Skip to main content

Štandardný mesačný poplatok

Mesačný poplatok pri aktívnom využívaní účtu

Podmienky aktívneho využívania účtu

Mesačný poplatok pre začínajúce podnikateľské subjekty

Podmienky pre začínajúce podnikateľské subjekty

Vedenie bežného účtu v EUR

Vedenie bežného účtu v cudzej mene

Maximálny počet bežných účtov v cudzej mene

Elektronický výpis z bežného účtu (e-mailom alebo cez elektronické bankovníctvo)

Počet prijatých a odoslaných SEPA úhrad a platieb SEPA inkasom cez elektronické bankovníctvo v rámci balíka služieb

Vklad v hotovosti na účet

Výber hotovosti z účtu

Embosovaná debetná karta k bežnému účtu

Zlatá embosovaná debetná karta MasterCard Business Gold alebo VISA Gold

Maximálny počet debetných kariet v balíku služieb

Výber z bankomatov UniCredit Group v SR alebo v zahraničí

Výber z bankomatov iných bánk v SR

BusinessNet Professional

Smart banking

Pridelenie SMS kódu alebo Smart kľúča

Notifikácie transakcií debetnými kartami

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru - zdarma

Poplatok za vedenie úverového limitu - zdarma

Uvedené produkty a služby sú poskytované k balíkom služieb. Platné k 01.11.2014
- Produkty/služby označené "✓" sú zahrnuté v balíku služieb.
- Produkty/služby označené " - " nie sú zahrnuté v balíku služieb a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre podnikateľov.

Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.

* Zlatá debetná karta je iba pre klientov s profesiou: notár, advokát, stomatológ, lekár, exekútor, insolvenčný správca, lekárnik, veterinár, daňový poradca a audítor.

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

Spinning wheel animation

Loading