Štandardný mesačný poplatok

Mesačný poplatok pri aktívnom využívaní účtu

Podmienky aktívneho využívania účtu

Mesačný poplatok pre začínajúce podnikateľské subjekty

Podmienky pre začínajúce podnikateľské subjekty

Vedenie bežného účtu v EUR

Vedenie bežného účtu v cudzej mene

Maximálny počet bežných účtov v cudzej mene

Elektronický výpis z bežného účtu (e-mailom alebo cez elektronické bankovníctvo)

Počet prijatých a odoslaných SEPA úhrad a platieb SEPA inkasom cez elektronické bankovníctvo v rámci balíka služieb

Vklad v hotovosti na účet

Výber hotovosti z účtu

Embosovaná debetná karta k bežnému účtu

Zlatá embosovaná debetná karta MasterCard Business Gold alebo VISA Gold

Maximálny počet debetných kariet v balíku služieb

Výber z bankomatov UniCredit Group v SR alebo v zahraničí

Výber z bankomatov iných bánk v SR

BusinessNet Professional

Smart banking

Pridelenie SMS kódu alebo Smart kľúča

Notifikácie transakcií debetnými kartami

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru - zdarma

Poplatok za vedenie úverového limitu - zdarma

Uvedené produkty a služby sú poskytované k balíkom služieb. Platné k 01.11.2014
- Produkty/služby označené "✓" sú zahrnuté v balíku služieb.
- Produkty/služby označené " - " nie sú zahrnuté v balíku služieb a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre podnikateľov.

Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.

* Zlatá debetná karta je iba pre klientov s profesiou: notár, advokát, stomatológ, lekár, exekútor, insolvenčný správca, lekárnik, veterinár, daňový poradca a audítor.

Spinning wheel animation

Loading