Prevádzkové úvery

 

Business kontokorent

Potrebujete finančnú rezervu na pohodlné krytie nečakaných výdavkov?
Ponúkame vám úver až do výšky 40 000 €

 • s úrokovou sadzbou od 6,90 % p.a.
 • limit až do 40 000 €
 • splatnosť na dobu neurčitú
 • splácanie úrokov len z vyčerpanej časti úveru
 • splácanie úveru priebežne z prichádzajúcich platieb
 • zabezpečenie Dohodou o ručení

Úver, ktorý je špecificky určený pre vybrané profesie Slobodných povolaní – fyzické a právnické osoby, ktorí podnikajú na území SR.  Tento úver je určený pre nasledujúce profesie Slobodných povolaní:

 • notári, advokáti, správcovia konkurznej podstaty, daňoví poradcovia, audítori, exekútori, zubní technici, veterinári, lekárnici, lekári, zubári
 • neúčelový úver na financovanie krátkodobých prevádzkových potrieb klienta súvisiacich s jeho hlavným predmetom podnikania
 • podanie žiadosti a jej vyhodnotenie zdarma
 • poskytnutie úveru zdarma k balíku služieb KONTO PROFESIA Plus pre fyzické osoby podnikateľov, alebo k balíku BIZNIS KONTO Gold aj pre právnické osoby
 • výška úveru až 20 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • zvýhodnená úroková sadzba 6,90 % p. a.
 • splatnosť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace
 • splácanie úrokov len z vyčerpanej časti úveru
 • splácanie úveru priebežne z prichádzajúcich platieb
 • bez zabezpečenia (platí pre fyzickú osobu podnikateľa, pre právnické osoby zabezpečenie Dohodou o ručení

 

Kontokorentný úver

Prostredníctvom tohto úveru môžete financovať akékoľvek krátkodobé finančné potreby do maximálnej výšky 300 000 €

 • individuálna úroková sadzba
 • limit až do 300 000 €
 • splatnosť max. 12 mesiacov
 • splácanie úrokov len z vyčerpanej časti úveru
 • splácanie úveru priebežne z prichádzajúcich platieb
 • limit sa stanovuje na základe vašich predložených finančných výkazov a kreditných obratov na vašich účtoch v banke
 • zabezpečenie:
  • do 50 000 EUR môžete ručiť Dohodou o ručení
  • nad 50 000 EUR ručíte nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo