Akcie a dlhopisy

Vlastné dlhopisy

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ponúka možnosť investovať do rôznych typov vlastných emisií dlhopisov, ktoré Vám umožnia bezpečne a zaujímavo zhodnotiť Vaše voľné finančné prostriedky. Nákupom dlhopisov sa stávate veriteľom banky a získavate právo na splatenie menovitej hodnoty k dátumu splatnosti dlhopisu a na vyplácanie výnosov z dlhopisu. Investovať možno v rôznych menách, môžete vyberať z širokej ponuky splatností a typov dlhopisov.

Viac informácii

Investičné certifikáty

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vydáva vlastné emisie investičných certifikátov, ktorých výnos je odvodený od vývoja vybraného podkladového aktíva.  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. tiež ponúka sprostredkovanie nákupu investičných certifikátov, ktorých emitentom je UniCredit Bank AG, Germany.

Viac informácií

Ostatné dlhopisy

Viac informácii

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo