Cash Pooling

Cash Pooling

UniCredit Bank ponúka širokú paletu služieb pre riadenie a optimalizáciu likvidity. Cash Pooling je produkt určený klientom, ktorí pôsobia v prepojených skupinách.

Hlavné výhody pre klienta:

  • všetci členovia skupiny (veľkí aj tí najmenší) získavajú výhodné úrokové sadzby, a to pri vkladoch aj úveroch, vyplývajúce z celkovej pozície skupiny
  • centralizácia zostatkov a efektívnejšie riadenie finančných tokov skupiny
  • efektívnejšie využitie vlastných zdrojov skupiny
  • vďaka zdielaniu vlastných prostriedkov v rámci skupiny klient dosiahne zníženie nákladov na cudzie zdroje (úvery)

Viac informácií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo