Vklady

Účty

Bežný účet je kľúčom k väčšine bankových služieb. V UniCredit Bank vám ponúkame vedenie účtov v týchto menách: EUR, USD, CHF, GBP, CZK, CAD, PLN a DKK. Pre prístup a ovládanie účtu môžete využívať tradičné aj moderné spôsoby uvedené v sekcii Platobný styk.

Viac informácií

Termínované vklady a depozitné zmenky

Nenechajte ležať svoje dočasné voľné finančné prostriedky bez zhodnotenia. V UniCredit Bank ponúkame širokú škálu termínovaných vkladov a depozitných zmeniek. Peniaze môžete ukladať v rôznych menách na obdobie 1 až 5 rokov. Dĺžku termínovaných vkladov nastavíme presne podľa vašich potrieb.

Viac informácií

Finančné zmenky

Finančná zmenka je prevoditeľný cenný papier, ktorý môže majiteľ v priebehu doby splatnosti previesť na iné právnické alebo fyzické osoby. Obsahuje všetky náležitosti podľa Zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Zb.

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo