Pravidelné investovanie s bonusom

Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny. Teraz s možnosťou získať bonus vo výške jednej mesačnej investície.
Kampaň je časovo obmedzená do 30. 11. 2018.

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V časoch extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch máme pre vás toto riešenie - program pravidelného investovania U invest Plus.

 

Hlavné parametre:       

  • pravidelná investícia do budúcnosti už od 20 € mesačne
  • možnosť získania atraktívneho výnosu
  • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť. To všetko úplne bez poplatku
  • v jedinej investícii získate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií

 

AKO NA TO?

3 Jednoduché kroky k pravidelnému investovaniu cez U invest Plus:

  1. zvoľte si mesačnú sumu
  2. vyberte si jednu z 3 investičných stratégií
    (konzervatívnu, balancovanú, dynamickú)
  3. zvoľte si, na ako dlho chcete investovať
Akú sumu môžete získať pri pravidelnom odkladaní 50 eur mesačne?

Pravidelné investovanie s bonusom

* Očakávané zhodnotenie je modelované na príklade pravidelného mesačného odkladania sumy 50 € so vstupným poplatkom Jednorazovo počas 5, 10, 15 a 20 rokov a so zvolenou dynamickou stratégiou. Tento graf je matematickým príkladom zloženého úročenia vo výške očakávaného zhodnotenia 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budúci vývoj. Očakávané zhodnotenie nepredstavuje záväzný prísľub do budúcna, vychádza z historickej výkonnosti portfólií s porovnateľnými parametrami a zložením. Výpočet nezahŕňa vývoj trhu, ale zohľadňuje zaplatený vstupný poplatok podľa platného cenníka. Súhrnná informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch je uvedená v dokumente Predobchodná simulácia, ktorý je vytvorený bankárom pred podaním pokynu na nákup vybraného fondu.

 

AKO ZÍSKATE BONUS?

Založte si program pravidelného investovania U invest Plus do 30. novembra 2018 a my za vás zaplatíme sumu jednej vašej mesačnej investície.**

**Sumu jednej vašej mesačnej investície získate, ak si počas trvania kampane založíte program pravidelného investovania U invest Plus s typom úhrady vstupného poplatku „Jednorazovo“, pričom prvá platba bude zaplatená do 31. decembra 2018. Ďalšie informácie o kampani Pravidelné investovanie s bonusom vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znenie podmienok nájdete v Podmienkach kampane. Kampaň prebieha od 8. októbra do 30. novembra 2018. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Informácia o zmene trvania bude uverejnená na obchodných miestach banky a na www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom.

S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Spinning wheel animation

Loading