Amundi Funds Protect 90

Možnosť jednorazovo investovať s 90 % garanciou ochrany majetku od spoločnosti Amundi

Protect 90

Ako ochrániť a zhodnotiť svoj majetok?

Fond s trvalou ochranou majetku!

Kde nájsť výkonnosť v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb, ekonomických a politických neistôt? A to s garanciou ochrany finančných prostriedkov a minimalizáciou strát? Fond Amundi Protect 90 ponúka oboje. Fond využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximu dostupných investičných príležitostí. Spoločnosť Amundi zároveň garantuje investorom, že hodnota kurzu fondu nikdy nepoklesne pod úroveň 90 % najvyššej dosiahnutej čistej hodnoty aktív (kurzu fondu). Úroveň garantovanej investície sa tak v čase neustále zvyšuje, za predpokladu rastu trhov.

 

Hlavné parametre:

  • 90 % garancia Amundi, č. 1 v správe finančných aktív v Európe*
  • aktívna a flexibilná správa a rýchle reakcie na trhové zmeny
  • široká diverzifikácia a nižšie riziko, 1 fond = široká škála aktív
  • jednorázová investícia do budúcnosti už od 250 EUR a pravidelná investícia od 30 EUR
  • investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícií, môžete vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, to všetko úplne bez poplatku

* Skupina Amundi je najväčším správcom finančných aktív v Európe. Pod svojou správou má viac ako 1 400 miliárd EUR a pýši sa prestížnym londýnskym ocenením Správca aktív roka 2017.

Ilustratívny príklad fungovania trvalej ochrany investovaného kapitálu

Graf

Ďalšie informácie k fondu

Fond je určený všetkým investorom, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok a využiť potenciálne nárasty trhov, zatiaľ čo je ich investícia čiastočne a trvalo chránená, a to až do 90 % najvyššej dosiahnutej čistej hodnoty aktív od založenia triedy fondu. Celková rizikovosť fondu je 2 (škála 1–7, 1 najnižšia). Odporúčaný investičný horizont sú 3 roky.

Užitočné informácie
Upozornenie
  • Tieto informácie majú len informatívny charakter, nepredstavujú prospekt alebo štatút, ponuku, osobné investičné poradenstvo či investičné odporúčanie zohľadňujúce individuálnu situáciu investora. Investičné možnosti tu uvedené nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora.
  • Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo podobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv hlavne na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich vyplývajúce. Ďalšie informácie o rizikách, ako aj o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
  • Investorom odporúčame zoznámiť sa pred investovaním do investičných nástrojov so štatútom fondov, resp. s prospektom a právnymi aspektmi investovania do investičných nástrojov.

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo