Novinky

5. 1. 2017 - Zmena otváracích hodín pobočky Banská Bystrica  SC Europa, Na Troskách 25 s platnosťou od 1. 2. 2017. Viac TU


1.12.2016 - Informácie o režime spracovania príkazov platobného styku, realizácie platieb a režimu pobočiek banky ku koncu roka 2016 nájdete TU.


 


 


Banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. patrí v Českej republike a na Slovensku medzi popredné finančné inštitúcie a poskytuje širokú škálu kvalitných produktov pre firemných klientov, retailových klientov, podnikateľov i privátnu klientelu. Je jednou z najsilnejších bánk na trhu v oblasti projektového, štruktúrovaného a syndikovaného financovania Corporate Finance. Mimoriadne silnú pozíciu si banka tiež vybudovala v oblasti akvizičného financovania a tiež sa radí na prvú priečku vo financovaní komerčných nehnuteľností.

O banke
Orgány banky
Akcionári
Korešpondenčné banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahla v prvom polroku 2016 výborný obchodný výsledok, konsolidovaný čistý zisk medziročne narástol o 11,9 % na 3,5 miliárd Kč.

Komentár Jiřího Kunerta, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:
„ I napriek zvýšeným nákladom do Rezolučného fondu a Fondu poistenia vkladov sme dosiahli dvanásťpercentný rast konsolidovaného čistého zisku. K tomuto významnému nárastu čistého zisku prispeli okrem stabilne sa zvyšujúcich objemov retailových a korporátnych úverov i výnosy plynúce z medzinárodných transakcií – akvizícia VISA Europe, kde naša banka mala majetkovú účasť. Naprieč všetkými segmentami sa nám darí úspešne implementovať nastavenú stratégiu a vytvárame si silnú pozíciu pre ďalší rast na oboch trhoch. UniCredit Bank sa i naďalej teší vysokej dôvere klientov v období, kedy sú banky v celej Európe pod tlakom rastúcich regulácií, udržania výnosnosti a udalostí ako je Brexit. “

Výročné správy
Valné zhromaždenie
Emitent Info
Povinné údaje o banke

Tlačové centrum

Vitajte na stránke komunikačného odboru UniCredit Bank.

Nájdete tu tlačové správy, fotografie našich predstaviteľov, finančné údaje o banke. V prípade otázok na tlačové centrum nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Tlačové správy
Ekonomické Správy a Analýzy
Pre médiá
Novinky

Udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou našej misie. Staráme sa o to, aby náš prístup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bol aj do budúcnosti efektívny a generoval prospešné aktivity voči našim akcionárom a všetkým záujmovým skupinám okolo nás doma i vo svete.

Spoločenská zodpovednosť
Zodpovedné podnikanie
Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

Kontakty

Zavolajte nám
0800 14 00 14 / *1111
Kontaktný formulár
Reklamačný formulár
IBAN KALKULÁTOR
IBAN VALIDÁTOR

EXCHANGE RATES

AUD
DEVÍZY
STRED
Úplný kurzový lístok