Alternatívne investície

Štruktúrované produkty

Finančný trh je považovaný za jednu z najinovatívnejších oblastí na svete. Rok čo rok môžeme na trhu nájsť  nové typy produktov a cenných papierov štrukturovaných do rôznych podôb.

Štrukturované produkty tak majú stabilné miesto v portfóliách našich klientov, keďže môžu prinášať zhodnotenie aj v čase stagnujúcich finančných trhov.

V priebehu roka sa snažíme prinášať viaceré emisie produktov, aby sme tak pokryli všetky fázy trhu a vyhoveli rozmanitým požiadavkám našich klientov.

Jednotlivé emisie tvoríme pod hlavičkou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ako aj v spolupráci s HVB Mníchov, svetovou špičkou v oblasti investičných certifikátov.

V tejto oblasti sme ako jediní v Česku a na Slovensku pripravení vám kedykoľvek vydať aj vlastnú emisiu certifikátu.

Investície šité na mieru

Načo hladať produkt, ktorý sa najviac hodí do vášho portfólia, keď si ho môžete vytvoriť sami?

Ako jediný na Slovensku vám UniCredit Private Banking dáva možnosť vytvoriť si investičný certifikát presne podľa vašich požiadaviek.

Túto príležitosť máte vďaka spolupráci s HVB Mníchov a veľkosti a medzinárodnému pôsobeniu skupiny UniCredit.

Viac informácií

Art Banking

Art Banking je služba poskytujúca asistenciu v oblasti umenia, určená klientom privátneho bankovníctva UniCredit Bank, či už umenie vnímajú ako investičnú alternatívu alebo ako estetickú a zberateľskú hodnotu. Art Banking môžu využiť začínajúci aj skúsení zberatelia a investori. Spolupráca môže byť dlhodobá (zostavenie zbierky) alebo môže ísť aj o jednotlivú požiadavku (kúpa, predaj diela alebo odborná expertíza).

Viac informácií

Numizmatika

Pre klientov UniCredit Private Banking okrem štandardných finančných nástrojov ponúkame služby aj v oblasti alternatívnych investícií, akými sú umenie alebo drahé kovy.
Kráľom medzi koníčkami a koníčkom kráľov je práve spojenie umenia a drahých kovov do jedného celku nazývaného numizmatika.

Konkrétna ucelená zbierka, ale aj výnimočné jednotlivé kusy predstavujú investične zaujímavý doplnok finančného portfólia.

Numizmatika je investovanie, ktoré by malo priniesť investorovi ako radosť tak aj zhodnotenie investovaných prostriedkov. Zhodnotenie kvalitných a zriedkavých kúskov často  prekonáva výnosy aj zo samotných akcií a zároveň poskytuje stabilitu do turbulentných časov.

Drahé kovy

Kvalitne zostavené portfólio by malo byť zložené nielen z klasických finančných nástrojov, ale malo by obsahovať aj hmatateľné hodnoty pre lepšie rozloženie rizika. Už od čias Antiky boli zlaté a strieborné mince považované za uchovávateľa hodnôt. Drahé kovy umožňujú uloženie veľkej hodnoty do malých a ľahko prenosných investičných mincí alebo tehličiek. Zároveň predstavujú ochranu voči inflácii a vďaka negatívnej korelácii s akciami poskytujú ochranu v čase krízy.

V súčasnosti je investícia do drahých kovov jednoduchšia ako sa zdá. Na trhu pôsobí viacero svetových mincovní, ktoré pripravujú špeciálne série investičných zlatých mincí a tehličiek, ktorých nákup Vám komfortne sprostredkuje Váš privátny bankár.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo