Prevádzkové financovanie

Prevádzkové financovanie

UniCredit Bank Vám navrhne praktické riešenie financovania prevádzky Vašej finančnej inštitúcie - jednu úverovú linku, vďaka ktorej môžete jednoducho a opakovane čerpať kontokorentné úvery, úverové tranže i uzatvárať operácie pre zaistenie Vášho menového a úrokového rizika, prípadne čerpať bankové záruky. 

Ponúkame prevádzkové financovanie s čerpaním vo forme:

  • kontokorentu
  • tranže
  • zaistenia úrokového a menového rizika
  • bankovných záruk podľa potreby klienta  
  • viacúčelovej linky, ktorá umožňuje opakovane čerpať finančné prostriedky kombináciou akýchkoľvek štandardných foriem čerpania (viď vyššie)

Finančné prostriedky je možné čerpať v rôznych menách.

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo