Právne informácie

Internetové stránky www.unicreditbank.sk prevádzkuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Tieto internetové stránky môžete využívať pre svoju osobnú potrebu. Údaje uverejnené na týchto internetových stránkach sú informatívne a nemožno ich považovať za záväzné. UniCredit Bank pravidelne aktualizuje informácie uverejnené na svojej internetovej stránke, avšak podmienky pre jednotlivé produkty sa menia vzhľadom na aktuálnu politiku banky a preto podmienky pre konkrétne produkty a služby nemusia byť v čase vašej návštevy internetovej stránky aktuálne. Bližšie informácie o produktoch a službách UniCredit Bank získate na jej obchodných miestach.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktorých je možné navštíviť prostredníctvom tejto stránky.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Ďalšie informácie: UniTel: 0800 14 00 14

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or or
Spinning wheel animation

Loading