Špeciálne účty

Notárska úschova

Účet notárskych úschov je určený notárom na účely oddeleného vedenia peňažných prostriedkov tretích osôb od peňažných prostriedkov notára.

  • vedenie účtu a disponovanie s ním je ošetrené špeciálnou zmluvou o účte
  • peňažné prostriedky sú vyplatené na požiadanie (bez výpovednej lehoty)
  • peňažné prostriedky tretích osôb na tomto účte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane vkladov
  • účet je vedený bez poplatkov a úročenia
  • v prípade súbežného otvorenia balíka služieb Konto PROFESIA Plus je vedenie balíka zdarma

Mám záujem

Zanechajte nám na seba kontakt. Radi Vás kontaktujeme naspäť.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Spinning wheel animation

Loading