastovým potenciálom dokážu dnes investorom od tých najmenších až po privátnych klientov prinášať zhodnotenie, ktoré sa dnes v klasických odvetviach dosahujú len veľmi zložito,“ dodáva Kopka.

Otázky:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
tel: +421 2 4950 2303

4.8.2016 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahla v prvom polroku 2016 výborný obchodný výsledok

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahla v prvom polroku 2016 výborný obchodný výsledok, konsolidovaný čistý zisk medziročne narástol o 11,9 % na 3,5 miliárd Kč

 • Konsolidovaný čistý zisk medziročne narástol o 11,9 % na 3,5 miliárd Kč v porovnaní s polročnými výsledkami finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v minulom roku.  
 • Prevádzkové výnosy medziročne narástli o 6,9 %.  
 • Úvery klientom sa v porovnaní s 30. júnom 2015 zvýšili o 4,9 %. 
 • Vklady klientov medziročne narástli o 11,8 %. 
 • Celkové aktíva medziročne narástli o 12,6 %.  
 • UniCredit Bank uspela so svojou hypotékou i spotrebiteľským úverom v súťaži Zlatá koruna, v kategórii Novinka roka získala druhé miesto za mobilný Smart Banking.  
 • Spoločnosti UniCredit Leasing a UniCredit Factoring oslávili 25 rokov na českom trhu. 

Konsolidovaný hospodársky výsledok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa po zdanení zvýšil  z 3 095 miliónov Kč (k 30. 6. 2015) na 3 463 miliónov Kč (k 30. 6. 2016).

Komentár Jiřího Kunerta, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:

I napriek zvýšeným nákladom do Rezolučného fondu a Fondu poistenia vkladov sme dosiahli dvanásťpercentný rast konsolidovaného čistého zisku. K tomuto významnému nárastu čistého zisku prispeli okrem stabilne sa zvyšujúcich objemov retailových a korporátnych úverov i výnosy plynúce z medzinárodných transakcií – akvizícia VISA Europe, kde naša banka mala majetkovú účasť. Naprieč všetkými segmentami sa nám darí úspešne implementovať nastavenú stratégiu a vytvárame si silnú pozíciu pre ďalší rast na oboch trhoch. UniCredit Bank sa i naďalej teší vysokej dôvere klientov v období, kedy sú banky v celej Európe pod tlakom rastúcich regulácií, udržania výnosnosti a udalostí ako je Brexit.

Finančné ukazovatele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – 1. polrok 2016

Konsolidované údaje  

1H 2016 

1H 2015 

Zmena 

Výkaz zisku a strát (mil. Kč) 

 

 

 

Čisté úrokové a obdobné výnosy

5 078

5 200

-2,3 %

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

1 919

1 956

-1,9 %

Správne náklady

4 151

3 646

+13,9 %

Náklady na úverové riziko

542

762

-28,9 %

Výsledok hospodárenia pred zdanením

4 360

3 884

+12,3 %

Čistý zisk po zdanení

3 463

3 095

+11,9 %

Súvaha (mil. Kč) 

 

 

 

Bilančná suma – celkové aktíva 

632 779

561 766

+12,6 %

Pohľadávky voči klientom (úvery klientom) 

373 221

355 880

+4,9 %

Záväzky voči klientom (vklady klientov) 

372 156

333 008

+11,8 %

Záväzky z dlhových cenných papierov

63 299

67 811

-6,7 %

Základné imanie 

64 849

57 777

+12,2 %

Komentáre k dosiahnutým výsledkom

Položky výkazu ziskov a strát

Nízke úrokové sadzby a silnejúci konkurenčný boj na bankovom trhu sa prejavujú v miernom poklese čistých výnosov z úrokov i poplatkov a provízií. Zvyšujúce sa regulatórne požiadavky majú ďalšie dopady na rast správnych nákladov bánk vrátane tej našej. Vďaka našej obozretnej stratégii a pozitívnemu makroekonomickému prostrediu sa nám darí kontinuálne znižovať náklady na úverové riziko, ktoré medziročne klesli o 28,9 %, “ uviedol finančný riaditeľ UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Súvaha

 • retailovom bankovníctve výrazne narástol segment úverovania, o 13,6 % vďaka vysokému rastu hypotekárnych (14,3 %) a spotrebiteľských úverov (11 %). Rastú aj bankové vklady retailových klientov (9,1 %) podporené úspechom bezpoplatkového účtu U konto. To si stále väčšiu popularitu získava najmä medzi mladými klientmi.
 • korporátnom segmente nastal výrazný medziročný nárast vkladov klientov o 18,1 %. Stabilný rast poskytnutých úverov (4,8 %) sa prejavil v segmente malých a stredných firiem dvojciferným medziročným rastom o 10,1 %.
 • V rámci lízingových firiem narástla financovaná hodnota vozidiel za prvý polrok 2016 o 26 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2015. Najvýraznejší medziročný nárast vyjadrený v percentách dosiahli vozidlá do 3,5 tony (31 %) a vozidlá nad 3,5 tony (7 %).

Novinky a ocenenia

 

 • Na začiatku tohto roka spoločnosti UniCredit Leasing a UniCredit Factoring oslávili 25 rokov na českom trhu.
 • UniCredit Bank v prvom polroku 2016 predstavila tiež niekoľko dôležitých produktových noviniek. Klientom ponúkla možnosť zriadiť si U konto TANDEM, ktoré umožňuje plniť podmienku minimálneho obratu pre bežný účet bez poplatkov vo dvojici. Uvedenie PRESTO Úveru s bonusom 3 000 korún (pri úvere od 100 tisíc korún) propagovala aj marketingová kampaň banky. Bolo spustené už druhé kolo úspešného programu Odporuč a získaj, v ktorom banka odmeňuje svojich klientov za odporúčanie služieb priateľom a známym.
 • V súťaži Zlatá koruna uspela UniCredit Bank s najlepšou hypotékou a spotrebiteľským úverom. Zabodoval aj mobilný Smart Banking, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v kategórii Novinka roka. Odborná porota tiež ocenila dividendový akciový fond spoločnosti Pioneer Investments, ktorá patrí do skupiny UniCredit.

Poznámka pre editorov

Konsolidovaný čistý zisk finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. zahŕňa výsledky spoločností UniCredit Bank a UniCredit Leasing v Českej republike a na Slovensku, ako aj výsledky faktoringovej spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a. s.  

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková,
hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a UniCredit Leasing SK, a.s.
E-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk,
Tel. 02/49502303

29.7.2016 - V Riu si vystačíte s platobnou kartou a menšou hotovosťou, pozor na časté krádeže

Desatoro finančných tipov, ako si pohodlne užiť brazílsku dovolenku plnú športových zážitkov

Bratislava, 29. júla - Športová udalosť tohto roka sa nezadržateľne blíži a ani tisícky kilometrov medzi Slovenskom a Brazíliou neodradia zarytých športových fanúšikov od návštevy Ria de Janeiro. Čakajú ich tam slnečné pláže, rytmy samby, množstvo pamiatok a silné športové zážitky. Lenže každá dovolenka niečo stojí. Kde platiť kartou, kde mať hotovosť, ako vyberať z bankomatu a predovšetkým, ako sa v Riu nenechať o peniaze okradnúť? To všetko sa dozviete v  prehľadných desiatich tipoch, ako na vaše financie počas brazílskeho športového dobrodružstva.

 

1)      Ceny sú o niečo vyššie než na Slovensku, platí sa brazílskym reálom.

V Brazílii sa platí brazílskym reálom (R$), jeden reál sa delí na 100 centavos. Jeden reál zodpovedá asi 0,28 euru (1 euro je zhruba 3,6 reálov). Ceny sú tu predovšetkým v turistických destináciách o niečo vyššie než u nás doma. Napríklad za dopravu a vstup na slávnu gigantickú sochu Krista spasiteľa zaplatíte v prepočte od 6 do 18 eur, podľa typu vstupenky.

2)      Vezmite si americké doláre, najvýhodnejšie ich vymeníte v zmenárni

Reály u nás vymeníte len výnimočne. Stávkou na istotu sú americké doláre. V poslednom období sa rozširuje aj možnosť vymeniť eurá. Vezmite si len hotovosť na začiatok dovolenky. Ale pozor, napríklad cesta taxíkom z letiska vás môže v prepočte stáť okolo 60 USD, do niektorých štvrtí dokonca 100 USD. Malú hotovosť si môžete vymeniť v zmenárni (câmbio) na letisku v Riu. Najlepšie kurzy potom majú zmenárne v meste. Pozor, často sú otvorené len do štvrtej popoludní. Naopak v hoteloch sú kurzy obvykle podhodnotené.

3)      Neberte si nezmyselne veľkú hotovosť, v Riu zaplatíte takmer všade kartou

V krajine sa v posledných rokoch masívne rozšírili platobné terminály, prakticky všade tak zaplatíte kartou. Vybavíte s ňou platby v obchodoch, hoteloch i reštauráciách. Pri platení obchodníkovi povedzte, že platíte „credito“ [vyslovujte krédžitu]. Budete tak môcť použiť klasickú debetnú i kreditnú kartu. Bez hotovosti sa neobídete len v MHD, väčšine taxíkov a u niektorých plážových predajcov, aj keď aj tí už obvykle majú terminál.

4)      S dvoma kartami to na cestách pôjde lepšie

Ideálne s kombináciou kreditnej a debetnej karty. Aspoň budete v kľude, keď o jednu z nich prídete kvôli strate alebo krádeži. Niekedy sa vyplatí využívať kreditnú kartu namiesto tej debetnej, napríklad pri rezervovaní hotelov alebo platení cez internet. Nechajte si od vášho bankára poradiť, kedy je výhodné použiť ktorú kartu.

5)      Skúste bezhotovostnú dovolenku, bankomaty v Brazílii príliš nefungujú

Na bankomaty sa v Brazílii príliš nespoliehajte. V rušných uliciach, v supermarketoch a niekedy aj lekárňach je ich síce dosť, ale často nefungujú. Môžu navyše vyžadovať extra poplatky alebo nevydajú celú čiastku, ktorú máte na karte k dispozícii. Ak vám dôjde hotovosť, hľadajte kvôli častým krádežiam a podvodom bankomaty známych veľkých brazílskych bánk na hlavných uliciach, ktoré na sebe majú logo vašej karty. Ideálne je, ak je bankomat priamo vnútri v pobočke. Vyberte si bankomat pre výbery (saques). Tie, ktoré takto označené nie sú, hotovosť nevydávajú. Nevyberajte peniaze sami, vo vedľajších uličkách a z bankomatov neznámych bánk. A majte na pamäti, že existujú účty, vďaka ktorým môžete vyberať zadarmo kdekoľvek vo svete.

6)      Pozor na podvody, predovšetkým skimming

Skimming, čiže inštalácia čítacieho zariadenia do bankomatu, ktoré skopíruje údaje z karty aj PIN kód, je tu pomerne bežným javom. Opäť platí, vyberajte si peniaze len z bankomatov veľkých bánk priamo v pobočkách, vyhýbajte sa vedľajším uličkám, neznámym spoločnostiam alebo akokoľvek podozrivým zariadeniam. Pri podozrení choďte radšej inde.

7)      Krádeže sú tu na dennom poriadku. Ako sa im vyhnúť?

Drobní zlodeji sa pohybujú po celom meste a lokálne autority predpokladajú výrazný nárast ich aktivity počas veľkého športového sviatku. Ak sa budete riadiť jednoduchými pravidlami, nemusíte mať z okradnutia strach. Neodporúča sa chodiť na pláž alebo do parku po zotmení. Nespoliehajte sa na rušnosť verejných miest. Majte pri sebe vždy dve peňaženky. V jednej, dobre schovanej, majte svoje karty a doklady. V tej druhej stačí mať desať-pätnásť dolárov. Ak vás náhodou budú chcieť okradnúť, zachovajte pokoj. Nebráňte sa, neprotestujte, nesnažte sa vyjednávať. V pokoji odovzdajte peňaženku s drobnou hotovosťou. Zlodeji sa uspokoja a nechajú vás ísť. A vy neprídete o cennosti alebo doklady.

8)      Poistite seba aj svoje peniaze

Pred cestou si nezabudnite vybaviť cestovné poistenie, výhodné poistenie môžete často získať ku svojej platobnej karte. A hneď si poistite aj svoje karty. Poistenie chráni zneužitie odcudzenej alebo stratenej platobnej karty. Vzťahuje sa aj na internetové transakcie a platby so zadaním PINu. Kryje dokonca i opätovné vybavenie odcudzených dokladov, kľúčov alebo mobilného telefónu. Ochrana majiteľa karty sa pri strate alebo krádeži môže vzťahovať až na 120 hodín spätne od blokácie.

9)      Všetko  na splátky
Brazílčania majú voľnejší vzťah k peniazom a obľúbili si vďaka tomu rôzne splátkové systémy. Dnes tak pokojne na splátky kúpite aj fľašu limonády na rohu v obchode. Tento spôsob platenia však neodporúčame J. A pokiaľ sa vás pri platení kreditnou kartou budú pýtať na počet splátok, oznámte len jednu. Zahraničné kreditné karty vám nákup na splátky neumožnia.

10)   Lokálnu SIM kartu si len tak nekúpite

Ak ste si hovorili, že ušetríte za vysoké roamingové sadzby a kúpite si lokálnu SIM kartu, sklameme vás. Karty do mobilných telefónov vám tu síce predajú, ale aktivujú ich len na brazílske rodné číslo (CPF - Cadastro de Pessoas Físicas). CPF budete potrebovať aj na výhodnejší nákup leteniek, auta alebo napríklad klimatizácie. Môžete si ho s pomocou vášho pasu vybaviť aj ako turisti. Proces však môže zabrať aj celý deň, ktorý by ste určite radšej strávili sledovaním perfektných výkonov Petra Sagana.

30.6.2016 - Slováci si na dovolenke môžu dovoliť míňať výrazne viac, než pred desiatimi rokmi

Lacné je Bulharsko, Česko a mnoho exotických destinácií

 • Hodnota slovenskej stoeurovky za posledných desať rokov vzrástla o 20 %. Medziročne si za ňu kúpime v priemere len o 2% menej tovarov a služieb, než doma
 • Najlacnejšie spomedzi obľúbených európskych dovolenkových destinácii je Bulharsko, priplatíme si v krajinách západnej Európy. Lacným hitom leta sa môžu stať juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika či Afrika
 • Dovolenku predražujú vyššie ceny v hoteloch, reštauráciách, potraviny a cestovné náklady. Za tieto služby si priplatíme najmä na plážach v Chorvátsku a Turecku
 • Najdrahšími krajinami sveta sú pre nás Švajčiarsko, Island,  Nórsko, Dánsko, Vanuatu a Palau. Za sto euro tu kúpime tovar v hodnote menej ako 50 EUR, vo Švajčiarsku dokonca len 38 EUR

Letná dovolenková sezóna sa nezadržateľné blíži. Ceny v  dovolenkových destináciách sa často líšia. V ktorých krajinách sa môžu slovenskí dovolenkári cítiť ako „boháči“, a v ktorých naopak ako „chudobní príbuzní“? Dobrou správou je, že hodnota „slovenskej“ stoeurovky sa najpopulárnejších dovolenkových destináciách Slovákov takmer nemení. V desiatich najobľúbenejších má dokonca v priemere takmer rovnakú hodnotu ako doma. To znamená, že za našich sto eur si v zahraničí v priemere môžeme nakúpiť tovar, ktorý by nás doma stál 98 EUR, teda len o 2 % menej.

Najobľúbenejšie zahraničné destinácie sa v poslednom období kvôli napätej geopolitickej situácií v arabskom svete zúžili na naše blízke európske krajiny – od Českej republiky až po Chorvátsko a Bulharsko. Zaujímavé je stále i Turecko, jeho popularita ale rapídne klesá. Aj napriek tomu, rozdiely v hodnote slovenskej 100-eurovky sú v týchto krajinách pomerne vysoké. „Kým v Bulharsku si môžu Slováci za slovenských 100 EUR nakúpiť v priemere tovary a služby v hodnote takmer 150 EUR v susednom Rakúsku len za necelých 60 EUR. V zmienenom Turecku je to 115 EUR, ale v obľúbenom Grécku len 78 EUR,“ vraví Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

Približne rovnakú hodnotu ako u nás doma má euro v Chorvátku, jednotke v rebríčku dovolenkových destinácií Slovákov. Mimo Rakúska má pre Slovákov euro vyššiu hodnotu vo všetkých okolitých krajinách. Na Ukrajine až 205 EUR, v Poľsku 121 EUR, v Maďarsku 118 EUR a v Českej republike 106 EUR.

„Tam, kam Slováci vyrážajú najmä prostredníctvom cestovných kancelárií a využívajú pritom služby all-inclusive však nemusí byť cenová hladina v krajine pre náklady na ich pobyt až tak smerodajná, nepriamo však ceny týchto zájazdov ovplyvňuje. Cestovatelia by mali počítať aj s faktom, že ceny v turisticky atraktívnych častiach krajiny sú často výrazne vyššie ako v jej neturistickom ostatku,“ vysvetľuje Koršňák.

Ušetríme v juhovýchodnej Ázii, Afrike i Latinskej Amerike, v Riu počítajte s vyššími cenami

Slováci sa však na svojich cestách dávno neobmedzujú len na Európu. Stále častejšie vyrážajú do exotických destinácií. Relatívne lacná je pro Slovákov juhovýchodná Ázia, Afrika a niektoré krajiny Latinskej Ameriky. Ceny dovoleniek tu však predražujú predovšetkým vysoké náklady na dopravu.

V juhovýchodnej Ázii Slováci ušetria takmer všade s výnimkou Singapuru Vo Vietname, Kambodži či Thajsku má slovenských 100 EUR hodnotu takmer 160 EUR, v Malajzii 150 EUR a v Indonézii cca 170 EUR. Ešte lacnejšia je India (206 EUR) a Srí Lanka (154 EUR).

Pre našinca ostáva relatívne výhodná aj časť Latinskej Ameriky. V krajinách ako Kuba, Nikaragua, Mexiko či Argentína si za našich sto eur môžeme nakúpiť výrazne viac, často i dvojnásobok toho, čo doma. Avšak v tomto regióne nájdeme aj krajiny s porovnateľnou, či dokonca mierne vyššou cenovou hladinou než na Slovensku. Reč je o Ekvádore, Čile a Brazílii. „Mnohých môže zaujímať práve    Brazília, dejisko tohoročného športového sviatku, má v priemere len mierne vyššie ceny ako Slovensko. Slovenská 100-eurovka tú má hodnotu 96 EUR. V centre diania v meste Rio de Janeiro však môžeme počas športového mesiaca očakávať aj výrazne vyššie ceny,“ upozorňuje Koršňák.

Relatívne bohatí by si mali Slováci pripadať aj v afrických krajinách. Výrazne lacnejší je pre nás Egypt (181 EUR) či Tunisko (159 EUR), ušetríme i v Maroku, Južnej Afrike či na safari v Keni. Neprerobíme ani v Rusku (151 EUR) a niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho zväzu ako Ukrajina, Azerbajdžan či Gruzínsko.

Vo vyspelých krajinách sa Slováci musia pripraviť na vysoké výdavky,  prekvapuje i Čína

Naopak vo vyspelých krajinách zvyčajne platí, že Slováci musia siahnuť hlbšie do peňaženky. Sporiť na dovolenku by tak mali najmä tí, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA, na Nový Zéland (po 54 EUR), do Austrálie, Izraela, či na stále populárnejší Island a v Nórsku. Doslova ako chudobný príbuzný sa však Slovák bude pravdepodobne cítiť najmä pro kochaní sa krásami švajčiarskych álp. Vo Švajčiarsku má totiž „slovenská“ 100 eurovka len takmer tretinovú hodnotu (38 EUR)

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky v zahraničí (máj 2016)

Poznámka: * Kuba – cenová hladina roku 2013
Zdroj: UniCredit Bank na základe údajov ŠÚ SR, Eurostat, MMF, ECB

Drahšie, než pobyt doma Slovákov pravdepodobne vyjde aj pobyt v niektorých exotických destináciách. Napríklad v Spojených Arabských Emirátoch je cenová hladina síce porovnateľná so Slovenskom (vyššia len o cca +1%), v dovolenkovom Dubaji je však potrebné počítať s výraznejším rozdielom. „V posledných rokoch pre Slovákov zdražela Čína. Ceny v tejto najľudnatejšej krajine sveta sú už v priemere o takmer 2% vyššie ako na Slovensku. Priplatíme si i na Sejšelách, Maldivách v Karibiku či Mikronézii,“ popisuje jednotlivé exotické ciele Koršňák.

Hotely a reštaurácie predražujú predovšetkým populárne Chorvátsko a Turecko

Dovolenkár má v zahraničí často inú štruktúru výdavkov, ako domáci. Bežne neplatí za elektriku či plyn, nekupuje auto alebo nevybavuje domácnosť. Navyše, ceny v turisticky atraktívnych oblastiach, kde sa pohybujú aj slovenskí turisti, sa môžu líšiť od cien v ostatnej časti krajiny. Len pohľad na priemernú cenovú úroveň v jednotlivých krajinách môže v niektorých prípadoch skresľovať.

Typicky na dovolenke utrácame za reštaurácie, kaviarne, potraviny či hotely. „V tomto smere sklamú slovenských turistov najmä prímorské dovolenkové letoviská – Turecko a Chorvátsko. Štandardná cenová hladina je v nich síce porovnateľná so Slovenskom, za „dovolenkové“ výdavky si však priplatíme. Ak teda dovolenku v Turecku nespojíme s výletom na trebárs typický blšák, asi nebudeme mať pocit, že je to lacnejšia krajina než Slovensko,“ vysvetľuje Koršňák.

Graf: Hodnota „slovenskej“ 100-eurovky v zahraničí podľa druhu výdavkov (máj 2016)

Zdroj: UniCredit Bank na základe údajov Eurostat a ECB

Naopak v susednom Maďarsku i Českej republike robia relatívne nižšie ceny hotelov a reštaurácií z pohľadu dovolenkára cenovo atraktívnejší krajiny, ako by naznačovala cenová hladina.   „Do Poľska sa pre zmenu neoplatí voziť veľké zásoby vlastných potravín. Sú tu totiž výrazne lacnejšie ako na Slovensku, dokonca najlacnejšie v celej EÚ. Poľské hotely a reštaurácie sú však v priemere o 5% drahšie,“ dodáva Koršňák. V krajinách západnej Európe musí síce slovenský turista stále počítať s cenami vyššími ako doma, avšak rozdiel v cenách dovolenkových položiek je predsa len miernejší ako u väčšiny ostatných „nedovolenkových“ položiek.

Proti minulému roku je lacnejšie v Británii i Bulharsku, zdražuje Česko

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ceny v najobľúbenejšom dovolenkovom zahraničí pre Slovákov v tomto roku v zásade nezmenili. Hodnota slovenskej 100 eurovky sa v porovnaní s minulým rokom v priemere zvýšila len o zanedbateľných 0,1%. „Relatívna zmena cien vo väčšine krajín Európy, najmä eurozóny, neprekračuje 2% a pre bežného turistu preto pravdepodobne ostane veľmi ťažko postrehnuteľná,“ vraví Koršňák.

Výraznejšiu odchýlku zaznamenali zvyčajne len neeurové krajiny, kde sa prejavili pohyby lokálnych mien. Z európskych dovolenkových destinácií tak hodnota slovenskej 100-eurovky najviac vzrástla vo Veľkej Británii (o 12,5 %), kde tomu veľkou mierou dopomohlo aj rozhodnutie Britov vystúpiť z EÚ, čo výrazne oslabilo britskú libru. V porovnaní s minulým rokom však oslabili aj meny niektorých ďalších európskych krajín, viac ako pred rokom si Slováci môžu dovoliť utrácať aj v Poľsku (o 6,4 %), Švajčiarsku (o 1,4 %) a Maďarsku (o 1,4 %).

Tých, čo obľubujú pobyt pri mori, poteší výraznejší pokles cien v Bulharsku (relatívne za posledný rok zlacnelo oproti Slovensku o 1,8 %). Naopak, o niečo drahšie je opäť Rakúsko (1,3 %), kde na rozdiel od Slovenska, kde ceny ďalej klesali, rast cien u našich západných susedov patril k najrýchlejším v EÚ (stále však len okolo 1%).

„Ak sa pozrieme hlbšie do histórie, hodnota slovenskej meny v zahraničí stabilne rastie. Za posledných desať rokov až o celých 20 %. Slováci si tak na svojich cestách môžu dovoliť stále viac, čo je dobrá správa pro tohoročné letné plány,“ uzatvára Koršňák.

Zmena hodnoty „slovenskej“ 100-eurovky v porovnaní s minulým rokom

            

Poznámka: Priemer – vážený priemer TOP10 dovolenkových destinácií Slovákov v roku 2015
Pre krajiny Európy porovnanie kurzom z 24.6.2016 ku priemeru leta (júl-august) 2015, pre ostatné krajiny medziročná zmena v máji 2016
Zdroj: UniCredit Bank na základe údajov ŠÚ SR, Eurostat, MMF, ECB

Dovolenkové desatoro, alebo na čo nezabudnúť predtým, ako odídete na dovolenku

Pred odjazdom

 1. Platobnú kartu si určite vezmite so sebou , je to praktický pomocník takmer vo všetkých kútoch sveta. Len si pred odjazdom skontrolujte platnosť karty . Vyberte si takú banku, ktorá vám umožní výbery kedykoľvek a kdekoľvek na svete zadarmo bez obmedzenia .
 2. Na cesty je lepšie si vziať dve platobné karty , minimálne pre prípad, ak by sa jedna z nich poškodila. V mnohých prípadoch sa oplatí nakupovať kreditnou kartou namiesto debetnej, a to nielen na cestách. Kreditnou kartou si napríklad môžete rezervovať ubytovanie alebo zaplatiť cez internet. Váš bankár vám rád poradí, ako na to.
 3. Čísla telefónnych liniek pre blokáciu platobnej karty si uložte do mobilného telefónu . V prípade krádeže alebo straty platobnej karty okamžite banku kontaktujte a požiadajte o blokáciu vašej karty. Klientsku linku UniCredit Bank môžete zo zahraničia kontaktovať na telefónnom čísle: +421 44 547 6870, zo Slovenska volajte bezplatne *1111 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo Unitel  0800 14 00 14 .
 4. Nezabudnite ani na nastavenie denného limitu karty . V prípade jej zneužitia vás tak útočníci nepripravia o všetky peniaze na účte. A pokiaľ navyše radi nakupujete, predídete aj impulzívnym a zbytočne drahým nákupom, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať. Limit si môžete nastaviť osobitne pre hotovostné transakcie (napríklad platby kartou v obchode a výbery z bankomatu) a transakcie na internete.
 5. Zvážte poistenie proti strate alebo zneužitiu karty . Stojí rádovo desiatky korún, ale dodá vám na cestách kľud. V prípade, že by taká nepríjemná situácia nastala, nebudete musieť riešiť ukradnuté peniaze.

  Počas cesty
 6. Ku svojej karte si môžete dohodnúť aj klasické cestovné poistenie na celý rok, nemusíte tak naň myslieť pred každou cestou a poisťovať sa zvlášť.
 7. Pri platbách v reštauráciách, na recepcii v hoteli alebo pri inej manipulácii s kartou obchodníkom nenechávajte platobnú kartu bez dozoru . Počas platby v obchode ideálne kartu do platobného terminálu vkladajte sami. Aj keď je to u nás už štandardom, v zahraniční to tak vždy byť nemusí.
 8. Nikdy nikomu neoznamujte svoj PIN kód! Nie je to nutné pre žiadny typ platobných transakcií. PIN kód do platobného terminálu alebo pri výbere z bankomatu vždy zadávajte sami . PIN kód si tiež nepíšte ani na kartu samotnú ani na lístok papiera uložený v peňaženke spoločne s kartou. Aby ste si ho lepšie zapamätali, umožňujú niektoré banky jeho zmenu za vami zvolené štvorčíslie v bankomate, čo môžete urobiť ešte pred odjazdom. Vyhnite sa však jednoduchým kombináciám, ako 1111 alebo 1234.
 9. Pri výberoch z bankomatov buďte ostražití a kontrolujte aj samotný bankomat , či má obvyklú podobu. Výbery z bankomatov sú obvykle veľmi bezpečné, aj napriek tomu je však vhodnejšie používať bankomaty vo vnútri alebo v tesnej blízkosti bankových pobočiek. Pri akomkoľvek podozrení si radšej vyberte iný bankomat .
 10. Ak by nastala situácia, kedy vám bankomat platobnú kartu alebo hotovosť nevydá bez akéhokoľvek uvedeného vysvetlenia, neodchádzajte a kontaktujte banku alebo políciu .

Box: Slovníček na použitie bankomatu v zahraničí

Doma sme zvyknutí, že na nás bankomat „hovorí“ slovensky a nemáme problém porozumieť jeho inštrukciám pri výbere hotovosti. V okolitých krajinách dnes už bežne bankomaty umožňujú voľbu češtiny. Inde bankomaty štandardne umožňujú voľbu angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny. Ak sa vydávate na cesty a nehovoríte ani jednou z týchto rečí, nezúfajte. Pripravili sme pre vás jednoduchý anglicko-slovensky slovníček základných pojmov a inštrukcii, s ktorými sa môžete stretnúť pri výbere peňazí z bankomatu v zahraničí.  

English (anglicky)

Slovensky

ATM / Cash machine

Bankomat

Insert your card

Vložte kartu

Choose your language

Vyberte jazyk

Insert your PIN code / Type your PIN Code

Zadajte PIN kód

Withdraw cash / Cash withdrawal

Výber hotovosti

Balance

Zostatok

Account

Bankový účet

Other services

Ostatné služby

Select / Choose the amount (of cash)

Vyberte výšku (hotovosti na výber)

Confirm…

Potvrďte…

Do you want a receipt?

Požadujete potvrdenie?

Yes / No

Áno / Nie

Wait please, your requirement is being processed

Počkajte, prosím, vaša požiadavka sa spracováva

Please, take your card

Prosím, vezmite si kartu

Please, take your cash

Prosím, vezmite si hotovosť

Please, take your receipt

Prosím, vezmite si potvrdenie

Thank you for using this ATM

Ďakujeme, že ste použili tento bankomat

Error

Chyba

13.6.2016 - Giovanni Guidi novým členom predstavenstva UniCredit Bank

Giovanni GuidiPraha, 15. júnaNovým členom predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa od júna stal Giovanni Guidi (62). V rámci UniCredit Bank naďalej ostáva aj na pozícii riaditeľa divízie retailového a privátneho bankovníctva.

Giovanni Guidi má v bankovníctve už viac než 40 rokov skúseností. Svoju profesionálnu dráhu v skupine UniCredit začal v roku 1975 ako zamestnanec retailovej siete Credito Italiano. Postupne sa prepracoval až na najvyššie riadiace pozície. Bol zodpovedný za rozvoj retailového a SME segmentu aj riadenie procesov úverových a trhových rizík.

Medzinárodnú kariéru Giovanni Guidi odštartoval v roku 2002 v divízii Nová Európa skupiny UniCredit, kde do jeho pôsobnosti patril rozvoj segmentu retailu a malých a stredných podnikov. Od roku 2005 sa podieľal na reorganizácii skupiny UniCredit a pôsobil ako regionálny manažér v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy od Poľska cez Chorvátsko až po Turecko.

V roku 2008 zastával funkciu riaditeľa oddelenia pre riadenie retailových rizík v spoločnosti Ukrsotsbank, vtedajšej ukrajinskej pobočky skupiny UniCredit. V roku 2010 nastúpil do UniCredit Bank Czech Republic ako riaditeľ odboru pre spotrebiteľské financovanie. V roku 2012 bol vymenovaný za riaditeľa divízie retailového bankovníctva a krátko potom aj členom výkonného výboru. Podieľal sa napríklad na stratégiách získavania a udržania klientov s vyššími príjmami a na rozvoji osobného bankovníctva.

13.6.2016 - Vo dvojici to ide lepšie. Užívajte si v tandeme výhody bezplatného účtu s novinkou U konto Tandem

V tandeme ste na všetko dvaja. Aj na bankový účet. S novým U kontom Tandem od UniCredit Bank môžete vo dvojici ľahko splniť jedinú podmienku aktívneho využívania účtu. Ak si totiž na dva previazané účty necháte spolu zasielať každý mesiac 400 Eur, získate obaja bezplatné vedenie od seba nezávislých kont a mnoho ďalších služieb zadarmo.  

Vo dvojici ide všetko lepšie. Prepojte si v UniCredit Bank dva bežné účty do novinky U konto Tandem a môžete si vzájomne pomôcť s plnením všetkých predpokladov pre ich bezplatné vedenie. Navyše nezáleží, v akom pomere budete posielať na účty 400 Eur. Ani nečakané zníženie príjmu vás tak nezastihne nepripravených. Vo dvojici ho s U kontom Tandem prekonáte bez ďalších zbytočných výdavkov.

Obaja klienti s U kontom Tandem získajú rovnaké výhody ako s populárnym U kontom. Vedenie účtu alebo výbery zo všetkých bankomatov na celom svete zadarmo, bezplatné domáce online platby a mnoho ďalších služieb. Každé z oboch zapojených kont je plne nezávislé s vlastnými platobnými kartami a Online a Smart Bankingom. UniCredit Bank navyše garantuje podmienky konta počas nasledujúcich desiatich rokov.

Unikátny bezplatný účet U konto uviedla UniCredit Bank na český a slovenský trh v apríli 2014. Za viac než dva roky jeho existencie si ho obľúbilo už viac ako 260 tisíc klientov banky a ich počet stále stabilne rastie.

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
tel: +421 2 4950 2303

26.5.2016 - UniCredit vstupuje na španielsky trh

Zameria sa na firemné úverovanie a financovanie španielskeho exportu na tradičné trhy skupiny

•     Španielsko pre skupinu UniCredit stáva strategickým trhom

 • Skupina sa plánuje stať lídrom v oblasti firemného a investičného bankovníctva medzi Španielskom a hlavnými trhmi, kde pôsobí – Talianskom, Nemeckom, Rakúskom a regiónom strednej a východnej Európy
 • Banka chce svojimi službami tiež podporovať rast španielskych spoločností
 • Španielsky export do Nemecka, Talianska, Rakúska a regióny strednej a východnej Európy dosiahol v rok 2015 objem 77 miliárd eur, čo je 30 % celkového vývozu krajiny
 • UniCredit má v Španielsku konkurenčnú a flexibilnú štruktúru, ktorá sa dokáže prispôsobiť meniacim sa podmienkam bankového sektora

Skupina UniCredit dnes oznámila zriadenie pobočky v Španielsku. Vedúca európska banková skupina vďaka tomuto kroku posilňuje svoju prítomnosť v kontinentálnej Európe, kde je už dnes druhým najväčším poskytovateľom firemného úverovania.

"Ako predná európska banka otvárame novú pobočku v Španielsku, jednej z vedúcich a najrýchlejšie rastúcich európskych ekonomík s významnými väzbami na zvyšok kontinentu. Naším cieľom je stať sa lídrom v oblasti firemného a investičného bankovníctva medzi Španielskom a hlavnými, dobre zavedenými trhy našej skupiny v Európe - Talianskom, Nemeckom, Rakúskom, Poľskom a v regiónom strednej a východnej Európy. Sme presvedčení, že naše medzinárodné pôsobenie a cezhraničné kapacity budú dokonale zodpovedať predstavám španielskych spoločností so záujmom o expanziu do zahraničia," hovorí Federico Ghizzoni, generálny riaditeľ skupiny UniCredit.

"Skupina UniCredit ponúkne našim klientom v Španielsku veľmi silnú platformu pre medzinárodný kapitálový trh, najlepšiu sieť vo vybraných európskych krajinách, ako napríklad Nemecko, Taliansko, Rakúsko, a najväčšiu banku v regióne strednej a východnej Európy," uvádza generálny riaditeľ spoločnosti UniCredit Spain Pedro Fernández de Santaella.

Fernández de Santaella ďalej vraví, že "banka má veľmi dobré postavenie, vďaka ktorému môže profitovať z tradične silných komerčných väzieb medzi Španielskom, Talianskom a Nemeckom i z rastúcich obchodných tokov medzi Španielskom a krajinami regiónu strednej a východnej Európy. V priebehu posledných rokov zaznamenali investície španielskych spoločností vyšší rast, a to najmä na netradičných trhoch, ako napríklad v krajinách regiónu strednej a východnej Európy. "

Španielsky vývoz do Nemecka, Talianska, Rakúska a regiónu strednej a východnej Európy dosiahol v roku 2015 objem 77 miliárd eur. To predstavuje približne 30 % z celkového exportu Španielska. Export do uvedených krajín navyše silne rástol, dvojciferný rast dosiahol špeciálne v prípade Poľska (22%) a Českej republiky (17%).

Skupina UniCredit už dnes podporuje niekoľko španielskych spoločností. Vďaka zriadenia pobočky v Španielsku plánuje podľa Pedra Fernández de Santaella značné posilnenie tejto podpory v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.

60 veľkých klientov v Španielsku

Skupina UniCredit sa v Španielsku zameria na približne 60 klientov z radov veľkých korporácií, finančných inštitúcií a súkromných investičných spoločností.

Medzi silné stránky skupiny UniCredit patrí podľa Pedra Fernández de Santaella jej výrazná platforma pre kapitálové trhy - emisie dlhopisov a syndikované úvery - a prístup k rozsiahlej sieti investorov v krajinách s najvyšším objemom úspor v Európe, teda v Nemecku, Taliansku, Rakúsku a Veľkej Británii. Spoločnosť UniCredit Spain má kapacitu poskytovať tieto služby španielskym spoločnostiam.

Skupina UniCredit ponúka v rámci divízie firemného a investičného bankovníctva španielskym firmám rôzne služby v oblasti globálneho transakčného bankovníctva. Patrí medzi ne napríklad cash management, služby v oblasti cenných papierov, záruky a obchodné financovanie vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy vďaka sieti viac ako piatich stoviek európskych regionálnych bánk.

Skupina UniCredit má silnú pozíciu aj vo výskume v oblasti úverov. Pracuje na ňom tím analytikov zahŕňajúce viac ako 200 emitentov firemných dlhopisov.

V súčasnosti dosiahla skupina UniCredit na svojich kľúčových trhoch (v Taliansku, Nemecku a Rakúsku) prvýkrát pozíciu jednotky v oblasti syndikovaných úverov a dlhopisov pre firmy v euromene. Banka je tiež prvýkrát lídrom rebríčka zameraného na fúzie a akvizície (M&A) v Taliansku a uzavrela rok na prvom mieste v Európe v oblasti financovania akvizícií pre súkromné ​​investičné sponzorov na základe počtu obchodov.

12.5.2016 - Bankovníctvo v regióne strednej a východnej Európy v znamení podpory udržateľného rastu a inovácií

 • Ťažiskom činnosti bánk v regióne ostávajú firemné úvery, očakáva sa ich ďalšie mierne oživenie
 • Štruktúra zdrojov financovania firiem v regióne strednej a východnej Európy naznačuje potenciálne vyšší význam dlhových cenných papierov

Firemné úvery budú aj naďalej ťažiskom činnosti bánk v regióne strednej a východnej Európy (CEE - Región SVE zahŕňa Bosnu, Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajinu.). Očakáva sa pritom ich mierne oživenie. Toto je jedno z kľúčových zistení najnovšej štúdie "Bankovníctvo v regióne strednej a východnej Európy - podpora trvalo udržateľného rastu a inovácií", ktorú zostavil útvar CEE Strategic Analysis európskej finančnej skupiny UniCredit. Objem firemných úverov vo väčšine krajín strednej a juhovýchodnej Európy (CESEE - Stredná Európa a juhovýchodná Európa (CESEE) je región SVE bez Ruska, Turecka a Ukrajiny) v minulých rokoch všeobecne slabol, pravdepodobne v súvislosti s nižšími investíciami a čiastočne aj s vyššími úsporami spoločností. V roku 2015 však rast firemných úverov v niektorých krajinách opäť zrýchlil. Štruktúra zdrojov financovania spoločností v regióne zároveň naznačuje vysoký potenciál dlhových cenných papierov. Ďalšie obchodné príležitosti pre banky v regióne by mali predstavovať export a fondy Európskej únie.

"Ekonomická situácia v strednej a východnej Európe by mala pre banky vo všeobecnosti zostať pozitívna. Väčšina krajín regiónu vykáže v rokoch 2016 a 2017 zdravý hospodársky rast," vraví Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. Podľa sekcie UniCredit Research by mal rast reálneho HDP v regióne CESEE tento rok dosiahnuť 3,2 % a v budúcom roku 3,3 %. Vlani pritom región rástol o 3,5 %. V regióne strednej a východnej Európy by sa tohtoročný rast na úrovni 1,3 % mal zdvojnásobiť na 2,6 % v roku 2017. V oboch rokoch tak prekoná vlaňajší výkon 0,4 %. Už tento rok navyše vo všetkých štátoch strednej a východnej Európy očakávame rast.

Corporate loans

„Rozdiely vo firemnom financovaní v regióne CESEE po svetovej finančnej kríze v roku 2008 sa stierajú. Odráža to nízku potrebu financovania vplyvom nižších investícií a čiastočne aj zvýšených úspor," vysvetľuje Mauro Giorgio Marrano, zástupca riaditeľa útvaru CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit. Pomer hrubých úspor firiem k HDP sa v Bulharsku medzi rokmi 2009 a 2014 dostal na úroveň 20,2 % v porovnaní s 15,5 % v rokoch 2004 až 2008. V Maďarsku potom rovnaké hodnoty činia 17,6 % a 14,1 %. Pokles investícií sme mohli pozorovať aj v krajinách regiónu CESEE, kde k nárastu hrubých úspor firiem nedošlo. Opätovný rast tempa firemných úverov prinesie ekonomické oživenie v zaostávajúcich krajinách regiónu.

Úvery v regióne strednej a východnej Európy zostávajú hlavným zdrojom firemného financovania. Existuje však potenciál pre zvýšenie významu dlhových cenných papierov. "V minulých rokoch sme zaznamenali zvyšujúci sa podiel financovania dlhovými cennými papiermi v krajinách ako Česká republika, Poľsko či Slovensko. Ich podiel však zostáva vo väčšine krajín nízky," opisuje Vivaldi. V regióne CESEE je podiel dlhových cenných papierov na firemnom financovaní v priemere 8 %. V západnej Európe to však je 10 % a v Spojených štátoch až 43 %. Nad hranicou priemeru regiónu CESEE sú pritom Česká republika (19 %), Poľsko (17 %) a Slovensko (10 %).

Corporate debt

Ďalšie obchodné príležitosti v korporátnom bankovníctve by mohli poskytnúť rastúci vývoz a čerpanie eurofondov. Vývoz predstavuje vo väčšine krajín strednej a východnej Európy významnú časť HDP prevyšujúcu európsky aj svetový priemer. Vzhľadom na to, že eurozóna je najvýznamnejším obchodným partnerom regiónu, vývoz by mal v rokoch 2016 až 2017 vo väčšine krajín strednej a východnej Európy rásť zdravo nad celosvetovým priemerom.

EU funds

Eurofondy sú dôležitým zdrojom financovania ekonomík regiónu strednej a východnej Európy Európskej únie. Banky firmám poskytujú poradenské služby, spolufinancovanie a finančné sprostredkovanie. V aktuálnom programovom období 2014-2020 Európska komisia členským štátom v strednej a východnej Európe vyhradila v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov viac ako 200 miliárd eur. Približne 117 miliárd eur potečie do šiestich krajín: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Pätina z toho, 23 miliárd eur, je určená na financovanie súkromného sektora, kde banky väčšinou pôsobia.

"Prostredníctvom rámcov schválených skupinou UniCredit sa realizuje približne 3,5 miliárd eur," odhadol Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit.

UniCredit investovala do organického rastu podnikania v regióne strednej a východnej Európy 13 miliárd eur

Skupina UniCredit je dlhodobým strategickým investorom v regióne strednej a východnej Európy. Od roku 2007 preinvestovala celkom 13 miliárd eur zisku pred zdanením a svoje podnikanie s firemnými aj súkromnými klientmi má záujem ďalej rozvíjať.

V roku 2015 skupina UniCredit vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy, kde pôsobí, získala viac ako 1,2 milióna nových klientov. Svoju klientsku základňu chce do roku 2018 rozširovať o ďalší milión ročne. Vo firemnom investičnom bankovníctve potom plánuje každý rok zvýšiť počet svojich klientov o približne 10 000 firiem. V súlade so Strategickým plánom investuje skupina UniCredit 1,2 miliardy eur do digitalizácie s cieľom prispôsobiť sa novým trendom v správe klientov a znížiť náklady. UniCredit odhaduje, že do troch rokov sa počet užívateľov jej internetového bankovníctva zdvojnásobí zo súčasných 5 miliónov na 10 miliónov. Aktuálny 1 milión užívateľov mobilného bankovníctva potom prudko vzrastie na 7 miliónov. V regióne strednej a východnej Európy potom predpokladá rast úverov o 20 miliárd eur na 106 miliárd eur v roku 2018.

"Implementácia nového Strategického plánu postupuje podľa harmonogramu. Plánovaný presun majetkových účastí divízie pre strednú a východnú Európu z Viedne do Milána bude dokončený do konca roka 2016. Týmto krokom položíme základy ďalšiemu zoštíhleniu riadiacej štruktúry a efektívnejšiemu riadeniu kapitálu aj likvidity v rámci skupiny," zdôraznil Vivaldi.

UniCredit je v regióne strednej a východnej Európy najväčšou bankovou skupinou z hľadiska siete, celkových aktív i počtu trhov, na ktorých pôsobí. Rozsiahla sieť približne 3 000 pobočiek v 13 krajinách generuje približne jednu štvrtinu jej celkových príjmov. V regióne strednej a východnej Európy skupina UniCredit poskytuje služby viac ako 26 000 medzinárodným firemným klientom. Dvaja z troch firemných klientov z Nemecka, Talianska a Rakúska pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy sú pritom klientmi medzinárodných centier skupiny UniCredit. Skupina UniCredit má dlhodobé skúsenosti s projektmi podporenými štátmi aj Európskou úniou v regióne CEE. Ich dôkazom sú viac ako 2 miliardy eur z eurofondov a podpisy dohôd s Európskym investičným fondom vo výške vyše 1,3 miliardy eur v prvom programovom období 2007-2013. UniCredit tak pomocou eurofondov a finančných nástrojov podporila v regióne strednej a východnej Európy viac než 8 000 spoločností, predovšetkým z radov malých a stredných podnikov.

O skupine UniCredit  

UniCredit je jednou z vedúcich európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 16 európskych krajinách. Naša sieť v súčasnosti pôsobí na približne 50 trhoch vrátane viac než 7 000 pobočiek s viac ako 125 000 zamestnancami na plný úväzok (k 31. decembru 2015). 

V regióne strednej a východnej Európy skupina riadi rozsiahlu medzinárodnú bankovú sieť s viac než 3 000 pobočkami (vrátane Turecka na základe metódy at equity).

Skupina UniCredit pôsobí v týchto krajinách: Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rakúsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku a Turecku.

Kontakt:
UniCredit Media Relations International
Tiemon Kiesenhofer, tel. č.: +43 (0) 50505 56036
E-mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

11.5.2016 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahla za prvé 3 mesiace 2016 konsolidovaný čistý zisk: 1,3 mld. Kč

Stabilný rast úverov, vkladov a zvýšenie počtu klientov s bezkonkurenčným U kontom

 • Konsolidovaný čistý zisk medziročne mierne klesol o 4,2 %  Kč pri očistení vplyvu príspevku do Rezolučného fondu a Fondu poistenia vkladov, ktorý bol zaúčtovaný v prvom štvrťroku tohto roka. So zaúčtovaním povinného príspevku konsolidovaný čistý zisk medziročne klesol o 20,3 % na 1,3 miliardy Kč.  
 • Prevádzkové výnosy medziročne klesli o 8 %.  
 • Úvery klientom sa v porovnaní s 31. marcom 2015 zvýšili o 5,5 %. 
 • Vklady klientov medziročne narástli o 14,2 %. 
 • Celkové aktíva medziročne narástli o 16,5 %.  
 • Konsolidovaná kapitálová primeranosť je na úrovni 15,62 % (neauditovaný údaj). 
 • Rešpektovaný časopis Euromoney ocenil v prieskume Private Banking Survey 2016 inovatívne technológie privátneho bankovníctva UniCredit Bank a službu Art Banking zameranú na investície do umenia. V M&A Awards agentúry Mergermarket sa UniCredit stala finančným poradcom roka v strednej a východnej Európe aj vďaka poradenstvu poskytnutému v ČR a SR 

Konsolidovaný hospodársky výsledok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa po zdanení znížil z 1 677 miliónov Kč (k 31. 3. 2015) na 1 337 miliónov Kč (k 31. 3. 2016). Komentár generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

Náš hospodársky výsledok za prvý štvrťrok je v súlade s vývojom ziskovosti bankového sektora v prostredí nízkych úrokových sadzieb a aj napriek tomu prevyšuje očakávania trhu. Najvýraznejší pokles vo výnosoch sme zaznamenali v oblasti obchodovania na finančných trhoch, kde minuloročný štvrťrok bol v porovnaní s tohtoročným veľmi silný. V retailovom segmente pokračujeme v dynamickom vývoji nových produktov a digitálnych inovácií z oblasti spotrebiteľského financovania, čo sa odráža v záujme klientov a dvojcifernom raste úverov a hypoték. Rovnaké tempo držíme aj v úverovaní malých a stredných firiem. Dobrý štart tohto roka sa prejavil aj vo viac než 20-percentnom náraste financovanej hodnoty vozidiel poskytovanej našimi lízingovými firmami. 

Položky výkazu ziskov a strát

Čistý výnos z úrokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa znížil na 2 511 miliónov Kč (k 31. 3. 2015: 2 565 miliónov Kč). Čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne klesli
na 925 miliónov Kč (k 31. 3. 2015: 941 miliónov Kč).

Úroveň všeobecných správnych nákladov narástla o 24,7 % na 2 240 miliónov Kč (k 31. 3. 2015:
1 796 miliónov Kč). Po očistení nákladov do Rezolučného fondu a Fondu poistenia vkladov je medziročný nárast všeobecných správnych nákladov 6 %. Medziročne klesli náklady na úverové riziko na 172 miliónov Kč
(k 31. 3. 2015: 346 miliónov Kč).

Podľa štandardov IFRS sme v prvom štvrťroku zaúčtovali náklady na príspevok do Rezolučného fondu a Fondu poistenia vkladov, konsolidovaný čistý zisk tak klesol o 20,3 %, pri očistení vplyvu povinného príspevku však mierne klesol o 4,2 %. Aj napriek pretrvávajúcemu prostrediu nízkych úrokových sadzieb udržiavame solídnu základňu čistého výnosu z úrokov a zvyšujeme objemy transakcií naprieč všetkými segmentami. Náklady na úverové riziko klesli na 172 miliónov korún, čo odráža kvalitu nášho portfólia, rovnako ako silné makroekonomické prostredie. Naďalej pokračujeme v raste úverov a vkladov,“ uviedol finančný riaditeľ UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Súvaha

V retailovom bankovníctve naďalej posilňovalo spotrebiteľské financovanie. Retailové úvery zaznamenali dvojciferný rast, hypotekárne úvery medziročne narástli o 14 %, spotrebiteľské o 12 %. Počet klientov, ktorí využívajú bezpoplatkový účet U konto s desaťročnou garanciou podmienok, dosiahol 263 000. Za posledný kvartál nastal nárast o takmer 10 %.  

Vo firemnom segmente nastal medziročný 7 % rast v úverovaní malých a stredných firiem. Výrazne posilnili aj vklady v korporátnom bankovníctve, medziročne o takmer 20 %.

V rámci lízingových firiem narástla financovaná hodnota vozidiel za prvý kvartál 2016 o 19 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2015. Najvýraznejší medziročný nárast vyjadrený v percentách dosiahli komodity vozidiel do 3,5 tony (35 %) a vozidiel nad 3,5 tony (20 %).

K 31. 3. 2016 boli celkové aktíva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 625 650 miliónov Kč, čo predstavuje nárast o 16,5 % v porovnaní s údajom k 31. 3. 2015 (536 988 miliónov Kč).  

Na strane aktív súvahy nastal nárast pohľadávok za klientov, a to o 5,5 % na celkových 368 051 miliónov Kč oproti stavu k 31. 3. 2015 (348 970 miliónov Kč).

Na strane pasív nastal nárast objemu záväzkov voči klientom o 14,2 % na 374 870 miliónov Kč (31. 3. 2015: 328 120 miliónov Kč). Záväzky z dlhových cenných papierov narástli o 26,1 % na 63 310 miliónov Kč (31. 3. 2015: 50 198 miliónov Kč).

Vlastné imanie banky narástlo v porovnaní s 1. štvrťrokom 2015 o 4,3 % na 63 277 miliónov Kč (k 31. 3. 2015: 60 671 miliónov Kč).

Poznámka pre editorov

Konsolidovaný čistý zisk finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zahŕňa výsledky spoločností UniCredit Bank a UniCredit Leasing v Českej republike a na Slovensku, ako aj výsledky faktoringovej spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

26.4.2016 - Polovica rodičov pomáha svojim deťom s hypotékou, na nové bývanie im prispievajú dokonca celou štvrtinou jeho ceny

Peniaze rodičov či založenie ich vlastnej nehnuteľnosti pomáhajú k novému bývaniu až polovici Slovákov. Najčastejšie poskytnú rodičia na hypotéku svojim deťom do začiatku finančnú hotovosť alebo ich podporia iným spôsobom, napríklad pôžičkou či sporením. Každý ôsmy rodič ponúkol vlastnú nehnuteľnosť svojim potomkom ako zabezpečenie pre hypotekárny úver. O pomoc s financiami na bývanie častejšie žiadajú muži a ľudia žijúci v Bratislave, ukazuje unikátny prieskum UniCredit Bank medzi Slovákmi splácajúcimi hypotéku.

Ako vám rodičia pomohli pri obstaraní vašej nehnuteľnosti na hypotékuChcete si s partnerom splniť sen o vlastnom bývaní a radi by ste dosiahli na najvýhodnejšie úrokové sadzby? Tie banky zvyčajne ponúkajú pri hypotékach v rozmedzí 85-90% hodnoty obstarávanej nehnuteľnosti (LTV), zvyšné financie vám ale chýbajú. Mnoho Slovákov sa v takom prípade obráti s prosbou o pomoc na svojich rodičov. Rodičia k novému bývaniu pomohli bezmála každému druhému z tých, ktorí splácajú hypotéku (47%). Najbežnejšia je pritom rýdzo finančná pomoc, napríklad hotovosť (23%), časté sú aj ďalšie spôsoby vrátane rodinných pôžičiek (7%) alebo zriadenia sporiacich produktov (4%).

V akej výške vám rodičia poskytli pomoc„Obstaranie bývania na hypotéku je pre mnohých z nás aj napriek historicky najnižšej sadzbe úverov veľkou finančnou investíciou. Bez počiatočnej podpory rodiny sa často nezaobídeme. Financie na začiatok sú právom najpopulárnejšou možnosťou, pomáhajú totiž dvakrát. S nižšou hypotékou mladí dosiahnu na lepšiu úrokovú sadzbu. V UniCredit Bank napríklad 3 ročné fixácie začínajú na 1,19% p.a. Peniaze od rodičov pomáhajú vybaviť aj domácnosť. Rodičia v drvivej väčšine pomáhajú čiastkou do štvrtiny ceny nehnuteľnosti,“ komentuje výsledky prieskumu Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Viac než jeden z desiatich rodičov (12%) poskytne  svoju vlastnú nehnuteľnosť ako zabezpečenie pre hypotekárny úver. Takáto pomoc sa hodí napríklad pri kúpe družstevného bytu, ten totiž vždy nie je možné  pri  hypotéke založiť „Rodičovská pomoc s novým bývaním nemusí nutne znamenať len peniaze na ruku. Často pomôže práve ponúknutie vlastného domu ako zabezpečenie za hypotéku,“ dodáva Ďuďáková.

Rodičia najviac podporujú mladých mužov vo veku okolo tridsať rokov žijúcich  v Bratislave

Najčastejšie sa podpore rodičov tešia mladí muži vo veku do 26 rokov z Bratislavy a Trenčianskeho kraja, pomoc dostáva viac ako polovica z nich. Naopak v Košickom či Žilinskom kraji si šesť z desiatich Slovákov rieši hypotéku úplne samostatne. Podpora rodičov sa zvyčajne pohybuje maximálne do štvrtiny ceny nehnuteľnosti. Vyššou čiastkou svojim deťom prispel každý štvrtý pomáhajúci rodič (28%), najčastejšie rodičia v Prešovskom a Trnavskom kraji.

Tridsiatnici vedú v hypotékach

V akom veku si ľudia berú hypotékuAj celkovo si hypotekárny úver najčastejšie berú ľudia medzi tridsiatkou a štyridsiatkou (49%), mladších žiadateľov je tretina (30%). Hypotékou financujú predovšetkým nákup domu či bytu. U staršej generácie naopak prevláda refinancovanie starších hypotekárnych úverov. Do vlastnej stavby sa dnes veľa ľudí nehrnie. Platí to vo všetkých vekových skupinách, výstavba tak tvorí menej ako desať percent  všetkých  hypoték.

Bežný Slovák svoju hypotéku spláca v priemere 22 rokov. Výška úveru pritom na dobu splácania nemá výrazný vplyv. Z fixácií jednoznačne vedie  trojročná , vlani ju vzhľadom k historicky nízkym úrokovým sadzbám zvolili bezmála štyri pätiny klientov (79%).

Poznámky pre editorov

Prieskum pre UniCredit Bank vykonala v marci 2016 agentúra Ipsos metódou online dopytovania na reprezentatívnej vzorke 525 slovenských a 840 českých respondentov vo veku od 18 do 65 rokov a z hypotekárnych dát UniCredit Bank na vzorke približne 100 000 klientov.  

Otázky:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
tel: +421 2 4950 2303

25.4.2016 - Gift Matching Program: v roku 2015 získalo podporu vo výške 3,3 miliónov eur 500 projektov

 • 13. ročník iniciatívy nadácie UniCredit Foundation, ktorá zdvojnásobuje dary zamestnancov s cieľom podporiť miestne a medzinárodné projekty neziskových organizácií v 14 krajinách
 • Od roku 2003 do roku 2015 sme darovali viac ako 42 miliónov eur

Miláno, 25.04.2016 – na výročnej ceremónii v UniCredit Tower v Miláne odovzdávali Generálny riaditeľ UniCredit Federico GhizzoniPrezident nadácie UniCredit Foundation Maurizio Carrara ceny za najlepšie aktivity, ktoré zamestnanci UniCredit podporili v rámci Gift Matching Programu v roku 2015. Medzi ocenenými bola aj Jana Voberová z Identity a komunikácie UniCredit Bank, koordinátorka tohto programu za Slovensko. Cenu získala za najväčší percentuálny nárast zapojených zamestnancov  do minuloročného  ročníka programu.

Iniciatíva Gift Matching Program vznikla v roku 2003 podľa vzoru veľkých anglosaských firemných nadácií. Cieľom tejto iniciatívy je angažovať zamestnancov do filantropických a solidárnych aktivít a znásobiť ich úsilie rovnakou sumou, ktorú darujú tretiemu sektoru.

V rámci Gift Matching Programu, ktorý sa tento rok realizoval v 14 krajinách (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Ukrajina a Maďarsko), nadácia UniCredit Foundation zdvojnásobila dary od viac ako 10 000 zamestnancov, ktorí sa do projektu zapojili, a získala celkovo 3,3 miliónov eur.

UniCredit FoundationNa Slovensku sa do zamestnaneckého programu Gift Matching Program zapája každý rok čoraz viac zamestnancov UniCredit Bank i UniCredit Leasingu. Najčastejšie sa opakujúcou témou finančných zbierok zamestnancov slovenskej pobočky UniCredit Bank je podpora malých detí, mladých talentov zo sociálne slabších rodín, podpora handicapovaných ale i podpora organizácií ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, či medzinárodnou solidaritou. Tento rok zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku podporili 10 neziskových organizácií v celkovej sume vo výške 7 016 eur, pričom UniCredit Foundation podporila ich dary rovnakou sumou.  Zamestnanci podporili nasledovné neziskové organizácie: O.z. Náruč – Pomoc deťom v kríze, OZ Klokan – Detský domov Bratislava, O.z. Magna Deti v núdzi, OZ Ekopatria, OZ GeoGuru,  O.z. Klub priateľov umenia, O.z. Delphinus – podpora talentovaných plavcov, O.z. Ženské kruhy, Doma u kapucínov, n.o., Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.

Infografika podporených projektov:

Infografika podporených projektov

Zdroj: Zoznam podporených projektov

„Zvýšenie povedomia o spoločenskej zodpovednosti je jednou z našich povinností ako spoločnosti, ktorá chce byť súčasťou moderného a rozvinutého modelu skutočnej filantropie,“ povedal Maurizio Carrara, Prezident nadácie UniCredit Foundation, „a tak zvyšovanie solidarity a angažovanosti jednotlivca sa môže hlboko odraziť aj v komunitách. Myslíme si, že zamestnanci UniCredit sú rovnako dôležitým faktorom ako všetci naši ostatní inštitucionálni partneri, lebo účasť a nadšenie pre takú iniciatívu ako je Gift Matching Program neprestala počas všetkých tých rokov rásť: Spoločne s našimi kolegami a kolegyňami sme v priebehu 13 ročníkov darovali viac ako 42 miliónov eur a podporili takmer 5 000 projektov.

UniCredit Foundation je firemná nadácia založená v roku 2003, ktorej hlavným cieľom je prispievať k rozvoju solidarity a filantropie v spoločenstvách a na územiach, kde pôsobí, predovšetkým v tých zemepisných oblastiach, kde UniCredit pôsobí (v 17 krajinách vrátane Európy a strednej Ázie). Prenášaním finančných zdrojov a riadiacich zručností bežne používaných vo firemnej sfére, nadácia UniCredit Foundation podporuje významné projekty s cieľom podporiť pozitívny sociálny dopad a zlepšenia, ktoré sú vykonávané miestnymi a národnými neziskovými organizáciami. 

www.unicreditfoundation.org 

PRESS Center:UniCredit Foundation
Luca Mantoan
Tel . +39 02 8862 0094 
Mob . +39 335 18 65 357
luca.mantoan@unicreditfoundation.org
communication@unicreditfoundation.org

Otázky:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
tel: +421 2 4950 2303

22.4.2016 - UniCredit Bank štartuje refinancovanie hypoték Online s expresným vybavením do 24 hodín

Refinancovať hypotéku kedykoľvek, odkiaľkoľvek a prakticky za týždeň všetko vybaviť? A k tomu si znížiť úrok až na 1,19 % p. a.?  S UniCredit Bank žiadny problém. Po úspešnej pilotnej prevádzke spúšťa banka refinancovanie hypotekárnych úverov Online. Previesť a refinancovať svoju hypotéku na UniCreditShop.sk môžu klienti doslova nonstop. A to z pohodlia domova, jednoducho, rýchlo a s expresným schválením online do 24 hodín po poskytnutí všetkých dokumentov. Navyše má klient k dispozícii svojho Online bankára, ktorý ho sprevádza celým procesom.

…veľmi pohodlné riešenie, ako refinancovať, napísal jeden z prvých klientov z Bratislavy. 

Boli ste tak rýchli, že konkurencia nestihla ani zareagovať, povedala Online bankárke klientka z Lučenca.

„Prvé reakcie klientov sú pre nás jasným impulzom, že cez internet dnes bez problémov môžete vyriešiť aj refinancovanie hypotéky. Ušetríte financie vďaka výhodným úrokovým sadzbám, ale navyše len s UniCredit Bank zažijete osobný prístup Online bankára, expres vybavenie a to všetko z pohodlia domova. Ušetrený čas vďaka rýchlemu vybaveniu môžete venovať svojim blízkym,“ zdôrazňuje Carmelo Minardi, riaditeľ Multi-Channel Banking v UniCredit Bank.

Radek Jirka, manažér Multi-Channel Banking ďalej vysvetľuje: „Stačí, aby klient všetky dokumenty k svojmu hypotekárnemu úveru naskenoval alebo odfotil telefónom, a potom pohodlne a bezpečne nahral prostredníctvom webovej aplikácie na unicreditshop.sk.“  Po doručení potrebných údajov a zmlúv zabezpečí UniCredit Bank pri splnení všetkých podmienok schválenie úveru počas  24 hodín. Potom už len stačí podpísať zmluvu.

Okrem výraznej úspory času ušetria klienti aj nemalé finančné prostriedky, a to vďaka výhodným sadzbám a nulovým poplatkom za poskytnutie a vedenie úveru. Banka akceptuje pôvodný znalecký posudok nehnuteľnosti alebo ak ho klient nemá k dispozícii, tak ho poskytne zadarmo. Mimoriadne splátky hypotéky bez poplatku a to vo výške až 20 % z istiny sú samozrejmosťou.

Vyskúšajte si refinancovanie hypotéky Online

www.unicreditshop.sk/sk/hypoteky/Refinancovanie-hypoteky

Ochota využiť e-shop

Informácia pre editorov:

Banka možnosťou refinancovať hypotéku online vychádza v ústrety trendom a silnejúcemu dopytu po nakupovaní bankových produktov cez internet. Približne pätina Slovákov, ktorí využívajú bankové e-shopy, si cez internet totiž v minulosti objednala bankový produkt alebo službu. Hypotekárne úvery nie sú žiadna výnimka, ktorú by ľudia chceli riešiť výhradne osobne na pobočke. Viac než polovica Slovákov pravidelne využívajúcich internet tiež v exkluzívnom prieskume pre UniCredit Bank uviedla, že sa nebránia požiadať o svoju hypotéku online. Týka sa to nielen úplne nových záujemcov, ale aj ľudí, ktorí už hypotéku nejaký čas splácajú. A až polovica z nich totiž v blízkom období plánuje získať výhodnejšiu ponuku v rámci svojho existujúceho hypotekárneho úveru. Slováci majú všeobecne nakupovanie cez internet v malíčku. Podľa údajov Eurostatu má skúsenosti s nákupom tovarov a služieb na internete dokonca každý druhý Slovák.

6.4.2016 - Hospodársky rast vykážu v tomto roku všetky krajiny regiónu SVE

 • Región SVE-EÚ zopakuje výkon z roku 2015, kedy HDP rástol najrýchlejšie od obdobia svetovej finančnej krízy 
 • Rast posilňuje v Turecku, Srbsku a Chorvátsku a recesia v Rusku a na Ukrajine sa zmierňuje

Región strednej a východnej Európy (SVE) aj napriek nedávnym otrasom na svetových finančných trhoch začal rok 2016 veľmi dobre. Ekonomická aktivita naberá na tempe a finančné trhy sú odolné. V prostredí predpokladaného stabilného rastu v eurozóne, otvorenia ďalšieho kola programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB a stále uvoľneného postoja Federálneho rezervného fondu (Fed), by mali v tomto roku vykazovať rast všetky krajiny regiónu SVE a v roku 2017 by mal pokračovať v podobnom tempe. Podľa aktuálneho čísla štvrťročníka „CEE Quarterly“, ktorý vydáva oddelenie UniCredit Economics & FX/FI Research, bude rast ťahaný najmä pokračujúcim oživením domáceho dopytu. Tempo a udržateľnosť rastu sa však budú naprieč krajinami líšiť. V regióne SVE-EÚ (Táto skupina zahŕňa niektoré krajiny, ktoré sa v rokoch 2004 a 2007 pričlenili k EÚ, teda Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. K Chorvátsku sa pristupuje oddelene.) rástol reálny HDP najrýchlejším tempom od obdobia svetovej finančnej krízy v minulom roku a zdá sa, že tento rast zopakuje aj v roku 2016.

Finančné trhy zaznamenali na začiatku roka veľké otrasy vyvolané obavami týkajúcimi sa Číny, globálnymi perspektívami rastu a zdravia európskeho bankového sektora. Globálny výpredaj mal značný dopad aj na rozvíjajúce sa trhy, a to aj napriek tomu, že neexistovali konkrétne dôkazy o hroziacej recesii. Hoci sa trhy nedávno upokojili vďaka dôkazom o neustálej hospodárskej sile v Európe, USA a Číny a obnovenému kolu programu kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB, globálny výhľad sa pre rozvíjajúce sa trhy stal viac neistým. Vzhľadom na tieto skutočnosti vyčnieval región SVE-EÚ ako ostrov stability s obmedzeným poklesom a rýchlym oživením. Rast posilňoval aj v Turecku, Chorvátsku a Srbsku. V posledných dvoch zmienených krajinách ale rast tlmil nedostatok politického nasadenia vzhľadom na vysoké fiškálne deficity a zadlženie. Rast v Turecku bol ťahaný fiškálnym aj menovým stimulom. Recesia v Rusku a na Ukrajine sa zmiernila.

„Na rozdiel od ďalších častí regiónu nesprevádzal rast domáceho dopytu v regióne SVE-EÚ vznik makroekonomickej nerovnováhy. Táto skutočnosť umožnila lokálne uplatňovať politiky podpory rastu bez ohrozenia finančnej stability. Silný rast domáceho dopytu poskytol významnú cyklickú podporu v prospech príjmov, zatiaľ čo nárast objemu európskych fondov v rámci EÚ umožnil vládam navýšiť verejné investície bez ohrozenia plánovaných deficitov. Silné externé pozície umožnili regiónu SVE-EÚ plne ťažiť z mimoriadne nízkych globálnych úrokových sadzieb a rozsiahlej likvidity. Pritom si krajiny regiónu zároveň udržali pružné menové politiky s úrokovými sadzbami na rekordných minimách a stabilnými menami," uviedol Lubomir Mitov, hlavný ekonóm skupiny UniCredit pre región strednej a východnej Európy.

Zmena HDP v %

Prognóza pre rok 2016

Prognóza pre rok 2017

Členské krajiny EÚ

Bulharsko

3,4

3,6

Chorvátsko

1,5

1,6

Poľsko

3,7

3,8

Rumunsko

4,3

3,8

Slovensko

3,2

3,2

Slovinsko

1,9

2,4

Česká republika

2,2

3,0

Maďarsko

2,7

2,6

Kandidátske krajiny EÚ a ostatné krajiny

Bosna a Hercegovina

3,0

3,4

Rusko

-2,5

1,2

Srbsko

2,2

1,8

Turecko

3,3

3,4

Ukrajina

2,0

2,5

Zdroj: UniCredit Economics & FX/FI Research, CEE Quarterly 2Q16

Krátkodobý výhľad aj naďalej priaznivý, rozsah politík na podporu rastu sa zmení

Pokiaľ ide o budúcnosť, analytici skupiny UniCredit sú pri krátkodobom výhľade naďalej optimistickí. Napriek zvýšenej volatilite na trhoch na začiatku roka nezmenili svoju vyššie uvedenú predpoveď rastu eurozóny na úrovni 1,7 percenta v roku 2016. Posledné hodnoty indexu nákupných manažérov (PMI) a údaje s vysokou periodicitou, ako napríklad vývozy, objednávky a priemyselná výroba, potvrdili, že hospodárska činnosť v eurozóne stále napreduje silným tempom. Vzhľadom na uvedené sa očakáva zlepšenie rastu v celom regióne SVE, pričom rok 2016 by mal byť o niečo lepší než rok 2017. Rozsah politík na podporu rastu bude aj tento rok väčší, pričom sa v niekoľkých krajinách v nasledujúcom roku vytvoria tlaky, ktoré si môžu vyžiadať rozpočtové zásahy a sprísnenie menovej politiky.

Celkový rast by mal byť aj naďalej najsilnejší a vyváženejší v regióne SVE-EÚ, avšak aj v Chorvátsku a Srbsku pravdepodobne zrýchli svoje tempo. Oživenie rastu neskôr v tomto roku očakávame aj v Turecku, keď odznie politické napätie a vplyvy 30-percentného zvýšenia minimálnej mzdy prijatého na začiatku roka sa odrazia v ekonomike. Rusko a aj Ukrajina sa dostanú z recesie, oživenie však bude nerovnomerné a pomalé, brzdené absenciou štrukturálnych reforiem potrebných na podporu potenciálneho rastu. Zatiaľ, čo oživenie v cenách ropy podporí rubeľ a ruské dlhopisy, hlavnou výzvou sa stane fiškálna politika. Ukrajina bude medzitým bojovať so zadlžením a udržateľnosťou, až kým sa tento politický model ovládaný oligarchami nerozpadne.

„Očakávané oživenie v oblasti bankových úverov tiež poskytne významnú podporu súkromnej spotrebe, ktorá bude ťažiť zo zlepšujúceho sa trhu práce a silnejšieho rastu miezd. Predpokladáme, že bankové úverovanie bude vo financovaní ekonomiky hrať väčšiu úlohu vzhľadom na silné kapitálové pozície, rozsiahlu likviditu, veľmi nízke úrokové sadzby a signály, že znižovanie pákového efektu, ktoré sa začalo s globálnou finančnou krízou, sa už z väčšej časti skončilo,“ uviedol Lubomir Mitov.

Inflácia v regióne SVE-EÚ bude mať trvalo vzostupný trend

Očakáva sa, že úroveň rastu bude v nasledujúcom roku podobná, možno však o niečo nižšia z dôvodu oslabenia vývozov, keďže dopyt v eurozóne klesá a silnejšie euro oslabuje konkurencieschopnosť voči tretím krajinám. Na druhej strany by sa opätovne malo zvýšiť čerpanie eurofondov, čím by sa vykompenzovala väčšia časť záťaže z čistých vývozov. Jedným dôležitým rozdielom v roku 2017 bude obmedzenejší politický priestor, keďže vyššie globálne úrokové miery vyvolajú sprísnenie menových politík v rámci regiónu SVE-EÚ a niekoľko krajín bude potrebovať zásahy do fiškálnej politiky , aby sa vyhlo porušeniu 3-percentného limitu pre deficit HDP.

Aj napriek masívnemu domácemu dopytu budú cenové tlaky v tomto roku nízke, predovšetkým vďaka nižším cenám ropy a potravín a importovanej dezinflácie z eurozóny. Dosiahnutie inflexného bodu spotrebiteľských cien sa predpokladá v 2. štvrťroku 2016, pričom inflácia následne zaujme trvalo vzostupný trend. Táto skutočnosť nebude odrážať len odznenie priaznivých bázických vplyvov, ale aj rastúcu jadrovú infláciu, keďže produkcia vo väčšine krajín regiónu SVE-EÚ prekračuje svoj potenciál. Analytici skupiny UniCredit aj napriek tomu neočakávajú, že by inflácia dosiahla ciele centrálnych bánk pred koncom budúceho roka, keď bude relevantné opätovné zvyšovanie úrokových mier. Centrálne banky zatiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnia žiadne kroky. Mierne pokračujúce uvoľňovanie by mohlo byť reálne len v Poľsku.

O skupine UniCredit

UniCredit je jednou z vedúcich európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 16 európskych krajinách. Naša sieť v súčasnosti pôsobí na približne 50 trhoch vrátane viac než 7 000 pobočiek s viac ako 125 000 zamestnancami na plný úväzok (k 31. decembru 2015).

V regióne strednej a východnej Európy skupina riadi rozsiahlu medzinárodnú bankovú sieť s viac než 3 000 pobočkami (vrátane Turecka na základe metódy at equity).

Skupina UniCredit pôsobí v týchto krajinách: Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rakúsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku a Turecku.

Kontakt:
Medzinárodné vzťahy s médiami (International Media Relations)
Tiemon Kiesenhofer, tel. č.: +43 (0) 50505 56036
E-mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

18.3.2016 - UniCredit sa zapojí do projektu Hodina Zeme v roku 2016 v 14 krajinách

82 budov skupiny UniCredit v Európe zhasne svetlá 

 Skupina UniCredit dňa 19. marca vypne svetlá v 82 svojich budovách v 14 rôznych európskych krajinách v rámci projektu Hodina Zeme. Bude to už deviaty rok po sebe, kedy sa UniCredit  zapojí do tejto celosvetovej iniciatívy organizovanej Svetovým fondom na ochranu prírodu (WWF – World Wildlife Fund) s cieľom upozorniť ľudí na klimatické zmeny, ktoré vážne ohrozujú našu planétu.

Podpora kampane zo strany skupiny UniCredit v roku nasledujúcom po významnej konferencii o klimatických zmenách v Paríži a prijatí nových cieľov v oblasti udržateľného rozvoja zdôrazňuje úsilie Skupiny v priebehu rokov s cieľom riešiť otázku ochrany životného prostredia a podporiť udržateľný rozvoj. V rámci tohto úsilia sa UniCredit zaviazal znižovať svoje prevádzkové emisie od roku 2009. Keďže sme už dosiali cieľ pre rok 2020, v súčasnosti sme sa zaviazali splniť nové ambiciózne ciele: -60 % do roku 2020 a -80 % do roku 2030.

V tomto roku sa na jednu hodinu vypnú svetlá v hlavných budovách UniCredit v 14 krajinách: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko Slovensko i Ukrajina.Na Slovensku sa zapojíme do projektu Hodiny Zeme symbolickým vypnutím osvetlenia centrály UniCredit Bank na Šancovej ulici 1/A 19. marca od 19,30 - 20,30 hod.

UniCredit Tower sa tiež zapojí do tohtoročného projektu Hodina Zeme. Centrála banky v Miláne získala certifikát LEED Gold od Rady zelených stavieb Spojených štátov amerických (US Green Building Council) za výraznú pozornosť, ktorú banka venuje otázkam úspor energií pri výstavbe a projektovaní svojich budov.

7.3.2016 - O rodinných financiách rozhodujú partneri spoločne, na účte však muži majú v priemere o polovicu viac

Domácim financiám na Slovensku vládnu obaja partneri takpovediac rovným dielom. Spoločne o nich rozhodujú vo viac než polovici slovenských rodín. Muži majú hlavné slovo len v 21 percentách prípadov, ženy vládnu pätine rodinných pokladníc, ukazuje prieskum UniCredit Bank. Banku, ktorá sa o ich financie postará, vyberajú podľa 49 % opýtaných rovnako spoločne obaja partneri. Účty vlastnené pánmi však majú priemerne o polovicu vyšší zostatok aj obrat na účte. Muži tiež častejšie žiadajú o úvery a hypotéky. Nežné pohlavie na Slovensku stále zaostáva aj v mzdových podmienkach, ženy zarábajú v priemere o 21 percent menej.

 

Financie vo väčšine slovenských domácností riadia obaja partneri spoločne, aspoň tak to tvrdí viac než polovica opýtaných (58 %). Hlavné slovo pri vedení rodinnej pokladnice sebe samému prisvojuje približne štyridsať percent mužov aj žien, partnerovi ho nepriznávajú necelé štyri percentá z nás. Podobne banku, ktorá bude rodinné financie spravovať, jeden z partnerov vyberá o niečo častejšie. Aj tu však opäť vládne spoločný výber financií.

 

Dáta o používaní bankových produktov však naznačujú, že postavenie oboch partnerov vo financiách ešte úplne rovnaké nie je. Napríklad na svojom bežnom účte majú muži v priemere o 57 percent viac financií než ženy. „Zodpovedá tomu aj mesačný obrat, ktorý je na účtoch s mužským majiteľom o štyridsať až päťdesiat percent vyšší. Ženy menej využívajú aj ďalšie produkty. Priemerne si požičiavajú menej často, a ak sa na to odhodlajú, tak o 400 eur nižšie čiastky,“ uvádza Zuzana Ďuďáková, tlačová hovorkyňa UniCredit Bank.

 

Zatiaľ čo priemerná výška úverov u mužov tak presahuje 6,5 tisíca eur, u žien to je len 6 100. Podobná situácia panuje vo využívaní kontokorentov, ktoré páni využívajú o dvanásť percent viac. O hypotéku najčastejšie partneri žiadajú spoločne (46 %). „Naše štatistiky ukazujú, že domácemu rozpočtu stále vládnu skôr muži. Častejšie na nich pripadá aj povinnosť vybaviť administratívu alebo žiadať o úver. Zaujímavá je aj situácia v prípade kreditných kariet, kde vo výdavkoch opäť vedú muži. Prax ukazuje, že účty alebo aj karty, ktoré sú používané v spoločnej domácnosti, sú často písané na muža,“ dodáva Ďuďáková.  

 

Slovenské ženy stále zarábajú o 21 % menej, v Európe ide o piaty najväčší rozdiel

Jedným z dôvodov, prečo muži vedú bankové štatistiky, môžu byť pretrvávajúce rozdiely medzi oboma pohlaviami v mzdách. Podľa údajov Eurostatu zarábajú slovenské ženy v priemere o 21 percent menej než muži. To je po Estónsku, Rakúsku, Česku a Nemecku piata najväčšia hodnota v Európe. Za posledných päť rokov sa navyše rozdiel v mzdách znížil o jediné percento.

 

Ekonomická aktivita mužov v produktívnom veku je výrazne vyššia ako ekonomická aktivita žien. Pracovný život žien je kratší, kariéru a kariérny postup im prerušuje materská dovolenka a starostlivosť o rodinu. To znamená, že v kariérnom postupe dominujú muži. Viac platené riadiace pozície tak stále častejšie obsadzujú muži ako ženy. Podľa štúdie Európskej komisie v roku 2013 bol podiel žien v predstavenstvách najväčších spoločností v EÚ menej ako 5 %, na pozície predsedu predstavenstva (CEO) menej ako 3 %.

 

Ženy navyše častejšie pracujú v sektoroch a na pozíciách s nižšou priemernou mzdou - príkladom môže byť napríklad sektor zdravotníctva a sociálnych služieb, školstva, či ubytovacích a stravovacích služieb.

 

3.3.2016 - Prejdite so svojou hypotékou k nám bez vstupného poplatku s historicky najnižšou sadzbou 1,19% p.a.

Tak výhodné podmienky na slovenskom hypotekárnom trhu ešte neboli. UniCredit Bank ponúka od 1. marca hypotéku s poistením schopnosti splácať úver so sadzbou 1,19 % p. a. pre trojročné fixácie úrokovej sadzby. Pri 5-ročnej fixácii banka ponúka úrokovú sadzbu 1,39 % p. a., čo je taktiež mimoriadna ponuka. Klienti neplatia poplatok za poskytnutie úveru ani za  vklad do katastra nehnuteľností a tým, ktorí si  u nás poistia nehnuteľnosť a domácnosť, preplatí aj znalecký posudok.  Ponúkané úrokové sadzby sú najnižšie v histórii banky a pravdepodobne aj najnižšie od vzniku hypotekárneho trhu na Slovensku. V priebehu marca vstupuje do platnosti nová legislatíva, ktorá umožňuje predčasne splatiť hypotéku za maximálny poplatok 1 % z výšky úveru.  Prichádza tak najlepšie obdobie refinancovať menej výhodnú hypotéku. Táto mimoriadna ponuka je platná  nielen pre refinancované, ale  aj nové hypotéky.

Všetci klienti, ktorí v UniCredit Bank žiadajú o refinancovanie svojej hypotéky z inej banky alebo o úplne nový hypotekárny úver od 1. marca 2016, majú možnosť získať historicky najnižšiu sadzbu“, zdôrazňuje Giovanni Guidi, riaditeľ retailového bankovníctva UniCredit Bank.

Trojročná fixácia úrokovej sadzby  je  za  1,19 % p. a., päťročná za  1,39 % p. a. a sedemročná za  1,99 % p. a. Tieto úrokové sadzby môže získať každý klient, ak si zoberie hypotéku vo výške minimálne 35 000 € aj s poistením schopnosti splácať  úver a bude aktívne využívať U konto a kreditnú kartu UniCredit Bank.

Nezabudnite, že U konto s výbermi zo všetkých bankomatov doma i vo svete je bezplatné, ak si  klient pravidelne zasiela na účet príjem aspoň  400 EUR. Aj kreditná karta  k hypotéke je bez poplatku na celé obdobie splácania hypotéky. Aktuálna kampaň UniCredit Bank platí do odvolania.

„Ceny nehnuteľností už zase postupne rastú, nie však úrokové sadzby hypotekárnych úverov. Táto situácia však nebude trvať večne. Teraz je najlepší čas na kúpu vlastného bývania alebo na zníženie splátok na hypotéku, ktorú už splácate. A to aj keď vám tento rok nekončí fixácia úrokovej sadzby. Od 21. marca môžete  predčasne splatiť  menej výhodnú hypotéku v inej banke s  poplatkom najviac vo výške jedného percenta zo zostatku úveru, takže na refinancovaní výrazne ušetríte a zabezpečíte si výhodné splátky vašej hypotéky,“ hovorí  Giovanni Guidi.

Odporúčame klientom priniesť svoje úverové zmluvy a zistiť si u nás, o koľko by ich úverová splátka mohla byť nižšia.  Tí, čo splácajú druhý a ďalší rok fixácie, majú vyššie sadzby, aké by dostali teraz. Je dôležité si prepočítať, o koľko vychádza nová splátka nižšie pri pôvodnej dĺžke splatnosti úveru. Do úvahy  treba zobrať aj poplatky k účtu, z ktorého klient úver platí.

 U nás je výhodou bezplatné  U konto  s výbermi z akéhokoľvek bankomatu doma i vo svete bez poplatku pri pravidelnom príjme na účet vo výške aspoň 400 EUR. S takýmto komplexným prístupom k správe osobných financií môže klient  výrazne ušetriť.

Teraz je ten pravý čas refinancovať hypotekárny úver. Prechod do UniCredit Bank je bez problémov.  Klient potrebuje minimálne podklady,  banke stačí pôvodná úverová zmluva,  pri refinancovaní úveru, ktorý bol bez problémov aspoň 2 roky splácaný, nie je potrebné dokladovať príjem a banka uznáva akokoľvek starý znalecký posudok.

 Je to šanca výrazne si znížiť splátku  a zabezpečiť si najlepšie podmienky na bývanie.

Všetky  hypotéky v našej ponuke, nové či refinančné, sú bez poplatku za poskytnutie úveru a zároveň s poistením schopnosti splácať úver.

19.2.2016 - Privátne bankovníctvo UniCredit Bank získalo na Slovensku a v Českej republike štyri ocenenia časopisu Euromoney

Privátne bankovníctvo UniCredit bolo opäť ocenené za svoje vynikajúce služby. V prieskume Private Banking Survey 2016 prestížneho časopisu Euromoney získala skupina UniCredit celkom 16 prvenstvo v regionálnych i národných kategóriách v strednej a východnej Európe. Na Slovensku časopis ocenil služby pre medzinárodnú klientelu, v Českej republike inovatívne technológie v službách klientom aj Back Office a unikátnu službu Art Banking, ktorá sa zameriava na investície do umenia.

Prehľad ocenení pre skupinu UniCredit v prieskume Private Banking Survey 2016 časopisu Euromoney

Stredná a východná Európa Najlepšie služby privátneho bankovníctva
Služby zamerané na čisté imanie
Služby komerčného bankovníctva
Slovensko Medzinárodní klienti
Česká republika Filantropia
Inovatívne technológie - služby klientom
Inovatívne technológie  - systémy Back Office
Chorvátsko Najlepšie služby privátneho bankovníctva
Služby investičného bankovníctva
Služby komerčného bankovníctva
Rakúsko Služby zamerané na čisté imanie
(podkategória: Super majetní klienti 1 - 5 miliónov USD)
Taliansko Služby komerčného bankovníctva
Poradenstvo a plánovanie nástupníctva a trusty 
Inovatívne technológie - služby klientom
Inovatívne technológie  - systémy Back Office
Turecko Filantropia

Každoročný prieskum Private Banking Survey časopisu Euromoney poskytuje kvalitatívne aj kvantitatívne hodnotenie najlepších služieb privátneho bankovníctva rozdelené geograficky i podľa jednotlivých oblastí služieb. Medzi správcami majetku je tento prieskum považovaný za jeden z najprestížnejších, pretože kombinuje hodnotenie dát poskytnutých bankami s názormi odborníkov. Euromoney v ňom zahŕňa viac ako 15 rôznych produktových a klientskych kategórií na regionálnej i národnej úrovni a zostavuje rebríček výsledkov vo viac ako 69 krajinách sveta. V roku 2016 sa prieskumu Private Banking Survey zúčastnilo takmer 600 inštitúcií z 90 krajín, pričom časopis spracoval celkom 2 616 odpovedí.

Jan Troníček, riaditeľ privátneho bankovníctva pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, k výsledkom hovorí: „Našim cieľom je klientom pomocou digitálnych nástrojov poskytnúť v reálnom čase širší prehľad o ich portfóliách a lepší prístup k investičným informáciám. Sme presvedčení, že tým zlepšíme užívateľskú skúsenosť klientov a posilníme ich lojalitu. Preto neprestávame investovať do technológií a vzdelania našich privátnych bankárov, ktoré považujeme za kľúč k budúcim úspechom. Tieto ocenenia potvrdzujú naše úsilie byť lídrom v odbore aj našu vynikajúcu starostlivosť o klientov.“

Privátne bankovníctvo skupiny UniCredit poskytuje v rámci regiónu strednej a východnej Európy kompletnú škálu produktov a služieb viac ako 24 500 klientom z 9 krajín celého regiónu s celkovým objemom finančných aktív približne 11,2 miliárd eur. Vďaka svojej odbornosti, rozsiahlosti a stabilite jednej z predných európskych bánk dokáže skupina UniCredit využiť svoj nezávislý pohľad na trhy a ponúknuť tie najlepšie produkty. Privátne bankovníctvo skupiny UniCredit chce svojim klientom zrozumiteľným spôsobom ponúkať komplexné finančné služby a k zložitým finančným trhom pristupuje s jasnými a transparentnými stratégiami tak, aby ochránila a optimalizovala majetok klientov presne podľa ich potrieb.

10.2.2016 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2015 vynikajúci obchodný výsledok 5,6 miliardy Kč

Predbežné konsolidované hospodárske výsledky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. za rok 2015¹:

 • Konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia medziročne narástol o 14,8 %
 • Vklady klientov medziročne narástli o 10,8 %
 • Úvery poskytnuté klientom sa zvýšili o 3,5 %
 • Úvery klientom leasingových spoločností medziročne narástli o 8,9 %
 • Konsolidované aktíva medziročne narástli o 12,2 %
 • Konsolidovaná kapitálová primeranosť je na úrovni 14,65 % (neauditovaný údaj)
 • Konsolidovaný kapitál banky narástol o 5,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
 • UniCredit Bank získala v roku 2015 množstvo prestížnych ocenení.  V retailovom bankovníctve skórovala vďaka skvelému spotrebiteľskému úveru a hypotéke   v súťaži Zlatá minca alebo Finparáda. Popredné miesto obsadila aj v súťaži Banka roka 2015. Podľa časopisu Euromoney sa tiež stala najlepším poskytovateľom obchodného financovania pre firmy a podnikateľov, bola vybraná ako najlepšia banka pre financovanie nehnuteľností a najlepšia banka v oblasti riadenia finančných tokov.

Predbežný konsolidovaný hospodársky výsledok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa po zdanení zvýšil z 4 911 miliónov Kč (k 31. 12. 2014) na 5 640 miliónov Kč (k 31. 12. 2015).

Komentár generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:  

Rok 2015 bol pre nás výnimočný. Dosiahli sme dvojciferný rast predbežného konsolidovaného zisku.  

Výsledky potvrdzujú, že naša stratégia založená na výraznom rozšírení klientskej základne, inováciách v retailovej produktovej ponuke, vynikajúcom prístupe ku klientom a poskytovanom know-how v oblasti korporátneho bankovníctva je ten správny smer pre udržateľný rast. Vďaka synergiám v rámci našej finančnej skupiny zároveň dokážeme pružne reagovať na rýchlo sa meniace potreby českých a slovenských klientov. V tomto roku sa budeme aj naďalej sústrediť na rozvoj elektronických distribučných kanálov, kde chceme znovu potvrdiť úlohu popredného inovátora. 

Položky výkazu ziskov a strát  

Konsolidovaný čistý výnos z úrokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa zvýšil na 10 235 miliónov Kč, čo predstavuje nárast 1,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (k 31. 12. 2014: 10 049 miliónov Kč). Konsolidované čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne narástli o 8 % na 3 843 miliónov Kč (k 31. 12. 2014: 3 557 miliónov Kč).

Úroveň konsolidovaných všeobecných správnych nákladov narástla o 4,7 % na 7 507 miliónov Kč (k 31. 12. 2014: 7 170 miliónov Kč). Náklady na úverové riziko sú na úrovni 1 441 miliónov Kč (k 31. 12. 2014: 2 236 miliónov Kč).

V prostredí globálnej neistoty, silnej regulácie v bankovom sektore a nízkych úrokových sadzieb sa nám podarilo dosiahnuť výborné hospodárske výsledky. Tie boli podporené rastom výnosov (medziročne +5 %) a nízkymi nákladmi na úverové riziko (-35 %) . Pokračujúci rast klientskej základne a zvyšujúci sa počet transakcií prispel v roku 2015 k rastu čistých výnosov z poplatkov a provízií. Dobré výsledky sme dosiahli aj v oblasti obchodovania na finančných trhoch. Naša likviditná pozícia je výborná. Konsolidovaná kapitálová primeranosť dosahuje 14,65 % pri udržaní zisku. Oba ukazovatele umožňujú banke ďalší významný obchodný rast,“ uviedol Gregor Hofstaetter-Pobst, finančný riaditeľ UniCredit Bank. 

Súvaha  

Zjednodušenie produktovej ponuky a inovácie boli kľúčovým faktorom pre úspech v retaile. V segmente úverovania nastalo zvýšenie poskytnutých úverov retailovým klientom predovšetkým vďaka 14,2 % medziročnému rastu spotrebiteľských a hypotekárnych úverov. Retailový segment posilňoval aj vďaka revolučnému U kontu s desaťročnou garanciou podmienok a bezplatnými výbermi z ktoréhokoľvek bankomatu v tuzemsku a vo svete. Počet nových klientov sa opäť zvýšil, samotné U konto si už zriadilo viac než 240 tisíc klientov.

Synergie medzi bankou, leasingovými spoločnosťami a faktoringom umožňujú plne využiť obchodný potenciál v korporátnej sfére. Naďalej pokračoval dôraz na štruktúrované financovanie, kde sa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia zúčastnila na množstve transakcií v Čechách, ako aj na Slovensku. Banka ďalej rástla aj v oblasti financovania malých a stredných firiem, kde dosiahla skvelý 17,3 % medziročný rast.

V leasingových spoločnostiach pokračovalo posilňovanie financovania značkových vozidiel, úverového financovania v oblasti podnikových úverov a operatívneho leasingu pre firmy a súkromné osoby. V rámci leasingových firiem narástla financovaná hodnota vozidiel za rok 2015 o 33 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2014. Výrazný medziročný nárast dosiahli všetky hlavné komodity, stroje a zariadenia o 49,6 %, vozidlá do 3,5 tony o 28,7 % a vozidlá nad 3,5 tony o 29,6 %.

K 31. 12. 2015 boli aktíva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na úrovni 570 484 miliónov Kč, čo predstavuje nárast o 12,2 % v porovnaní s údajom k 31. 12. 2014 (508 616 miliónov Kč).

Na strane aktív súvahy nastal nárast pohľadávok za bankových klientov, a to o 3,5 % na celkových 351 542 miliónov Kč oproti stavu k 31. 12. 2014 (339 510 miliónov Kč).

Na strane pasív nastal nárast objemu záväzkov voči klientom o 10,8 % na 363 989 miliónov Kč (31. 12. 2014: 328 585 miliónov Kč). Záväzky z dlhových cenných papierov narástli o 37,5 % na 65 019 miliónov Kč (31. 12. 2014: 47 285 miliónov Kč).

Kapitál narástol o 5,6 % na 61 706 miliónov Kč (k 31. 12. 2014: 58 410 miliónov Kč). 

Poznámka pre editorov: 

¹ Všetky údaje v tejto tlačovej správe sú predbežné, konsolidované, neauditované a boli zostavené podľa EÚ IFRS. Predbežný konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 zahŕňa výsledky UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku, výsledky spoločností UniCredit Leasing CZ a UniCredit Leasing Slovakia a ich dcérskych spoločností vrátane spoločnosti UniCredit Factoring. Pri porovnaní zahŕňajú údaje za rok 2014 súhrnné výsledky UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku, UniCredit Leasing CZ a UniCredit Leasing Slovakia a ich dcérskych spoločností okrem spoločnosti UniCredit Factoring.

 

9.2.2016 - Na sviatok zamilovaných priemere minieme 25 eur, mladí plánujú utrácať viac ako vlani. Vedú čokolády a pozvanie do reštaurácie

Populárny povodne anglosaský sviatok zamilovaných, deň Svätého Valentína, oslavujú skoro štyri pätiny Slovákov. Tento rok za neho utratia približne rovnako ako vlani, vyššie výdavky plánuje len každý piaty. Najviac peňazí minieme najmä za nákupy sladkostí, Slováci za čokoládu a dezerty priemerne zaplatia okolo 11 eur. Ukázal to exkluzívny prieskum pre UniCredit Bank v kombinácii s dátami z platobných terminálov. Aby slovenskí muži mohli svoje partnerky obdarovať kvetinami, musia spoliehať na zahraničný dovoz. Na Slovensko sa totiž ročne dovezú kvety v hodnote zhuba 48 miliónov eur.

Obrázok 1Svätý Valentín už k nám prenikol naplno. Osláviť 14. februára sviatok zamilovaných neplánuje iba pätina (21 %) opýtaných Slovákov. A za čo behom tohto populárneho sviatku míňame najviac? Vedie nákup čokolád a dezertov (34 %), v závese za ním pozvanie partnera do reštaurácie (21 %). Sladkosti o niečo častejšie nakupujú ženy, priemerne za ne utratia do 12 eur. Naopak kvety sú doménou mužov, ako hlavný valentínsky výdaj ich dokonca plánuje kúpiť 21 % všetkých slovenských mužov. Za kyticu pre svoju partnerku pritom v priemere zaplatia až 22 eur. Absolútne najdrahším valentínskym výdavkom je ale spodná bielizeň. Ak sa ho už muži odhodlajú partnerke kúpiť, v priemere na neho utratia až 90 eur, ukazujú minuloročné štatistiky UniCredit Bank zo 41 tisíc platobných kariet.

Obrázok 2Valentínske zvyky sa príliš nemenia, najväčší podiel respondentov plánuje tento rok minúť zhruba rovnaké množstvo peňazí ako vlani. V roku 2015 pritom Slováci na Valentína nakúpili darčeky alebo zaplatili v reštaurácii za celkom 24 eur. To je takmer o 2,5 eura menej, ako v rok predtým. Tento rok chce zhruba pätina respondentov svoju útratu zvýšiť, menej peňazí chce na tohoročného Valentína venovať len šesť percent opýtaných. "Ochota míňať na Valentína silne závisí na veku. Zatiaľ čo tretina mladých chce míňať viac než vlani, medzi staršími nad päťdesiat rokov je to len približne 11 %. Valentín je ale rozhodne fenomén, i medzi staršími ho oslavuje väčšina Slovákov," hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

V Českej republike sa Valentín neuchytil tak silno ako u nás. Neoslavuje ho takmer tretina Čechov, napriek tomu ale behom sviatku zamilovaných celkovo minú o niečo viac. Najpopulárnejším českým valentínskym darom je totiž pozvanie do reštaurácie, kde v priemere utratia okolo 29 eur.

Kvety dovážame takmer výlučne z Holandska

Každý piaty Slovák a dokonca každý tretí Čech plánuje obdariť svoju partnerku na Valentína kvetmi. U mužskej populácie Čechov sú pritom kvety najpreferovanejší darček pre ich nežnejšie polovičky. Slováci viac doprajú svojim partnerkám sladké a najčastejšie ich plánujú obdariť čokoládou alebo dezertom.

Podľa údajov európskeho štatistického úradu (Eurostat) sa kvety v Európe pestujú na viac ako 80 tis. hektároch, čo predstavuje takmer 1 % ornej pôdy v Európe. Slováci ani Česi však ani zďaleka nepatria medzi kvetinové veľmoci, kvetinové farmy v oboch krajinách zaberajú len približne 0,01 % ornej pôdy.

„Obe krajiny sú tak popri domácej produkcii kvetov vo veľkej miere odkázané aj na ich dovoz. Ročne sa na Slovensko dovezú kvety v hodnote 3,1 EUR na jedného obyvateľa, do Čiech až v hodnote 4,9 EUR. Nadpriemerné dovozy kvetov vykazujú najmä nemecky hovoriace krajiny – Nemecko a Rakúsko (11–12 EUR ročne na obyvateľa), ale aj Veľká Británia, Dánsko, či Luxembursko,“ hovorí Lubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

Kvety sa na Slovensko aj do Čiech dovážajú takmer výlučne z Holandska (viac ako 90% dovozov kvetov), ktoré je európskou kvetinou veľmocou, avšak práve cez holandské prístavy do Európy prúdia aj kvety z ostatných častí sveta. Zaujímavosťou je, že takmer 1 %  kvetov dovezených do Českej republiky pochádza priamo až z ďalekej Kolumbie. Slováci aj Česi  najčastejšie dovážajú ruže (približne tretina dovozov kvetov) a chryzantémy (približne desatina dovozov kvetov).

Poznámky pre editorov

Prieskum bol realizovaný agentúrou Ipsos metódou online dotazovania na reprezentatívnom vzorku 840 slovenských a 840 českých respondentov vo veku od 18 do 65 rokov.

Otázky:
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk
tel: +421 2 4950 2303

20.1.2016 - Banková štúdia 2016 skupiny UniCredit v krajinách strednej a východnej Európy

Bankový sektor v strednej a východnej Európe rastie dvakrát rýchlejšie než v západnej Európe. Rast úverovania je poháňaný lokálnymi depozitmi

 • Väčšina ekonomík strednej a východnej Európy vykázala v roku 2015 silný hospodársky rast a dokázala sa prispôsobiť zmenám nálady vo vzťahu k rozvíjajúcim sa trhom 
 • Celková ziskovosť bankového sektora sa štandardizuje na novej pokrízovej úrovni a je proti západnej Európe dvojnásobná 
 • Spoliehanie sa bánk na lokálne depozitá aj silná kapitálová primeranosť znižujú riziká známe z minulosti 

V roku 2015 bolo ekonomické prostredie pre banky pôsobiace v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) značne pozitívne. Až na výnimky vykazovala väčšina krajín regiónu v roku 2015 silný rast a dokázala odolávať zmenám nálady investorov v ich pohľade na rozvíjajúce sa trhy. To bolo spojené najmä s ich vysokou previazanosťou s eurozónou a solídnymi makroekonomickými základy. Bankový sektor zostal vo väčšine krajín ziskový, aj keď celková úroveň ziskov sa v porovnaní s obdobím pred krízou štandardizuje. Posledná banková štúdia oddelenia CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit, zahŕňajúca 13 krajín regiónu strednej a východnej Európy, prináša niekoľko kľúčových zistení. Ekonomické oživenie bude v budúcnosti ďalej podporovať úverovanie, najmä v krajinách, ktoré v tomto smere doposiaľ zaostávali. Pomer nesplácaných úverov, ktorý je v súčasnosti v niektorých krajinách vysoký, by mal klesnúť.

Väčšina ekonomík SVE vykazovala v roku 2015 dynamickejšiu výkonnosť ako v predošlých rokoch

„Hoci rozdielnosť jednotlivých krajín zostáva jednou zo základných charakteristík regiónu, vnímame v bankovom sektore krajín strednej a východnej Európy pozitívny vývoj. V niektorých krajinách sa zlepšilo poskytovanie úverov a bankové sektory zostali väčšinou aj naďalej ziskové. V krajinách strednej a východnej Európy sa presadzuje model viac udržateľného financovania, v ktorom sa lokálne depozitá stávajú stále dôležitejším zdrojom financovania,“ povedal Carlo Vivaldi, výkonný riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Avšak banky musia počítať s prostredím nízkych úrokových sadzieb, tlakom regulátorov, vývojom na rozvíjajúcich sa trhoch, geopolitickým napätím i dopadmi migrácie.“

Graf 1: Návratnosť aktív v bankovom sektore1

banking-sector.jpg 

(1) Návratnosť aktív = zisk pred zdanením/priemerné celkové aktíva
(2) Rakúsko, Nemecko, Taliansko
Zdroj: UniCredit CEE Strategic Analysis

1 Zahŕňa niektoré krajiny, ktoré sa stali členmi EÚ v rokoch 2004 a 2007. Konkrétne Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Chorvátsko do tejto oblasti nie je zahrnuté.

Pri raste HDP v roku 2015 v rozmedzí od 0,6% v Srbsku po 4,3% v Českej republike pozorujeme vo väčšine krajín SVE väčšiu rastovú dynamiku oproti predošlým rokom. Výnimkami sú Rusko, ktoré sa muselo vyrovnávať s poklesom ceny ropy a sankciami zo strany Európskej únie a Spojených štátov, a Ukrajina, ktorá čelí strate dôležitých výrobných kapacít vo východnej časti krajiny. Okrem toho noví členovia EÚ v strednej Európe (EÚ-CEE1) dokázali v druhej polovici roka 2015 lepšie odolávať zmenám nálady investorov v oblasti rozvíjajúcich sa trhov. Oblasť EÚ-CEE navyše ťažila z existujúcich prebytkov na účtoch, malých deficitov vďaka úspešnému vývozu do eurozóny, nízkym cenám komodít a značným prebytkom na kapitálových účtoch vďaka prílivu financií z fondov EÚ aj vďaka výhodnej monetárnej politike a vysokému domácemu dopytu.

Pomer úverov k vkladom sa značne zlepšil, úverovanie bankami bude zrýchľovať

„Poskytovanie úverov bankami sa v niektorých krajinách zlepšilo, špeciálne v strednej Európe,“ konštatuje Mauro Giorgio Marrano, zástupca vedúceho úseku CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit. „Rastová dynamika v ostatných krajinách bola slabšia a v niektorých prípadoch ovplyvnená jednorazovými faktormi. Pokiaľ ide o úvery domácnostiam, banky stále viac využívajú miestnych mien oproti úverom v cudzích menách, čo vedie k znižovaniu rizík známych z minulosti.“ V minulých rokoch si väčšina miestnych bankových sektorov udržala ziskovosť, priemerný pomer úverov k vkladom sa značne zlepšil zo 122 % v roku 2008 na 101 % v roku 2015.

Graf 2: Pomer hrubých úverov k vkladom1 (%) 

gross-loans.jpg

(1) Menovateľ zahŕňa len vklady.
Zdroj: UniCredit Research, UniCredit CEE Strategic Analysis

Analytici skupiny UniCredit očakávajú, že ekonomické oživenie podporí poskytovanie pôžičiek, predovšetkým v krajinách, ktoré v tomto smere doteraz zaostávali. Pozitívny rast HDP v kombinácii s vhodnou monetárnou politikou a činnosťou zameranou na dodržiavanie pravidiel v krajinách ako Rumunsko, Slovinsko či Maďarsko by okrem toho mali zmierniť záťaž z nesplácaných úverov. Očakáva sa, že ziskovosť bánk sa bude držať nad úrovňou sektoru v západnej Európe.

Región SVE je naďalej motorom rastu skupiny UniCredit

Napriek niektorým výzvam sa skupina UniCredit považuje v krajinách strednej a východnej Európy za dlhodobého strategického investora, ktorý sa usiluje o rozvoj biznisu s firemnými ako aj privátnymi klientmi v regióne. V krajinách SVE, v ktorých skupina UniCredit pôsobí, získala v roku 2015 viac ako 1,2 milióna nových klientov a až do roku 2018 plánuje ďalej každoročne zvyšovať svoju klientsku základňu o ďalší milión klientov. Podľa svojho strategického plánu investuje skupina UniCredit 1,2 miliardy eur do digitalizácie s cieľom vyrovnať sa ako s novými trendmi chovania sa klientov, tak aj so znižovaním nákladov. Skupina predpokladá v najbližších troch rokoch rast počtu užívateľov internetového bankovníctva na 10 miliónov zo súčasných 5 miliónov a na 7 miliónov zo súčasného milióna u mobilného bankovníctva. Objem úverov v krajinách SVE by mal podľa očakávania do roku 2018 vzrásť o 20 miliárd eur na celkových 106 miliárd.

Skupina UniCredit je v krajinách SVE bankovou skupinou číslo jedna pokiaľ ide o sieť, celkové aktíva i geografickú diverzifikáciu. Skupina prevádzkuje rozsiahlu sieť takmer 3 100 pobočiek v 13 krajinách, ktoré prináša približne jednu štvrtinu jej celkových príjmov. Skupina UniCredit v krajinách SVE prostredníctvom svojich medzinárodných centier poskytuje služby viac ako 25 000 medzinárodným korporátnym klientom. Dvaja z troch medzinárodných korporátnych klientov z Nemecka, Talianska a Rakúska pôsobiacich v krajinách strednej a východnej Európy sú klientmi skupiny UniCredit. Vďaka dlhodobým skúsenostiam v oblasti správy štátnych i EÚ programov v krajinách strednej a východnej Európy získala skupina vyše 2 miliardy eur určených na schválené projekty fondov EÚ a má podpísané zmluvy na ďalšie projekty v objeme 1,3 miliardy eur. Jednotlivé banky skupiny UniCredit patria v krajinách svojho pôvodu medzi špičku.

„Široká diverzifikácia podľa klientov, produktov a geografickej polohy činí z regiónu strednej a východnej Európy silného prispievateľa k finančným výsledkom skupiny UniCredit. V súvislosti s presunom podielov v krajinách strednej a východnej Európy priamo pod UniCredit SpA koncom roka 2016 sa posúvame bližšie k zjednodušeniu riadiacej štruktúry a efektívnejšiemu riadeniu kapitálu a likvidity,“ vraví Carlo Vivaldi, výkonný riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Realizujeme náš nový strategický plán a pokračujeme s investíciami do digitalizácie aj s využitím Big Data s cieľom ďalej rozširovať naše obchodné aktivity v regióne.“

O skupine UniCredit

UniCredit je jednou z popredných európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 16 európskych krajinách. Naša sieť v súčasnosti pôsobí na približne 50 trhoch vrátane viac než 7 800 pobočiek s viac ako 141 000 zamestnancami na plný úväzok (k 30. septembru 2015).

V regióne strednej a východnej Európy skupina riadi rozsiahlu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 2 100 pobočkami (3 100 vrátane Turecka).

Skupina UniCredit pôsobí v týchto krajinách: Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko a Turecko.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.unicreditgroup.eu/en

Kontakt:
UniCredit Media Relations International         
Tiemon Kiesenhofer, tel. č.: +43 (0) 50505 56036       
E-mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

7.1.2016 - Skupina UniCredit sa stala podľa Mergermarket finančným poradcom roka pre M&A v regióne strednej a východnej Európy

Mergermarket, prestížna informačná agentúra v oblasti M&A v Londýne slávnostne udelila  ocenenie European M&A Awards. Skupina UniCredit získala ocenenie FINANČNÝ PORADCA ROKA V REGIÓNE STREDNEJ A VYCHODNEJ EURÓPYv konkurencii šiestich ďalších spoločností z užšieho výberu, čím opätovne potvrdila svoje silné postavenie v regióne.

 "Sme neskutočne hrdí na to, že sme opäť získali toto prestížne ocenenie, ktoré zdôrazňuje zameranie skupiny UniCredit na poradenstvo v oblasti M&A naprieč celým regiónom strednej a východnej Európy (SVE). Spolupráca naprieč krajinami a produktovými líniami tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodného modelu UniCredit a je kľúčovým ťahúňom nášho úspechu v investičnom bankovníctve. Sme obzvlášť hrdí na rozmanitosť klientov M&A z hľadiska krajín a odvetví, ako aj na mnoho rôznych druhov transakcií, pre ktoré náš tím tento rok poskytoval poradenstvo," uviedol Enrico Minniti, riaditeľ firemného a investičného bankovníctva v regióne SVE v rámci Divízie SVE v spoločnosti UniCredit.

Výročné ocenenie European M&A Awards je udeľované finančným poradcom a iným špecialistom v oblasti M&A transakcií za ich odborné skúsenosti v tejto oblasti. Skupina UniCredit aj v roku 2015 ďalej budovala svoje vedúce postavenie v oblasti firemného a investičného bankovníctva v regióne SVE. V posudzovanom období UniCredit poskytovala poradenstvo pre rôznorodé verejné a súkromné M&A transakcie, ako aj poradenstvo v oblasti nákupu i predaja investičných služieb v rôznych odvetviach.

Kľúčové transakcie, ktoré skupine UniCredit priniesli ocenenie najlepšieho finančného poradcu v oblasti M&A v regióne SVE, boli uzatvorené v Albánsku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Srbsku a Slovinsku. Mimoriadne významné bolo poradenstvo pre Pivovarna Lasko Group, najväčšiu slovinskú pivovarnícku skupinu kótovanú na ľubľanskej burze, a poradenstvo pri akvizícii spoločnosti PKP Energetyka skupinou CVC od poľských štátnych železníc (PKP), ktorá predstavuje doteraz najväčšiu akvizíciu v oblasti private equity v Poľsku.

Spoločnosť UniCredit poskytovala poradenstvo pre prestížne transakcie v oblasti private equity, ako v prípade akvizície skupiny Danube Foods Group, ktorú tvoria tri hlavné činnosti zamerané na spotrebiteľov (mliečne produkty, cukrárenské výrobky a voda) spoločnosťou Mid Europa Partners, predaja spoločnosti Blizoo Bulgaria skupiny EQT spoločnosti Telekom Austria a akvizície spoločnosti Good Food v Poľsku skupinou Hartenberg.

V oblasti M&A pre finančné inštitúcie poskytla skupina UniCredit poradenstvo spoločnosti Crédit Agricole pri predaji jej dcérskej spoločnosti v Albánsku. Následne jej radila pri aj predaji jej prevádzok v Bulharsku v roku 2014.

V oblasti korporátnych M&A transakcií pôsobila UniCredit ako poradca spoločnosti Szenkirályi, vlastníka poprednej značky minerálnych vôd v Maďarsku, pri jej spojení so spoločnosťou Karlovarské minerální vody z Českej republiky, ktorá viedla k vzniku jednotky na trhu minerálnych vôd v regióne strednej Európy. Skupina UniCredit rovnako poskytovala poradenstvo pri nákupe investičných služieb vrátane akvizície spoločnosti Biovital (Poľsko) maďarskou spoločnosťou EGIS a akvizícii spoločnosti DIGI Czech Republic skupinou LAMA Energy Group.

5.1.2016 - V nasledujúcom roku ostane prostredie v regióne strednej a východnej Európy naďalej priaznivé

V nasledujúcom roku ostane prostredie v regióne strednej a východnej Európy naďalej priaznivé  

 • Rast ekonomík regiónu EÚ-SVE predbehne v rokoch 2016 a 2017 svoj potenciál 
 • Silný rast eurozóny minulý rok pomohol Chorvátsku a Srbsku dostať sa z recesie, zatiaľ čo Turecko až donedávna trpelo vysokou mierou politickej neistoty  
 • Európske fondy prispejú k silnejšiemu rastu v roku 2017, export naopak môže oslabiť

Vďaka predpokladanému posilneniu rastu v eurozóne, poklesu cien ropy a veľmi nízkym úrokovým mieram vplyvom kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky (ECB) ostane prostredie v regióne strednej a východnej Európy (SVE) v roku 2016 n priaznivé. Podľa aktuálneho čísla štvrťročníka „CEE Quarterly“, ktorý vydáva oddelenie Economics & FX/FI Research finančnej skupiny UniCredit, sa očakáva solídny rast presahujúci 3 percentá najmä v nových členských krajinách EÚ v strednej Európe (EÚ-SVE (Táto skupina zahŕňa niektoré krajiny, ktoré sa v rokoch 2004 a 2007 pričlenili k EÚ, teda Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. K Chorvátsku sa pristupuje oddelene.)). Dočasné zníženie prostriedkov z európskych fondov bude v roku 2016 brzdiť hospodársky rast. V ďalšom roku, kedy vývoz v regióne pravdepodobne oslabí, ale európske fondy rast  Vďaka tomu by rast by mal predbehnúť svoj potenciál v oboch rokoch. Na národnej úrovni zároveň naďalej existujú mnohé riziká, ako slabá ekonomická výkonnosť Európy, geopolitické napätie alebo sprísňovanie menovej politiky zo strany Federálneho rezervného fondu (Fed).

Rok 2015 bol pre región strednej a východnej Európy dobrým rokom vďaka rastu dopytu v Európe, poklesu cien ropy a vysokej miere globálnej likvidity. Tieto výhody však dokázal znovu plne využiť len región EÚ-SVE, ktorý zaznamenal rekordný rast od roku 2008 pri absencii makroekonomických nerovnováh. Kapitálové trhy si to všimli, rizikové prémie poklesli a región posilnil svoje postavenie "bezpečného prístavu" pre investorov na rozvíjajúcich sa trhoch. Všade inde bola situácia zložitejšia. Silný rast v eurozóne pomohol vytiahnuť Chorvátsko a Srbsko z recesie, ich rast je však naďalej podpriemerný z dôvodu štrukturálnym nepružnostiam a nutnosti riešiť vysoké rozpočtové deficity a dlh. Sklamaním bolo aj Turecko, kde rast a finančné trhy tvrdo zasiahla nečinnosť politikov s až donedávna zvýšenou politickou neistotou. Rusko a Ukrajina sú zatiaľ stále v hlbokej recesii. Kým Rusko vážne zasiahol pád cien ropy a sankcie zo strany EÚ a USA, a Ukrajina zápasí s problémom výpadku veľkých výrobných kapacít na východe.

Zmena HDP v % 

Prognóza pre rok 2016 

Prognóza pre rok 2017 

Členské krajiny EÚ 

Bulharsko

3,0

2,9

Chorvátsko

1,1

1,5

Poľsko

3,7

3,8

Rumunsko

3,9

3,5

Slovensko

3,0

3,0

Slovinsko

1,9

2,5

Česká republika

2,3

3,0

Maďarsko

2,8

2,8

Kandidátske krajiny EÚ a ostatné krajiny 

Bosna a Hercegovina

3,0

3,4

Rusko

-0,9

1,2

Srbsko

1,7

2,1

Turecko

3,0

3,3

Ukrajina

2,0

2,5

"S blížiacim sa koncom roka pozorujeme známky posunu v trendoch. Vysokofrekvenčné ukazovatele, ako spotrebiteľská nálada, indexy nákupných manažérov, priemyselná výroba a vývozy naznačujú, že rast v regióne EÚ-SVE už možno dosiahol svoj vrchol, v Srbsku, Chorvátsku a Turecku zrýchľuje a naopak v Rusku a na Ukrajine sa zdá, že dosahuje dno," uviedol Lubomir Mitov, hlavný ekonóm skupiny UniCredit pre región strednej a východnej Európy a dodal: "Vývoj štátnej a hospodárskej politiky povzbudil investorov v Rusku a Turecku a do určitej miery naopak zmiernil ich entuziazmus v niektorých krajinách regiónu EÚ-SVE."

Na základe týchto skutočností ekonómovia UniCredit predpokladajú, že rast v regióne SVE bude naďalej výrazný a môže sa prejaviť vo všetkých krajinách v danom regióne. Vývoj rastu sa však v jednotlivých krajinách bude líšiť, pravdepodobne celkovo vyššou výkonnosťou v roku 2016 než v roku 2017. Zatiaľ čo rast v regióne EÚ-SVE by sa mal v roku 2016 v porovnaní s predošlým rokom o niečo a v Chorvátsku a Srbsku zostať na takmer rovnakej úrovni, v Turecku by mal v tomto roku získať na dynamike a v roku 2017 opätovne klesať. Slabé oživenie Rusko pravdepodobne čaká v polovici roku 2016 a bude sa ťahať až do roku 2017, rast Ukrajiny sa bude pohybovať okolo 2 percent v oboch rokoch. Vývoj v jednotlivých krajinách regiónu EÚ-SVE bude rozdielny. Kým v Bulharsku a Poľsku by mal rast mierne posilniť, v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku sa očakáva spomalenie. To by malo byť spôsobené predovšetkým prudkým poklesom európskych fondov, súčasné programové obdobie končí a nové začína.  a z nižšieho príspevku čistých exportov, keďže rast dovozov prevyšuje rast vývozov. To vyplýva predovšetkým z ďalšieho zrýchlenia domáceho dopytu, ktorý má i naďalej zostať hlavným ťahúňom rastu.

Súkromná spotreba a investície by mali na rozdiel od verejných investícií získať na intenzite. Súkromné investície by mala podporovať zlepšujúca sa dôvera, rastúca ziskovosť podnikov a zvýšené úverovanie zo strany bánk. Súkromná spotreba by potom mala profitovať zo posilňujúcich trhov práce, silnejšieho rastu miezd a oživenia v oblasti spotrebných úverov. Zvýšený dopyt po úveroch by mal domáce banky viesť k zintenzívneniu ponuky úverov, čo by im mali uľahčiť ich silné kapitálové pozície, dostatočná likvidita a nízke úrokové miery. Cenové tlaky budú v roku 2016 pravdepodobne aj naďalej nízke a postupne rásť budú až následne, k cieľovým rozpätiam centrálnych bánk sa tak priblížia až na konci roku 2017. Inflácia bude v nasledujúcom roku naďalej tlmená nízkou importovanou infláciou z eurozóny a nízkymi cenami ropy. Tieto vplyvy by mali kompenzovať cenové tlaky vytvárané rastúcou zamestnanosťou a mzdami, ktoré uzatvárajú produkčné medzery. Z tohto dôvodu predpokladáme, že menové politiky ostanú uvoľnené a úrokové miery rovnaké alebo dokonca nižšie. V Maďarsku, Rumunsku a Poľsku by sme mohli pozorovať ďalšie uvoľnenie monetárnych politík.

Napriek priaznivému výhľadu naďalej existuje množstvo rizík. Kľúčovým je riziko nízkej ekonomickej výkonnosti v Európe. Spomalenie v Číne by malo zasiahnuť najmä Rusko a Ukrajinu, a sprísňovanie sprísňovania menovej politiky zo strany Fedu potom predstavuje riziko predovšetkým pre Turecko, Chorvátsko a Srbsko. Geopolitické napätie ovplyvní východ regiónu SVE aj v roku 2016, rast vplyvu domácej politiky potenciálne nepriaznivý dopad na mnoho krajín v regióne SVE.

"Keďže rast o niečo spomalí a úrokové miery sú už teraz blízko historických miním, priestor pre prerastovú politiku bude v roku 2016 menší a v roku 2017 sa ešte zníži. Vlády, ktoré nedokážu využiť nárast príjmov spôsobených hospodárskym cyklom, budú musieť urobiť nepríjemné rozhodnutia v oblasti prioritizácie výdavkov alebo optimalizácie príjmov, aby udržali deficit na uzde," naznačil Lubomir Mitov. "Najnovší vývoj však naznačuje, že záväzky k rozpočtovej zodpovednosti oslabia.”

O skupine UniCredit
UniCredit je jednou z popredných európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 17 európskych krajinách. Naša sieť v súčasnosti pôsobí na približne 50 trhoch vrátane viac než 7 100 pobočiek s viac ako 127 000 zamestnancami na plný úväzok (k 30. júnu 2015). V regióne strednej a východnej Európy skupina riadi rozsiahlu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 2 400 pobočkami (3 400 vrátane Turecka). Skupina UniCredit pôsobí v týchto krajinách: Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Turecko a Ukrajina.

 

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.unicreditgroup.eu/en

Kontakt:
UniCredit Media Relations International
Tiemon Kiesenhofer, tel. č.: +43 (0) 50505 56036
E-mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

5.1.2016 - Novoročné nákupy s PRESTO Úverom až o 20 % lacnejším

Nová pračka do domácnosti, notebook do školy, ale aj zimná lyžiarska výbava. To všetko možno teraz v obchodoch nakúpiť s výraznými zľavami, ktoré môžu rodinnému rozpočtu hneď na úvod roka zachrániť desiatky EUR. Tým, ktorí sa takto snažia ušetriť, prichádza v ústrety aj UniCredit Bank, ktorá pre svoj obľúbený neúčelový PRESTO Úver poskytuje počas mesiaca január zľavu z úroku až  20 %, a to pri zachovaní všetkých ostatných výhod. Požičať si možno na čokoľvek, jednoducho a rýchlo. Splátky možno nastaviť podľa potrieb klienta a splatiť úver alebo jeho časť možno kedykoľvek .

Obľuba povianočného nakupovania v posledných rokoch prudko rastie a podľa expertných odhadov naň tento rok vyrazí až tretina Slovákov. Tí, ktorí sa chystajú na veľké nákupy, môžu využiť novú sezónnu ponuku UniCredit Bank, ktorá v období od 4. 1. do 30. 1. 2016 poskytuje zľavu z úrokovej sadzby svojho neúčelového PRESTO Úveru až o celých 20 % - a je možné získať bezkonkurenčný úrok už od  3,9 % p. a. „Január je tradične v znamení novoročných zliav a, podobne ako na Čierny piatok, nechceme, aby zľavy boli obmedzené len na tradičné obchody. Klienti u nás môžu počas celého mesiaca využiť až 20 % zľavu z úrokovej sadzby, a využiť tak novoročné zľavy naplno.“ poznamenáva Raymon Kopka, riaditeľ retailu pre Slovensko v UniCredit Bank. 

A pre každého je aj veľká úspora času, ktorú so sebou PRESTO Úver prináša. V praxi ho totiž možno vybaviť veľmi rýchlo – ak klient so sebou na pobočku UniCredit Bank prinesie občiansky preukaz, druhý doklad totožnosti, potvrdenie o príjme a doklad o aktuálnej adrese, napríklad poslednú faktúru za telefón, môže za malú chvíľu vyraziť priamo na nákup – peniaze klientovi na účet môžu doraziť ešte v ten istý deň.

A ako je to so splátkami? V prípade, že klient čerpá PRESTO Úver od 650 až do 25 000 Eur, môže si ich výšku nastaviť podľa svojich možností a splácanie rozložiť až na 7 rokov.

Viac o PRESTO Úvere nájdete na www.UniCreditBank.sk alebo v e-shope www.UniCreditShop.sk

20.11.2015 - UniCredit privezie do českých a slovenských miest pohár UEFA Champions League

S druhou polovicou skupinovej fázy tohtoročného ročníka UEFA Champions League štartuje aj UniCredit UEFA Champions League Trophy Tour. Ikonická strieborná trofej tento rok prejde koncom novembra a začiatkom decembra tri české a jedno slovenské mesto. Trophy Tour odštartuje už v piatok 20. novembra v pražskom OC Harfa. Skupina UniCredit je už siedmy rok hrdou oficiálnou bankou UEFA Champions League.

„Vidieť pohár Ligy majstrov naživo je životný zážitok. Trophy Tour pre nás predstavuje jedinečnú príležitosť priblížiť ľuďom UEFA Champions League a samozrejme aj UniCredit Bank, navyše sa môžeme osobne stretávať s fanúšikmi futbalu po celej Európe. Som rád, že po minuloročnej zastávke v Bratislave pohár tento rok navštívi hneď tri české mestá a vráti sa aj na Slovensko,“ hovorí Jiří Kunert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.

Guy-Laurent Epstein, marketingový riaditeľ UEFA Events uviedol: „Sme veľmi radi, že sa skupina UniCredit opäť stala partnerom turné UEFA Champions League Trophy  v celej Európe, a to už po siedmykrát po sebe. Vďaka tomu môžu byť fanúšikovia v Českej republike a na Slovensku čo najbližšie jednej z najprestížnejších trofejí tejto súťaže.“ 

Tohtoročná Trophy Tour začne 20. – 22. novembra v českej metropole. Pohár bude v piatok a sobotu dopoludnia vystavený v pražskom OC Harfa. V sobotu popoludní sa potom presunie na námestie Jana Palacha, kde bude vystavená až do nedele. V deň piatych zápasov skupinovej fázy trofej zavíta do Liberca, konkrétne 24. novembra na námestí Dr. Edvarda Beneša, a o deň neskôr do OC Nisa. Od piatku 27. novembra do nedele 29. novembra sa môžu futbaloví fanúšikovia vyfotiť s pohárom  v  plzenskom obchodnom centre OC Olympia. Slováci môžu pohár tentokrát vidieť na začiatku decembra v Trnave v obchodnom centre City Aréna a na ulici Dolné Bašty.

V rámci UEFA Champions League Trophy Tour bude v štyroch európskych mestách vystavená trofej v špeciálne upravenom kamióne. Účelom akcie je pritiahnuť pozornosť a vzbudiť záujem verejnosti, priniesť a rozšíriť futbalovú atmosféru do celého mesta. Trofej tak v rámci tohtoročnej Trophy Tour budú môcť fanúšikovia vidieť na námestiach a v obchodných centrách európskych futbalových miest.

Pre UniCredit je UEFA Champions League najvýznamnejšou prebiehajúcou futbalovou akciou, ktorá poskytuje široké spektrum príležitostí v oblasti marketingu, komunikácie a budovania značky ako súčasť globálnych a miestnych plánov UniCredit. Úloha oficiálneho sponzora za uplynulých šesť rokov priniesla zvýšenie povedomia o značke UniCredit, zlepšenie jej imidžu a vyššiu angažovanosť klientov a zamestnancov.

Ďalšie informácie o oficiálnom sponzorstve nájdete na www.unicredit.eu/champions.

Zastávky UEFA Champions League Trophy Tour 2015 v Českej republike a na Slovensku

piatok 20. novembra: Praha, OC Harfa (9 – 21 hod)

sobota 21. novembra: Praha, OC Harfa (9 – 12 hod) / námestie Jana Palacha (14 – 18 hod), autogramiáda s Vladimírom Šmicerom (10-11)

nedeľa 22. novembra: Praha, námestie Jana Palacha (10 – 19 hod), autogramiáda s Vladimírom Šmicerom (10-11)

utorok 24. novembra: Liberec, námestie Dr. Edvarda Beneša (10 – 19 hod)

streda 25. novembra: Liberec, OC Nisa (9 – 21 hod)

piatok 27. novembra: Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

sobota 28. novembra: Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

nedeľa 29. novembra: Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

streda 2. decembra: Trnava, OC City Aréna (9 – 21 hod)

štvrtok 3. decembra: Trnava, OC City Aréna (9 – 13 hod) / ulica Dolné Bašty (14 – 19 hod)

piatok 4. decembra: Trnava, ulica Dolné Bašty (10 – 19 hod)

Poznámky pre editorov:

Skupina UniCredit je jedna z vedúcich európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 17 krajinách Európy. Naša sieť, ktorá je prítomná na približne 50 trhoch, zahŕňa 8 400 pobočiek a 147 tisíc zamestnancov (k 30. júnu 2015). V regióne strednej a východnej Európy má skupina UniCredit veľkú medzinárodnú bankovú sieť s takmer 2 400 pobočkami (3 400 vrátane Turecka). UniCredit pôsobí v: Rakúsku, Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Turecku a na Ukrajine.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je silná a dynamicky sa rozvíjajúca banka, súčasť jednej z najväčších bankových skupín v strednej a východnej Európe. Poskytujeme širokú škálu kvalitných a inovatívnych bankových produktov firemným zákazníkom, privátnym a retailovým klientom. Patrí medzi systematicky dôležité banky pre tuzemskú ekonomiku. UniCredit Bank je jednou z najsilnejších bánk na trhu v oblasti projektového, štruktúrovaného a syndikovaného financovania, korporátneho financovania a exportného financovania. Mimoriadne silnú pozíciu si banka vybudovala aj v oblasti akvizičného financovania a tiež sa radí na prvú priečku vo financovaní komerčných nehnuteľností. UniCredit Bank začala svoju činnosť na tuzemskom trhu 5. novembra 2007. Vznikla integráciou dvoch úspešných bankových domov HVB Bank a Živnostenskej banky. Od decembra 2013 UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku poskytuje bankové produkty a služby pod jednotným obchodným názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

18.11.2015 - Rýchly a jednoduchý prevod peňazí? S QR platbami v novom Smart Bankingu UniCredit Bank žiaden problém

Opisovanie údajov z poštových poukážok a faktúr je už minulosťou. Jednoducho naskenujete čiarový alebo QR kód a mobilné bankovníctvo UniCredit Bank vyplní celú platbu za vás. QR kód možno rovnako použiť na rýchly prevod peňazí medzi priateľmi. Stačí priamo v aplikácii vytvoriť kód pre konkrétnu platbu a zaslať ho svojim priateľom. Jedinečnú novinku prináša aktualizácia aplikácie Smart Banking pre Android a iOS.

„Keď napríklad nakúpite spoločne s priateľmi, zaplatíte za kamarátov v krčme alebo si napríklad od kolegu požičiate pár stoviek, na vyrovnanie dlhu si už nemusíte zložito zasielať citlivé platobné údaje. Rovnako sa nemusíte trápiť s opisovaním čísel z faktúr napríklad za energie. Vďaka aktualizácii nášho mobilného bankovníctva jednoducho vygenerujete QR kód, ktorý ľubovoľným spôsobom pošlete alebo len ukážete na displeji svojho telefónu,“ vysvetľuje Carmelo Minardi, riaditeľ Multi-Channel Banking UniCredit Bank.

S pomocou novej funkcie mobilnej aplikácie možno jednoducho a rýchlo zaplatiť faktúry a účty pomocou integrovanej čítačky čiarových a QR kódov. Zložitému vypĺňaniu platobných údajov na malej mobilnej klávesnici tak už odzvonilo. Okrem zrýchlenia a zjednodušenia platieb jednoduché skenovanie kódov zabráni aj prípadným preklepom. V aplikácii možno platobný QR kód aj priamo vytvoriť a zaslať ho svojim známym. Kód možno totiž pre platbu nielen naskenovať, ale aj vybrať z galérie telefónu.

Počet používateľov mobilnej aplikácie Smart Banking UniCredit Bank prudko rastie. „Za prvých osem mesiacov si ju stiahlo už dvakrát viac klientov než za celý minulý rok. Mobilné bankovníctvo tak využíva už každý tretí klient UniCredit Bank. S počtom používateľov rastie aj počet mobilných transakcií, medziročne o 175 percent,“ uvádza Radek Jirka, manažér priameho bankovníctva UniCredit Bank. Približne dve tretiny používateľov mobilného bankovníctva tvoria klienti s inteligentnými telefónmi Android, Apple iOS má asi tretinový podiel. Podiel aplikácií na Windows Phone a ostatných mobilných platformách je zanedbateľný.

Nová verzia aplikácie Smart Banking je dostupná už dnes. Existujúcim klientom stačí vykonať jej aktualizáciu, prihlasovacie údaje vrátane PIN kódu do aplikácie a Smart kľúča ostávajú rovnaké. Noví klienti si môžu aplikáciu stiahnuť a prepojiť so svojím účtom jednoducho prostredníctvom žiadosti v UniCredit Online bankingu. V prípade akýchkoľvek problémov s inštaláciou a nastavením aplikácie radi pomôžeme na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank.

 

12.11.2015 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. výrazne posilňuje svoju pozíciu

24,4 percentný rast konsolidovaného čistého zisku za prvé tri štvrťroky roka 2015

 • Konsolidovaný čistý zisk medziročne narástol o 24,4 % na 4,6 miliardy Kč v porovnaní s výsledkami finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia za rovnaké obdobie v minulom roku. 
 • Úvery poskytnuté klientom sa na konsolidovanej báze v porovnaní s 30. septembrom 2014 zvýšili o 7,4 %. 
 • Nové financovanie poskytnuté klientom leasingových spoločností medziročne narástlo o 42,3 %. 
 • Vklady klientov medziročne narástli o 19,1 %. 
 • Konsolidované aktíva finančnej skupiny medziročne narástli o 15,8 %. 
 • Konsolidovaná kapitálová primeranosť je na úrovni 14,54  % (neauditovaný údaj). 
 • UniCredit Bank bola ocenená prestížnym časopisom Euromoney ako najlepšia banka vo financovaní nehnuteľností.  

Praha, 12. novembra – Konsolidovaný hospodársky výsledok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa po zdanení zvýšil z 3 680 miliónov Kč (k 30. 9. 2014) na 4 576 miliónov Kč (k 30. 9. 2015). Komentár generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Pokračujeme v dynamickom tempe rastu konsolidovaného čistého zisku, ktorý prevyšuje priemer oboch trhov, kde pôsobíme. Aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu dvojciferný nárast klientskych vkladov odráža dôveru klientov v našu finančnú skupinu. Faktory, ktorými sú nízke úrokové sadzby, oživenie na trhu nehnuteľností, priaznivé podmienky na finančných trhoch a predovšetkým výrazný záujem klientov o naše inovatívne produkty a služby, prispeli opäť k výraznému nárastu spotrebiteľského a hypotekárneho úverovania, ale predovšetkým tiež korporátneho úverovania, kde vysokú investičnú aktivitu pozorujeme najmä v segmente priemyslovej výroby. Poprednú pozíciu sme si upevnili aj vďaka prudkému zvýšeniu objemu nového financovania poskytnutého klientom leasingových spoločností, ktoré narástlo medziročne o 42,3 %.“   

Položky výkazu ziskov a strát

Konsolidovaný čistý výnos z úrokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa zvýšil na 7 813 miliónov Kč, čo predstavuje nárast 4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (k 30. 9. 2014: 7 511 miliónov Kč). Konsolidované čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne narástli o 8,8 % na 2 923 miliónov Kč (k 30. 9. 2014: 2 686 miliónov Kč).

Úroveň konsolidovaných všeobecných správnych nákladov narástla o 3,4 % na 5 498 miliónov Kč (k 30. 9. 2014: 5 316 miliónov Kč). Medziročne klesli konsolidované náklady na úverové riziko na 1 071 miliónov Kč, čo predstavuje pokles o 36,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (k 30. 9. 2014: 1 692 miliónov Kč).

„Zameriavame sa predovšetkým na udržateľný rast čistých úrokových výnosov pri zachovaní kvality úverového portfólia. Dosiahli sme výnimočný hospodársky výsledok, ktorý dokazuje našu pružnosť prispôsobiť sa aktuálnym trhovým podmienkam. Za našimi vynikajúcimi obchodnými výsledkami okrem iného vidím zvyšujúci sa počet nových klientov v Českej republike a na Slovensku a zároveň dynamický rast úverovania v retailovej a korporátnej sfére. Rast správnych nákladov máme úplne pod kontrolou a súvisí výlučne s rozvojom našich obchodných aktivít. Vďaka nášmu pokračujúcemu obozretnému prístupu a vysokej kvalite úverového portfólia klesajú tento rok náklady na úverové riziko o celých 36,7 %,“ uviedol Gregor Hofstaetter-Pobst, finančný riaditeľ UniCredit Bank. 

Súvaha

K 30. 9. 2015 boli konsolidované aktíva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na úrovni 590 083 miliónov Kč, čo predstavuje nárast o 16 % v porovnaní s údajom k 30. 9. 2014 (509 640 miliónov Kč).  

Na strane aktív konsolidovanej súvahy nastal nárast pohľadávok za klientov, a to o 7,4 % na celkových 354 106 miliónov Kč oproti stavu k 30. 9. 2014 (329 601 miliónov Kč).

Na strane pasív nastal nárast objemu klientskych vkladov o 19,1 % na 348 186 miliónov Kč (30. 9. 2014: 292 240 miliónov Kč). Bankové záväzky z dlhových cenných papierov narástli o 56,8 % na 71 065 miliónov Kč (30. 9. 2014: 45 326 miliónov Kč).

Konsolidovaný kapitál banky narástol o 6 % na 60 245 miliónov Kč (k 30. 9. 2014: 56 815 miliónov Kč).

retailovom bankovníctve hypotekárne úvery podporené oživením realitného trhu a rekordne nízkymi úrokovými sadzbami medziročne narástli o 16,1 %. Spotrebiteľské úvery narástli o 11,8 %. Záujem o bezpoplatkový účet U konto naďalej rastie a účet so všetkými výhodami v plnej miere využíva viac než 218 000 klientov.

Úvery poskytnuté veľkým korporátnym klientom narástli o 12,3 %. Dynamický rast úverov pokračoval aj v segmente malých a stredných firiem, a to medziročne o 18,3 %.

V rámci leasingových spoločností narástlo nové financovanie vozidiel medziročne o 42,3 %. Najvýraznejší medziročný nárast vyjadrený v percentách dosiahli komodity strojov a zariadení (60 %), vozidlá nad 3,5 tony (47,6 %) a vozidlá do 3,5 tony (32 %).

Poznámka pre editorov

Konsolidovaný čistý zisk finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zahŕňa výsledky spoločností UniCredit Bank a UniCredit Leasing v Českej republike
a na Slovensku, ako aj výsledky faktoringovej spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. 

8.10.2015 - 2. ročník grantovej výzvy pre podporu spoločensky prospešných podnikateľov "Môžu ryby lietať?" odštartoval

Nadácia PROVIDA v spolupráci s UniCredit Bank a s finančnou podporou UniCredit Foundation otvorili 2. ročník grantovej výzvy pre podporu spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“.

V tomto ročníku bude medzi 4 najlepšie projekty rozdelených 64 000 EUR.  Každý zo štyroch výherných projektov získa grant v hodnote 16 000 EUR, ako aj expertné poradenstvo v hodnote 4 000 EUR.  Zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt" ocenia najsympatickejší víťazný projekt dodatočnou výhrou 5 000 EUR.

Do tohtoročnej výzvy grantového programu sa do 30. novembra 2015 môžu zapojiť neziskové organizácie, jednotlivci, ale aj podnikatelia, ktorí chcú podnikateľsky vyriešiť konkrétny spoločenský alebo enviromentálny problém.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na stránke www.lietajuceryby.org.

Kto sú Lietajúce ryby?

Lietajúce ryby sú výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré dokážu spojiť podnikanie so službou spoločnosti. Ryby spravidla nelietajú. Rovnako tí, ktorí pomáhajú ostatným, spravidla nevytvárajú zisk. Naopak tí, ktorí tvoria zisk, väčšinu z neho spravidla nevracajú späť do spoločnosti.  Niektoré ryby ale lietať vedia.

V roku 2014 podporila Nadácia PROVIDA v grantovom programe „Môžu ryby lietať?“ 4 organizácie a ich projekty - Svetielko, ŽiWell, BEEznis a Z dobrých rúk.

Vďaka minuloročnému grantovému programu otvorilo denné centrum Svetielko pre deti s viacnásobným postihnutím novú pobočku v Trenčíne. Môže tak pomáhať aj deťom zo západného Slovenska. Dnes má trenčianske centrum 5 pracovníkov  a 150 klientov. Svetielko tak zdvojnásobilo počet svojich klientov a dosahuje dvojnásobok pôvodných tržieb.

Občianskemu združeniu Kvas a ich centru ŽiWell otvoril grant cestu k zdravej vegetariánskej kuchyni, v ktorej dnes pre svojich verných zákazníkov navarí 120 obedov denne. Aj vďaka grantu sa centru od roku 2014 podarilo zdvojnásobiť svoje tržby.

Združenie chránených dielní Z dobrých rúk zamestnalo vďaka grantovej podpore dve osoby s duševným postihnutím, stalo sa platcami DPH, začalo predávať svoje výrobky v sieti predajní kvetov Rhapis a zdvojnásobilo svoje tržby.

Pre združenie včelárov BEEznis bol okrem finančnej pomoci veľkým prínosom cielený mentoring od expertov z biznis prostredia, vďaka ktorému dokázali vytvoriť ziskový model svojho podnikania.

 „Lietajúce ryby dokazujú, že pri správnej kombinácii srdca, podnikavosti a trpezlivosti je možné riešiť spoločenské problémy udržateľným spôsobom.  Efektívna spolupráca podnikateľov, donorov, bánk a neziskového sektora dokáže znásobiť výsledky,“ povedal Ladislav Kossár, zakladateľ nadácie PROVIDA a social impact investor.

„Cieľom spoločensky prospešného podnikania je zlepšovať životy tých, ktorí mali v živote menej šťastia, lásky, či zdravia a skvalitňovať prostredie, v ktorom žijeme. Tieto ciele však nemožno realizovať, pokiaľ spoločensky prospešný podnik nie je životaschopný. Tak ako bežný komerčný podnik, tak i spoločensky prospešný podnik musí stáť na „komerčnom“ modeli. Na rozdiel od bežného podniku však tento nie je prostriedkom k maximalizácii zisku ale k dosiahnutiu merateľného spoločenského dopadu. Existencia a udržateľnosť spoločensky prospešného podniku tak rovnako závisí na trhovom úspechu,“ hovorí o spoločensky prospešnom podnikaní Peter Mészáros, odborný garant programu.

Partnerom programu Môžu ryby lietať je UniCredit Bank prostredníctvom svojej nadácie UniCredit Foundation. Pre UniCredit Bank je podpora lokálnej ekonomiky neoddeliteľnou súčasťou misie nášho podnikania. Preto vítame všetky iniciatívy podnikateľov, ktoré okrem dlhodobej udržateľnosti podnikania, podporujú aj aktivity zlepšujúce životné prostredie, spoločnosť a komunity, v ktorých podnikajú vysvetľuje Miroslav Štrokendl, riaditeľ zahraničnej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pre Slovensko.

Ako ďalej vysvetľuje prezident UniCredit Foundation, „Táto skúsenosť na Slovensku ponúka veľmi inovatívny prístup k podpore spoločensky prospešných podnikov, pričom zdôrazňuje ich rastúci potenciál. Finančná pomoc na strane jednej a špecializované školenia a poradenstvo na strane druhej umožňujú vytvoriť životaschopné a vplyvné firmy. Čím viac efektívnych zručností a nástrojov majú tieto spoločensko-prospešné podniky, tým viac môžu prispievať k rozvoju  miestnych komunít v miestach, kde pôsobia: ich úspech možno zároveň merať prostredníctvom kladných výsledkov jednotlivých projektov, ako aj prostredníctvom pozitívnych dopadov na celý sociálny a hospodársky systém, “  povedal o cieľoch grantovej podpory prezident UniCredit Foundation Maurizio Carrara. 

 

Úspechy výhercov grantovej výzvy 2014

Svetielko: „Grant nám dal krídla letieť z Prešova do Trenčína a otvoriť tu v júni 2014 druhú pobočku nášho Centra Svetielko. Začínali sme s 2 pracovníkmi. Dnes má centrum 5 pracovníkov  a 150 klientov. Zriadili sme 9 rehabilitačných skupín, 2 triedy materskej školy a 1 triedu základnej školy. “ hovorí o spoločnom úspechu svojho tímu Mária Šárossyová, zakladateľka denných centier Svetielko pre deti s viacnásobným postihnutím.

Pred získaním grantu: matka dvoch postihnutých detí, ktorá nemala peniaze na ich drahé liečenie

Dnes: matka a podnikateľka, ktorá poskytovaním cenovo dostupnej dennej starostlivosti pomáha viac ako 300 postihnutým deťom ročne chodiť, hýbať sa a komunikovať.  

ŽiWell: „Grant z programu Lietajúcich rýb nám otvoril cestu k zdravej vegetariánskej kuchyni, v ktorej dnes pre svojich verných zákazníkov navaríme 120 obedov denne. Aj vďaka nej sa nám od roku 2014 podarilo zdvojnásobiť tržby. Z týchto úspešne spolufinancujeme miestne koncerty, výstavy, vernisáže, jazykové konverzácie, premietania filmov, cestovateľské rozprávania, kurzy, či lokálne trhy,“ hovorí o prínose investičného grantu Aurel Rusnák, jeden zo zakladateľov vegetariánsko – vegánskej reštaurácie s ponukou pre ľudí s bezlepkovou alebo bezlaktózovou diétou v Piešťanoch (centrum ŽiWell).

Pred získaním grantu: kaviareň a komuniktná klubovňa s rizikom ukončenia svojich enviromentálnych a spoločensky prospešných aktivít pre nedostatok zdrojov 

Dnes: po zriadení kuchyne má tržby viac ako 100.000 EUR, ktoré umožňujú rozvíjať v Piešťanoch viac ako 100 rôznorodých spoločensky prospešných a vzdelávacích aktivít ročne

BEEznis: „Program nám umožnil profesionalizovať našu prácu, pripraviť nás „do života“. Neziskovky často žijú v „grantovej bubline“, v ktorej môžu realizovať aj aktivity, ktoré by sa v podnikateľskom svete neujali, alebo boli by výrazne stratové. My sme sa naučili plánovať si aktivity tak, aby boli naďalej prínosné, robené zo srdca, ale aj ziskové,“ povedal o programe jeden z minuloročných výhercov a zakladateľ projektu BEEznis, David Turčáni. 

Pred získaním grantu: nezisková organizácia žijúca iba z darov s tržbami 50 EUR, 50 zákazníkov

Dnes: podnikavá neziskovka s tržbami 6.000 EUR z predaja produktov (dizajnérske úle a kurzy o včelárstve), 1.800 zákazníkov

Z dobrých rúk: „ Aj vďaka grantu „Môžu ryby lietať?“ sme mohli v roku 2014 zamestnať dve osoby s duševným postihnutím, pre ktoré máme stálu prácu a začali sme predávať naše výrobky v sieti luxusných maloobchodných predajní kvetov Rhapis. Tržby z roku 2013 sa nám podarilo v nasledujúcom roku zdvojnásobiť,“ hovorí zakladateľka združenia chránených dielní Z dobrých rúk Martina Jeck.

Pred získaním grantu: iba koncoročný vianočný predaj darčekových predmetov pre veľké korporácie

Dnes: rozšírenie predajného kanála do retailovej siete v partnerstve s kvetinárstvom, ktorý tvorí už 10 % príjmov / celoročná práca pre dvoch ZŤP zamestnancov

Nadácia PROVIDA

Nadácia PROVIDA podporuje najmä rozvoj spoločensky prospešného podnikania (social entrepreneurship) a udržateľné projekty na zlepšenie kvality života marginalizovaných detí a mládeže. Spájaním princípov filantropie a investovania (social impact investing) sa snaží maximalizovať spoločenský prospech a zároveň udržateľnosť podporených projektov. Nadáciu založili v roku 2010 súrodenci Ladislav Kossár a Lucia Kossárová po niekokých rokoch skúseností s prácou dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch (www.provida.sk). 

Nadácia UniCredit Foundation

UniCredit Foundation je firemná nadácia, založená v roku 2003 s cieľom prispievať na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a geografických oblastiach, v ktorých je prítomná skupina UniCredit (17 štátov medzi Európou a strednou Áziou). Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych zručností nadácia UniCredit Foundation podporuje projekty so širokým spoločenským dopadom ako aj aktivity, realizované miestnymi neziskovými organizáciami. Implementácia projektov umožňuje zamestnancom prispieť v rámci kultúrnej inklúzie banky. Za posledných 10 rokov nadácia implementovala viac ako 400 projektov a iniciatív v celkovej sume viac ako 100 mil. Eur. lokálne investovaných.  (www.unicreditfoundation.org). 

5.10.2015 - Spoločnosť UniCredit získala ocenenie Najinovatívnejšia investičná banka v strednej a východnej Európe v roku 2015

(Most Innovative Investment Bank in CEE 2015)

The Banker, renomovaný britský časopis pre odbornú verejnosť z bankových a finančných kruhov, udelil spoločnosti UniCredit ocenenie Najinovatívnejšia investičná banka v strednej a východnej Európe v roku 2015. (Most Innovative Investment Bank in Central and Eastern Europe 2015).

Podľa poroty preukázala spoločnosť UniCredit inovácie na dlhopisovom trhu prostredníctvom transakcií ako napríklad emisia dlhopisov Bulharskej republiky v troch tranžiach, ako aj v iných oblastiach ako napríklad reality a projektové financovanie. Poradenský biznis spoločnosti UniCredit pre fúzie a akvizície v strednej a východnej Európe patrí k vedúcim v tomto regióne, s inováciami v oblasti cezhraničných transakcií v rámci strednej a východnej Európy a aj mimo tohto regiónu, ako aj v oblasti prevzatí firiem so zapojením súkromného kapitálu.

Brian Caplen, šéfredaktor časopisu The Banker, povedal: „Blahoželám každému v spoločnosti UniCredit za to, je že najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe. Na porotcov urobil dojem rozsah odbornosti, ktorú banka preukázala vo viacerých oblastiach ako napríklad realitné financovanie, upisovanie dlhopisov, projekty verejno-súkromného partnerstva a akvizície a fúzie (M&A). Výnimočnou bola vôbec prvá ponuka dlhopisov v troch tranžiach v Bulharsku, vrátane historicky najdlhšej splatnosti pre štátne dlhopisy. Zo strany spoločnosti UniCredit ide o skutočne pôsobivý a dokonalý výkon.“

„Som hrdý na toto medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré je skutočne zaslúženým uznaním za vynikajúcu prácu nášho tímu a dôkazom našich udržateľných výsledkov v tak náročnom podnikaní. Rád by som poďakoval naším zamestnanom za ich neustálu oddanosť,“ povedal Carlo Vivaldi, výkonný riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Nerozlišujeme medzi investičným a firemným bankovníctvom, ale namiesto toho ponúkame našim zákazníkom jedinečnú kombináciu obsiahlych odborných znalostí, geograficky širokého pôsobenia a širokej škály služieb. Snažíme sa zvyšovať hodnotu prostredníctvom riešení šitých na mieru,“ dodal pán Vivaldi.

Ocenenia, ktoré boli predstavené v Londýne na včerajšom galavečeri s názvom Ocenenia za investičné bankovníctvo (Investment Banking Awards), udelila porota zložená zo skúsených novinárov, ktorej predsedal Brian Caplen, šéfredaktor časopisu The Banker.

UniCredit

UniCredit je jednou z vedúcich európskych komerčných bánk so silnými koreňmi v 17 krajinách. Našu sieť, ktorá pôsobí približne na 50 trhoch, tvorí viac ako 7100 pobočiek a 127000 zamestnancov (k 30. júnu 2015).

V regióne strednej a východnej Európy prevádzkuje Skupina veľkú medzinárodnú bankovú sieť, ktorá pozostáva z takmer 2400 pobočiek (3400 vrátane Turecka).

UniCredit pôsobí v nasledovných krajinách: Rakúsko,  Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina a Maďarsko.

Kontakt:               

Zuzana Ďuďáková
Hovorkyňa
Identita a komunikácia
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

30.9.2015 - Štvrťročný výhľad pre región strednej a východnej Európy (región SVE) – 4. štvrťrok 2015
 • Ekonomiky subregiónov SVE EÚ1 sú podporované začínajúcim sa zotavovaním v euro oblasti (EA) a finančné trhy sú chránené silnými externými pozíciami a obozretnými politikami
 • Na rozdiel od ostatných rozvíjajúcich sa trhov (EM), meny a ceny aktív regiónu SVE EÚ len sotva pohli počas nedávnych turbulencií, čím premenili región na „bezpečný prístav“ pre investorov na rozvíjajúcich sa trhoch (EM)
 • Pretrvávajúca volatilita trhu prináša so sebou riziká, ktoré sa medzi jednotlivými krajinami výrazne líšia, ale globálny makroekonomický výhľad ostáva pre SVE a región pozitívny aj napriek jeho heterogenite, pričom sa zdá, že má v porovnaní s väčšinou ostatných veľkých EM lepšie postavenie, aby čelil potenciálnym výzvam.

Štvrťročný výhľad UniCredit-a pre 4. štvrťrok 2015 zistil, že volatilita trhu sa v 3. štvrťroku 2015 vyhrotila z dôvodu neistoty okolo očakávaného zvýšenia sadz