Predstavenie SME Easy

So SME Easy môžete využívať bankové služby rýchlo a jednoducho odkiaľkoľvek. Či už si vyberiete telefón, e-mail, videohovor, alebo iný online kanál, sme tým pravým kontaktom pre všetky produkty a služby firemného bankovníctva, pretože SME Easy je najmodernejšou formou bankového poradenstva.

Moderná forma poradenstva

jednoducho, rýchlo, tu a teraz


  • váš bankový poradca je vám k dispozícii online
  • svoje účty, platby a ďalšie služby môžete spravovať z pohodlia svojho domova, kancelárie alebo na cestách
  • zelené bankovníctvo – zníženie objemu tlačeného materiálu a počtu ciest medzi vami a bankou

 

Silný tím

najlepší predpoklad, že všetko prebehne hladko


  • jeden poradca pre vašu firmu
  • prístup k všetkým produktom a službám korporátneho bankovníctva
  • nadviazanie intenzívnejšej spolupráce s vašou firmou
  • podpora tímu špecialistov, ktorý má váš bankový poradca k dispozícii (napr. lízing, faktoring, menové obchody, dotačné poradenstvo, medzigeneračná výmena vo firmách
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo