Špeciálne účty

Notárska úschova

Účet notárskych úschov je určený notárom na účely oddeleného vedenia peňažných prostriedkov tretích osôb od peňažných prostriedkov notára.

  • vedenie účtu a disponovanie s ním je ošetrené špeciálnou zmluvou o účte
  • peňažné prostriedky sú vyplatené na požiadanie (bez výpovednej lehoty)
  • peňažné prostriedky tretích osôb na tomto účte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane vkladov
  • účet je vedený bez poplatkov a úročenia
  • v prípade súbežného otvorenia balíka služieb Konto PROFESIA Plus je vedenie balíka zdarma
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo