Úvery pre bytové domy

Úver určený na obnovu, modernizáciu alebo rekonštrukciu bytového domu pod správou Správcu alebo SVB.

 

Výška úveru:

  • minimálne 8 300 EUR bez horného ohraničenia
  • až do výšky 13 300 EUR na jeden byt

Určenie výšky úveru:

  • na základe predložených podkladov klienta a výšky investičných nákladov

Spôsob čerpania:

  • jednorazovo alebo postupným čerpaním v zmysle realizovaného projektu

Splatnosť:

  • maximálne 20 rokov s pravidelnou mesačnou splátkou

Úroková sadzba:

  • stanovuje sa individuálne – pohyblivá alebo fixná

Zabezpečenie:

  • vinkulácia poistenia bytového domu
  • vinkulácia 2-mesačnej splátky na účte klienta
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo