CSDR

Vážení klienti,

v súlade s čl. 38 ods. 6 2014 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 ("CSDR"), týmto UniCredit Bank zverejňuje úrovne ochrany a náklady súvisiace s jednotlivými úrovňami segregácie účtov, ktoré poskytuje UniCredit Bank svojim klientom vtedy, keď pre nich drží cenné papiere v centrálnom depozitári.

 

Zverejnenie úrovní ochrany a nákladov (pdf)

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo