Pravidelné investície

Programy pravidelného investovania už od 20 EUR mesačne.

U invest Plus – pravidelné investovanie do budúcnosti seba i svojej rodiny

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne si odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V obdobiach extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch vám k tomu ponúkame jednoduché riešenia – pravidelné investovanie s programom U invest Plus.

Každá z troch investičných stratégií ponúkaných v rámci programu U invest Plus predstavuje kompletné, široko diverzifikované portfólio akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií. S U invest Plus pritom nemusíte denne sledovať dianie na kapitálových trhoch ani tráviť svoj voľný čas tvorbou rôznych analýz hľadaním odpovede, do čoho investovať. Robte vo voľnom čase jednoducho to, čo máte radi! O podielové fondy, do ktorých investujete, sa starajú experti z investičnej spoločnosti Amundi, ktorí spravujú vložené prostriedky investorov a každý mesiac ich zainvestujú podľa potreby do tých najlepších fondov popredných svetových investičných správcov. Flexibilita jednotlivých stratégií navyše zabezpečuje, že fond, do ktorého investujete, bude reagovať na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a podľa potreby sa jej vhodne prispôsobovať.

Zriadenie programu U invest Plus je jednoduché – stanovíte si mesačnú sumu investície, vyberiete si jednu z troch investičných stratégií (konzervatívnu, balancovanú alebo dynamickú) a nakoniec si zvolíte, na ako dlho chcete investovať (5, 10, 15 či 20 rokov). Pravidelné investovanie si nastavíte podľa svojich potrieb a preferencií.

Hlavné parametre:

 • pravidelné investovanie malých súm do budúcnosti, a to už od 20 EUR mesačne,
 • možnosť získania atraktívneho výnosu,
 • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť – to všetko úplne bez poplatku,
 • pravidelné investovanie máte možnosť kedykoľvek upraviť, a to napríklad výšku pravidelnej investície alebo deň, v ktorom chcete pravidelne investovať, jedinou investíciou získavate kompletne diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií,
 • nielen široko diverzifikované portfólio, ale aj pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká plynúce z kolísania trhov.
Nastavenia produktov
 • pravidelná investícia už od 20 EUR mesačne
 • na výber z 3 investičných stratégií:

▸ konzervatívna

▸ balancovaná

▸ dynamická     

 • na výber zo 4 investičných horizontov: 5, 10,
  15 a 20 rokov      
 • na výber z 2 typov vstupných poplatkov:

▸ jednorazovo

▸ periodicky

Užitočné dokumenty

konzervatívna stratégia,

balancovaná stratégia,

dynamická stratégia,     

 • kľúčové informácie pre investorov:

konzervatívna stratégia,

balancovaná stratégia,

dynamická stratégia.

Spoločnosť Amundi

S pravidelnou investíciou máte možnosť si pohodlne zvýšiť hodnotu vlastných finančných prostriedkov a zabezpečiť si tak bohatšiu budúcnosť podľa svojich konkrétnych potrieb. O fondy, do ktorých investujete, sa stará tím expertov zo spoločnosti Amundi Asset Management, najväčšieho správcu aktív v Európe s objemom spravovaného majetku presahujúcim 1,6 bilióna EUR. Zároveň sa spoločnosť Amundi radí medzi TOP 10 správcov z celého sveta. Nechajte na nich, aby zmenili vašu budúcnosť k lepšiemu, a viac neriešte, do čoho investovať. Venujte svoj čas jednoducho tomu, čo je vám skutočne blízke, s vedomím, že je o vaše prostriedky vo fondoch dobre postarané.

Pozrite si nasledujúce video a zistite, ako si jednoducho vytvoriť finančnú rezervu alebo zhodnotiť Vaše úspory. Nezabudnite si zapnúť zvuk.

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.

U invest Plus – pravidelné investovanie do budúcnosti seba i svojej rodiny

Na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy sa odporúča pravidelne si odkladať približne 10 % z dostupného mesačného príjmu. V obdobiach extrémne nízkych úrokov na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch vám k tomu ponúkame jednoduché riešenia – pravidelné investovanie s programom U invest Plus.

Každá z troch investičných stratégií ponúkaných v rámci programu U invest Plus predstavuje kompletné, široko diverzifikované portfólio akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií. S U invest Plus pritom nemusíte denne sledovať dianie na kapitálových trhoch ani tráviť svoj voľný čas tvorbou rôznych analýz hľadaním odpovede, do čoho investovať. Robte vo voľnom čase jednoducho to, čo máte radi! O podielové fondy, do ktorých investujete, sa starajú experti z investičnej spoločnosti Amundi, ktorí spravujú vložené prostriedky investorov a každý mesiac ich zainvestujú podľa potreby do tých najlepších fondov popredných svetových investičných správcov. Flexibilita jednotlivých stratégií navyše zabezpečuje, že fond, do ktorého investujete, bude reagovať na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a podľa potreby sa jej vhodne prispôsobovať.

Zriadenie programu U invest Plus je jednoduché – stanovíte si mesačnú sumu investície, vyberiete si jednu z troch investičných stratégií (konzervatívnu, balancovanú alebo dynamickú) a nakoniec si zvolíte, na ako dlho chcete investovať (5, 10, 15 či 20 rokov). Pravidelné investovanie si nastavíte podľa svojich potrieb a preferencií.

Hlavné parametre:

 • pravidelné investovanie malých súm do budúcnosti, a to už od 20 EUR mesačne,
 • možnosť získania atraktívneho výnosu,
 • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu znova obnoviť – to všetko úplne bez poplatku,
 • pravidelné investovanie máte možnosť kedykoľvek upraviť, a to napríklad výšku pravidelnej investície alebo deň, v ktorom chcete pravidelne investovať, jedinou investíciou získavate kompletne diverzifikované portfólio zložené zo stoviek akcií, dlhopisov, realitných fondov a ďalších investícií,
 • nielen široko diverzifikované portfólio, ale aj pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká plynúce z kolísania trhov.
Užitočné dokumenty

prehľad fondov Amundi.

Spoločnosť Amundi

S pravidelnou investíciou máte možnosť si pohodlne zvýšiť hodnotu vlastných finančných prostriedkov a zabezpečiť si tak bohatšiu budúcnosť podľa svojich konkrétnych potrieb. O fondy, do ktorých investujete, sa stará tím expertov zo spoločnosti Amundi Asset Management, najväčšieho správcu aktív v Európe s objemom spravovaného majetku presahujúcim 1,6 bilióna EUR. Zároveň sa spoločnosť Amundi radí medzi TOP 10 správcov z celého sveta. Nechajte na nich, aby zmenili vašu budúcnosť k lepšiemu, a viac neriešte, do čoho investovať. Venujte svoj čas jednoducho tomu, čo je vám skutočne blízke, s vedomím, že je o vaše prostriedky vo fondoch dobre postarané.

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.

Upozornenie

Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných finančných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta finančného nástroja. Finančné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv, a to hlavne na ich kurzy, ceny a zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Investičné možnosti uvedené na týchto webových stránkach nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.

Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do finančných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do finančných nástrojov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo