Ochrana súkromia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B (ďalej len „UCB CZ&SK“).

Ochrana údajov

 

Všetky údaje, ktoré sa odosielajú z kontaktných formulárov na internetových stránkach UCB CZ&SK, sú zabezpečené technológiou SSL 3.0. Táto technológia zabezpečuje šifrovaný prenos údajov medzi vašim počítačom a web servermi UCB CZ&SK. Spoznáte to podľa toho, že vo Vlastnostiach (Properties) formulárového okna je uvedené 128-bitové šifrovanie. Bezpečnostný certifikát bol vydaný celosvetovo uznávanou certifikačnou autoritou - firmou VeriSign, Inc.

 

Prístup UniCredit Bank k ochrane údajov (PDF, 132 kB)

 


Poučenie o spracovaní osobných údajov 

 

podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) nájdete TU.

Informácie o súboroch Cookies nájdete TU

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo