Globálna Investičná Stratégia

Prehľad

Vďaka tímu Globálnej Investičnej Stratégie má skupina UniCredit vlastný, nezávislý názor na finančné trhy a jednotlivé triedy aktív.
 
Výsledky nášho profesionálneho a disciplinovaného investičného procesu sa k Vám dostávajú pravidelne. Naši privátni bankári úzko spolupracujú s investičným špecialistom Globálnej Investičnej Stratégie a následne sa s Vami delia o rozhodnutia prijaté našim globálnym investičným výborom.
 
Vďaka týmto informáciám môžete spolu so svojim privátnym bankárom prijať zodpovedné rozhodnutia v rámci svojho portfólia a správne reagovať na všetky trhové situácie.
Naším cieľom je poskytovať vám zrozumiteľné informácie o dianí na trhu a premietať ich do konkrétnych investičných záverov.

Finančný slovník

Trhový výhľad

Globálna Investičná Stratégia (GIS) predstavuje jedinečný a nezávislý pohľad skupiny UniCredit na finančné trhy. Tím zodpovedný za túto stratégiu je zložený zo 65 skúsených investičných expertov z celej Európy, ktorí denno-denne analyzujú viac ako 50 informačných zdrojov. Reagujú na dianie na finančných trhoch a prinášajú klientom UniCredit Bank vždy aktuálne a nezávislé informácie o tom, ako optimálne zostaviť svoje portfólio.
 
Pravidelne upravujú alokáciu aktív v rámci všetkých modelových portfólií. Tie sú základom investičných služieb vo všetkých krajinách, v ktorých skupina UniCredit poskytuje služby privátneho bankovníctva. Naši klienti tak dostávajú rovnaké informácie ako napríklad klienti privátneho bankovníctva v Rakúsku, Nemecku alebo Taliansku.
Globálna Investičná Stratégia je vždy uspôsobená lokálnym tímom na špecifíká miestneho trhu - lokálna mena, príp. tuzemský akciový a dlhopisový trh.
 
Našim klientom tak prinášame globálne riešenia silnej a veľkej banky a sprevádzame ich trhovými situáciami v čase turbulencií a neistoty ako aj v čase prosperity a rastu.

Finančný slovník

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo