Pravidelné investovanie s 2 % navyše - 2020 - október - december od UniCredit Bank

Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny a my vám garantujeme odmenu 2 % z hodnoty vašej investície po prvom roku.

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V obdobiach extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich i termínovaných účtoch máme pre vás toto riešenie – program pravidelného investovania U invest Plus.

 

Hlavné parametre:

  • pravidelná investícia do budúcnosti už od 20 Eur mesačne
  • možnosť získať atraktívny výnos
  • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, akú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť. To všetko úplne bez poplatku
  • v jedinej investícii získavate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií
  • nielen široko diverzifikované portfólio, ale i pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká vyplývajúce z kolísania trhov
AKO NA TO?
AKO ZÍSKATE 2 % NAVYŠE?

Chcete sa dozvedieť ako začať investovať, čo zvážiť než začnete a či má investovanie zmysel? Prečítajte si ako na to v našej Investičnej akadémii.

*** Odmenu 2 % navyše z hodnoty programu pravidelného investovania U invest Plus získate najneskôr do 28. februára 2022, ak si počas trvania kampane založíte program pravidelného investovania U invest Plus a najneskôr do 31. decembra 2021 uskutočníte minimálne 9 mesačných investícií. Aby sa vaša pravidelná investícia do kampane kvalifikovala, musí byť jej mesačná výška v rozmedzí 20 – 100 Eur. Nevzťahuje sa na klientov, ktorí využili minuloročnú kampaň „Pravidelné investovanie s 2 % navyše” a/alebo minuloročnú kampaň  „Pravidelné investovanie s 2 % navyše – November” a/alebo kampaň ,,Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020 a/alebo kampaň ,,Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020 – máj-jún” a/alebo kampaň ,,Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020 – Júl-September” a zároveň si v priebehu trvania súčasnej kampane od 1.10.2020 do 31.12.2020 založia pravidelnú investíciu, v ktorej ISIN podielového fondu je totožný s ISINom podielového fondu z predchádzajúcej kampane. V tomto prípade je nová pravidelná investícia z kampane vylúčená. To samozrejme nebráni založeniu novej pravidelnej investície (príp. alternatívou je zvýšenie mesačne investovanej čiastky v pôvodnom programe pravidelného investovania).  Ďalšie informácie o kampani Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020 – október-december vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znenie podmienok nájdete v Podmienkach kampane. Kampaň prebieha od 1. októbra do 31. decembra 2020. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne skončiť. Informácia o zmene trvania bude zverejnená na obchodných miestach banky a na   www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom.

 

Podmienky kampane platné od 1.7.2020 do 30.9.2020 

Podmienky kampane platné od  1.5.2020 do 30.6.2020

Podmienky kampane platné od 17.2.2020 do 30.4.2020

Podmienky kampane platné od 15.8.2019 do 31.10.2019

Podmienky kampane platné od 1.11.2019 do 30.11.2019

 

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavuje prospekt  alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny ako aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Investičné možnosti tu uvedené nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku klienta, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo