Investičné úvery

Zlatá minca

Premýšľate nad modernizáciou kancelárie či ordinácie? Rozširujete priestor a riešite jeho vybavenie? Plánujte nákup auta? Náš investičný úver Profesionál so sadzbou 3,9 % p. a., bez poplatku za poskytnutie úveru a s polovičným poplatkom za vedenie úveru zaistí  financovanie vaších potrieb. Akciová ponuka je platná pre žiadosti spracované do 31. 01. 2022.

Úver, ktorý je špecificky určený pre vybrané profesie Slobodných povolaní – fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú na území SR.  Tento úver je určený pre nasledujúce profesie Slobodných povolaní:

notári, advokáti, správcovia konkurznej podstaty, daňoví poradcovia, audítori, exekútori, zubní technici, veterinári, lekárnici, lekári, zubári

 

 • úver na financovanie investičných potrieb klienta
 • výška úveru až 40 000 €
 • čerpanie na bežný účet klienta bez dokladovania účelu a vlastných zdrojov klienta
 • bez predkladania finančných výkazov (PO do 10 000 €, FOP do 20 000 €)
 • akciová úroková sadzba 3,9 % p. a. garantovaná po celú dobu splácania úveru
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • polovičný poplatok za vedenie úveru (4 EUR mesačne)
 • splatnosť úveru: 2 – 7 rokov
 • zabezpečenie Dohodou o ručení

 

Zlatá minca

PRESTO Business

Potrebujete zdroje na pokrytie jednorazových investičných nákladov?

Ponúkame vám splátkový úver až do výšky 40 000 EUR

 

 • s fixnou úrokovou sadzbou od 5,90% p.a. garantovanou po celú dobu splatnosti úveru 
 • čerpanie úveru priamo na váš účet
 • splácanie je možné formou mesačných splátok istiny, úroky sú splatné k ultimu mesiaca
 • bez dokladovania účelu
 • zabezpečenie Dohodou o ručení
 • požičané finančné prostriedky môžete splácať až 5 rokov

 

Investičný úver

Potrebujete prostriedky na financovanie vašich investičných zámerov?
Ponúkame vám úver na nákup auta, rekonštrukciu, kúpu resp. výstavbu nehnuteľnosti.

 

 • s úrokovou sadzbou od 5,50 % p.a.
 • limit až do 500 000 €
 • maximálna doba splatnosti 7 rokov, resp. 15 rokov v prípade zabezpečenia úveru rezidenčnou nehnuteľnosťou
 • splácanie je možné formou mesačných splátok istiny, úroky sú splatné k ultimu mesiaca
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo