Ochrana súkromia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B (ďalej len „UCB CZ&SK“).

Ochrana údajov

 

Všetky údaje, ktoré sa odosielajú z kontaktných formulárov na internetových stránkach UCB CZ&SK, sú zabezpečené technológiou SSL 3.0. Táto technológia zabezpečuje šifrovaný prenos údajov medzi vašim počítačom a web servermi UCB CZ&SK. Spoznáte to podľa toho, že vo Vlastnostiach (Properties) formulárového okna je uvedené 128-bitové šifrovanie. Bezpečnostný certifikát bol vydaný celosvetovo uznávanou certifikačnou autoritou - firmou VeriSign, Inc.

 

Prístup UniCredit Bank k ochrane údajov (PDF, 132 kB)

 


Poučenie o spracovaní osobných údajov 

 

podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) nájdete tu.

Používanie súborov Cookie

 

Cookie je malý textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača Používateľa (tzv. krátkodobé súbory cookie) alebo je umiestený na pevnom disku počítača (tzv. trvalé súbory cookie) serverom webových stránok. Tieto súbory sú jedinečne priradené k počítaču Používateľa a môžu ich čítať len internetové servery v doméne, ktorá súbory cookie pridelila. Banka používa krátkodobé súbory cookie, ktoré sú obvykle zanikajú ihneď po tom, ako Používateľ prehliadač Webovej stránky Banky prestane používať. Použitie súborov cookie zo strany Banky je prísne obmedzené na prenos dát spočívajúcich v náhodných číslach generovaných serverom Webovej stránky Banky, ktorých použitie je vyžadované pre bezpečné a účinné prehliadanie Webovej stránky Banky. Používanie súborov cookie na Webovej stránke Banky nie je žiadnym spôsobom prepojené na také informácie o Používateľovi, na základe ktorých by bolo možné Používateľa počas jeho prítomnosti na Webovej stránke Banky identifikovať v zmysle platných právnych predpisov.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo