Úvery

Prevádzkový úver

UniCredit Bank Vám navrhne praktické riešenie financovania prevádzky Vašej firmy - jednu úverovú linku, vďaka ktorej môžete ľahko a opakovane čerpať kontokorenty, akreditívy, záruky, úverové tranše i uzatvárať operácie pre zaistenie Vášho menového a úrokového rizika.

Rýchlosť, univerzálnosť a variabilita
 • Zaistíme refinancovanie a konsolidáciu stávajúcích prevádzkových úverov.
 • Finančné prostriedky je možné čerpať v rôznych menách
 • Sme schopní poskytnúť prevádzkové financovanie s rýchlym schvaľovacím procesem až do výšky 730 000 EUR, kde už do 5 dní viete, či bol úver schválený.
 • Vedenie úverového účtu je u UniCredit Bank zdarma.
 • Ponúkame prevádzkové financovanie, ktoré je možné čerpať:
  • kontokorentom (aj multimenový KTK)
  • tranšemi
  • zaistením úrokového a menového rizika
  • akreditívmi alebo bankovnémi zárukami podľa potrieb klienta
  • eskontným úverom (eskont obchodné zmenky)
 • Váš úver možno zaistiť rôznymi druhmi zaistení - vedľa štandardných spôsobov (osobné ručenie, nehnuteľnosť, ai.) i napr. bankovou zárukou od Európskeho investičného fondu (EIF)
Rýchly prevádzkový úver

Pre malé a stredné firmy (s tržbami nad 2 000 000 EUR) ponúkame taktiež rýchly prevádzkový úver. Tieto úvery poskytujeme až do výšky 730 000 EUR v závislosti na veľkosti tržieb, bonite firmy a zaistení (je možné i bez zaistenia nehnuteľnosťou) s možnosťou viacúčelového čerpania podľa Vašich individuálnych potrieb.
 
Pošlite nám finančné výkazy spoločne s kontaktnými údajmi na adresu rychlyuver@unicreditgroup.cz a obratom Vás budeme informovať o výške a cene úveru pre Vašu firmu.
 

Do 5 dní od schôdzky s našim poradcom Vám dáme finálne rozhodnutie o schválení úveru a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.

Pre spracovanie žiadosti potrebujete tieto dokumenty:

 • Finančné výkazy za dve uzatvorené účtovné obdobia a priebežné výkazy.
 • U nových klientov výpisy z bežných účtov za posledné 3 mesiace.
 • Informácie o časovej štruktúre obchodných záväzkov, pohľadávok a bankovných dlhoch.
Prevádzkový úver so zárukou Európskeho investičného fondu (JEREMIE)

Pre podniky s menej ako 250 zamestnancami zaistíme získanie záruky Európskeho investičného fondu vrámci iniciatívy JEREMIE vo výške 70% z hodnoty úveru. Táto záruka nielen umožní jednoduchší prístup k financovaniu, ale vďaka nej klient zároveň získá nižšiu úrokovú sadzbu v ráde desatín percenta v závislosti na bonite klienta.

Investičný úver

Chystáte se obnoviť či rozšíriť zariadenie svojej firmy? Potrebujete uvolniť finančné prostriedky investované v posledných 12 mesiacoch? Poradíme Vám pri rozhodovaní o nových investíciách a pomôžeme Vám vybrať taký mix úverových a leasingových nástrojov, ktorý bude nejlepšie vyhovovať Vašim požiadavkom.

Pomôžeme vám s…
 • financovaním investícii do technológií, ale i do hmotného majetku, ako sú napr. nehnuteľnosti a stroje
 • refinancovaním investičných úverov, ktoré čerpáte u iných bánk
 • refinancovaním vlastných zdrojov investovaných v posledných 12 mesiacoch

 

