Finančné plánovanie

Pri plánovaní finančného majetku zohľadňujeme vaše dlhodobé potreby a na ich základe budujeme individuálne investičné portfólio. Podľa odborných štúdií 92% úspechu spočíva v správnom rozložení investícií, preto je alokácia pre nás alfou a omegou.
Zároveň však flexibilne reagujeme na zmeny odohrávajúce sa na trhu a prispôsobujeme váhy jednotlivých zložiek aktuálnemu dianiu.
Pri tvorbe portfólia nezanedbávame ani daňové aspekty, ktoré sa pri investičnom rozhodovaní nedajú opomenúť.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo