Prevádzkový úver

UniCredit Bank Vám navrhne praktické riešenie financovania prevádzky Vašej firmy - jednu úverovú linku, vďaka ktorej môžete ľahko a opakovane čerpať kontokorenty, akreditívy, záruky, úverové tranše i uzatvárať operácie pre zaistenie Vášho menového a úrokového rizika.

Viac informácií

 

Investičný úver

Chystáte se obnoviť či rozšíriť zariadenie svojej firmy? Potrebujete uvolniť finančné prostriedky investované v posledných 12 mesiacoch? Poradíme Vám pri rozhodovaní o nových investíciách a pomôžeme Vám vybrať taký mix úverových a leasingových nástrojov, ktorý bude nejlepšie vyhovovať Vašim požiadavkom.

Viac informácií

Agro úvery

Produkty sú určené výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, resp. registráciou na území SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti (v agrobiznise).

Viac informácií

Financovanie obnoviteľných zdrojov

Skupina UniCredit vníma špecifické podmienky podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov výroby energie vo všetkých 17 európskych štátoch, kde pôsobí. Vďaka výmene skúseností z celoeurópskej siete UniCredit sme pre Vás vytvorili špeciálny prístup pre financovanie vašich podnikateľských aktivít.

Patríme k bankám s najväčšou angažovanosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov na slovenskom trhu.

Viac informácií

Štruktúrované financovanie a syndikácie

UniCredit patrí dlhodobo k najvýznamnejším hráčom v oblasti štruktúrovaného financovania v Slovenskej republike a v Európe. Veľkosť úveru nepredstavuje limitujúci faktor. Úvery vo výške desiatok až stoviek miliónov EUR dokážeme poskytnúť v rámci skupiny UniCredit alebo v spolupráci s inými bankami.

Ako váš strategický partner v oblasti štruktúrovania a aranžovania syndikovaných úverov vám pomôžeme dosiahnuť optimálnu finančnú štruktúru. V rámci medzinárodnej pôsobnosti UniCredit bude financovanie vašej expanzie na zahraničných trhoch jednoduchšie. Sme aj banka s najväčšou expertízou v oblasti financovania obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu.

 

Viac informácií pre Veľké podniky a korporácie

Viac informácií pre Malé a stredné podniky

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or or
Spinning wheel animation

Loading