Jednoduchosť a flexibilita

 • Môžete využiť financovanie i na iný účel súvisiaci napr. s reprezentáciou Vašej firmy.
 • Umožníme Vám odloženie splátok.
 • Náš strednedobý či dlhodobý investičný úver môžete čerpať jednorázovo alebo postupne.
 • Úver poskytujeme v slovenských eurách aj v zahraničných menách.
 • Úver môžete kombinovať s leasingom.
 • Sme schopní poskytnúť investičné financovanie s rychlým schvaľovacím procesom až do výšky 365 000 EUR, kde už do 5 dní viete, či bol úver schválený.
 • Úrokovú sadzbu a frekvenciu splácania je možné nastaviť inak pre obdobie, kedy úver čerpáte, a inak pre obdobie, kedy úver splácate (frekvenciu splátok prispôsobíme Vašim peňažným tokom).
 • Pomôžeme Vám zaistiť sa proti nepriaznivému vývoju úrokových sadzieb.
 • Vedenie úverového účtu je bez poplatkov.
 • Váš úver je možné zaistiť rôznymi druhmi zaistení  - vedľa štandardných spôsobov (osobné ručenie, nehnuteľnosť, ai.) i napr. bankovou zárukou Európskeho investičného fondu (EIF).
 • Pre vybrané spoločnosti s menej ako 3000 zamestnancami je možné poskytnúť taktiež zvýhodnenie v podobe nižšej úrokovej sadzby vďaka finančným zdrojom z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) a Európskej investičnej banky (EIB).
 • Spoločne zostavíme zvýhodnený úver presne pre Vás.

 

Zavolajte nám na Infolinku +421 2 6920 2090 a rezervujte si osobné stretnutie s vaším poradcom.

Rýchly investičný úver

Pre malé a stredné firmy (s tržbami nad 2 000 000 EUR) ponúkame aj rýchly investičný úver, ktorý poskytujeme až do výšky 365 000 EUR v závislosti na bonite firmy a zaistení.

Pošlite nám finančné výkazy spoločne s kontaktnými údajmi na adresu rychlyuver@unicreditgroup.cz a obratom Vás budeme informovať o výške a cene úveru pre Vašu firmu.

Do 5 dní od schôdzky s našim poradcom Vám dáme finálne rozhodnutie o schválení úveru a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.

 

Pre spracovanie žiadosti potrebujete tieto dokumenty:

 • Finančné výkazy za dve uzatvorené účtovné obdobia a priebežné výkazy.
 • U nových klientov výpisy z bežných účtov za posledné 3 mesiace.
 • Informácie o časovej štruktúre obchodných záväzkov, pohľadávok a bankovných dlhoch.
 • Informácie o Vašej investícii (hodnota investície, zdroje financovania, plán cash-flow)

UniCredit Bank sa pridáva k poskytovaniu zvýhodnených úverov pre firmy na podporu slovenskej ekonomiky prostredníctvom nových štátnych garančných programov schválených parlamentom Slovenskej republiky spoločne so Slovak Investment Holding a s Eximbankou. V rámci týchto programov môžu o zvýhodnené úvery požiadať nielen malé a stredné podniky, ale po novom aj veľkí klienti z korporácií. Opatrenie sa týka aj živnostníkov a podnikateľov s paušálnymi výdavkami.

 

Cieľom garančných programov je pomoc so zabezpečením likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky v súvislosti s dosahmi pandémie COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

V prípade záujmu o zvýhodnený úver, prosíme, kontaktuje svojho poradcu alebo využite náš kontaktný formulár.

SIH Antikorona záruka 1

Program SIH Antikorona záruka – FLPG SME COVID

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Platnosť programu do 30.6.2023

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
SIH Antikorona záruka 2A

Program SIH Antikorona záruka 2A EŠIF

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Platnosť programu až do 31.12.2020

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

 

SIH Antikorona záruka 2B

SIH Antikorona záruka 2B Štátne zdroje

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Platnosť programu až do 31.12.2020

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • aj pre klientov s oprávnením v podnikateľskej činnosti v agrobiznise

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

Záručný program EXIMBANKA

Záručný program EXIMBANKA

Nový záručný program poskytnutý od Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na podporu malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • o sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

V prípade záujmu o tento program, prosím, kontaktuje svojho poradcu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MÁM ZÁUJEM

Záruka FLPG

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG

 

 


Sme jediná banka na Slovensku, ktorá poskytuje svojim klientom záruku FLPG.

Financovanie záruky je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Záruka FLPG umožňuje jednoduchší prístup k financovaniu vďaka nižšej potrebe výšky zabezpečenia a  zároveň umožňuje klientom získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Záruka FLPG umožňuje financovať i rozbehnuté investície, za predpokladu, že v dobe predloženia žiadosti o úver nie sú ešte ukončené.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, okrem bratislavského kraja / výnimkou je spoločnosť, ktorá má sídlo v Bratislave, ale prevádzku/projekt realizuje mimo bratislavského kraja
 • začínajúce a rozvíjajúce sa podniky

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1 mil. EUR
 •  výška ručenia až 70%
Záruka EIF – InnovFIN

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky EIF

 

V rámci iniciatívy InnovFin/ HORIZON 2020 poskytuje Európsky investičný fond (EIF) záruku vo výške 50% alebo 80% z výšky úveru na úvery pre malých a stredných podnikateľov, ktorý majú inovatívny charakter. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 500 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)      
 • stredný podnik s počtom zamestnancov 500 až 3000 
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • úver s inovatívnym charakterom investície
 • výška úveru v EUR môže byť od 25 000 EUR do maximálne 7,5 mil. EUR
 • splatnosť úveru od 12 – do 120 mesiacov pri investičnom úvere a 12 mesiacov pri prevádzkovom úvere od podpísania úverovej zmluvy s možnosťou prolongácie
Záruka EIF – EGF

Program pre úvery
mikro, malým, stredným a väčším podnikom
prostredníctvom záruky EIF-EGF

 

UniCredit Bank Slovakia ako jediná banka na SK trhu poskytuje v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (EGF) záruku na úvery pre mikropodniky, malé, stredné a väčšie podniky, za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Vďaka EIF záruke klient získa nie len zabezpečenie úveru, ale aj nižšiu úrokovú sadzbu.

Oprávnený žiadateľ záruky:     

 • mikro, malý a stredný podnik s počtom zamestnancov menej ako 250 a obratom max. 50 mil. EUR, alebo aktívami max. 43 mil. EUR (počíta sa celá ekonomická skupina klienta) 
 • väčší podnik s počtom zamestnancov 250 - 499
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska, prípadne v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu, ktorých zoznam zverejňuje EIF na svojej web stránke.

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver v EUR 
 • výška úveru môže byť až 7,5 mil. 
 • splatnosť úveru od 3 – 72 mesiacov pri investičnom úvere a 3 - 36 mesiacov pri prevádzkovom úvere 
 • výška ručenia až 70%
 • financovanie nových úverov i refinancovanie závazkov klienta

V prípade záujmu o tento program, prosím, kontaktuje svojho poradcu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MÁM ZÁUJEM

SLOVSEFF -  Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

 

Oprávnený žiadateľ*:

 • súkromné spoločnosti
 • spoločnosti poskytujúce energetické služby – ESCO
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti

Výhody pre podnikateľov:

 • grant vo výške 5-20% z výšky čerpaného úveru
 • realizácia projektu bez verejného obstarania
 • príspevok je možné použiť na mimoriadnu splátku na poskytnutý úver
 • bezplatná technická pomoc poskytovaná počas celého trvania projektu
 • jednoduchý, ľahko dostupný a rýchly proces

*oprávnený žiadateľ nesmie byť väčšinovým vlastníkom v spoločnosti subjekt verejnej správy

Podporované oblasti:
Obnoviteľná energia
 • vodná energia na vodných tokoch
 • výška úveru 0,1 mil. € - 10 mil. €
 • minimálna vnútorná miera návratnosti 8 % bez dotácie
 • grant 5 – 20% poskytnutého úveru, podľa toho aké úspory emisií CO2 sa dosiahnu

 

Oprávnené typy projektov:

 • vodná energia na vodných tokoch do inštalovaného elektrického výkonu 10 MW
 • veterné elektrárne do inštalovaného elektrického výkonu 20 MW
 • investície do zdrojov na biomasu do inštalovaného elektrického výkonu 5 MW
 • kotly na biomasu určené pre výrobu tepelnej energie
 • solárna tepelná energia
 • budovanie integrovaných solárnych fotovoltaických systémov
 • geotermálne zdroje vrátane tepelných čerpadiel
 • bioplyn z poľnohospodárskych procesov a úpravy odpadových vôd, skládkový plynkoch do inštalovaného elektrického výkonu 10 MW
 • veterné elektrárne do inštalovaného elektrického výkonu 20 MW
 • investície do zdrojov na biomasu do inštalovaného elektrického výkonu 5 MW
 • kotly na biomasu určené pre výrobu tepelnej energie
 • solárna tepelná energia
 • budovanie integrovaných solárnych fotovoltaických systémov
 • geotermálne zdroje vrátane tepelných čerpadiel
 • bioplyn z poľnohospodárskych procesov a úpravy odpadových vôd, skládkový plyn

 

Energtická účinnosť v priemysle

Energetická účinnosť v priemysle

 • výška úveru max. 5 mil. €
 • minimálna vnútorná miera návratnosti 8 % bez dotácie
 • grant 5 – 20% poskytnutého úveru, podľa toho aké úspory emisií CO2 sa dosiahnu

Oprávnené typy projektov:

 • kombinovaná výroba tepla a elektriny na báze zemného plynu, bioplynu alebo biomasy
 • projekty prechodu z palív s vysokými emisiami CO2 na palivá s nízkymi emisiami
 • výmena starých plynových kotlov za kondenzačné kotly
 • optimalizácia procesov s optimalizáciou regulácie
 • montáž pohonov s variabilnou rýchlosťou na vybrané elektromotory
 • obnova rozvodných systémov elektrickej a tepelnej energie
 • obnova rozvodných systémov stlačeného vzduchu
 • opatrenia na úsporu energie v priemyslových budovách (izolácie stien, montáž priemyselných dverí, výmena okien, osvetlenie)...

 

Energetická účinnosť v oblasti výstavby
 • výška úveru nie je stanovená
 • minimálna úroveň dosahovaných energetických úspor je 30%
 • grant v prípade úspory energie 30-40% bude 10% z poskytnutého úveru a v prípade úspor viac ako 40% grant 15% z poskytnutého úveru

 

 

Oprávnené typy projektov:

 • vysoko účinné vetracie systémy s rekuperáciou tepla
 • systémy na báze OZE (tepelné čerpadlám fotovoltaické panely, kotly na báze biomasy)
 • účinné kotly, mikro-kogeneračné systémy
 • výmenníkové stanice a merače energie
 • vyvažovanie vykurovacích systémov
 • nové energeticky účinné radiátory a iné vykurovacie prvky
 • izolácie pre rozvodné siete tepla a teplej vody
Kontakt

Agro úvery

Produkty sú určené výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, resp. registráciou na území SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti (v agrobiznise).

Prevádzkové úvery na EÚ priame platby s podporou prostriedkov EU
 • Až do výšky 100% objemu dotácií vyplatených poľnohospodárom za predchádzajúci rok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), vo forme krátkodobého úveru alebo kontokorentného úveru:
  • s možnosťou navýšenia o 50% objemu dotácií oproti budúcim nárokom poľnohospodárov na dotácie, v prípade krátkodobého úveru
  • s možnosťou obnovy na ďalší rok
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje
 • Čerpanie a splácanie úveru je jednorazové alebo postupné
 • Úver sa spláca z podpory (jednotlivé dotačné tituly) vyplatenej od PPA z prostriedkov EÚ
 • Splatnosť úveru do 30. júna nasledujúceho roka

 

Úvery na skladiskové záložné listy (SZL) a tovarové záložné listy (TZL)
 • Ako prvá banka sme zaviedli poskytovanie úverov na tovar (poľnohospodárske komodity), na ktorý bol vystavený SZL alebo TZL, a to  v zmysle zákona č. 144/98 Z.z.
 • Min. objem tovaru na zrno obilnín je 100t od 1-ného ukladateľa a 50t na ostatné tovary od 1-ného ukladateľa
 • Výška a objem úveru závisí od množstva a druhu tovaru uloženého poľnohospodárom - ukladateľom /vo Verejnom alebo súkromnom sklade/ a jeho akceptačnej hodnoty
 • Banka financuje zrno obilnín, vrátane kukurice a olejnaté semená
 • Splatnosť úveru je maximálne 18 mesiacov
 • Čerpanie a splatenie úveru je jednorazové alebo postupné, v závislosti od počtu a splatnosti jednotlivých SZL alebo TZL
 • Počiatočný poplatok za prevzatie záväzku poskytnúť úver je možné dohodnúť individuálne

 

Platenie za tovar firemnou nákupnou kartou s možnosťou financovania prostredníctvom účelových úverov a POS terminálu
 • Ako jediná banka poskytujeme úvery na firemné nákupné karty, ktoré sú určené na financovanie vstupov do poľnohospodárskej výroby pre kupujúcich /poľnohospodárov/, s použitím firemnej nákupnej karty a POS Terminálu
 • Podmienkou je uzatvorená zmluva o spolupráci medzi Bankou a dodávateľom tovaru a zmluvy o úvere s kupujúcimi tovarov
 • Výhody produktu pre dodávateľa:
  • minimálna doba inkasa pohľadávok kupujúcim
  • platba kupujúceho je realizovaná okamžite
 • Výhody produktu pre kupujúceho:
  • úver do výšky 100% z uzatvoreného kontraktu s dodávateľom
  • úver má splátkový charakter, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve
  • osobitný účet, ku ktorému je vydaná firemná nákupná karta, je vedený bezplatne
 • Výška a objem úveru závisí od objemu nakupovaného tovaru uvedeného na vystavenej faktúre

 

Úvery na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka s podporou prostriedkov EÚ

Krátkodobý preklenovací úver

 • Až do výšky 90 % z objemu podpory uvedenej v Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
 • Čerpanie a splatenie úveru je jednorazové, pričom úver sa spláca z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ a s dobou poskytnutia do 12mesiacov
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Strednodobý investičný úver

 • Až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov
 • Predovšetkým na nákup hnuteľného majetku a menších modernizácií
 • Čerpanie úveru je jednorazové alebo postupné do 2 rokov, s postupným splatením časti úveru z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ a formou splátkového kalendára na obdobie do 4 rokov po ukončení lehoty čerpania úveru
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Kombinovaný investičný úver

 • Predovšetkým na ucelené projekty – na výstavbu a modernizáciu fariem, nákup technológií alebo strojov
 • Až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov v dvoch častiach:

  a) úver na realizáciu projektu, ktorý je charakteristický postupným čerpaním úveru do 3 rokov, s možnosťou splácania úveru z podpory vyplatenej z PPA z prostriedkov EÚ, prípadne formou splátkového kalendára

  b) po realizácii projektu banka poskytne úver na investičné financovanie, ktorý je charakteristický jednorazovým čerpaním úveru, a keďže vieme, že investície v poľnohospodárstve majú dlhú návratnosť, preto Vám ponúkame postupné splácanie tohto úveru formou splátkového kalendára až do 8 rokov, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve
 • Dotačný účet je vedený bez poplatkov, banka poplatok za spracovanie úveru a predčasné splatenie neuplatňuje

 

Investičné úvery na nákup podielov poľnohospodárskej pôdy (p. p.)
 • Poľnohospodársku pôdu považujeme za dôležitý výrobný prostriedok
 • Úvery sú určené na nákup p. p. a/alebo refundáciu už nakúpených p. p.
 • Znalecký posudok na financovanie p. p. banka nepožaduje
 • Čerpanie je postupné v závislosti od predložených kúpnych zmlúv p. p.
 • Splatenie úverov očakávame max. do 8 - 10 rokov, pričom splátky úverov prispôsobíme sezónnym tržbám v poľnohospodárstve

 

Financovanie obnoviteľných zdrojov

Skupina UniCredit vníma špecifické podmienky podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov výroby energie vo všetkých 17 európskych štátoch, kde pôsobí. Vďaka výmene skúseností z celoeurópskej siete UniCredit sme pre Vás vytvorili špeciálny prístup pre financovanie vašich podnikateľských aktivít.

Patríme k bankám s najväčšou angažovanosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov na slovenskom trhu.

V súčasnosti poskytujeme financovanie v nasledujúcich oblastiach výroby energie z obnoviteľných zdrojov
 • malé vodné elektrárne
 • veterné elektrárne
 • fotovoltické elektrárne (vrátane refinancovania existujúcich projektov)
 • biomasa
 • bioplynové stanice (viac informácií dole)
Dokážeme zohľadniť špecifiká spojené s financovaním obnoviteľných zdrojov
 • dlhodobý investičný horizont - úver so splatnosťou 10 – 15 rokov
 • vysoké vstupné náklady - úver až do výšky 80 % investičných nákladov
 • krátkodobý úver na predfinancovanie DPH
 • garanciu úrokovej sadzby
 • možnosť prvej splátky úveru až po dokončení projektu a nábehu tržieb
 • možnosť predčasných splátok úveru po dokončení výstavby
 • poradenstvo a podporu od našich špecialistov počas celého projektového cyklu

Bioplynové stanice

Pripravili sme pre Vás výhodný investičný úver na financovanie výstavby a prevádzky bioplynovej stanice.

Základné podmienky

 • Veľkosť bioplynovej stanice je primeraná osevnej ploche poľnohospodárskeho podniku.
 • Projekt má platné stavebné povolenie a budúce pripojenie do distribučnej siete.
 • Bioplynová stanica bude v majetku poľnohospodárskeho podniku alebo projektovej spoločnosti, v ktorej má vlastnícky podiel poľnohospodársky podnik.
 • Generálny dodávateľ má preukázateľné referencie.

Financovanie

 • Dlhodobý investičný úver so splatnosťou až 12 rokov.
 • Krátkodobý úver na predfinancovanie DPH.
 • Možnosť prvej splátky úveru až po dokončení projektu a nábehu tržieb.
 • Možnosť predčasných splátok úveru po dokončení výstavby stanice.
 • Garancia úrokovej sadzby až počas celej doby splácania úveru.
 • Možnosť financovania vstupov prostredníctvom prevádzkového úveru.

Ďalšie informácie

Ak máte záujem získať ďalšie informácie o ponúkaných službách, kontaktujte, prosím, svojho bankového poradcu, príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte na nasledujúce e-mailové adresy:

Štruktúrované financovanie a syndikácie

UniCredit patrí dlhodobo k najvýznamnejším hráčom v oblasti štruktúrovaného financovania v Slovenskej republike a v Európe. Veľkosť úveru nepredstavuje limitujúci faktor. Úvery vo výške desiatok až stoviek miliónov EUR dokážeme poskytnúť v rámci skupiny UniCredit alebo v spolupráci s inými bankami.

Ako váš strategický partner v oblasti štruktúrovania a aranžovania syndikovaných úverov vám pomôžeme dosiahnuť optimálnu finančnú štruktúru. V rámci medzinárodnej pôsobnosti UniCredit bude financovanie vašej expanzie na zahraničných trhoch jednoduchšie. Sme aj banka s najväčšou expertízou v oblasti financovania obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu.

VEĽKÉ PODNIKY A KORPORÁCIE

Štruktúrované financovanie a syndikácie - Veľké podniky a korporácie


Máme bohaté skúsenosti s koordinovaním syndikovaných úverov, zastrešíme financovanie poskytnuté viacerými bankami. Ponúkame široké spektrum produktov šitých na mieru potrebám vašej spoločnosti - od klubových úverov až po medzinárodné, vysoko štruktúrované akvizičné financovanie.

Zaistíme úpis financovania - úver poskytne UniCredit a následne ho umiestni na trhu. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre akvizičné financovanie s ohľadom na rýchlosť a diskrétnosť pred dokončením transakcie.

 

Ponúkané špecializované služby

Pre podniky s obratom nad 50 miliónov EUR ponúkame najmä nasledujúce špecializované služby:

 • štruktúrované financovanie
 • akvizičné financovanie
  • fúzie a akvizície
  • akvizície / vysoko zadlžené výkupy (LBOs) / odkúpenie spoločnosti manažmentom (MBOs)
 • syndikované úvery
  • klubové financovanie
  • "Best Effort" syndikácie
  • úpis financovania
  •  služby Facility a Security Agenta
 • projektové financovanie
  • nové projekty
  • refinancovanie existujúcich projektov
 • financovanie obnoviteľných zdrojov elektriny
 • financovanie zmien vo vlastníckej štruktúre (výplata spoločníkov/akcionárov, príchod nových spoločníkov/akcionárov)
 • financovanie zmien v kapitálovej štruktúre (výplata mimoriadnej dividendy, pôžička akcionárom)

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ponúkaných službách a produktoch získate tu, prípadne, prosím, kontaktujte svojho bankového poradcu, obráťte sa na príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte prostredníctvom e-mailu:

Štruktúrované financovanie

matus.takac@unicreditgroup.sk

frantisek.celko@unicreditgroup.sk

Projektové financovanie a Obnoviteľné zdroje elektriny

lukas.lehocky@unicreditgroup.sk

michal.mravec@unicreditgroup.sk

vladislav.suchanek@unicreditgroup.sk

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Štruktúrované financovanie a syndikácie - Malé a stredné podniky

 

Na slovenskom trhu sme výnimoční tým, že poskytujeme služby štruktúrovaného a akvizičného financovania aj podnikom s obratom do 50 miliónov EUR, a to buď prostredníctvom špecializovaného tímu alebo v úzkej spolupráci s ním. Veľkosť úveru pre nás nie je limitujúcim faktorom.

 

Prečo využiť naše služby?

 • Plánujete zmenu vo vlastníckej štruktúre Vašej spoločnosti (odchod niektorých spoločníkov/akcionárov, príchod nových spoločníkov/akcionárov)?
 • Chystáte akvizíciu inej spoločnosti?
 • Potrebujete financovať zmenu kapitálovej štruktúry, výplatu mimoriadnej dividendy alebo pôžičku akcionárom/spoločníkom?
 • Ste skúsený manažér a zvažujete odkúpenie Vami riadenej spoločnosti (MBO)?

Špecializovaní odborníci Vám pomôžu s financovaním komplexných transakcií pripravených na mieru Vašim potrebám.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ponúkaných službách a produktoch získate tu, prípadne, prosím, kontaktujte svojho bankového poradcu, obráťte sa na príslušnú regionálnu pobočku alebo nám napíšte prostredníctvom e-mailu

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo