Oznámenie podielnikom podfondov Amundi Funds II (predtým Pioneer Funds)

Dovoľujeme si Vás informovať o zlúčení rodiny fondov Amundi Funds a Amundi Funds II (predtým Pioneer Funds) do jednej, ktoré je plánované na jún 2019. Týmto krokom bude dokončená kľúčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdavky spojené s fúziou znáša spoločnosť Amundi Luxembourg S.A.

 

V súvislosti s touto transakciou sa nevyžaduje žiadna aktivita z Vašej strany.

 

Po dokončení transakcie bude rodina fondov Amundi Funds zložená z 92 podfondov s celkovým objemom aktív 90 miliárd EUR. Cieľová ponuka bude následne pre investorov prehľadnejšia a veríme, že bude ešte lepšie spĺňať potreby investorov. Z ponúkaných fondov ich bude mať 40 % najvyššie hodnotenie kvality agentúry Morningstar (4 alebo 5 hviezdičiek).

 

Vzhľadom na veľký rozsah bude fúzia jednotlivých podfondov realizovaná:

  • v štyroch etapách, a to v priebehu štyroch júnových víkendov, a
  • podľa vopred definovaných skupín podfondov.

 

V období pred každou etapou (víkendom v júni) bude obchodovanie s podielovými listami dotknutých podfondov pozastavené, a to na strane Amundi a v tomto dôsledku aj na strane Banky. Pre informácie o konečných termínoch podania pokynov na nákup/predaj/výmenu pred pozastavením obchodovanie pozri jednotlivé etapy fúzií nižšie.

 

Pokyny na pravidelné investovanie, ktoré by mali byť realizované v období pozastavenia, budú realizované v najbližšom možnom termíne po obnovení obchodovania. Ďalšie pravidelné investície budú potom už smerované do cieľových podfondov, pozri jednotlivé etapy fúzií nižšie.

 

Informáciu o cenných papieroch, ktoré získate výmenou v rámci zlúčenia, dostanete vo výpise z majetkového účtu za druhý štvrťrok 2019, ktorý Vám bude zaslaný zo strany Banky v júli 2019. Detailné informácie týkajúce s fúzie vrátane charakteristiky zlučovaných a cieľových podfondov nájdete tiež na stránkach skupiny Amundi ve Slovenské republice www.pioneerinvestments.sk.

 

Pre viac detailných informácií k jednotlivým etapám fúzie kliknite na položky nižšie:

1. etapa fúzie

Konečný termín podania pokynu na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov je do 11h dňa 27.5.2019. Po tomto dátume nebude možné podať pokyn na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov, prípadne budú pokyny stornované.

 

Zlučované podfondy zaniknú v rámci fúzie zlúčením do cieľových podfondov a podielové listy zlučovaných podfondov budú v rámci fúzie automaticky vymenené za podielové listy cieľových podfondov.

 

Pokyny na nákup/predaj/výmenu podielových listov cieľových podfondov získaných v rámci fúzie bude možné podať po realizácii príslušných operácií fúzie podfondov Amundi a ich kontrol v rámci systému evidencie banky. Predpokladáme, že pokyny bude možné znova podávať od 11:01h dňa 4.6.2019.

 

Zoznam zlučovaných podfondov:

Zlučovaný podfond

ISIN zlučovaného podfondu

Cieľový podfond

ISIN cieľového podfondu

Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A ND EUR

LU0271663857

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A EUR (C)

LU0568619638

Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A ND USD

LU0271663774

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A USD (C)

LU1883326172

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A ND EUR

LU0119373065

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)

LU0557854147

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A ND USD

LU0132183822

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)

LU0119085271

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A ND EUR

LU0119365988

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)

LU0557858130

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A ND USD

LU0132178079

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)

LU0347592197

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A ND EUR

LU0133659622

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)

LU0839528907

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A ND USD

LU0133659465

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C)

LU0987187969

Amundi Funds II - Japanese Equity A ND EUR

LU0119372687

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A EUR (C)

LU1926208726

Amundi Funds II - Japanese Equity A ND USD

LU0132212605

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A USD (C)

LU1923161894

 

2. etapa fúzie

Konečný termín podania pokynu na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov je do 11h dňa 4.6.2019. Po tomto dátume nebude možné podať pokyn na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov, prípadne budú pokyny stornované.

 

Zlučované podfondy zaniknú v rámci fúzie zlúčením do cieľových podfondov a podielové listy zlučovaných podfondov budú v rámci fúzie automaticky vymenené za podielové listy cieľových podfondov.

 

Pokyny na nákup/predaj/výmenu podielových listov cieľových podfondov získaných v rámci fúzie bude možné podať po realizácii príslušných operácií fúzie podfondov Amundi a ich kontrol v rámci systému evidencie banky. Predpokladáme, že pokyny bude možné znova podávať od 11:01h dňa 12.6.2019.

 

Zoznam zlučovaných podfondov:

Zlučovaný podfond

ISIN zlučovaného podfondu

Cieľový podfond

ISIN cieľového podfondu

Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy A ND EUR

LU0363630707

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)

LU1882439323

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A DA USD

LU0280673723

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)

LU1882450486

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND EUR

LU0119402005

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)

LU1882449801

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND HDG EUR

LU0281576909

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)

LU1882450056

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND USD

LU0132208249

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)

LU1882450304

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A ND EUR

LU0313644931

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

LU1103159536

Amundi Funds II - Euro Bond A ND EUR

LU0119391471

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)

LU1882473264

Amundi Funds II - Euro Bond A ND USD

LU0132182428

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)

LU1882473694

Amundi Funds II - Euroland Equity A ND EUR

LU0119345287

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)

LU1883303635

Amundi Funds II - Euroland Equity A ND USD

LU0132181453

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C)

LU1883303809

Amundi Funds II - European Equity Target Income A  EUR

LU0701926320

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR SATI (D)

LU1883311653

Amundi Funds II - European Equity Target Income A ND EUR

LU0966045303

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883311224

Amundi Funds II - European Equity Value A ND EUR

LU0313647520

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)

LU1883314244

Amundi Funds II - European Equity Value A ND USD

LU0313647793

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)

LU1883314756

Amundi Funds II - European Potential A ND EUR

LU0271656307

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)

LU1883306497

Amundi Funds II - European Potential A ND USD

LU0398873470

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)

LU1883306570

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A ND EUR

LU0313646472

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

LU1883316371

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A ND USD

LU0313646555

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)

LU1049752592

Amundi Funds II - Global Ecology A ND EUR

LU0271656133

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)

LU1883318740

Amundi Funds II - Global Ecology A ND USD

LU0302740245

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)

LU1883319045

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A DQ EUR

LU0830747449

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)

LU1883321298

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A DQ USD

LU0830747522

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)

LU1883321538

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A ND EUR

LU0313638883

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883320993

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A ND USD

LU0313638966

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD (C)

LU1883321371

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A DQ HDG EUR

LU1090243418

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D)

LU1883330877

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A ND HDG EUR

LU1235138275

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd (C)

LU1883330794

Amundi Funds II - Optimal Yield A ND EUR

LU0229386064

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)

LU1883336569

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND EUR

LU0701928615

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C)

LU1883340322

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND HDG EUR

LU0711166115

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C)

LU1883340595

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND USD

LU0701928961

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C)

LU1883340678

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ND EUR

LU0190649722

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

LU1883834837

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ND USD

LU0190652510

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)

LU1883835057

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND EUR

LU0162480882

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)

LU1883841022

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND HDG EUR

LU0182234491

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)

LU1883841295

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND USD

LU0162302276

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C)

LU1883841535

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ND EUR

LU0229391064

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)

LU1883848977

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ND USD

LU0229391221

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)

LU1883849603

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND EUR

LU0353248106

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)

LU1883854199

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND USD

LU0347184235

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)

LU1883854355

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ND EUR

LU0119402427

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

LU1883861137

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ND HDG EUR

LU0182234228

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C)

LU1883861210

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ND USD

LU0132198770

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)

LU1883861483

Amundi Funds II - Real Assets Target Income A ND EUR

LU0701927567

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883866011

Amundi Funds II - Real Assets Target Income A ND USD

LU0974969783

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)

LU1883866441

Amundi Funds II - Top European Players A ND EUR

LU0119366952

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)

LU1883868819

Amundi Funds II - Top European Players A ND USD

LU0132195834

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)

LU1883868900

 

3. etapa fúzie

Konečný termín podania pokynu na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov je do 11h dňa 11.6.2019. Po tomto dátume nebude možné podať pokyn na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov, prípadne budú pokyny stornované.

 

Zlučované podfondy zaniknú v rámci fúzie zlúčením do cieľových podfondov a podielové listy zlučovaných podfondov budú v rámci fúzie automaticky vymenené za podielové listy cieľových podfondov.

 

Pokyny na nákup/predaj/výmenu podielových listov cieľových podfondov získaných v rámci fúzie bude možné podať po realizácii príslušných operácií fúzie podfondov Amundi a ich kontrol v rámci systému evidencie banky. Predpokladáme, že pokyny bude možné znova podávať od 11:01h dňa 19.6.2019.

 

Zoznam zlučovaných podfondov:

Zlučovaný podfond

ISIN zlučovaného podfondu

Cieľový podfond

ISIN cieľového podfondu

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A ND EUR

LU0119336021

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)

LU1882447425

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A ND USD

LU0132177006

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)

LU1882447698

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A ND EUR

LU0441086153

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)

LU1882459511

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A ND USD

LU0441085775

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C)

LU1882459784

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term A ND HDG EUR

LU1347067677

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)

LU1882462739

Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income EUR

LU1851323409

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1882475392

Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income EUR_D

LU1851323664

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)

LU1882475475

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A DA EUR

LU0281577899

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)

LU1882476010

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A ND EUR

LU0190665769

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C)

LU1882475988

Amundi Funds II - Global Multi-Asset A ND EUR

LU0372176460

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)

LU1883327816

Amundi Funds II - Global Multi-Asset A ND USD

LU0372176387

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C)

LU1883327907

Amundi Funds II - China Equity A ND EUR

LU0133656446

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)

LU1882445569

Amundi Funds II - China Equity A ND USD

LU0133656362

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)

LU1882445643

Amundi Funds II - Pioneer Global Select A ND EUR

LU0271651761

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)

LU1883342377

Amundi Funds II - Pioneer Global Select A ND USD

LU0271651688

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)

LU1883342617

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A ND EUR

LU0119403581

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)

LU1882441816

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A ND USD

LU0132162586

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)

LU1882441907

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A ND EUR

LU0133607589

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C)

LU1883856723

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A ND HDG EUR

LU0201722401

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR Hgd (C)

LU1883857028

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A ND USD

LU0133605377

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C)

LU1883857291

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A ND EUR

LU0119372174

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)

LU1883859230

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A ND USD

LU0132182006

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)

LU1883859404

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A ND EUR

LU0353247553

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)

LU1894682704

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A ND USD

LU0347183344

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)

LU1894683009

Amundi Funds II - Russian Equity A ND EUR

LU0346424434

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)

LU1883867761

Amundi Funds II - Russian Equity A ND USD

LU0574786918

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C)

LU1883867845

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A ND EUR

LU0133643469

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)

LU1883872332

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A ND USD

LU0133642578

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)

LU1883872415

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

LU1760615614

Amundi Funds Euro Alpha Bond

LU1894677027

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

LU1916292722

Amundi Funds Euro Alpha Bond

LU1894678009

 

4. etapa fúzie

Konečný termín podania pokynu na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov je do 11h dňa 18.6.2019. Po tomto dátume nebude možné podať pokyn na nákup/predaj/výmenu podielových listov zlučovaných podfondov, prípadne budú pokyny stornované.

 

Zlučované podfondy zaniknú v rámci fúzie zlúčením do cieľových podfondov a podielové listy zlučovaných podfondov budú v rámci fúzie automaticky vymenené za podielové listy cieľových podfondov.

 

Pokyny na nákup/predaj/výmenu podielových listov cieľových podfondov získaných v rámci fúzie bude možné podať po realizácii príslušných operácií fúzie podfondov Amundi a ich kontrol v rámci systému evidencie banky. Predpokladáme, že pokyny bude možné znova podávať od 11:01h dňa 25.6.2019.

 

Zoznam zlučovaných podfondov:

Zlučovaný podfond

ISIN zlučovaného podfondu

Cieľový podfond

ISIN cieľového podfondu

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A ND EUR

LU0229387385

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)

LU1894682704

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A ND USD

LU0229387542

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)

LU1894683009

 

 

Prehľad konverzných pomerov medzi zlučovanými podfondy a cieľovými podfondy TU.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo