PREHĽAD O PRODUKTOCH

Počas niekoľkých sekúnd ste v obraze, koľko peňazí máte k dispozícii a koľko naopak musíte splatiť.

Na obrazovke NA ÚČTOCH vidíte na jednom mieste svoje účty a k nim pripojené platobné karty. Celkový zostatok svojich účtov zistíte v hornej časti obrazovky.

Stav svojich kreditných kariet a úverov môžete sledovať na obrazovke NA SPLATENIE. Vždy máte informáciu, koľko vám ostáva splatiť.

Obrazovka ÚSPORY vám ukazuje stav vašich sporiacich účtov a termínovaných vkladov. V jej hornej časti vidíte celkovú našetrenú čiastku.

VŠETKY KARTY V JEDNEJ PEŇAŽENKE

Vďaka kartové peňaženke máte okamžitý prehľad o svojich debetných aj kreditných kartách. Do peňaženky môžete vstúpiť z hlavného menu alebo priamo z domovskej obrazovky aplikácie (ešte pred prihlásením).

Na každej karte vidíte svoj disponibilný zostatok. Po kliknutí na "Posledné transakcie" sa zobrazí prehľad platieb uskutočnených príslušnou kartou, v ktorom môžete ľubovoľne filtrovať.

PLATBY JEDNODUCHO A RÝCHLO

So Smart Bankingom uskutočníte platbu jednoducho a pohodlne.

Môžete si uložiť šablóny opakujúcich sa platieb a uľahčiť si tak ich budúce zadávanie.

Máte možnosť vykonať platbu naskenovaním QR kódu alebo čiarového kódu (funkcia Odfoť a zaplať).

Je vám kamarát dlžný za večeru? V Smart Bankingu vygenerujete QR kód s údajmi potrebnými na platbu a pošlete mu ho napr. cez SMS alebo What’s App.

Detailné info, ako v aplikácii zaplatiť rôznymi spôsobmi, nájdete v Sprievodcovi aplikáciou na záložke Ako zaplatiť.

OKAMŽITÁ INFORMÁCIA O ZOSTATKU

S funkciou Rýchla kontrola máte možnosť zobraziť zostatok na vašich účtoch aj bez prihlásenia do aplikácie (Nastavenia => Rýchla kontrola). Môžete si vybrať až 5 účtov.

Po otvorení aplikácie stačí, keď obrazovku aplikácie potiahnete hore, a hneď vidíte svoj disponibilný zostatok. Tu môžete Fast Check prípadne opäť deaktivovať.

ONLINE BANKING KĽÚČ

Súčasťou aplikácie Smart Banking je aj aplikácia Online Banking kľúč, ktorá generuje jednorazové kódy na prihlásenie a podpis platieb v Online Bankingu a overenie identity klienta pri telefonickej komunikácii s bankou. Do Online Banking kľúča sa dostanete z domovskej obrazovky aplikácie.

VIETE, KDE NÁS NÁJSŤ

V Smart Bankingu nájdete dôležité kontakty na zákaznícku linku a nonstop linku na blokovanie kariet (obrazovka Služby, pred prihlásením)

Ak nás chcete navštíviť, aplikácia vám ukáže najbližšiu pobočku a pomôže vás k nej doviesť.

 

 

 

NOVÁ PLATBA

Na zadanie platby kliknite v hlavnom menu na Platby alebo využite Smart platbu – stačí, keď zatiahnete dolu obrazovku NA ÚČTOCH.

Dostanete sa na obrazovku VYKONAŤ NOVŮ PLATBU, kde si v hornej časti posunom zľava doprava vyberiete účet, z ktorého chcete odoslať platbu. Vyplňte povinné údaje a kliknite na tlačidlo „Ďalej".

Na ďalšej obrazovke skontrolujte zadané údaje a potvrďte platbu pomocou PIN alebo odtlačkom prsta, resp. Face ID (pri platbách do 200 eur).

Pre opakujúce sa platby môžete jednoducho vytvoriť šablónu. Na obrazovke „KONTROLA ÚDAJOV“ (tesne pred potvrdením zadávanej platby) začiarknite možnosť „Uložiť ako šablónu“, pomenujte ju a uložte. Nabudúce budete posielať platby už jednoduchšie.

SKENUJ A ZAPLAŤ

Platbu môžete uskutočniť aj naskenovaním QR kódu, čiarového kódu, poukážky alebo jednotlivých údajov (meno príjemcu, číslo účtu, variabilný symbol atď.).

Stačí v menu kliknúť na voľbu Skenuj a zaplať a vybrať spôsob skenovania.

Funkcia „Skenovať polia samostatne“ vám umožní skenovať jednotlivé údaje potrebné na platbu, napr. z faktúry.

Ak máte QR kód uložený v telefóne, využite možnosť „Paycode z galérie“.

Po naskenovaní kódu, resp. poukážky sa automaticky vyplní formulár pre platbu a vám už stačí len skontrolovať údaje a potvrdiť platbu.

GENEROVANIE QR KÓDU

Je vám kamarát dlžný za večeru? Pošlite mu QR kód s údajmi o vašom účte a dlžnej čiastke.

Kliknite na tri bodky v pravom hornom rohu karty účtu a zvoľte možnosť Vytvoriť PayCode.

Zadajte dlžnú čiastku a prípadne aj ďalšie detaily (variabilný / konštantný / špecifický symbol) a potvrďte tlačidlom „Vytvoriť“. Okamžite sa vám zobrazí vygenerovaný QR kód.

Nakoniec kliknite na tlačidlo Zdieľať a vyberte, či chcete kamarátovi poslať kód cez SMS, What's App, Facebook alebo e-mail.

 

 

 

ÚČTY NA OBRAZOVKE „K DISPOZÍCII“

Na obrazovke NA ÚČTOCH získate prehľad o svojich účtoch a k nim pripojených debetných a kreditných kartách. Môžete sledovať disponibilné zostatky jednotlivých účtov a v hornej časti obrazovky vždy vidíte celkový zostatok na všetkých vašich účtoch.

Keď kliknete na kartu účtu, zobrazí sa jeho transakčná história, v ktorej môžete ľubovoľne filtrovať.

Ak kliknete na tri bodky v pravom hornom rohu karty účtu, dostanete na výber z nasledujúcich možností:

- „Rozšířiť“ zobrazí detailné informácie o účte

- „Zdieľať“ vám umožní zdieľať tieto informácie cez SMS, What’s App, e-mail atď.

- „Vytvoriť PayCode“ slúži na vygenerovanie QR kódu (viac na záložke Ako zaplatiť)

Keď kliknete na kartu pripojenú k účtu, dostanete sa do jej transakčnej histórie, kde získate prehľad o uskutočnených transakciách.

KREDITNÉ KARTY A ÚVERY NA OBRAZOVKE „NA SPLATENIE“

Na obrazovke NA SPLATENIE jednoducho zistíte, koľko musíte splatiť na vašej kreditnej karte a aký je stav vášho spotrebného úveru alebo hypotéky. V hornej časti obrazovky vždy vidíte, koľko vám momentálne ostáva celkom splatiť.

Na detailné informácie o kreditnej karte kliknite na tri bodky v pravom hornom rohu karty a vyberte možnosť „Rozšířiť“. Tu sa dozviete, napr. váš disponibilný zostatok, výšku minimálnej splátky, platnosť karty, výšku úrokovej sadzby atď.

Kliknutím na kreditnú kartu sa otvorí obrazovka, na ktorej možno kliknutím na „Posledné transakcie“ zobraziť históriu kartových transakcií, v ktorých môžete ľubovoľne filtrovať.

SPORIACE PRODUKTY NA OBRAZOVKE „ÚSPORY“

Majte presnú predstavu o aktuálnom zostatku na vašich sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch. Vo vrchnej časti obrazovky vidíte vašu celkovú našetrenú čiastku.

Pri kliknutí na tri bodky v pravom hornom rohu karty účtu, resp. termínovanom vklade, sa zobrazia detailné informácie k danému produktu.

TRANSAKČNÁ HISTÓRIA

Kliknutím na farebnú kartu účtu, debetnej alebo kreditnej karty zobrazíte históriu platieb.

Po otvorení transakčnej histórie sa vždy zobrazia platby za posledný mesiac. Ak chcete zobraziť platby za dlhšie časové obdobie alebo za obdobie obmedzené konkrétnymi dátumami, kliknite na symbol lupy.

Lupa vás presunie na obrazovku s filtrami, kde si môžete vybrať z prednastavených období týždeň / mesiac / 3 mesiace, môžete vyhľadávať podľa konkrétneho dátumu, čiastky alebo napr. čísla účtu.

Na účtoch možno posunutím transakčnej histórie vpravo vyfiltrovať odchádzajúce a posunutím vľavo prichádzajúce platby. Detaily platby možno zobraziť kliknutím na riadok s príslušnou platbou.

 

 

 

 • Môžem si Smart Banking niekde nezáväzne vyskúšať?
  Áno, pokiaľ si stiahnete aplikáciu, môžete spustiť časť Sprievodca aplikáciou, ktorá obsahuje ukážky všetkých dostupných funkcií.
 • Už využívam internetové bankovníctvo Online Banking od UniCredit Bank. Môžem obidve služby využívať súčasne?
  Áno, navyše na opakované platby môžete v Smart Bankingu využívať šablóny uložené v Online Bankingu a naopak.
 • Mám viac účtov, môžem ich ovládať prostredníctvom jednej aplikácie?
  Áno, Smart Banking ponúka prehľad o všetkých Vašich účtoch, a to vrátane úverových účtov a termínovaných vkladov.
 • Môžem službu využívať v zahraničí? Nie je to drahé?
  Áno, Smart Banking máte k dispozícii aj v zahraničí, ak má Váš mobilný telefón pripojenie na internet a dátový roaming. Ak chcete výhodnejšie pripojenie, môžete tak isto využiť bezplatné verejné wi-fi zóny, ktoré v súčasnosti nájdete vo všetkých veľkých mestách sveta alebo na letiskách, staniciach a pod. Ušetríte tak za poplatky u svojho operátora.
 • Čo sa stane v prípade, ak budem Smart Banking využívať a potom si zaobstarám nový telefón? Budem môcť vo využívaní služby pokračovať?
  Pokiaľ budete opäť používať prístroj s možnosťou prístupu na internet, aplikáciu Vám bezplatne aktivujeme – stačí zavolať na bezplatnú zákaznícku linku UniCredit Bank 0800 14 00 14 alebo požiadať aktiváciu v Online Bankingu.
 • Čo mám spraviť v prípade, ak si zmením mobilné telefónne číslo?
  Smart Banking je nezávislý od mobilného operátora, a preto Vám bude fungovať aj s novým telefónnym číslom (novou SIM kartou). Odporúčame však o tejto zmene informovať banku pre prípad budúcej aktualizácie aplikácie, ktorá sa vykonáva formou SMS zaslanej na mobilné telefónne číslo uvedené pri prvotnej aktivácii.
 • Je využívanie Smart Bankingu bezpečné?
  Áno, využívame najmodernejší spôsob zabezpečenia v podobe zabudovaného bezpečnostného tokenu. Ten v každom časovom okamihu generuje jedinečný časovo obmedzený kód, ktorý chráni prihlásenie do aplikácie aj odosielanie transakcií do banky.
 • Čo sa stane, ak mi niekto ukradne mobil alebo ho stratím?
  Aj v tejto nepríjemnej situácii sú Vaše dáta aj financie v bezpečí – vďaka bezpečnostnému tokenu, ktorý je zabudovaný priamo v aplikácii, nemá bez Vášho PIN kódu alebo odtlačku prsta k Vašim financiám a účtom prístup nikto cudzí. Aplikáciu je možné následne bezplatne aktivovať aj do Vášho nového zariadenia. Bezpečnosť je vždy plne zaručená.

 

 

 

Potrebujete poradiť?

Nechajte nám na seba kontakt. Radi vás kontaktujeme.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Spinning wheel animation

Loading