PRIIPS

Vážení klienti,

s ohľadom na novú legislatívu, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1286/2014 (tzv. PRIIPs)  pri poskytovaní investičných služieb vám prezentujeme tzv. KID dokumenty (Key Information documents).

Nájdete tu slovenskú aj anglickú verziu dokumentov:

 

KIDy na FXové deriváty

Vyššie uvedené KID dokumenty sú na vyžiadanie bezplatne dostupné v listinnej forme v pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Detailnejšie informácie k podaniu reklamácií a sťažností nájdete v časti Reklamácie a sťažnosti TU

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo