Konto PROFESIA Plus

Exkluzívny balík služieb pre klientov zo segmentu slobodné povolania. V rámci tohto balíka získate zlatú platobnú kartu, výhodnú úrokovú sadzbu, transakcie zdarma a pri aktívnom využívaní a splnení podmienok máte vedenie účtu bez poplatku.

 

Poplatky za vedenie balíka
Štandardný mesačný poplatok 6,00 €
Mesačný poplatok pri aktívnom využívaní účtu 0,00 €
Podmienky aktívneho využívania účtu Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 6 000 EUR alebo otvorenie účtu Notárska úschova
Mesačný poplatok pre začínajúce podnikateľské subjekty 6,00 €
Podmienky pre začínajúce podnikateľské subjekty -
Bežné účty
Vedenie bežného účtu v EUR
Vedenie bežného účtu v cudzej mene
Maximálny počet bežných účtov v cudzej mene 1
Elektronický výpis z bežného účtu
(e-mailom alebo cez elektronické bankovníctvo)
   
Platby
Počet prijatých a odoslaných SEPA úhrad a platieb SEPA inkasom cez elektronické bankovníctvo v rámci balíka služieb 20
Vklady a výbery hotovosti (majiteľom účtu) na obchodnom mieste
Vklad v hotovosti na účet NEOBMEDZENE
Výber hotovosti z účtu -
Platobné karty
Embosovaná debetná karta k bežnému účtu
Zlatá embosovaná debetná karta MasterCard Business Gold alebo VISA Gold  ✔ (*)
Maximálny počet debetných kariet v balíku služieb 1
Výber z bankomatov UniCredit Group v SR alebo v zahraničí NEOBMEDZENE
Výber z bankomatov iných bánk v SR 3
Elektronické bankovníctvo
BusinessNet Professional
Smart Banking
Pridelenie SMS kódu alebo Smart kľúča
Notifikácie transakcií debetnými kartami 100
Výpis zasielaný e-mailom alebo do
elektronického bankovníctva
1-krát mesačne
Kontokorentný úver
Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru - zdarma
Poplatok za vedenie úverového limitu - zdarma -

Uvedené produkty a služby sú poskytované k balíkom služieb. Platné k 01.11.2014

  • Produkty/služby označené "✔" sú zahrnuté v balíku služieb.
  • Produkty/služby označené " - " nie sú zahrnuté v balíku služieb a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre podnikateľov.

Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.

* Zlatá debetná karta je iba pre klientov s profesiou: notár, advokát, stomatológ, lekár, exekútor, insolvenčný správca, lekárnik, veterinár, daňový poradca a audítor.

Spinning wheel animation

Loading