Asset Management

Ako prvá veľká banka v spolupráci s najväčším európskym správcom aktív Amundi uvádzame na trh inovatívne investičné riešenie ETF pre správu vášho portfólia.

Tento moderný spôsob správy investičných portfólií šetrí váš čas a poskytuje nielen daňové, ale aj významné nákladové výhody, ako je napríklad transparentný výkonnostný poplatok z dosiahnutých výnosov namiesto vstupných poplatkov.

Investičné portfóliá sú aktívne riadené a sú realizované prostredníctvom ETF fondov, ktoré kopírujú trhové indexy a umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k zhodnoteniu na trhu. Tým je aj správa investícií jednoduchšia a efektívnejšia.

 

Naša ponuka obsahuje štyri portfóliá podľa vašich cieľov:

 

Konzervatívne

Balancované

Dynamické

Akciové

Alokácia akciové / dlhopisové ETF

20 % / 80 %

50 % / 50 %

75 % / 25 %

100 % / 0 %

Odporúčaný horizont

3 roky

5 rokov

10 rokov

10 a viac rokov

Mena

EUR

Minimálna investícia

100 000 EUR

Vstupný poplatok

Bez poplatku

Pre viac informácií prosím kontaktujte vášho privátneho bankára alebo nás môžete kontaktovať mailom na UCBSKprivatebankingHQ@unicreditgroup.sk

 

Tento oznam má len informatívny charakter a nie je návrhom na uzavretie zmluvy. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

Investovanie si vyžaduje čas potrebný na správu Vášho portfólia. Vieme, že práve čas je tou najvzácnejšou komoditou, ktorú máte a nemáte jej nazvyš.

Práve z toho dôvodu Vám prinášame riešenie, v rámci ktorého sa o Vaše investície postaráme za Vás. Profesionálny a skúsený tím Bank Austria Asset Management sa bude starať o Vaše portfólio a rozhodovať o jednotlivých zmenách.

Odteraz Vám už na finančnom trhu neujde žiadna príležitosť.

Schoellerbank ponúka ideálne riešenie pre klientov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu aktív mimo územia Slovenska, a to v banke so 180-ročnou tradíciou v privátnom bankovníctve. Jej kvality sú otestované poprednými poskytovateľmi nezávislých investičných analýz. Schoellerbank pravidelne získava ocenenie najlepšej privátnej banky v Rakúsku, ako aj vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Kľúčovou službou je správa aktív (Asset Management), ako aj investičné poradenstvo a finančné plánovanie. Okrem tradičných služieb privátneho bankovníctva ponúka banka Schoellerbank aj službu Family Office a v rámci nej podporu, finančné plánovanie a nadačné služby.

 

Pre viac informácií, prosíme, kontaktujte svojho privátneho bankára alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na UCBSKprivatebankingHQ@unicreditgroup.sk.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo