Prevádzkový úver

UniCredit Bank Vám navrhne praktické riešenie financovania prevádzky Vašej firmy - jednu úverovú linku, vďaka ktorej môžete ľahko a opakovane čerpať kontokorenty, akreditívy, záruky, úverové tranše i uzatvárať operácie pre zaistenie Vášho menového a úrokového rizika.

Viac informácií

 

Investičný úver

Chystáte se obnoviť či rozšíriť zariadenie svojej firmy? Potrebujete uvolniť finančné prostriedky investované v posledných 12 mesiacoch? Poradíme Vám pri rozhodovaní o nových investíciách a pomôžeme Vám vybrať taký mix úverových a leasingových nástrojov, ktorý bude nejlepšie vyhovovať Vašim požiadavkom.

Viac informácií

Zvýhodnené financovanie

Investičný úver od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB)

Municipalitám a podnikom, ktoré majú menej ako 250 zamestnancom a výška úveru nepresahuje 2 500 000 EUR ponúkame zvýhodnenie od Rozvojovej banky Rady Európy. Rovnako ako v prípade EIB je možné kombinovať túto podporu s inými zdrojmi EÚ za podmienky, že výška zdrojov získaných z EÚ nepresiahne 100 % uznateľných nákladov na projekt. Zníženú úrokovú sadzbu možno získat i čerpaním zdrojov z Európskej investičnej banky (EIB).

 
 
 
 

Investičný úver od Európskej investičnej banky (EIB)

Podnikom s menej ako 3 000 zamestnancami ponúkame úver zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB), ktorý má oproti štandardným úverom zníženú úrokovú sadzbu o 0,25 % p.a. Toto zvýhodnenie platí pre úvery až do výšky 12 500 000 EUR a zároveň môže pokrývať až 100 % nákladov projektu. Zdroje EIB však nesmú spolu s daľšími inými zdrojmi EÚ (napr. dotácie zo štrukturálnych fondov) presiahnuť 100 % uznateľných nákladov projektu. Zníženú úrokovú sadzbu je možné získať i čerpaním zdrojov z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB).

Investičný úver so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF)

Pre podniky s menej ako 500 zamestnancami, které investujú do inovácii, zaistíme získanie záruky Európskeho investičného fondu vrámci Risk Sharing Instrument (RSI) vo výške 50% z hodnoty úveru.
Pre podniky s menej ako 250 zamestnancami zaistíme taktiež alternatívu záruky RSI v podobe záruky z iniciatívy JEREMIE, ktorá kryje až 70% z výšky úveru.
Záruky EIF nielen umožnia jednoduchší prístup k financovaniu, ale vďaka nim klient zároveň získa nižšiu úrokovú sadzbu v ráde desatín percenta v závislosti na bonite klienta.

Agro úvery

Produkty sú určené výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, resp. registráciou na území SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti (v agrobiznise).

Viac informácií

Financovanie obnoviteľných zdrojov

Skupina UniCredit vníma špecifické podmienky podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov výroby energie vo všetkých 17 európskych štátoch, kde pôsobí. Vďaka výmene skúseností z celoeurópskej siete UniCredit sme pre Vás vytvorili špeciálny prístup pre financovanie vašich podnikateľských aktivít.

Patríme k bankám s najväčšou angažovanosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov na slovenskom trhu.

Viac informácií

Štruktúrované financovanie a syndikácie

UniCredit patrí dlhodobo k najvýznamnejším hráčom v oblasti štruktúrovaného financovania v Slovenskej republike a v Európe. Veľkosť úveru nepredstavuje limitujúci faktor. Úvery vo výške desiatok až stoviek miliónov EUR dokážeme poskytnúť v rámci skupiny UniCredit alebo v spolupráci s inými bankami.

Ako váš strategický partner v oblasti štruktúrovania a aranžovania syndikovaných úverov vám pomôžeme dosiahnuť optimálnu finančnú štruktúru. V rámci medzinárodnej pôsobnosti UniCredit bude financovanie vašej expanzie na zahraničných trhoch jednoduchšie. Sme aj banka s najväčšou expertízou v oblasti financovania obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu.

 

Viac informácií pre Veľké podniky a korporácie

Viac informácií pre Malé a stredné podniky

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or
Spinning wheel animation

Loading