Úverový rámec

Úroková sadzba (p.a.)

Mesačný poplatok

Minimálna splátka

Bezúročné odbobie

Výbery z ATM

SMS notifikácie

Card Balance Transfer

Zmena PIN cez ATM

Online Card

IAPA

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo