Pravidelné investovanie s bonusom

Investujte pravidelne do budúcnosti vas a vašej rodiny. Teraz s možnosťou získať bonus vo výške jednej mesačnej investície.
Platí do 30. 6. 2018.

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V časoch extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch máme pre vás toto riešenie - program pravidelného investovania U invest Plus.

 

Hlavné parametre:       

  • pravidelná investícia do budúcnosti už od 20 € mesačne
  • možnosť získania atraktívneho výnosu
  • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť. To všetko úplne bez poplatku
  • v jedinej investícii získate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií

 

AKO NA TO?

3 Jednoduché kroky k pravidelnému investovaniu cez U invest Plus:

  1. zvoľte si mesačnú sumu
  2. vyberte si jednu z 3 investičných stratégií
    (konzervatívnu, balôancovanú, dynamickú)
  3. zvoľte si, na ako dlho chcete investovať

Pravidelné investovanie s bonusom

* Očakávané zhodnotenie je modelované na príklade pravidelného mesačného odkladania sumy 50 € so vstupným poplatkom Jednorazovo počas 5, 7 a 10 rokov a so zvolenou dynamickou stratégiou. Investičné možnosti uvádzané na tomto mieste nemusia korešpondovať s určeným cieľovým trhom investora. Tento graf je matematickým príkladom zloženého úročenia vo výške očakávaného zhodnotenia danej stratégie a neznázorňuje jej budúci vývoj. Očakávané zhodnotenie nepredstavuje záväzný prísľub do budúcna, vychádza z historickej výkonnosti portfólií s porovnateľnými parametrami a zložením. Výpočet nezahŕňa vývoj trhu, ale zohľadňuje zaplatený vstupný poplatok podľa platného cenníka. Súhrnná informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch je uvedená v dokumente Predobchodná simulácia, ktorý je vytvorený bankárom pred podaním pokynu na nákup vybraného fondu.

AKO ZÍSKATE BONUS?

Založte si program pravidelného investovania U invest Plus do 30. júna 2018 a my vám zaplatíme sumu jednej vašej mesačnej investície.**

**Sumu jednej vašej mesačnej investície získate, ak si počas trvania kampane založíte program pravidelného investovania U invest Plus s typom úhrady vstupného poplatku „Jednorazovo“, pričom prvá platba bude zaplatená do 20. júla 2018. Ďalšie informácie o kampani Pravidelné investovanie s bonusom vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znenie podmienok nájdete v Podmienkach kampane. Kampaň sa koná od 9. mája do 30. júna 2018. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Informácia o zmene trvania bude uverejnená na obchodných miestach banky a na www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom.

Investovanie do investičných nástrojov obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Očakávaná výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

Spinning wheel animation

Loading