Úspory a vklady

Termínované vklady

Aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb rozumieme potrebe dočasného uloženia prostriedkov. Neustále hľadáme na trhu riešenia, ktoré vám prinesú primeraný výnos.
Okrem klasických termínovaných vkladov vytvárame alternatívy prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám. Samozrejmosťou sú depozitá v cudzích menách na Vami zvolené obdobie.

Vyššiu úrokovú sadzbu môžete získať aj kombináciou termínovaného vkladu spolu s investičným produktom v rámci špeciálneho programu DUET PLUS.

Špeciálne produkty

Docieliť nadštandardný výnos v oblasti termínovaných vkladov je pre nás výzvou. Preto sme radi, že vám vieme ponúknuť aj nadštandardne úročené depozitá.
 
Na získanie 2% úrokovej sadzby na polročnom termínovanom vklade, vám stačí skombinovať vklad s vybraným investičným produktom. Maximalizujete tak zhodnotenie ako na svojich krátkodobých depozitách tak aj na dlhodobom majetku.
 
Vďaka kombinácii depozitu s opciou môžete získať vysoký úrokový výnos a zároveň participovať na pohyboch na menovom trhu.
 
Tieto riešenia sú určené výhradne klientom UniCredit Private Banking.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo