Investičná akadémia UniCredit Bank

ORIENTOVAŤ SA VO SVETE INVESTOVANIA NIE JE ĽAHKÉ, NIEKOHO MÔŽE NAVYŠE PODVEDOME OVPLYVŇOVAŤ STRACH Z RIZIKA. RIEŠENÍM JE INVESTIČNÁ AKADÉMIA UNICREDIT BANK, V KTOREJ NÁJDETE ODPOVEĎ NA OTÁZKU, PREČO A AKO ZAČAŤ S INVESTOVANÍM. ZÁROVEŇ SA VÁM POKUSÍME JEDNODUCHOU FORMOU PRIBLÍŽIŤ TÚTO OBLASŤ FINANČNÉHO SVETA, KTORÁ MÔŽE BYŤ PRE MNOHÝCH ZAHALENÁ URČITÝM TAJOMSTVOM. NIET SA VŠAK ČOHO OBÁVAŤ, PRETOŽE PRVÝ KROK K INVESTOVANIU SPOLOČNÝMI SILAMI ÚSPEŠNE ZVLÁDNEME.

Zvažujete, či má investovanie vôbec zmysel? Predstavíme vám dôvody, prečo s ním začať.

Peniaze zarábajú peniaze. Aby tento výrok skutočne platil, treba využívať finančné prostriedky nielen na nákup tovaru a služieb alebo všeobecne na míňanie a úhradu platieb, ale tiež ich nechať nejaký čas pracovať za nás. Odložiť súčasnú spotrebu do budúcnosti nemusí byť na škodu, a navyše na tom môžete aj zarobiť. Investovanie nie je len výsadou veľmi bohatých ľudí, je dostupné pre každého. Ukážeme vám, ako na to!


DÔVODY, PREČO INVESTOVAŤ

Existuje nespočetné množstvo dôvodov, prečo investovať. Investovanie sa vyplatí – my vás o tom presvedčíme. Stačí, ak si z nasledujúceho zoznamu vyberiete aspoň jeden dôvod, príp. si vymyslíte nejaký vlastný, a ten vás inšpiruje k tomu, aby ste skutočne začali investovať:

 

Prečo investovať

Plnenie prianí a snov  – Už malé deti si ukladajú do pokladničiek darované peniaze, aby si mohli kúpiť po čase hračku, po ktorej túžia. Dospelí si chcú plniť oveľa väčšie priania a sny. Preto ak človek túži napríklad po vysnenej dovolenke alebo aute, nie je nič jednoduchšie než určitý čas investovať finančné prostriedky a neskôr si toto prianie skutočne splniť. Urobiť si radosť v akejkoľvek podobe je predsa super!

 

Finančná rezerva – Občas človek v živote dostane ponuku, ktorá sa neodmieta. Platí to aj o výhodnom nákupe. Preto je dobré mať niečo investované, aby sa spomínaný výhodný nákup dal ihneď realizovať a neunikol vám. Okrem výhodných ponúk však môžu v živote tiež nastať neočakávané udalosti, napr. v podobe rozbitých spotrebičov v domácnosti. Lepšie sa takým udalostiam čelí, keď má človek vytvorenú finančnú rezervu, ktorá mu tieto situácie pomôže prekonať. Vďaka vytvorenej rezerve máte zároveň možnosť predčasne splatiť napríklad úver alebo hypotéku.

 

 Jednoduchšia budúcnosť vás aj vašich detí – Kým je človek mladý, príliš sa nezamýšľa nad tým, čo bude ďalej. Či už je do dôchodku ďaleko alebo nie, začať s prípravou už teraz sa môže vyplatiť. Vytvárať si finančnú rezervu na starobu alebo na zabezpečenie budúcnosti vašich detí (vysoká škola, cestovanie a pod.) nie je podmienené žiadnou skúškou dospelosti. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

Prekonanie inflácie – Inflácia predstavuje všeobecne rast cenovej hladiny v ekonomike. Inflácia teda znižuje kúpnu silu peňazí, čo znamená, že za rovnaký finančný obnos nakúpite menej tovaru alebo služieb pri medziročnom porovnaní. Berte do úvahy, že inflácia tak znižuje váš reálny výnos z uložených peňazí. V prípade 3 % inflácie vám akékoľvek zhodnotenie nižšie než tieto 3 % nerealizuje žiadny výnos v reálnom vyjadrení, naopak vaše úspory ešte strácajú na hodnote.

 

Či už si teda chcete len plniť svoje priania a sny, alebo sa zabezpečiť na budúcnosť svoju alebo svojich detí, investovanie je jednou z ciest, ktoré môžete využiť. Investovať možno pomocou rôznych produktov, ktoré vám investované peniaze pomôžu zhodnotiť, a tak jednoduchšie dosiahnete svoje ciele. Nezabudnite, že čím skôr začnete, tým dlhší investičný horizont bude hrať vo váš prospech. Najdôležitejšie je nebáť sa začať.


Zoznámte sa so základnými tipmi, ako vďaka správnemu riadeniu vlastného rozpočtu môžete začať úspešne investovať.

Začať investovať nie je až také ťažké, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Netreba byť expertom ani mať vyštudovanú vysokú školu alebo absolvovať špecializované kurzy. Než však začnete, je dobré vziať do úvahy svoj rozpočet. Rozpočet sa skladá z dvoch základných častí: príjmov a výdavkov. Do príjmov radíme mzdu/plat alebo inú formu príjmu, naopak do výdavkov napríklad nájom a energie, výdavky za jedlo, oblečenie, dopravu, mobilnú tarifu a pod. Ak chcete začať investovať, je dôležité tieto dve časti porovnať, prípadne ich upraviť tak, aby bol výsledkom kladný rozdiel hrajúci vo váš prospech.


RIADENIE ROZPOČTU

Riadenie rozpočtu

Na úspešné riadenie svojho rozpočtu postupujte v zjednodušenej podobe nasledovne:

 

vytvorte si zoznam pravidelných mesačných príjmov vašej domácnosti,

vytvorte si zoznam pravidelných mesačných výdavkov vašej domácnosti (za nájom a energie, jedlo, oblečenie, internet, mobilnú tarifu a ďalšie),

porovnajte mesačné výdavky s vašimi mesačnými príjmami,

dobre zvážte, či sú všetky výdavky nevyhnutné a či nie sú niektoré z nich prehnane vysoké a nebolo by možné ich znížiť,

ak výsledný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vychádza kladne, a to aspoň medzi 30 - 60 EUR za mesiac, ročná suma tak vychádza medzi 360 - 720 EUR – stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

ak pravidelne ušetríte aspoň malú sumu z vašich príjmov, potom ste na dobrej ceste k vlastnej finančnej slobode.

 

Najjednoduchší spôsob, ako tieto peniaze skutočne neminúť, je investovanie. Investovanie vo väčšine prípadov ponúka možnosť získania atraktívneho výnosu a v prípade potreby nie je problém investície predať a peniaze získať rýchlo naspäť. Je to svojím spôsobom jednoducho dostupná finančná rezerva. Mesačné odkladanie financií namiesto ich ukladania „pod vankúš“ je výborný začiatok, ako do budúcna zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Každý človek by tak mal reálne zvážiť, či by aj preňho investovanie nedávalo zmysel. My veríme, že áno!


Dozviete sa, aké dôležité kritéria musíte vziať do úvahy pri rozhodovaní o zhodnotení vašich finančných prostriedkov.

Predtým, než sa rozhodnete zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky formou investovania, je dôležité vziať do úvahy základné faktory. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú potenciálny výnos, riziko a  dostupnosť vašich peňazí.


TYP INVESTÍCIE

Investície

Prvé rozhodnutie, ktoré ako investor (teda ten, kto sa vzdáva svojich peňazí na účely odloženia spotreby do budúcnosti) musíte urobiť, je, akú časť svojich finančných prostriedkov investujete do vybraného produktu. Máte tri nasledujúce možnosti:

 

Jednorazová investícia - Jednorazová investícia väčšej sumy do vybraného produktu, o ktorom sa domnievate, že vám prinesie zaujímavé zhodnotenie (napríklad do podielových fondov, akcií, dlhopisov, komodít).

Pravidelná investícia - Pravidelné, napr. mesačné, investovanie menších súm (v porovnaní s jednorazovou investíciou) do vybraného produktu (najčastejšie fondov) je vhodné pri investovaní na dlhšie časové obdobie.

Kombinácia investícií - IIde o kombináciu jednorazovej a pravidelnej investície, ktorá je vhodná predovšetkým na diverzifikáciu portfólia (rozloženie finančných prostriedkov medzi niekoľko rôznych produktov).

 

S výškou investície súvisí tiež vaše zváženie, akú sumu môžete reálne investovať. Nezabudnite, že treba vyberať také produkty a sumy alebo ich kombinácie, ktoré vám v prípade nečakanej udalosti vo vašom živote umožnia rýchly prístup k vašim finančným prostriedkom a zároveň vám nespôsobia nejaké komplikácie. Určite je preto vhodné investovanie kombinovať s ďalšími spôsobmi, ako si vytvárať úspory (sporiaci účet alebo termínovaný vklad, stavebné sporenie, penzijné pripoistenie a pod.). Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

 

INVESTIČNÝ HORIZONT

Investičný horizont

Ide o dobu, počas ktorej plánujete mať v produkte vloženú danú sumu alebo pravidelne investovať. Môže ísť rádovo o dni až desiatky rokov v rámci dlhodobého investovania. Rozlišujeme tieto základné obdobia:

 

Krátkodobý horizont - Investícia do 1 roka (napríklad investícia do štátnych pokladničných poukážok alebo špekulácia na krátkodobé výkyvy cien investícií).

Strednodobý horizont - Investícia plánovaná do 5 rokov (napríklad investícia do vybraných zmiešaných podielových fondov alebo firemných dlhopisov s vopred danou splatnosťou).

Dlhodobý horizont - Investícia plánovaná na dobu dlhšiu než 5 rokov (napríklad investícia do vybraných akciových podielových fondov alebo akcií).

 

Nie každý produkt je vhodný pre akékoľvek investičné obdobie a treba to rešpektovať pri výbere investície. Pri tvorbe portfólia (súboru finančných nástrojov) je opäť vhodné kombinovať produkty pre krátke a stredné, ako aj pre dlhé obdobie, a to práve z dôvodu už spomínanej finančnej rezervy vytvorenej na „horšie časy“.

 

 

INVESTIČNÝ TROJUHOLNÍK

Predstavte si trojuholník, ktorého vrcholy tvorí:

Investičný trojuholník

 

Výnos – Ide o príjmy plynúce z investície. Či už ide o úroky, dividendy, alebo výnosy z predaja.

Likvidita – Rýchlosť, s akou môžete investície previesť na peniaze, a náklady, ktoré na to musíte vynaložiť. Napríklad akcie môžete denne predať na akciovom trhu, avšak v prípade, že aktuálna predajná cena je nižšia než cena, za ktorú ste kúpili danú akciu, potom realizujete investíciu so stratou. Niektoré investície však môžu byť málo likvidné, a je tak dôležité pred ich nákupom zvážiť, či ich chcete mať v portfóliu.

Riziko – Predstavuje stupeň neistoty, že investor z danej investície dostane nižší výnos, než ktorý pôvodne očakával. S kolísaním hodnoty investície sa pri investovaní musí počítať, je jeho neoddeliteľnou súčasťou, na rozdiel od bežných sporiacich produktov. Na druhú stranu však vďaka vyššiemu podstupovanému riziku môžete potenciálne realizovať aj vyššie výnosy.

 

Pri každom produkte sú vrcholy trojuholníka v rovnováhe a medzi jednotlivými vrcholmi panuje určitá závislosť. Ideálny produkt by investorovi zabezpečil vysoký výnos, nízke riziko a vysokú likviditu, avšak vzhľadom na závislosť, ktorá pôsobí medzi týmito tromi vrcholmi, si musí investor vybrať, ktorý pomyselný vrchol bude preferovať a ktorý obetuje, pretože nemožno dosiahnuť všetky tri zároveň. Všeobecne platí, že čím vyšší je očakávaný výnos, tým vyššie je podstupované riziko. Preto je vhodné zvyšovať potenciálny výnos, a pritom znižovať riziko spojené s investíciou diverzifikáciou, čo znamená rozloženie investície do niekoľkých investičných produktov s rôznym potenciálnym výnosom a rizikom, ktoré od seba nie sú priamo závislé. Ak sa tak práve nebude dariť jednému produktu, ostatné môžu byť naopak výnosovo úspešné.

 

 

ZÁSADY

Ak sa už rozhodnete smerovať svoje finančné prostriedky do investícií, potom by ste sa mali držať niekoľkých nasledujúcich základných zásad:

Zásady investovania

 Stanovte si dlhodobé ciele a vyhnite sa unáhleným rozhodnutiam. Nie vždy je tiež dobré tzv. ísť s davom, takže ak všetci vo veľkom nakupujú alebo predávajú, skúste sa najskôr v pokoji zamyslieť a zvážiť, či sa k ním tiež pripojiť alebo radšej zachovať chladnú hlavu a nekonať pod tlakom davového šialenstva.

Rozložte svoje peniaze medzi niekoľko investičných produktov kvôli vyššej diverzifikácii.

V čase krátkodobých výkyvov vašich investícií nepodliehajte panike a strachu, ale zotrvajte vo svoje stanovenej investičnej stratégii a pripomeňte si pôvodný investičný horizont. Pravidelná investícia vás navyše ochráni pred týmito výkyvmi a dokáže zmierniť ich dopad. Je dobré si uvedomovať riziko spojené s investíciou.

Berte do úvahy, že inflácia znižuje váš reálny výnos. V prípade 3 % inflácie akékoľvek zhodnotenie nižšie než tieto 3 % nerealizuje investorovi žiadny výnos v reálnom vyjadrení.

Myslite na dostatočnú, rýchlo dostupnú finančnú rezervu v rámci likvidných investícií, aby ste v prípade potreby mali peniaze rýchlo k dispozícii.

 

Ak sa budete držať týchto zásad, výrazne tým zvýšite pravdepodobnosť úspechu pri investovaní. Pamätajte si, že úspešný investor je disciplinovaný investor, ktorý dodržiava vopred stanovené pravidlá a nenecháva sa ovplyvňovať vlastnými emóciami. Emócie sú jedným z hlavných faktorov, ktoré rozdeľujú investorov medzi tých úspešných a neúspešných.

 


Na trhu nájdete najrôznejšie druhy investičných produktov. Vyberte si ten, ktorý najviac zodpovedá vašim potrebám.

Zhodnotiť svoje finančné prostriedky môžete pomocou mnohých investičných produktov. Každý z nich má svoje vlastné špecifiká v rámci fungovania a nastavenia, a je preto dobré brať ich pri rozhodovaní vopred do úvahy. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

Zdroj: Amundi SK, www.amundi.sk


INVESTIČNÉ PRODUKTY

Na trhu nájdete širokú ponuku možností, kam investovať. Jednotlivé produkty sa od seba odlišujú potenciálnym výnosom, investičným horizontom a rizikom, ktoré je spojené s investíciou do nich. Vhodným výberom produktov, ktorý bude rešpektovať vaše potreby a zároveň aj investičný horizont, môžete dosiahnuť atraktívne zhodnotenie finančných prostriedkov. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

 

Základné typy investičných produktov:

 

Podielové fondy – Ide o formu kolektívneho investovania, kedy navzájom neznáma skupina mnohých drobných investorov vkladá prostriedky do vybraného fondu riadeného portfólio manažérom a ten ich ďalej investuje a zhodnocuje. Investorovi tak vzniká právo na podiele majetku tohto fondu. Toto právo reprezentuje tzv. podielový list. V prípade, že sa majiteľ podielového listu rozhodne ukončiť svoju účasť vo fonde, požiada o tzv. spätný odkup podielového listu a vyplatí sa mu aktuálna čistá hodnota fondu (NAV) pripadajúca na daný podielový list. Rozlišujeme fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové, komoditné, realitné alebo zmiešané fondy. Fondy vkladajú prostriedky do desiatok, stoviek a niekedy aj tisícok rôznych finančných nástrojov, čo znamená automatickú diverzifikáciu portfólia fondu. Výhodou takejto investície je, že investor prostredníctvom fondu môže investovať aj do takých investičných titulov a oblastí, do ktorých by ako drobný investor samostatne nemal príležitosť investovať, napríklad pokiaľ ide o vynaložené náklady. Navyše o vyhľadávanie zaujímavých investičných príležitostí pre fond sa starajú experti s dlhoročnými skúsenosťami a informáciami o dianí na finančných trhoch. Určitou nevýhodou je, že sa táto profesionálna správa neobíde bez poplatkov, tie sa však pohybujú len v ráde jednotiek percent. Avšak ani v bežnom svete nie je nič zadarmo a za kaderníka alebo opravu auta musíte tiež zaplatiť nejaký poplatok, čo je bežný štandard na trhu. Oblasť podielových fondov je zaujímavá primárne pre začínajúcich investorov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti a chceli by začať s investovaním.

Do podielových fondov s nami môžete investovať jednorázovo alebo pravidelne. Programy pravidelného investovania do podielových fondov sú „U invest Plus“ a „RYTMUS Select“.

Fondy (PDF, 248 kB)

Akcie

Ide o tzv. majetkový cenný papier, ktorý predstavuje právo držiteľa na podiel zo zisku (tzv. dividenda), na riadení spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia a v prípade likvidácie spoločnosti aj právo na likvidačnom zostatku. Cena akcie sa tvorí prostredníctvom ponuky a dopytu po danej akcii na burze, kde sa uskutočňujú tieto obchody. Investícia do akcií je vhodná pre dlhší časový horizont a spája sa s ňou značné riziko volatility (kolísania) hodnoty investície. Akcie sú tak predovšetkým určené pre skúsenejších investorov.

Akcie (PDF, 233 kB)

 

Dlhopisy

je tzv. dlhový cenný papier. Môžete sa stretnúť aj s označením obligácia alebo z angličtiny „bond“. Predstavuje právo investora na splatenie investovanej sumy. V tomto prípade sumy požičanej vydavateľovi dlhopisu (emitentovi). Zároveň predstavuje povinnosť emitenta túto dlžnú sumu aj s dohodnutými výnosmi (kupónmi) splatiť veriteľovi v deň splatnosti dlhopisu alebo kupónu. Existuje niekoľko druhov dlhopisov. Najzákladnejším je dlhopis s pevným kupónom. Tento dlhopis prináša počas svojej existencie pravidelný rovnaký výnos a na konci jeho splatnosti dostane investor vyplatenú pôvodnú hodnotu dlhopisu. Veľmi častý je dlhopis s premenlivým kupónom, ktorý sa mení v nadväznosti na vývoj príslušnej referenčnej sadzby (napr. EURIBOR, PRIBOR a pod.), tzn. výnos sa môže v čase líšiť. Ďalší je tzv. zero bond. Ide o dlhopis, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, než je jeho menovitá hodnota (hodnota uvedená na dlhopise), a za celé obdobie nenesie pravidelné výplaty výnosu. Až pri splatení emitent vyplatí menovitú hodnotu dlhopisu, výnosom je práve rozdiel medzi menovitou hodnotou a predajnou cenou. Zjednodušene teda investor získa odmenu za celé obdobie investície až pri splatení dlžnej sumy a priebežne nič neinkasuje. Rizikovosť dlhopisu určuje tzv. rating, tzn. hodnotenie pravdepodobnosti, že bude dlhopis splatený a emitent neskrachuje. Najlepšie hodnotené dlhopisy majú rating AAA (typicky vládne dlhopisy) a nachádzajú sa v investičnom stupni hodnotenia. Čím sú však ďalej v abecednom označení, tým majú horšie hodnotenie, pričom najhoršie hodnotené sú dlhopisy s ratingom D, ktoré sa nachádzajú už v špekulatívnom stupni hodnotenia. Dlhopisy s dobrým ratingom sú relatívne bezpečnou formou investície a možno ich využiť stredne skúsenými investormi.

 

Dlhopisy (PDF, 254 kB)

 

Štruktúrované dlhopisy

Štruktúrované dlhopisy sú osobitná forma dlhopisov. Ide o kombináciu klasického dlhopisu a ďalšieho podkladového aktíva (akcie, akciové indexy, kurzy mien a pod.). Výnos plynúci z dlhopisu závisí od zhodnotenia daného podkladového aktíva v spojení s nastavenými parametrami štruktúry a vďaka tomu môže investorovi zabezpečiť atraktívne zhodnotenie. Často býva spojený s rôznou ochranou (garanciou) investovanej sumy. Aj napriek tomu, že ide o rizikovejšiu investíciu než do klasického dlhopisu (výška výnosu tu nie je istá), vďaka kapitálovej ochrane je bezpečnejšia než napríklad priama investícia do akcií. Tento typ investície je určený predovšetkým skúsenejším investorom.

 

Dlhopisy (PDF, 254 kB)

 

Certifikáty

Certifikát je tzv. dlhový cenný papier z kategórie štruktúrovaných produktov, ktorý je charakteristický sledovaním vývoja podkladového aktíva (akcia, index, komodita a pod.), od ktorého sa odvíja výnos pre investora. Existuje celá rada štruktúr – výnosových mechanizmov certifikátov. Typickým príkladom sú také certifikáty, kde investor získava vopred stanovený výnos dokonca aj v prípade, že podkladové aktívum sa nebude vyvíjať pozitívne, neklesne však počas života certifikátu pod vopred stanovené hranice. Také formy investícií predstavujú zmysluplný doplnok portfólia, pretože dokážu priniesť zaujímavý výnos tiež v čase stagnujúcich alebo mierne klesajúcich trhov alebo nízkych úrokových sadzieb. Tento typ investície je určený predovšetkým skúsenejším investorom.

 

Certifikáty (PDF, 263 kB)

 

Aj napriek tomu, že sú investície rizikovejšie než samotné vklady v bankách alebo stavebné sporenie, ich vhodnou kombináciou (jednorazové alebo pravidelné investovanie; rôzne sektory ekonomiky a geografické oblasti alebo meny; produkty s vysokým aj nižším potenciálom rastu) možno znižovať celkové podstupované riziko plynúce z investovania a zároveň mať možnosť atraktívneho zhodnotenia investovaných prostriedkov. Nezabúdajte, že sa neoplatí dávať všetky vajíčka do jedného košíka, pretože ak vám košík spadne, všetky vajíčka budú s veľkou pravdepodobnosťou rozbité.


Zaujímajú vás informácie z oblasti finančných trhov?

Tu ich nájdete publikované v zozname nižšie s radením od tých najnovších. Vďaka článkom o investovaní vám bude tiež bližšie prakticky predstavená táto oblasť.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - november 2021

Publikované: 19.11.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na november 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2021

Publikované: 19.10.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - september 2021

Publikované: 21.09.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na september 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - jún 2021

Publikované: 23.06.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na jún 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - máj 2021

Publikované: 25.05.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na máj 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - apríl 2021

Publikované: 12.04.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na apríl 2021. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Spotrebiteľské patálie

Publikované: 25. 03. 2021 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - marec 2021

Publikované: 23.03.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na marec 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - február 2021

Publikované: 23.02.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na februar 2021. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Vianočné nákupy boli v Európe na vzostupe napriek pandémii

Publikované: 18. 02. 2021 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - december 2020

Publikované: 18.12.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na december 2020. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Druhá vlna pandémie bude zrážať HDP miernejšie, ale dlhodobejšie 

Publikované: 20. 11. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - november 2020

Publikované: 18.11.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na november 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2020

Publikované: 23.10.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - september 2020

Publikované: 23.9.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na august 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - august 2020

Publikované: 14.8.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na august 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - júl 2020

Publikované: 31.7.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na júl 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - jún 2020

Publikované: 22.6.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na jún 2020. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Tvrdé dáta odhaľujú značné rozdiely medzi ekonomikami v koronakríze

Publikované: 1. 6. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - máj 2020

Publikované: 25.5.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na máj 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - apríl 2020

Publikované: 23.4.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na apríl 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - marec 2020

Publikované: 20.3.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na rok 2020. Celý článok  TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Domáci dopyt nad vplyvom koronavírusu v Európe víťazí, zatiaľ...

Publikované: 2. 3. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Nezamestnanosť v Európe sa možno už odráža od dna

Publikované: 3.2.2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Ekonomický pohľad na rok 2020

Publikované: 27.1.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na rok 2020. Celý článok  TU


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - december 2019

Publikované: 18.12.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na december 2019. Celý článok TU


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Verejné rozpočty v EÚ sa minulý rok zlepšili, pravdepodobne naposledy

Publikované: 18.11.2019 | Autor: UniCredit Bank

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - november 2019

Publikované: 11.11.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na november 2019. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2019

Publikované: 14.10.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2019. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Investori sa vo veľkom zameriavajú na striebornú ekonomiku

Publikované: 30.9.2019 | Autor: UniCredit Bank

 

Viac než 7,5 bilióna dolárov sa ročne pretočí v striebornej ekonomike, odvetví, ktoré reaguje na celosvetový trend starnutia populácie. Ak by išlo o štátny rozpočet, bol by po USA a Číne tretím najväčším na svete. Trend starnúcej populácie však v dlhodobom horizonte predstavuje aj zaujímavú investičnú príležitosť. S UniCredit Bank sa na raste striebornej ekonomiky môže vďaka programu pravidelných investícií podieľať každý.

Celý článok naleznete publikovaný 18.9.2019 v Tlačových správách TU.


 Skupina Amundi

Investičná stratégia a výhľad pre rok 2019

Publikované: 7.1.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Rok 2019 bude vyžadovať zo strany investorov obozretnosť. To neznamená len potrebu menej rizikových alokácií, ale tiež selektívnejší prístup k výberu krajín, sektorov a titulov, ktoré by mohli byť odolnejšie, teda menej zadĺžené, menej vystavené geopolitickým rizikám a finančnej, či hospodárskej nerovnováhe. Pôjde najmä o udržateľnosť budúcich výnosov a reálnu hodnotu. Celý článok nájdete TU.


Skupina Amundi

Jesenné nepokoje na trhoch: Korekcia, alebo medvedí trh?

Publikované: 21.11.2018 | Autor: Skupina Amundi

 

Nazývať súčasné dianie medvedím trhom by bolo predčasné, ide skôr o korekciu. V nadchádzajúcich mesiacoch môžu prísť nové príležitosti z Európy, akonáhle Taliansko zažehná neistotu, a z rozvíjajúcich sa trhov, až opadne hrozba rastu úrokových sadzieb a silného dolára. Medzitým by investori mali vyhľadávať kvalitu a hodnotu v akciách, zvyšovať duráciu pri dlhopisoch (najmä pri tých amerických) a držať celkovú rizikovosť svojho portfólia nízko.

Celý článok TU.

 


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (3. článok)

Publikované: 12.10.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

Posledný článok bude venovaný ďalším faktorom, ktoré by sme mali pri investovaní určite brať do úvahy. Diverzifikácia, alebo nedávajme všetky vajíčka do jedného košíka, definuje ideálne zloženie aktív v portfóliu. Je nutné si uvedomiť, že vyšší potenciálny výnos ide obvykle ruka v ruke s vyšším podstupovaným rizikom. Musíme tiež dodržiavať vopred nastavenú disciplínu a snažiť sa investovať do príležitostí, ktorým sami rozumieme. Nenechať sa zviesť vlastnými emóciami z vopred nastavenej investičnej cesty je nepochybne tiež veľmi dôležité.

Posledný článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (2. článok)

Publikované: 31.8.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

V druhom článku série sa znova zameriame na vybrané faktory, ktoré môžu mať vplyv na naše investície. Je dôležité si vopred definovať náš investičný profil, pracovať s naším majetkom ako celkom a nie po jednotlivých zložkách a v neposlednom rade by sme sa mali zamerať na správne rozloženie našich aktív, čím môžeme dosiahnuť zníženie podstupovaného rizika týchto aktív ako celku.

Druhý článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (1. článok)

Publikované: 20.7.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

V tomto článku si predstavíme niektoré faktory, ktoré môžu mať dopad na aktíva investorov. Ide o infláciu a dôležitosť investičného plánovania. Zároveň uvádza všeobecné priblíženie tzv. behaviorálneho investovania, tzn. prístupu, ktorý ide proti klasickým finančným teóriám a snaží sa vysvetliť, že rozhodnutia investorov ovplyvňujú emócie a všeobecne psychológia, čo môže viesť k ich iracionálnemu rozhodovaniu v tejto oblasti.

 

Prvý článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo