3DSecure - zabezpečenie platieb kartou na internete

Úvod

Od 1. novembra je zabezpečenie 3DSecure dostupné pri všetkých typoch platobných kariet a jeho použitie bude pre všetkých držiteľov kariet úplne zadarmo.

3DSecure predstavuje moderné zabezpečenie platieb kartou na internete. Na potvrdenie platby je potrebné zadať unikátny autorizačný kód, ktorý držiteľ karty dostane prostredníctvom bezplatnej SMS správy na mobilný telefón.

Bezpečné nákupy platobnou kartou na internete?

3DSecure ochráni kartu pri platbe na internete.

Nechcete si pamätať ďalšie heslo?

Pri platbe kartou na internete s využitím zabezpečenia 3DSecure si nemusíte pamätať žiadne heslo. Autorizačný kód bezplatne zašleme SMS správou na váš mobilný telefón.

Máte obavy z podvodného získavania údajov z platobnej karty na internete?

Pri platbe kartou u 3DSecure internetového obchodníka sú citlivé údaje z platobnej karty oznamované len banke, ktorá autorizuje vašu platbu.

Ukradli vám vašu platobnú kartu alebo ste ju stratili, a máte obavy z jej zneužitia na internete?

Nezabudnite vašu platobnú kartu hneď, ako zistíte jej stratu alebo krádež, zablokovať pre prípad akéhokoľvek použitia na zákazníckej linke UNITEL  na telefónnom čísle
0800 14 00 14 alebo *1111, prípadne na +421 44 547 68 70 pre volania zo zahraničia.

Včasnou blokáciou karty zabránite uskutočneniu transakcie v prípade, že vám niekto ukradne kartu aj telefón.

Zabezpečenie 3DSecure ochráni kartu pred jej použitím neoprávnenou osobou len pri platbe u 3DSecure internetového obchodníka. Autorizačný kód je zaslaný na číslo mobilného telefónu registrovaného v banke.

Nákup kartou u 3DSecure internetového obchodníka je rovnako bezpečný ako platba vykonaná prostredníctvom internetového bankovníctva.

Aktivácia 3DSecure

Ako si môžem aktivovať zabezpečenie 3DSecure?

Na aktiváciu stačí jeden krok.

Zaregistrujte si vaše číslo mobilného telefónu na zasielanie bezplatných SMS správ.

Na registráciu telefónneho čísla môžete:

 • kontaktovať Klientsku linku UniCredit Bank na telefónnom
  čísle 0800 14 00 14 alebo *1111, pre volania zo zahraničia +421 44 547 68 70
 • navštíviť akúkoľvek pobočku UniCredit Bank

Chcete vedieť viac informácií o zabezpečení 3DSecure?

Vyberte si sami spôsob, ako nás budete kontaktovať.

Platba s 3DSecure

Ako prebieha platba kartou na internete s 3DSecure?

Bezpečné nákupy na internete nemôžu byť jednoduchšie.

3DSecure platba

Kde zaplatím bezpečne s 3DSecure?

Všetky internetové obchody podporujúce zabezpečenie 3DSecure sú označené niektorou z obchodných značiek kartovej asociácie: 

3DSecure logo

Verified by VISA

Väčšina internetových obchodov podporuje bezpečné nákupy kartou s použitím 3DSecure.

Ak niektoré internetové obchody nepodporujú zabezpečenie 3DSecure, platba sa uskutoční bez potvrdenia autorizačným kódom. Pri týchto obchodoch však nemožno zaručiť maximálnu bezpečnosť platobnej karty pri jej použití.

Vyberajte si preto 3DSecure internetových obchodníkov, ktorí držiteľovi karty umožňujú vykonať bezpečnú platbu kartou na internete.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky týkajúce sa zabezpečenia internetových platieb kartou 3DSecure

Čo je prechodné obdobie zavedenia zabezpečenia 3DSecure?

 • 3DSecure je zavedené pri všetkých platobných kartách od 1. 11. 2016 s výnimkou darčekových kariet. 
 • Od tohto okamihu budú mať držitelia kariet možnosť vykonať prvé tri platby kartou bez zadania autorizačného kódu, najneskôr však počas troch mesiacov od zavedenia 3DSecure.
 • Potom nebudú platby kartou bez zadania autorizačného kódu u 3DSecure internetových obchodníkov povolené.

Čo ak nemám registrované číslo mobilného telefónu pre 3DSecure?

 • Platba kartou u 3DSecure internetového obchodníka vám nebude povolená.
 • Na registráciu kontaktujte Klientsku linku alebo navštívte akúkoľvek pobočku UniCredit Bank.

Čo ak autorizačný kód 3DSecure zadám nesprávne?

 • V prípade nesprávneho zadania autorizačného kódu môžete pokus zopakovať, maximálne však trikrát.

Čo ak autorizačný kód 3DSecure zadám nesprávne viac než trikrát?

 • Platobná karta bude pre platby u 3DSecure internetových obchodníkov zablokovaná. Ostatné platby kartou nie sú obmedzené.
 • Na opätovné odblokovanie platobnej karty pre internetové platby kontaktujte zákaznícku linku UNITEL na 800 14 00 14 alebo *1111 prípadne na +421 44 547 68 70 pre volania zo zahraničia.

Čo ak na internete platím viacerými kartami a mám len jeden mobilný telefón?

 • Na zaregistrované číslo mobilného telefónu pre 3DSecure vám budú zasielané SMS správy s autorizačným kódom pri platbe akoukoľvek vašou kartou od UniCredit Bank.
 • Registrovať možno len jedno číslo mobilného telefónu.

Čo mám robiť, ak nedostanem autorizačný kód 3DSecure?

 • Najskôr sa ubezpečte, že internetový obchodník, u ktorého nakupujete, podporuje zabezpečenie 3DSecure (informácie, ako spoznáte 3DSecure internetového obchodníka, nájdete v časti "Platba s 3DSecure").
 • Ak nedostanete SMS správu s autorizačným kódom 3DSecure, opakujte, prosím, zadanie platby a/alebo kontaktujte zákaznícku  linku UNITEL na 800 14 00 14 alebo *1111, prípadne na +421 44 547 68 70 pre volania zo zahraničia.

Čo mám robiť v prípade straty a/alebo krádeže karty?

 • V prípade straty platobnej karty je nutné kartu ihneď blokovať proti ďalšiemu použitiu. Na blokáciu karty kontaktujte zákaznícku linku UNITEL na 800 14 00 14 alebo *1111, prípadne +421 44 547 68 70 pre volania zo zahraničia.
 • Na zákazníckej linke UNITEL kartu okamžite zablokujú proti ďalšiemu použitiu a dohodnú sa s vami na vydaní novej platobnej karty.
 • Číslo mobilného telefónu, ktoré bolo registrované pre pôvodnú platobnú kartu, bude použité pri platbách novo vydanou platobnou kartou.

Čo mám robiť v prípade straty mobilného telefónu?

 • V prípade straty mobilného telefónu sa, prosím, obráťte štandardnou cestou na svojho mobilného operátora.
 • Odporúčame vám overiť, že ste spolu s telefónom nestratili aj vašu platobnú kartu. V takom prípade je nutné vykonať blokáciu platobnej karty na zákazníckej linke.
 • Nezabudnite zmeniť vaše číslo mobilného telefónu pre 3DSecure na zákazníckej linke, ak vám mobilný operátor pridelí nové telefónne číslo.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame všetkým držiteľom kariet nevkladať žiadne údaje o platobnej karte alebo čísle PIN do mobilného zariadenia.

Kedy môžem 3DSecure aktivovať?

 • 3DSecure je možné používať od 1. 11. 2016. Registrujte si vaše číslo mobilného telefónu na zákazníckej linke, prostredníctvom pobočky alebo internetového bankovníctva.

Koľko čísel mobilných telefónov si môžem zaregistrovať?

 • Registrovať môžete len jedno číslo mobilného telefónu, ktoré bude využívané na zaslanie autorizačného kódu.

Môžem si zmeniť zaregistrované telefónne číslo?

 • Číslo mobilného telefónu môžete zmeniť na zákazníckej linke UNITELna 800 14 00 14 alebo *1111, prípadne na +421 44 547 68 70 pre volania zo zahraničia, alebo na akejkoľvek pobočke UniCredit Bank.
 • Zmena čísla mobilného telefónu sa uskutoční okamžite po nahlásení a potvrdení zmeny zo strany Banky.

Môžem používanie zabezpečenia 3DSecure na svojej karte odmietnuť?

 • Od 1. 11. 2016  je používanie 3DSecure povinné pre všetkých držiteľov platobných kariet. Od tohto okamihu budú mať držitelia kariet možnosť vykonať prvé tri platby kartou bez zadania autorizačného kódu, najneskôr však počas troch mesiacov od zavedenia 3DSecure.

Ako spoznám dôveryhodného internetového obchodníka?

 • Kartu používajte len na stránkach, ktoré majú zabezpečený prenos dát (SSL protokol) – v riadku adresy internetového prehliadača sa zobrazí https:// a ikona visiaceho zámku.
 • U internetových obchodníkov však nemožno zaručiť maximálnu možnú bezpečnosť, a preto odporúčame zvýšenú opatrnosť.

Ako spoznám 3DSecure internetového obchodníka?

 • Každý 3DSecure internetový obchodník je označený niektorou z obchodných značiek kartovej asociácie:

3DSecure logo

Verified by VISA

Aké údaje z platobnej karty zadávam pri internetovej platbe?

Pri platbe kartou u internetového obchodníka je povinný údaj číslo a platnosť karty a bezpečnostný CVC2/CVV2 kód (tri číslice za podpisovým prúžkom na zadnej strane karty).

Ak platobná karta a internetový obchodník podporuje zabezpečenie 3DSecure, budete vyzvaní na zadanie autorizačného kódu, ktorý zašleme na váš mobilný telefón.

Akou kartou môžem platiť na internete s 3DSecure?

Z našich kariet môžete využiť akúkoľvek kartu MasterCard alebo Visa. Všetky debetné a kreditné karty vydávané UniCredit Bank s výnimkou darčekových kariet podporujú službu 3DSecure.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo