Oznámenie podielnikom podfondov Amundi Funds II (predtým Pioneer Funds)

Dovoľujeme si Vás informovať o zlúčení rodiny fondov Amundi Funds a Amundi Funds II (predtým Pioneer Funds) do jednej, ktoré je plánované na jún 2019. Týmto krokom bude dokončená kľúčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdavky spojené s fúziou znáša spoločnosť Amundi Luxembourg S.A.

 

V súvislosti s touto transakciou sa nevyžaduje žiadna aktivita z Vašej strany.

 

Po dokončení transakcie bude rodina fondov Amundi Funds zložená z 92 podfondov s celkovým objemom aktív 90 miliárd EUR. Cieľová ponuka bude následne pre investorov prehľadnejšia a veríme, že bude ešte lepšie spĺňať potreby investorov. Z ponúkaných fondov ich bude mať 40 % najvyššie hodnotenie kvality agentúry Morningstar (4 alebo 5 hviezdičiek).

 

Vzhľadom na veľký rozsah bude fúzia jednotlivých podfondov realizovaná:

  • v štyroch etapách, a to v priebehu štyroch júnových víkendov, a
  • podľa vopred definovaných skupín podfondov.

 

V období pred každou etapou (víkendom v júni) bude obchodovanie s podielovými listami dotknutých podfondov pozastavené, a to na strane Amundi a v tomto dôsledku aj na strane Banky. Pre informácie o konečných termínoch podania pokynov na nákup/predaj/výmenu pred pozastavením obchodovanie pozri jednotlivé etapy fúzií nižšie.

 

Pokyny na pravidelné investovanie, ktoré by mali byť realizované v období pozastavenia, budú realizované v najbližšom možnom termíne po obnovení obchodovania. Ďalšie pravidelné investície budú potom už smerované do cieľových podfondov, pozri jednotlivé etapy fúzií nižšie.

 

Informáciu o cenných papieroch, ktoré získate výmenou v rámci zlúčenia, dostanete vo výpise z majetkového účtu za druhý štvrťrok 2019, ktorý Vám bude zaslaný zo strany Banky v júli 2019. Detailné informácie týkajúce s fúzie vrátane charakteristiky zlučovaných a cieľových podfondov nájdete tiež na stránkach skupiny Amundi ve Slovenské republice www.pioneerinvestments.sk.

 

Pre viac detailných informácií k jednotlivým etapám fúzie kliknite na položky nižšie:

1. etapa fúzie
2. etapa fúzie
3. etapa fúzie
4. etapa fúzie

 

Prehľad konverzných pomerov medzi zlučovanými podfondy a cieľovými podfondy TU.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo