UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky vydáva emisie dlhopisov buď v rámci Ponukového programu dlhopisov alebo ako samostatné emisie alebo mimo ponukový program.

Vlastné dlhopisy banky

Samostatné emisie dlhopisov

Hypotekárny záložný list UCBHZL15H

Hypotekárny záložný list UCBHZL14H

Hypotekárny záložný list UCBHZL13H 

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBHZL12H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK11H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK 9H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Hypotekárny záložný list UCBSK10H

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo