UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky vydáva emisie dlhopisov buď v rámci Ponukového programu dlhopisov alebo ako samostatné emisie alebo mimo ponukový program.

Samostatné emisie dlhopisov

Hypotekárny záložný list UCBHZL15H

Hypotekárny záložný list UCBHZL14H

Hypotekárny záložný list UCBHZL13H 

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBHZL12H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK11H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK 9H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK10H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or or
Spinning wheel animation

Loading