Účet pre všetkych

Získajte každý mesiac 4 €.

naviac 4 € pri kazdy mesiac

 

Účet pre všetky podnikateľské subjekty s ročným obratom do 400 000 €, ktoré chcú namiesto platenia poplatkov dostávať odmeny:

 • 4 € na účet každý mesiac za aspoň dve mesačné elektronické úhrady
 • mimoriadna odmena 20 € pri nastavení pravidelných úhrad sociálneho a zdravotného poistenia

S U kontom BUSINESS navyše získate:

 • elektronické transakcie zadarmo
 • výbery zo všetkých bankomatov zadarmo

Podmienky kampane (PDF, 59 kB)

Kampaň prebieha v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Do Kampane bude zapojený klient, ktorý po založení Konta potvrdil svoj záujem zúčastniť sa Kampane cez Formulár vo svojom internetovom bankovníctve. Formulár na potvrdenie záujmu bude v internetovom bankovníctve dostupný od tretieho dňa po založení Konta do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po založení Konta.

Podmienky získania odmien pre produkty U konto, U konto pre mladých, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získava mesačnú odmenu 4 € v prípade aspoň jednej úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a v prípade jednej odchádzajúcej elektronickej úhrady zo založeného U konta v kalendárnom mesiaci. Podmienkou na vyplatenie odmeny 20 € je podpísanie formulára Žiadosť o zmenu banky a kladné dokončenie procesu Zmeny banky.

Podmienky získania odmien pre produkt U konto BUSINESS a U konto PODNIKATEĽ: Klient získava mesačnú odmenu 4 € v prípade dvoch odchádzajúcich úhrad zadaných prostredníctvom priameho bankovníctva v kalendárnom mesiaci.

Podmienkou na vyplatenie odmeny 20 € je realizácia prvého trvalého príkazu slúžiaceho na úhradu záloh sociálneho a zdravotného poistenia.

Odmena môže byť vyplatená najviac za obdobie 12 mesiacov. Detailné podmienky Kampane alebo informácie o akejkoľvek zmene sú zverejnené na stránkach www.unicreditbank.sk/ukonto_kampan.

Toto oznámenie slúži iba na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

naviac 4 € pri kazdy mesiac


Účet pre živnostníkov s ročným obratom do 400 000 €, ktorí chcú namiesto platenia poplatkov dostávať odmeny:

 • 4 € na účet každý mesiac za aspoň dve mesačné elektronické úhrady
 • mimoriadna odmena 20 € pri nastavení pravidelných úhrad
  sociálneho a zdravotného poistenia

S U kontom PODNIKATEĽ navyše získate:

 • vedenie bežného účtu zadarmo pri mesačnom obrate aspoň 400 €
 • elektronické transakcie zadarmo
 • výbery zo všetkých bankomatov zadarmo

Podmienky kampane (PDF, 59 kB)

Kampaň prebieha v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Do Kampane bude zapojený klient, ktorý po založení Konta potvrdil svoj záujem zúčastniť sa Kampane cez Formulár vo svojom internetovom bankovníctve. Formulár na potvrdenie záujmu bude v internetovom bankovníctve dostupný od tretieho dňa po založení Konta do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po založení Konta.

Podmienky získania odmien pre produkty U konto, U konto pre mladých, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získava mesačnú odmenu 4 € v prípade aspoň jednej úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a v prípade jednej odchádzajúcej elektronickej úhrady zo založeného U konta v kalendárnom mesiaci. Podmienkou na vyplatenie odmeny 20 € je podpísanie formulára Žiadosť o zmenu banky a kladné dokončenie procesu Zmeny banky.

Podmienky získania odmien pre produkt U konto BUSINESS a U konto PODNIKATEĽ: Klient získava mesačnú odmenu 4 € v prípade dvoch odchádzajúcich úhrad zadaných prostredníctvom priameho bankovníctva v kalendárnom mesiaci.

Podmienkou na vyplatenie odmeny 20 € je realizácia prvého trvalého príkazu slúžiaceho na úhradu záloh sociálneho a zdravotného poistenia.

Odmena môže byť vyplatená najviac za obdobie 12 mesiacov. Detailné podmienky Kampane alebo informácie o akejkoľvek zmene sú zverejnené na stránkach www.unicreditbank.sk/ukonto_kampan.

Toto oznámenie slúži iba na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Spinning wheel animation

Loading