Zvýhodnené financovanie COVID

UniCredit Bank sa pridáva k poskytovaniu zvýhodnených úverov pre firmy s obratom nad 500 000 EUR na podporu slovenskej ekonomiky prostredníctvom nových štátnych garančných programov schválených parlamentom Slovenskej republiky spoločne so Slovak Investment Holding (SIH) a Eximbankou.

Program SIH Antikorona záruka – FLPG SME COVID

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Platnosť programu do 30.6.2023

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max.
 • 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

 

 

 

 

SIH Antikorona záruka 2A

Program SIH Antikorona záruka – FLPG SME COVID

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

 

Platnosť programu do 30.6.2023

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
SIH Antikorona záruka 2B

SIH Antikorona záruka 2B Štátne zdroje

 

 

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) na podporu mikro, malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Platnosť programu až do 31.12.2020

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • aj pre klientov s oprávnením v podnikateľskej činnosti v agrobiznise

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 500 tisíc až 2 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 90%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

Záručný program EXIMBANKA

 

Nový záručný program poskytnutý od Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na podporu malých, stredných a veľkých podnikov za účelom zmiernenia vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov.

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 • malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max. 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina klienta)
 • veľký podnik
 • o sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 24 – 72 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

V prípade záujmu o tento program, prosím, kontaktuje svojho poradcu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MÁM ZÁUJEM

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo