UniCredit Bank investičná akadémia

Orientovať sa vo svete investovania nie je ľahké. Preto je tu UniCredit Bank investičná akadémia, v ktorej nájdete odpovede na väčšinu vašich otázok. Zároveň sa vám pokúsime priblížiť túto oblasť finančného sveta, ktorá môže byť pre mnohých z vás zahalená určitým tajomstvom. Niet sa však čoho obávať, pretože spoločnými silami všetko zvládneme.

Zvažujete, či má investovanie vôbec zmysel? Predstavíme vám dôvody, prečo s investovaním začať.

Peniaze robia peniaze. Aby tento výrok naozaj platil, je potrebné využívať finančné prostriedky nielen na nákup tovaru a služieb, ale taktiež ich nechať nejakú dobu pracovať za nás.


DÔVODY, PREČO INVESTOVAŤ

Dôvodov, prečo investovať je omnoho viac. Investovanie sa oplatí – my vás o tom presvedčíme. Stačí, keď si z nasledujúceho zoznamu zvolíte aspoň jeden dôvod a ten vás inšpiruje k tomu, aby ste naozaj začali investovať:

 

Prečo investovať

Plnenie prianí - Už malé deti si ukladajú do pokladničiek darované peniaze, aby mohli kúpiť po čase hračku, po ktorej túžia. Dospelí si chcú plniť ďaleko väčšie priania. Preto, keď človek túži napríklad po kúpe vysnívanej dovolenky či auta, nie je nič ľahšie, než si určitú dobu investovať finančné prostriedky a neskôr si toto prianie skutočne splniť.

 

Finančná rezerva - Občas človek v živote dostane ponuku, ktorá sa neodmieta. To platí aj o výhodnej kúpe. Preto je dobré mať niečo zainvestované, aby sa spomínaná výhodná kúpa dala ihneď realizovať a neunikla vám. Okrem výhodných ponúk však môžu v živote tiež nastať neočakávané udalosti. Lepšie sa takýmto udalostiam čelí, keď má človek finančnú rezervu, ktorá mu tieto situácie pomôže prekonať. Zároveň máte možnosť si vďaka vytvorenej rezerve predčasne splatiť napríklad získaný úver alebo hypotéku.

 

Ľahšia budúcnosť pre vás aj vaše deti - Kým je človek mladý, príliš nerieši, čo bude ďalej. Či už je do penzie ďaleko alebo nie, začať s prípravou už teraz sa môže vyplatiť. Vytvárať si finančnú rezervu na starobu či na zaistenie budúcnosti vašich detí nie je podmienené žiadnou skúškou dospelosti. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

Prekonanie inflácie - Inflácia predstavuje všeobecne rast cenovej hladiny v ekonomike. Inflácia teda znižuje kúpnu silu peňazí, čo znamená, že si za rovnaký finančný obnos nakúpite menej tovaru či služieb pri medziročnom porovnaní. Berte do úvahy, že inflácia tak znižuje váš reálny výnos z uložených peňazí (v prípade 2% inflácie vám akékoľvek zhodnotenie nižšie než tieto 2% nerealizuje žiadny výnos v reálnom vyjadrení).

 

Či už si teda chcete plniť priania alebo sa zaistiť na budúcnosť, investovanie je jednou z ciest, ktorú môžete využiť. Navyše sa dá investovať pomocou rôznych produktov, ktoré vám investované peniaze pomôžu zhodnotiť, a tak bude dosiahnutie vašich cieľov lepšie na dosah.


Zoznámte sa so základnými tipmi, ako vďaka správnemu riadeniu vlastného rozpočtu môžete začať úspešne investovať.

Začať investovať nie je až tak ťažké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Než však začnete s investovaním, je dobré vziať do úvahy váš vlastný rozpočet. Rozpočet sa skladá z dvoch základných častí: príjmov a výdavkov. Do príjmov radíme mzdu, naopak do výdavkov napríklad nájom, výdavky za jedlo, oblečenie, dopravu apod. Ak chcete začať investovať, je dôležité porovnať tieto dve zložky, poprípade ich podľa vašich možností upraviť.


RIADENIE ROZPOČTU

Riadenie rozpočtu

Pre úspešné riadenie vášho rozpočtu postupujte nasledovne:

 

vytvorte si zoznam pravidelných mesačných výdavkov vašej domácnosti (za jedlo, domácnosť, telefón a ďalšie),

porovnajte mesačné výdavky s vašimi mesačnými príjmami,

dobre zvážte, či sú všetky výdavky nevyhnutné a či nie sú niektoré z nich prehnane vysoké,

pokiaľ výsledný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vychádza medzi 30 - 60 EUR za mesiac, nevešajte hlavu, ročná čiastka aj potom vychádza medzi 360 - 720 EUR. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

pokiaľ ušetríte aspoň malú časť z vašich príjmov, potom ste na dobrej ceste k finančnej slobode

 

Najľahší spôsob, ako tieto peniaze skutočne neutratiť, je investovanie. Investovanie ponúka možnosť získania atraktívneho výnosu a v prípade potreby nie je problém investície predať a peniaze získať rýchlo späť. Je to svojim spôsobom ľahko dostupná finančná rezerva. Mesačné odkladanie financií namiesto ich ukladania „pod vankúš“ je výborným začiatkom, ako do budúcna zhodnotiť voľné finančné prostriedky.


Dozviete sa, aké dôležité kritéria musíte vziať do úvahy pri rozhodovaní o zhodnotení vašich finančných prostriedkov.

V prípade, že sa rozhodnete zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky, je dôležité vziať do úvahy základné faktory. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú potenciálny výnos a dostupnosť vašich peňazí.


INVESTÍCIE

Investície

Prvé rozhodnutie, ktoré ako investor (teda ten, kto sa vzdáva svojich peňazí za účelom odloženia spotreby do budúcnosti) musíte spraviť, je rozhodnúť sa, akú časť svojich finančných prostriedkov do vami vybraného produktu vložíte. Máte tri nasledujúce možnosti:

 

Jednorazová investícia - Jednorazová investícia väčšej čiastky do určitého produktu, o ktorom sa domnievate, že vám prinesie zaujímavé zhodnotenie (napríklad do podielových fondov, akcií, dlhopisov, komodít),

Pravidelná investícia - Pravidelné investovanie menšej čiastky v porovnaní s jednorazovou investíciou do určitého produktu (najčastejšie fondov) je vhodné pri investovaní pre dlhšie časové obdobie,

Kombinácia investícií - Ide o kombináciu jednorazovej a pravidelnej investície, ktorá je vhodná predovšetkým na diverzifikáciu portfólia (rozloženie finančných prostriedkov medzi niekoľko produktov).

 

S výškou investície súvisí tiež vaše zváženie, akú čiastku môžete reálne investovať. Nezabudnite, že je potrebné voliť také produkty a čiastky či ich kombinácie, ktoré vám v prípade neočakávanej udalosti vo vašom živote umožnia rýchly prístup k vašim finančným prostriedkom. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

INVESTIČNÝ HORIZONT

Investičný horizont

Ide o dobu, počas ktorej plánujete mať v produkte investovanú danú čiastku. Môže sa jednať rádovo o dni až desiatky rokov. Rozlišujeme tieto základné obdobia:

 

Krátkodobý horizont - Investícia do 1 roku (napríklad investícia do mien),

Strednodobý horizont - Investícia plánovaná do 5 rokov (napríklad investícia do dlhopisov),

Dlhodobý horizont - Investícia plánovaná po dobu dlhšiu než 5 rokov (napríklad investícia do akcií alebo vybraných podielových fondov).

 

Nie každý produkt je vhodný pre dané investičné obdobie a je potrebné to pri rozhodovaní výberu investície rešpektovať. Pri tvorbe portfólia (súboru finančných nástrojov) je opäť vhodné kombinovať produkty ako pre krátke, tak i pre dlhé obdobie, a to práve z dôvodu už spomínanej finančnej rezervy vytvorenej na „horšie časy“.

INVESTIČNÝ TROJUHOLNÍK

Predstavte si trojuholník, ktorého vrcholy tvoria:

Investičný trojuholník

 

Výnos - Ide o príjmy plynúce z investície. Či už ide o úroky, dividendy alebo výnosy z predaja,

Likvidita - Rýchlosť, s akou sa investícia môže previesť na peniaze a s akými vynaloženými nákladmi. Napríklad akcie môžete denne predať na akciovom trhu, avšak v prípade, že aktuálna predajná cena je nižšia, než cena, za ktorú ste danú akciu nakúpili, potom realizujete investíciu so stratou,

Riziko - Predstavuje stupeň neistoty, že investor z danej investície dostane nižší výnos, než ktorý pôvodne očakával. S kolísaním hodnoty investície sa však pri investovaní musí počítať.

 

Pri každom produkte sú vrcholy trojuholníka v rovnováhe a medzi jednotlivými vrcholmi panuje určitá závislosť. Ideálny produkt by investorovi zaistil vysoký výnos, nízke riziko a vysokú likviditu, avšak vzhľadom k závislosti, ktorá medzi týmito tromi vrcholmi pôsobí, si musí investor vybrať, ktorý pomyselný „vrchol“ bude preferovať, pretože nejde dosiahnuť všetky tri zároveň. Všeobecne platí, že čím vyšší je výnos, tím vyššie je podstupované riziko. Preto je vhodné zvyšovať potenciálny výnos a pritom znižovať riziko spojené s investíciou diverzifikáciou (rozložením investície do niekoľkých produktov s rôznym potenciálnym výnosom a rizikom, ktoré na sebe nie sú priamo závislé).

ZÁSADY

Pokiaľ sa už rozhodnete vložiť svoje finančné prostriedky do nástrojov finančného trhu, potom by ste sa mali držať niekoľkých nasledujúcich zásad:

Zásady investovania

stanovte si dlhodobé ciele a vyhnite sa unáhleným rozhodnutiam,

rozložte svoje peniaze medzi niekoľko produktov,

aj v dobe krátkodobých výkyvov vašich investícií nepodľahnite panike a zotrvajte vo svojej stratégii, pravidelná investícia vás navyše pred týmito výkyvmi ochráni,

berte do úvahy, že inflácia znižuje váš reálny výnos (v prípade 2% inflácie akékoľvek zhodnotenie nižšie než tieto 2 % nerealizuje investorovi žiadny výnos v reálnom vyjadrení),

uvedomujte si riziko spojené s investíciou,

myslite na dostatočnú rýchlo dostupnú finančnú rezervu.

Pokiaľ sa budete držať týchto zásad, výrazne tým zvýšite pravdepodobnosť úspechu pri investovaní. Pamätajte si, že úspešný investor je disciplinovaný investor, ktorý dodržiava určité stanovené pravidlá a nenecháva sa ovplyvňovať vlastnými emóciami.


Na trhu nájdete najrôznejšie druhy investičných produktov. Vyberte si ten, ktorý najviac zodpovedá vašim potrebám.

Zhodnotiť svoje finančné prostriedky môžete prostredníctvom mnohých investičných produktov. Každý z týchto produktov však má svoje vlastné špecifiká v rámci svojho fungovania a nastavenia. Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

Zdroj: Amundi SK, www.amundi.sk


INVESTIČNÉ PRODUKTY

Na trhu nájdete širokú ponuku možností, kam investovať. Jednotlivé produkty sa však od seba odlišujú potenciálnym výnosom, investičným horizontom i rizikom, ktoré je s investíciou do nich spojené. Vhodným výberom produktu, ktorý bude rešpektovať vaše potreby a investičný horizont, môžete dosiahnuť atraktívne zhodnotenie finančných prostriedkov. Stačí len včas začať a urobiť prvý krok k investovaniu!

 

 

Základné typy investičných produktov:

 

Podielové fondy - Ide o formu kolektívneho investovania, kedy navzájom neznáma skupina investorov vkladá prostriedky do vybraného fondu a ten ich ďalej investuje a zhodnocuje. Investorovi tak vzniká právo na podiel na majetku tohto fondu. Toto právo reprezentuje tzv. podielový list. V prípade, že sa majiteľ podielového listu rozhodne ukončiť svoju účasť vo fonde, potom požiada o tzv. „spätné odkúpenie podielového listu“ a je mu vyplatená aktuálna čistá hodnota fondu (NAV) pripadajúca na daný podielový list. Rozlišujeme fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové, komoditné alebo fondy zmiešané. Výhodou takejto investície je, že investor prostredníctvom fondu môže investovať i do takých investičných titulov a oblastí, do ktorých by ako drobný investor samostatne nemal príležitosť investovať napríklad po stránke vynaložených nákladov. Navyše o vyhľadávanie zaujímavých investičných príležitostí pre fond sa starajú experti s dlhoročnými skúsenosťami a informáciami o dianí na finančných trhoch. Určitou nevýhodou je, že táto profesionálna správa sa nezaobíde bez poplatkov, tie sa však pohybujú iba vo výške niekoľko málo percent.

Do podielových fondov môžete investovať jednorázovo alebo pravidelne. Programy pravidelného investovania do podielových fondov sú „U invest Plus“ a „RYTMUS Select“.

 

Fondy (PDF, 248 kB)

Akcie

Ide o tzv. „majetkový cenný papier,“ ktorý predstavuje právo majiteľa na podiel zo zisku (tzv. dividenda), na riadenie spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia a v prípade likvidácie spoločnosti aj právo na likvidačnom zostatku. Cena akcie je tvorená na burze prostredníctvom ponuky a dopytu po danej akcii, kde prebiehajú tieto obchody. Investícia do akcií je vhodná pre dlhší časový horizont a je s ňou spojené značné riziko volatility (kolísanie hodnoty investície).

Akcie (PDF, 233 kB)

 

Dlhopisy

Dlhopis je tzv. „dlhový cenný papier.“ Môžete sa stretnúť tiež s označením obligácia alebo s anglickým pojmom bond. Predstavuje právo investora na splatenie investovanej čiastky. V tomto prípade požičanej čiastky vydavateľovi dlhopisu (emitentovi). Zároveň predstavuje povinnosť emitenta túto dlžnú čiastku aj s dohodnutými výnosmi (kupónmi) splatiť veriteľovi v deň splatnosti dlhopisu alebo kupónu. Existuje niekoľko druhov dlhopisov. Najzákladnejším je dlhopis s pevným kupónom. Tento dlhopis prináša po dobu svojej existencie pravidelný výnos a na konci jeho splatnosti dostane investor vyplatenú hodnotu dlhopisu plus priebežný výnos. Veľmi častým je dlhopis s premenlivým kupónom, ktorý sa mení v naviazanosti na vývoj príslušnej referenčnej sadzby (napr. PRIBOR, EUROBIR apod.). Ďalší je tzv. „Zerobond.“, dlhopis, ktorý je predávaný za nižšiu cenu, než je jeho menovitá hodnota (hodnota na dlhopise uvedená), a za celú dobu nenesie pravidelné výplaty výnosu. Až pri splatení je emitentom vyplatená celá hodnota dlhopisu. Zjednodušene teda investor získa odmenu za celú dobu investície až pri splatení dlžnej čiastky. Rizikovosť dlhopisu sa označuje ako tzv. „rating.“ Najlepšie hodnotené dlhopisy majú rating AAA (typické vládne dlhopisy), čím ďalej v abecednom označení však sú, tým horšie majú toto hodnotenie. Pričom najhoršie hodnotené sú dlhopisy s ratingom D. Dlhopisy s dobrým ratingom sú relatívne bezpečnou formou investície.

Dlhopisy (PDF, 254 kB)

 

Štruktúrované dlhopisy

Štruktúrované dlhopisy sú zvláštnou formou dlhopisov. Ide o kombináciu klasického dlhopisu a ďalšieho podkladového aktíva (akcie, akciové indexy, kurzy mien apod.). Výnos plynúci z dlhopisu závisí na zhodnotení daného podkladového aktíva a vďaka tomu môže investorovi zaistiť atraktívne zhodnotenie. Často býva spojený s rôznou ochranou (garanciou) investovanej čiastky. Aj napriek tomu, že sa jedná o rizikovejšiu investíciu než do klasického dlhopisu (nie je tu výška výnosu istá), vďaka kapitálovej ochrane je bezpečnejší než napríklad investícia do akcií.

Dlhopisy (PDF, 254 kB)

 

Certifikáty

Certifikát je tzv. „dlhový cenný papier“ z kategórie štruktúrovaných produktov, ktorý je charakteristický sledovaním vývoja podkladového aktíva (akcie, index, komodita apod.), od ktorého sa odvíja výnos pre investora. Existuje celá rada štruktúr – výnosových mechanizmov certifikátov. Typickým príkladom sú také certifikáty, kde investor získava dopredu stanovený výnos dokonca aj v prípade, že podkladové aktívum sa nebude vyvíjať pozitívne, neklesne však v priebehu života certifikátu pod vopred stanovené hranice. Takéto formy investícií potom predstavujú zmysluplný doplnok portfólia, pretože dokážu priniesť zaujímavý výnos taktiež v dobe stagnujúcich či mierne klesajúcich trhov alebo nízkych úrokových sadzieb.

Certifikáty (PDF, 263 kB)

 

Aj napriek tomu, že sú investície rizikovejšie než samotné vklady v bankách, ich vhodnou kombináciou (produkty s čiastočnou alebo plnou garanciou a produkty s vysokým potenciálnym rastom) sa dá znižovať celkové podstupované riziko plynúce z investovania a zároveň mať možnosť atraktívneho zhodnotenia vložených prostriedkov.


Zaujímajú Vás najnovšie vybrané novinky z oblasti finančných trhov?

Tu ich nájdete na pravidelnej báze. Vďaka článkom o investovaní vám bude tiež bližšie predstavená táto oblasť.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2021

Publikované: 19.10.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - september 2021

Publikované: 21.09.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na september 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - jún 2021

Publikované: 23.06.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na jún 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - máj 2021

Publikované: 25.05.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na máj 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - apríl 2021

Publikované: 12.04.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na apríl 2021. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Spotrebiteľské patálie

Publikované: 25. 03. 2021 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - marec 2021

Publikované: 23.03.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na marec 2021. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - február 2021

Publikované: 23.02.2021 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na februar 2021. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Vianočné nákupy boli v Európe na vzostupe napriek pandémii

Publikované: 18. 02. 2021 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - december 2020

Publikované: 18.12.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na december 2020. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Druhá vlna pandémie bude zrážať HDP miernejšie, ale dlhodobejšie 

Publikované: 20. 11. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - november 2020

Publikované: 18.11.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na november 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2020

Publikované: 23.10.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - september 2020

Publikované: 23.9.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na august 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - august 2020

Publikované: 14.8.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na august 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - júl 2020

Publikované: 31.7.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na júl 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - jún 2020

Publikované: 22.6.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na jún 2020. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Tvrdé dáta odhaľujú značné rozdiely medzi ekonomikami v koronakríze

Publikované: 1. 6. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - máj 2020

Publikované: 25.5.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na máj 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - apríl 2020

Publikované: 23.4.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na apríl 2020. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - marec 2020

Publikované: 20.3.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na rok 2020. Celý článok  TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Domáci dopyt nad vplyvom koronavírusu v Európe víťazí, zatiaľ...

Publikované: 2. 3. 2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Nezamestnanosť v Európe sa možno už odráža od dna

Publikované: 3.2.2020 | Autor: UniCredit Bank  

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Ekonomický pohľad na rok 2020

Publikované: 27.1.2020 | Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na rok 2020. Celý článok  TU


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - december 2019

Publikované: 18.12.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na december 2019. Celý článok TU


Logo UniCredit Bank

Svet očami ekonómov: Verejné rozpočty v EÚ sa minulý rok zlepšili, pravdepodobne naposledy

Publikované: 18.11.2019 | Autor: UniCredit Bank

 

Prinášame vám zaujímavý pohľad na aktuálne ekonomické témy zo strany nášho Economic Research. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - november 2019

Publikované: 11.11.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na november 2019. Celý článok TU.


 Skupina Amundi

Globálne investičné výhľady - október 2019

Publikované: 14.10.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Prinášame vám pravidelný prehľad od Amundi, v ktorom sa dozviete, aké sú aktuálne investičné výhľady pre celý svet na október 2019. Celý článok TU.


Logo UniCredit Bank

Investori sa vo veľkom zameriavajú na striebornú ekonomiku

Publikované: 30.9.2019 | Autor: UniCredit Bank

 

Viac než 7,5 bilióna dolárov sa ročne pretočí v striebornej ekonomike, odvetví, ktoré reaguje na celosvetový trend starnutia populácie. Ak by išlo o štátny rozpočet, bol by po USA a Číne tretím najväčším na svete. Trend starnúcej populácie však v dlhodobom horizonte predstavuje aj zaujímavú investičnú príležitosť. S UniCredit Bank sa na raste striebornej ekonomiky môže vďaka programu pravidelných investícií podieľať každý.

Celý článok naleznete publikovaný 18.9.2019 v Tlačových správách TU.


 Skupina Amundi

Investičná stratégia a výhľad pre rok 2019

Publikované: 7.1.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Rok 2019 bude vyžadovať zo strany investorov obozretnosť. To neznamená len potrebu menej rizikových alokácií, ale tiež selektívnejší prístup k výberu krajín, sektorov a titulov, ktoré by mohli byť odolnejšie, teda menej zadĺžené, menej vystavené geopolitickým rizikám a finančnej, či hospodárskej nerovnováhe. Pôjde najmä o udržateľnosť budúcich výnosov a reálnu hodnotu. Celý článok nájdete TU.


Skupina Amundi

Jesenné nepokoje na trhoch: Korekcia, alebo medvedí trh?

Publikované: 21.11.2018 | Autor: Skupina Amundi

 

Nazývať súčasné dianie medvedím trhom by bolo predčasné, ide skôr o korekciu. V nadchádzajúcich mesiacoch môžu prísť nové príležitosti z Európy, akonáhle Taliansko zažehná neistotu, a z rozvíjajúcich sa trhov, až opadne hrozba rastu úrokových sadzieb a silného dolára. Medzitým by investori mali vyhľadávať kvalitu a hodnotu v akciách, zvyšovať duráciu pri dlhopisoch (najmä pri tých amerických) a držať celkovú rizikovosť svojho portfólia nízko.

Celý článok TU.

 


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (3. článok)

Publikované: 12.10.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

Posledný článok bude venovaný ďalším faktorom, ktoré by sme mali pri investovaní určite brať do úvahy. Diverzifikácia, alebo nedávajme všetky vajíčka do jedného košíka, definuje ideálne zloženie aktív v portfóliu. Je nutné si uvedomiť, že vyšší potenciálny výnos ide obvykle ruka v ruke s vyšším podstupovaným rizikom. Musíme tiež dodržiavať vopred nastavenú disciplínu a snažiť sa investovať do príležitostí, ktorým sami rozumieme. Nenechať sa zviesť vlastnými emóciami z vopred nastavenej investičnej cesty je nepochybne tiež veľmi dôležité.

Posledný článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (2. článok)

Publikované: 31.8.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

V druhom článku série sa znova zameriame na vybrané faktory, ktoré môžu mať vplyv na naše investície. Je dôležité si vopred definovať náš investičný profil, pracovať s naším majetkom ako celkom a nie po jednotlivých zložkách a v neposlednom rade by sme sa mali zamerať na správne rozloženie našich aktív, čím môžeme dosiahnuť zníženie podstupovaného rizika týchto aktív ako celku.

Druhý článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Logo UniCredit Bank

Zásady investovania, alebo ako správne pristúpiť k investíciám (1. článok)

Publikované: 20.7.2018 | Autor: UniCredit Bank

 

V tomto článku si predstavíme niektoré faktory, ktoré môžu mať dopad na aktíva investorov. Ide o infláciu a dôležitosť investičného plánovania. Zároveň uvádza všeobecné priblíženie tzv. behaviorálneho investovania, tzn. prístupu, ktorý ide proti klasickým finančným teóriám a snaží sa vysvetliť, že rozhodnutia investorov ovplyvňujú emócie a všeobecne psychológia, čo môže viesť k ich iracionálnemu rozhodovaniu v tejto oblasti.

 

Prvý článok zo série článkov o Zásadách investovania TU.


Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo