Pravidelné investície

Nechajte svoje peniaze zarábať za vás.

U invest Plus - Investujte pravidelne do budúcnosti vás a vašej rodiny

Pre vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V období extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich i terminovaných účtoch Vám k tomu ponúkame jednoduché riešenie – program pravidelného investovania „U invest Plus“.

Každá z troch investičných stratégií ponúkaných v rámci programu „U invest Plus“ predstavuje kompletné široko diverzifikované portfólio akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií. S „U invest Plus“ pritom nemusíte denne sledovať dianie na kapitálových trhoch a ani venovať Váš voľný čas na vytváranie rôznych analýz. Robte vo voľnom čase len to, čo máte radi! O Vaše investície sa postarajú experti z investičnej spoločnosti Amundi Asset Management, ktorí Vaše prostriedky každý mesiac zainvestujú do tých najlepších fondov popredných svetových investičných správcov. Flexibilita jednotlivých stratégií navyše zabezpečí, že Vaša investícia bude reagovať na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a podľa potreby sa jej vhodne prispôsobovať.

Zriadenie programu U invest Plusje jednoduché – určíte si mesačnú čiastku investície, vyberiete si jednu z troch investičných stratégií (konzervatívna, vyvážená či dynamická) a nakoniec si zvolíte, na ako dlho chcete investovať (5, 10, 15 či 20 rokov).

 

Hlavné parametre:

 • pravidelná investícia do budúcnosti už od 20 EUR mesačne
 • možnosť získania atraktívneho výnosu
 • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícií, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete   alebo investíciu znova obnoviť. To všetko úplne bez poplatku
 • kedykoľvek máte možnosť zmeniť výšku pravidelnej investície alebo nastavenú dĺžku programu
 • v jedinej investícií získavate kompletné diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií
 • nielen široko diverzifikované portfólio, ale aj pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká plynúce z kolísania trhov 

Viac informácii

Pozrite si nasledujúce video a zistite, ako si jednoducho vytvoriť finančnú rezervu alebo zhodnotiť Vaše úspory. Nezabudnite si zapnúť zvuk.

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

RYTMUS SELECT – vyberte si pre vás to najlepšie

Program RYTMUS Select umožňuje pravidelnú investíciu do Vami zvoleného fondu v rámci širokej ponuky spoločnosti Amundi - od fondov konzervatívnych až po tie dynamické. S programom RYTMUS Select nečakáte na ten najvhodnejší okamih, ale dlhodobo investujete pravidelne a disciplinovane, bez ohľadu na to, či trhy práve rastú, alebo klesajú. Minimalizujete tak riziko spojené s nesprávnym načasovaním nákupu a výrazne obmedzíte aj kolísanie hodnoty Vašej investície.

Navyše aj malá mesačne investovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rodinný rozpočet, môže v strednodobom až dlhodobom horizonte priniesť zaujímavú sumu. S využitím znalostí skúsených expertov zo spoločnosti Amundi Asset Management tak máte možnosť zvyšovať hodnotu vlastných finančných prostriedkov v priebehu rokov. Ušetrený čas môžete venovať napríklad rodine a aktivitám, ktoré máte skutočne radi.

 

Hlavné parametre:

 • pravidelná investícia od 30 EUR / 30 USD mesačne
 • pre svoju pravidelnú investíciu môžete vyberať z ponuky niekoľko desiatok fondov rôzneho regionálneho či odvetvového zamerania a stratégie
 • sami si volíte investičný horizont v rozmedzí od 3 do 40 rokov
 • možnosť získania atraktívneho výnosu
 • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícií, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete alebo investíciu znova obnoviť. To všetko bez poplatku
 • kedykoľvek máte možnosť zmeniť výšku pravidelnej investície alebo nastavenú dĺžku programu
 • o vaše prostriedky sa stará spoločnosť Amundi Asset Management, najväčší správca aktív v Európe

 

Viac informácii

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo