Trade & Export

Dokumentárne obchody

Predávate či nakupujete tovar alebo služby? Nakupujete vstupy pre svoju výrobu, vyrábate svoje produkty a predávate ich? Špecialisti UniCredit Bank vám poradia, ako využiť dokumentárne obchody na zabezpečenie alebo financovanie vašich tuzemských a zahraničných transakcií.

UniCredit Bank patrí medzi renomované banky na trhu v oblasti dokumentárnych obchodov. Starostlivo kontrolujeme každé vaše inkaso i akreditív a upozorníme vás na prípadné nejasnosti. Môžete sa spoľahnúť na náš profesionálny prístup a presnosť.

Viac informácií

Bankové záruky

Požaduje váš obchodný partner záruku, že zákazku dodáte v dohodnutej kvalite alebo množstve? Bojíte sa, že vám zákazník nezaplatí za váš tovar alebo služby? Využite služby UniCredit Bank, ktorá patrí ku špičke v oblasti poskytovania bankových záruk. Pomôžeme vám vybrať vhodný typ záruky a naformulujeme jej text podľa vašich požiadaviek.

Viac informácií

Odkup pohľadávok

Radi by ste zvýšili likviditu svojej spoločnosti inak ako čerpaním úveru? Chcete svojim odberateľom ponúknuť dlhšiu lehotu splatnosti? Alebo je vaším cieľom jednoducho znížiť objem pohľadávok vo vašej súvahe? UniCredit Bank má bohaté skúsenosti s odkupom slovenských a zahraničných pohľadávok.

UniCredit Bank vám prostredníctvom odkupu pohľadávok prináša alternatívnu možnosť prístupu k finančným prostriedkom. Získate tak nielen hotovosť, a to bez toho, aby ste museli žiadať o úver, ale zároveň posilníte kredibilitu a rešpekt vašich obchodných partnerov.

Viac informácií

Odberateľský úver

Vyvážate svoj tovar a služby do zahraničia a chcete obdržať platbu ihneď po ich dodaní? Riešením môže byť výhodné úverové financovanie. Využite skúsenosti UniCredit Bank v oblasti poskytovania odberateľských úverov zahraničným odberateľom alebo ich bankám.

Viac informácií

Financovanie zahraničných investícií

Klientom, ktorí by radi prenikli na zahraničné trhy, ponúkame širokú škálu úverov. Pomôžeme vám financovať založenie nového podniku v zahraničí, nákup už existujúcej spoločnosti alebo časti jej aktív, prípadne financovať prevádzkové potreby a rozvoj spoločnosti vlastnenej slovenským investorom.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo