Pravidelné investovanie s bonusom

Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny. Teraz s možnosťou získať extra bonus vo výške vašej mesačnej investície.

Aj malé sumy vám môžu zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Viete, že na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy je potrebné si odkladať približne 10 % príjmu? V časoch extrémne nízkych úrokov na bežných a sporiacich účtoch vám pre zaistenie budúcnosti preto ponúkame vhodnejšie riešenie – program pravidelného investovania U invest Plus.

 

Výhody, ktoré získate:       

 • pravidelná investícia do budúcnosti od 20 eur mesačne – napr. na vzdelanie alebo dôchodok
 • možnosť získania aktraktívneho výnosuvkladajte toľko a ako často potrebujete, extra platby aj cez internet banking. Výšku pravidelnej investície môžete kedykoľvek upraviť
 • peniaze môžete mať kedykoľvek k dispozícii bez výstupného poplatku
 • v každej z troch investičných stratégií získavate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investíčných nástrojov
 • široko diverzifikovaným portfóliom a pravidelným investovaním znižuje riziko nesprávneho načasovania
 • široko diverzifikovaným portfóliom a pravidelným investovaním znižuje riziko nesprávneho načasovania

1Amundi asset management sa vďaka spojeniu so spoločnosťou Pioneer Investments stala najväčším správcom investícií v Európe2 s objemom spravovaného majetku prevyšujúcim 1,3 bilióna3 EUR a zároveň sa spoločnosť Amundi radí medzi

2Rebríček IPE „Top 400 asset managers“ zverejnený v júni 2017 a založený na výške majetku pod správou k decembru 2016.

3Kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podľa stavu ku koncu decembra 2016.

AKO NA TO?

3 Jednoduché kroky k pravidelnému investovaniu cez U invest Plus:

 1. zvoľte si mesačnú sumu
 2. vyberte si jednu z 3 investičných stratégií
  (konzervatívnu, balôancovanú, dynamickú)
 3. zvoľte si, na ako dlho chcete investovať

Pravidelné investovanie s bonusom

* Uvedené zhodnotenie je modelované pri pravidelnom mesačnom odkladaní sumy 50 Eur a nepredstavuje záväzný prísľub do budúcnosti. Uvedený graf je matematickým príkladom zloženého úročenia vo výške očakávaného zhodnotenia jednotlivých stratégií a neznázorňuje ich budúci vývoj. Očakávané zhodnotenie vychádza z historickej výkonnosti portfólií s porovnateľnými parametrami a zložením. Výpočet nezahŕňa vývoj trhu a poplatky.

AKO ZÍSKATE BONUS?

Založte si program pravidelného investovania U invest Plus do 15. decembra 2017 a my za vás zaplatíme sumu jednej vašej mesačnej investície.**

 

PODMIENKY KAMPANE

VIAC INFORMÁCIÍ K U INVEST PLUS

**Sumu jednej vašej mesačnej investície získate ak si počas trvania kampane založíte program pravidelného investovania U invest Plus s typom úhrady vstupného poplatku Vopred Express, pričom prvá platba bude zaplatená do 19. 1. 2018 . Ďalšie informácie o Programe Pravidelné investovanie s bonusom vám poskytneme v našej pobočke a úplné znenie podmienok nájdete v Podmienkach kampane. Kampaň prebieha od 13. 11. 2017 do 15. 12. 2017. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Informáciu o zmene trvania uverejní na obchodných miestach a na www.unicreditbank.sk.

Spinning wheel animation

Loading