EÚ fondy

Financovanie EUROLOAN

Celkové zabezpečenie finančných tokov pred a počas realizácie investičného zámeru je nevyhnutnou súčasťou úspešných procesov získavania a čerpania európskych dotácií.

Viac informácií

Dotačné poradenstvo

Európske kompetenčné centrum UniCredit Bank (ECC) je špecializované pracovisko, ktoré sa zameriava na oblasti verejných dotácií a podpôr a je súčasťou siete týchto centier v rámci skupiny UniCredit.

Tím ECC sa skladá z expertov, ktorí priebežne sledujú aktuálny vývoj nielen v európskych dotáciách, ale aj v národných či ďalších programoch, a sú tak schopní rýchlo a presne reagovať na Vaše investičné potreby a určiť aktuálne najvhodnejší dotačný nástroj.

Viac informácii

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo