Lízing & Factoring

Lízing

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., je jedným z popredných hráčov na domácom lízingovom  trhu a je stabilne umiestnená v rámci TOP 3 pozícií už niekoľko rokov. Dnes sa môže spoľahnúť na tím lízingových profesionálov s odbornými znalosťami domáceho finančného trhu, s podporou jednej z najväčších medzinárodných finančných sietí v Európe. UniCredit Leasing je špecialistom v oblasti financovania automobilov, preto vám dokážeme vytvoriť ponuku na akúkoľvek na trhu dostupnú automobilovú alebo motocyklovú značku. Okrem toho vám vyhotovíme aj zaujímavú ponuku financovania v oblasti strojov a technológií, dopravnej techniky či nehnuteľností.
 
S niektorými importérmi sme naviazali veľmi úzku spoluprácu, z čoho postupom času vzniklo niekoľko partnerstiev - kooperácií. A práve pri kooperácii s importérmi, prípadne s ďalšími partnermi vznikajú tie najvýhodnejšie ponuky financovania šité na mieru zákazníkom konkrétnej značky, ktoré poznáme ako "Značkové financovanie". Kooperačné dohody sú uzatvárané aj na poli strojov, poľnohospodárskej a transportnej techniky.

Viac informácií

Pre viac informácií o spolupráci navštívte webové stránky UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Factoring

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s., je flexibilný poskytovateľ kompletných factoringových služieb. Ponúka financovanie, správu a inkaso pohľadávok s možnosťou ručenia za ich nezaplatenie v prípade platobnej nevôle alebo neschopnosti odberateľa. UniCredit Factoring je dlhoročným členom najväčšieho medzinárodného združenia factoringových spoločností Factors Chain International a zakladajúcim členom Asociácie factoringových spoločností SR a členom Českej leasingovej a finančnej asociácie. Vďaka dlhodobému pôsobeniu na trhu UniCredit Factoring vie, čo potrebujete, a ako rozvíjať vaše podnikanie, keď sú vlastné prevádzkové finančné zdroje obmedzené.

Viac informácií

Pre viac informácií o spolupráci s navštívte webové stránky UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo