Špeciálne účty

Notárska úschova

Účet notárskych úschov je určený notárom na účely oddeleného vedenia peňažných prostriedkov tretích osôb od peňažných prostriedkov notára.

  • vedenie účtu a disponovanie s ním je ošetrené špeciálnou zmluvou o účte
  • peňažné prostriedky sú vyplatené na požiadanie (bez výpovednej lehoty)
  • peňažné prostriedky tretích osôb na tomto účte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane vkladov
  • účet je vedený bez poplatkov a úročenia
  • v prípade súbežného otvorenia balíka služieb Konto PROFESIA Plus je vedenie balíka zdarma

Mám záujem

Zanechajte nám na seba kontakt. Radi Vás kontaktujeme naspäť.

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or or
Spinning wheel animation

Loading